Eiropas Parlamenta prezidentam Antoni Tajani…

Kas esi TU ?

Tu esi sevis apzinoša būtne, kura sastāv no tevis paša apzinātiem darbiem.

Tu atrodies tieši tur, kur pats(ar savu gudrību vai muļķību risinot savas dzīves problēmas) esi aizgājis.

Man daudzreiz internetā un arī “tieši sejā” ir pasacīts: “Ko tu, kurkuli, muldi. Tu atrodies Vācijas labumos, bet mums te Latvijā… !” Jā, es atrodos Vācijā, bet ne brīvprātīgi… . To, protams, šie garīgie izdzimumi(skauģi un nelabvēļi) “aizmirst”, jo tas nav izdevīgi pieminēt.

Kas liedza arī TEV, skauģi, nelabvēli, iet manu ceļu ?

Šis ceļš 1986. gadā bija tukšs, plats un jebkuram atvērts.

Kāpēc negāji pa to ?

Un te nu mēs arī nonākam pie punkta, kur es pieminēju: skauģi un nelabvēļi.

Mans ceļš uz šodienas NORMĀLO SADZĪVI(bet drošībā es nu nekādā gadījumā neesmu) veda caur čekas pagrabiem un Šķirotavas darba nometni, kurā mani bija pavēlēts NOSIST par to, ka es vēlējos glābt savu tautu.

Izglāba mani klaida latviešu sūdzība ASV kongresam un 30 kongresmeņu paraksti, kuri pieprasīja Gorbačovam mani atbrīvot.

Tātad, savu dzīvi(savas dzīves laimes kalējs esi tikai un vienīgi TU pats) tu veido pats. Tā ir tavu darbu(labu un sliktu) SUMMA. Ja esi savā dzīvē veicis vairāk laba nekā ļauna, tad tu tieci izglābts pat no visbezcerīgākajām situācijām.

To arī dēvē par KARMU.

-Es nevainoju nevienu, ka tas nav gājis manu ceļu, jo tas bija ļoti bīstams.

-Es nevainoju nevienu šodienas Latvijā, ka neuzstājas pret netaisnību tik asi, kā es to daru.

-Es esmu savādākā situācijā un tāpēc: JA ES TO NEDARĪŠU, TAD KURŠ VĒL… .

Tikai nožēlojami ir tas, ka ir tādi, kuri mani norej… .

KARMA ?

KARMAS LIKUMU nav spējīgs izmainīt neviens Dievs vai dievība. Viss sevis apzinošais ir pakļauts KARMAS LIKUMAM- ESĪBAI, arī Dievi un dievības.

Lūgšanās par grēku piedošanu ir idiotiska diedelēšana, kura ir vienkārši Sātana vārsma lētticīgajiem.

Visas reliģijas ir Sātana radītas.

KARMAS LIKUMS- ESĪBA tev apziņā ir ielikusi SIRDSAPZIŅU(desmit Baušļi), tad seko tai !

Es šodien(cik nu man tas pieejams, jo mans e- pasts nobloķēts ES, NATO un ANO) centīšos izplatīt H- 86 paziņojumu ES.

Ja vēlies savu KARMU uzlabot, tad dari arī tu to… .

Visam Garīgajā Pasaulē ir sava cenaDROSMEI, BAILĪGUMAM, GĻĒVUMAM… .

Tev šodien ir dota izvēle.

Izsūti no savas adreses šo paziņojumu plašajai pasaulei(protams, angliski): https://tautastribunals.eu/?p=43615

24.02.18     L. Grantiņš

Eiropas Parlamenta prezidentam Antoni Tajani

Starptautiskajai presei

 Latvijas Cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas HELSINKI- 86 PAZIŅOJUMS

 HELSINKI- 86  apsūdz Eiropas Savienības vadību genocīdā pret latviešu etnosu- latviešu tautu. Latvija, kopš iestāšanās ES, cietusi lielākus zaudējumus, nekā atrodoties zem komunistu un nacistu okupācijas. Neviens no šiem diviem sātaniskajiem režīmiem nav veicis tik daudz noziegumu pret Latvijas valsti un latviešu tautu, kā to ir veikuši ES pārstāvošie Briseles darboņi. Ir pilnībā iznīcināta Latvijas rūpniecība, lauksaimniecība, kuģniecība, medicīna un izglītība. Šīs noziedzīgās ES darbības rezultātā vairāk kā puse Latvijas darba spējīgie iedzīvotāji ir atstājuši valsti. Tam visam ir viens vārds- GENOCĪDS !

Ar ES vadošo darbinieku ziņu un atbalstu pēc Latvijas okupācijas beigām netika veikta  Starptautiskos Likumos(konvencijās) paredzētā deokupācija ! Visi represīvie okupācijas varas orgāni palika neskarti un sāka darboties pret latviešu tautu un Latvijas valsti, tātad, pret ES. Par to HELSINKI- 86 ir informējusi Martinu Šulcu & Co un Jose Manuel Borroso & Co, bet atbilde netika saņemta. Bet varbūt ka tomēr bija atbilde- L. Grantiņa asiņainais, ar lauztiem kauliem, arests 2015. g. Latvijā ?

Latvijā darbojas KGB slepkavu bandas, kuras slepkavo latviešu patriotus- demokrātijas atbalstītājus. Latvijā opozicionāri tiek spīdzināti un slepkavoti ar psihotrono un psihotropisko ieroču palīdzību. Pēc Padomju Savienības sabrukuma Latvijā palikušie represīvie orgāni un viņu izveidotās marionešu valdības ir noslepkavojuši neiedomājamu daudzumu latviešu. Nav ne mazāko šaubu, ka tas viss notiek ar ES vadošo darbinieku ziņu un atbalstu. Tik slikti kā šodien latviešu tauta nav dzīvojusi pēc 1940. gada PSRS komunistiskās bandas iebrukuma un Latvijas okupācijas. Vai nav paradokss, ka latviešu tauta vislabāk ir dzīvojusi vācu nacistu okupācijas periodā. Sociālā aprūpe NACISTU OKUPĀCIJAS LAIKĀ bija uz līmeņa, kas šodienas stāvoli izsaka vienā vārdā- GENOCĪDS. Dzimstība sasniedza visaugstāko līmeni, bet šodien tā ir viszemākā. Vai nav noziedzīgi smieklīgi, ka ES dalībvalstī Latvijā bērnu pabalsts ir divu cigarešu paciņu cenas lielumā ?

Martins Šulcs un Jose Manuel Borrosu ir ES grāvēji- provokatori. Anglijas izstāšanās no ES ir tam neapgāžams pierādījums.

Antoni Tajani kungs, Jūsu pienākums ir izskatīt Latvijas gadījumu visaugstākajā līmenī ! Atdot Latvijai visu, kas ticis nozagts pēc PSRS sabrukuma. Atvērt noslepenoto KGB kartotēku un veikt Latvijas dekolonizāciju. Aizvilkt uz Hāgas Tribunālu visus ES darboņus, kuri veikuši provokāciju pret Latviju, tātad, pret Eiropas Savienību.

Latvijas Cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa HELSINKI 86 (Linards Grantiņš, Jānis Zīverts, Imants Aparnieks, Valdis Freimantāls, Osvalds Migla)

You may also like...

1 Response

  1. Valdis Freimantāls says:

    Viss Linarda teiktais ir ierakstāms ar zelta burtiem mūsu mīļās un dārgās tēvzemītes Latvijas vēsturē!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *