Cionistu noziedznieks L. Muciņš L. Grantiņa pētnieks !

Čekas maisu pētnieki paši ir čekisti !

Mg. iur. Linards Muciņš, zvērināts advokāts, doktorants, bijušais Augstākās padomes deputāts, bijušais Saeimas deputāts

2018. gada 20. decembrī LPSR VDK aģentūras kartotēkas daļēji !!!! (LRTT kāpēc tikai daļēji ?)sāka publicēt arhīva tīmekļvietnē[7], vismaz daļu kartotēku ar vairākiem simtiem kartīšu turpina slēpt, uzskata zinātnieki[8], 2019. gada maijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija turpināja diskusiju, vai turpināt publicēt alfabētisko un citas kartotēkas.

L. Grantiņš

Parunāsim par “čekas maisu” vētīšanu, pētīšanu un s e l e k c i o n ē š a n u !

Ne par velti tas notika turpat vai 30 gadu garumā, pat neskatoties uz to, ka svarīgāko dokumentu daļu čekas virsnieks un latviešu slepkava žīds Borovkovs jau bija nogādājis Maskavā un daļu fiziski iznīcinājis. Šajos garajos gados viss tika sakārtots tā, lai varētu manipulēt ar tautu, tā saglabājot savu ietekmi un iznīcināti LATVIEŠU ETNOSU ! Bija arī uzdevums degradēt īstos tautas patriotus. Likvidēt vai noslēpt dokumentus par viņu darbību Padomju laikā. Šajā rakstā es pieminēšu tikai savu(Linarda Grantiņa) gadījumu un to, kurš ar to nodarbojās. Protams, ka manējais nebija vienīgais gadījums, bet darbība attiecās uz visiem disidentiem. Tika selekcionētas- izņemtas un noslēptas ne tikai čekistu un ziņotāju KARTES, bet likvidētas un noslēptas čekas LIETAS par disidentu darbībām. Tās bija pat nevēlamākas par pašu čekistu un stukaču LIETĀM, jo parādīja patriotu nesavtīgo cīņu pret okupācijas režīmu- savas tautas aizstāvēšanu.

Reiz, čekas “pētnieks”- cionistu darbonis un latviešu nīdējs, mans vārda “brālis” Linards Muciņš izsacījās, ka: Liepājas čekas arhīvā ir ļoti bagātīga informācija par Helsinki- 86 grupu,- tātad, tieši par Linardu Grantiņu, kurš bija šīs grupas dibināšanas iniciatoros ! Muciņš apsolīja visu to izpētīt ! Un izpētīja ! Tā izpētīja, ka “elpa aizrāvās” un līdz šai dienai vēl elpa un valoda ir aizrāvusies. Ar entuziasmu ķērās pie šīs LIETAS izpētes, jo cerēja kaut ko negatīvu atrast pret L. Grantiņu, bet lielā pētniecība, pētot šo materiālu, čekas darbinieku L. Muciņu iedzina dziļā depresijā, jo viss lielais materiālu daudzus norādīja uz ko citu, uz nesalauzto Grantiņa GARU pret čekistu spiedienu un draudiem ! Kad provokatora, dižā dekolonizatora A. Gardas “dāma” Liene Apine uzbāzīgi vaicājot gribēja, lai Muciņš apstiprina, ka L. Grantiņš tomēr sadarbojies ar VDK, L. Muciņš pretīgā veidā izsacīja tikai savu pieņēmumu, ka: nu noteikti Grantiņš ir parakstījis kādu dokumentu,  https://tautastribunals.eu/?p=48398 lai varētu izceļot, jo par to viņam esot sacījis kāds vecais disidents !   

DDD: …bet Grantiņam ļāva aizbraukt!

L. Muciņš: …manuprāt, čeka viņu piespieda parakstīt dokumentu par sadarbošanos..

Varam ar garantiju sacīt, ka L. Grantiņa LIETA no Liepājas čekas arhīva ir pazudusi, jo nākotnes paaudzēm nedrīkst tapt zināms, ka bija tādi latvieši, kuri nesalūza žīd- sātanisko čekistu priekšā. Tur arī bija kāds dokuments, kas pierādīja: kā Grantiņš nepakļāvās čekistu spiedienam un neparakstīja viņam “piedāvāto” sadarbības dokumentu. Un tāds dokuments nedrīkst parādīties atklātībā, jo tas cels L. Grantiņa prestižu pretstatā tādiem nodevējiem, kāds ir Linards Muciņš & Co.

Domāju, ka tautai būtu interesanti izlasīt šo milzīgo čekas dokumentu daudzumu, kā apliecina Muciņš, par H- 86 un Linardu Grantiņu. Tā būtu bieza grāmata, kas noderētu kā vēsturisks mācību materiāls par latviešu tautas pretestību okupācijas varai ! Bet, kā sacīju, tas žīd- cionistiem un kolaboracionistiem nav izdevīgi un tāpēc šie dokumenti, iespējams, ka ir iznīcināti, bet L. Muciņš kļuvis par miljonāru un ļoti “cienījamu” vēstures pētnieku.

Cik zināms, tad viņš ir arī apmeklējis Elvīru Pujēnu, kura, neskatoties uz Padomju laika ārprāta LIKUMIEM, aizgādāja H- 86 dokumentus uz Kanādu. Viņš apsolīja pienāt vēlreiz un visu pierakstīt…bet “aizmirsa”, jo E. Pujēnas sacītais par L. Grantiņu un secinājumi par Latvijas šodienu, nebūtu glaimojoši TF versijai par Atmodu. E. Pujenas veiktais bija varoņdarbs, kas ir vērts ne vienu vien TZO, bet, kad tas tika pieprasīts, Māra Zālīte Pujēnas vietā izvēlējās komunistu partordzi Ernu Ošeli... .

LRTT. Kurš no šeit pieminētajiem nav 4. maija kliķes kalps ?

Komisijas priekšsēdētājs ir vēsturnieks, vēstures doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Kārlis Kangeris.[5]

Komisijas sastāvā ir 26 kvalificēti zinātnieki un izpētāmajā jomā kompetentas personas, no tiem 14 zinātņu doktori:

 1. Dr. hist. Ainārs Bambals, arhīvists
 2. Dr. hist. Raimonds Cerūzis, vēsturnieks, Latvijas Universitātes asociētais profesors
 3. Mg. psych., Mg. iur. Aldis Daugavvanags, psihologs, bijušais Latvijas Policijas akadēmijas dekāns
 4. Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe, literatūrzinātniece
 5. Mg. hist. Bonifācijs Daukšts, vēsturnieks, literāts, Latvijas Republikas diplomāts
 6. Mg. hist. Mārtiņš Dātavs, vēsturnieks
 7. Dr. hist. Dzintars Ērglis, vēsturnieks
 8. Dr. sc. pol. Ivars Ijabs, politologs, Latvijas Universitātes profesors
 9. Dr. iur. Kristīne Jarinovska, juriste
 10. Dr. hist., Dr. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris, vēsturnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors, komisijas priekšsēdētājs
 11. Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, sociālās atmiņas pētnieks, Latvijas Republikas kultūras ministres padomnieks
 12. Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Konkova, reliģiju pētniece
 13. Dr. hist. Uldis Krēsliņš, vēsturnieks, Publiskās atmiņas centra pētnieks
 14. Dr. hist. Jānis Ķeruss, vēsturnieks, Latvijas Universitātes docents
 15. Dr. iur. Jānis Lazdiņš, jurists, Latvijas Universitātes profesors
 16. B. hist. Gatis Liepiņš, arhīvists
 17. Mg. hist. Rudīte Meņģelsone, literāte
 18. Mg. iur. Linards Muciņš, zvērināts advokāts, doktorants, bijušais Augstākās padomes deputāts, bijušais Saeimas deputāts
 19. Mg. sc. comp. Ilmārs Poikāns, datorzinātnieks, informācijas tehnoloģiju pētnieks, pazīstams arī kā hakeris NEO
 20. Mg. hist. Marta Starostina, vēsturniece, vēstures doktorante, Latvijas vēstures institūta sekretāre, pētniece, Latvijas Universitātes administrācijas atbalsta projekta vadītāja, Publiskās atmiņas centra pētniece, valdes locekle un izpilddirektore
 21. Mg. hist., Mg. art. Ojārs Stepens, vēsturnieks, doktorants, Publiskās atmiņas centra pētnieks
 22. Mg. iur. Juris Stukāns, jurists, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu kolēģijas priekšsēdētājs, doktorants
 23. Mg. sc. pol. Didzis Šēnbergs, jurists, politologs, doktorants
 24. Dr. hist. Jānis Taurēns, vēsturnieks, Latvijas Universitātes profesors, Publiskās atmiņas centra pētnieks
 25. Dr. hist. Gints Zelmenis, arhīvists
 26. Mg. hist. Artūrs Žvinklis, vēsturnieks, bijušais Latvijas vēstures institūta pētnieks, Publiskās atmiņas centra pētnieks

Komisijas darbā piesaistīti arī dažādi eksperti:

 1. Dr. hist. Ritvars Jansons, vēsturnieks, 12. Saeimas deputāts, bijis komisijas priekšsēdētāja vietnieks vēstures jautājumos
 2. Mg. iur., Mg. psych. Aldis Daugavvanags, bijušais Latvijas Policijas akadēmijas dekāns
 3. Mg. hist. Edgars Engīzers, 12. Saeimas deputāta palīgs
 4. Mg. hist. Gatis Kupše, vēsturnieks
 5. Dr. hist. Ilze Jermacāne, vēsturniece
 6. Dr. philol. Ieva Kalniņa, literatūrzinātniece
 7. Dr. hist. Gatis Krūmiņš, vēsturnieks, Vidzemes augstskolas rektors
 8. Dr. hist. Ineta Lipša, vēsturniece
 9. Dr. hist. Uldis Neiburgs, vēsturnieks
 10. PhD Lilita Zaļkalne, vēsturniece, Stokholmas universitāte, Zviedrijas Karaliste
 11. Mg. iur. Linards Muciņš, zvērināts advokāts, doktorants, bijušais Augstākās padomes deputāts, bijušais Saeimas deputāts
 12. Dr. hist., Dr. philol. Boriss Sokolovs, vēsturnieks, literatūrzinātnieks, Krievijas Federācija
 13. Dr. hist. Arūns Bubnis (Arunas Bubnys), Lietuvas okupācijas un genocīda centra priekšsēdētāja vietnieks
 14. PhD Tomass Vegeners Frīs (Thomas Wegener Friis), vēsturnieks, Dienviddānijas Universitātes Vēstures institūta pētnieks, Dānijas Karaliste
 15. Dr. hist. Mēlis Maripū (Meelis Maripuu), vēsturnieks, Igaunijas Republika
 16. PhD Andreass Hilgers (Andreas Hilger), vēsturnieks, Vācijas Federatīvā Republika
 17. PhD Ņikita Petrovs, Memoriāls, vēsturnieks, Krievijas Federācija
 18. Mg. hist., Mg. sc. soc. (University College London) Maikls Maknamara (Eoin Micheál McNamara), Tartu universitātes doktorants
 19. D. hist. Mārcis Raudis, vēsturnieks, arhīva eksperts
 20. Dr. hist. Helmūts Millers-Enbergs (Helmut MüllerEnbergs), vēsturnieks, Stasi pētnieks, Dienviddānijas Universitātes profesors, Upsalas universitātes profesors, Vācijas Federatīvā Republika u.c.

Komisijas darbā iesaistīti arī stipendiāti, kurus nosaka Latvijas Universitātes fonds:

 1. Mg. philol. Agija Ābiķe-Kondrāte, literatūrzinātniece, literatūrzinātnes doktorante;
 2. Mg. hist. Ineta Didrihsone-Tomaševska, vēsturniece, vēstures doktorante;
 3. B. philol. Krista Anna Belševica, literatūrzinātniece, literāte
 4. B. hist. Madara Brūnava, vēsturniece;
 5. Mg. philol., Mg. iur. Kristīne Rotbaha, literatūrzinātniece, juriste;
 6. B. philol. Signe Raudive, literatūrzinātniece;
 7. Mg. hist. Agnija Ruhocka, vēsturniece, mākslas zinātnes doktorante;
 8. B. art. Signe Irbe, mākslas studente;
 9. B. hist. Anastasija Smirnova, vēsturniece u.c.

Likums paredz, ka VDK izpēte veicama līdz 2018.gada 31.maijam[6].

2018. gada 20. decembrī LPSR VDK aģentūras kartotēkas daļēji sāka publicēt arhīva tīmekļvietnē[7], vismaz daļu kartotēku ar vairākiem simtiem kartīšu turpino slēpt, uzskata zinātnieki[8], 2019. gada maijā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija turpināja diskusiju, vai turpināt publicēt alfabētisko un citas kartotēkas.

18.02.20

You may also like...

4 komentāru

 1. ... saka:

  Par Misāni.
  Laba,sirsniga Zemes Sieviete. Katrs satanists,pa lielu gabalu redz,ka ,,sarkanā,.
  Sarkanie ir ar dvēselēm, dvēseles ir ,,Strādnieki,. Satanisti nav religija…
  Tā ir piederība. Par satanistu Piedzimst. Jā. Piedzimst. Visu satanistu vecāki
  ir ar Piederību. Ar DERĪBU ! Ar kontraktu.
  Dienvidāfrikā NEMEKLĒJIET kristieti! TUR tādi nekad nav bijuši… ja kāds katolis,
  bet tas NAV kristietis.
  Sātanistiem ,visu mūžu, jāmedī dvēseles. Lai tās iznīcinatu vai liktu strādāt viņu
  labā. Tāda viņiem tā padarīšana. Citādi nav.Tad lūk. Satanists NEVAR ,NESPĒJ,NEDRĪGST nomedīt dvēseli…kas NAV izdarijusi KĻŪDU. Saku ļoti nopietni!!!
  Zemes Cilvēkam ir RADĪTĀJA dota Aizsardzība. Es ceru,ka uztverat šo ziņu vairāk
  nekā nopietni!Latviešus sargā PATS RADĪTĀJS !!! Tāpēc,ka viņiem nekad nav bijis
  kontrakts ar Sātanu! Jā. Latvieši dzimst kā Zemes Cilvēki.
  Esiet uzmanīgi šajos,Pēdējos Laikos, kad Taisnība un Netaisnība aiziet pa pareizajām Durvīm ! Un VISAS Dvēseles ir uz Zemes un iet uz SAVA TĒVA balsi!
  Misāne ir nokļuvusi Satanistu stingrā tvērienā un atkarībā SAVAS KĻŪDAS dēļ!
  Viņa ir likusies gultā ar precētu vīrieti,kurš viņu ir nežēlīgi apzīmogojis-
  uztaisot bērnu. Tad piekāvis. Tad izprovocējis uz aizstāvēšanos,ko veiksmīgi
  pasniedzis kā agresiju…. ŠTAMPS! LAI UPURIS UZTAISA PAŠNĀVĪBU!!! Kā rezultātā
  DVĒSELE IR NOMEDĪTA…!!!

  Bet MĒS tomēr nekad! NEKAD nebūsim atstāti bez Cerības un Palīdzības!Nekad!
  Visi,kas mani lasa un dzird ar Sirdi….

  Trīs Dienas pēc kartas– pie sevis vai skaļi sakiet tā –
  KRISTUS ASINS UZ MISĀNES BĒRNA TĒVU. Sakiet to Nepārtraukti! Kā upi,kā strautu,
  kā lietu,kas līst…. Pēc 3 dienām partrauciet un gaidiet… kas notiks…
  .
  .
  .
  Admins
  Pareizi vārdi !
  Tajā visā ir iejaukts Levits ar Kalneiera latviešu slepkavu bandu- Borovkovu un Bunku !

 2. Valdis Freimantāls saka:

  Šodien ir 18. februāris 2020. gads!

  Tas nozīmē, ka čekisti svin savu 27. gadadienu kopš 1993. gada 18. februāra naktī viņi tautai atņēma TIESĪBAS B I E D R O T I E S Māmuļā!

  Komunistu un čekistu pretlatviskā banda joprojam ir pie varas Latvijā!

  Viņu metodes ir balstītas uz latviešu kultūras tradīciju L I K V I D Ā C I J U!

  Latviešu biedrību plaši sazarotais (virs 3 000 latviešu biedrību kopskaitā), tīkls Latvijā tika IZNĪCINĀTS bez žēlastības 1940. gadā!

  Ir liecības, ka LATVIEŠU BIEDRĪBU aktīvistus un priekšniecību NOSLEPKAVOJA 1940. gadā sevišķi zvērīgi!

  Visus, kuri zināja par Latviešu Biedrību darbību brīvvalsts laikā un bija saistīti, izsūtīja uz Sibīriju !

  Komunistu lielākās B A I L E S vienmēr ir bijušas no Rīgas Latviešu Biedrības atjaunošanas Latvijā!!! (No Māmuļas 1938. gada statūtiem).

  Tādēļ tie bija NOSLEPENOTI visus 50 gadus Latvijā !!!

  Tos atjaunoja tikai 1992. gada 18. jūlija ārkārtas kopsapulcē Rīgā, Merķeļa ielā 13. *Un no šī brīža komunisti un čekisti saprata savas varas neizbēgamo galu.

  Bet 1993. gada 18. februāra naktī, SARĪKOJOT TERORA aktu, viņi likvidēja atjaunoto Rīgas Latviešu Biedrību, krimināla reiderisma veidā!

  Šodien paiet 27 kaunpilni gadi, kopš latviešiem atņemta Māmuļa un biedrības namu izmanto komunistu un čekistu pretlatviskajām, savtīgajām vajadzībām!

  Čekistu un komunistu meli ir mūsu tautas smagākais lāsts!

  Sapratīsim to un atbrīvosim mūsu Tēvzemi no “sarkano krokodilu” posta!

  Brāļošanās ar sarkanajiem krokodiliem turpmāk vairs nav prāta darbs!

  Viņu noteikumi ir krokodilu purva noteikumi!

 3. Astra saka:

  Nēesmu māņticīga,bet personas kuras nepiešķīra apbalvojumu E.Pujēnai,tiešām, ir no Tumsības valsts marionetēm-viena no paplašinātām troikām,kuras valda Latvijā.Sātanistu kalpi,tie sevi ir apzīmogojuši.
  E.Pujēna ir viena no retām šodienas latviešu tautas varonēm,un tāda ieies tautas atmiņā.

 4. Imants saka:

  Elfrīda Pujēna? Kur par viņas ieguldījumu, ceļu – izlasīt?
  .
  .

  Admins
  Šeit !

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *