Biedr’ Kalnmeier, būs “jāsēž” ar etapu uz karātavām !

Kamēr neesi iepazinies ar šo informāciju, maz ko sapratīsi no šodienas žīdcionistu- komunistu politikas Latvijā:

Kas paglābs „ebrejus“, kad pasaule uzzinās…

Tas, kurš seko līdzi Gintas krimināllietai, var nonākt tikai pie viena secinājuma, ka visa šī apsūdzība ir viens vienīgs- ļaunprātīgs liecību viltojums.

Rodas arī vēl kāda nesaprotama un neizskaidrojama doma, kāpēc bija vajadzīgi šie viltojumi ?

-Vai tad visiem šiem krievžīdu izcelsmes(čuprikām, kušakovām, naruškām, duļevskiem) “detektīvistiem” ir kāda personīga un ieinteresētība ieriebt Gintai Voicišai un Mārim Bērziņam ?

-Vai šai nelatviskajai okupantu pēcteču šaikai ir kāds personisks naids pret Gintu Voicišu un Māri Bērziņu ?

-Kāpēc viņi, kuriem būtu jāveic objektīvas darbības, veic destruktīvas, proti, vilto liecības ?

Atbilde, ja zinām, ka ar nolūku netika īstenota 1949. g. Ženevas KONVENCIJA, pati uzlec uz mēles:

Tas viss tiek darīts GLOBĀLĀ KRIEVŽĪDU GENOCĪDA IETVAROS PRET LATVIEŠU TAUTU !

Tā ir: sātanisma būtība, iznīdēt visu patieso,- šajā gadījumā visu LATVISKO, visu to, kas Garīgi traucē žīdismam.

Traucēklis ir  tieši šis LATVIEŠU GĒNS !

Ne jau aiz nejaušības un garlaicības es iepriekšējā rakstā norādīju uz sātanista R. Ķīļa šizofrēnisko secinājumu, ka: BALTU GĒNS SATUROT RASISMA IEZĪMES.

Foto: Cionistu ieliktenis- kriminālelements ! Tāds purns var būt tikai kriminālelementam ! Vai tad viņa darbības kriminālLIETU “norakšanā” un iznīcināšanā nav apliecinājums šī putnubiedēkļa izskatam ? Tas ir purns, kuram bez vēlmes “iekrāmēt”, negribas paiet garām !

Vai var būt vēl lielāks ļaunums- apvainot māti savu divu mazgadīgu bērnu slepkavībā un piespriest vēl 20 gadus cietumsodu ?

To var tikai krievžīdi, 1940. gada okupanti un viņu spermas produkti, jo, tas viss ietilpst SĀTANISTU RITUĀLAJĀ izdzīvošanas mehānismā.

Daudziem šis manis sacītais liksies kā kāda nevesela cilvēka murgs, bet padomājiet, tikai mazliet ieslēdzot loģisko domāšanu: kāpēc tādai Čuprikai vajadzēja viltot liecības ?

Viņas pašas iniciatīva tā nebija, jo par to draud cietumsods !

(327.pants. Dienesta viltojums(1) Par dokumenta viltošanu vai par viltota dokumenta izsniegšanu vai izmantošanu, apzinoties, ka dokuments ir viltots, ja to izdarījusi valsts amatpersona, —soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu) ! Pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā, sods par tāda veida viltojumiem no valsts orgānu puses, būs augstākais, proti, NĀVESSODS. Tādi darboņi uz vietas ir fiziski iznīcināmi ! To sauc par TIESISKUMU !

Tātad, aiz viņas stāv sātaniskā sistēma- okupācijas sistēma, kura šo “čupriku & co” sargā un pārstāv CIONISMU- sātanismu ! Tikai viņi un vienīgi viņi, ir ieinteresēta mūsu tautas iznīcināšanā !

Tātad, pretekļa- viepļģīmja R. Ķīļa paziņojums dod netiešas norādes šiem Cīānas žīd- izdzimumiem, iznīcināt latviešus(katrs taču saprot, ka rasistiem nav vietas demokrātiskā sabiedrībā).

Miera laikā tiek piekoptas neskaitāmas “sistēmas” mūsu tautas iznīcināšanā !

Skat, kā tiek safabricēta B. Lozes LIETA, Sintijas, Grantiņa A.A. Bērziņa…un tūkstošiem citas, kā saka bijusī tiesnese Sandra Briķe !!!

Kāpēc tad neatver “čekas maisus” ?

FOTO: Šī hazār- latviete(ģenētiska krievžīdene) bija viena no galvenajām latviešu tautas bendēm Atmodas laikā. Maskavas- Izraēlas aģente, kura šodien darbojas ES, lai pilnībā iznīcinātu mūsu tautu(viltus latviete).

Tāpēc, ka tajos slēpjas ārprāta asinsdarbi pret latviešu tautu, ko veic krievžīdu- komunistu sātaniskie izdzimteņi ar čuprikām, godmaņiem, borovkoviem un kalnmeieriem priekšgalā !

Cīņa par Gintas Voicišas brīvību beigsies ar grandiozām sekām: kritīs visa šī sātaniskā sistēma un Latvija palīdzēs pasaules tautām atbrīvoties no žīd- sātanisma !

Šie sātanisti turēsies līdz pēdējam elpas vilcienam, jo aiz viņiem ir ESĪBAS iznīcības bezdibenis.

Mums ir jāuzvar un jāiznīcina šī sātan-žīdu cionistu hidra, kura savā būtībā ir antisemītiska un anticilvēciska !

Mēs to arī izdarīsim, jo aiz mums stāv PATESĪBA !

02.06.18                 L. Grantiņš


23. sērija. Vēl viens iesniegums KNAB-am

June 1, 2018

acgarni.com / Māris Bērziņš

Labdien.

Kā jau minēju kādā no iepriekšējām sērijām, pirmo reizi mūžā esmu saņēmis pozitīvu vēstuli no kādas valsts iestādes. Izrādās KNAB ir palūdzis VID veikt pārbaudes par manā pirmajā iesniegumā minētajiem faktiem. Taču tas attiecināms tikai uz daļu no iesniegumā minētā, kas manā skatījumā ir mazsvarīgākā. Vai tas nozīmē, ka tiesneses pieņemto pretlikumīgo lēmumu, ar kuru viņa faktiski anulē pašas pieņemto spriedumu neviens pārbaudīt negrasās? Atrakstīsies par to otru lietu un šo pieķers klāt kā – mēs tur neko pretlikumīgu nesaskatām? Vai arī – tas nav mūsu kompetencē, jo neviens nevienam naudu šeit nav devis un citu motivāciju mēs nepārbaudīsim? Kā jau esmu teicis iepriekš, man nav pamata neuzticēties KNAB, līdz pirmajai reizei kad viņi man šādu pamatu dos. Patiesībā, rēķinājos ar šādu notikumu gaitu, tādēļ jau kopš paša sākuma sapratu, ka būtu labi kādā mirklī piespēlēt viņiem ko jaunu izpētei. Šajā lietā jau ne pirmo reizi saskaros ar ko līdzīgu. Informācija atnāk brīdī, kad to tieši vajag. Un tā notika arī šoreiz. Pēc sarunas ar kādu pazīstamu juristu nonācām pie secinājuma, ka tas jau nav vienīgais pārkāpums. Un šis jau atkal ir pierādāms un pārbaudāms. Par to tad arī tapa šis iesniegums.

Sakarā ar jauniem faktiem, kuri atklājušies analizējot lietas spriedumu, gribētu papildināt savu 2018. gada 18. aprīļa iesniegumu ar sekojošiem faktiem, kuri, manuprāt, būtiski maina lietas apstākļus un apstiprina manas aizdomas par apzinātu lietas safabricēšanu, gan no tiesneses I. Naruškas, gan tiesas sekretāres, gan izmeklētājas V. Čuprikas, gan prokurores J. Kušakovas, un arī advokāta N. Duļevska puses. Manuprāt ir veikti neskaitāmi dienesta viltojumi, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikuma 327. pantā.

Papildināts ar minēto likuma pantu (un šis kā saprotat nav vienīgais likuma pants, kuru varētu inkriminēt šīm amatpersonām, ir arī smagāki):

327.pants. Dienesta viltojums

(1) Par dokumenta viltošanu vai par viltota dokumenta izsniegšanu vai izmantošanu, apzinoties, ka dokuments ir viltots, ja to izdarījusi valsts amatpersona, —

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

Pirmais acīmredzamais viltojums ir redzams manās it kā 17.10.2014. sniegtajās liecībās, kur cita starpā es esot teicis šādi: „Tad Apsūdzētā palūgusi, lai viņš pieņemtu viņu pie sevis darbā, uz ko viņš atbildējis, ka viņa nevarēs strādāt viņa SIA, jo viņai ir divi mazi bērni, pēc kā viņa palikusi ļoti neapmierināta, un nometusi klausuli.” Nekad neesmu sniedzis šādas liecības, tādēļ tas traktējams, kā dienesta viltojums no inspektores V. Čuprikas puses. Vēl vairāk, pati izmeklētāja sniedzot savas liecības tiesā apgāž šādu apgalvojumu: ‘’Bijis pat izlēmis pieņemt darbā apsūdzēto pie sevis uzņēmumā, maksāt viņai minimālo algu un nodokļus, faktiski tos sedzot no savas kabatas. Par to pateicis arī Apsūdzētajai un viņa likusi ļoti lielas cerības. Taču uzņēmuma finansiālais stāvoklis vēl neesot bijis tik labs, tāpēc atlikušišo (tā oriģinālā) sarunu uz oktobra sākumu. Šādu lēmumu pieņēmis tādēļ, ka zinājis – apsūdzētā no viņa naudu vienkārši tāpat neņems.’’

Manuprāt, visām minētajām amatpersonām bija jāpievērš uzmanība šai fundamentālajai atšķirībai divās liecībās un jānoskaidro tās cēloņi. Vēl dīvaināk šķiet tas, ka tiesa ņēmusi vērā IT KĀ manis teikto, bet nav ņēmusi vērā amatpersonas – manuprāt V. Čuprikas liecināto. Šāda liecību falsifikācija, manuprāt, bija nepieciešama, lai pierādītu apsūdzētās motīvu nogalināt savus bērnus. Jo nekādu citu motīva pierādījumu spriedumā faktiski nav.

Taču arī pati tiesa ir veikusi līdzīgu Dienesta viltojumu. Jo spriedumā tā arī neparādās manis tiesā sniegtās liecības par šo konkrēto gadījumu, lai gan vērsu pastiprinātu tiesas uzmanību uz to. Tam jābūt atspoguļotam tiesas sēdes audioierakstā, kurā sniedzu savas liecības. Ja tas tur neparādās, tad lūdzu veikt sēdes audioieraksta ekspertīzi, jo tas noteikti ir viltojums. Vēl vairāk, liecība uz kuru atsaukusies valsts amatpersona (manuprāt tā ir V. Čuprika), tika rakstīta pašrocīgi un tās oriģinālam jābūt lietas materiālos, taču apzīmogota kopija ir arī manā rīcībā.

Vēl viens acīmredzams viltojums notika pašās sēdes beigās. Manās liecībās (kuras atspoguļotas spriedumā) nav minēts, ka liecinot esmu darījis zināmu tiesai par bērnu tēva Vārds Uzvārds potenciālo saikni ar VP darbinieku Vārds Uzvārds. Tieši pēc šīs manas liecības liecināt taču tika izsaukts bērnu tēvs, kurš arī apstiprināja šo pazīšanos. Arī šim faktam jābūt atspoguļotam tiesas sēdes audioierakstā. Tas vēlreiz norāda un apzinātu un mērķtiecīgu ‘’vēlamā stāsta’’ atspoguļošanu spriedumā un apstiprina arī manā iepriekšējā iesniegumā minēto iespējamību par koruptīvām saitēm šo amatpersonu starpā.

You may also like...

13 komentārs

 1. Apostols saka:

  Tu grantiņ tiešām esi apnicis līdz mielēm! Aizveries vienreiz un uz visiem laikiem! Latvijai un latviešiem tu neesi vajadzīgs! Reāli tu neesi neko spējīgs izdarīt , tikai pļurkstēt pa tukšo. Latvija iet savu iznīcības ceļu, un lai iet arī. To latvieši ir arī pelnījuši.Tiem , kas ir pametuši Latviju (tai skaitā tu arī) pie pakaļas tāda latvija. Tev arī. Jā, jā Tev arī!!! Jo Tu neesi neko spējīgs izdarīt reāli! NEKO!!! Tu esi NULLE, nē divas NULLES!!! Pļurkstēt aiz kordona var jebkurš! Paslēpies maita! Nu izdari kaut ko reālu! REĀLU, nevis pļurksti pa tukšo! Nevari! Nu tad KLUSĒ!!! MOLČI V TRJAPOČKU!!!

 2. To Apostols
  Es, protams, ļoti atvainojos, bet man jau nu gan šķiet ka maldāties. Sevišķi tiražēot faktos nebalstītus apgalvojumus. Ļoti daudzi aizbraukušie latvieši ir lielāki patrioti par mums – palikušajiem. Un Linards ir VIENĪGAIS, kurš izprot mani un palīdz cīnīties šajā nevienlīdzīgajā cīņā. Jeb varbūt teiksiet, ka tai nav pamata, ka jāatstāj viss kā ir? Un es ne tuvu neesmu aizlaidies un aizmucis. Tas, ka Linards var pateikt skarbāk un patiesāk ir viņa priekšrocība. Ja to uzdrošinātos es šeit LV, mani sašņorētu stundas laikā. Tādēļ septiņas reizes nomēriet un tikai tad grieziet. Citādi sanāk, ka zāģējat zaru uz kura pats sēžat. Veiksmi Jums.
  .
  .
  .
  Admins
  Necenties, Māri, pierādīt taisnību tam, kurš nācis tevi iznīcināt…. .Es viņu apstiprināju tikai tāpēc, lai viņš pats aizrītos savos vēmekļos.Es zinu, kurš to ir sacījis. Pēdiejie pāris teikumi viņu nodod… . Viņš raksta, ka es esot apnicis līdz mielēm, bet cītīgi lasa LRTT !

 3. Tālivaldis saka:

  Kurā valodā apustuli sauc par apostolu? Arī beigas ir rakstītas krieviski. Āža kāja lien laukā. Šī vietne ir veltīta Latvijai un latviešiem nevis tiem, kuri gribētu mūs iznīdēt no zemes virsas.
  .
  .
  .
  Admins
  Ir labi zināt savu ienaidnieku un arī to, ka viņam nervi netur… .Tā ir laba pazīme, kas liecina par viņu švakumu, par bailēm un par beigām, kas viņu/viņus sagaida. Tāpēc arī apstiprināju… .Viņa vārds ir atrodams šajā rakstā: https://tautastribunals.eu/?p=44603

 4. to M.Berzins saka:

  Man patiik darba daritaji, nevis tukshu salmu kuuleji. 2020. gads vairs nav aiz kalniem. Laiks negaida. Neteelojiet, ka nezinat, kas notiks. Laiks vēl pagaidām paciesh visu… Bet tas nebuus muuzhigi. Nevajag tukshus salmus kult. Jaa neesmu latvietis. Bet asinis vaaraas, ka grantins te muld. Buus pavisam savadak. ATCERIES – 2020. Un tie nav meli.
  .
  .
  .
  Admins
  Pagrīdē dzīvo tikai žurkas un Tu esi viens no viņām… .
  Uzskatu, ja nesauc sevi vārdā(man tas ir zināms), ka diskusiju laiks šajā vietnē Tev ir beidzies.Tu jau vairākas reizes esi zem dažādiem vārdiem šeit centies “atvbrīvoties”,god. 2020 gada gaidītāj… .

 5. Tālivaldis saka:

  Cilvēces paverdzināšanas vēsture:

  https://www.youtube.com/watch?v=vMs1j4YubfI

 6. O.Migla saka:

  Man LR DP arī ielika prokurori kušakovu “savu cilvēku”.. kas safabricēja/viltoja krimināllietu līdz tādai stadijai-ka man pat jābūt “pateicīgam”-esmu parādā LR-tieslietu totalitārai sistēmai-ka “nepiešuva” pantu par mazu bērnu ēšanu un izvarošanu protams!

 7. O.Migla saka:

  Kalnmeiers nāk no Talsiem. Tur darbojàs (neviss strādāja) par rajona policijas priekšnieku. Kad un kur viņu “savervēja” DP LR=KF FSB,tas ir cits jautājums… bet atklāts..diemžēl priekš DP.

 8. O.Migla saka:

  A.Kušakovs ar “dzimtu” tā gribēja kļūt par ONAB priekšnieku, ka nodeva DP savu “draugu” priekšnieku.
  Bet DP viņu neielika par ONAB pr-ku.
  Zinu, ka Rietumu Bankā pēc tam viņš tika ielikts par Drošības daļas pr-ku. Un kultivēja noziedzību pēc DP iniciatīvas…
  Sešinieks ir-svonders…un tāds paliek visu dzīvi.

 9. Sīrs saka:

  viņš laikam domāja par to ,ka 2020 gadā beigsies ES finansējums daļēji un krēslos pirdēju kantoris sabruks ? :))) Jā … tas būs interesants moments , tikai sekas gan granītā nav iecirstas … :)

 10. ugunskrustietis saka:

  Tā nav nekāda poltika no valdošā tabora, bet brutāla zagšana, un Latvijas, un Latviešu tautas bendēšana.

 11. Andris Sh saka:

  Nu vot grantin! Sīrs saprot, par ko iet runa, bet daljeeji. Veel ir taada lieta, ka paraada atdoshana, kursh nav vairs skaitaams miljonos, bet miljardos. Varat 3x mineet, kas notiks ar Latviju, ja paraads netiks atdots… Tā kaa grantin , nebuus nakaadi tev ASM, vai staptautiskas tiesas. Vis notiks daudz vienkaarshaak, bez shuma i pilji. Ko dara ar valstiim, kuras nevar atdot paraadus??? Vari mest man ar akmeni, ja meloju!
  .
  .
  .
  Admins
  Sacīju taču, ka Tev LRTT nav ko meklēt, bet tā kā esi minējis parādus, tad, protams, ar savu piebildi tomēr apstiprināšu Tavu vervelējumu.///Nevis mēs kādam esam parādā, bet mums un mēs to dabūsim atpakaļ, un vainīgos “piekabināsim laternām”… .

 12. No Maarupes saka:

  Ja M.Berzinsh ir tas, kas un kaa shobriid izskataas,tad god.L. Grantinam ir viens labs un drosmiigs paliigs vairaak! Bet ziniet, juus neesat vieni -Latvijaa ir loti daudzi,kas juus atbalasta un ies paliigaa, ja liidz tam beidzot nonaaks!Veiksmi, veseliibu un izturiibu!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *