Nodevējam ir jāsaņem tas, ko viņš pelnījis !

Šeit ievietots teksts, kas reiz jau bijis. Bet, tā kā atmaksas stunda visiem nodevējiem tuvojas, tad atsvaidzināsim to, ko reiz jau esam lasījuši un piemirsuši. Neviens nodevējs nedrīkst izsprukt no soda, ko pelnījis !

07.05.16      L. Grantiņš

P.S. Tulkotāja piebilde:

Labdien, Linard !

Pārtulkoju Jums runu. Ir varbūt pāris vietiņas, kur iekavās ierakstīju tulkošanas variantu, jo īsti nebija sakarīga viņam tā runa dažās vietās. Es domāju tīri valodiski (nevalodiski tur nesakarīguma bija vairāk kā uziet). Saprotu, kāpēc jums tāds uztraukums par šo. Nevaru sacīt, ka paliku vienaldzīgs. Nepatīkams jauns cilvēks, izsakoties maigi.

Māris Ruks. Rīga, Latvija.

“Klusēšana, patiesība, antisemītisms un tā izcelsme studentu korporācijās Latvijā”

Dāmas un kungi, es vēlos jums pastāstīt par kādu Latvijas akadēmiskās sabiedrības daļu, kuras ietekme jūtama vēl šobaltdien.

1882. gadā, divus mēnešus pēc pirmās antisemītiskās publikācijas iznākšanas “Par ebreju vajāšanas iemesliem” latviešu valodā rakstošajos laikrakstos tiek oficiāli nodibināta pirmā Latvijas studentu biedrība Lettonia. Biedrības dibinātājs, kā arī minētās antisemītiskās publikācijas autors ir viena un tā pati persona – Jānis Sanders. Kopā ar domubiedriem 1882. gadā viņš reģistrē organizāciju, kas kopš 1935. gada ir galvenā mūža brālība, izglītības un ideoloģijas (no vācu: Weltanschauung) kaltuve, tādām personām kā Viktors Arājs, un citiem holokausta īstenotājiem un atbalstītājiem Latvijā. Laikrakstam Sanders raksta: “Ebreji ir līdzcilvēkiem nepanesams ļaunums”.(Varbūt, ka Sanders tomēr runāja par žīdiem, neviss ebrejiem ? Žīds un ebrejs ir divi pilnīgi dažādi jēdzieni. LRTT piezīme) Un šeit viņš arī uzsver ekonomiskos sakarus un sadarbību ebreju starpā, norādot, ka “nav iespējams ebrejus apkarot, lietojot likumīgus paņēmienus”. Turklāt žurnāla “Pagalms” galvenais redaktors Jēkabs Lautenbahs, kas publicēja rakstu, darbojas tajā pašā organizācijā, kam ir būtiska nozīme holokausta kontekstā – Lettonia korporācijā. Šajā foto, kas uzņemta pēc Otrā pasaules kara, viņš ir centrālā figūra. Ir jāpiemin, ka šajā laika posmā nekādas izteiktas antisemītisma pazīmes nav novērojamas Krievijas impērijas sastāvā esošajās Baltijas provincēs, īpaši Latvijā un Igaunijā. Pie tam Atmodas laika vadošās personas, piemēram, Krišjānis Valdemārs ar preses starpniecību aicināja ļaudis no ebrejiem mācīties un ar viņiem sadarboties. Studentu korporācijas Latvijā ir īpaša veida organizācijas, kam bijusi būtiska un traģiska loma holokausta notikumos Latvijā. Korporācija Lettonia tika dibināta Tartu un pārcēlās uz Latviju līdz ar neatkarīgas valsts nodibināšanu, un jau 1919. gadā tā uzstāj uz striktu antisemītismu. Organizācijas protokols nosaka, ka Lettonia nevēlas piedalīties jaundibinātās universitātes un studentu padomes atklāšanā kopā ar ebreju izcelsmes studentiem. Citēju: “jautājums par piedalīšanos studentu pašpārvaldē paliek atklāts ebreju lielā skaita dēļ”. Arī sadzīvē novērojami incidenti – brālības atmiņu stāsti vēstī par 1922. gada rudeni Rīgā, kur brālības biedri publiski aicināja, citēju: “Sist žīdus, glābt Latviju!”. Vienu no šādiem mītiņiem novēroja kāds diplomāts no netālu esošas Padomju vēstniecības, kas aicināja policijas darbiniekus pārtraukt mītiņus, un studenti tika aizturēti.

Māris Ruks, L.Grantiņš, Cionisti, Ebreji,LRTT, Saeima.

Arī ebrejiem, protams, bija studentu korporācijas šajā laikā. Tomēr ir jāuzsver kāda būtiska nianse – ebreju korporācijas ne vien nebija līdztiesīgas latviešu, vācu un krievu biedrībām, bet tās nekad netika uzņemtas zem vienotas Latvijas Universitātes studentu korporāciju pārvaldes un tās neatzina Prezidiju Konvents (P!K!). Turklāt ebreju brālībām bija stingri liegts nēsāt korporāciju krāsas. Latvijas Universitātes korporācijas pieņēma pat oficiālu lēmumu – gadījumos, ja ebreji atklāti nēsā kādas korporācijas krāsas vai ģerboņus, ebreju korporācijai būtu jāmaksā soda nauda vai arī tās darbība tiktu pārtraukta. Latvijā ebreju studenti nebija līdzvērtīgi, un tika saukti par mežoņiem, zemcilvēkiem, tāpat kā citi – kā es(Tu, Māri Ruk, esi zemcilvēks gan tiešā, gan arī pārnestā nozīmē un, pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā, atbildēsi visas tautas priekšā par šiem meliem”. LRTT piezīme.)un jūs, un jebkurš P!K! korporācijās neiekļautais.

1935. gadā, pēc Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma nodibināšanas P!K! nācās pieklusināt savu antisemītismu, jo Ulmanim negāja pie sirds Latvijas studentu brālības. Neraugoties uz to, 1939. gada 14. martā P!K! kā galvenais korporāciju pārvaldes orgāns uzsāka izskatīt priekšlikumu par ebreju izcelsmes studentiem. Pieteikumu izskatīšanā turpmāk iekļaujams pasniedzēja un studentu korporācijas vērtējums un viedoklis.

Priekšlikumā teikts, ka ebreju īpatsvars Latvijā ir aptuveni 5 % no visiem Latvijas iedzīvotājiem, un tomēr ebreju izcelsmes studentu Latvijas Universitātē ir apmēram 6,4% visu studentu. Atsevišķās fakultātēs pat līdz 30%.  Šī iemesla dēļ stingri tiek ieteikts ierobežot ebreju studentu skaitu, to samazinot kopumā par 35%. Arī strikti nosakāms, ka, es citēju: “Ebreju studentiem ir stingri aizliegts piekopt kristiešu (rituālus)”. Nākamā, 1939. gada, 19. aprīlī priekšlikums tika pieņemts. Spriežot pēc laika ierakstiem, vienbalsīgi, bez iebildumiem Latvijas studentu korporācijas pieņem šo atklāti antisemītisko manifestu. Dekāns Prīmanis ir par to informēts, un apgalvo, ka šajā jautājumā kļūdās prezidents Ulmanis, norādot uz Ulmaņa negatīvo nostāju attiecībā uz studentu korporācijām.

Par Lettonia korporācijas antisemītiskajām ievirzēm liecina arī tādas politiskas figūras kā Arveds Bergs un citas parādības, tāpēc ir skaidrs, ka Ulmanis skaidri noliegs jebkādu saistību ar šīm antisemītiskajām organizācijām, un to arī dara. Tomēr antisemītisms, tā visbēdīgākajā formā Latvijas studentu korporāciju vidū ir izpaudies jau neilgi pirms Otrā pasaules kara sākuma. 1882. gadā dibinātā organizācija Lettonia kļuva par mūža brālību un skolotāju starptautiskiem holokausta noziedzniekiem Viktoram Arājam, Herbertam Cukuram, Konstantīnam Kaķim, Leonīdam Jansonam, Borisam Kintsleram un citiem, kas zināmi, kā Arāja vienības komandas tieši dalībnieki, kā arī vairākiem citiem augsta līmeņa nacistu režīma kolaboratoriem Latvijā.

Jāpiemin, ka Arāja vienības kodols bija tieši aktīvu Latvijas studentu korporāciju biedri. Vendia brālības biedrs Fēlikss Dībietis palīdzēja izveidot vienības militāro struktūru. Arāja vienība un Arāja tuvi biedri nonāvēja desmitiem tūkstošu neapbruņotu ļaužu un ebreju Biķerniekos, Rumbulā un citās vietās.(A. Grūtupa vēsturisko materiālu pētījumi saka tieši pretējo, ka neviens latvietis nevienu žīdu nav nošāvis, jo tādu patvaļu GESTAPO nepieļāva.LRTT piezīme.)

Šis vīrs (norāda uz prezentāciju). Lielākā daļa pirmā Arāja vienības simtnieka, kas iestājās tūlīt pēc nacistu okupācijas 1941. gadā, pirms vēl vācu sociālās propagandas aparāts vēl bija skāris Latvijas teritoriju, bija Arāja korporācijas līdzgaitnieki. To apstiprina arī Andrievs Ezergailis, tomēr viņš arī apgalvo, ka antisemītisks noskaņojums bija jūtams, bet netika aktīvi motivēts. Tas gan nesaskan ar faktiem, jo studentu korporācijās, atšķirībā no pārējiem Latvijas iedzīvotājiem un citām mūža brālībām, tika kultivēta īpaši agresīva antisemītiska attieksme.

Vairākus gadus pavadījis studējot tieslietas Latvijas Universitātē, Arājs pievienojās LU studentu korporācijai Lettonia 1935. gadā. Tā paša gada 26. janvārī uz jautājumu pieteikuma anketā “Kāpēc vēlies iestaties Lettonia brālībā?” viņš atbildēja: “Vēlos iegūt īstus un patiesus draugus un vēlos turpmāk attīstīt savu personību”. Pirms tam Arājs nav bijis nevienas antisemītiskas dabas organizācijas biedrs, 24 gadus jaunais puisis nebija piedalījies nekādās noziedzīgās darbībās. Gluži pretēji – jaunietis, uzaudzis bez tēva, pašpietiekams, sācis studēt tiesību zinātnes, pat pievienojās valsts pārvaldes aparātam, kalpojot Latvijas policijas dienestā brīvvalsts laikā.

Jau pirmajās 1941. gada jūlija dienās tieši pie korporācijas Lettonia ēkas Valdemāra ielā 55 Arājs noslēdza pirmo vienošanos par slepkavību, pašā korporācijas ēkā tika paveiktas Arāja pirmās antisemītiskās darbības. Neilgi pēc 1941. gada beigās paveiktajām slepkavībām Rumbulā, 1942. gada februārī, visa Lettonia korporācija organizēja lielas svinības ar īpašiem ielūgumiem un goda viesiem, tostarp Gestapo biedriem.(Redziet, cik pārliecinoši runā M. Ruks, it kā viņš pats tur būtu bijis klāt ! Nu tieši tāpat kā Bulgākova romānā “Meistars un Margarita”, kur Volands(sātans pats) ir brokastojs kopā ar E.Kantu. LRTT piezīme)

Es vēršu jūsu uzmanību uz faktu, ka holokausta īstenotāji un nacistu kolaboratori, kas pastrādāja šos bargos noziegumus gan Latvijā, gan ārpus tās, nebija vien daži vienpatņi huligāni, bet nāca no Latvijas studentu korporācijām, un bija akadēmiski izglītoti ļaudis.

Pēc Otrā pasaules kara Vācijas policija meklēja Arāju, četrus gadus pēc tam, kad viņš bija pieņēmis citu uzvārdu, lai slēptos. Jūs jautāsiet: “Vai tiešām neviens Latvijas imigrants nebija informēts par Arāja atrašanos vietu un viņa bēguļošanu?” Protams, ka zināja. Tāpēc organizēja pasēdēšanas ar šo slepkavu.

Šie paši Lettonia korporācijas biedri.

Mūsdienās pastāvošās studentu korporācijas Rīgā ir tiešas un nepastarpinātas pēcteces brālībām, kuru saistība ar antisemītismu un holokaustu ir pierādīta izmeklēšanā. Daudzi šo korporāciju biedri ir dažādu pētniecības nozaru pārstāvji, tostarp arī vēsturnieki. Interesantas lietas notiek mūsdienās. Reiz profesors Ezergailis, starptautiski atzīts holokausta pētnieks, ir izbijis studentu korporācijas Talavia biedrs. Kad deviņdesmito gadu sākumā korporāciju atjaunoja, viņu no šīs apjomīgās biedrības izslēdza uz mūžīgiem laikiem – tas ir viens no smagākajiem psiholoģiskajiem soda mēriem studentu korporācijās. Šādu sodu profesors izpelnījās tāpēc vien, ka bija apkopojis materiālus un publiskojis informāciju par korporācijas brāļu līdzdalību masu slepkavībās un holokaustā.

No otras puses – 1992./93. gada akadēmiskajā gadā organizācija rīkoja literāro vakaru jaunajiem Rīgas studentiem, kur tika apspriesti notikumi tā sauktajā vācu periodā, nacistu okupācijas laikā. Vēl dzīvi esošie Lettonia korporācijas un Arāja komandas biedri dalījās atmiņās. Korporeļu aprindās augsti godātais Lettonia biedrs Leonīds Jansons pauda agresīvu antisemītisku viedokli, un pat lepojās, ka 1941. gadā nodedzinājis Rīgas Horālo sinagogu. Leonīds Jansons bieži izteicās korporācijas sapulcēs un pasākumos, un jaunākā paaudze viņu cienīja arī pēc viņa nāves un atceras vēl šobaltdien. Turpretī, kad es vairākkārt piedāvāju nolasīt lekciju par Lettonia biedru līdzdalību holokaustā, diemžēl saņēmu vien atteikumus un pat draudus fiziski mani pārmācīt. Protams, esmu izstājies no šīs organizācijas. Protams. Šobrīd arvien jaunos korporāciju biedros tiek ieaudzināts uzskats, ka šie holokausta slepkavas un citi nacistu kolaboratori ir godājami biedri. Tādas ir šo korporāciju tradīcijas, kas nožēlojamā kārtā parādās arī mūsdienās, slēpjoties aiz šķietami demokrātiski attaisnojamas retorikas, kad tas nepieciešams. Jautāti, viņi varbūt arī atbildētu, ka nosoda holokausta noziegumus. Šī bilde ir no pagājušā gada. Te mēs redzam jaunos Latvijas Universitātes biedrus, un blakus redzams stends, kur katru gadu korporācijas piesaista arvien jaunus biedrus. Šīs korporācijas izsludina savus iekšējās kārtības noteikumus, kas nereti ir pretrunā ar demokrātisku valstu likumdošanu un vispārējām cilvēktiesībām, turklāt veicina ksenofobiju un rasu naidu.

Tā ir atsevišķa un plaša tēma, un šāda veida tendencēm mūsdienu pasaulē nav vietas. Tomēr jāatceras, ka būtiska loma ir vēsturiskajai atmiņai un holokausta atcerei, nebeidzamam ceļojumam, kas palīdz saglabāt pašcieņu, un nereti par to atgādina. Tās ir vērtības, kas patiesi nodrošina demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu.

1512.23

You may also like...

8 komentāru

 1. Anonīms saka:

  Nūja! Jāpiemin tiem gara kropļiem, ka izmantojot vārdu Holocausts jūs nostajaties anglosaxsu samazgu pusē un piedalāties paši netīrību kultivēšana. Vēl Soviet laikos mums tāds vārds nebija zināms un pat 6 miljoni tādu ciparu nedzirdēja. Bij jādzird netīrības latviešu valodas stundās, ka mans vecais tēvs ir dzimtenes nodevējs un visādas samazgas par vācu karavīriem, bet tur pretī mājās tes splaudijas, kad tās tupas Soviet filmas radīja pret Soviet mēsliem. Mūžīgā slava vācu armijai!

 2. bez vaarda (truukst vaardu) saka:

  Penterējums rukam garumgarais, centies ļoti redzams! Bet vai tik traka ir alkatība, jeb tik traka ir naudas, slavas kāre, ka var tik traki melot 100% krievžīdu poļitruku gaumē? Vai kāds(a) zina ko vairāk par šo tipu – ko dara šodien, kur parazitē, ar ko un vai ir zilais, jeb ir ģimene, bērni, kā sauc tos visus, būtu labi tautai zināt par saviem “varoņiem”?!

 3. bez vaarda saka:

  https://www.la.lv/video-luk-sada-izskatas-latvijas-5-kolonna-socialajos-tiklos-izplatas-video-kura-latvijas-krievi-tiek-aicinati-gaidit-savus-atbrivotajus/komentari

  Ak vai, ak vai 18:23, 16. decembris 2023
  Ak, kaads milzu paarsteigums muusu pilitikiem un sabiedriibas ziedam!!! Izraadaas LV ir okupantu radi, draugi, sabiedrotie un diversantu-migrantu milzu masa??! Jau 30.gadus to nezinaaja visa valdiiba , visi politiki un iipashi nezinaaja nacionalo partiju vadiitaaji! Jab…tie visi bija un ir latvieshu tautas nodeveeji un kremla sponsoreeti agenti, kas ar kremla naudu un to atstaato spiegu milzu baru vadīja un vada “nacionalpatriotiskos” procesus LV?! Vai par okupantu palikshanu LV, par prettiesiko okupantu legalizeeshanu pilsonos nezinaaja NA , nezinaaja visa /saeima un citu “”latvisko” partiju vadoni un vadoniishi??! Zinaaja un labi zinaaja , bet nodeva un nodod savu valsti un savu tautu par labu algu, labiem amatiem un citiem labumiem! Tadi pashi meesli darbojas valsts TV un radio Visi nicinaami kolaboranti un sodaami , ka valsts un tautas nodeveeji!

  Naivs ir janka pipars 18:32, 16. decembris 2023
  Janka Pipars 17:49, 16. decembris 2023 Tāpēc jau tas kroplis kučara(kučinskis) ar visiem tiem “kolobrantiem” kuri balsoja par šiem rusfašistu palikšanu vēl uz diviem gadiem ir jāliek cietumā ,vai’jāizraida uz rašu ,lai šie čekas stukači lasās prom ,otrais decembris pag ājis ,kur ir izsūtito saraksts ,cik policija ,robežsargi šos kropļus ir izraidijuši ,tatad Tautai ir laiks pašai rikoties ….. —————— ——————– bet tauta saka :lai nevaretu patrioti rikoties, varturi visu droš.dienestu,policiju, armiju un robežsargus ir parpludinajuši ar melīgo-naturalizeēto okupantu bariem un vēl vadiibā! Jasoda vispirms nodevejus, tad kremla bandas okupantus!!!

  100 Par! 18:36, 16. decembris 2023
  Redz 16:48, 16. decembris 2023 Galvenie no Piektās kolonas ir mūsu valdība Maskavas maizē. Brēc cits par citu skaļāk – es patriots, man ir medālis. Taču īstenībā visiem spēkiem cenšas atkalpot kremļa bonusus.

  Kremlim ir kirdik, tāpēc blauj un maksā visur 18:52, 16. decembris 2023
  Skolnieciņš 18:11, 16. decembris 2023 Nē. Krievu ir vien 140 000 000, ja pieskaita klāt it visas rusificētās tautas. Tagad krievijā ir zem 140 000 000 cilvēkvienību. Kremļa diaspora nepārsniedz 100 000 000 krievus visā pasaulē. To var būt vel mazāk. Krieviem būtu jābaidās no ķīniešiem, kuri ir spējīgi krieviju noslaucīt no Zemes virsas. Viss rit savu gaitu. Finka pareģojums piepildās. Krievija sairs un ies pa gaisu. …………………………………………………………………………………….. Pasu krievu nesena statistika rādīja, ka etnisko, patieso krievu ir tikai apm. 70 miljoni! Tāpēc jau uz iznīcību karā pret Ukrainu sūta visas krievu barbaru okupetās tautas un tautiņas, lai pavisam samazinātu to skaitu! Lops zina ko rijis!

  Melo haime ivans (Attis) 19:06, 16. decembris 2023
  Cilvēkiem apriebies bardaks, nabadzība, bezcerība un beztiesiskums, varas drausmīgā zagšana un korumpētība, kas ir psrs pretlatviskas krievu masas delļ visās varas struktūrās un visās latviesu pilsetās un ciemos!. Lūk, šie latviešu tautas teiktie visur krieviem teiktie iemesli ir krievu okupantu savu kremlinu armijas gaidīšanai. Nebūtu nodevēju atstāti LV šo okupanti varzas tūkstošu tūkstosi, sen nebūtu nekādas piektās kolonas un nebūtu svešo zagļi un kremlini bagāti un vēl valdībā un Saeimā!

 4. Anonīms saka:

  Nūja! Sacerējumi un vēstures zināšanas? Vēl tais Soviet laikos skolā negribēdams iet, bet aiz vajadzības pret vecākiem pienācās to apmeklēt un rīts sākās ar latviešu valodas stundu. To necietu visu vairāk pār visām stundām, jo 15 minūtes tika atvēlētas polit nodarbibaj! Pirms tās vēl bij jāpērk Soviet avīzes un man kaut kādas tur runas jāizgriež un jālīmē burtnīca. Tā teikt, ka jasapis sev smadzenes ar kaut ko, kas vienkārši nelien galvā. Par tādu Latvijas valsti pionieri runāja nicinoši un nosodoši, kad kādam izspruka runas no tēvu stāstītā. Klasē bij viens īpaši audzināts, ka viņa vectēvs visādi visus skolotājus un direktoru lika vietā. Kādu rītu ienakdams skolā pirmais pienācās dzirdēt, kā viņa vectēvs direkte direktoru, lai viņa mazdēlam i neiedomājas stāstīt tās komunistu mācības. Visi skolā zināja, ka viņam nevar pieskarties ar komunisma tēmu un pionieros viņu neuzņēma. Citiem pienācās locīties, kas negribēja vai šaubījās. Tomēr arī tos, kas slikti mācījās visādi viņus centās piespiest iestāties pionieros. Retais neiestājas, bet tomēr izdevās būt izmestam par sliktu uzvedību. Tad nu tos slavas sacerējumus Soviet karavīriem rakstīja izteikti teicamnieki, bet pienāca 88.gads un 1.septwmbris sākas ar sarkani balti sarkano karogu uz klases žurnāla vāku. Sākās slavas runas par latviešu strēlniekiem un leģionāri sāka kļūt svetaki, ka skolas saietā klases biedra vectēva glabātājs Latvijas karogs no pirms kara laika tika uzvilkts skolas mastā. Direktors izcēlās ar īpašu runu pret vectēvu un viņa patriotisko audzināšanu tā, ka klases biedrs iz dvēseles sāka raudāt un blakus stāvošais teicamnieks nesaprata, kas ar viņu notiek. Vienkārši raudāja savu raudamo, ko saprata tikai viņš un teicamniekam piedāvāju aizvērties, lai raud! Tomēr nekādi nevaru saprast tos, kas spēj publiski rakstīt tādus sūdus paši par saviem ļaudīm no kuriem ir cēlušies, bet jāpaskatās ar ko tas tēvs pisas? Nu piemērs ir nožēlojams stīgu raustitajs Dimiters, ka viņa māti apstrādāja kāds Soviet armijnieks un tais skatuves ipatnibas bez gosteleradio uzraudzības nekādi lietas ne virzījās slavas apgaismošana. Sūds jau ar to visu, ka nav pieklājīgi bazsties citu cilvēku X lietās, bet tomēr tās X lietas nosaka sabiedrības uzvedību arī saimnieciskā darbībā. Aktieris pēc savas būtības ir melis un meli nāk no sātana! Ne vienkārši jau uz Jelgavas studentu teātra simbolikas ir ērms ar galvu zem kājas, ka ieiedams tanī savu galvu atstāj pie ieejas durvīm, bet iziet tu izej jau piedirsis. Tā nu arī visur pasaulē kino vai teātris, mūzikas skatuve vai TV ir bezgalvju pārņemtie!

 5. Arī bez vārda saka:

  https://www.la.lv/video-luk-sada-izskatas-latvijas-5-kolonna-socialajos-tiklos-izplatas-video-kura-latvijas-krievi-tiek-aicinati-gaidit-savus-atbrivotajus/komentari
  ================== ==================
  Palasījām un gandrīz visi kom,, kas te bija ielikti bija psrs stila cenzūras dzēsti, kaut nebija ne rupji, ne uz vardarbību aicinoši! Pievienosim vēl citus, kamēr nav kliķes bandas vergu likvidēti:

  Валерия Новодворская
   19:52, 16. decembris 2023
  Русские в Эстонии и Латвии доказали своим нытьем, своей лингвистической бездарностью, своей тягой назад в СССР, своим пристрастием к красным флагам, что их нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию. Их положили у параши и правильно сделали. А когда Нарва требует себе автономии, для меня это равносильно требованию лагерных «петухов» дать им самоуправление.

  Reālistiski komenti
   15:14, 17. decembris 2023
  baba jaga 21:23, 16. decembris 2023 5.kolonnas savstarpējā solidaritāte , lai saglabātu ruzzkij mir , ir jūtama ik uz soļa .Latviešu valodas nelietošana sab. vietās veikalos , aptiekās, poliklīnikās , visur .Jebkura saruna tiek uzspiesta krieviski – pat bez labdeeen. Tas taču tik uzkrītoši redzams .Un pretī bieži gļēvs latvietis vervelē krieviski kaut ar briesmīgu akcentu .Un vatņiks – ru atbrīvotāju armijas gaidītājs – savu ir panācis. Tā tiek skoloti arī krievu skolnieki ,nerunāt latviski : ja ņe poņimaju , čto ,čto. —————-        ——————       ———————- Aga baba jaga 15:05, 17. decembris 2023 Kremlinu krievs visur grib uzspiest savu urlisko krieviskuma-vaņkas, maņkas, častuškas, pljaskas, vodkas, pjankas, miesas un gara dubļus, maķ-peremaķ leksiku, vaļenkus-pufaiku tiem no smadzenem neidabūt, tik ārejās šmotkas nomaina! Īsta kultūra un patiesa civilizācija nav urlkrievu gaumē. Latvijā parazitējošie okupantu bari uz momentu publiski bailīgi klusē, tik majās smird pret latviešiem, pat par likvidēto viņu saietu-žūpu vietu pie Pārdaugavas falla sagremoja pamatā klusējot. Nu tie urliki gaida, kā vinu kremļa bandai ies Ukrainā, kurā pusē jāķērc slavas dziesmas vai pierasti jēli
  jā,jā
   15:25, 17. decembris 2023
  aga “pareizi” saki Pautmīli, bet patiesībā tu urlik domā par saviem mobiku pūļiem, kas ukrainu gūstā apmīzušies putinu lād,vai ne ? Tu urlik labāk izsakies par to ko te nesaskribelēji, par savējo vergu bariem, kas dūrītes kabatā žmiedzot padevīgi latviski vervelē un cer uz putleru, ka reiz atkal visur savu barbarisko kirilicu varēs uzspiest un visur kur, ne tikai savā urlu midzenī pie krutkas buteles 

  jā,jā
   15:25, 17. decembris 2023
  aga “pareizi” saki Pautmīli, bet patiesībā tu urlik domā par saviem mobiku pūļiem, kas ukrainu gūstā apmīzušies putinu lād,vai ne ? Tu urlik labāk izsakies par to ko te nesaskribelēji, par savējo vergu bariem, kas dūrītes kabatā žmiedzot padevīgi latviski vervelē un cer uz putleru, ka reiz atkal visur savu barbarisko kirilicu varēs uzspiest un visur kur, ne tikai savā urlu midzenī pie krutkas buteles

 6. AG saka:

  Bet Māris Ruciņš tak ir pidars, tātad mīļš un patīkams radījums, vai ne, gaili Linardiņ? :)))

 7. Antiutopija saka:

  Tagad ar bēgļu pieplūdumu no Ukrainas, no Tuvajiem Austrumiem, ar imigrantiem no Indijas un citām līdzīgām personām, utas, blaktis un kašķi ir kļuvuši biežāki. Tā kā visas šīs personas ir spiestas dzīvot daudz nabadzīgākas un garlaicīgākas, nekā vajadzēja būt saskaņā ar padomju normu (!), Viņiem nav iespēju un līdzekļu, lai pilnībā sevi savēst kārtībā. Dažās kopienās tiek uzskatīts arī par normālu dzīvot ar utīm. Mutētās blaktis jau satver Eiropu. Kas tas viss ved?
  Līdz lepras atgriešanai – tā ir “aizmirsto slimību” karaliene. Kāpēc lepra ir “aizmirsta slīmība”, kad vairāk nekā 200 000 cilvēku katru gadu saslimst? Tā kā šie cilvēki ir “aizmirsti”. Parasti no nabadzīgākām un zemākām kartām, kastēm, proversiālie ubagi. Turklāt šāda kontingenta sastopamības līmenis Amerikas Savienotajās Valstīs ir tieši tāds pats kā Indijā, tikai Indijā cilvēki dzīvo daudz vairāk.
  Kā izplatās spitālība? Tas nav pilnībā izpētīts, bet jau ir informācija, ka caur dažām saldūdens amēbas cistām un ērcēm. Tas ir, daži ar kašķiem 5-10 gadu laikā saņems lepru!
  Ejam tālāk: ja ir tik daudz ar lepru, ka to var uzskatīt par epidēmiju, tie tiks nosūtīti uz leprosoriju – apsveriet koncentrācijas nometni. Ja ir daudz šo cilvēku, budžets nevilks pensijas. Tomēr drogas ļaus atbalstīt pirkstus un acis darba stāvoklī. Atliek tikai izdalīt darba rīķus – un, lai nopelnītu zāles, darbosies jauni neskarti “uz tālvadības pultīm”. Un ko, mūsdienu komunikācijas tehnoloģijas un dokumentu elektroniska parakstīšana ļauj pilnībā izolēt stigmatizēto sociālo grupu!
  Kāpēc Indijā tika ieviesta vissmagākā kastu segregācija? Ne tikai lai izvairītos no jauktām laulībām ar pamatiedzīvotāju tumšajiem saindētiem dravīdiem, kurām ir Australoidu rases pazīmes. Bet arī lai izvairītos no inficēšanās no pazemotiem un pazeminātiem cilvēkiem. “Ja neskarta ēna nokrīt uz ēdiena, tā tiek uzskatīta par negantību. Ja jūs pieskaraties neaizskaramajam, jūs pats esat kļuvis neaizskarams.”
  Kāpēc, jūsuprāt, nacisti devās uz Tibetu? Konsultējās, kā organizēt “brīnišķīgu jauno pasauli”. Hitlers plānoja, ka Simpsone kļūst par Apvienotās Eiropas karalieni. Varbūt tāpēc katru dienu ziņās visai pasaulei atgādina par Meghan Markle? Kāpēc man vajadzētu katru dienu lasīt, dzirdēt, redzēt par Meghan Markle un viņas vīru?

 8. Par trulo latviskuma degradētāju saka:

  AG 2023. gada 17. decembra 17.40
  Bet Māris Ruciņš tak ir pidars, tātad mīļš un patīkams radījums, vai ne, gaili Linardiņ? :)))

  Neviens okupants tā nedegradē nacionālo tēmu un nepadara tik truli vienveidīgu, ka tādi idiņi – pseidonacion alisti, kā šis aprobezotais, robotiski vienveidīgi vervelējošais kaitnieks. būtībā pretlatviskais resnis ag!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *