Helsinki 86 Tiesiskas Latvijas atjaunošanas programma

You may also like...

9 komentāru

 1. Janis saka:

  6.p. jabut Aparteida krievu/Maskavas politikas un kolaborantu KGB=Dp LR=SAB=MP noziedzigas darbibas rezultata,atgriest/repatriacija butiba.

 2. Vienkāršākais ir Latvijas Valsts atjaunošana! Starptautiski to sauc par restitūciju!

  Tas ir jāatjauno Latvijas Valsts atbilstoši satversmei uz 1940. gada 17. jūniju!

  Es redzu, ka čekistus vajadzīgs tiesāt.

  Bet ko darīt ar Politbiroju, kura deva uzdevumus KGB, milicijai, ģenerālprokuratūrai un tiesai.

  Par noziegumiem ir jātiesā pēc Latvijas Valsts likumiem!!!

  Arī visus komunistus šausim vai tikai Partijas nomenklatūru un tos, kas strādāja PSRS labā ārzemēs?

  Es domāju, ka atjaunojot pagastus un aprinķus, varēs sākt sakārtot zemes lietas.

  Atjaunojot zemesgrāmatas 273 642 zemniekiem, sāksies parādīties pārkārtošanās censoņi, kas “prihvatizēja” un izsaimniekoja Latviju!

 3. Piedāvāju izvērtēt VLT programmu: Biedrības „VARU LATVIEŠU TAUTAI” (VLT)
  PROGRAMMA

  Lai darbotos princips:
  „VIENS LIKUMS- VIENA TAISNĪBA un VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM”, biedrība uzskata, ka ir jāatjauno Latvijas valsts Likumu kopa.
  Tas bija un ir jābūt tiesiskas valsts un sociāla taisnīguma priekšnoteikumam.

  Lai to sasniegtu ir nekavējoties jāatlaiž Saeima!
  Jaunai Saeimai jāveic valsts restitūcija par īpašumiem, valsts iekārta, tas ir jāatjauno SATVERSMES un CIVILLIKUMA darbība!

  Pamatuzdevumi un programma:
  – atjaunot Latvijas valsts likumus: par pagastiem; apriņķiem, ministrijām, sabiedriskām organizācijām, Latvijas Banku, Pavalstniecības un Valodas likumu.

  – atjaunot 9 ministrijas: Ārlietu; Iekšlietu; Rūpniecības, enerģētikas, tirdzniecības un finansu; Kara; Zemkopības; Izglītības; Satiksmes; Tieslietu; Labklājības.

  – atjaunot 516 pagastus un 19 apriņķus;

  – atjaunot 6 Profesijas arodu Kameras. (Lauksaimniecības; Tirdzniecības un rūpniecības; Amatniecības; Darba; Profesiju; Literatūras un Mākslas; ).

  – atjaunot Latvijas Aizsargu Organizāciju (LAO), kā Policijas palīgus.

  – atjaunot Sabiedriskā Tirgus Ekonomikas (STE) pamatus:

  – atjaunot norēķinu sistēmu, izmantojot latu ar noteiktu vērtību, kā etelons, kas bija spēkā uz 1940.gada 17.jūniju;

  – nosakot pamatvērtības preču ražošanai, tas ir:

  – darba kategorijas no I – 1,203 eiro, līdz X- 12,03 eiro/stundā ;

  – enerģijas vērtību kilovatsunda – 0,05 eiro;

  – zemes vērtību, vidēji pēc 1937.gada datiem – 200 eiro/ha;

  – un graudu vērtību, ko pieņēmusi LLK atjaunošanas pilnsapulcē graudiem, kas audzēti un novākti ar rijas tehnoloģiju – 200 eiro/tonna, graudiem, kas novākti, izmantojot kombainu tehnoloģiju – 100 eiro/tonna. Graudi, kas ir apsmidzināti ar raundapu un citām ķimikālijām, nav Latvijā izmantojami

  – atjaunot Zemesgrāmatas zemes saimniekiem- 273 642 īpašniekiem .
  Atjaunojot Latvijas valsts tiesiskos pamatus ir iespēja tikt vaļā no Valsts ārējiem parādiem, kurus radīja pašreizējās valdības un Saeimas pārkāpjot Satversmi, tas ir privātiem kredītiem. Tas nozīmē, kas ņēma, tas lai atdod!!!

  Sabrūkot 1991.gadā PSRS , Latvijai ārējo parādu nebija. Tagad maksājam katru dienu kredīta devējiem ap 4 miljoni eiro kredītu procentus. Nav saprotams MK prezidenta M. Kučinska šā gada 15.marta ziņojumā: „Vienlaikus ar investīciju veikšanu uz 2017.gada janvāri ir noslēgti līgumi 1,3 miljardu eiro apmērā”. Kas tie ir par līgumiem? Kāpēc valdībai bija jāņem kredīts 1,3 miljardu apjomā ASV bankā? Līgums nav Saeimā apstiprināts!!!

  Mēs apzināmies, ka pašreizējo parādu slogu Latvija nevar atmaksāt!
  Jebkura Latvijas teritoriāli saimnieciskā plānošana šodien, neņemot vērā īpašnieka tiesības, ir apzināta krāpšana vai nekompetences izpausme un Satversmes pārkāpšana.
  Neapšaubāma patiesība ir ačgārnā Latvijas valdības nodokļu un muitas politika, kura šobrīd būvēta valsts ierēdņu aparāta pieaugošās algu apetītes apmierināšanu, nevis tautas labklājības pacelšanai.
  Budžeta izdevumi ir jāplāno atbilstoši tautas saimniecībā reāli iespējamo noslogojumu summām.
  Tautsaimniecības atveseļošana iespējama vienīgi ar ilgstoši stabiliem un maziem nodokļiem uzņēmējiem.
  Atjaunot Latvijas valsts iedibināto kārtību, kad pagasts pats rūpējās par savu labklājību, tas ir – nodokļus iekasēja uz vietas. Iekasēto nodokļu sadalījums varētu būt šāds: aprinķim 30% , atlikums pagastam; Aprinķis maksā valdībai 70%, atlikums paliek aprinķim. Ienākuma nodoklis no strādājošiem – 30% no algas; uzņēmēji, maksā – peļņas nodokli 15%. Tie ir galvenie budžeta ieņēmumi. Tad pagasta un aprinķa ierēdņi rūpēsies vairāk par ražošanas attīstību, kā tas bija līdz 1940.gada 17.jūnijam. Tagad patvaldības ierēdnis domā kā izmantot ES fondus, lai vairāk paliktu savā kabatā. Tas veicina korupciju un ēnu ekonomiku!
  Biedrības galvenie uzdevumi pašreizējā posmā ir veicināt sekojošus pasākumus:
  1. Turpināt parakstu vākšanu un gatavoties Saeimas vēlēšanām savlaicīgi.
  2. Veidot sarakstus katrā vēlēšanu apgabalā: Rīgā – 35; Vidzemē – 29; Latgalē – 18; Zemgalē – 17; Kurzemē – 16. Kopā – 115 deputātu kandidātus.
  3. Atjaunot pagastus; apriņķus; ministrijas; Pavalstniecības un Valodas likumus; 6 Kameras un Aizsargu organizāciju;
  4. Zemesgrāmatas 273 642 zemniekiem;
  5. Atjaunojot Valsts iekārtu, var samazināt ierēdņu skaitu 15,8 reizes!
  Tas dos iespēju maksāt katru mēnesi – 250 eiro sociālo pabalstu katram bērnam, skolniekam , studentam un sociāli aprūpējamam mēnesī.
  Būsim vienoti! Vienībā mūsu spēks! Nezaudēsim mīlestību Tēvzemei!
  Savus priekšlikumus un ierosinājumus sūtat mums uz adresi:
  Ūdru iela 14, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. E-pasts: vlt@llk.lv
  Rīgā, 2017.gada 31.martā. Biedrības „V L T” valde.
  Info tālruņi: 26336617; 26347783, fakss: 67379890

 4. Manas Dāmas un Kungi! Ir sācies Jaunais gads un gatavošanās Saeimas vēlēšanām. Pirms 146 gadiem Rīgas rūpnīcas īpašnieks Tomsona kungs aicināja zemniekus uz pirmo sapulci Rīgas Latviešu biedrības namā, kas bija veltīta kooperācijai -kopdarbībai. Kopdarbība, jeb talkā iešana pie latviešiem, kas dzīvoja lauku sētās, bija zināma kopš senseniem laikiem. To mēs varam uzzināt no tautas folkloras, paražām un tradīcijām, kas vēl bija dzīvas manā bērnībā. Kopdarbību veicināja arī 1935.gadā dibinātā Latvijas Lauksaimniecības Kamera (LLK), kuru 1940.gada 27.jūnijā likvidēja no austrumiem ar tankiem ienākušie tautas „atbrīvotāji”. Minētie „atbrīvotāji” par galvenajiem tautas ienaidniekiem uzskatīja zemniekus, kuriem zemes platība bija vairāk par 20 ha. To apliecina arhīva materiāli. Vēsturiski Latvijas tauta laukos dzīvoja atsevišķās sētās (saimēs). Darbs lauku sētās bija un ir visprogresīvākā sistēma attiecībā pret dabu . Viss liekais pārpalikums no galda tika izbarots lopiem, bet mēsli kompostēti un atdoti atpakaļ zemei. Arī pārējais, kas nederēja kompostam, tika kopā ar malku sadedzināts un pelni izmantoti augsnes mēslošanai. No pelniem gatavoja dažādus sārmus , ko izmantoja augu aizsardzībai cīņā pret kaitēkļiem un slimībām. Lauku sētas un lielie koki, īpaši ozoli, veidoja Latvijas laukiem raksturīgo ainavu. Daudzu veco sētu mūži sniedzās gadsimtos, par ko liecina lielie ozoli pie mājām. Pašreizējā Latvijas Valdošā kliķe pilnībā saglabā Padomju varas sistēmu Latvijā. Sākoties atmodai 1987.gadā, Latvijā viens no lozungiem bija: NEBŪS LATVIJAS LAUKU- NEBŪS LATVIJAS! LLK atjaunoja tās vecbiedri 1994.gada 3.jūnijā un 1995. gadā mēs iestājamies Eiropas Lauksaimniecības Kameru apvienībā. Bija cerības uz sadarbību un lauksaimniecības atjaunošanu, bet netika atdotas īpašuma tiesības zemnieku saimniecību īpašniekiem vai to mantiniekiem. Izrādās valsti var iekarot ne tikai ar militāro spēku, kā to izdarīja boļševiki 1940.gada 17.jūnijā, bet var arī ar naudu, kā to dara tagad. Pirms kara L LK lauksaimniecību virzīja uz kopdarbību un sakārtotu tirgu. Sabiedriskā tirgus sakārtošana radīja valstī labklājību un novērsa bezdarbu. Tagad daudzi lauksaimnieki meklēt darbu ārzemēs, jo valda bezdarbs, bet piešķirto ES finansējumu valdība ieskaita valsts ieņēmumos. Katra lauku sēta bija un ir mazs uzņēmums kooperācijā! Šīs idejas īstenošana ir jābalsta uz tautsaimniecības vēsturisko pieredzi, kad viss progresīvais tika izmantots, lai celtu darba ražīgumu nenodarot postījumus dabai. Mums jākopj savu senču mantojums , balstoties uz saimniecisko pieredzi , kas veidojās lauku sētās jau tālā senatnē. Mums nav un nevar būt nekā kopīga ar spekulantu sludināto, ka peļņas gūšanas pamats ir lauku sētas un zemes pārvēršana tirgus precē , lai tos pirktu un pārdotu. Uz šodienu mēs esam liecinieki visgrandiozākai blēžu bandai pasaules vēsturē, kas mūsu tautu ir ierāvusi postā. Esam nonākuši laikmetā, kad apkaro kramplaužus un kabatzagļus, bet lielie blēži vai nu paši sēž likumdevējos, vai arī diktē tiem savu gribu. Tiesībsargājošo iestāžu mazspēja novedusi valsti ekonomiskā krīzē. Laukos slēdz skolas un slimnīcas. Šādu rīcību var salīdzināt ar Viļa Seļecka rakstā minēto par „Turības” atjaunošanu: „ Te nu ir ko pamācīties pat rūdītiem blēžiem un ganksteriem! Ielaužas svešā mājā, nobeidz saimnieku, nosauc sevi viņa vārdā un tev piederēs visa viņa manta. Vienkārši un ātri. Un lai kāds mēģina pierādīt, ka tu esi blēdis un laupītājs! Uz priekšu visi, kas grib kļūt bagāti! Jums visi ceļi pavērti šajā valstī…” LLK, izmantojot kopdarbības iespējas ES ietvaros, sekmīgi atjaunot kopdarbības uzņēmumus, tādus kā piena koppienotavas, spirta kopdedzinātavas, mašīnu koplietošanas stacijas, patērētāju biedrības, krājaizdevu sabiedrības ar Vispārējo Lauksaimniecības banku, Savstarpējo Apdrošināšanas sabiedrību.
  Ar lielu vērienu gatavojas atzīmēt Latvijas simtgadi, kaut gan Latvija, kā neatkarīga valsts pastāvēja tikai 20 gadus. Satversme nedarbojas. Pagasti un apriņķi nav atjaunoti. Rodas jautājums, ko darīt? Pašreiz, kad 86% iedzīvotāji dzīvo trūkumā ir jāatceras Satversmes otrais pants : „ Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai” Latvijas valsts pirmā šūniņa ir ģimene, tad seko pagasts, apriņķis, Saeima un Valdība, kas uzrauga saimniecisko dzīvi.
  Atjaunojot LLK, tika atjaunotas un reģistrētas arī 510 pagastu nodaļas no 516, kas bija līdz 1940. gadam. Aicinu visus Latvijas patriotus, kam rūp Latvijas liktenis iestāties savu pagastu, lauksaimniecības biedrības nodaļās. Tā mēs novērsīsim Valsts sabrukumu un varēsim nodrošināt jaunas Saeimas ievēlēšanu bez līdzšinējiem deputātiem.
  Informāciju par nodaļām var saņemt rakstot uz e-pastu: zemnieks@latnet.lv
  Uz pasta adresi : Miera iela 82/1-3, Rīga, LV-1013 ; Tālrunis: +371 26 34 77 83
  Artūrs Malta , LLK priekšsēdētājs.

 5. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Ņemot vērā, ka ir cilvēki, kas ir kategoriski pretī Saeimas atsaukšanai, lai varētu turpināt Latvijas izlaupīšanu, mēs piedāvājam alternatīvu Helsinki – 86 Tiesiskas Latvijas atjaunošanas programmai:

  Latvijā ir jāatjauno TIESISKA VALSTS!
  1.Latvijas 1940. g. 17.jūnija okupācijas seku novēršana, tas ir atjaunot atjaunot Latvijas teritorijas veselumu un valsts iekārtu.

  2.Atjaunot īpašuma tiesības visiem Latvija īpašniekiem, par pamatu ņemot stāvokli, kāds bija uz 1940.gada 17.jūniju.

  3.Starptautiski izvērtēt un pieprasīt kara laika radīto zaudējumu atlīdzību no PSRS mantinieces Krievijas Federācija un Lielvācijas mantinieces Vācijas Federatīvās Republikas. Vācijas un Krievijas savstarpējie norēķini neietilpst mūsu interešu lokā.

  4.Visi Latvijas Valdības ņemtie un dalītie kredīti, kas saņemti pārkāpjot Latvijas valsts Satversmi ir atmaksājami, atbilstoši Latvijas valsts Civillikumam, tas ir prasot atbildību no tiem, kas to kredītus ņēmuši.

  5.Visi dalībnieki, kas veica genocīdu pret latviešu tautu- ir jātiesā, atbilstoši Latvijas Valsts likumiem!

  6.Jāveic viss, lai novērstu Valdošās kliķes noziedzīgās darbības un visi Latvijas bēgļi varētu atgriezties savās mājās- savā Dzimtenē!

  7.Ir jāatjauno zemesgrāmatas 273 642 Latvijas saimnieku ģimenēm, atbilstoši zemes kadastram uz 1938. gadu, pagastu un apriņķu robežās.

  8.Ar starptautisko institūciju palīdzību ir jāveic viss iespējamais, lai Latvijas valstij nebūtu jāmaksā Valdošās kliķes radītie parādi un zaudējumi, kā arī tiktu atdots atpakaļ visi boļševiku prihvatizētie īpašumi!

  9.Nekavējoties jāatsauc visi Eirpas Savienibas finanšu līdzekļi Latvijas valdošai kliķei.

  10.Jāveic Tiesiskuma atjaunošana Latvijā, kas atbilst Latvijas pamatlikumam- Satversmei un starptautiskiem LIKUMIEM.

  11.Obligāti ir jāsauc pie atbildības tie, kuri ir apzināti ignorējuši Latvijas valsts Satversmi un likumu „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.
  Atbilstoši šā likuma 3. pantam par Tautas nobalsošanu likumā noteiktajā kārtībā sagatavo un vada Centrālā vēlēšanu komisija (CVK), kura izdod arī nepieciešamās instrukcijas.
  Nekavējoties ierosināt krimināllietu pēc 90.panta par kavēšanu realizēt vēlēšanu tiesības un sakārtotu Parakstu Vākšanas Sistēmu (PVS).
  Šeit pieminētajiem 11 PUNKTIEM nav alternatīvas. Tas ir mērķis, lai varēt īstenot tiesiskas Latvijas Valsts atjaunošanu!

  Dievs, svēti Latviju ! 29.12.2020.
  Biedrība „VARU LATVIJAS TAUTAI” (VLT)
  Sabiedriska organizācija „Latvijas Lauksaimniecības Kamera” (LLK)
  Politiskā partija „Latviešu Zemnieku Savienība”(LZS)

 6. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  To ka zagšana, prihvatizācija, krāpšana turpinās, lūdzu izlasīt šo rakstu, it sevišķi tiem, kas ir pret Saeimas atsaukšanu:

  Saeima nekaunīgi maldina sabiedrību par ministru algu iesaldēšanu
  Autors: Ilze ŠTEINFELDE
  Datums: 29.12.2020
  Izdevums: Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai
  Rubrika: IZPĒTE

  Saeima pagājušajā nedēļā atbalstīja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, ar kuriem, kā paši saka, atbalstīja valdības locekļu, tas ir Ministru prezidenta, ministru un ministriju parlamentāro sekretāru algu iesaldēšanu šā gada līmenī. Patiesībā šis apgalvojums ir klaja un nekaunīga sabiedrības maldināšana, jo ar šo savu balsojumu Saeima nolēma piešķirt valdības locekļiem algas pieaugumu.

  Saeima pagājušajā nedēļā atbalstīja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, ar kuriem, kā paši saka, atbalstīja valdības locekļu, tas ir Ministru prezidenta, ministru un ministriju parlamentāro sekretāru algu iesaldēšanu šā gada līmenī. Patiesībā šis apgalvojums ir klaja un nekaunīga sabiedrības maldināšana, jo ar šo savu balsojumu Saeima nolēma piešķirt valdības locekļiem algas pieaugumu.
  Valsts amatpersonām (izņemot Valsts prezidentu) algas aprēķina, pamatojoties uz Valsts kancelejas aprēķināto bāzes mēnešalgu, piemērojot katram amatam attiecīgu koeficientu, piemēram, Ministru prezidentam tas ir 4,93, Ministru prezidenta biedram, ministram un īpašu uzdevumu ministram – 4,68, parlamentārajam sekretāram – 3,63. Šī gada bāzes mēnešalga amatpersonu algu aprēķinam ir 976 eiro. Līdz ar to premjera alga uz papīra šogad ir 4814 eiro mēnesī, ministru – 4570 eiro mēnesī, parlamentāro sekretāru ‒ 3545 eiro mēnesī.
  Saeimas deputātu vairākuma atbalstītie un prezidenta izsludinātie grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, nosakot Ministru prezidenta, ministru un parlamentāro sekretāru mēnešalgu, bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 2018. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (1004 eiro). Tas nozīmē, ka premjera alga nākamgad būs 4950 eiro uz papīra, ministru alga ‒ 4699 eiro, parlamentāro sekretāru alga ‒ 3645 eiro, tas ir par 100 līdz 136 eiro mēnesī vairāk nekā šogad.

  Šie likuma grozījumi ir pretstatā šī likumprojekta anotācijā paustajam, proti, ka apstākļos, kad vīrusa Covid-19 izplatība ir ekonomiski negatīvi ietekmējusi plašu sabiedrības daļu, valsts augstākajām amatpersonām ir jābūt solidārām un jāatsakās no likumā paredzētā atalgojuma pieauguma.

