V. Freimantāls. LPSR KGBisti ir visur salīduši

MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ,REINIKS,ĀBOLTIŅAPrezidenti.Zatlers,Bērziņš,Ulmanis,Vējonis.Grantiņš.LRTT

FOTO: Tas komiskākais, ka šie sūdi paši uzskata, ka viņi ir konditorejas izstrādājumi !

izraēla,godmanis,borovkovs,skangalePilnībā, Freimantāla kungs, es Jums negribētu piekrist, kas attiecas uz Latvijas sabiedrības deformētību. Deformēti ir šodienas dzīves noteicēji, kuri tiek iebīdīti amatos pēc negatīvās selekcijas principa, lai ar viņiem varētu manipulēt. Valsts pārvaldes struktūrās atrodas tie(sabiedrības padibenes), kuriem pēc būtības būtu jāatrodas aiz restēm vai jau bija sen jābeidz dzīvi karātavās.

Tas ir sātaniskais destruktīvisms- globālais cionisms.

Šos deģenerātus aizsargā tie, kuri ir ieinteresēti iznīcināt mūsu tautu.

Sātanisti(tie ir tie paši cionisti- komunisti) atļauj šiem deģenerātiem zagt miljonus, lai viņu aizsegā nozagtu miljardus.

Bet visam KĀDS ir nolicis savu laiku. Kā jau daudzkārt esmu sacījis, šis ir LIELAIS SĒNALU ATSIJĀŠANAS LAIKS ! Sēnalas tiek pamazām “aizpūstas” uz turieni, kur viņu īstā vietā, evolūcijas atkritumos.

Dzimst Jaunais Laikmets(viss vecais, dzemdību gļotas un placenta tiek atdots ugunij), kurā ieies tikai tie, kuri pastāvējuši Patiesībā un savu dzīvi veltījuši sabiedrības attīstībai- VISPĀRĪBAI.

Šodien es vizualizēju piecus nožēlojamus radījumus, kuri sevi uzskata par Latvijas prezidentiem, bet ir nekas vairāk kā nožēlojamas marionetes mūs tautas ienaidnieku rokās. Viņi nav pieskaitāmi pie cilvēku radības, viņi nav pat rāpuļi, viņi ir materializējies ļaunums.

Visi, es uzsveru, visi viņi ir pataisīti par miljonāriem !

Jā, latviet, uz tavu un mūsu senču sviedru un asins rēķina.

Paskaties, latviet, uz šiem deģenerātiem un nolādi viņus !

Tas nebūs grēks, tā būs garīgā cīņa, no kā viņi baidās kā uguns no ūdens.

24.07.17     L. Grantiņš

Zaļš, tautastribunals.euValdis-Freimantāls21121Cik gan ļoti deformētai ir jābūt SABIEDRĪBAI Latvijā, lai 24 gadus, galvenā latviešu KOLEKTĪVAS A N A L Ī T I K A S centrā, toni un meldiņu uzdod LPSR KGB militārpersonas. (Kuru galvenais uzdevums ir lauzt latviešu kultūras tradīciju – B R Ī V U biedrošanās iespēju savās L A T V I S K A J Ā S latviešu biedrībās).

Kopš 1940. gada latviešiem B R U T Ā L I un V A R M A C Ī G I atņēma visas 3 000 latviešu biedrības – izsludinot tās par nevajadzīgām un K A I T Ī G Ā M komunisma cēlājiem !

Jo latviešu patstāvīgās biedrošanās tradīcijas bija aptvērušas pilnīgi visu valsti– visu Latviju !

Visu apdzīvoto vietu centros bija LEPNAS un neatkarīgas demokrātiskas latviešu biedrības.

Tas piepildīja katra latvieša dvēseli ar P Ā R L I E C Ī B U, ka mēs esam brīva un vienota tauta.

Šodien tā nav!

Pajautājiet dzīves pieredzes bagātiem latviešiem, vai šodien to tautā teiks : “Mēs esam brīvi un neatkarīgi !”

Vai brīvā un neatkarīgā 4. maija valstī latvieši atbildēs ar “”?

Tauta ir sašķelta divās daļās ! Viena – privileģēta, otra apspiesta un diskriminēta.

Bēgšana no KGB pārvaldītās Latvijas ir N E P I E C I E Š A M Ī B A saglabāt latviešu dzīves tradīcijas – jo Latvijā tās A P K A R O !

Visā pasaulē emigrantu latviešu biedrības pastāv un darbojas, neskatoties uz to, ka KGB iesūtīja savus kadrus brīvas pasaules latviešu biedrībās jau no 60tajiem gadiem.

KGB galvenais uzdevums ir likvidēt latviešu kolektīvās analītikas analītisko praksi. (Analītiskos centrus).

LIKVIDĒT latviešu skaidro, izfiltrēto lietu kop redzējumu.

Apmuļķot tautu.

Bet vai tas sarkanajiem briesmoņiem izdosies ?

Atgādinu, ka latvieši ir pirmā nācija uz mūsu planētas, kura radīja blīvu, visaptverošu kolektīvās analītikas S I S T Ē M U. (latviešu valodā).

Jau 1866. gadā latviešiem Jelgavā darbojās Jelgavas latviešu biedrība – leģitīma kolektīvās analītikas struktūra pasaules lielākajā impērijā Krievijā.

Tikai pēc diviem gadiem – 1868. gadā radās Rīgas Latviešu Biedrība.

Jelgava bija varenās Kurzemes hercogistes galvaspilsēta un kultūras centrs.

Francijas karalis Ludvigs 18. ar saviem 600 galminiekiem paglābās no nāves Jelgavas pilī, kur dzīvoja 6 gadus ! Tā Eiropā pēc franču revolūcijas dzima uzticība Kurzemes hercogistes humānajai un ekonomiski unikālajai būtībai.

Tajā laikā Krievijai nebija vēl neviena okeāna kuģa, bet Hercoga Jēkaba jūras flotē bija virs 250 kuģu!

Mūsu tautas latviska kultūra ir pamatīga!

Latvieši jau drukāja Bībeli – bet tikai pēc 250 gadiem to sāka Krievijā darīt.

Latviešu kultūras handikaps ari radīja F E N O M E N Ā L O kolektīvas analītikas centru nepieciešamību.

1868. gadā Alfrēds Nobele patentēja dinamītu kas ietekmēja civilizācijas attīstību , bet Rīgā radās Rīgas Latviešu Biedrība – mūsu dziesmu svētku un mūsu teātra sākums !

Latviešiem ir jāsaprot DOMINĒJOŠĀ latviešu biedrību nozīme mūsu dzīvē – jāatjauno tās !

Visa partiju pastāvēšanas būtība ir atavisms un primitīvisms!

Atjaunojot visas 1940. gadā zvērīgi likvidētās latviešu biedrības , mēs nokratīsim

smagās, drausmīgās KOMUNISMA važas.

Atjaunojot Rīgas Latviešu Biedrības likumīgos 1938. gada statūtus – mēs tiksim vaļā no korupcijas, partiju kolektīvajiem N O Z I E G U M I E M un meliem valsts pārvaldē !

You may also like...

1 Response

  1. Gringo saka:

    Valmieras “Šanas” biedrība arī noderētu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.