Helsinki 86 Tiesiskas Latvijas atjaunošanas programma

You may also like...

4 Responses

 1. Janis saka:

  6.p. jabut Aparteida krievu/Maskavas politikas un kolaborantu KGB=Dp LR=SAB=MP noziedzigas darbibas rezultata,atgriest/repatriacija butiba.

 2. Vienkāršākais ir Latvijas Valsts atjaunošana! Starptautiski to sauc par restitūciju!

  Tas ir jāatjauno Latvijas Valsts atbilstoši satversmei uz 1940. gada 17. jūniju!

  Es redzu, ka čekistus vajadzīgs tiesāt.

  Bet ko darīt ar Politbiroju, kura deva uzdevumus KGB, milicijai, ģenerālprokuratūrai un tiesai.

  Par noziegumiem ir jātiesā pēc Latvijas Valsts likumiem!!!

  Arī visus komunistus šausim vai tikai Partijas nomenklatūru un tos, kas strādāja PSRS labā ārzemēs?

  Es domāju, ka atjaunojot pagastus un aprinķus, varēs sākt sakārtot zemes lietas.

  Atjaunojot zemesgrāmatas 273 642 zemniekiem, sāksies parādīties pārkārtošanās censoņi, kas “prihvatizēja” un izsaimniekoja Latviju!

 3. Piedāvāju izvērtēt VLT programmu: Biedrības „VARU LATVIEŠU TAUTAI” (VLT)
  PROGRAMMA

  Lai darbotos princips:
  „VIENS LIKUMS- VIENA TAISNĪBA un VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM”, biedrība uzskata, ka ir jāatjauno Latvijas valsts Likumu kopa.
  Tas bija un ir jābūt tiesiskas valsts un sociāla taisnīguma priekšnoteikumam.

  Lai to sasniegtu ir nekavējoties jāatlaiž Saeima!
  Jaunai Saeimai jāveic valsts restitūcija par īpašumiem, valsts iekārta, tas ir jāatjauno SATVERSMES un CIVILLIKUMA darbība!

  Pamatuzdevumi un programma:
  – atjaunot Latvijas valsts likumus: par pagastiem; apriņķiem, ministrijām, sabiedriskām organizācijām, Latvijas Banku, Pavalstniecības un Valodas likumu.

  – atjaunot 9 ministrijas: Ārlietu; Iekšlietu; Rūpniecības, enerģētikas, tirdzniecības un finansu; Kara; Zemkopības; Izglītības; Satiksmes; Tieslietu; Labklājības.

  – atjaunot 516 pagastus un 19 apriņķus;

  – atjaunot 6 Profesijas arodu Kameras. (Lauksaimniecības; Tirdzniecības un rūpniecības; Amatniecības; Darba; Profesiju; Literatūras un Mākslas; ).

  – atjaunot Latvijas Aizsargu Organizāciju (LAO), kā Policijas palīgus.

  – atjaunot Sabiedriskā Tirgus Ekonomikas (STE) pamatus:

  – atjaunot norēķinu sistēmu, izmantojot latu ar noteiktu vērtību, kā etelons, kas bija spēkā uz 1940.gada 17.jūniju;

  – nosakot pamatvērtības preču ražošanai, tas ir:

  – darba kategorijas no I – 1,203 eiro, līdz X- 12,03 eiro/stundā ;

  – enerģijas vērtību kilovatsunda – 0,05 eiro;

  – zemes vērtību, vidēji pēc 1937.gada datiem – 200 eiro/ha;

  – un graudu vērtību, ko pieņēmusi LLK atjaunošanas pilnsapulcē graudiem, kas audzēti un novākti ar rijas tehnoloģiju – 200 eiro/tonna, graudiem, kas novākti, izmantojot kombainu tehnoloģiju – 100 eiro/tonna. Graudi, kas ir apsmidzināti ar raundapu un citām ķimikālijām, nav Latvijā izmantojami

  – atjaunot Zemesgrāmatas zemes saimniekiem- 273 642 īpašniekiem .
  Atjaunojot Latvijas valsts tiesiskos pamatus ir iespēja tikt vaļā no Valsts ārējiem parādiem, kurus radīja pašreizējās valdības un Saeimas pārkāpjot Satversmi, tas ir privātiem kredītiem. Tas nozīmē, kas ņēma, tas lai atdod!!!

  Sabrūkot 1991.gadā PSRS , Latvijai ārējo parādu nebija. Tagad maksājam katru dienu kredīta devējiem ap 4 miljoni eiro kredītu procentus. Nav saprotams MK prezidenta M. Kučinska šā gada 15.marta ziņojumā: „Vienlaikus ar investīciju veikšanu uz 2017.gada janvāri ir noslēgti līgumi 1,3 miljardu eiro apmērā”. Kas tie ir par līgumiem? Kāpēc valdībai bija jāņem kredīts 1,3 miljardu apjomā ASV bankā? Līgums nav Saeimā apstiprināts!!!

  Mēs apzināmies, ka pašreizējo parādu slogu Latvija nevar atmaksāt!
  Jebkura Latvijas teritoriāli saimnieciskā plānošana šodien, neņemot vērā īpašnieka tiesības, ir apzināta krāpšana vai nekompetences izpausme un Satversmes pārkāpšana.
  Neapšaubāma patiesība ir ačgārnā Latvijas valdības nodokļu un muitas politika, kura šobrīd būvēta valsts ierēdņu aparāta pieaugošās algu apetītes apmierināšanu, nevis tautas labklājības pacelšanai.
  Budžeta izdevumi ir jāplāno atbilstoši tautas saimniecībā reāli iespējamo noslogojumu summām.
  Tautsaimniecības atveseļošana iespējama vienīgi ar ilgstoši stabiliem un maziem nodokļiem uzņēmējiem.
  Atjaunot Latvijas valsts iedibināto kārtību, kad pagasts pats rūpējās par savu labklājību, tas ir – nodokļus iekasēja uz vietas. Iekasēto nodokļu sadalījums varētu būt šāds: aprinķim 30% , atlikums pagastam; Aprinķis maksā valdībai 70%, atlikums paliek aprinķim. Ienākuma nodoklis no strādājošiem – 30% no algas; uzņēmēji, maksā – peļņas nodokli 15%. Tie ir galvenie budžeta ieņēmumi. Tad pagasta un aprinķa ierēdņi rūpēsies vairāk par ražošanas attīstību, kā tas bija līdz 1940.gada 17.jūnijam. Tagad patvaldības ierēdnis domā kā izmantot ES fondus, lai vairāk paliktu savā kabatā. Tas veicina korupciju un ēnu ekonomiku!
  Biedrības galvenie uzdevumi pašreizējā posmā ir veicināt sekojošus pasākumus:
  1. Turpināt parakstu vākšanu un gatavoties Saeimas vēlēšanām savlaicīgi.
  2. Veidot sarakstus katrā vēlēšanu apgabalā: Rīgā – 35; Vidzemē – 29; Latgalē – 18; Zemgalē – 17; Kurzemē – 16. Kopā – 115 deputātu kandidātus.
  3. Atjaunot pagastus; apriņķus; ministrijas; Pavalstniecības un Valodas likumus; 6 Kameras un Aizsargu organizāciju;
  4. Zemesgrāmatas 273 642 zemniekiem;
  5. Atjaunojot Valsts iekārtu, var samazināt ierēdņu skaitu 15,8 reizes!
  Tas dos iespēju maksāt katru mēnesi – 250 eiro sociālo pabalstu katram bērnam, skolniekam , studentam un sociāli aprūpējamam mēnesī.
  Būsim vienoti! Vienībā mūsu spēks! Nezaudēsim mīlestību Tēvzemei!
  Savus priekšlikumus un ierosinājumus sūtat mums uz adresi:
  Ūdru iela 14, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. E-pasts: vlt@llk.lv
  Rīgā, 2017.gada 31.martā. Biedrības „V L T” valde.
  Info tālruņi: 26336617; 26347783, fakss: 67379890

 4. Manas Dāmas un Kungi! Ir sācies Jaunais gads un gatavošanās Saeimas vēlēšanām. Pirms 146 gadiem Rīgas rūpnīcas īpašnieks Tomsona kungs aicināja zemniekus uz pirmo sapulci Rīgas Latviešu biedrības namā, kas bija veltīta kooperācijai -kopdarbībai. Kopdarbība, jeb talkā iešana pie latviešiem, kas dzīvoja lauku sētās, bija zināma kopš senseniem laikiem. To mēs varam uzzināt no tautas folkloras, paražām un tradīcijām, kas vēl bija dzīvas manā bērnībā. Kopdarbību veicināja arī 1935.gadā dibinātā Latvijas Lauksaimniecības Kamera (LLK), kuru 1940.gada 27.jūnijā likvidēja no austrumiem ar tankiem ienākušie tautas „atbrīvotāji”. Minētie „atbrīvotāji” par galvenajiem tautas ienaidniekiem uzskatīja zemniekus, kuriem zemes platība bija vairāk par 20 ha. To apliecina arhīva materiāli. Vēsturiski Latvijas tauta laukos dzīvoja atsevišķās sētās (saimēs). Darbs lauku sētās bija un ir visprogresīvākā sistēma attiecībā pret dabu . Viss liekais pārpalikums no galda tika izbarots lopiem, bet mēsli kompostēti un atdoti atpakaļ zemei. Arī pārējais, kas nederēja kompostam, tika kopā ar malku sadedzināts un pelni izmantoti augsnes mēslošanai. No pelniem gatavoja dažādus sārmus , ko izmantoja augu aizsardzībai cīņā pret kaitēkļiem un slimībām. Lauku sētas un lielie koki, īpaši ozoli, veidoja Latvijas laukiem raksturīgo ainavu. Daudzu veco sētu mūži sniedzās gadsimtos, par ko liecina lielie ozoli pie mājām. Pašreizējā Latvijas Valdošā kliķe pilnībā saglabā Padomju varas sistēmu Latvijā. Sākoties atmodai 1987.gadā, Latvijā viens no lozungiem bija: NEBŪS LATVIJAS LAUKU- NEBŪS LATVIJAS! LLK atjaunoja tās vecbiedri 1994.gada 3.jūnijā un 1995. gadā mēs iestājamies Eiropas Lauksaimniecības Kameru apvienībā. Bija cerības uz sadarbību un lauksaimniecības atjaunošanu, bet netika atdotas īpašuma tiesības zemnieku saimniecību īpašniekiem vai to mantiniekiem. Izrādās valsti var iekarot ne tikai ar militāro spēku, kā to izdarīja boļševiki 1940.gada 17.jūnijā, bet var arī ar naudu, kā to dara tagad. Pirms kara L LK lauksaimniecību virzīja uz kopdarbību un sakārtotu tirgu. Sabiedriskā tirgus sakārtošana radīja valstī labklājību un novērsa bezdarbu. Tagad daudzi lauksaimnieki meklēt darbu ārzemēs, jo valda bezdarbs, bet piešķirto ES finansējumu valdība ieskaita valsts ieņēmumos. Katra lauku sēta bija un ir mazs uzņēmums kooperācijā! Šīs idejas īstenošana ir jābalsta uz tautsaimniecības vēsturisko pieredzi, kad viss progresīvais tika izmantots, lai celtu darba ražīgumu nenodarot postījumus dabai. Mums jākopj savu senču mantojums , balstoties uz saimniecisko pieredzi , kas veidojās lauku sētās jau tālā senatnē. Mums nav un nevar būt nekā kopīga ar spekulantu sludināto, ka peļņas gūšanas pamats ir lauku sētas un zemes pārvēršana tirgus precē , lai tos pirktu un pārdotu. Uz šodienu mēs esam liecinieki visgrandiozākai blēžu bandai pasaules vēsturē, kas mūsu tautu ir ierāvusi postā. Esam nonākuši laikmetā, kad apkaro kramplaužus un kabatzagļus, bet lielie blēži vai nu paši sēž likumdevējos, vai arī diktē tiem savu gribu. Tiesībsargājošo iestāžu mazspēja novedusi valsti ekonomiskā krīzē. Laukos slēdz skolas un slimnīcas. Šādu rīcību var salīdzināt ar Viļa Seļecka rakstā minēto par „Turības” atjaunošanu: „ Te nu ir ko pamācīties pat rūdītiem blēžiem un ganksteriem! Ielaužas svešā mājā, nobeidz saimnieku, nosauc sevi viņa vārdā un tev piederēs visa viņa manta. Vienkārši un ātri. Un lai kāds mēģina pierādīt, ka tu esi blēdis un laupītājs! Uz priekšu visi, kas grib kļūt bagāti! Jums visi ceļi pavērti šajā valstī…” LLK, izmantojot kopdarbības iespējas ES ietvaros, sekmīgi atjaunot kopdarbības uzņēmumus, tādus kā piena koppienotavas, spirta kopdedzinātavas, mašīnu koplietošanas stacijas, patērētāju biedrības, krājaizdevu sabiedrības ar Vispārējo Lauksaimniecības banku, Savstarpējo Apdrošināšanas sabiedrību.
  Ar lielu vērienu gatavojas atzīmēt Latvijas simtgadi, kaut gan Latvija, kā neatkarīga valsts pastāvēja tikai 20 gadus. Satversme nedarbojas. Pagasti un apriņķi nav atjaunoti. Rodas jautājums, ko darīt? Pašreiz, kad 86% iedzīvotāji dzīvo trūkumā ir jāatceras Satversmes otrais pants : „ Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai” Latvijas valsts pirmā šūniņa ir ģimene, tad seko pagasts, apriņķis, Saeima un Valdība, kas uzrauga saimniecisko dzīvi.
  Atjaunojot LLK, tika atjaunotas un reģistrētas arī 510 pagastu nodaļas no 516, kas bija līdz 1940. gadam. Aicinu visus Latvijas patriotus, kam rūp Latvijas liktenis iestāties savu pagastu, lauksaimniecības biedrības nodaļās. Tā mēs novērsīsim Valsts sabrukumu un varēsim nodrošināt jaunas Saeimas ievēlēšanu bez līdzšinējiem deputātiem.
  Informāciju par nodaļām var saņemt rakstot uz e-pastu: zemnieks@latnet.lv
  Uz pasta adresi : Miera iela 82/1-3, Rīga, LV-1013 ; Tālrunis: +371 26 34 77 83
  Artūrs Malta , LLK priekšsēdētājs.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.