  To, ka Saeima apzināti un nekaunīgi maldina sabiedrību par valdības locekļu algu iesaldēšanu, apliecina fakts, ka šajos grozījumos ir iestrādāta norma, kas tiešām nosaka atalgojuma iesaldēšanu atsevišķām amatpersonām. Tikai tā attiecas nevis uz ministriem, bet gan uz valsts kontrolieri un Valsts kontroles padomes locekļiem. Viņiem saskaņā ar likuma grozījumiem bāzes mēnešalgas apmērs ir Valsts kancelejas publicētais bāzes mēnešalgas apmērs 2020. gadam (976 eiro). Līdz ar to šīs amatpersonas tiešām nesaņems algas pieaugumu. Kā šogad, tā arī nākošgad Valsts kontroles padomes locekļu alga uz papīra ir 3240 eiro mēnesī, valsts kontroliera alga – 4860 eiro.

  ieteikt draugiem:

  http://news.lv/Neatkariga_Rita_Avize_Latvijai/2020/12/29/saeima-nekaunigi-maldina-sabiedribu-par-ministru-algu-iesaldesanu

 7. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  No: Kaspars Dimiters
  Date: sestd., 2021. g. 2. janv., plkst. 19:49
  Subject: Kaspars Dimiters: KOMANDANTSTUNDA
  To:

  Sigurdam Graudiņam kāds policists apliecināja, ka neba nu viņi tik ļoti tvarsta komandantstundas pārkāpējus, cik reaģē uz stukaču zvaniem un dotas nostučītajos virzienos. Tad nu piešķīlās šis viegli džankājamais apcerējums.
  No stukačiem brīvu jauno gadu!
  Kaspars Dimiters,
  dziesminieks
  • • •
  https://youtu.be/Z3QmNqfG8OM

  komandantstunda

  rīga vai skrunda
  iet vaļā junda
  nu visiem vara
  jo komandantstunda

  var pamanīt
  var nostučīt
  var nosodīt
  var ieslodzīt

  vai kāds vēl brīnās
  ka karantīnās
  lūr kāds pa spraugu
  un stučī draugu

  no ādas lecam
  viss būs pa vecam
  kad uzticība
  zūd drauga plecam

  draugs neklusēs
  un cik vien spēs
  ko neredzēs
  to sacerēs

  nekā te jauna
  nekāda kauna
  reiz tā jau bija
  kad izsūtīja

  sistēma šancē
  un elegancē
  bez sirdsapziņām
  sev kadrus štancē

  vai deputāts
  vai sazin kāds
  vai jūdas prāts
  vai pats tu tāds

  tev nu dod spēju
  par nodevēju
  kļūt tautas labā
  jo ļaužu dabā

  ir stučīt brāli
  vai ģenerāli
  vai zaldātiņu
  ar viltus ziņu

  un stučīs tie
  viscēlākie
  gan agrākie
  gan vēlākie

  gan tēvzemieši
  gan saskaņieši
  gan progresīvie
  gan it kā brīvie

  tik mazāk jautā
  cik tādu tautā
  tas sirdsapziņai
  tev jāpajautā

  vai pamanīt
  vai nostučīt
  vai nosodīt
  vai ieslodzīt

  tu bomzi spētu
  kas klīst pa sētu
  rīgā vai skrundā
  komandantstundā

  rīga vai skrunda
  iet vaļā junda
  nu visiem vara
  jo komandantstunda

  var pamanīt
  var nostučīt
  var nosodīt
  var ieslodzīt

  vai kāds vēl brīnās
  ka karantīnās
  lūr kāds pa spraugu
  un stučī draugu

  (es ne)

  kaspars dimiters
  02.01.2021

  Cik jauki, kad ir Padumju iekārta, kas tam bija sātaniski – boļševistiski radīta!!!
  .
  .
  .
  Admins
  Pilnīgs debīlisms šeit publicēt šos divus jūdasus- Dimiteru un Graudiņu…
  Šīs dziesmas izplatīšana un slavināšana jau parāda, ka esiet Dimitera krievu varzas pusē:https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Z3QmNqfG8OM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2HsfSOq8gVnfNOFSlMpDOPuHzV7H6MhWBKbSo_NqOMipCjq8t_cpo7GDw#dialog

 8. ``nu ko`` saka:

  https://www.youtube.com/watch?v=9jiwtk0IgJM

  Nu precīzi: `mēs neesam vienādi, jo esam dažādi`. :))

 9. Māris M. saka:

  Maltas kungs, kāpēc jūs domājat, ka latvieši nezina, kas ir Dimiters un Graudiņš?

  Bet viss ir tā, kā tam jābūt – neskatoties uz jūsu patiesajiem vārdiem par Latvijas laukiem, tagad mēs zinām, kas patiesībā Jūs esat.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *