ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam(Ban Ki- moon), Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam

Li 1Li 2Li 3Li 4Li 5

ANO ģenerālsekretāram Panam Kimunam(Ban Ki- moon),

Eiropas Parlamenta prezidentam Martinam Šulcam,

no Latvijas Cilvēktiesību Aizstāvības Grupas Helsinki- 86 dibinātāja un vadītāja Linarda Grantiņa un vēsturnieka profesora Induļa Roņa

Ziņojums – Audiences pieprasījums

Jūsu zināšanai:

Sabiedrība var normāli attīstīties, ja tā balstās uz attiecīgās valsts Konstitūciju un starptautiski izstrādātiem un pieņemtiem Likumiem. Latvijas gadījumā abi šeit minētie noteikumi ir noziedzīgā veidā ignorēti. Tāpēc šīs gadījums ir jāizskata Starptautiskā Tribunāla ietvaros un jāsoda visi tie, kuri ir veikuši un veicinājuši šo noziegumu. Sodam ir jābūt bargam un galējam, lai tas kalpotu par brīdinājumu nākotnei.

Pašreizējā Latvija nav uzskatāma par valsti tās tradicionālajā izpratnē. Latvija ir putiniskās Krievijas miniatūra, kurā valda noziedznieku mafija, kura ir nokomplektēta no bijušajiem KGB darboņiem un komunistiskās nomenklatūras parazīt- elementiem. Latviju putiniskā noziedznieku banda izmanto kā “Trojas zirgu” gan NATO, gan ES.

Latvijas Cilvēktiesību aizstāvības grupa HELSINKI- 86 jau vairākkārt ir informējusi ANO un ES par to, ka Latvijas Republikā pret tās pamattautu latviešiem tiek vērsts prātam neaptverams genocīds ! Ne ES un arī ne ANO nav uzskatījusi par pienākumu sniegt Helsinki- 86 grupai atbildi ! LCTAG Helsinki- 86 ir arī informējusi ES un ANO, ka Latvija ir starptautiskā terorisma smadzeņu centrs, kas pilnībā ir pakļauts Putina Krievijas noziedzīgajam režīmam. Arī par to, ka vara Latvijā ir sarkano nacistisko slepkavu rokās. Par visu to ir arī rakstījis un informējis ES un daudzas ES valstis nacistisko un komunistisko noziegumu pētnieks Latvijā– vēsturnieks profesors Indulis Ronis. Kā pret Linardu Grantiņu, tā arī pret Induli Roni šodien(2016.g.) Latvijā valdošais sarkanais nacistu režīms ir vērsies ar neiedomājamu brutalitāti- vairākiem slepkavības mēģinājumiem. Par noziegumiem pret mums(L.Grantiņš – I.Ronis), mēs vairāk liecināsim Haagas(NIRNBERGA- 2) Tribunālā, kurš noteikti reiz būs, jo komunistu veiktie noziegumi pret latviešu tautu ir daudz lielāki par nacistu veiktajiem !

Plašāk par Helsinki- 86 informāciju starptautiskajām iestādēm(angļu, vācu un latviešu valodās) var iepazīties i- vietne www.tautastribunals.eu (sadaļā dokumenti), bet tagad īsumā par tēmām, par kurām tiekoties ar EP prezidentu M. Šulcu un ANO ģenerālsekretāru Pan Kimunu vēlas runāt Helsinki- 86 dibinātājs Linards Grantiņš un vēsturnieks profesors Indulis Ronis un dzirdēt šo pasaulē ietekmīgāko organizāciju pārstāvju atbildes:

>Kāpēc un pēc kā norādījumiem Latvijā pēc PSRS sabrukuma netika atjaunots Tiesiskums ?

>Kāpēc netika īstenota Ženēvas 1949.g. Konvencija, kurā ir nepārprotami norādīts, kas jāveic pēc okupācijas ?

>Kuri bija tie, kas pavēlēja Latvijā pie varas atstāt okupētājvalsts noziedzīgo Komunistisko partiju ar asiņaino KGB(slepkavu) komandu pilnā tās sastāvā, kura šodien skaitās “demokrātiskās Latvijas” Drošības policija ?

Šī ziņojuma beigās variet iepazīties ar šo cilvēces slepkavu vārdiem, kuri šodien turpina slepkavot, laupīt un, kura tiek no “nezināmu” valstu pārstāvju puses sargāta.

Šī Latvijā esošā KGB banda piedalās starptautisko teroraktu koordinācijā un organizēšanā.

Šīs bandas rokās ir Latvijā izstrādātie psihotroniske ieroči ar kuriem tiek apstrādāti teroristi.

Šo ieroču iedarbību Helsinki- 86 dibinātājs un vadītājs Linards Grantiņš 2015. g. izjuta uz “savas ādas”, kad ciemojoties atvaļinājuma laikā pie savas slimās mātes tika zvērīgi arestēts, apsists, asiņains, lauztiem kauliem, dubult-roku dzelžos pieslēgts pie transporta līdzekļa trīs stundas transportēts līdz Rīgai, kur viņu iemeta kamerā, nesniedza vajadzīgo medicīnisko palīdzību, apstrādāja ar psihotroniskiem un iespējams arī ar ķīmiskiem un radioaktīviem līdzekļiem, lai viņš izdarītu pašnāvību. Tas viss nenotika Hitlera vai Staļina laikā, bet šodien- “Martina Šulca un Pan Kimuna” laikā ! To visu L. Grantiņš var pierādīt un par to arī runā nacistu un komunistu noziegumu pētnieks vēsturnieks profesors Indulis Ronis, kuram pirms diviem gadiem “brīvās Latvijas” KGB darbinieku banda, kura šodien skaitās Latvijas Drošības policija, pārgrieza artērijas, bet brīnumainā kārtā viņš palika dzīvs.

>Helsinki- 86 grupa ES un ANO ir informējusi, ka visi šie Latvijā pie varas atstātie noziedznieki- komunisti un KGB darboņi, kuriem visiem pēc PSRS sabrukuma bija jātiek arestētiem un tiesātiem par genocīda veikšanu pret latviešu tautu, apzogot valsti un tautu ir kļuvuši par miljonāriem !

Kāpēc ES un ANO nereaģē uz šiem ziņojumiem ?

Jums, Šulca kungs un Kimuna kungs, būs jāpaskaidro, ne tikai latviešu tautai, bet visai pasaulei: kāpēc pēc PSRS sabrukuma jūsu iestādes komunistiem un KBG slepkavām ļāva pilnībā iznīcināt vienu no Eiropā industriālākajām- lauksaimniecību attīstītākajam republikām, proti, Latviju un tās tautu izdzīt svešumā ?

Godātie kungi, visi, kuri ir piedalījušies(apzināti neredzējuši) 21. gadsimtā veiktajā genocīdā pret latviešu tautu, nonāks Hāgas Tribunālā.

Latvija ir vienīgā Eiropas valsts, kurā nav atvērta KGB slepeno darbinieku kartotēka– ziņotāju vārdi ? Tāpēc, ka tajā slēpjas KGB noziegumi, kuri tika izdarīti latviešu pretestības kustības vārdā. Vācu formās, ar Latvijas karogu uzšuvēm, tika pārģērbti Padomju KGB darbinieki, kuri Baltkrievijā un citur slepkavoja civilpersonas. Tas notika arī pašā Latvijā pēckara gados.

KGB šodien un toreiz nodarbojās ar cilvēku tirdzniecību un narko-biznesu. Latvijas KGB arhīvs slēpj neiedomājamus noziegumus ne tikai pret latviešu tautu, bet pret visu cilvēci. Šis KGB radītais tīkls darbojas vēl šodien !

Visi Latvijas pārstāvji ES ir KGB atlasīti ziņotāji un tādi, kuri noziegušies pret latviešu tautu un valsti.

Neviens nav gadījuma cilvēks.

Roberts Zīle, L. GrantiņšReiz Latvijas presē ES deputāts no Latvijas Roberts Zīle paziņoja: “Svarīgās ES lietas tiek apspriestas aiz slēgtām durvīm, kur mirstīgajam nav lemts pabūt.”

Paskaidrojiet, Šulca kungs, šos demokrātiskos “izņēmumus” un kā tas savienojams ar demokrātiju ? Ar kādām tiesībām EK pārstāvji runā manas tautas un manā vārdā ? Neviena valsts JŪS nav pilnvarojusi izmainīt ES dalībvalstu nacionālo sastāvu. Tie, kuri piekopj šo noziedzīgo politiku, ir ES grāvēji un nacionālo konfliktu veicinātāji, kuri agrāk vai vēlāk atbildēs Starptautiskā Tribunāla priekšā.

Kuri ir tie nemirstīgie, kas ir tiesīgi lemt svarīgās lietas aiz šīm mistiskām durvīm un kas tās ir par lietām ?

To visu vēlas zināt ne tikai latviešu tauta, bet visas ES tautas.

ES ir veikusi pret latviešu tautu un Latvijas valsti daudz lielāku noziegumu, kā Hitlers ar Staļinu kopā ņemot ! Latvijā visas valstiskās struktūras ir pilnīgi sagrautas, izņemot Drošības policiju !

Latvijas Cilvēktiesību grupa Helsinki- 86 un latviešu tauta pieprasa ANO un ES darīt visu, lai pilnībā apturētu Latvijas Republikas suverenitāti līdz brīdim, kamēr starptautisko ekspertu uzraudzībā tiks veikta sarkano nacistu  noziegumu izskatīšana, viņu atbīdīšana no varas un tiesāšana- tiktu pilnībā īstenoti 1949. gada Konvencijā paredzētie pasākumi pret okupētājvalsti un kolaboracionistiem.

ES un ANO pienākums ir gādāt, lai viss latviešu tautai un Latvijas valstij nozagtais tiktu atdots atpakaļ.

To, ka Latvijas valsts ir “nozagta”, saka Maiks Hadsons, Volstrītas ekonomists un Kanzassitijas Misūri Universitātes profesors, kurš konsultējis daudzu pasaules valstu valdības un ANO.

Mēs ceram uz audienci pie Jums, lai varētu starptautiski izskatīt šo noziegumu ne tikai pret latviešu tautu, bet visu cilvēci.

Noslēgumā variet lasīt visu to noziedznieku vārdus, kuri strādāja LPSR KGB struktūrās un, kuri pilnībā kontrolē arī šodienas Eiro- Latviju. Piemērs: Vai cilvēks ar veselu prātu varētu iedomāties, ka pēckara Vācijas Federatīvajā Republikā drošības dienestu 100% vadītu Hitlera SD noziedznieku banda ? Zināšanai: Hitlera SD(Sicherheit Dienst) bija mazāk noziedzīga kā KGB !

ES un ANO to savieno ar demokrātiju, lai paliek, Šulca kungs un Kimuna kungs, uz Jūsu sirdsapziņas:

Latvijas PSR KGB centrālais aparāts, kurš šodien pārvalda Latviju:

Juris Ābeltiņš E. -Boriss Afanasjevs A. -Irina Aksjonova G. -Aleksandrs Aleksejevs E.-Vasilijs Aleksejevs P.-Jurijs Aleksejevs N.-Jeļena Aleksejeva A.-Sergejs Ameļkovičs S.-Jurijs Anaņjevs V.-Anatolijs Andrusovs G.-Anatols Ancāns S.-Roberts Anspaks I.-Aleksandrs Antonovs A.-Nikolajs Antonovs N.-Aleksandrs Artjomovs A.-Viktors Artemjevs A.

Rita Babikova O.-Vladimirs Babkins N.-Vladimirs Bakalo V.-Aleksejs Bakanovs V.-Valentīns Bakanovs D.-Nikolajs Baranovs D.-Ivans Bartušs M.-Gaļina Baskova A.-Antons Batigins B.-Gunārs Baubels J.-Juris Bebrišs J.-Ilmārs Bērziņš E.-Elmārs Bērziņš K.-Steponas Bernotas J.-Nikolajs Beršadskis G.-Pāvels Bitenieks E.-Gaļina Bļinova K.-Armands Bobrovskis J.-Broņislavs Bočerenoks A.-Mihails Bogdanovs J.-Vladimirs Bokmanis J.-Vladimirs Bondarenko A.-Jevgeņijs Bortņikovs V.-Staņislavs Bravackis B.-Pjotrs Bubenčikovs I.-Anatolijs Bubņevičs V.-Tatjana Buļa I.-Gaļina Burakoveca A.-Jurijs Burihins P.-Raisa Burihina A.

Boriss Cibuļskis M.-Pēteris Cīrulis (Pjotrs Ciruļs) J.-Sergejs Čerkasovs E.-Jurijs Červinskis J.-Alla Čistova A.

Jurijs Deičmans V.-Voldemārs Dembovskis J.-Anatolijs Demidovs J.-Valentīns Demidovs S.-Georgijs Dmitrijevs K.-Nikolajs Dmitrijevs I.-Aleksandra Dmitrijeva I.-Ņina Dmitrijeva A.-Gaļina Dobreņkova P.-Staņislavs Dolžņikovs I.-Aivars Dombrovskis I.-Vladimirs Doroškevičs J.-Imants Dravenieks O.-Jānis Drazdovskis J.-Māris Dreijers M.-Vladimirs Dubrovins P.-Andris Dudelis E.

Vladislavs Esalnieks R.

Klavdija Farhetdinova F.-Andrejs Fatejevs V.-Jurijs Fedins A.-Lilija Fiļipova M.-Anatolijs Fjodorovs V.-Roberts Francis J.-Leonīds Franko P.-Vjačeslavs Fridrihsons R.

Marija Gabrisjuka M.-Andrejs Gailis J.-Leons Gailišs A.-Jurijs Gavriļenko N.-Tamāra Gainutdinova A.-Sergejs Generalovs S.-Jurijs Gimburževskis N.-Vladimirs Gladkovs L.-Ivans Golubcovs S.-Valentīna Golubkova A.-Valērijs Gorohovs A.-Jūlijs Gorškovs G.-Viktors Goševs S.-Jurijs Grabovojs J.-Anna Grāmatiņa A.-Vladimirs Grančenko I.-Arnis Graudiņš D.-Vanda Griba J.-Valerijs Gribkovs V.-Boriss Gributs A.-Aleksejs Grigorjevs I.-Anatolijs Grigorjevs G.-Jevgeņijs Grigorjevs P.-Jānis Grīnbergs A.-Nadežda Griņova F.-Valerijs Griščenko V.-Gaļina Grjaņņika V.-Valerijs Grona N.-Jāzeps Guds A.-Ceronis Gudakovskis S.-Edgars Gumskis O.-Jurijs Guščins V.

Aleksandrs Hamzovs V.-Vladimirs Hamzovs V.-Tamāra Harlamova I.-Igors Haustovs K.-Zigurds Hāzenfūss O.

Guntis Indriksons V.-Larisa Isajenko P.-Anna Istrapilova P.-Aleksandrs Iščenko N.-Boriss Ivanovs A.-Jurijs Ivanovs D.-Vasilijs Ivanovs T.-Jekaterina Ivčenko V.

Anatolijs Jakovļevs G.-Jevgeņijs Jakovļevs G.-Marija Jaņina P.-Nikolajs Jarohs A.-Vladimirs Jasjukevičs A.-Modris Jaunzems A.-Tatjana Jefremova A.-Vladimirs Jegorovs A.-Arnolds Jemašovs S.-Vjačeslavs Jerjomenko N.-Jurijs Jeršovs A.-Edmunds Johansons V.-Arnis Jumītis J.-Jurijs Jurkovs V.-Jurijs Jurkovs R.

Aleksandrs Kabaškins V.-Valerijs Kabašnijs I.-Mihails Kačalovs D.-Jurijs Kačnovs A.-Leons Kalinka G.-Normunds Kalniņš J.-Juris Kalniņš K.-Vasilijs Kaļistratovs S.-Vilnis Kārkliņš E.-Zigmunds Kārkliņš M.-Kārlis Kārkliņš J.-Boriss Karpičkovs A.-Igors Kasimovs V.-Jevgēņijs Kaupužs J.-Uģis Kaucis A.-Aleksandrs Kazačkovs I.-Jurijs Kirillovs M.-Ivans Kliguļs V.-Aleksandrs Kļimovs J.-Viesturs Kociņš K.-Jevgeņijs Kočergins V.-Jurijs Kočkins V.-Vladimirs Komogorcevs A.-Pāvels Kondratjevs V.-Pāvels Korņevs I.-Aleksandrs Korobenko A.-Aleksandrs Koroļenko S.-Dmitrijs Kosse M.-Genādijs Kostins F.-Marina Kostjučenko F.-Sergejs Kostjuks K.-Nikolajs Kovaļovs P.-Leonīds Kovaļenko A.-Jurijs Kovtuns V.-Vera Kozlova N.-Jurijs Krasjuks S.-Viktors Kravcuns I.-Valerijs Kravčenko M.-Jānis Kukainis P.-Roberts Kukurītis A.-Aleksandrs Kuļikovs A.-Viktors Kuļikovs N.-Mihails Kuļiņičs S.-Jevgeņijs Kuļčihins V.-Vladimirs Kuļukins P.-Valerijs Kudrjašovs V.-Viktors Kuzjaks V.-Aleksandrs Kuzņecovs J.-Jevgeņijs Kuzņecovs F.

Viktors Lahins I.-Vladimirs Landišs J.-Jānis Lapiņš J.-Jānis (Jans) Larionovs A.-Ļudmila Latiševa I.-Vasilijs Lauta T.-Jurijs Lavrentjevs A.-Vilnis Leinarts A.-Valdis Leismanis A.-Ivans Loginovs P.-Nikolajs Lomakins S.-Ņina Lomako G.-Viktors Lopajevs A.-Nikolajs Lucevičs N.-Rūdolfs Lukins A.-Jurijs Lukins R.-Vasilijs Lušakovs P.-Ivans Luščiks L.-Anatolijs Ļebedevs N.-Igors Ļebedevs A.-Vladimirs Ļeonovs V.-Igors Ļepjoškins P.-Jevgeņijs Ļevskojs I.-Anna Ļiņučeva I.

Valerijs Makarovs P.-Larisa Makarova A.-Ivars Mālnieks J.-Dmitrijs Malihs J.-Anatolijs Maļins V.-Zinaīda Maļinovska S.-Vladimirs Mamkins I.-Vladimirs Maruščaks L.-Rita Mariševa K.-Vasilijs Maslobojevs M.-Sergejs Mašonkins I.-Oļegs Matajevs V.-Arvils Mazais P.-Sergejs Medko P.-Genādijs Melnis J.-Voldemārs Meļņikovs M.-Aleksandrs Merkulovs B.-Leonīds Mihejevs K.-Vladislavs Mihļukovs V.-Jeļena Millere J.-Juris Miļevskis G.-Viktors Minajevs G.-Valērijs Mironovs V.-Valerijs Morozs V.-Sergejs Muhins V.

Andris Nadziņš J.-Imants Naļivaiko J.-Vladimirs Nasačs J.-Aleksejs Nazarovs G.-Mārtiņš Neilands A.-Juris Novožilovs V.-Tagirs Nurlatovs Z.-Anatolijs Ņevara A.-Nikolajs Ņevickis A.-Alberts Ņikiforovičs E.-Iļja Ņikuļins F.

Laimonis Oliņš J.-Jānis Onckulis S.-Nikolajs Oņiščenko I.-Olga Orlova G.-Olga Osnovska G.-Jevgeņijs Ostapenko V.-Genovefa Ozola J.-Ojārs Ozols J.

Viktors Paršins V.-Emīlija Pastore A.-Oļegs Patrejevs P.-Sergejs Pavļenko A.-Aleksandrs Pečonkins J.-Lilija Pečonkina A.-Anatolijs Peličs N.-Valerijs Perevozenko P.-Jurijs Perfilovs N.-Jurijs Peršakovs V.-Olga Petrova I.-Tatjana Petrova I.-Jurijs Petruševs N.-Viktors Petuško M.-Aldis Plaudis O.-Aivars Plaviņš A.-Jurijs Podļesnijs P.-Igors Pokrovskis K.-Igors Poļianovičs V.-Igors Popadins F.-Aleksejs Potapovs V.-Daniels Potašs S.-Igors Prazdnovs A.-Jurijs Provorovs N.-Vladimirs Protasenko P.-Gunārs Pudels J.-Vadims Pugo B.-Ligita Puķīte S.-Arvils Pūris O.-Ivans Putjmakovs A.

Jurijs Radionovs A.-Eduards Ragels A.-Valentīna Rahmaņina S.-Anatolijs Rancāns S.-Marina Rasponina N.-Tatjana Razguļajeva N.-Maksims Redjkins N.-Arnolds Revalds V.-Jānis Ritenieks R.-Jevgeņijs Roldugins P.-Raisa Roldugina D.-Raisa Romanova V.-Valerijs Romanovs N.-Aleksandrs Rossado N.-Tatjana Rudāne I.-Valērijs Rudāns T.-Edmunds Rudzis S.-Gunārs Rudzītis J.-Viktors Rukins K.-Vladimirs Rundāns L.-Alla Rupiševa I.

Ēriks Sakss O.-Pjotrs Salmanovs A.-Mihails Sarana A.-Veniamins Sarofanovs P.-Miervaldis Saša-Zaša V.-Arnolds Saukums A.-Anatolijs Saveļjevs I.-Anatolijs Savenkovs S.-Larisa Savicka S.-Juris Savickis J.-Valerijs Sediševs M.-Aleksandrs Seļivanovs T.-Vladimirs Seļivanovs N.-Svetlana Seļikova A.-Vladislavs Seļickis S.-Poļina Seļavina K.-Vladislavs Senkāns K.-Jurijs Sergejevs M.-Jurijs Sergejevs F.-Lidija Sergejeva M.-Aleksandrs Serguņins V.-Marija Sidorova I.-Leona Siliņa L.-Arvīds Silovs A.-Vladislavs Silovs E.-Vladimirs Siļutins F.-Valerijs Simonovs G.-Aleksandrs Siņiļņikovs S.-Ivans Sipļivijs V.-Genadijs Sitiks I.-Viktors Skrebels V.-Harijs Skujiņš J.-Voldemārs Smirnovs I.-Jānis Smirnovs J.-Svetlana Smoļakova P.-Ija Soboļeva V.-Pjotrs Soboļevs V.-Sergejs Soboļevs P.-Georgijs Sofijčuks V.-Aleksandrs Sokolovs B.-Jurijs Sokolovs V.-Valerijs Solovjovs G.-Žanna Solovjova V.-Leons Soms V.-Alla Sorokina G.-Vladimirs Sorokovojs D.-Eduards Sparinskis P.-Jurijs Sproģis J.-Pēteris Stabulnieks A.-Aleksandrs Stepanovs P.-Aleksandrs Stepanovs S.-Jānis Stikāns V.-Andris Strautiņš F.-Andris Strautmanis F.-Ilmārs Strazds J.-Valdis Stupāns J.-Andrejs Sundukovs V.-Iļja Sušickis A.-Jurijs Svetozarskis G.

Vjačeslavs Šabanovs M.-Jurijs (Juris) Šabašovs V.-Genadijs Šafrans E.-Jurijs Šalajevs N.-Viktors Šarapovs I.-Valerijs Šarenkins V.-Genadijs Ščadins S.-Aleksandrs Ščeguļnijs D.-Aleksandrs Ščelkunovs S.-Vladimirs Ševcovs N.-Ivans Ševčenko P.-Boriss Šeludjakovs A.-Valentīna Šeršņeva M.-Jevgeņijs Ševirevs G.-Sergejs Šibkihs I.-Jurijs Šilkovs I.-Valerijs Šilovskis F.-Jurijs Šinkarovs N.-Staņislavs Škapars V.-Ivars Šneiders J.-Mihails Šumilovs J.

Jurijs Tarasjuks A.-Igors Tarvids J.-Jurijs Testovs V.-Ādolfs Timčenko N.-Vladimirs Tjagunovs V.-Jevgeņijs Tkačovs U.-Janīna Tomašūna A.-Voldemārs Trofimovs I.-Jānis Trubiņš J.-Nataļja Trumma I.-Valdis Tučs D.-Lidija Tufjakova F.-Irina Tumanova T.-Viktors Tumarevs A.-Genadijs Turks F.

Andris Ulmanis J.-Dmitrijs Uļjanovs I.-Alberts Upenieks J.-Lidija Usenko S.-Vsevolods Ustinovičs I.-Zoja Uščenko L.-Vladimirs Utkins V.

Roza Vakuļenko V.

L. Grantiņš        16.07.16

You may also like...

2 komentāru

 1. Valdis Freimantāls saka:

  Latvijas Goda Tiesa pievienojas un izsaka pateicību H86 un Induļa Roņa iniciatīvai – iesniegumam.

  Paldies par apzinību, cilvēcību un drosmi!

  Vai tā ir valsts, kur 23 gadu laikā nav iespējams saukt pie atbildības kriminālnoziedzniekus, kuri 1993.gada 18.februāra naktī B R U T Ā L I iznīcināja likumīgi atjaunoto Rīgas Latviešu Biedrību, izlaupot tās mākslas galerijas “Latvijas Kultūra” ekspozīciju?

  Vai tā ir valsts, kur prokuratūra un tiesa sadarbojās ar kriminālnoziedzniekiem?

  °°°°°°°°°°°°°°°°°° Latvijas visu diskriminēto ģimeņu vārdā, aizstāvot likumību, – Valdis Freimantāls.

 2. simon saka:

  Un,te, ir piemērs,kā mūsdienu “ieva paldiņa” jeb precizējot putinosose un kangariene ditta rietuma ir gatava nodot latviešu tautu jakovam plineram un krievu savienībai jeb putina “krievu” pasaulei !!!
  .
  https://www.youtube.com/watch?v=X5u2Lo4RuKw

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *