R. Bruners. Militāra tautas pašpārvalde, 2. daļa

Bildvorschau

R. Bruners. Militāra tautas pašpārvalde, 2. daļa

Sabiedrības pārvaldes neatbilstība jaunajai (sabiedriskajai) realitātei noved pie smagām sekām. Pēdējo 3 gadu laikā to uzskatāmi parādīja nespēja pretoties kovidafērai. Patlaban to demonstrē varas aprindu nespēja risināt valsts aizsardzības aktuālos jautājumus, kas noved pie kara histērijas. Šajā sakarā cilvēki uzdod daudzus jautājumus, kas paliek bez atbildes.

Atklājušās likumsakarības minētajos notikumos. Tie saistīti ar lieliem neattaisnotiem tēriņiem un (potenciālu) apdraudējumu cilvēku labklājībai, veselībai un dzīvībai. Situācijas risinājums prasa sabiedriskus pārkārtojumus ar būtisku militāru komponenti. Vadošā loma jāuzņemas Valsts prezidentam, veicot pārkārtojumus atbilstoši Satversmei, savas kompetences ietvaros. Satversmē jāparedz tiesības pilsoņiem turēt savā īpašumā strēlnieku ieročus.

Militāras tautas pašpārvaldes būtība

“Militāra tautas pašpārvalde” ir situācija, kad pilsoņi var veidot vietējo pašpārvaldi pēc saviem ieskatiem. Tā var būt gan teritoriāla apvienība, daudzu dzīvokļu nams vai namu kopa, Latvijas īpašumu apvienība, ģimeņu apvienība, (liela) Latvijas uzņēmuma veidota apvienība, interešu apvienība u.c. Pilsoņi var dibināt pašpārvaldi kopsapulcē, vai kādā citā sev pieņemamā veidā un reģistrēt attiecīgā valsts reģistrā, kļūstot par valsts tiesību subjektu, līdzīgi kā tas ir patlaban.

Pilsoņi veido apvienības atbilstoši savām interesēm. Tas ir galvenais vadmotīvs šajā procesā. Dibinot pašvaldību, savas intereses nāksies samērot ar savām iespējām. Jaunajai pašpārvaldei būs jādibina (līgum)attiecības ar (sabiedrisko) pakalpojumu piegādātājiem, citām pašvaldībām, valsti, uzņēmumiem .. Velmi dibināt pašvaldību būs jābalansē ar savām spējām nodrošināt (līgum)attiecības materiāli / finansiāli, organizatoriski un administratīvi.

Piemērs ar daudzu dzīvokļu namu

Pārkārtojumu procesā atklāsies nianses, ar kurām valstij būs jātiek galā. Tomēr galvenajai mikro-pašvaldības idejai vajadzētu būt skaidrai no vienkārša piemēra ar daudzu dzīvokļu namu.

Nama iedzīvotājiem ir viennozīmīgi skaidras kopīgas intereses nama apgādei ar elektrību, apkuri, ūdeni, kanalizāciju, atkritumu izvešanu, telefona un interneta sakariem u.c. Viņi vēlēsies arī kontroli pār attiecīgo elektrības ievadu, un piedalīties attiecīgās apakšstacijas ekspluatācijā. Tas attiecas arī uz ūdens un kanalizācijas vadiem / kolektoriem, vienotu telefona, TV, interneta tīklu u.c. Nama iedzīvotāji vēlēsies, lai celtniecības – remonta uzņēmums uztur kārtībā namu, ceļu saimniecības uzņēmums pievedceļus un auto stāvvietas, bet kāds labiekārtošanas uzņēmums parūpēsies par zaļo zonu, rotaļu un atpūtas vietām ..

Patstāvība prasa piepūli, bet īsta neatkarība prasa nopietnu darbu. Nama iedzīvotājiem nāksies meklēt optimālo balansu starp brīvību / kontroli, ērtībām un izmaksām. Visus minētos darbus varētu uzticēt namu apsaimniekošanas uzņēmumam, kā tas ir patlaban. Uzņēmums nekavēsies pieskaitīt savu peļņas procentu, saglabājot kontroli savās rokās. Varētu apvienoties ar citiem namiem visos jautājumos (viena pašvaldība), vai arī, piemēram, kopīgas elektroapgādes nodrošināšanai. Lai nu kā, risinot šos jautājumus, dzīve atklāsies savās patiesajās krāsās.

Brīvība veidot pašvaldības noņems lielāko daļu problēmu attiecībā par krāpšanu un naudas izspiešanu no iedzīvotājiem. Piemēram, zemes īpašnieku vēlmi izspiest nesamērīgi lielu maksu par zemes lietošanu, kas ir zem nama. Dibiniet pašvaldību un maksājiet tik, cik uzskatiet par vajadzīgu.

Vai cilvēki vispār gribēs organizēties? Aktivitāti varētu sagaidīt no cilvēkiem ar augstu pašapziņu un materiālo labklājību. Tiem priekšrocības būs acīmredzamas. Pašvaldības var veidoties ilgā laika periodā. Šis process var būt pastāvīgs, jo mazās pašvaldības tiek iekļautas esošajā sistēmā.

Vēlēšanu sistēma un valsts

Esam nonākuši līdz vēl vienai fundamentālai atšķirībai no vecās sistēmas. Proti, izvēlam “ministrus”, nevis deputātus. Ar “ministriem” saprotam arī attiecīgo nozaru vadītājus lielāka mēroga pašvaldībās, kurās ietilpst sīkās pašvaldības.

Šis princips ir spēkā neatkarīgi no tā, vai cilvēki veido savas jaunās pašvaldības vai nē. “Ministrus” izvēl uz noteiktu periodu, bet viņus var nomainīt jebkurā brīdī, ja tie pieļauj kļūdas, sāk zagt .. Mūsdienu informācijas tehnoloģijas dod iespēju ikvienam sekot attiecīgā ministra sasniegumiem.

Kā izvirza kandidātus vēlēšanām? Sastāda amata aprakstus ar profesionālajām prasībām, kurām jāatbilst pretendentiem. Piemēram, attecīga izglītība un pieredze nozarē nepieciešamajā mērogā. No atbilstošiem pretendentiem vēlēšanu komisija sastāda vēlēšanu sarakstus. Ievēlētie ministri vada / izveido attiecīgo ministriju vai pārvaldi.

Valsts līmenī būs nemainīgs sarakstu komplekts. Piemēram, no pieredzējušiem finansistiem un grāmatvežiem izvēl finanšu ministru. No pieredzējušiem diplomātiem izvēlas ārlietu ministru u.t.t.

Vidējās un lielās pašvaldībās būs atšķirības, ko nosaka nepieciešamās pārvaldes funkcijas attiecīgajā pašvaldībā. Ja pārvaldes funkcijas nav vajadzīgas, pašvaldību var likvidēt.

Attiecīgie speciālisti būs labi motivēti iegūt un saglabāt amatus. Viņu atalgojums varētu pārsniegt pašreizējo nozaru vadītāju atalgojumu vairākas reizes, plus bonusi, par ko varētu vienoties darba līgumā par svarīgu mērķu sasniegšanu. Par sabiedrisko statusu varētu nerunāt vispār, tas būs nesalīdzināmi augstāks, jo ikviens iedzīvotājs apzināsies attiecīgā vadītaja darba nozīmi.

Attiecībā par pirmajām personām varētu būt variācijas. Domāju, ka pirmās personas amatu gan valdībā, gan lielajās pašvaldībās vajadzētu ieņemt rotācijas kārtībā. Tas ir, ja ministrs kļūst par premjeru, tad papildus savai nozarei viņš veic arī koordinācijas darbu starp ministriem. Nekādas papildus autoritātes viņam nevajadzētu būt. Pretējā gadījumā būs kā pašreiz, kad visi premjeri cieš no izredzētās personas kompleksa, un ir ietekmējami no aizkulisēm. Lielo pašvaldību līmenī tam vajadzētu novērst vietējo “ķeizariņu” ģenēzi.

Izlasot to visu rodas jautājums – bet kur tad politiķi, partijas, deputāti? Viņu nav, jo viņi nav vajadzīgi.

Lielās un vidējās pašvaldības

Hipertrofētās Rīgas, Daugavpils un citu lielāko pilsētu pašvaldības rada smagas problēmas gan vietējā, gan valsts mērogā. Nejēdzīgā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ievākšanas kārtība tur ienes milzīgus naudas līdzekļus. Rīgas pilsētas IIN ieņēmumi jau tuvojas miljardam. Šajās pašvaldībās zeļ lielas krāpšanas shēmas. Kriminālu struktūru un ārvalstu ietekme kombinācijā ar autoritāru vadības stilu noved pie tā, ka pašvaldības intereses nonāk konfliktā ar sabiedrības un valsts interesēm.

Pašvaldību izlīdzināšanas fonds problēmu neatrisina. IIN apgriež caur Valsts kasi, un rezultātā tas nonāk lielo pašvaldību rīcībā saskaņā politisku vai personisku vienošanos.

Lielo pašvaldību varenība ir jānivelē līdz nepieciešamo funkciju līmenim, kā jau rakstīju iepriekš. Tur varētu būt sabiedriskā transporta, izglītības, kultūras, pilsētvides, labklājības, ūdens saimniecības .. pārvaldes ar vēlētiem vadītājiem, kuri atbild arī par attiecīgajiem lielajiem pašvaldības uzņēmumiem. Mēra amatu rotācijas kārtībā ieņem pārvalžu vadītāji.

Valstī viss notiek savstarpējā saistībā. Tāpēc pārkārtojumi pašvaldībās būtu jāskata kontekstā ar nodokļu (šeit IIN) reformu. Varbūt nonāksim arī līdz tam, ja lasītājiem būs pacietība.

Kur te ir militārā komponente ?

Visus pārkārtojumus ir paredzēts veikt mierīgā ceļā. Visdrīzāk, tā ari notiks, jo militārā komponente pastāv fonā. Labvēlīgo fonu nodrošina pilsoņu tiesības turēt ieročus personiskajā īpašumā. To varētu ilustrēt ar mums labi zināmiem piemēriem no dzīves.

Pie pašreizējās nejēdzīgās pārvaldes mēs varam protestēt un piedāvāt uzlabojumus cik vien mums tīk. Politiķi solīs, bet darīs visu pa vecam. Varam iet ielās ar plakātiem, bet politiķi to ignorēs. Ja rīkosim nemierus, politiskā sistēma nekavēsies pielietot pret mums savu spēka komponenti, arestus, draudus, naudas sodus, administratīvās un krimināllietas. Ja nonāks tik tālu, politiskā sistēma pielietos pret mums arī savu militāro komponenti. Viņiem tā nav problēma, un ziņās mums ik dienu rāda, kā tas varētu notikt.

Lai panāktu progresu, sabiedrībā nepieciešams spēku līdzsvars. Procesa virzošais spēks ir Valsts prezidents, kura rīcībā ir valsts bruņotie spēki. Tā tas ir gan procesu uzsākot, gan procesa gaitā, gan pēc pārkārtojumu veikšanas, kad jaunā pārvalde ir stabilizējusies. Šiem spēkiem ir “smagais” bruņojums, un kaujas spējā tie pārspēj ikvienu iespējamu, bruņotus nemierus izraisošu iedzīvotāju grupu.

Tāpēc prezidenta iespējamām rīcībām būs atsevišķs apraksts, kas sekos nākamajā daļā.

17.07.22

You may also like...

18 komentārs

 1. Skolnieki un studenti saka:

  Ak, cik jauki, cik skaisti viss aprakstīts, nu taisni prieks lasīt! Hmm…, bet man te kursa biedri, neprašas jautā par kuru valsti tas domāts, ka tik nav vienotā un bagātā Somija domāta? Es saku, varbūt tās ir šī onkuļa fantāzijas par mūsu Latviju tālā nākotnē, kad nav vairs visapkārt latviski nerunājošo svešo, visu vecumu nedraudzīgo nekauņu bari. Un notikusi beidzot dekolonizācija, jo nodevīgie varturi aizmukuši kopā ar okupantiem prom un palikušie īstenie pilsoņi var beidzot ievest kārtību uz vietām un visā valsts līmenī?! Jā, par šo ideju man visi piekrita un šīs fantāzijas autors arī laikam priecāsies, ka uzminējām viņa domas!

 2. Anonīms saka:

  Nūja! Ja man būs skapī ierocis, tad es suņu i kaķu organizācijas biedrus vienkārši nosausu par to, ka bāž savus degunus mana suņa bļodā ar likuma pantiem mācot, kā ir jābaro suns. Da i vispār ir pietiekami daudz, ko būtu jaapsauj par viņu nelietībām bez jel kādas tiesas. Kas iegūs lielāko daļu ieročus!? Tie paši svešinieki, kā jau tas ir uz šodienu. Letish ir nožēlojams luzers i muļķiem sadot ieročus!? Kuku.

 3. Tikai Fakta konstatācija! saka:

  Arī no Pārdaugavas 2022. gada 10. marts 23.41
  “Vai tiešām, jeb naivi meli?!”

  Jānis Dombrava: Mums bija taisnība
  09.03.2022 15:29

  Vairs nav vietas diskusijai. Jebkurš lēmums, kuru Latvija ir spērusi, lai nostiprinātu savu neatkarību ir bijis pareizs. Tas bija pareizs lēmums no Latvijas izvest Krievijas bruņotos spēkus. BET NODEVĪGI NEIZVEDOT PSRS CIVILOKUPANTUS, NĀKOTNĒ TAS IZNĪCINA, IZNĪCINĀJA LATVISKU LATVIJU,KAS BIJA GALVENAIS UN VIENĪGAIS LATVIEŠU TAUTAS GADSIMTU LOLOTAIS UN KAUJĀS IZCĪNĪTAIS MĒRĶIS! Tas bija pareizs lēmums iestāties NATO, BET APŠAUBĀMS BIJA LĒMUMS STĀTIES ES, JO TĀ IR IZKURTĒJUSI UN PERVRSA VISOS VEIDOS UN CENTIENOS!. Tas bija pareizs lēmums dažādos veidos mazināt Latvijas ekonomisko atkarību no Krievijas, BET NEPARAIZI UN NODEVĪGI BIJA ATSTĀT IEBRUCĒJU MILZĪGĀS KRIEVU MASAS VALSTĪ UN PRET LATVIEŠU TAUTAS GRIBU UN PRETTIESIKĀ VEIDĀ – BEZ REFERENDUMA! . Tas bija pareizs lēmums panākt, ka Latvijā uzturas citu NATO valstu karavīri, BET PILNĪGI NEPAREIZI BRUŅOTJOS SPĒKOS UN POLICIJĀ UZŅEMT PSRS PILSOŅUS – KRIEVU OKUPANTUS, ATKAL PRETTIESISKI TOS NATURALIZĒJOT PILSONĪBĀ!. Tas bija pareizs lēmums nostiprināt mūsu valsts aizsardzības spējas. UN PRETĒJI SAPRĀTAM UN LOĢIKAI NATURALIZĒJOT NEIEREOBEŽOTĀ SKAITĀ PSRS OKPANTUS UN TO PĒCNĀCĒJUS, PIEĻAUJOT TO DARBĪBU ARMIJĀ, FLOTĒ, POLICIJĀ UN VARAS STRUKTŪRĀS, KĀDĒĻ TIEK MAKSIMĀLI APDRUDĒTAS LATVIJAS VALSTS AIZSARDZĪBAS SPĒJAS UN PADARA LATVIU PAR VĀJĀKO NATO POSMU!

  Tas bija pareizs lēmums nepieļaut, ka Latvijas valdībā nonāk Kremlim simpatizējošas partijas. PILNĪGI NEPAREIZI BIJA ATSTĀT VALSTĪ MILZĪGO SKAITU OKUPĒTĀJVALSTS PILSOŅUS UN NO TIEM VEIDOT LATVIJAI NAIDĪGAS, PRETVALSTISKAS PARTIJAS!. Tas bija pareizs lēmums stiprināt mūsu valsts iekšējo drošību, tostarp, referendumā nobalsojot par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. BET TIKAI PSRS OKUPANTU SAGLABĀŠANA IZRAISĪJA ABSURDO REFERENDUMU NACIONĀLĀ VALSTĪ – LATVIJĀ UN LATVIEŠIEM JĀCĪNĀS PAR SAVU VALODU UN PRET TĀLĀKO 4.MAIJA VARAS VALSTS NODEVĪBU – OKUPANTU NATURALIZĀCIJU BEZ PAMATTAUTAS PIEKRIŠANAS! Tie visi ir bijuši NEpareizi lēmumi, kuri liek mums arī šodien elpot JOPROJĀM NEbrīvās un smagi izputinātās, izzagtās Latvijas gaisu!
  Mums ir ļoti daudz jāizdara, lai nostiprinātu valsts iekšējo drošību. KĀDA VALSTS IEKŠĒJĀ DROŠĪBA, JA VISOS LĪMEŅOS UN POSTEŅOS ATRODAS KREMĻA 5.KOLONNA VAI TAI KLAUSĪGI, SIMPATIZĒJOŠI SVEŠINIEKI LATVIJAS VALSTS UNIFORMĀS UN JAU VADOŠOS AMATOS! Mums ir pilnībā jāapklusina visus “ekspertus” un politiķus, kuri vēl nesen ir guvuši finansiālu atbalstu no dažādiem Kremļa fondiem, bijuši ciešā sadarbībā ar Putina partiju vai “ar tankiem” centušies Latvijas valdībā dabūt iekšā Kremļa sadarbības partiju. ABSURDA, LIEKULĪGA TĒZE! JO, ja “ar tankiem” kremļa partiju vadībā velkošais v. zatlers paliek nesodīts un ŠIS TIPS PĒC TAM VADA Nacionālās drošības komisiju?! Jebkura tēze, kuru viņš izplata ir pilnībā JĀIGNORE, līdzīgi kā Atmodas laikā ignorēja tēzes, kuras izplatīja Interfronte!

  RB – Arī no Pārdaugavas 2022. gada 11. marts 12.02
  Pareizi, bet ko mēs darīsim lietas labā? Konkrētas lietas, bez DDD
  ———————— ————————
  Bet kāpēc bez DDD, tā taču ir tiesiska un likumīga prasība un tikai okupantu un nodevēju dēl neveikta šī visā pasaulē saprotamā un visur pēc okupācijas veikta normāla darbība?! Tikai tas visur ir veikts, kur nav pusvalsts atstāta ar militārajiem un civilokupantiem. Bet LV tas notiek ar okupantu masu un bez mazākā valsts un partiju darboņu protesta! Vai ne tā Brunera kungs, vai tas ir normāli un vai tam tā jābūt un to vēl jāturpina, neskatoties uz milzu zaudējumiem, ko visās sadzīves un valstiskās sfērās ir radījusi šī latviskumu iznīcinošā nodevība? Saglabāta, izauklēta svešo iebrucēju un to atvašu latviskumam stipri nedraudzīgā armāda, kas pretlatviski tiek naturalizēta pilsonībā bez Latvijas pilsoņu piekrišanas! Redzams, svešo naturalizācijas masveidīgums vajadzīgs “demokrātiskai” varas sagrābšanai jau tuvā nākotnē. Nodevēju varai tāpēc iebrucējus un to civilo pūļus visur melīgi pasniedzot, kā parastu, normāli ieradušos, lojālu mazākumtautības daļiņu, ignorējot to skaitu, pretlatviskumu, bieži naidīgumu un aklu padevību kremļa varai! Un kā un vai ar tiem R. Bruners tiešām grib veidot civilo un militāro pašpārvaldi, jeb tas ir tikai uzmetums citādas nākotnes redzējumam??!

 4. Jūlijs saka:

  Par tautas pašpārvaldi izskanēja arī “MERKURS” raidījumos. Nu,kas mūs ved? Ja paši latvieši būtu! Merkurā bija arī raidījumu cikls: Latvija-Izraēla. Un vadīja to spriedelēšanu žīds Ints Heidemanis. Tupat,jau arī Juris Lapinskis,viens neadekvāts gudrelis,nez kādas tautības. Abi rādio-aktīvie,un reizēm pieaicinātie bāliņi no malas. Kur ir latvieši,visā tajā patvaldību,pašvaldību un pašpārvaldes lietā? Pat valstī teikšana nav latviešiem vispār. Leviatāna žņaugos.

 5. Šajā rakstu sērijā ir pamatīgi aprakstīta mana prezidenta programma, kas attiecas uz pārkārtojumu veikšanu valstī. Ir domāts nevis abstrakts prezidents, bet tāds, kurš dod ieročus Latvijai lojālu pilsoņu rokās. Kurš ar savu autoritāti un spēku nodrošina, lai veidojas Latvijas interesēm atbilstošas pašvaldības. Lai pašvaldību vadībā nebūtu nevēlamas personas, kā tas ir tagad.

  Tad arī Jūsu “..latviski nerunājošo svešo, visu vecumu nedraudzīgo nekauņu bari” būs nolikti savā vietā. Tur nonākušiem, vieņiem Latvija vairs neliksies tik bezspēcīga un iekārojama vieta kā tagad.

 6. Ļoti labs un pareizs teksts, arī par ES varētu piekrist. Tas pieder deputātam Dombravam, ja pareizi saprotu?

  Mīļais cilvēk, arī Jūsu teksts, kas seko, ir pilnīga taisnība, un tur nav ko iebilst. Problēma tā, ka neviens no DDD karoga vicinātājiem līdz šim nav spējis piedāvāt konkrētus ceļus, kā mēs to varētu panākt. Lūdzu uzrakstiet, ko Jūs darīsiet lai panāktu DDD. Kas jādara, kurš to darīs un kādi priekšnoteikumi tam vajadzīgi.

  Pretējā gadījumā sanāk tā, DDD klaigātāji ir provokatori, kuri cenšas novest cilvēkus no ceļa ar neizpildāmām prasībām. Man atmiņā ir gadījums, kad vienam žurnālistam prasīja, vai viņš zina, kas ir DDD? Viņš atbildēja, nu jā, es zinu ka tur ir Lapinskis un Garda. Tie būtu divi D. Bet kurš ir trešais D es nezinu.

 7. Aelita saka:

  Man laikam ir tas latviešu zemnieka gēns, ka negribas domāt par kādu organizēšanos, gribētos dzīvot neatkarīgi savā mājiņā, audzēt visu ko dārzā un redzēt sava darba augļus. Bet dzīve tā iegrozījusies, ka jādzīvo vien ir daudzstāvenē, arī savu tuvinieku dēļ.
  Bet paldies Ridam Bruneram par cilvēcību un līdzcietību. Internetā biežāk var dabūt uzbrukumus, nevis normāli diskutēt, sarunāties.
  Mūsu smagais slimnieks šodien nogādāts slimnīcā, aprūpes nodaļā, par maksu. Viņam ir tik slikti mērījumu rādītāji, ka mājās ar to nevar tikt galā, lai nu profesionāļi papūlas. Labi vismaz, ka viņam nekas nesāp ar visu 4.stadiju.

 8. no malas saka:

  https://www.youtube.com/watch?v=-wrLAUx_bx4 – Країна фейк | Паребрик News, apm. no 7,25.min.uzruna krieviem krievijā

  Laba, godīga uzruna krieviem, kuru vajag izplatīt krievu soctīklos.

 9. no malas saka:

  No soctīklu komentāriem:

  “Tie, kas dzōvot spiesti vecos graustos, pirmskara mājās pamatos ir īstie Latvijas pavalstnieki un to pēcteči, bet okupantu miltāristi, civilokupantu bari parazitē tiem speciāli celtajās jaunajās mājās
  Un nodevīgi atstājot šo iebrucēju varzu valstī , kangaru-komunistu kliķe jūtas drošībā, jo to milzu bari tiem garantē nacionālo spēku nespēju koncentrēt spēkus pārmaiņām un atbrīvošanos no tiem. Tāpēc arī okupantu prettiesiskā pārvēršana pilsoņos arī ir nodevēju un lielzagļu drošības garants un vienlaikus kremlim tīkamā Latvijas drošības iznīcināšana!”

 10. Ilze Balode saka:

  Problēma tā, ka neviens no DDD karoga vicinātājiem līdz šim nav spējis piedāvāt konkrētus ceļus, kā mēs to varētu panākt. Lūdzu uzrakstiet, ko Jūs darīsiet lai panāktu DDD. Kas jādara, kurš to darīs un kādi priekšnoteikumi tam vajadzīgi.

  Pretējā gadījumā sanāk tā, DDD klaigātāji ir provokatori, kuri cenšas novest cilvēkus no ceļa ar neizpildāmām prasībām. Man atmiņā ir gadījums, kad vienam žurnālistam prasīja, vai viņš zina, kas ir DDD? Viņš atbildēja, nu jā, es zinu ka tur ir Lapinskis un Garda. Tie būtu divi D. Bet kurš ir trešais D es nezinu.

  =======================

  Garda un Lapinskis nav latvieši. Tie ir žīdi, kuri kalpo Kremlim un izliekas par latviešu draugiem. Turklāt Aivars Garda un Aivars Gedroics ir arī slepenie pederasti.

 11. no malas saka:

  Bruners raksta: “Pretējā gadījumā sanāk tā, DDD klaigātāji ir provokatori, kuri cenšas novest cilvēkus no ceļa ar neizpildāmām prasībām.”

  Kādā sakarā DDD ir neizpildāma, kam neizpildāma?! Mūsuprāt, nevis neizpildāma, bet apzināti NETIEK pildīta! Un Bruners nevis kopīgi meklē, iesaka variantus tās īstenošanai, bet izsmej šī tiesiskā ceļa meklētājus!
  Nevis rosina izmantot savus un citu tautiešu sakarus ārzemēs, uzrunāt ārzemju cilvēku auditoriiju,skaidrot patieso, būtībā Latvijas koloniālo stāvokli, informēt par 50+30 gadus veikto un turpināto pārkrievošanu, maskētu ar demokrātijas izkārtni un okupantu milzīgo masu melīgi pārdēvējot par minoritāti, vienlaikus to aktīvi naturalizējot, apzināti nodevīgi bez tiesiskas procedūras – referenduma?!
  Un kā saprast šo teicienu: “Tad arī Jūsu “..latviski nerunājošo svešo, visu vecumu nedraudzīgo nekauņu bari” būs nolikti savā vietā.” Tātad svešo okupantu bari Bruneram nav traucēklis, tie ir “Jūsu”, ne mani??!
  Un visu vietā noliks varonis – mistisks prezidents, tāds, kurš dod ieročus Latvijai lojālu pilsoņu rokās! Ar gaišredzības spējām apveltītais prezidents škiros lojālos no nelojālajiem un dos tiem, kas par labu atrasti, ieročus un šī unikālā prezidenta lomā droši vien būs iejuties pats Brunera kungs?
  Jeb nodevīgi un prettiesiski naturalizētie okupanti un to atvases nu būs pilsoņi un tiem varēs dot ieročus un jau tas tiek darīts, jo DOKUMENTĀLI tie būs pie Brunera labajiem un lojālajiem pieskaitāmi? Bet kā ir patiesībā, kāds bija pareizais teiciens par vilka barošanu, bet uz meža tomēr skatīšanos? Un kādu cenu tas maksās latviešu valsts aizstāvjiem militāras agresijas, konflikta brīdī ar kremļa armādu, vai milzīgo, bruņoto 5.kolonnu Latvijas policijas, armijas formās tērptajiem?!

 12. Pārmaiņas saka:

  Paldies Aelitai par atklātību. Savulaik arī Gomanim bija līdzīgi runājoši satelīti, Sandra Kalniete un Puriņa (Latvijas radio). Tā izklīda barikādes, atstājot komunistus pie varas grožiem.

 13. Anonīms saka:

  Nūja! Dekolonizacija!? Tad nu jāpievērš tās pasaules sabiedrības uzmanība uz šā laika realitāti un jāsaprot, ka militārā konfliktā tie paši okupantu pēcteči šaus Natoviesiem mugurās. Kā to var nesaprast!? Vai nu tomēr Nato un okupanti apsaus latviešus!? Pieminēsim vēsturisko patiesību, ko es angļiem bāžu acis. Jūsu senči mūsu tēvus nodeva Sovietiem! Vai nu var uzticēties jums sama laikā!? Kaut kur tālos ceļos angļi man ir radi, bet būdams tai Anglija īsu laiku un ar pašiem angļiem mazliet paspriedelejot, cik tas manās spējas vien nopratu, ka Anglijai nav vairs glābšanās iespēju. Tā slīkst dēļ saviem grēkiem, kā to dzirdēju Gorb ochova laikā tā arī notiek. Visas norādes nāk Maskavai no turienes un ne saredzēt, ka Anglija ir satanistu kantoris jau nekādi nevar. Ja Nato karaspēks nesāks militāri izsūtīt svešiniekus no Latvijas, tad paši sev atstās bēdas un būs iemesls latviešiem par ko šaut natoviesus. Tā teikt, ka nahuj man jūs tādi sabiedrotie! Viss gods un slava vācu karavīriem, ja nebūtu viņu, tad huj viņ sazin, ko komunisti būtu sastrādājuši tai 2 pasaules karā?

 14. Anonīms saka:

  DDD = Daiļ-Dirsēju-Dienests. Un nav viņi latvieši.

 15. Aelita saka:

  ->Pārmaiņas
  Lūdzu, lūdzu, man prieks censties :))
  Droši vien Bruneram arī jāpasmaida par tādu “satelītu”.
  Bet Godmanim bija daudz satelītu, radio swh, televīzija, mūziķu mafija… Kur nu salīdzināt ar Bruneru.

 16. Pārmaiņas saka:

  Aelitai – interesanti, kādēļ mani neviens nevajā un neizseko kā jūs ar Bruneru, lai gan komunistiem un viņu režīmam uzbrūku daudz asāk un visas savas apzinātās dzīves garumā. Arī dzīvot priekš sevis, neesmu audzināts, bet gan savai valstij, savai tautai un savai ģimenei (nesajaukt secību). Paradoksāli, ka “dzīvot priekš sevis”, sludina arī patriarhs kirils (pēc citiem avotiem “japončiks”) un daudzi jo daudzi Latvijā mītošie organismi.
  https://youtu.be/i3Riji2MUtM

 17. Aelita saka:

  ->Pārmaiņas
  Ziniet, es arī sākumā brīnījos par tādu uzmanību, jo mani komentāri nemaz nebija tik asi kā pārējiem. Bet vēlāk no medijiem dzirdēju tādu kā attaisnošanos, ka viņiem līdz šim bijis zināms, kurš komentētājs ko pārstāv, bet es ienācu no malas kā nezināms x, tāpēc sākuši mani pētīt.
  Kāds cits izteicās, ka ar mani rīko eksperimentu… Kā tagad saprotu, pēc Zersetzen metodes. Zinu tikai, ka man ir kādi pāris ienaidnieki, par kādu producentu reiz uzrakstīju kritisku vēstuli avīzei nra, jo viņš bija draudējis kādai rakstniecei. Vēl bija kāda dāma no kultūras aprindām, kurai nepatiktu, ja es internetā uzrakstītu ko nepatīkamu par viņas dēlu, viņa bija pazīstamās politiķes Ivetas Grigules draudzene. Es gan negrasījos nekādus ģimenes nesmukumus cilāt, nu bet bija vēlme dabūt mani nost no interneta, lai ko neizpļāpājos, arī varbūt kaut ko, par ko zināja mans vīrs. Vairākkārt dzirdēju brīdinājumus – tu vari lasīt komentārus, bet neko neraksti, tad tevi liks mierā.
  Bet, kad es redzu, ka arī citi cilvēki piedzīvojuši psiholoģiskas vajāšanas, tad nevar palikt mierā, tas ir pārāk nelietīgi, apzināti novest cilvēku līdz pašnāvībai vai nervu sabrukumam.
  Ziniet, kā tas ir? Tu sēdi savā dzīvoklī, zini, ka to noklausās, arī telefonu, tev arī laukā sekos, būs “uzbraucieni”, arī masu medijos paņirgāsies, šķitīs, ka visa pasaule ir pret tevi… Tad liksies – labāk būtu mani nošāvuši vai izsūtījuši kaut uz Sibīriju… Laukā, pa ielu iet cilvēki, runā, smejas, arī krievi, un nemaz nezin, ka tepat mājā psiholoģiski tiek mocīts cilvēks. Tādas man bija sajūtas apmēram pirms 10 gadiem. Bet brīdinājums bija – tu nekad vairs nebūsi viena!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *