Mrz
18
2019

H- 86 iesniegums Tieslietu ministram J. Bordānam

Tieslietu ministram Jānim Bordānam Iekšlietu ministram Sandim Ģirģenam LR Ģenerālprokuratūrai                                                 LCTAG H- 86 iesniegums Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa HELSINKI- 86(latviešu tauta) vēlas, lai JŪS paskaidrotu, uz kādiem TIESĪBU PAMATIEM Latvijā darbojas tādi veidojumi kā: LATVIJAS JURISTU BIEDRĪBA, kuras prezidents ir PSRS VDK virsnieks- nelatvietis AIVARS BOROVKOVS un LATVIJAS JURISTU APVIENĪBA, kuras priekšsēdētājs ir […]

Sep
15
2018

ASV Aizsardzības departamentam, NATO ģenerālsekretāram

  ASV Aizsardzības departamentam NATO ģenerālsekretāram                          no Latvijas Cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas HELSINI-86   Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Helsinki- 86 jau vairākas reizes ir informējusi NATO un ES par noziegumiem, kurus veic Latvijā pie varas esošā komunistu– KGBistu noziedznieku banda. Helsinki- 86 pieprasīja ASV un NATO militārā veidā iejaukties Latvijas „iekšējās“ lietās un apturēt […]

Sep
15
2018

US Department of Defence, NATO Secretary General

  For: US Department of Defence NATO Secretary General From: Latvian Human Rights Defence group HELSINKI-86 Latvian Human Rights Defence group Helsinki-86 several times have already informed NATO and EU about crimes in Latvia done by communist and KGB controlled gouverment. Helsinki-86 requested USA and NATO military interpose into Latvia’s internal affairs and suspend sovereignty […]

Feb
24
2018

Eiropas Parlamenta prezidentam Antoni Tajani…

Kas esi TU ? Tu esi sevis apzinoša būtne, kura sastāv no tevis paša apzinātiem darbiem. Tu atrodies tieši tur, kur pats(ar savu gudrību vai muļķību risinot savas dzīves problēmas) esi aizgājis. Man daudzreiz internetā un arī “tieši sejā” ir pasacīts: “Ko tu, kurkuli, muldi. Tu atrodies Vācijas labumos, bet mums te Latvijā… !” Jā, […]

Feb
24
2018

To Antonio Tajani, President of the European Parliament,….

To Antonio Tajani, President of the European Parliament, and the international press ANNOUNCEMENT from the Human Rights Defense Group HELSINKI-86 HELSINKI- 86 is accusing the leadership of the European Union of genocide against the Latvian ethnos – the Latvian people. Latvia, since joining the European Union, has suffered greater loss than during its years under […]

Dez
10
2017

Helsinki 86 Tiesiskas Latvijas atjaunošanas programma

Aug
13
2017

HELSINKI 86 paziņojums

Latvijas cilvēktiesību grupas HELSINKI 86 paziņojums (Tiesiskuma atjaunošana Latvijā) Latvijas Republikā ir jāatjauno TIESISKUKMS un, tas arī tiks izdarīts, neskatoties uz starptautiskā cionisma- komunisma pretdarbību. 1.Latvijas 1940. g. okupācijas izskatīšana STARPTAUTISKĀ ARĒNĀ, 1949. g. Ženēvas Konvencijas ietvaros. 2.Atrast un sodīt tos, kuri pēcAtmodas laikā apzināti ignorēja 1949. g. Ženēvas Konvenciju. 3.Starptautisko ekspertu klātbūtnē jāatver “čekas […]

Jul
1
2017

Anfrage …..an den tschechischen Präsidenten Miloš Zeman

Anfrage der lettischen Menschenrechtsgruppe Helsinki-86 an den tschechischen Präsidenten Miloš Zeman Sehr geehrter Herr Präsident, wir bitten Sie, Herrn Ataols Ansis Berzins nicht an den lettischen Staat auszuliefern und stattdessen ihm auf seinem Bitten politisches Asyl zu gewähren. Lettland wird momentan von ehemaligen KGB-Mitarbeitern und Kommunisten regiert, wahre Mörder und Räuber von Putins Verbrecher Bande. […]

Jul
31
2016

ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam(Ban Ki- moon), Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam

ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam(Ban Ki- moon), Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam, no Latvijas Cilvēktiesību Aizstāvības Grupas Helsinki- 86 dibinātāja un vadītāja Linarda Grantiņa un vēsturnieka profesora Induļa Roņa Ziņojums – Audiences pieprasījums Jūsu zināšanai: Sabiedrība var normāli attīstīties, ja tā balstās uz attiecīgās valsts Konstitūciju un starptautiski izstrādātiem un pieņemtiem Likumiem. Latvijas gadījumā abi šeit […]

Jul
31
2016

The Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon, and the President of the European Parliament Martin Schulz

To: the Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon, and the President of the European Parliament Martin Schulz From: Latvian Human Rights Defense Group Helsinki-86 founder and leader Linards Grantiņš, and Dr. habil. hist. Indulis Ronis Meeting Request Letter For your attention: Society can evolve normally, provided that it is based on a constitution and […]

Apr
10
2016

HELSINKI- 86 ziņojums NATO, ANO, ASV un ES

Latvijas CTAG HELSINKI- 86 ziņojums NATO, ANO, ASV un ES. Latvijas cilvēktiesību grupa Helsinki-86 atkārtoti pieprasa NATO, ANO un ES apturēt Latvijas Republikas suverenitāti un attīrīt visas valdības iestādes no bijušajiem KGB darbiniekiem un viņu ielikteņiem, kuri darbojas Krievijas specdienestu vadībā. Latvijas armija ir “Trojas zirgs” NATO struktūrās. Pēc pirmā Krievijas signāla tā uzbruks Latvijā […]

Apr
9
2016

HELSINKI- 86 report to NATO, the UN, the USA and the EU

Latvian Human Rights Defence Group HELSINKI- 86 report to NATO, the UN, the USA and the EU The CTAG (from Latvian: Cilvēktiesību aizstāvības grupa, Human Rights Defence Group) Helsinki-86 is reiterating its request of NATO, UN and EU to intervene with the sovereignty of the Republic of Latvia and remove former KGB members and their puppets working […]

Mai
25
2014

NATO Secretary General & Co

NATO Secretary General & Co Statement about situation in Latvia Latvian Human Rights Defender „Helsinki-86” have already informed NATO and EU about former KGB felon crimes in Latvia nowadays. Those criminals had a chance to continue hold Latvia’s authority in new independent Latvia because Helmut Kohl and Mikhail Gorbachev criminal statement to extend Molotov-Ribbentrop pact. […]

Dez
19
2013

Latvian human rights defender „Helsinki-86” statement – ultimatum

Latvian human rights defender „Helsinki-86” statement – ultimatum Latvian human rights defender „Helsinki-86” request European Union(EU), United Nations Organization(UNO) and Germany as leader of European Union, to stop Latvia’s sovereignty and take over its government, till justice in Latvia is totaly reestablished as with the international laws. Russian and jewish crimes against latvians and Latvia […]

Okt
27
2013

HELSINKI- 86 paziņojums- ultimāts

L.Grantins. R.Bitenieks. J.Zīverts. I.Aparnieks(HELSINKI- 86) un habilitētais vēstures doktors Indulis Ronis Latvijas cilvēktiesību grupas HELSINKI- 86 paziņojums- ULTIMĀTS Latvijas cilvēktiesību grupa HELSINKI- 86 pieprasa Eiropas Savienībai(ES), ANO un Vācijai, kā vadošai ES loceklei, uz laiku apturēt Latvijas Republikas suverenitāti un pārņemt tās vadību, līdz tiek atjaunots Tiesiskums pēc starptautiskiem standartiem. Ir jādara gals žīdu un […]

Okt
27
2013

Cooбщение – УЛЬTИМАТУМ Латвийской группы по правам человека „ХЕЛЬСИНКИ -86“.

L.Grantins. R.Bitenieks. J.Zīverts. I.Aparnieks(HELSINKI- 86) хабилитированный доктор исторических наук Индулис Ронис Cooбщение – УЛЬTИМАТУМ Латвийской группы по правам человека „ХЕЛЬСИНКИ -86“. Латвийская группа по правам человека „Хельсинки-86“ требует Европейскому Союзу, Организации Обьединенных Наций и Германии, как ведущему члену ЕС на время приостановить суверенитет Латвийской Республики, переняв правление ею, до восстановления  правомерности соответствующего международным стандартам. Необходимо […]

Okt
19
2013

Helsinki-86 Mitteilung- ULTIMATUM

L.Grantins. R.Bitenieks. J.Zīverts. I.Aparnieks/ Habilitierter Doktor für Geschichte I.Ronis Mitteilung der lettischen Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 – ULTIMATUM Die lettische Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 fordern die Europäische Union, die UNO und Deutschland als leitenden Mitgliedsstaat der EU auf, für eine bestimmte Zeit die Souveränität der Republik Lettland zu suspendieren und deren […]

Jun
26
2013

I. Ronis. DEM PETITIONSAUSSCHUß DES…

DEM PETITIONSAUSSCHUß DES PARLAMENTS DER EUROPÄISCHEN UNION. Von den Bürger der Europäischen Union und Lettland Dr. habil. hist. Indulis Ronis, Personalnummer 250343-11802 Kaivas Str. 15, Riga, Lettland, LV-1021 E-Post: kraulietis13@inbox.lv Mob. Telef. +371 26261152 DIE BESCHWERDE GEGEN DIE DURCHFÜHRUNG DES NEONAZIONALSOZIALISTISCHEN STAATSSTREICH IM REPUBLIK LETTLAND, DER. MIT DER ZUSTIMMUNG DES PRÄSIDENTS DES EUROPÄISCHES RATES SEIN […]

Jun
4
2013

I. Ronis. DEM GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION.

DEM GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN UNION. Palais de la Cour de Justice Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg L-2925 Luxemburg Luxemburg. Vom Bürger der Republik Lettland Dr. hab. hist. Indulis Ronis Personal Nr. 250343-11802 Die Adresse: Kaivas Straße 15, Riga, LV- 1021, Lettland E-Post: kraulietis13@inbox.lv Das Mobiltelefon: +371 26261152. Die unmittelbare Klage gegen den Präsident des Europäisches Rates […]

Mai
5
2013

Latvian human rights defender …

Latvian human rights defender group „Helsinki-86” statement to Defence institutions in Germany and in all European Union. Latvian human rights defender group „Helsinki-86” blames political course of European Union and its unlawful activities against Latvia and all latvian nation. This has been total latvian genocide since Latvia again became independent and join European Union in […]