Pārmaiņas. Esam liecinieki kā sabrūk Rietumu un Austrumu melu savienība

Esam liecinieki kā sabrūk Rietumu un Austrumu melu savienība.
Pārlasot “Laimeta zīmes” par Edvīna Inkena lomu atmodas procesos, kārtējo reizi atceros kā biedrs “Labvakar” raidījumā priecājās par to, ka turpmāk būšot arābs, jo tautību katrs varēšot brīvi izvēlēties. Ja nemaldos tad 89-90 gads, pēc kā katrs krievu okupants, varēja legāli kļūt par latvieti. Pa šiem gadiem esam grimuši vēl dziļāk un tautības aile vairs vispār nav jāaizpilda, ko izmantojuši apmēram 50 000 Latvijas iedzīvotāju !!! Nav zināms, cik ir tādu, kas piesavinājās tautību un kā pēc visas šīs jezgas var nopietni attiekties pret statistiku.

https://www.laikmetazimes.lv/2018/08/14/rezidents/

Inkena darbība un ieguldījums latviskas Latvijas iznīcināšanā, sasaucas ar Arestoviča teikto. 70tajos gados izstrādātais PSRS projekts 6:00-7:00min. kad daudzi rietumu politiķi pat nenojauš, ka liberālismam un politkorektumam izaudzināti par kremļa naudu, pretstatā krievu nekaunībai un melošanai, kas garantētu kremļa uzvaru pār Rietumiem.

LRTT

Ervīns Jākobsons, LELB. Grantiņš. Rubenis Juris, Modris Plāte, Juris Lapinskis.

Interneta vietnes “Laikmeta zīmes” veidotājs ir vistiešākais Kremļa(veco čekistu) kurmis. Visīstākais “kristietis”- nodevības simbols. Protams, ka daudz kas tiek pareizi rakstīts, it sevišķi tad, ja “kāds jānoņem no skatuves”. Šis sātaniskais izdzimums, Ervīns Jākobsons, arī par mani rakstīja. Tas bija vistiešākais čekistu pasūtījums… . Tieši ar tādu mēslu palīdzību(tāds pats ir arī L. Lapsa) šī sistēma var pastāvēt. Ja kāds sevi definē par KRISTIETI, tad zini, ka tas ir 100% Jūda !

Jaunais LAIKMETS jau klauvē pie durvīm un šis “kristietis” būs tas, kurš atkal centīsies iesēt ĻAUNUMA SĒKLU ! Iegaumē, CILVĒK, ka visas ticības ir radījis Sātans. Dievs mūs ir radījis BRĪVUS, ar BRĪVĀS GRIBAS izpausmēm ! Tavā SIRDĪ Patiesība ir iekalta ZELTA BURTIEM !!! Tā nav jāmeklē nekādās Baznīcās... !

Akmens uz akmeņa nepaliks no šiem Sātana midzeņiem- baznīcām ! To nesaku es, bet Pravietis !

https://www.laikmetazimes.lv/2015/08/03/tautas-tribunals-trakonams-vai-provokacija/

https://www.laikmetazimes.lv/2015/08/10/velreiz-par-linardu-grantinu-un-vina-nedienam-latvija/

Dievs, palīdzi Latvijai !

Slava Ukrainai !

16.04.22

You may also like...

14 Responses

 1. 85 saka:

  Vai tu esi kaitniekpsiholoģijas sērgas sasaistīts pieņemt kā stulbreklamēt un ļaunpiedāvāt tautas “grimšanu dziļāk”, apzināti mēģinot manipulēt lasītājus uz kaut kādu žēlumvīrusu?
  LRTT var skaidri definēt savu būtes vektoru, par ko tad īsti ir – par Latvijas Tautu ( teiksim, nu kā pamatdzīvotāju neparazitāru kopu savā ģeotelpiskajā vietnē ) vai t.s. Latvijas “valsti”? Tavā nosaukumā minētais LatvijasRepublikas(?)Tautas(?)Tribunāls(?) nesniedz konkrētu informāciju. Tā kā “cīnaties” pret t.s. “4.maija republiku”, ir neloģiski un nepareizi turpināt likt “republikas” nejēdzienu nosaukumā. Vari kankrēti definēt ko tad īsti tribunalē – “republiku” vai “tautu”?

 2. Pārmaiņas saka:

  Mūsu trumpji ir viņu ķildas un nodevība. Tiem kas ar viņiem nav saistīti, nav citu iespēju kā atsijāt pieejamo informāciju, tā izgaismojot šī noslēgtā neliešu grupējuma ceļus un neceļus. Vairāk gribētos redzēt konstruktīvus komentārus no aculieciniekiem vai zinātājiem, lai rezultātā varētu izveidot patiesus secinājumus. Žēl, ka daudzi joprojām nav sapratuši, ka ļaunums ir visaptverošs ar 100% pārklājumu.

 3. no malas saka:

  Svaiga un laba inform. par krievu lopu nelietībām un zaudējumiem, okupējot,slepkavojot Ukrainā:

  https://www.youtube.com/watch?v=QCYZSItNniE

 4. Pārmaiņas saka:

  Putins tikai izpildīja to, ko krievi no viņa gaidīja.
  https://youtu.be/lvYzBtrA85Y
  Labs krievu raksturojums – mēs viņus nenicinām, tas ar kaut kas cits….. ar ko šie dzīvnieciskie radījumi cenšas izrādīt savu dominanci pār cilvēkiem. Daudzi teiks tā jau nav, paga paga, ļaujiet tik vaļu kā tas bijis vienmēr un tagad redzams Ukrainā.
  21:00 – 30:00 min.
  https://youtu.be/m1W95s1dR3I

 5. Skolnieciņš saka:

  Ir Lieldienu laiks. Katoļiem, protestantiem un citiem kristiešiem šogad Lieldienas ir 17. un 18. aprīlī. Bet pareizticīgo baznīcai Lieldienas šogad ir 24., 25. aprīlī. Tomēr gadu no gada Latvijā uzvirmo jautājums. Kad tad patiesībā ir Lieldienas? Kas ir Lieldienas? Šie jautājumi ir mūžseni, pat lielākā daļa kristiešu nemācēs atbildēt uz šiem kutelīgajiem jautājumiem.
  Pie mums – baltu zemēs – kristietību varmācīgi uzspieda Vatikāns un Vatikāna vasaļi. Vēlāk mainoties dažādām varām, baltu zemēs iesoļoja pareizticīgo baznīca (pēc būtības pareizticīgo baznīca ir kārtējais Vatikānā vasalis). Tā arī mūsu senču strādināšana un kalpināšana turpinājās līdz 1861. gadam, kad dzimtbūšana tika atcelta. Mūsdienās pareizticīgo baznīca atrodas Maskavas patriarhāta (Maskavas Kremļa) pakļautībā. Kāda sumpurņa pēc Latvijas Republikā ir vajadzīga pareizticīgo baznīca? Kāda sumpurņa pēc latviešiem vajag šo Kremļa 5. kolonnu? To arī es pats līdz galam nesaprotu. Kad Padomju Krievija okupēja Latvijas Republiku 1940. gada 17. jūnijā dievturība tika uzreiz aizliegta, bet pareizticīgo baznīca no okupācijas praktiski necieta. Dievturība tapa iznīcināta. Mūsu vietējie kristieši un jūdaisti ziņoja par dievturu līderi un Latvju Dievu priesteri Ernestu Brastiņu NKVD darboņiem (čekistiem), rezultātā 1940. gada 6. jūlijā Ernestu Brastiņu arestēja un izveda uz Padomju Krieviju. 1942. gadā Ernestu Brastiņu notiesāja ar nāves spriedumu – nošāva. Pieļauju, ka arī pareizticīgo baznīcas garīdzniecība pielika izpalīdzīgu roku Ernesta Brastiņa nāvē.
  Mūsdienās cilvēks var ticēt jebkam, pat rabīnam Mozum vai rabīnam Jēzum Kristum, vai kristietim Muhamedam. Tomēr mums ir jāapzinās ābramisko reliģiju – jūdaisma, kristietības un islāma – asiņaino vēsturi. Pasaulē eksistē daudzas jo daudzas politeiskās reliģijas. Tad kāpēc sevi aprobežot ar monoteismu?

 6. Сколниециньш saka:

  Наступило время Пасхи. Католики, протестанты и другие христианине Пасху в этом году отмечают 17. и 18. апреля. Православная церковь Пасху отмечает 24., 25. апреля. Каждый год в Латвии возникает вопрос. Когда надо праздновать Пасху? Что такое Пасха? На эти вечные вопросы неспособны внятно ответить большинство христиан.
  У нас – в землях балтов – христианство нашим предкам насильно навязал Ватикан со своими вассалами. После смены различных управ, земли балтов оккупировала православная церковь (по своей сути православная церковь это очередной вассал Ватикана). Так крепостное право (узаконенное рабство) длилось до 1861. года. Православная церковь находиться под Московским патриархатом (на попечение Московского Кремля). Какого лешего в Латвии нужна православная церковь? Кого лешего латышам надо терпеть 5. колонну Кремля? Это даже я не могу понять. Когда Советский Союз оккупировал Латвию 17. июня 1940. года, язычество (диевтурибу) запретили, а православная церковь почти не пострадала. Диевтурибу уничтожили. Наши местные христиане и иудаисты сдали латвийского язычника и жреца Латвийских Богов Эрнеста Брастиня в руки НКВД (в руки чекистов), его арестовали 6. июля 1940. года и вывезли в ГУЛАГ. 1942. году его расстреляли. Скорей всего православная церковь приложила руку к смерти Эрнеста Брастиня.
  В эпоху свободы и демократии человек может верить во что угодно, даже в раввина Моисея или в раввина Исуса Христа, или в христианина Мухамеда. Всё-таки нам стоит знать историю авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама – их кровавую историю. В нашем мире существует множество политеистических религий. Тогда зачем себя ограничивать монотеизмом?

 7. Skolnieciņš saka:

  Katram cilvēka ir tiesības ticēt jebkam. Katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties kam ticēt, bet kam neticēt. Ticības brīvība ir svēta un neaizskarama. Bet vai mūsdienu Latvijā ir ticības brīvība? No sākta gala baltu tautas bija pagāni jeb daudzdievji. Baltu tautām bija savi Dievi un savas Dievietes. Tā bija pirms Vatikāns ar Romas pāvesta Inocenta Trešā rīkojumu nolēma veikt krusta karu pret baltu tautām. Tas izvērtās īstā baltu tautu genocīdā. Bet ko gan var gribēt no Vatikāna? Bībele ir pati asiņainākā grāmata uz Zemes. Ļaunums, kas nāk no Bībeles, ir neaptverams. Senāk tagadējās Palestīnas un Izraēlas teritorijā dzīvoja septiņas tautas – kānaānieši, hetieši, amorieši, ferisieši, chīvieši jebusieši – līdz brīdim, kad ebreju cilts Dievs Jahve ebrejiem apsolīja piena un medus upes. Mozus otrā grāmata (saukta EXODUS) 3. nodaļa 8. rindkopa: «Es esmu nolaidies, lai viņus izglābtu no ēģiptiešu rokām un tos izvestu no šīs zemes uz labu un plašu zemi, kur piens un medus tek, kānaāniešu, hetiešu, amoriešu, ferisiešu, chīviešu un jebusiešu zemi.». Un ebreji sekoja ebreju cilts Dieva Jahves norādījumiem ar fanātisku degsmi. Mozus piektā grāmata (saukta DEUTERONOMIUM) 21. nodaļas 16., 17. un 18. rindkopa: «Turpretī no šo kaimiņu tautu pilsētām, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev dos tavās rokās, tev neko nebūs atstāt dzīvu, kam vien ir dzīva dvaša. Bet iznīcības lāsta piepildījumā tev ir jāiznīcina hetieši un amorieši, kānaānieši un ferisieši, hīvieši un jebusieši, kā tas Kungs. Tavs Dievs, tev ir pavēlējis. Lai tie jūs neiemācītu atdarināt visas tās negantības, kas tiem piemīt, un ko tie dara, kalpodami saviem dieviem, ka jūs neapgrēkotos pret to Kungu, savu Dievu.». Mozus otrajā grāmatā (Toras piecu grāmatu cikla otrajā grāmatā) ebreju cilts Dievs Jahve ebreju tautai sola labu zemi un pārticību, bet jau Mozus piektajā grāmatā (Toras piecu grāmatu ciklu noslēdzošajā grāmatā) ebreju cilts Dievs Jahve aicina ebreju tautu veikt veselu septiņu tautu genocīdu – totālu iznīcību. Un ebreji tam piekrīt, un ebreji to izdara. Rabīns Mozus neizsaka it nekādu sašutumu par šādu cietsirdīgu un prātam neaptveramu rīcību. Rabīnu Mozu viss pilnībā apmierina. Tādējādi, uzsākdams baltu tautu genocīdu un Baltijas zemju iekarošanu, Romas pāvests Inocents Trešais rīkojās kā Bībelē rakstīts. Prūši ir jau izzuduši. Nav tādas valsts kā Prūsija, nav arī prūšu valodas. Ne kānaānieši, ne hetieši, ne amorieši, ne ferisieši, ne chīvieši, ne jebusieši nelūdz ebreju tautai 40 000 000 eiro, jo šīs tautas ir nežēlīgi iznīcinātas ar ebreju tautas rokām. Šīs tautas vairs nevienam neprasa 40 000 000 eiro, ne arī citus labas gribas likumus.
  Paldies Dieviem! Latvijas Bībeles biedrība 1992. gadā veica vērienīgu darbu un laida klajā pilnu Bībeles izdevumu ar visiem oriģinālajiem tekstiem. Nekas nav aizmirsts, nekas nav piedots. Priecīgas Lieldienas! Lai Dieviete Ostara mūs svētī! Lai Dieviete Ostara pasargā mūs no ļauna!

 8. Сколниециньш saka:

  У каждого человека есть право верить во что угодно. У каждого человека есть право выбирать во что верить, а во что не верить. Право на свободу веры священно и неприкосновенно. Есть ли в современной Латвии свобода веры? Изначально народы балтов были язычники, то есть многобожники. У народов балтов были свои Боги и свои Богини. Так было до того, как Римский папа Иноцент Третий решил объявить крестовой поход против народов балтов. Это привело к геноциду балтов. А что можно хотеть от Ватикана? Библия — это самая каровая книга на Земле. Зло, которое исходит от Библии, неописуемо. В древности на современной территории Палестина и Израиля жили семь народов – хананеи, амореи, хетты, перизеи, евеи и иевусеи – до той поры, когда племенной Бог евреев Яхве побежал еврейскому народу молочные и медовые реки. Вторая книга Моисея (под названием EXODUS) 3. глава 8. абзац: «И я пришел, чтобы спасти их от руки Египтян и вывести их из той земли в хорошую и широкую землю, в землю, где течет молоко и мед, в место Хананеев, Хеттеев, Аморреи, Перизеи, Хивеи и Иевусеи (Исход 3: 8).». И евреи фанатично следовали за наставлениями племенного Бога евреев Яхве. Пятая книга Моисея (под названием DEUTERONOMIUM) 21. глава 16., 17. и 18. абзац: «Только в городах этих народов, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел, ты не должен оставлять в живых ничего дышащего. Но ты полностью истребишь их: хеттов и амореев, хананеев и перизитов, хивитов. и иевуситов, как повелел вам Господь, Бог ваш, чтобы они не научили вас делать все свои мерзости, которые они сделали для своих богов, чтобы вы согрешили против Господа, Бога вашего (Второзаконие 20: 16-18).». Во второй книге Моисея (вторая книга Пятикнижия Торы) племенной Бог евреев Яхве обещает еврейскому народу хорошую землю и достаток, а уже в пятой книге Моисея (последняя книга Пятикнижия Торы) племенной Бог евреев Яхве призывает еврейский народ сделать геноцид семерых народов – полное их уничтожение. И евреи с этим соглашаются, и евреи это делают. Раввин Моисей не высказывает никого несогласия этому жестокому и безумному поступку. Раввина Моисея все устраивает. Таким образом, начавший геноцид балтов и завоевание Балтии, Римский папа Иноцент Третий поступил так как написано в Библии. Пруссы уже исчезли. Нет такой страны как Пруссия, нету даже прусского языка. Не хананеи, не амореи, не хетты, не перизеи, не евеи, не иевусеи не просят у евреев 40 000 000 евро, потому что эти народы жестоко уничтожены руками еврейского народа. Эти народы никому не просят 40 000 000 евро или какие-то другие законы доброй воли.
  Хвала Богам! Латвийское Библейское общество в 1992. году сделала огромную работу и выпустила полное издание Библии со всеми текстами. Прошлое не забыто, прошлое с нами. С наступавшей Пасхой! Да благословит нас Богиня Остара! Да защитит Богиня Остара нас от зла!

 9. pagāns Skolnieciņš saka:

  Šogad Lieldienas ir iekritušas 17. un 18 aprīlī. Lieldienas ir svētīgs laiks, kad pavasara un rītausmas Dieviete Ostara sniedz mums savu svētību, tomēr šogad Lieldienu prieku ir aptumšojis karš Ukrainā. Karš Ukrainā rit teju vai divus mēnešus, kopš Krievijas Federācija 24. februāra rītā iebruka Ukrainas Republikas teritorijā. Tas ir traģiski. Lūgsim Dievieti Oskaru par mieru Ukrainā! Lūgsim Dievieti Ostaru par mieru pasaulē! Lieldienas ir Dievietes Ostaras laiks. Šajā laikā Dievietes Ostaras spēks ir sasniedzis savu pilnību. Un Dievietes Ostaras svētība ir nākusi par pasauli.
  Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022. #StandWithUkraine #KaršUkrainā #24.02.2022.

 10. язычник Сколниециньш saka:

  В этом году Пасха состоится 17.и 18 апреля. Пасха — это священное время, когда Богиня весны и рассвета Остара дарует нам своё благословение, но в этом году Пасхальное волшебство затмила война на Украине. Война на Украине идёт почти два месяца, с той поры, когда Российская Федерация утром 24. февраля вторглась на территорию Украинской Республике. Это трагедия. Вознесём молитву Богине Остаре за мир в Украине! Вознесём молитву Богине Остаре за мир во всём мире! Пасха — это время Богини Остары. В это время сила Богини Остары достигает своего пика. И благодать Богини Остары наполняет мир.
  С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022. #17.04.2022. #18.04.2022. #StandWithUkraine #ВойнанаУкраине #24.02.2022.

 11. Aelita saka:

  Lai saulaini svētki visiem! Arī Skolnieciņam – lai Vēja Māte šodien liek mieru, bet Zemes un Meža Mātes dod prieku! Kā tur bija ar Saules Dievu Ra? Šķiet, viņam šodien arī Latvijā svētki.
  Liela prieka nav, ja pasaulē notiek karš. Ir bijušas arī citas agresorvalstis. Kad Lenons dziedāja Imagine… Šoriez agresorvalsts ir lielā kaimiņu… Un nav ko vainot kādus citus, ne jau Ukraina būtu iebrukusi Krievijā, nonsenss.
  Briesmīgi ir kara noziegumi pret civiliedzīvotājiem. 2.pasaules karā arī krievus par to vainoja. Man teica aculieciniece, ka krievi tik traki nav brukuši virsū sievietēm, “atbrīvojot” Eiropu, bet karaspēkam pa priekšu gājuši aziātiski tipi, tie gan varojuši… Un krievu armijā bijušas arī kareives, tās nav ielaidušās ar vīriešiem, teikušas, ļubov būs pēc kara.
  Ja būtu tāda pasaules valdība, kas savestu visas tautas savās mājās un aizliegtu uztīkot svešas zemes… Imagine – iedomājamies..

 12. 85 saka:

  -> Pārmaiņas 13.18
  Vai zini, “kas” ( konkrēti ) lika tev te rakstīt, ka ļaunums esot visaptverošs 100%?
  Parazītmehānismam zūdot nebūtībā, ļaunums tiek griezts ārā no būšanas, un žēl nav.

 13. Skolnieciņš saka:

  Izvēlies pati kam ticēt. Tava dzīve ir Tava izvēle. Tu vari ticēt jebkam vai neticēt nekam. Tu brīvi vari izvēlēties kam un kā ticēt. Tu brīvi vari izvēlēties kam neticēt. Un neviens Tev šajā pasaulē nedrīkst laupīt šo izvēles brīvību! Pie mums valdība gadu no gada pūš tik kristīgajai baznīcai stabulē, tāpēc arī top mani komentāri, lai atvērtu cilvēkiem acis uz pasauli. Pasaule ir plaša. Es esmu pret informācijas vakuumu ļaužu prātos.
  Ar cieņu, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 14. Pārmaiņas saka:

  85
  2022. gada 17. aprīlis 9.35
  Neizjūtu ne mazāko žēlastību pret ļaunumu. Tikai jāsaprot viena nianse, ka izpratne, kurš te ir parazitējošais ļaunums, starp okupētājiem un okupētajiem ir diametrāli pretēja.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.