LRTT. Maskavas ietekmes aģenti

TRPirms lasiet: www.tautastribunāls.eu izlasiet šeit rakstīto:http://tautastribunals.eu/?p=7257 tad arī sapratīsiet, kāpēc tiek rakstīts tieši tā, bet ne savādāk.

=====================================

Raksts būs par MIGLAS SARKANĀS- NOLĀDĒTĀS ietekmes aģentiem, kuri, kā zināms, ar varu ir uzspiesti VL!.

Šeit variet lasīt viena šāda ietekmes aģenta murgus SC “iesaiņojumā”.

Ilmārs Latkovskis: Pastāvēs tas, kas mainīsies. Izaicinājums jaunai domāšanai nacionālajos jautājumos
Etniskās sašķeltības pārvarēšana patiešām ir būtisks nosacījums Latvijas attīstībai. Pat vēl vairāk – tas ir būtisks nosacījums latviskā un Latvijas kā nacionālas valsts izdzīvošanai. Taču ir aplami un bīstami šo jautājumu reducēt uz Saskaņas centra ņemšanu vai neņemšanu valdībā. Tas tikai uzjundī destruktīvas kaislības.Latvijai nepieciešams kvalitatīvi jauns dialogs par nacionālo vienotību un identitāti. Tas prasa jaunu domāšanu, kas būtu izaicinājums gan latviešiem, gan krieviem, gan citu tautību Latvijas cilvēkiem.No vecās integrācijas uz jaunu integrālu pieejuLīdzšinējā integrācijas bukletu politika, neskatoties uz atsevišķiem panākumiem latviešu valodas jomā, tomēr ir pamatīgi iestrēgusi un aizvien vairāk sasveras kritienam divkopienu valsts strupceļā. Latvieši un “krievvalodīgie” viens otru uzlūko kā statistiskus svešķermeņus. Katra puse “kačā” savas tiesības, kas tikai vēl vairāk attālina no kopīgām vērtībām, kopīgiem mērķiem.Situāciju varam mainīt tikai ar kvalitatīvi jaunu pieeju. Latvijā pēdējos gados ievērību izpelnījies integrālās pieejas domātājs Kens Vilbers*. Jaunais izaicinājums mums būtu arī latviešu un “krievvalodīgo” attiecībām mēģināt rast risinājumu ar integrālāku pieeju. Runājot Vilbera četru kvadrantu pieejas kategorijās, bez ārējām attiecībām, dialogs prasa iedziļināties arī iekšējos “es” un “mēs” līmeņos.”Es” līmenis, vienkāršāk izsakoties, nozīmētu mēģināt latvietim iejusties krieva ādā, un otrādi. Tas prasa uzmanīgu un pacietīgu iedziļināšanos patiesajā cilvēciskajā būtībā. To nevar izdarīt bez mierīgas un cieņpilnas sarunas. Tas ļautu labāk izprast, kāpēc cits uzvedas un domā tieši tā. Tad varbūt atklātos, ka ārēji bravūrīgās pozas pamatā ir bailes, aizvainojums vai kādas citas tīri cilvēciskas izjūtas. Šobrīd tas ir seklas un virspusējas politikas parazitēšanas lauks.”Mēs” līmenis nozīmē skatīt starpkultūru kontekstu. Kas mums varētu būt tas vienojošais, lai daudzmaz saticīgi, raženi un radoši sadzīvotu vienā valstī? Ne jau tas, cik daudz desu varam kopīgi saražot un apēst, mūs vienos. Izšķirošais ir jautājums, vai varam arī veidot kādu kopīgu kultūras un radošā gara pienesumu cits citam un pārējai pasaulei.

Dialoga metode un nosacījumi

Dažos punktos īsi izklāstīšu jaunā līmeņa dialoga metodi un nosacījumus.

Pirmkārt. Jābūt spējīgam mierīgi uzklausīt pretējo viedokli, lai cik tracinošs tas pirmajā mirklī šķistu. Jāatturas uzreiz kliegt par okupantiem vai fašistiem.

Otrkārt. Jāmēģina iejusties nosacītā pretinieka ādā. Tas nepieciešams, lai saprastu viņa argumentāciju un motivāciju. Ne jau tāpēc, lai to uzreiz pieņemtu, bet gan tāpēc, lai labāk pārdomātu, ka varbūt viņa labākai pārliecināšanai tev ir jāmeklē citi argumenti. Labāk iepazīstot citu, tu labāk iepzīsti arī pats sevi.

Treškārt. Dialogs virzās mierīgi soli pa solītim. Tiek konstatēti jautājumi, kuros ir vienprātība, un jautājumi, kuros vēl jāturpina diskusija.

Ceturtkārt. Dialogs prasa skaidru un gaišu valodu. Patiesie nodomi un intereses nav jāslēpj aiz politkorektām frāzēm.

Taču, lai arī dialogam jābūt tolerantam un maksimāli brīvdomīgam, tomēr tas prasītu arī pieturēties dažiem pamatnosacījumiem, bez kuriem tas pazaudēs savu jēgu. Proti, Latvijas valstij jēga ir tikai tad, ja tā pamatā ir latviska Latvija, nevis kaut kas nenoteikts, kas tikpat labi varētu būt Krievija, Vācija, Zviedrija vai kāda cita valsts.

Pasaulei Latvija ir vajadzīga kā savdabība. Tikai jāpiebilst – pastāvēt un globālajā pasaulē konkurētspējīga savdabība.

Mērķu un vērtību nozīmē tas ir dialogs, kā Latvijas cilvēkus, neatkarīgi no tautības vienot zem Latvijas patriotisma karoga. Politiskā nozīmē tas ir dialogs par tās Latvijas, kura tika dibināta 1918. gada 18. novembrī, kontinuitāti mūsdienu mainīgajā pasaulē. Dialogs par Latviju kā nacionālu valsti, kurā ir labvēlīga attieksme pret mazākumtautībām un viņu tiesībām kopt savu etnisko identitāti.

Paredzu, ka latviešiem lielākais izaicinājums būs saprast, kā globālajā pasaulē mainīties nepazaudējot pašiem sevi. Nebūs viegli saprast, ka pasauli nevar ieslēgt atpakaļgaitā uz Ulmaņlaiku Latviju. Latviešiem varbūt pat šokējoši būtu kaut teorētiski pieņemt, ka latvietis var būt arī “citas” ādas krāsas cilvēks, ja vien viņš gana labi apguvis un respektē latviešu valodu, sadzīves tradīcijas un kultūru… Toties citiem varbūt liels izaicinājums būs saprast, ka “krievvalodīgie” nav nedz etniska, nedz kultūras kopiena, bet gan tikai politiskas konjunktūras radīts pretnostatījums latviskajam. Tāpēc te ir svarīgi domāt par Latvijas mazākumtautību etniskās identitātes un latviskā patriotisma stiprināšanu.

No norobežošanās uz atvērtību un iniciatīvas uzņemšanos

Lai arī cik vainīgi būtu citi latviešu likstās, risinājums tik un tā visupirms ir atkarīgs no latviešiem. Pateikt, lai krievi paši domā par savām problēmām Latvijā, tas nav perspektīvs risinājums pašiem latviešiem. Jaunais izaicinājums latviešiem prasa pāriet no norobežošanās uz iniciatīvas pārņemšanu sadarbībai.

Izaicinājuma konceptu par starpnacionālo attiecību jauno domāšanu un rīcību piedāvāju Nacionālajai apvienībai jau priekšvēlēšanu laikā. Tas tika uztverts ar sapratni un atbalstu. Pirmā prezentācija bija interneta TV tiešraides diskusijā. Patlaban šī ideja ir ietverta arī Nacionālās apvienības iniciatīvā Saeimā izveidot Nacionālās vienotības un identitātes komisiju.

Komisijas uzdevums būtu šajā dialogā iesaistīt arī sabiedriskās organizācijas, jo tam jābūt plašas sabiedrības dialogam. Tāpat ir svarīgi iesaistīt dažādu tautību kultūras personības, lai tas nebūtu tikai tirgoņu un politikāņu konjunktūras dialogs. Būtiska ir arī plašsaziņas līdzekļu piedalīšanās. Jo īpaši svarīgi ir iesaistīt krieviski rakstošos un raidošos, lai arī tajos parādās kvalitatīvi jauns domas dziļums un plašums.

***

Mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka tas radījis latvisko. Taču mēs nevaram paļauties, ka Dievs latviešiem garantēs mūžīgu un drošu vietu zem šīs Saules. Latviešu tautas un Latvijas valsts pastāvēšana un uzplaukums ir atkarīga no mūsu pašu spējas saglabāt nacionālās pamatvērtības un, kas vēl svarīgāk, spēt mainīties atbilstīgi Universa radošā gara attīstībai.

Pastāvēs tas, kas mainīsies! Mainīsies, nepazaudējot pats sevi.

* Latviešu lasītājam Kens Vilbers pazīstams ar divām “Jumavā” izdotām grāmatām – “Visaptverošā teorija” un “Īsa visaptverošā vēsture”. Vairāk skat. www.kenwilber.com

Ilmārs Latkovskis
“HansaMedia” galvenais redaktors
11. Saeimas deputāts (Nacionālā apvienība)

H-86-2

Kapēc Iesalnieks šo murgojumu publicēja VL! i-vietnē ?

Varbūt, ka sagatavo lasītājus kursa maiņai AUSTRUMU virzienā…. .

Latkovska raksts ir pilnībā rakstīts pēc Maskavā pieņemtās programmas par Latvijas pārkrievošanu. Kā teikt: SC gaumē. Ir zināms, ka brāļi Latkovski ir Maskavas interesēs strādājoši “ietekmes aģenti”. Tāpat ir kļuvis zināms, ka I. Latkovskis ir uzspiests VL! no DP puses, lai noturētu nacionālo atdzimšanu.

Otrs DP uzspiestais latviskuma grāvējs VL! partijā ir Maskavā savervētais krievu militārista atvase Konstantīns Jevgeņjevičs Pupurs, kurš ar visādiem smieklīgiem “pasākumiem” tiek taisīts par latviešu tautas varoni.

Nākošais šīs partijas degradētājs ir Jānis Iesalnieks.

Kādam liksies, ka tas ir pārspīlēts, bet tieši šajā supertaisnīgumā, ko kultivē Iesalnieks, slēpjas ļaunuma sakne. Par to varam pārliecināties J. Iesalnieka kontrolētajā i-vietnē www.visulatvijai.lv . Šajā vietnē netiek paciesta cita “taisnība”, kā tikai Iesalnieka. Nevēlamie komentāri tiek dzēsti vai idiotiski saīsināti. Ļoti nevēlamie “apmeklētāji” tiek bloķēti. L. Grantiņš tika momentā nobloķēts, kad viņš ievietoja K. Pupura rakstīto. Droši vien pēc DP pavēles, lai negrauj viņu aģenta reputāciju. Ja mēs uzzinām, ka J. Iesalnieks nāk no komunistu nomenklatūras darbinieku ģimenes, tad viss nostājas savās vietās. Pie Padomju sistēmas Jānim Iesalniekam būtu stāvējusi priekšā “gaiša nākotne”, bet Grantiņš un viņam līdzīgie ar “savu” Atmodu pārvilka svītru šiem plāniem.

5733_f30d9333a1imagesCAY52WMTUzkrītoša ir arī Iesalnieka cionistu noziedznieku aizstāvēšana.

Foto: Brāļi Latkovski, Maskavas ietekmes aģenti.

Divas reizes, kad bija ļoti svarīgi “5 min.” paturēt muti, J. Iesalnieks to apzināti nedarīja. Rezultātā visi latviešu tautas nedraugi “uzkrita” VL!, līdz ar to mazinot tās popularitāti. Tas bija par Oslo slepkavu Breivīku un par okupantu tiesībām vēlēt. Iesalnieks pateica visu pareizi, bet tikai piecas minūtes par agru.

Un tagad atcerēsimies, ko saka VIEDUMS:

“Nelaikā pateikta PATIESĪBA atnes tikai un vienīgi nelaimi.”

To labi ir sapratuši mūsu ienaidnieki ar J. Iesalnieku priekšgalā.

Nobeigumā gribas jautāt, vai var kalpot Tiesiskumam tāds portāls, kurā tiek cenzēts ?

Un vēl, palīdzēsim VL! atbrīvoties no provokatoriem, kuri ir uzspiesti no Reinika prokrieviskās bandas.

LRTT  25.10.11

You may also like...

25 komentāru

 1. AG saka:

  Kas tad viņiem ko uzspiež? Uzspiest varbūt var tikai tipiem ar atdaudzītām smadzenēm kā linardiņam, ne normālam latvietim! Lai man pamēģini piespiest kaut ko runāt vai darīt pret manu gribu! Un izteikums, ka patiesību nedrīkstot teikt 5 min. par agru, skaidri parāda, ka linardiņš ir gan gļēvulis, gan nožēlojams šizofrēniķis.

 2. Starp citu. saka:

  Es jau nopriecājos, ka vēlēšanu laikā netika mesti dubļi uz VL. Vai tiešām nav citas tēmas ? Es jaunajā VL nekad nevarēju ielāgoties ,jo lietotājvārds un pārējais bija par latvisku , lai ko komentētu. Par to rakstīju viņu kungiem un tie neklopēja ar ausīm un par to ari neļaunojos. Latkovskim,staltam un TB krustiņus nepieliku, bet svītroju no listes.Iesalnieks nesen tika slavēts un nu atkal samazgas. Vai tad viņš ir redaktors VL mājas lapai? To neesmu skatījis daudzus mēnešus. Vai tiešām nevar veikt samierināšanos, izlīgšanu un piedošanu, lai brīvības celmlauži pasniegtu viens otram roku ? Ja es ko varētu un būtu iespējams tad palīdzētu un labprāt redzētu mieru patriotisko latviešu starpā. Vai nevar izbeigt latviešu partiju apriešanu, jo vairāki LRTT nedraugi to jau patstāvīgi dara . Vai nevar reiz būt miers latvisko latviešu starpā ?

 3. info saka:

  Prese ziņo, ka šodien (25.10.2011) Valdis Dombrovskis kļuvis par pirmo Ministru prezidentu Latvijas vēsturē, kurš trīs reizes pēc kārtas iecelts par ministru prezidentu.
  Valdības ministri:
  aizsardzības ministrs būs Artis Pabriks (“Vienotība”),
  ārlietu ministrs – Edgars Rinkēvičs (Zatlera Reformu partija, ZRP),
  ekonomikas ministrs – Daniels Pavļuts, kurš stāsies ZRP,
  finanšu ministrs – Andris Vilks (“Vienotība”),
  iekšlietu – Rihards Kozlovskis (ZRP),
  izglītības un zinātnes ministrs – Roberts Ķīlis, kurš būs ZRP atbildībā,
  kultūras ministre – Žaneta Jaunzeme-Grende (NA),
  labklājības ministre – Ilze Viņķele (“Vienotība”),
  satiksmes ministrs Aivis Ronis, kurš būs “Vienotības” un ZRP atbildībā,
  tieslietu ministrs – Gaidis Bērziņš (NA),
  veselības ministre – Ingrīda Circene (“Vienotība”),
  vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs – Edmunds Sprūdžs (ZRP),
  zemkopības ministre – Laimdota Straujuma, kura būs “Vienotības” atbildībā.

  Tā saucamā Nacionālā apvienībā, kā redzams, nominēja Gaidi Bērziņu par tieslietu ministru un Žaneti Jaunzemi-Grendi par kultūras ministri. Kur partijas “Visu Latvijai” dibinātājam Raivim Dzintaram bija prāts atļaut, ka no NA par ministriem tiek nominētas personas ar sliktu reputāciju?

 4. AG saka:

  Pašam raivītim gan ļoti laba reputācija! :D

 5. pilsone saka:

  Ja par viņiem runā, viņi ir priekša! PR paliek PR!

 6. dzimtā valoda saka:

  Izlasot, ko granting raksta par VL un citiem nacionāli domājošiem cilvēkiem, rodas dziļš un pamatīgs jautājums – kas ir granting – tiešām apmaksāts ( tas, ka pērkams – sen zināms) provokators vai nelabojami degradēts šizofrēniķis

 7. latvietis saka:

  dzimtā valoda saka:
  2011. gada 26. oktobris 11.40Izlasot, ko granting raksta par VL un citiem nacionāli domājošiem cilvēkiem, rodas dziļš un pamatīgs jautājums – kas ir granting – tiešām apmaksāts ( tas, ka pērkams – sen zināms) provokators vai nelabojami degradēts šizofrēniķis

  ———————-
  Linards Grantiņš ir latviešu tautas sirdsapziņa.

 8. latvietis saka:

  AG saka:
  2011. gada 26. oktobris 10.02

  Pašam raivītim gan ļoti laba reputācija! :D

  —————-

  Jums pašam nav laba reputācija.

 9. Par tā saucamo Saeimas NA lasīt >www.na-apvieniba.lv Šī viltus apvienība, neskatoties uz protestiem tomēr piesavinājās šo nosaukumu.Taču, runājot par VL dibināšanas programmu,tā maz atšķiras no Latvijas ceļa programmas.VL ir šīs varas izaudzināts “produkts” tautas smadzeņu pūderēšanai.Nenoliedzu,ka VL rindās ir arī gaiši cilvēki.

 10. Ieva-> L.Grantinam saka:

  …”murgu” raksts, “smiekligi pasakumi”, “5.minusu” mutes paturesana – neriktiga cilveka vavulosana. Grantina kungs, bet ko jus izdarijat Latvijas laba? Ko jus tagad darat lai vienotu latviesus? Latvijas patriotu skelsana tas, jusuprat, ir labs darbs? Vai jums pasam nav bail, ka par savam pretlatviskam izdaribam jums kadreiz vajadzes atbildet tiesas vai tautas prieksa?
  Biju toreiz vel mazina, bet Baikavs velak mums stastija par jusu bedigi slaveno uzstasanaos LPSR televizija 8.11.1987, kad jus nosodijat visus Latviju milosos cilvekus, kas gribeja 18.11.87 doties ar ziediem pie Brivibas pieminekla Riga. Starp citu, toreiz Gorbunova draudosa runa ne ar ko neatsiras no jusejas!! Kas jus toreiz velka aiz meles? VDK piespieda sitada veida runat? Tatad, jus vareja i piespiest i pierunat i…salauzt! Tatad jus ar tiem cekistiem varejat iziet uz kompromisu? Interesanti zinat, uz kadu? Vins man ari stastija cik veiksmigi jums izdevas saskelt grupu Helsinki-86, bez grupas cilveku piekrisanas, par H-86 vaditaju ieliekot bijuso komunistu, Rezeknes slimnicas galveno arstu Dr. Juri Vidinu, bet faktisko grupas lideri, disidentu ar ilgu legeru “stazu”, Juri Ziemeli publiski apvainojot sadarbiba ar VDK. Pat Gunars Astra, pirms jus izbraucat no PSRS uz neatgriesanos, jus bridinaja to nedarit jo citadak grupa saskelsies. Bet jus to izdarijat! Un tagad? Izskatiju dazas jusu publikacijas un teiksu godigi, tas ir vajprats! Jus darat burtiski to pasu, ko jus darijat toreiz! Un tik tiesam, rodas dzils un pamatigs jautajums, kas ir Grantins? Apmaksats Maskavas provokators vai nelabojami degradets sizofrenikis?
  Ar necienu,

  Ieva
  PS nebrinisos ja mans komentars tiks izdzests…..

 11. pilsonis saka:

  Tas ir intresanti-jågaida Granti°na atbilde, jo tie izklausås nopietni apvainojumi! Un kad tad Granti°n°s aicinåja neiet pie Br°iv°ibas pieminek°la, vai tas ir dokumentåli pierådåmas? Jo neko tådu neesmu dzirdėjis un brålis un visa gimene nav dzirdėjusi, kaut sekojam visam l°idzi.

 12. Ēzelis saka:

  Par šo uzstāšanos televīzijā daudz dzirdēts, bet pats materīāls gan nav redzēts. Nez, varbūt televīzjas arhīvā saglabājies.

 13. Admins saka:

  Šeit ir redzami visi VDK darboņi pie apspriežu galda: http://tautastribunals.eu/?p=1275

  Vēl: http://tautastribunals.eu/?p=1327

  Nedēļas nogalē būs raksts par “karogstiepējiem” Pupuru un Rožkalnu.
  Patrioti vai patriotisma grāvēji.

 14. kas ir kas saka:

  ieva
  To ģeniālo domu taču var pateikt daudz īsāk: vienīgie patiesie latviešu patrioti ir palikuši vien tie 5 ļauži – Tautas tribunāla tiesneši. Un punkts. Visi pārejie ir notiesājami ar augstāko soda mēru, kā tautas nodevēji.
  Jaunā Tribunāla Patiesības palātas adrese: Rīga, Tvaika iela 2. Tālrunis: +371 67080112.

 15. kas ir kas saka:

  To ģeniālo domu taču var pateikt daudz īsāk: vienīgie patiesie latviešu patrioti ir palikuši vien tie 5 ļauži – Tautas tribunāla tiesneši. Un punkts. Visi pārejie ir notiesājami ar augstāko soda mēru, kā tautas nodevēji.
  Jaunā Tribunāla Patiesības palātas adrese: Rīga, Tvaika iela 2. Tālrunis: +371 67080112.

 16. pilsonis saka:

  Redz kur viss ir pateikts, kå naglai uz galvas –

  Edgars Dambītis. saka:
  2010. gada 14. aprīlis 0.37

  Tu jurka laikam dzīvo mucā ja neko nesaproti un neredzi.Jau no LRTT dibināšanas sākuma atbalstīju tās darbību atklājot valsts noziegumu darboņus.Lai arī katrs godīgs cilvēks ieguldīs savu artavu cīņai pret valsts noziegumiem, mums nenāksies dzīvot tik nožēlojamiem un apsmietiem.Saprāts nav tiem kuri visu laiku nepārtraukti piesauc Tvaika ielu,laikam jau laicīgi tur sev nodrošinājuši siltu vietiņu ja nu kas gadās.Nožēlojami dziedāt līdzi visāda veida mēsliem un pakalpiņiem.Sevišķi nožēlojami,zemiski un slēpdamies aiz nikiem visādi jurkas,blacki,grāli,fukas,studenti,ievas,jaņi.Kas notiek ar jums mīkstmieši,vai vārds un uzvārds nav?

  A.Balts saka:
  2010. gada 18. aprīlis 0.22

  Tam jurkam: tiesības runāt LRTT dod vienkārša lieta-viņi runā tikai patiesību un to visu dara tikai un vienīgi Latvijas rītdienas vārdā, nevis savtīgu intrešu vadīti, ko pierāda viņu dzīves veids un materealāis stāvoklis, starp viņiem nav treknie kampēji un lokanie blēži! Te jau slēpjas viss pēcokupācijas traģisms, ka runāt skaidru valodu, saukt nodevēju par nodevēju un maitu par maitu, vairs nav Latvijā pierasts, tas neesot “politkorekti” un vēl citādi izmuldas lokanie korumpanti un savas tautas nodevēju par labāku algu un treknāku lēcu virumu. Protams, 50 gadu un vēl šo šo 20 “brīvības” gadu laikā esot kremļa morāles pūžņu strutainajā gaisotnē ir smagi deformēts mūsu nacionālais genofonds, bet tikai deformēts, nevis zudis un tādi cilvēki, kā Helsinkieši-86, LRTT cenšas ar savu pašaizliedzīgo un drosmīgo piemēru šo latviskās pašcieņas garu atdzīvināt.
  Un kā ar redzi “jurka”? Vai tik traumēts esi, ka arī E.Dambīša fotogrāfiju neredzi, ka murgo, par šaubām, vai Dambītis ir Dambītis?!Lai kas tu nebūtu, kas slēpjas aiz “jurkas”, tu šeit esi ar konkrētu pavēli un raksti pēc pavēles, tātad zini sejā Dambīti, bet truli liekuļo!
  Man gan liekas, ka arī visi citi padomisko skribentu niki: blacki,grāli,fukas,studenti,ievas,jaņi ir tikai tevis viena paša rakstīti

  Un Edgars Dambītis ir ļoti skaidra prāta cilvēks, tikai nelokāms un ļoti konsekvents it visos nacionālajos jautājumos, kā reti kurš Latvijā. Tapēc arī tiek gļēvuļu un nodevēju noķengāts un apmelots, jo ir kā dadzis acīs visiem kolaborantiem, kangariem un mazdūšīgajiem līdējiem amatos un protams čekistiem, nopirktajiem kremļa vergiem un pašiem urlu vadoņiem. Šādiem cilvēkiem, kā E. Dambītis un viņa biedriem ir ienaidnieku, ka biezs un to turēt var tikai garīgi stipri cilvēki, jo pagaidām viņiem vienīgais balsts un spēka avots ir tikai apziņa, kas viņu mūžs ir veltīts mūsu Tēvzemes rītdienai, kur tas tiks novērtēts un pieminēts. Bet šodien palīdzēt celt latvisku Latviju un atbalstīt šo mūsu nacionālo avangardu ir MŪSU VISU PIENĀKUMS TAUTIEŠI, LAI KAS UN KUR JŪS BŪTU UN ATRASTOS TUVU VAI TĀLUMĀ. VISI KOPĀ UN KATRS SAVĀ VIETĀ MĒS VARAM ATGŪT MŪSU LATVIJU, PLAUKSTOŠU, TIESISKU UN LATVISKU!

 17. dzimtā valoda saka:

  Bravo, Ieva!!

  Tas, cik konsekventi granting nomelno Pupuru, Rožkalnu, Visu Latvijai, arī citus latviešus, parāda cik zems ir šis cilvēks, kuram nav ne dzimtenes, ģimenes,ne mājas.
  Ir tikai zvērīgs naids pret cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā Latvijā, kuriem te ir mājas, darbs, ģimene.
  Katra rinda, ko granting te ieraksta, ir patiesa apsūdzība pret šo zemisko cilvēku, kurš neskaitāmas reizes ir pazemojis Astras piemiņu kaut vai ar to, ka mēģina piekabināt viņa vārdam sevi klāt.

 18. Eduards saka:

  -Nu ja ko sāk slavēt,,dzimta valoda”-acīmredzot žīds,tad ir skaidrs,ka tas ir PRET PATRIESĪBU,PRET LATVIJU UN VISU LATVISKO!
  Drīz sākšu pamazām publiskot VIŅU SVĒTO GRA’MATU -TALMUDS-redzēsiet kāpēc VIŅI IR TIK ĻAUNI,MANTKĀRĪGI,ZEMISKI-TO ATĻAUJ VIŅU SVĒTĀ GRA’MATA…
  cERU ,KA TRIBUNĀLS NEŅEMS ļaunā…

 19. Kārlis saka:

  šis ir nopietni: 10) Vai taisnība, ka KNAB bija sākts kriminālprocess saistībā ar aģenta ziņojumu, ka apmaiņā pret Latvijas-Krievijas robežlīgumu Pēteris Ustubs, Aigars Kalvītis un Māris Riekstiņš ir guvuši personisku labumu?

 20. Tu, Pupur, netieci nomelnots, bet gan izgaismots.
  Nav poretrīgāka rāpuļa par tevi… . Tu saņemsi atliektiem galiem to, ko esi pelnījis.

 21. Krievs-pilsonis saka:

  Vot lasu šite visu un saprotu cik liela cīņa ir pret nacionāliem cilvekiem! Gribu liels paldies pateikt “pilsonis”, kas tik labi archivu atrada, ka tiešam viss pa vietu sastājas. Ja te kas ir ļauni rakstoš ar traks naidu, tad tas ir “dzimta valoda”

 22. dzimtā valoda saka:

  man arī patika tās atsauces, kas ieliktas..
  komentāros perfekti tiek atklāts, kas ir granting.

 23. Ernis Purnis saka:

  Pat neskatoties, neklausoties I.Latkovski un viņa TV raidijumus, ir tikai jāatceras un jāsaprot, ka NEKAG un NEKUR masu mēdijos 4.maija kliķes valdīšanas gados netika un netiks pielaists organizēt un veidot raidījumus godīgs, nacionāli un par latvisku Latviju domājošs cilvēks!

 24. AG saka:

  Bet raivītim tāds bija gana labs!

 25. Atmodas sākumā daudzi krievi “iejutās” latviešu ādās un pameta Latviju. Tie bija Latvijai lojālie.Taču nesaprotu Latkovska aicinājumu latviešiem iejusties krievu ādā,jo mēs to vienkārši nevaram, nekad nevienu neesam iekarojuši un pakļāvuši.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *