I. Līdaka. Krievu un žīdu nacisms

Zaļš.Latvijas-republikas-tautas-tribunāls-Aivars-Borovkovs-Ivars-Godmanis-Jānis-Reinisks-Straujuma-Prezidents-Saeima-DP.-ST.-KopieLai izprastu šodienu, ir jāzina mūsu pagātne, tāpēc ievietoju I. Līdakas sacīto no MAZĀS PIEZĪMES i- vietnes.

(atver un lasi visu)

Ja to zināsim, tad arī sapratīsim, kas ir tādi borovkovi, godmaņi un bunkas. Okupācija nav beigusies, jo okupantu represīvie orgāni(KGB-NKVD) ir vienkārši nomainījuši izkārtni, KGB-NKVD nomainīts ar DP, LPSR nomainīts ar LR. Pilnīgi visi komunistiskie- čekas “elementi” pēc Atmodas palika savās vietās.

To visu arī dokumentāli ir pierādījis šo sātanistu noslepkavotais latvietis- vēsturnieks profesors Indulis Ronis.

Tautas Frontes banda ir visu šo izdzimteņu aizsegs.

Kols-Buš-Gorbačovs1Ženēvas 1949. g. KONVENCIJA, kas ir pamatu pamats, lai tiktu atjaunots mūsu Tēvzemē TIESISKUMS, tika starptautisku noziedzīgu elementu- cionistu(H. Kola, M. Gorbačova.Dž. Buša…) darbības rezultātā nelietīgi noklusēta un, saprotams, ka arī neīstenota.

Vācijas apvienošana notika nododot Latviju Krievijas ietekmei(cionistu bandai).

Nevarēja pieļaut, ka Latvijā tiktu atjaunots pirmskara STATUS, jo tad nāktu atklātībā ārprāta asiņainie noziegumi, kas tika veikti Latviju okupējot un arī visu Padomju laiku noziegumi. Viņi, šie cionistu noziedznieki, turpina veikt noziegumus pret mums vēl šodien, jo ir reinkarnējušies šeit pieminētajos asinssuņos borovkovos, godmaņos, savickos un visa veida karginos. Viņi visi, savu asinsdarbu rezultātā pret latviešu tautu, kļuvuši par miljonāriem ! Par šo faktu vien, viņi ir tiesājami ar galējo ASM, proti, ar NS.

Ka conistu banda(bunkas, godmaņa un borovkova vadībā) pārņem visus Latvijas tiesībsargājošos orgānus, liecina Astrīda Babāne.

Rihards-Bunka-Andris-Bunka-Aivars-Borovkovs-Ivars-GodmanisJānis-Reiniks-Āboltiņa-LRTT-ST-SaeimaLRTT vairs nav vienīgais, kas atklāti uzstājas pret šo cionistu- čekistu sātanisko varzu. Armands Puče kārtējo reizi par sevi atgādina ! A. Puče ir sarakstījis grāmatu par H. Cukuru, kas kā dzelksnis ir iesprūdis rīklē cionistu pārvaldītajai Krievijai, kura ir mūsu tautas nāvīgākā ienaidniece. KF ir kaujas instruments starptautiskā cinisma(sātanisma) rokās. Ar Krievijas palīdzību cionisti īsteno savu virskundzību pasaulei.

“Cukura gadījums ir īpaši spilgts, turklāt vēršanās pret Cukuru ir arī vēršanās pret Latviju.”, saka Armands Puče.

Pēdējais LPSR VDK priekšnieks latvietis E. Johansons, kurš vēlējās šo organizāciju latviskot, nepārprotami pasacīja savā grāmatā, kas ir Borovkovs un Godmanis. Viņa liecības ir neapstrīdamas un norāda uz vienu, abi šie izdzimteņi ir cionistu darboņi, tātad, noziedznieki pret cilvēci. Viņi ir tie, kuri cenšās noslepkavot L. Grantiņu un viņi bija tie, kuri noslepkavoja:

I. Roni

A. Kavaci

L. Puru

V. Vizuli

Uldis Freimanis arī ir viņu upuris.

(viss ar sarkano un pasvītroto marķētais ir atverams)

Viņiem ir jātiek un viņi arī tiks pakārti starptautiskā arēnā.

Katra godīga(taisnīga) cilvēka uzdevums ir runāt par cionisma noziegumiem ne tikai pret mūsu tautu, bet pret visu cilvēci kopumā.

LRTT i- vietne to vienmēr ir darījusi un arī darīs, neskatoties ne uz kādiem draudiem no šo izdzimteņu puses !

22.07.17   L. Grantiņš

Šeit varam pārliecināties, ka viņi sāk plēsties jau savā starpā:

Нетаньяху: Гитлер не хотел уничтожать евреев

LRTT-L.-Grantiņš-Helsinki-86LiepājaLatvijaRīga.-Rasnačsžīdi.DIEVS SVĒTI LATVIJU !

Igaunija,Latvija,Lietuva,LRTT.Ivars Līdaka.Krievu un žīdu nacisms

Mai24 by Ivars Līdaka

(Kurš nezin vācu nacionālsociālistisko nacismu. Tā tirdīšanā diez vai ir vēl kas palicis neskarts, lai neteiktu vairāk. Krievu boļševistiskais nacisms dzīvo neaiztikts, jo ir “uzvarētāju” alianses dalībnieks. Žīdu cionistiskais nacisms ir caur naudu aizliegta tēma, jo ir galu galā īstais uzvarētājs ir vilks jēra ādā. Nevienu tautu nav iespējams iesaistīt terorā bez “principā” pareizas idejas. Vācieši alka atkopties pēc pārmērīgā soda par 1.Pasaules karu, bija jāattīra pasaule no pašnāvnieciskā boļševisma un Vāciju postošā spekulatīvā žīdisma, balstoties uz savas tautas īpašo raksturu. Itāļiem bija jāatjauno tautas nesalaužamas saliedētības (fašinas) gars, ne bez nostaļģijas pēc Romas impērijas. Krieviem bija (un ir) jāārstē sava mazvērtīguma sajūta, paplašinot krievu impērijas teritorijas, balstoties uz “svētīgu un atbrīvojošu” pārējo tautu pārkrievošanu. Žīdiem bija (un ir) jāīsteno pašpiešķirtās izredzētās tautas tiesības uz pasaules pārvaldīšanu, pašiem pie tam maldīgi pagrimstot naudas ticībā un pārējās tautas jeb gojus pārkausējot iespējami viegli vadāmā mankurtizētu ekonorobotu barā. Vai krieviem trūkst izcilu cilvēku, kas ir paraugs pasaulei – netrūkst. Vai žīdiem trūkst – nē, galīgi nē. Bet krieviem pasaule būs mierā, tad, kad tā būs pārkrievota, žīdiem – kad tiem, mūžīgajiem nabadziņiem, piederēs pasaules kase – attīstot marksismu par kultūrmarksismu.Arī islāma viltusreliģiskā nacisma teroristiem varbūt ir ideja – izkurtējušo eiropiešu kalpīguma un melīguma (vai tam nav pamats?) sodīšana noēdot viņu sociālos labumus un kādiem varbūt ar vienu lēcienu tiekot paradīzē.Uzskatiet apmēram šādu tekstu par mūsu reģiona politikas reizrēķinu, kam būtu jābūt uz katras darba burtnīcas vāka.Kā tautām atrast sevī spēku ĪSTI uzņemties varu savās valstīs un atbildību, izvairoties no iejaukšanās citu lietās – tāds ir jautājums. Būt tik skaidrām un cietām kā briljants?

Te ir trīs raksturīgi dokumenti – liecība par Vaiņodes slaktiņu 1941.g., izpildīga NKVD darbinieka, poļu slaktiņa dalībnieka, pratināšanas protokols Jeļcina atmodas laikā un leģendārā lidotāja Herberta Cukura palīdzības sauciena vēstule okupētās Latvijas Republikas sūtnim emigrācijā Kārlim Reinholdam Zariņam. Herberts Cukurs ir sniedzis latviešu atpazīstamības pienesumu, un tas, šķiet, ir bijis iemesls viņa vajāšanai un iznīcināšanai. Saglabāju Cukura īpatno rakstības veidu.)

Vaiņode – Aizvīķi

Četras dienas čekisti slepkavojuši latviešu virsniekus pie Vaiņodes. Aprakti dzīvi cilvēki. Patrioti dedzināti ar nokaitētu dzelzi. Daļa ir “Kurzemes vārda” rakstā 1941.gada 19.jūnija numurā http://data.lnb.lv/nba01/KurzemesVards/1941/KurzemesVards1941-016.pdf

Aizvien garāks kļūst sarkano bandītu šausmu darbu saraksts. Sākoties tīrīšanas akcijai, kurā (īss aizkrāsots pussalasāms vārds, domājams, krievi) ar saviem rokaspuišiem gribēja iznīcināt latviešu tautu, daudz ciest dabūja arī latviešu virsnieki. Civiliedzīvotājus čekisti preču vagonos izsūtīja uz Krieviju, bet daudzi apcietinātie virsnieki nošauti. 14.jūlija oficiālā izziņā noskaidrots, ka daudzi latviešu virsnieki noslepkavoti arī Aizviķu pagastā, netālu no Vaiņodes. Zemgales artilērijas pulka virsnieka vietnieks Jānis Aziāns izziņā stāsta par virsnieku slepkavošanu Vaiņodē. Pasaules vēsturē nepiedzīvoto asinsdarbu bez v.v.Aziāna vēl redzējuši 3.Daugavpils kājnieku pulka virs.v. Baķis un virsn.v. Lapiņš, Latgales artilērijas pulka seržants Aldersons un kareivis Griņevičs. Slepkavošanu vēl redzējuši Latvijas, Igaunijas un Lietuvas kareivji un instruktori, kas bijuši sodīti ar iedalīšanu disciplīnārā bataljonā.

V.V. Aziāns pēc sarkano ienākšanas Latvijā iedalīts 623.artilērijas pulkā. Latviešu karavīru noskaņojums bijis pretlieliniecisks. Aziāna dežūras laikā latviešu karavīri izvākuši tā saucamo Ļeņina istabu. Aziāns par to nodots tribunālam un viņam piespriests viens gads disciplīnārā bataljonā. Sodu Aziāns sākumā izcietis Litenē, bet sākot ar 14.maiju, Vaiņodes tuvumā Aizviķu pagastā, kur pie aerodroma izbūves strādājis 17.disciplinārais bataljons.

“Slēgtās automašīnās,” stāsta Aziāns, “18.jūnija rītā mūsu nometnē atveda virsniekus. Katrā mašīnā bija 6-10 virsnieki. Saskaitīju, ka 18.jūnijā atbrauca 18 mašīnas. Starp atvestiem virsniekiem redzēju gan latviešu, gan igauņu un lietuviešu virsniekus. Automašīnas pavadīja apbruņoti čekisti un arī bruņoti automobīļi.

Pēc pusdienas bataljona komandieris mums paziņoja, ka izpildīs sodu “padomju tautas nodevējiem un grāvējiem”. Tiem karavīriem, kas sodu izcieta disciplīnārā bataljonā, pavēlēja noskatīties virsnieku sodīšanā. Mūs, apmēram 130 cilvēkus, nostādīja ierindā un aizveda uz soda izpildīšanas vietu, kur redzējām, ka bedre ir jau izrakta. Pēc maza brīža atveda virsniekus, 115 cilvēku. Virsnieki bija izģērbti kaili, atstātas tikai apakšbikses. Čekisti pie bedres pieveda pa 3-4 virsniekiem, bet pārējiem vajadzēja dažu soļu atstatumā skatīties šaušanā. Tos, kas bija tiktāl samocīti, ka nevarēja paiet, žīdu čekisti spārdīja kājām un sita ar nagāniem. Redzēju, ka

dažiem virsniekiem ir nomaukti

nagi un no mugurām un krūtīm

noplēstas lielas ādas strēmeles.

Brūces bija sarepējušas, dažiem

vēl asiņoja.

Redzējām, ka vairākiem virsniekiem ar nokaitētu dzelzi bija izdedzinātas ugunskrusta zīmes, noplēsti no galvas mati ar visu ādu. Visi virsnieki pirms nošaušanas bija necilvēcīgi spīdzināti.

Pēc visu atvesto noslepkavošanas mums pavēlēja bedres aizbērt. Pie aizbēršanas daži nošautie vēl vaidēja, bet mēs nekā nevarējām līdzēt. Čekisti ar nagāniem rokā stāvēja aizmugurē, sekojot aizbēršanai. Pēc drausmu darba mūs aizveda pie aerodroma izbūves darbiem.

Nākošā dienā, 19.jūlijā (iespiedkļūda; jūnijā), atkārtojās

viss tas pats. Nošāva apm.

100-200. Arī 20. un 21.

jūnijā turpinājās virsnieku slepkavošanas.”

Atsevišķa komisija izdarījusi upuru uzmeklēšanu un identificēšanu Ostrovas nometnes (pie Ostroviešu mājām 10km no Litenes? I.L.) tuvumā. Izmeklējot apkārtni, atrastas 14 noslepkavotas militāras personas, 13 karavīri vispirms nosisti ar šautenes laidnes sitieniem un pēc tam vēl sadurstīti ar durkļiem. Noslepkavotiem visiem arī ložu caurumi galvās. Pēc identificēšanas un dokumentu pārmeklēšanas uzzināti sekojoši noslepkavotie: kar. K.Boriss, Staņislavs Izards, Vold.Dūdiņš, Heinr.Baums. A.Pudans, Herb.Siliņš, Zanders, kapt. Paulis Ozols, ltn. Ēriks Lucis, nezināms artilērijas pulka kareivis, nezināms kājnieku pulka kareivis, nezināms kājnieku pulka seržants, nezināms sakaru bataljona kareivis un nezināms leitenants. – Visus noslepkavotos paglabāja kopīgos brāļu kapos Krievkalnā.

1941.gada 5.augusta “Kurzemes Vārdā” ir ziņa par nesekmīgu šo brāļu kapu meklēšanu.

Vaiņode meklē noslepkavoto virsnieku kapenes.

Lai konstatētu žīdu čekistu noslepkavoto 500 latviešu, igauņu un lietuviešu virsnieku kapenes, vācu drošības policijas uzdevumā svētdien Vaiņodē ieradās izmeklēšanas tiesnesis A.Grantskalns ar bij. armijas štāba virsniekiem. Kapenes pirms tam bija meklējuši arī vietējā pašaizsardzības dienesta darbinieki. Vairāku dienu pūles bija veltas – kapenes vaiņodnieki neatrada.Tādas pašas sekas bija arī Rīgas komisijai. Meklēšanu atkal atjaunos, kad radīsies personas, kas varētu dot norādījumus par kapeņu atrašanās vietu. Ja kāds ko zinātu par latviešu virsnieku slepkavošanu Vaiņodē, aicināti ierasties “Kurzemes Vārda” redakcijā.

==================================

No Andra Štrāla materiāliem:

Norādījumi par komūnistu noslepkavoto pilsoņu kapeņu uzrādīšanu (Tēvija, 15.08.1941)

Lielvācijas drošības policijas pilnvarotā komisija komūnistu noslepkavoto pilsoņu atrašanai un identificēšanai saņēma noteiktas ziņas, ka no š.g. 18-21.jūnijam Aizvīķu pagastā komūnisti noslepkavojuši ap 400 latviešu, igauņu un lietuvju virsniekus, kas turpat aprakti. 3.augustā uz notikuma vietu izbrauca īpaša komisija, kurai slepkavošanas aculiecinieki uzrādīja Aizvīķu aerodroma teritorijā 4 bedres, kurās nogalinātie tikuši aprakti. Šajās bedrēs līķus tomēr neatrada. Komisija darbojās Aizvīķos 5 dienas un kopā ar vietējiem iedzīvotājiem rūpīgi pārmeklēja visu aerodromu un bij. disciplinārā bataljona apmešanās vietu, tāpat arī apkārtējos mežus, bet neatrada noteiktus pierādījumus, kur palikuši nogalināto līķi. Pielaižams, ka tie vēlāk izrakti vai nogādāti citā vietā [vai – skat. zemāk par Harkovas slaktiņu: “Poļu līķus krāva lielās bedrēs, tās bija divas vai trīs. Līķus apbārstīja ar baltu pulveri. Kādam nolūkam pulveris bija vajadzīgs, es nezinu, tajā laikā mūsu vidū gāja dažādas runas, it kā šis pulveris paātrinot līķu sadalīšanos.” I.L.]. Meklēšanu turpina vietējie pašaizsardzības darbinieki.

Komisija aicina turpmāk par noslepkavoto pilsoņu varbūtējām kapenēm sniegt tikai drošas ziņas un tādas sniegt tieši komisijas vadītājam prokuroram O.Zutim Rīgas Apgabaltiesas namā, 35.istabā.

——————–

http://tautastribunals.eu/?p=17714

Vispirms, sveicieni [Grantiņam] no Kuldīgas šajos pelēkajos Ziemassvētkos tiešā  un  pārnestā nozīmē, vēlu izturību ari turpmāk cik tas iespējams šajā kampēju laikmetā!

Bēdīgi, ka tā noticis ar Induli [Roni].

Personīgi pazīstams un esmu pateicīgs par sarunā šovasar sniegto atbalstu man pie 1941 g. noslepkavoto baltiešu virsnieku traģēdijas Aizvīķos. Pagājuši tik daudz gadu,

bet to piemiņai pat krusta tur nav. Tas ir pie bijušā aerodroma! Lasu cik iespējams TT. PALDIES par to, tas man šodien kā toreiz ”Amerikas Balss” u.c. Esmu jau gados, Lūdzu, ja vari, pa saviem kanāliem iekustini ko lietas labā, vai kas zināms, esam kurzemnieki, Vaiņodes apvidus nav svešs.

Piedod, rakstu ar kļūdām !

Paldies par  sapratni, lai veicas visiem labas  gribas cilvēkiem , kas man ar padomu palīdzējuši kā I.Ronis, A.Kavacis u.c.

Andris  Kuldiga!

You may also like...

6 Responses

 1. Uldis saka:

  Nacisms ir tikai pašu augstāko organismu prerogatīve. Žīdiem ir cionisms, krieviem šovinisms jeb rusisms. Tam, ka WWII rīkotāji un uzvarētāji to ir nosodījuši, nav jābūt par iemeslu, lai to piedēvētu tiem, kuriem līdz nacismam simtiem tūkstošu gadu vajadzētu evolucionēt. Kopš krievi ikvienu, kurš iemācījies stāvus čurāt, dēvē par fašistu, fašisma apzīmējuma sākuma jēga ir zudusi, tātad par fašistu var droši saukt tos, kuru izpratne par labo un ļauno būtiski atšķirās no homo sapiens.

 2. Māris M. saka:

  Turpat ir atverams otrs raksts, kuru ir vērts izlasīt:

  Pilnīgi slepeni, pēc izlasīšanas sadedzināt.
  https://tencinusarunas.wordpress.com/pilnigi-slepeni-pec-izlasisanas-sadedzinat/

  Raksts daudz ko izskaidro, liek izprast mūsu valsts dīvainību cēloņus. Tajā pašā laikā nekā jauna tur nav. Rakts vairāk noderēs svārstīgajiem, kas šaubās par LRTT objektivitāti.

 3. Ernests saka:

  Puče par to, ko krievi latviešiem iemācīja.
  https://www.youtube.com/watch?v=hpNX5Ysjngo

 4. ķiploks saka:

  Turpinot par čekistu Savicki.

  Savickis par okupāciju.
  1) https://www.youtube.com/watch?v=mwB3Fdzvmus
  Arturs Irbe par Savicki.
  2) https://www.youtube.com/watch?v=8eFf6aGb7P8
  Puče par to kā Krievija iedarbina Savicki Latvijā.
  3) https://youtu.be/2K5iqPmO51Y?t=37s

 5. Valdis Freimantāls saka:

  Latvijas šodienas demogrāfiskā K A T A S T R O F A ir KGB plānots pasākums jau 24 gadus;

  Tautas M U Ļ Ķ O Š A N A.

  Apspiešana!

 6. No Maarupes saka:

  Nodeeveeji, kas shodien LV ir visos varas eshelonos to visu gibeetu nokluseet, gribeetu lai vinu tipa okupantu, komunistu nelieshu un nodeveeju noziegumi netiek vairs piemineeti! Bet velti uz to cer visi shie noziedzinieki un to mantinieki-bija un buus cilveki kas to nepiedos un neaizmirsiis un arii atriebs nenormaali nomociito muusu latvieshu tautas dalu.Nevainiigie upuri nav atriebiti, noziedzinieki nav neko nozeelojusgi un nav veel sodiiti, nomociito asinis breec uz debesiim un uz mums par muusu gleevumu un nespeeju nemt savaas rokaas taisnaas tiesas dalu, reiz algotaa vara to nespeej!
  .
  .
  .
  Admins
  Ja es nebūšu darījis visu, lai atriebtu manas tautas ciešanas šiem sarkanajiem slepkavām- neliešiem, tad manu senču dvēselses mani pašu sagaidīs ar akmeņiem pie šīs pasaules šķirtnes.
  Es netikšu pie viņiem.
  Tas der atcerēties un iegaumēt jebkuram gļēvajam un nodevējam… .

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.