Kleptokrātu(laupītāju un slepkavu) banda nevar atrast mieru(Grantiņa tiesa)

Labdien,

Informēju, ka šodien tiesa nolēma atjaunot kriminālprocesa iztiesāšanu un nozīmēja tiesas sēdi uz 13.03.2023 pl.10:00.

Būtiski atzīmēt, ka tiesa nolēma iztiesāt krimināllietu bez Jūsu līdzdalības tajā, pamatojoties uz Latvijas Republikas Kriminālprocesa likuma 465.panta pirmās daļas otro punktu, kas skan šādi: 465.pants. Krimināllietas iztiesāšana apsūdzētā prombūtnē (in absentia)
(1) Krimināllietu tiesa var iztiesāt apsūdzētā prombūtnē (in absentia) vienā no šādiem gadījumiem:
2) apsūdzētais atrodas ārvalstī un viņa ierašanos tiesā nav iespējams nodrošināt.

Tiesa izskaidroja, ka šāds lēmums ir pieņemts, jo ir izsmeltas visas tiesas iespējas nodrošināt Jūsu piedalīšanos tiesas procesā, taču bez rezultāta. No savas puses lūdzu turpināt kriminālprocesa apturēšanu, taču šis lūgums tika noraidīts.

Līdz ar ko nākamajā tiesas sēdē plānots, ka prokurors nolasīs un uzturēs apsūdzību, notiks pierādījumu pārbaude un tiks lemts vai var pabeigt tiesas izmeklēšanu, lai pārietu pie tiesas debatēm.

No savas puses plānoju iepazīties tiesā vēlreiz ar visas lietas 3 sējumu materiāliem, lai gatavotos nākamai tiesas sēdei.

Ar cieņu,

Jānis Vilders

“Līdz ar ko nākamajā tiesas sēdē plānots, ka prokurors nolasīs un uzturēs apsūdzību, notiks pierādījumu pārbaude un tiks lemts vai var pabeigt tiesas izmeklēšanu, lai pārietu pie tiesas debatēm.”

ECLI:LV:RVPT:2022:0125.11840002212.1.L

Krimināllietas Nr.11840002212

Lietvedības Nr. K30-0069-22/1

L Ē M U M S

Rīgā 2022.gada 25.janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šādā sastāvā: tiesnese A. Moļņika, piedaloties prokurorei I. Papsujevičai, zvērinātam advokātam J. Vilderam, iztiesājot tiesas sēdē krimināllietu Webex sistēmas ietvaros, kurā Linards Grantiņš, dzimis1950.gada 21.novembrī, apsūdzēts pēc Krimināllikuma 78. panta otrās daļas un 81.panta.

L.Grantiņš:

Tālāk zem šī lēmuma tiek atkārtoti gari un plaši spriedelēts par manām slimībām un pašreizējo veselības stāvokli. Neskatoties uz to, ka vācu ārsti nepārprotami pasaka, ka manas smagās slimības nav ārstējamas,- tiek muldēts un muldēts vai varu piedalīties šajā nozieguma pret mani un manu tautu, vai nē.

Ja viss tas 4. maija kliķes murgs tiek lasīts ar nodomu panākt kādu loģisku secinājumu visam tam, tad iestājas brīdis, kad apziņa sāk “buksēt” un rodas jautājums: vai nu es esmu muļķis vai šie “eksperti” ? Bet, ja esam dzimuši un uzauguši Padomju sistēmā, tad ne par ko nav jābrīnās. Tā ir sastāvējusi tikai no meliem un varmācības, asinīm un slepkavošanas.

Tas interesantākais tautas apmaušanas moments ir tas, ka nekad un nekur netiek pieminēti tiešie apsūdzētāji ! L. Grantiņš tiek apvainots nacionālā naida kurināšanā un centienos gāzt “likumīgo” valsts varu. Protams, ja tiktu nosaukti šīs LIETAS ierosinātāji, tad šie divi smagie apsūdzības panti iegūtu jau ko taustāmu un saožamu. Tiesas nenosauktie apsūdzības uzturētāji ir divi “arhaiskie” letiņi no Ābrama cilts: Rihards Bunka un Aivars Borovkovs. Abi slepkavas, kuri kalpo cionismam- čekistiem un komunistiem.

Visi šie “arhajiskie latvieši”, apzogot tautu un valsti, kļuvuši par miljonāriem ! Viņi saprot, ka par šiem noziegumiem pienākas CILPA KAKLĀ, tāpēc jādara viss, lai piebeigtu pēdējo liecinieku, kurš savā internet- VIETNĒ vienmēr un vienmēr par to atgādina.

Būtībā ar ebrejiem šiem hazāriskajiem salašņām nav nekas kopīgs. Tie paši “krievu pasaules” ģenētiskie atkritumi vien ir- 1940. gada okupācijas neizperēti vanckari. Viņi nekad nav spējīgi paskatīties acīs- izvarot, slepkavot un laupīt ir viņu dzīves vienīgais uzdevums. Visi valdības, Parlamenta un Drošības iestāžu darbinieki ir pilnīgas vai daļējas hazāriskas izcelsmes. Neviens latvietis ne tuvu netiek pielaists pie kāda tautai svarīga JAUTĀJUMA lemšanas.

Iegaumējiet,- neviens nekad nav centies L. Grantiņu aizstāvēt.

N E V I E N S !

Bet cik naski šie hazāržīdiskie elementi ir piesavinājušies manus nopelnus !

Šie draņķi ir ne tikai Latvijā. Vairāk vai mazāk, bet visās valstīs. Vai mēs neredzam šodien ārprātu Ukrainā ? Kamēr ukraiņi karo un mirst cīņā pret krievžīdiskajiem izdzimumiem, tikmēr valdība, kura sastāv no šiem pašiem “izredzētajiem”, izzog ar ārprātisku azartu ASV palīdzību ! Un vēl,- Gruziju pataisīja par ziedošu oāzi Saakašvili un šodien viņš atrodas pusdzīvs cietumā !

Kas attiecas uz man “piekabināto” nacionālo naida kurināšanu: Nekad un nekur neko neesmu “kurinājis”. Nevienai tautībai neesmu vēlējis “holokaustu”, bet lieta slēpjas tajā, ka es katram noziedzniekam, nosaucot viņa vārdu, pieminu arī tā saucamo “tautību” un to viņi nav spējīgi man piedot. Kas attiecas uz “likumīgās” valdības gāšanu: ar ko viņu gāzīšu vai ar savu ūdenspistoli, kas man biksēs ?

Kā mēs redzam no dokumentiem: eksperti spriedīšot, ko darīt tālāk ? Tikai atkal jautājums: kuri būs šie EKSPERTI ?

Atkārtoju: lai nolādēti šie: borovkovi, bunkas, dzintari, parādnieki & Co !

Nevienam valdības deģenerātam neinteresē, kas ir šis kroplis un ko viņš dara Latvijā ?

Šeit par šiem kliķes kropļiem vairāk:

Motīvu daļa

Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 194.pantu gadījumos, kad kriminālprocesam nozīmīgu jautājumu noskaidrošanai nepieciešams veikt pētījumu, kurā izmantojamas speciālas zināšanas kādā zinātnes, tehnikas, mākslas vai amatniecības nozarē, nosaka ekspertīzi.Tiesa, pārbaudījusi lietas materiālus un noklausījusies procesa dalībnieku viedokļus, atzīst, ka lietā nosakāma papildu medicīniskā ekspertīze šādu apsvērumu dēļ. No lietas materiāliem izriet, ka tiesas izmeklēšanas laikā 2017.gadā veiktās tiesu medicīniskās ekspertīzes laikā eksperta rīcībā nav bijuši tiesas izmeklēšanas laikā papildus iegūtā informācija no Linarda Grantiņa ārstējošiem ārstiem Vācijā, kas norāda uz apsūdzētā saslimšanu papildus vēl ar onkoloģisku saslimšanu. Tiesai nav speciālu zināšanu medicīnas jomā. Tiesai nav pamats nepiekrist tiesas procesā jau veiktajai ekspertīzei, bet šobrīd lietā ir papildus medicīniskie dokumenti, kas nebija pētīti tiesas procesā 2017.gadā.Līdz ar to tiesa uzskata, ka lietā ir nozīmējama papildu tiesu medicīniskāekspertīze veselības stāvokļa noteikšanai, jo bez tās veikšanas nav iespējams noskaidrot Linarda Grantiņa pašreizējo veselības stāvokli un līdz ar to izlemt jautājumu par iespējamību turpināt konkrētās lietas izskatīšanu. Kriminālprocess ir jāaptur uz nenoteiktu laiku līdz laikam, kad tiks saņemts eksperta atzinums.

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 194. un 479.pantu, tiesa,nolēma:krimināllietā Nr. 11840002212 Linarda Grantiņa, dzimuša 1950.gada21.novembrī, dzīvojoša Brueningheide 98, Minstere, Vācija apsūdzībā pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas, 81.panta nozīmēt papildu tiesu medicīnisko ekspertīzi Linarda Grantiņa veselības stāvokļa noteikšanai, kuras veikšanu uzdot Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centram, uzdodot ekspertam šādus jautājumus:1.Vai Linards Grantiņš pašlaik slimo ar kādu smagu slimību?2.Vai Linarda Grantiņa veselības stāvoklis liedz viņam piedalīties tiesas sēdē?3.Ja Linarda Grantiņa veselības stāvoklis liedz viņam piedalīties tiesas sēdē,kāds ir paredzamais ārstēšanās ilgums?Nodot Valsts Tiesu medicīnas ekspertīzes centra rīcībā krimināllietu 3.sējumos. Tiesvedību lietā līdz ekspertīzes slēdziena saņemšanai apturēt.Lēmums pārsūdzams reizē ar tiesas pieņemto galīgo nolēmumu šajā lietā.

Tiesnese A.Moļņika

04.02.23

You may also like...

18 komentārs

 1. Kira saka:

  Interesanti,ar ko šis noziedzīgo pigmeju farss beigsies.
  Labā ziņa ir ,ka Grantiņa kungam pašam sava aste nav jāceļ.
  Vēl laba ziņa,ka atklāti un uzskatāmi tiek parādīts 4.maija kliķes prettautiskums.

 2. Eduards Lunis saka:

  —Tā jau nu nav Linard ka Tevi neviens nav aizstāvējis…?
  Varu uzrādīt dokumentu -iesniegumu Drošības policijā ar vairāk kā 10 parakstiemkur bija prasība atbrīvot Tevi .
  –Izskatās tikai M. Hadsonam ir visreālakais redzējums-NEKAVĒJOTIES VEIKT LATVIJAS VARAS AUGŠGALA NOZIEGUMU STARPTAUTISKU IZMEKLĒŠANU UN SODISANU.
  –Jāatzīst-esi autoritāte Latvijas patriotu acis.
  .
  .
  .
  Admins
  Tev, Eduard, ir problēmas ar teksta izpratni. Vai Tu kādreiz esi bijis varas struktūru pārstāvis ?

 3. Eduards Lunis saka:

  –Nesaprotu Tavu iebildi par manām problēmām un varas stuktūrām?
  Varu tikai dokumentāli pierādītka mani šī-komunistu-čekistu nodevēju vara ir izčakarējusi un čakarē ne mazāk kā Tevi jo neesmu bijis ne čekists ne komunists, ne nodevējs…
  .
  .
  .
  Admins
  Eduard, tas domāts uz varas pārstāvjiem, kuri šodien plūc manus un manas tautas radītos augļus. Neviens no viņiem mani nav aizstāvējis…

 4. AG saka:

  Nepārdzīvo, Linard, lai tevi tiesā un notiesā, galvenā tava diagnoze – šizofrēnija – neļaus tevi no Vācijas ar varu nosūtīt uz Latviju !!! :)))

 5. ... saka:

  Eduarda uzvards -saskanigs un atbilstoshs vina personai.

 6. Manda saka:

  Iedomājies tik, cik ļoti tie mērgļi ir nopūlējušies, lai savāktu Grantiņa lietu, 3 sējumu apmērā…..Nu tad lai pūlas vien tālāk, viņiem taču jāatpelna Latvijas nodokļu maksātāju iztērētā nauda, savām pretlatviskajām essībām, Latvijā…. Laiks rādīs, kas būs tālāk! Veselību Grantiņa kungam, un Dievs palīdz!

 7. Eduardam Lunim saka:

  Eduards Lunis 2023. gada 5. februāris 14.21
  –Nesaprotu Tavu iebildi par manām problēmām un varas stuktūrām?
  Varu tikai dokumentāli pierādītka mani šī-komunistu-čekistu nodevēju vara ir izčakarējusi un čakarē ne mazāk kā Tevi jo neesmu bijis ne čekists ne komunists, ne nodevējs…

  Eduard, pamosties un tad izlasi kārtīgi cien. L.Grantiņa tekstu?! Un tak atbildēja L.Grantiņš ar jautājumu?!

 8. Anonīms saka:

  Nūja! 13.marts? Skaitļu pasaule ir viņu kulta būtība, ko tie ievēro ļoti strikti un visus karus par cilvēci vai līgumus un tiesas tie veic īpaši pēc savas numerologijas sapratnes. Nervozitāte? Nu dot par tevi netaisu liecību, bet tās netaisnas tiesāšanās ir sabiedrības ikdienā, ko tā vieglprātīgi atļaujas spriedelēt par kāda cilvēka būtību. Vai sabiedrība izies ar Nacionāliem karogiem tai 13.martā protestējot pret tavu tiesāšanu, kā tas bij 80to gadu beigās, kad nacionālo bantisu gatavošana bij liels biznes īsā laikā uztaisīt piķi, ko strādājot rūpnīca ne nopelnītu gadu desmitiem? Skuju! Sabiedrības mutācijas jau nevar ne saredzēt, kā jaucas ar svešiniekiem un tiem dzemdē huj viņ sazin ko? Tā nu Ukrainu nacionālists, kas ielikts vienā no rakstiem atstāj nozīmīgu izteicienu par latviešu nacionālo īpatnību – Prodaznih ocenj mnogo! Tad nu materiālās dzīves labvēlības dēļ, ka tik mani neaiztiktu, lai es dzīvotu mierā un saticībā ar kaimiņiem un darba sefiem labāk paklusēšu. Komentos varoņu protams vienmēr būs, bet to karot gribētāju? Mātei ja pārvācās nav tālu, bet viss pārvākšanās proces kamēr atrod istabu rada raizes. Tās raizes rodas ne vien viņai, bet arī tuvākajiem ļaudīm. Nu ieejot tai istabā, kur būs viņai jādzīvo pie sienas karājas Levits. Kā to saprast? Jautājums pašam sev, ka tu taču latviets vecīt un šo mēslu liec uz sienas? Es nevaru izturēt i spļauj ārā to, kas man raisās, kad to pretekla purnu jāredz. Vien aizdomu rada, ka Levitam starp acīm pierē ieskruveta liela, jo liela skrūve! Pārrunājis ar istabas saimnieku vien jis norāda, ka drīzāk tā skrūve ir viņam ieskrūvēt pareizā vietā nevis viņš ir pacelts goda vietā. Ta nu īsumā arī viņam norādu, ka nebūt jau tā nav, ka ar latviešiem būtu viss kārtībā un pienākas viņu labvēlības dēļ nonākt dzīvē bedres stāvoklī. Tiesā sīkumu dēļ un liek sodus tur, kur nevienam nekā neesi izdarījis pāri. Nomaksājot sodus mēdz būt, ka sods vēl nav norakstīts, kā tas ir ar tiesu izpildītāju, ka sūta vēstules ar jautājumiem, kā dzīvoju? Vienkārši varētu uzrakstit, ka pateicoties jums – Hujova, bet tā taču nedrīkst. Policists var ar mani runāt hujnu valodā, bet viņam nedrīkst norādīt? Nedrīkst, jo viņam ir forma, tad uniformas vārdā tas var sarakstīt uz papīra to, ko neesmu iedomājies pat viņam pateikt. Sodiem liek virsū procentus par laikus nenomaksasanu! Tā nu stresainibas dēļ ķeras pie visādām tabletēm, kas piemītoš ir sievietēm, bet vīriem protams šņabis. Gribās arī man uzspridzināt tos mentus pa lypat leveri, lai iet pie velniem, bet viņi tak ir menti un perversu likuma vārdā var arī sist, kad iedomājas. Sist mentu protams nedrīkst, bet gribās arī dot tam pretī un ir vien jācieš, kad chulju maukas palaiž rokas. Nedomā Grantin, ka tevi tiesā vien tikai tie zhidu jaukteni, bet ir tādu izteikto chulishu kuriem nav ne grama zhidu asiņu un viņi piedalās visā tai netīrība savas pridaznajas skuras pēc. Tādu vēsture ir bijis i revolūcijas netīrības, kur taisīja sev kapitālus līdzīgi, kā tas notiek Ukrainā šodien. Šodien arī letini piedalās tais netīrības! Savdabīgi noskatīties uz tiem nabaga ukraiņiem, kas braukale super dārgos auto pa Latviju un dzīvo super dārgos apartamentos. Kāpēc mātei neliek mieru doma par ukraini, kas atstājis Kanādu un devies karot uz Tēvzemi? Viņš bij bagāts puika un varēja tak nebraukt, bet tai pašā laikā citi ukraini taisa lielu biznesu uz kara rēķina. Ja būtu nabags, tad nepievērstu uzmanību, ja vēl nebūtu simpātisks un nodzēries preteklis, tad vispār būtu nospļauties. Paņem veselīgos, bet izdzimteņi līdīs virsū jūsu meitām! Gedroicam reiz arī būs jāstājas tiesas priekšā, bet tā tiesa būs daudz vienkāršāka un zibeniga. Tavas netīrības AG sodīs tevi pašu, tad visa tava ne tīreļa būtība salidis vienā caurumā, ko tu nemitīgi apjusmo. Tu tak zin, ka par saviem vārdiem tev būs jāatbild!

 9. Odze. saka:

  Paslaik notiek tiesas debates ,kur divu pusu prokurori – Barrs (deep state un Demokratu partija) un Durhams iztiesaa Trampa nomelnosanas
  kampanu. Barrs noklaaree savu konspiracijas teoriju un pec tam Durhams PAMATIGI ,punktu pa punktam ,ar visiem iesaistitajiem uzvardiem,
  PIERADA,kAA Barrs ar kompaniju komponejushi murgus un pekstinus – un tos uzdevushi par PATIESIBU.
  Tuliit visiem,kas ticejushi velnakalpu bandai ,kas uzurpejusi varu paar Cilveci, buus kauns par leetticibu………..
  Un tikai meli un tuksa pluuutiisana ir ragainaa pieludzeju vareniibas pamats.

 10. tam 85 saka:

  85 2023. gada 3. februāris 21.56
  Mazliet kļūdies interesanti sarakstījis manipulatīvus viltvārdus – tauta, pamattauta, izturīga tauta, pilsonība, īstie un likumīgie pilsoņi, okupācija, okupācijas turpinājums.

  =============

  jaa onkul, veel trakaaki ir vaardi -briiviiba neatkariiba un iipashi traki ir – psrs migranti – okupanti. vai ne??!

 11. 85 saka:

  Cilvēkveidola (dieva celsmaugsmes) dzīvumi, ziniet, ka parazītmehānisms zūd nebūtībā. Ja cilvēce (bērni, neapzināti, un vēl procesā neparazitāras dabas dzīvumi, kuri nemanipulē pret to (citiem neparazitāriem dzīvumiem) vēlēm uz to veselīgām un laimīgām dieva celsmaugsmes (arī antiizdzimteniskām) dzīvildzēm bez nebūtībā zūdošā parazītmehānisma) vēlēsies atstāt valodu, tad bez stulbiem viltvārdiem un bez manipulatīvām izdzimteņu programmām – “interesanti”, “prettautiskais” (“tauta”), “čakarē”, “šizofrēnija”, “kungs”, “patriotu”(?), “latvijas varas augšgals”, “iedomājies tik”, “laiks rādīs”, “”kas” būs tālāk”, “!” (“izsaukuma zīme”) un tmldz.
  “Kas” kā parazitāra, virspretlikumīga (manipulējoša ar dzīvumu vēlēm) ļaunatūra zūd no valodas.
  “Patriotisms” kā vesela patriarhāta (dieva dots cilvēka sugas divu dzimumu labvēlīgas dzīvbūtes salikums veselīgām un laimīgām dzīvildzēm īstenības laika formā antinatālismā) viltojums (ar nolūku taisnot nebūtībā zūdošā parazītmehānisma “valsts” vai nīstāka vārda – “republikas” salašņu izdzimteņu (“valdības”) eksistenci?) ir zaudējis nozīmi un jēgu. Kādā laikā dzīvojiet? Visdrīzāk “patriarhāli mierīgā”.
  “Šizofrēnija” u.c. parazītu virspretlikumīgi organizētas “slimības” ir nosodāms feiks.
  “Kungs” un visi tmldz parazitārismi zūd nebūtībā. Grantiņ, tev esot “kungs”? pie tam slims? Kā pēc?

 12. Pārmaiņas saka:

  1991.gada neatkarīgo valstu atjaunošanās process bija fikcija, kam sekoja separātims un republiku oligarhizācija.
  P.S. Feiganam nākas sakostiem zobiem uzklausīt Portņikovu.
  https://youtu.be/3iNQsFURVRE

 13. Tikai Fakta konstatācija! saka:

  https://www.youtube.com/watch?v=MwmgI0UcDtI

  Par sīko spiedziņu, mazo blēdi, lielzagli, supermeli un nežēlīgu slepkavu kremlī!

 14. Skolnieciņš saka:

  Kad krievu garīdznieki no pareizticīgo baznīcas piedzeras tie saka šādu sprediķi:” Кровь для Бога крови! Черепа для трона черепов! Слава Кхорну во веки веков! Хвала хаосу недилимому!”.

 15. Labi draņķi sevi izgaismo! saka:

  “Atkārtošana esot zināšanu māte!” Ir daudz tēmas, lietas un vārdi kurus nedrīkst aizmirst, lūk piem.:

  https://tautastribunals.eu/?p=29804

 16. Pārmaiņas saka:

  Cilvēkēdāju orda vārda tiešā nozīmē.

  ПІД БАХМУТОМ ВАГНЕРІВЦІ ЗАРУБАЛИ СОКИРОЮ СВОГО ПОРАНЕНОГО КОМАНДИРА. ВІДЕО 18+

  https://sprotyv.info/video/pid-bahmutom-vagnerivczi-zarubali-sokiroyu-svogo-poranenogo-komandira-video-18/

 17. Dievturība – mierpilna pasaules izzināšana.
  Dievturība cilvēkiem māca dzīvot harmonijā pašam ar sevi, ar apkārtējo dzīvo un nedzīvo dabu, un sabiedrību. Dievturi ir par mieru pasaulē. Tāpēc lūgsim Latvju Dievus, lai Latvju Dievi ir kopā ar ukraiņu tautu šajā trauksmainajā laikā! Dievi dod spēku Ukrainas varoņiem aizstāvēt savu valsti no okupantiem!
  failiem.lv/u/kfudgmv5b
  Ar cieņu, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  https://failiem.lv/u/kfudgmv5b
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  Dievturība vienmēr dzīva.

 18. no Paardaugavas saka:

  “Gedroicam reiz arī būs jāstājas tiesas priekšā, bet tā tiesa būs daudz vienkāršāka un zibeniga. Tavas netīrības AG sodīs tevi pašu, tad visa tava ne tīreļa būtība salidis vienā caurumā, ko tu nemitīgi apjusmo. Tu tak zin, ka par saviem vārdiem tev būs jāatbild!”

  Preciizs “Anoniima” formuleejums, mees arii lasot shos pederastu stila riebiigos reejienus. juutam riebumu pret sho pseidonacionaalistu un augoshu cienu pret Grantina iztureetiibu!!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *