L. Grantiņa tiesa un SPRIEDUMS !

1

ECLI:LV:RPT:2023:1002.11840002212.2.S

Lieta Nr. 11840002212

Lietvedības Nr. K77-0964-23/1

S P R I E D U M S

LATVIJAS REPUBLIKAS VĀRDĀ

Rīgā 2023.gada 2.oktobrī

Rīgas pilsētas tiesa šādā sastāvā: tiesnese A.Moļņika, piedaloties prokurorei I. Papsujevičai, zvērinātam advokātam J. Vilderam, izskatīja atklātā tiesas sēdē Rīgā,Abrenes ielā 8, krimināllietu, kurā Linards Grantiņš, dzimis 1950.gada 21.novembrī,tiek apsūdzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā (četri noziedzīgi nodarījumi) un Krimināllikuma 81.pantā (divi noziedzīgi nodarījumi) paredzēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.

Aprakstošā daļa

Linards Grantiņš pirmstiesas procesā apsūdzēts par to, ka viņš izdarīja darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, un par to, ka viņš publiski aicināja vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, kā arī izplatīja šādu aicinājumu saturošu materiālu tādā pašā nolūkā, un proti:2012.gada 14.martā Linards Grantiņš, atrodoties savā dzīvesvietā Brueningheide 98,Minsterē, Vācijā, izmantojot piešķirto IP adresi 188.40.201.162, interneta vietnē www.tautastribunals.eu, kas pieejama publiskai apskatei, apzinoties, ka teksta saturs vērsts uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, un, ka teksta saturs publiski aicina vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, interneta vietnē publicēja rakstu: “16. marts Krievu unžīdu asinsdarbi nekad netiks piedoti” ar šādiem izteicieniem:

16.marts ir krievžīdu genocīds pret latviešiem.Katrs suns zina, ko viņš ir rijis. Arī krievi un žīdi zina, kādas zvērības viņi ir pastrādājuši pret latviešu tautu.Tādus asins darbus nepiedod nedz Dievs, nedz arī tauta pret kuru tas pastrādāts.Lai paildzinātu atmaksas stundu viņi pirmie sāk bļaut „ķeriet zagli”! Kādu laiku jau šie zvēri puscilvēku izskatā var savu atmaksas stundu atbīdīt, bet ne noņemt no Dievišķās dienas kārtības. Šo atmaksas stundu viņiem palīdz aizkavēt pie varas esošā 4. maija kliķe, kurai pašai rokas ir līdz padusēm ar savas tautas asinīm. Šodien pie varas esošie zagļi un bandīti rada Šo etnisko spriedzi, lai arī viņi netiktu sodīti ar augstāko soda mēru(ASM).Foto: Šīs krievu un žīdu noslepkavotās latviešu līķu kaudzes radīja leģionārus un Arāja atriebēju brigādi. Tie bija žīdi un krievi, kuri Latviju slīcināja asinīs. Viņu holokausts stāv viņu durvju priekšā. Šī komunistu KGBistu kliķe brutāli apiet Starptautiskos likumus, kuri paredz Latvijas dekolonizāciju. Kad tiks piesauktas un īstenotas šīs Konvencijas-Likumi, tad neviens žīds, krievs un komunists nepaliks nesodīts.Atmaksas STUNDA krieviem, žīdiem un komunistiem(kangariem) būs drausmīga.87. Krievi, žīdi un komunisti nav piederīgi cilvēku rasei.16. marts ir jāpasludina par krievu un žīdu genocīda piemiņas dienu pret latviešu tautu.Foto: Šo divu kriev-žīdu izdzimteņu tēvi un vectēvi pārpludināja Latviju nevainīgu cilvēku asinīm. Viņi patreiz sēž noslepkavoto latviešu vietā. Šiem primātiem Latvijā nav vietas, to nosaka starptautiskie LIKUMI, kurus viņi cenšas apiet.Tie valdības pārstāvji un Saeimas deputāti, kuri nebūs piedalījušies 16. marta atceres brīdī pie Brīvības pieminekļa, tiks bargi sodīti. Par to viņi var būt droši. Latviešu leģionārus un Arāja brigādi radīja krievu un žīdu zvērības pret latviešu tautu un Latvijas valsti. Dievs šīs zvēru tautas noslaucīs no zemes virsas. Tā tas STĀV rakstīts un tā tam būs būt.P.S. Jā, nožēlojamie deputā-teļi, Musolīni pat visļaunākajos murgos nebūtu varējis “nomurgot ”, ka viņu tauta pakārs aiz kājām tirgus laukumā. Ja nebūsi kopā ar leģionāriem 16. martā, tad tas tiks “iztulkots” kā atbalsts krievžīdu veiktajam genocīdam pret latviešu tautu.Par to ir tikai viens sods… ”.

Minētais raksts pēc sava satura un formas iziet ārpus Latvijas Republikas Satversmes100.pantā, 1950.gada 4.novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantā un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. panta 1. un 2. daļā noteiktajām tiesībām uz savu uzskatu un izteiksmes brīvību, brīvību meklēt, saņemt un izplatīt visu veidu informāciju un idejas, neatkarīgi no robežām mutiski, rakstiski,drukājot, vai mākslinieciskās izpausmes formās, vai arī ar jebkuru citu informācijas līdzekļu palīdzību pēc savas izvēles, jo izplata uzskatus, kas vērsti uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu.Tādējādi, Linards Grantiņš interneta vidē – tas ir, publiskā telpā, kas pieejama neierobežotam internēta lietotāju skaitam, ievietojot un, publiskojot iepriekš minētā satura rakstu, kas pauž naidu pret krievu un ebreju tautai piederīgajiem, izraisa nacionālo naidu un ir vērsti uz nacionālās nesaticības izraisīšanu, ir veicis darbības, kas apzināti ir vērstas uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešu tautas pārstāvjiem un cittautiešiem.Tādējādi, Linards Grantiņš internēta vidē – tas ir, publiskā telpā, kas pieejama neierobežotam internēta lietotāju skaitam, ievietojot un, publiskojot iepriekš minētā satura rakstu, lai savu viedokli un uzskatus darītu zināmu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, publiski aicināja vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu.Ar tādām savām darbībām Linards Grantiņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā. Ar tādām savām darbībām Linards Grantiņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 81. pantā.Turklāt Linards Grantiņš apsūdzēts par to, ka viņš izdarīja darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, un proti:2012.gada 28.martā Linards Grantiņš, atrodoties savā dzīvesvietā Brueningheide 98,Minsterē, Vācijā, izmantojot piešķirto IP adresi 188.40.201.162, internēta vietnē www.tautastribunals.eu, kas pieejama publiskai apskatei, apzinoties, ka teksta saturs vērsts uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, internēta vietnē publicēja rakstu: Kur palicis SC ar Urbanoviču priekšgalā ar šādiem izteicieniem:

Kārtējo reizi krievžīdu un kangaru partija SC parādīja savu īsto seju. Foto: Nu neveras mute šo kropli saukt latviskā vārdā Foto nosaukums: Istorik-žopamorda 25. martā ne Urbanovičs, ne viņa krievu un žīdu banda, nebija manāma pie Brīvības pieminekļa. Protams, ka tas ir likumsakarīgi, slepkavas taču neies likt ziedus uz savu upuru kapiem.4.maija kliķe šiem slepkavām un viņu sapuvušajiem pēcnācējiem nelikumīgi piešķīra pilsonību. Kā pateicību par to, šie 270 000 izdzimteņi, ietrieca latviešiem nazi mugurā. Latviešu tautas lielākajā sēru dienā SC neuzskatīja par vajadzīgu pagodināt latviešu tautu ar savu klātbūtni. Tas ir vienkārši pretīgi, bet vēl pretīgāk ir tas, ka tūlīt pēc šī nodevības akta Zatlers, Dombrovskis un Vaidere vēlas vēl aktīvāk “integrēt” šos izdzimteņus. Komuniste Vaidere žvadz, ka esot jāatrod jauns ceļš, kā integrēt šos nelikumīgos kolonistus-okupantus, bet ne ar. vienu zilbi nepiemin, ka Latvijā būtu jāatjauno tiesiskums. Citu jau arī no šīs komunistiskās noziedznieces nevarējām gaidīt. Koruptais Zatlers savas krieviskās izcelsmes sievas mudināts nekavējoties paziņoja, ka nu visiem okupantu pēcnācējiem automātiski esot jāpiešķir pilsonība. Ir kļuvis zināms, ka atrodoties Maskavā pie Putina Valdiņa sieva Ļiļa esot spēlējusi galveno „vijoli”. laikam jau cer, ka pēc Latvijas pievienošanas Krievijai kļūs par Latvijas guberņas gubernatora sievu… . Dombrovska paziņojums par integrācijas aktivizēšanu ir saprotams, jo viņam putinisti un sorosisti naglo krēslu Briselē. Dies nedod, ja kaut ko nepareizi pateiks. Un pareizi jau interneta komentāros raksta: šim poļu pīļģīmim ir uzspļaut uz latviešiem. Referendumā latvieši parādīja, ka viņi negrib dzīvot kopā ar okupantiem, bet iznireļi ar Dombrovski, Zatleru un Vaideri priekšgalā, šī referenduma jēgu apsviež ar kājām gaisā. Bet pats galvenais !!!, mēs pārliecinājāmies, ka krievi un žīdi ir zvēri, kuriem nekad nedrīkst ticēt. Reiz pienāks diena, kad visa pasaules sabiedrība šīs divas tautas pasludinās ārpus likuma. Ko tas nozīmē, paskaidrojumi nav jāsniedz.Tad notiks tas, kas ir rakstīts „ Jāņa parādīšanās grāmatā ”.

Minētais raksts pēc sava satura un formas iziet ārpus Latvijas Republikas Satversmes100.pantā, 1950.gada 4.novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantā un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. panta 1. un 2. daļā noteiktajām tiesībām uz savu uzskatu un izteiksmes brīvību, brīvību meklēt, saņemt un izplatīt visu veidu informāciju un idejas, neatkarīgi no robežām mutiski, rakstiski,drukājot, vai mākslinieciskās izpausmes formās, vai arī ar jebkuru citu informācijas līdzekļu palīdzību pēc savas izvēles, jo izplata uzskatus kas vērsti uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu.Tādējādi, Linards Grantiņš interneta vidē – tas ir, publiskā telpā, kas pieejama neierobežotam interneta lietotāju skaitam, ievietojot un publiskojot iepriekš minētā satura rakstu, kas pauž naidu pret krievu un ebreju tautai piederīgajiem, izraisa nacionālo naidu un ir vērsti uz nacionālās nesaticības izraisīšanu, ir veicis darbības kas apzināti ir vērstas uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešu tautas pārstāvjiem un cittautiešiem. Ar tādām savām darbībām Linards Grantiņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā.Turklāt Linards Grantiņš apsūdzēts par to, ka viņš izdarīja darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, un proti:2012.gada 6.aprīlī Linards Grantiņš, atrodoties savā dzīvesvietā Brueningheide 98,Minsterē, Vācijā, izmantojot piešķirto IP adresi 188.40.201.162, interneta vietnē www.tautastribunals.eu, kas pieejama publiskai apskatei, apzinoties, ka teksta saturs vērsts uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, interneta vietnē publicēja rakstu “LRTT atbilde Izraēlas pārstāvei Latvijā” ar šādiem izteicieniem:

“LRTT jautājošā atbilde Izraēlas vēstniecei Hagitai Ben Jākovai LR uz viņas provokatīvi melīgo sūdzību, par radio NABA raidījumu, kuru vadīja R. Klimovičs unL.Inkins.http://tautastribunals.eu/?z>=9106 Pirmais un pats svarīgākais jautājums izraēlietei Ben Jākovai ir, -vai viņa zina tās īpašības, kuras cilvēku atšķir no primāta ? Ja mums ir zināma vēsture, tad viņas sūdzība par radio NABA attiecīgo raidījumu, kuru vadīja R.K. un L.I. Dimantam un pārējiem, ir absurda kalngals. Cilvēks ir sevis apzinoša Garīga būtne, kura veidojusies no bezgalīgo dzīvju laikā piedzīvotā (vēstures faktu) uzkrājuma. Cilvēka uzdevums ir sevi pilnveidot- evolucionēt, ja tas nenotiek, tad lielais LOGOS(DIEVS) to soda, bet ja tad vēl nesaprot, tad šis kroplais veidojums tiek iznīcināts. Kāds pravietis sacīja: “ Koks, kurš nenes augļus ir jāizrauj ar visām saknēm. Jūdiem šis brīdinājums bija (HOLOKAUSTS), bet viņi šo Dieva bargo brīdinājumu nav ņēmuši nopietni un turpina strādāt savus noziegumus tālāk.Tās bija pārdomas par cilvēka būtību, bet tagad atgriezīsimies pie Ben Jākovas absurdās sūdzības. Var teikt: noziedzniekiem noziedznieku valoda. Katrs Ben Jākovas teiktais vārds izstaro naidu un melus. Šodienas pasaulē valda žīdu noziedzīgā “taisnība “.FOTO: Jā, Ben Jākovas kundze, uz foto redzamais ir Šustina cienīgs pēcnācējs, kurš nogalināja Herbertu Cukuru, kura visa veida izmeklēšanas atzina par nevainīgu. Tātad, šis jūsu “varonis ” ir nekas vairāk, kā slepkava….Viņi saprot, ja vēsture tiks taisnīgi izskatīta, tad viņiem būs jāatbild par drausmīgajiem noziegumiem, kurus viņi veikuši pret latviešu tautu u.c. To nedrīkst pieļaut, tāpēc jāturpina melot ar vēl lielāku jaudu. Varētu sākt žīdiem atgādināt par viņu asins darbiem jau no Ēģiptes laikiem, bet tad jau nepietiks diena, lai visu to… Iebāzīsim acīs šai sprukstiņkundzei, kura pārstāv “izredzēto tautu, dažas “lietas” no jaunāko laiku vēstures. Vai latvieši ir kādam uzbrukuši un diktējuši savus noteikumus ? Nav ! Foto: Un šeit, Ben Jākovas kundze, kāds jūsu tautietis priecājās kopa ar nacistiem par Polijas iznīcināšanu.Toties žīdu zvērības latvieši uz savas ādas ir izbaudījuši prātam neaptveramos apmēros1940/41 gada žīdu boļševiku noziegumi pret latviešiem cilvēku valodā nav aprakstāmi.Arāja un viņa komandas darbība bija žīdu izprovocēta. Ja nebūtu žīdu zvērības, tad nebūtu arī “Viktors Arājs”. Zvērīgi un melīgi tika noslepkavots latviešu patriots Herberts Cukurs. Protams, ka noslepkavot viņu vajadzēja bez tiesas, jo tiesiski pierādīt viņa “noziegumus” nebija iespējams. Vienkārši Mosadam vajadzēja iebiedēt pasauli un parādīt savu “varonību”, tāpēc arī tika izvēlēts šis nevainīgais upuris. Pasaulei kļuvis zināms, Ben Jākovas kundze, ka “jūsu” Vīzentals nebija nekāds nometņu moceklis, bet gan kriminālelements, kurš koncentrācijas nometni redzējis tikai bildēs. Jūsu dižais Soross arī ir kriminālelements, kuram ar godīgumu un cilvēcīgumu nav nekas kopīgs. Jūsu valsts arī ir dibināta prettiesiski, slepkavojot un padzenot likumīgos iedzīvotājus. Jūsu tautības pārstāvji ir šodienas Latvijas vislielākie izlaupītāji. Jūsu tautības pārstāvji ir arī vislielākie starpnacionālo naida kurinātāji, “cienītā” Ben Jākovas kundze. Ar savu melīgi absurdo sūdzību jūs sevi, un līdz ar to savu tautu, parādījāt kā neliešus. Kādu atzinību no citam tautām jūs gribat saņemt, ja nekaunīgi iespļaujat sejā jebkuram, kurš jums labu vēl. Foto: Šie nav nacistu nogalinātie, Ben Jākovas kundze, bet gan jūsu tautiešu zvērīgi nogalinātie latvieši. Nē, Ben Jākovas kundze, jūsu vieta nav starp cilvēkiem, jo JŪS esiet zvērīgam un ļaunāki par zvēriem.Pienāks diena, Kad Latvijas valdība pieņems LIKUMU, kas aizliegs žīdiem Latvijā “kāju spert” uz tūkstoš gadiem. Cionisms, tas ir Antikrists, kurš saņems to, kas rakstīts Svētajos rakstos.

Minētais raksts pēc sava satura un formas iziet ārpus Latvijas Republikas Satversmes100.pantā, 1950.gada 4.novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.pantā un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1966. gada 16. decembra Starptautiska pakta par pilsoņu un politiskajam tiesībām 1 . panta 1. un 2. daļā noteiktajām tiesībām uz savu uzskatu un izteiksmes brīvību, brīvību meklēt, saņemt un izplatīt visu veidu informāciju un idejas, neatkarīgi no robežām mutiski, rakstiski,drukājot, vai mākslinieciskās izpausmes formas, vai ari ar jebkuru citu informācijas līdzekļu palīdzību pēc savas izvēles, jo izplata uzskatus, kas vērsti uz nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu. Tādējādi, Linards Grantiņš interneta vidē – tas ir, publiskā telpā, kas pieejama neierobežotam interneta lietotāju skaitam, ievietojot un, publiskojot iepriekš minēta satura rakstu, kas pauž naidu pret krievu un ebreju tautai piederīgajiem, izraisa nacionālo naidu un ir vērsti uz nacionālās nesaticības izraisīšanu, ir veicis darbības, kas apzināti ir vērstas uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešu tautas pārstāvjiem un cittautiešiem. Ar tādām savām darbībām Linards Grantiņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā.Turklāt Linards Grantiņš apsūdzēts par to, ka viņš izdarīja darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu, izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, un par to, ka viņš publiski aicināja vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, kā arī izplatīja šādu aicinājumu saturoša materiālu tādā pašā nolūkā, un proti:2012.gada 23.jūlijā Linards Grantiņš, atrodoties savā dzīvesvietā Brueningheide 98,Minsterē, Vācijā, izmantojot piešķirto IP adresi 188.40.201.162, interneta vietnē www.tautastribunals.eu, kas pieejama publiskai apskatei, turpinot noziedzīgo nodomu,apzinoties, ka teksta saturs vērsts uz nacionālā, etniskā naida un nesaticības izraisīšanu,un, ka teksta saturs publiski aicina vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, internēta vietnē publicēja rakstu “Parazītiskā prezidenta Bērziņa “gaišredzība ar šādu tekstu:

“Parazītiskais prezidents: “Tuvākie pāris gadi nesīs neiedomājamas pārmaiņas. ”http://www. tvnet.Iv/zinas/viedokli/429962 prezidents_uvakie_paris_gadi_nesis_neiedomajamas_izmainas Jā, noziedzniek bērziņ, tuvākie gadi nesīs neiedomājamas pārmaiņas, tev taisnība. Tu un tev līdzīgie tiks arestēti un aizvilkti uz karātavām. Tā ir vienīgā vieta priekš sātaniskajiem komunistu izdzimteņiem. Pēc HELSINKI- 86(LRTT) http://tautastribunals.eu/?p=9718 paziņojuma, kuru saņēma ES valstis, ir neiedomājami sarosījušies cionistu barveži. Un kā lai neuztrauktos, ja visiem ES deputātiem un drošības struktūrām uz galda „ uzpeldēja ” paziņojums, kuru nav iespējams iesviest papīrkurvī. Pēc šī paziņojuma Vācijas prezidents kulturāli„ iespļāva ” acīs Izraēlas valdošajai kliķei, kura nekavējoties par to ziņoja ASV. Tā rezultātā ASV nekavējoties uz Latviju atsūtīja savu emisāru Klintoni, lai noskaidrotu un pieņemtu „ mērus ” pret „ nelietīgo ” Tribunālu. 4. maija kliķes drošības iestādes nekavējoties A. Borovkova vadībā pieņēma vienbalsīgu lēmu: pielikt PUNKTU LRTT darbībai Ar vecajām metodēm- arestiem un slepkavošanu, šo „problēmu ” vairs atrisināt nevar, jo Tribunāla paziņojums ir uzsācis savu UZVARAS GĀJIENU pasaules vareno (cionistu) noziedzīgajos birokrātijas gaiteņos.Foto: Izdzimtenis, kurš grib ar varu piespiest draudzēties ar sarkanajiem strēlniekiem(pareizāk būtu saukt viņus par gvardistiem, jo ar strēlniekiem šiem noziedzniekiem nav nekas kopīgs), kuri piedalījās genocīda pret latviešu tautu. Šajā paziņojumā bija cionistiem nāvi nesoša INDE. Pirmkārt, šis paziņojums izsita no cionistu „frontes”- Vāciju. Bez šī ekonomiskā giganta cionisti Eiropu un pasauli vairs nevarēs „stūrēt”. Ja H-86 paziņojumā būtu kādi apmelojumi un izdomājumi, tad L. Grantiņš jau nākamajā dienā sēdētu aiz restēm. Bet, kā redzam, tas nav noticis. Toties notiek neiedomājama cionistu pārkārtošanās, jo viņi jūt, ka savas alkatības dzīti, ir stingri pārkāpuši sarkano līniju. Arī noziedznieka v.p.Bērziņa “atklāsme ” ir tiešs rezultāts H-86 paziņojumam un Klintones histēriskajai vizītei Latvijā.Cionisti nevēlas zaudēt savu varu un ietekmi, tāpēc sāk drudžainu pārorganizēšanos. Pēc loģikas un Tiesiskuma LIKUMA A. Bērziņam ir jābūt pirmajam šo pārkārtojumu upurim, bet komunisti laikam cer atkārtot Atmodas laika triku un atkal palikt pie siles. LRTT saka: ne, nolādētie komunistiskie izdzimteņi, tauta jūs ar bērziņiem, pabrikiem,vīķēm, peteriem, godmaņiem, borovkoviem, reinikiem, dombrovskiem, kalnietēm undaudziem citiem šīs kliķes kalpiem priekšgalā, aizvilks uz karātavām.Tas, Bērziņ, ir priekšnosacījums tām lielajām pārmaiņām, par kuram tu runā.Tā būs tautas gaviļu diena, kas arī būs atskaites punkts JAUNAJAM LAIKMETAM Latvijā. DIEVS SVĒTĪ LATVIJU !

”Minētais raksts pēc sava satura un formas iziet ārpus Latvijas Republikas Satversmes100. pantā, 1950. gada 4. novembra Eiropas cilvēku tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10. pantā un ANO 1966. gada 16. decembra Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 19. panta 1. un 2. daļā noteiktajām tiesībām uz savu uzskatu un izteiksmes brīvību, brīvību meklēt, saņemt un izplatīt visu veidu informāciju un idejas, neatkarīgi no robežām mutiski,rakstiski, drukājot, vai mākslinieciskās izpausmes formās, vai arī ar jebkuru citu informācijas līdzekļu palīdzību pēc savas izvēles, jo izplata uzskatus, kas publiski aicina vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu.Tādējādi, Linards Grantiņš internēta vidē – tas ir, publiskā telpā, kas pieejama neierobežotam internēta lietotāju skaitam, ievietojot un publiskojot iepriekš minētā satura rakstus, kas pauž naidu pret krievu un ebreju tautai piederīgajiem, izraisa nacionālo naidu un ir vērsti uz nacionālās nesaticības izraisīšanu, ir veicis darbības, kas apzināti ir vērstas uz nacionālā un etniskā naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešu tautas pārstāvjiem un cittautiešiem.Tādējādi, Linards Grantiņš interneta vidē – tas ir, publiskā telpā, kas pieejama neierobežotam interneta lietotāju skaitam, ievietojot un publiskojot iepriekš minētā satura rakstu, lai savu viedokli un uzskatus darītu zināmu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, publiski aicināja vardarbīgi gāzt Latvijas Republikas Satversmē nostiprināto valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu. Ar tādām savām darbībām Linards Grantiņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 78.panta otrajā daļā.Ar tādām savām darbībām Linards Grantiņš izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 81.pantā.

7

Rezolutīvā daļa

Pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 465.panta pirmās daļas 2.punktu un 519. panta 1.punktu,tiesa nosprieda:Linardu Grantiņu, dzimis 1950.gada 21.novembrī, atzīt par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā: pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas (2012.gada 14.marts) un attaisnot, pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas (2012.gada 28.marts) un attaisnot, pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas (2012.gada 6.aprīlis) un attaisnot,pēc Krimināllikuma 78.panta otrās daļas (2012.gada 23.jūlijs) un attaisnot,pēc Krimināllikuma 81.panta (2012.gada 14.marts) un attaisnot,pēc Krimināllikuma 81.panta (2012.gada 23.jūlijs) un attaisnot.Piemēroto drošības līdzekli – drošības naudu 5000 euro pēc sprieduma spēkā stāšanās atmaksāt Linardam Grantiņam. Izdevumus par ekspertīzes veikšanu segt no valsts budžeta līdzekļiem.Dokumentu – DVD-R disku – pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā – glabāt pie krimināllietas materiāliem. Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams. Pilna sprieduma pieejamības diena ir 2023.gada 16.oktobris. Pilnu spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Rīgas apgabaltiesā 10 dienu laikā nosprieduma pieejamības dienas, iesniedzot apelācijas protestu vai sūdzību Rīgas pilsētas tiesā. Notiesātais var pārsūdzēt spriedumu apelācijas vai kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemta nolēmuma kopija.

Tiesnese A.Moļņika

05.10.23

Lūk, šeit tiek runāts par tiem deģenerātiem, par kuriem es rakstu savā vietnē. Un !!! būs tiesa, un visi tie, kuri veikuši noziegumus(arī pret mani), tiks publiski fiziski likvidēti(bunkas, borovkovi, indriksoni, godmaņi, savicki…) !

You may also like...

15 komentārs

 1. RB saka:

  Būtu interesanti iepazīties arī ar Lato Lapsas lietas spriedumu. Ja tas ir kaut kur publicēts, lūdzu atsūtiet saiti. Ap Lapsas spriedumu tiek celta liela jezga. Iespaids ir tāds, ka cenšas gūt maksimālo publicitāti un mocekļa efektu. Spriežot no atsauksmēm, spriedumā Lapsa ir attaisnots daļā apsūdzību. Sods varētu būt simbolisks, salīdzinot ar iepriekš prognozēto.
  .
  .
  .
  Admins
  Lapsa ir šīs sistēmas sastāvdaļa un tāpēc viņam nekas nenotiks.
  Lapsas tiesas ir tikai un vienīgi teātris.
  Vai Bruneram un Grantiņam kāds atļautu “vazāties” pa TV ?
  Lapsa to var darīt kad vien vēlas, pat dronus palaiž novērošanai… .
  Tikai idiots un provokators to neredz… .
  Lapsa ir vislielākais ģenētiskais sabiedrības atkritums.
  Ar viņa grāmatām, kuras visas pilnas ar vēstures faktu viltošanu, būs problēmas ne tikai gadu desmitus, bet simtus !
  Lapsa ir cionistu darbonis- visīstākais sātanists, naida un melu “tēvs” !

 2. Odze. saka:

  Runat par noziedziniekiem un skaidri atklaat noziegumu….. o! vai BUT NOZIEDZINIEKAM… tas galigi NAV VIENS UN TAS PATS.
  Taas ir ,TALU viena no otras esosas, pretejas ,, formulas,,.

  Atmoda jurisprudencee.

 3. Anonīms saka:

  Nūja! Tomēr ir tas lielais jautājums, ka tā var būt, ja pie visām vainām vainīgi ir krievi un žīdi, ko dara latvieši!? Iz tēmas par tiem, kas atrodas svešās zemēs turpin klausīties par tiem lahtviesiem kuri visādi cenšas svešas zemēs saglabāt latvietību vien jānorāda, ka viņu senči izsmejosi un augstprātīgi Latvijas republikas laikā izturējās pret latgaliešiem tos saimnieciski nonicinadami. Augstprātīgi un netīrām valodām tie runāja par latviešu pareizticīgo baznīcu un tās vadītāju. Vai viņu pēcteči nav pelnījuši to, ko sēja viņu pašu senči? Ka šodiena tie runā kropla latviešu valodā un ir pašiem problēmas, kad jādzird no Latvijas latviešiem atieksme pret viņiem – Neciena! Necieņa visu lielākā ir pret tiem lahtviesiem kuri aizbrauca no Latvijas atstādami savas mātes un tēvus uz slimības gultas atstājot tos vienkārši savās bēdās nomirt, bet atbrauc pārbaudīt vai jau gals nav klāt? Necieņa ir pret tiem jauniešiem kuri Latvijā dzēsti jās un dzīvoja uz shik dzīvi lietodami narkotikas, kad jādara bij darbs, tad tie dirsas un runāja nepieklājīgi pret vecākiem. Neciena pret sievietēm kurām bij visādas prasības pret latviešu puikam un nekam nevajadzīgas ap 30 gadiem tās aprecas ar velns sazin kādiem izdzimteņiem no svešām tautām. Sākas materiālo lietu dalīšana un protams atceras senčus Latvijā tad, kad runas iet par Tēvu mantojumu. Ieradušies tie klusībā ieguvusi materiālās atlīdzības aiztinas atpakaļ uz Ameriku. Vieta iedzīvojas svešie ļaudis izspiežot vietējos no savām likumīgajam zemēm. Tā nu iepretī tēva kapam guļošais skolas biedra tēvs aizgāja no šīs pasaules aiz savas sievas greizsirdības! Skolas laikā par ticības lietām runāt neviens nerunāja, bet tas klases biedrs nez no kurienes bij dabūjis t-kreklinu ar eņģelīti uz krūtīm. Pirms fizkultūras stundas pargerbjoties ieraudzīju uz tā krūtīm pirmo reizi tādu zīmējumu un iesaucos skaļi no sajūsmas, bet klases biedrs ar dusmām un riebumu pagriežas un atcērt – Dieva nav! Vaicājot mātei par to, ka vecāmāte man stāsta par Dievu, bet skolā man dusmīgi klases biedrs bļauj – Dieva nav – saņēmu norādījumu, lai ne ar vienu skolā nerunātu par to, ko stāst vecāmāte. Tad nu iesakdams klausīties par tiem Austrālijā mītošajiem lahtviesiem jādzird ir par to, ka jāpateicas ir tam vecām māmiņām par latvietības audzināšanu bērnos. Te nu tas norādījums, ka savus bērnus nevajag atdot uz par audzināšanu bērnu dārzos, bet visu pirms rūpējas par saviem bērniem paša ļaudis. Kā tas ir šodiena? Jaunieši spļauj atklāti virsū saviem senčiem! Tomēr kaut kur Soviet times ir redzēta kino filma – Krokodils dandijs – tad nu tas vīrs ir aizgājis veļu valstībā un tiem mazajiem spindrikiem kuriem aug varonības gars tāds vīrs ir jāizliek svēto kārtā. Protams nevienā baznīcā viņa tēlu par sveto nepieņems, bet tomēr kāds vietējais alus brūzis varētu uztaisīt alus etiķeti ar shilti – Crocplesis – tad tēvs dzerot aliņus un skatot sporta spēles, kā zaudē Latvija lielvaru komandām pavaicāt tēvam. Kāpēc tu dzer tēvs alu – Crocplesis? Tad sākās stāsts un dēliem lielas ausis atveras, ka kaut kur, huj viņ sazin kādā pasaules malā aiz huj viņ sazin kādiem trejy deviņu kalniem dzīvoja reiz varens – Crocplesis – kad sabraukuši no visas pasaules uz sporta spēlēm ļaudis cīnīties par nožēlojamam godalgām tas vīrs cīnījās ar 8 metru varenu crocsi un pieveicot to no tā adam tika gatavoti suvenīri nozelojamiem čempioniem. Kas ir šodien Latvijā crocsi? Bibliotēkas darbinieces, banku darbinieki, lielveikalu vadītāji, tiesu izpildītāji, policaji, poliklīniku darbinieki……

 4. Vai nav saka:

  Sākotnēji mēdzu sev pajautāt,vai ir tas garo garadarbu meistars pilns rubulis,kā mēs teicām ts. sovjet laikos?
  Acīm redzami,kā iet postā viens pulicera laureāts.

 5. Viesturs saka:

  Par to,ka tas tā ir bijis Grantiņš ir pateicis visu pareizi.
  Manā bērnībā tāpat runāja veci vīri un sievas.Tie kuri to visu bija redzējuši savām acīm.Varbūt,viņi nezināja visu,varbūt,Grantiņš arī nav pateicis visu,bet teiktais ir pareizi.
  Mūsu vēsturē pret mums ir bijuši arī citi ļaundari.Tā ir arī šodien,Arī kangaru par maz nekad nav bijis.
  Par piemēru,Ukraina.Liela zeme,daudzskaitlīga tauta,bet kur ir ukrainis?Paliek neomulīgi,ja paskatās,kas ir tās personas kurām pieder viss-ekonomika,nauda,politika,sabiedriskie mēdiji.Kaut kā dīvaini.
  Pareizi,ukrainis ir brīvprātīgais uz miršanu.Viss ar nebūtiskām atšķirībām ir līdzīgi kā pie mums.

 6. Хачик saka:

  Интересно, у Симонян тоже есть справка о неделе способности, раз она безнаказанно призывает взорвать ядерную бомбу, чтобы якобы обрушить технологии и кое-кому навредить.
  Таких как Грантинь надобно беречь для теле мостов, переговоров века с участием Путинской знати и Симонян в частности.

 7. Pēteris Skudra saka:

  Sāku noticēt,ka Grantiņš patiešām bija tas,kas sagrāva PSRS un atguva tēvzemi un brīvību Latvijas Republikai. Neatkarību vien vārdu sakot. Latviešu tautai,zemei. Pat KGB kantori Latvijā,sabījušies SAB,VDD. Tiesneši ar. Izskatās,ka patiešām ir atjaunota neatkarīgā LR. Un tiesiskums ir nācis pār Dievzemīti. Un Ordenis to Zvaigzņu,Grantiņam nav piešķirts velti. Nu jau var netikai stāstīt,ka ir Ordeņa kavalieris. Bet gan varr spraust pie krūts viņu pat…un selfi kādu izdarīt. Rihards Bunka ar Borakovu,abi divi trīc tagad,kā āpsu lapas…. Tūlīt VDD nāks pakaļ viņiem abiem. Un Moļņika iesmels šiem pa 15 gadiem katram. Vismaz.

 8. AG saka:

  Un kur pamatojums spriedumam redzams?
  .
  .
  .
  Admins
  Tev ir okšķera- krievžīda gēns, visu gribi izokšķerēt…. .(Pilns spriedums būs gatavs 16. oktobrī)

 9. Odze. saka:

  Prieksh ,,,ag,.

  Melim,viltniekam visi citi ari tadi.Va ta kungis sak streikot…? Nirgasanaas un jelu joku prieki beigusies.
  Nespej noticet ,ka Lielais Plaans par dizo Kartiibu ir jasarullee mazaa trubinjaa un…,jo ta ir piemerota vieta.

 10. AG saka:

  Man interesē lieta no juridiskā viedokļa !!! To gan zini, ka prokurors noteikti pārsūdzēs !!!

 11. Anonīms saka:

  Nūja! Grantins sagrāva Psrs!? Kad šis lietas sāk Grantins melst, tad vien ir jānorāda uz viņa izkukoto prātiņu, bet tai pašā laikā Grantinam ir vieni raksti par izdzimtenu nerealo daudzumu Latvijā. Amerika palīdzi! Visur tiek piesaukta Amerika, kā vienīgais taisnības balsts, bet par latviešiem Amerikā skatoties kāds normāls pēc izskata latviets ar dzeltenu t kreklu un liel cigāru rokās, kas reiz bijis kāds goda konsuls norāda taisnīgi, ka es turos no latviešu biedrībām tālāk. Tas pats vīrs taisnīgi norāda par tiem latviešiem, kas Soviet laikos dzīvojot no saviem rietumos dzīvojošiem radiem lūdza, lai atbraukdami uz Latviju atved bērnam kādu lupatu! Tas jau vien viņa acis norādīja uz latviešu garīgumu! Taisnīgi norādīts, bet to atgādinot latviešiem, ka tajos 80tajos viņiem vairāk interesēja košļenes, džinsi, video iekārtas, audio sistēmas un dažādi krāsainie rietumu žurnāli ar meiteņu atplestām kājām īpaši nepatīk. Šodien pie veikalu kasēm tev stāv pa pilno košļenes un neredzamie gondoni, lubrikanti, bombongas ar sprāgstvielām zernu traktā. Tev ir pilni veikali ar visādām krāsainām limpenem un sex shopi, kā arī latvieši paši savā zemē mālē ielu nosaukumus angļu valodā, ja arī šeit to angļu nav īpaši daudz. Lahtieviesi staigā notetovejusies, ka pat aborigēni tā nav sevi kroplojusi, bet tas ir very cool! Lahtvietes staigā pa ielu pusplikas un apakšveļa strādā publiskās vietās, bet protams tā ir mode. Senči stāstīja par to, ka Soviet armijas virsnieku dāmas staigāja pa Rīgu 40.gadā nakts kreklos uzskatīdams tos par dienas tērpu, bet to vēl var saprast, jo cilvēki dzīvoja pilnīga nabadzībā un glaunas lietas nebij redzējuši. Vai Soviet laikos latvieši bij slikti apģērbti? Atpūtnieki braukdami no visas Soviet impērijas uz Jūrmalu atpūsties apbrīnoja tanī laikā Latvijas trikotazu un Rīgas modes, bet kur tas ir šodien? Ja uz 80 to gadu beigām bij iepirktas jaunākās iekārtas tāda uzņēmuma, kā “Latvijā”, tad 90 to gadu sākumā to visu sāka graut par nelietderīgu. Tur ražoja labas kvalitātes uzvalkus un mēteļus, bet vēl ir citi uzņēmumi kuru ražoto produkciju neuzskatīja par lietderīgu esam, jo tautai vajadzēja firmas šiltes no rietumiem. Šodiena jums tās ir pa pilnam, ka nopērkot mēteli tas der tikai vienai sezonai. Tā arī ar tehniku, kas reiz bija ražots Eiropā ir ražots kaut kādās valstīs, ka pat neraksta izcelsmi. Vienkārši tiek uzrakstīts – Ražots ES! Liela daļa tehnikas nestrādā pat garantijas laiku, ka tā pat nepieskilas, kad vajag iedarbināt. Automobilis labi, ja desmit gadus no kalpos, bet tādus, kas spēj kalpot 30 gadus ir jāaizmirst. Realitāte kuru ir izmainījis Grantinsh, ja viņš uzņemas atbildību par Soviet impērijas sagraušanu ir redzama jūsu milaja prezidenta sejā, ko Grantinsh īpaši godā.

 12. ... saka:

  Kristus.
  ……….bet,tad kad jus dzirdat,ka Jeruzaleme aplenkta,TAD gan gals sagaidams drizi……

 13. Dievs Jānis saka:

  Lai tie žīdi,Ābramtautiši,nokauj viens otru. Šitā nelaime cilvēkiem. Tik no viņiem un Kristus karapulkiem bijusi. Un ir.
  Re kā Latvijas Saeima nosodījusi vienus žīdus islāmistus,kā teroristus. Bet otri žīdi jūdaisti,drīkst okupēt un izslepkavot Gazu. Tāda nu ir tā žīdu tautas taisnība. Arī kristiešu. Kristus.

 14. Odze. saka:

  Oj,ka tik ne ar! Tikai ziidi blauj,ka Kristus bij ziids !

  Kaa Kristus stridejaas ar ziidu priesteriem un ,,gudrajiem,, par VINU TEVU un par Kristus Tevu ,kas bij divas pavisam atskirigas institucijas.

  ,, PIRMS Abrams tapa- esmu ES !
  DARBI,ko es daru sava Teva vaarda,nodod liecibu par mani.
  Bet jus neticat,jo NEPIEDERAT pie manam aviim.
  Manas avis dzird MANU balsi, es taas paziistu, un vinas MAN seko !
  Un ES taam dodu muuzigo dziiviibu,un vinas nemuzam neies bojaa, un NEVIENS taas neizraus no manas rokas!
  MANS TEVS, kas man taas devis,ir LIELAAKS PAR VISIEM,un NEVIENS,NEKO nevar izraut no Teva rokas.
  ES un TEVS , mes esam viens.

  UN JUDI SANESA AKMENUS, LAI VINU NOMETATU … ( lai nezeligi noslepkavotu ar sausmigi spidzinosam sapem pirms naves.)

  Daudzi no tautas ,kas sos vardus dzirdeja,sacija,sis tiesam IR gaiamais Pravietis.
  Cits sacija-sis ir Kristus!
  Bet citi sacija-vai no GALLILEJAS ir janaak Kristum?
  Vai nav saciits RAKSTOS(toraa), ka Kristus nak no DAVIDA DZIMUMA ?
  Taa skelsanaas ceelaas tautaa VINA delj.
  Daudzi gribeja VINU guustiit,tomer neviens rokas pie VINA nepielika.
  Kad sulaini atgriezas pie Priesteriem un Varizejiem,tie kliedza- kapec jus VINU neesat atvedusi?
  Sulaini atbildeja- Nekad vel neviens cilveks nav runajis taa,kaa runaa sis cilveks…
  Varizeji teica- VAI ARI JUMS PRATI SAJAUKTI ???
  Tad ,viens no varizejiem,vardaa Nikodeems teica- Vai muusu bausliba tiesaa cilveku,to ieprieks neuzklausijusi un
  neizzinajusi,ko vins dara?
  TIE vinam atbildeja-VAI ARI TU ESI GALILIETIS?- IZPEETII un raugi,ka no Gaililejas neizcelas NEVIENS priesteris !

  KRISTUS-
  Pasaulee jums ir beedas,bet TURIET DROSU PRAATU- ES PASAULI ESMU UZVAREJIS !

 15. Blumbergs Ojārs saka:

  Cilvēki! Lieciet taču mierā to Grantiņu ! Nu ,apgānījis ,apsaukājis Godmani,Blumbergu,Krūmiņu ,vēl kādu tantiņu ,kādu “Antinu” ! Palasiet viņu,pasmaidiet ,pasmejiet. Latvijas un tās tautas vēsture un tagadne taču ir nesalīdzināmi daudzveidīgāka savā drausmajā skarbumā. Nu bet ja puikiņš, svešumā mītot, kur -stāstot pasakas mazbērniem,aizklepojies ,vaitad tādēļ jātērē Latvijas nauda un latviešu darbīgu cilvēku pūliņi ,lainodarbotos ar viņa tiesāšanu ,ar naudas tērēšanu tiesvedībā ? Kabatas zaklis ,kurš līdzekļu trūkuma dēļ paliek netiesāts Preiļos vai Līvānos ,Ogrē vai Durbē, taču, piem.pēc,daudz bīstamāks par aušīgo burbuļpūtēju-Grantiņpuišeli ,kas manai-vienu paaudzi par viņējo vecākai- nemaz neko ļauns nešķiet,kaut gan cenšas tāds būt ,patriotiski -,grabinot tukšo patrontašu burbupūšot un cerot,ka būs sabiedrībā vēl muļķi ,kuri uzticēsies viņam kā svētajam “jēzusbrālim” un tādā veidā ļaus ko nopelnīt. Atzīsim,ka viņa nopelni Latvijas labā tālu pārsniedz bijušo komunistu Birkava , Borovkova, Bojāra ,Brigmaņa un tiem pieslējušos,kā Blumbegs -bezpartejisko citu “pielīdēju”padarīto. Un slēgsim ar viņu mieru,ļaujot cilvēkbērnam ko nopelnīt viņam pašam parocīgā biznesā . Un ja ir ,kas lasa,kādēļ nerakstīt? Turklāt- vai tad trīszvaigžņoti netiek vēl citi pelavkūlēji -pat DRAUGU lapā u.c.? Bez tā taču nebūtu jautrības pelēcīgajā Eirosavienības ikdienā ,kur tikai pa laikam kāda dzirkstelīte pasprēgā pie Daugavas māsupēm Dņepras,Dņestras,Donavas ,Dease-Lake ‘s ūdeņiem

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *