A. Malta. Latvieti radīja :Dievs , Daba, Darbs !

 Alvīne

2020. gada 16. decembris 17.23

Jums taisnība par zemi, Artūr Malta. Jābaidās tikai, ka daudzi zemnieku pēcteči vairs nesapratīs, ko ar zemi darīt. Tie, kas dzimuši pilsētās, pat baidās no laukiem. Un īstajā Latvijas laikā bija attīstīta arī rūpniecība.
Tam “skaidrajam ūdenim” – pagaidi, atnāks pie mums turki, tad tev būs kāpēc. Kaķīc i neņaudēs vairs. (Pareiza gramatika?)

Alvīne !
Jaunie zemes saimnieki zina ko darīt ar Lauku sētām ? Palasi lūdzu šo rakstu un atceries, ka Anna Brigadere rakstīja, ka Latvieti radīja :Dievs , Daba, Darbs !                       

                   
LAUKU SĒTA LATVIJAS ĀRĒS
 

Latvieši dzīvoja viensētās jau pirms gadu tūkstošiem, un tā ir unikāla parādība, kad tauta laukos dzīvo nevis ciematos, sādžās, bet atsevišķās sētās (saeimēs). Lauku sētas bija un ir visprogresīvākā lauksaimniecības sistēma. Tā ir vissaudzīgākā, humānākā attieksmē pret dabu, ar ideālu ekoloģisko tīrību un jaunatnes audzināšanu labestības garā un Dzimtenes mīlestībā.
Latvijas ārēs visas vecās lauku mājas grima sirmu koku zaļumā, bet pavasaros tērpās ābeļziedu baltumā. Lauku sēta un lielie koki, īpaši ozoli, veidoja laukiem raksturīgo ainavu. Daudzu veco sētu mūži sniedzas iepriekšējos gadsimtos, par ko liecina milzu ozoli.
Iznīcinot senās lauku sētas boļševiki grāva Latvijas lauku ainavu, tautas paražas, darba mīlestību un saimnieka tikumus, to vietā veidojot padomju ciematus – pareizāk sakot sociālisma lēģerus ar proletārisko izpratni sevišķus cilvēkus – homo sovjetikus, kuriem nav ne Tēvijas, ne māju, pareizāk skot – klaidoņus – boļševikus.
Padomju Savienības okupācijas genocīdu pret zemniekiem var sadalīt trīs etapos:
1. Vispārēja zemes un īpašuma nolaupīšana,( jo nacionalizācija nebija) pēc 1940.gadā 17.jūnija;
2. Divkārša zemnieku izvešanu – deportāciju uz Sibīriju 1941.gada 14.jūnijs un 1949. gada 25.marts;
3. Zemnieku sētu izpostīšana – mājas pārvelkot ar traktoriem uz Padomju ciematiem, sagraujot iekoptos dārzus, ceļus, mūra ēkas, izraujot ozolus no zemes ar visām saknēm, un ja tas neizdevās, tad spridzināja.
Tagad Latvijas garīgi – saimnieciskie pamati ir gandrīz iznīcināti. Uz 1940.gadu mūsu Tēvzemē bija ap 375 000 lauku sētu, kas atradās 273 642 saimniecībās. Sētā ietilpa gan māja, gan kūts, gan šķūnis, rija, pirtiņa, klēts, puķudobe, ābeļdārzs, bišu drava u.t.t.. Ap 92% lauku īpašumu piederēja saimniekiem. Uz 1985.gadu laukos bija atlicis ap 35 000 viensētu ar 0,5 ha lielu piemājas zemi kolhozā un 0,25 ha sovhozā un daļa no sētas lielāks šķūnis, kūts piederēja kolhozam vai sovhozam. Bet jā saimnieka māja bija liela, tad tā tika sadalīta dzīvokļos.
Mēs labi zinām aksiomu – kur nav saimnieka, tur ir bez saimnieciskums !
Saimnieks savu sētu iekopa un izveidoja pēc sava rakstura, gaumes un gadu simteņos pārmantotām tradīcijām. Latviešu zemnieks ir individuālists pēc savas dabas un mentalitātes. Latvijas daba un klimats zemniekā ir ieaudzinājis sīkstu raksturu, viņš grib būt patstāvīgs un neatkarīgs. Viņš ir gatavs ciest badu, bet neies lūgties no kaimiņa. Tādēļ latvieši dzīvoja savās sētās jau pirms gadu tūkstošiem un tā ir unikāla parādība, kad tauta laukos nedzīvo ciematos, sādžās, bet atsevišķās sētās. Viensētas bija, ir un būs visprogresīvākā lauksaimniecības sistēma. Tā ir vissaudzīgākā, humānākā attiecībā pret dabu ar ideālu ekoloģisko tīrību un jaunatnes audzināšanu labestības garā pret apkārtējo vidi, nacionālā neatkarībā, savdabīgā lepnumā un Dzimtenes mīlestībā.
Līdz ar Latvijas okupāciju un sociālisma uzspiešanu šī saimniekošanas sistēma tika lauzta, gan izvedot saimniekus uz Sibīriju, velkot mājas uz ciematiem, vai tās sastumjot izraktās bedrēs un dedzinot, nolīdzinot bijušās māju un dārzu vietas līdz ar zemi, gan izveidojot Latvijas apstākļiem nepiemērotas lielfermas un kompleksus, kas šodien ir nolaisti un izpostīti, tāpat kā viss pārējais, kas pastāv bez Dieva svētības un cilvēka mīlestības.

Mēs uzskatam, ka ir jāatceras pagātne un tad jāskatās nākotnē. Tauta nav tikai vienā valodā runājošais pūlis. Tautas daļa ir arī zeme, kas izkopta un veidota pēc šīs tautas darba un sadzīves tradīcijām, kuras savukārt ir ietekmējuši dabas apstākļi. Šis darba tikums ļāva Latvietim izdzīvot Sibīrijas plašumos un tikt pie turības Rietumos.

Vai Latvijas zemnieks bija individuālists ?

Paskatīsimies mūsu tautas Dainās – tautasdziesmās, teikās un mēs redzam, ka kaimiņš kaimiņam ir gājis palīgā – talkās. Es no bērnības atceros kulšanas talkas, siena un mēslu talkas, kas beidzās ar ballīti – dziedāšanu un dejošanu pie bagātīgi klāta galda.
Latvijas zeme ir sinonīms Latvijas valstij ! Nebūs Latvijas zemes, lauku, to kopēju – nebūs arī Latvijas ! Nepieļausim valdības neapdomīgās rīcības, kuras traucē lauku atdzimšanu un valstiskuma atjaunošanu. Jāapzinās, ka neviens varonis nenāks un mūsu vietā laukus nesakārtos. Sāksim ar mazumiņu – atgūsim īpašumus ar ierakstu zemesgrāmatā, sakopsim savu apkārni, arī savu domāšanu. Jāizvētī valsts vīriem jau iedotais uzticēšanās kredīts, jāpārbauda viņu darbošanās patiesums mūsu labā. Vai viņu darba pienesums ved mūs nākotnē? Varbūt deputāti, ministri apgriež mūsu likumīgās tiesības un iespējas viņu savtīgo mērķu labā ?
Kāpēc viņi izpārdod svešiem ārzemniekiem, mums visiem likumīgajiem īpašniekiem nacionalizētos – nolaupītos īpašumus kopš 1940.gada 17.jūnija ?
Ministru Kabinets 2007.gada 8. janvārī pieņēma grozījumus likumā par pašvaldību zemes īpašumu ierakstīšanu Zemesgrāmatās, kas nozīmē praktiski otrreizēju nacionalizāciju. Šādu rīcību var salīdzināt ar Viļa Selecka rakstā minēto par „Turības” atjaunošanu:
„Te nu ir ko pamācīties pat rūdītiem blēžiem un gangsteriem! Ielaužas svešā mājā, nobeidz saimnieku, nosauc sevi viņa vārdā, un tev piederēs visa viņa manta. Vienkārši un ātri. Un lai kāds mēģina pierādīt, ka tu esi blēdis un laupītājs ! Uz priekšu visi, kas grib kļūt bagāti ! Jums visi ceļi pavērti šajā valstī…”
To ka tas ir noticis Latvijā apliecina fakts, ka ir cilvēki, kam pieder 1000 ha zemes ( uz 1940 jūniju tādu saimnieku nebija ) iestājas Latvijas Cukurbiešu audzētāju asociācijā, vairāk nesēs, jo saņems 400 latus par 1ha, tas ir gadā 400 000 latus un četros gados 1,6 miljonu par to, ka iznīcina veselu lauksaimniecības nozari.
Lai saglabātu savu valsti gribas pieminēt zemkopības ministra Jāņa Birznieka teikto LLK pilnsapulcē 1936.gadā. „Mūsu gruntniecība nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums. Lauku mājas ir zemturu ģimenes mūža un paaudžu mītnes un tautas dzīvā spēka mūžīgais avots. Tāpēc jāaizkavē gruntniecības, zemes un māju pataisīšana par tirgus preci un spekulācijas priekšmetu”.

Tautu parunās ir teikts, ka ugunsgrēku ir lētāk novērst nekā dzēst. Neatdotā zeme, var izraisīt ugunsgrēku. Līdz šim brīdim nav atdota zeme 273 642 saimniekiem, pašreizējā Latvijas teritorijā, kuriem zemi un īpašumus atņēma pēc 1940.gada 17.jūnija.Tas bija Genocīds pret tautu, kuru veica ārzemju iebrucēji un to rokaspuiši Latvijā, kas turpinās vēl šodien.

Pārkārtošanās, kuru sāka un turpina pie valsts varas esošā Padomju Savienības Komunistiskās partijas nomenklatūra ( boļševiki ) ar ārvalstu finansiālu atbalstu, ir genocīda turpinājums pret Latviešu tautu, pirmkārt pret zemniekiem. To apliecina fakts, ka līdz šim brīdim nav atjaunotas uz nacionalizētiem īpašumiem zemesgrāmatas likumīgajiem īpašniekiem, bet zemi un īpašumus iztirgo ārzemniekiem.
Vēsturiskā pieredze pierāda, ka jebkuras valsts valdības finansiāls atbalsts no ārvalstīm, kas veic prettautisku rīcību savā valstī, izraisa nepatiku tautas vidū, kas parasti beidzas ar sacelšanos vai citādiem tautas protesta veidiem. Pašreiz Latvijā 86% iedzīvotāju dzīvo trūkumā. Tas ir nopietns brīdinājums mums visiem par ekonomisko krīzi Latvijā, kas var izraisīt sprādziena neprognozējamas sekas. Neaizmirsīsim Satversmes otro pantu „ Latvijas valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai.”
Mūsu latviskā zemnieku kultūra pēc savas dabas ir labestīga, gaiša, augstas morāles un iekšējā skaistuma kultūra, kas vienmēr paliek ciešā tuvībā ar dabu, tātad pretstatā pastāvošās varas viltus programmām. Mums šajās programmās nav ko meklēt, mēs esam garā daudz bagātāki par viņiem. Nekā spekulanti nevar mums dot, tikai sapostīt, atņemt, prihvatizēt. Kaut to apzināties sāktu mūsu trimdas latvieši, kas nonākuši uz boļševiku maldus ceļa, kuram nav tālāka turpinājuma.
Mums jākopj pašiem savas senču mantojums, tautas tradīcijās iezīmētajā virzienā tālāk attīstoties, balstoties uz cietajiem pamatiem, kas lauku sētās jau tālajā senatnē iegrozītiem. Mums nav un nevar būt nekā kopīga ar spekulantu sludināto, kad zeme un lauku sēta tiek pārvērsta par tirgus preci.
Mēs esam liecinieki vis grandiozākai blēžu bandai pasaules vēsturē, kas arī mūsu tautu ir ieāvusi postā. Esam nonākuši laikmetā, kad apkaro gan kramplaužus un kabatzagļus, bet lielie blēži vai nu paši sēž likumdevējos vai arī diktē tiem savu gribu. Izmaiņas Satversmē un Civillikuma ignorēšana novedusi valsti ekonomiskā krīzē. Laukos slēdz skolas, slimnīcas, neatjauno īpašuma tiesības zemniekiem u.t.t., grauj visu latvisko.
Lai arī esam maza tauta, mūsu mazums pastāv tikai fiziskā nozīmē, kamēr gars kvantuma izmēriem nepakļaujas, paliek nemainīgs no tā nesēju skaita. Garā lai būtu mūsu pildījums un skaidrošanās, kas smelta no tīrajiem avotiem – mūsu tradīcijām, vēstures un dabas. Ceru, ka mūsu bez naida pārrunas, jaunu naidu neradīs, bet palīdzēs no aizspriedumiem attīrīt to ceļu, pa kuru mums visiem jāiet un visiem tiem, kas grib izbēgt universālās katastrofas – tas ir: patiesības, garīgās attīstības, ētikas cildenuma.
Nobeigumā gribu atgādināt, ka ignorance un vienaldzība ir mūsu vis lielākās briesmas !
Artūrs Malta,
LZS un LLK priekšsēdētājs.

30.12.20

LRTT piebilde

Kā jau šajā vietnē vairākkārt ir sacīts: Jūs nekad neatbildāt uz tiešiem jautājumiem. Jūsu informācija ir ļoti derīga un patiesa, bet tikai ne Jūs pats. Jūs aicināt uz Saeimas atsaukšanu un varu dot Latvijas tautai. Ja Jūs to vēlaties darīt pirms ir notikusi okupācijas demontāža, Jūs esat nekas vairāk kā provokators. Jūs runājat par LATVIJAS VALSTS ATJAUNOŠANU, neatjaunojot tās pamatus, bet celt to uz okupācijas, kolaboracionistu un kolonistu puvekļiem. Tā ir latviešu tautas IZNĪCINĀŠANAS PROGRAMMA. Ir tikai jāpabrīnās, ar kādu akrobātisku vārdu spēli Jūs cenšaties neatbildēt uz tiešiem jautājumiem. Atkārtoju, ja Jūs nepieprasāt veikt Deokupāciju pirms Saeimas atlaišanas, Jūs esiet uzskatāms par provokatoru un latviešu tautas bendi.  Vai tad ne Jūs bijāt tas, kurš pieminēja, ka šodien Latvijā ir desmit reizes vairāk birokrātu, nekā Brīvvalsts laikā. ? Tas nozīmē ap 200 000 ! Kādu Saeimu ievēlēs šie nodevēji- parazīti kopā ar naturalizētajiem okupantiem, ir skaidrs pat SLOTAS KĀTAM ! Kad es dzirdu, Maltas kungs, šo Saeimas atsaukšanu no Jūsu mutes, man acu priekšā parādās Malta ar BUDJONOVKU GALVĀ un šauteni šaušanai paceltā stāvoklī.

You may also like...

25 Responses

 1. Māris M. saka:

  Vienreizēji precīzs situācijas apraksts par laukiem. Labāk to vairs nepateikt.
  Daudz ko no tā visa arī es atceros. Jā, ozolus spridzināja un turpat pameta. Mājām aizara ceļus, ja tur vēl kāds “buržujs” vecas, nevarīgas sieviņas izskatā dzīvoja, lai pamokās pa arumiem uz mājām pa jēliem māliem vairākus simtus metrus brist. Tiklīdz pēdējais “buržujs” no mājas aizgāja vai nomira, apmeta trosi mājai ap spāri un ar traktoru norāva jumtu, lai, pasarg Dievs, kāds budzis nesadomā atgriezties. Jā, savu naidu pret latviešu zemniekiem komunisti izgāza uz mājām un ozoliem. Šis naids nav mitējies, bet izpaužas citādi, bet ne mazāk postoši.

  Bet par Saeimas atlaišanu pilnībā piekrītu LRTT viedoklim. Okupanti nedrīkst lemt latviešu tautas un latviešu zemnieku likteni, kā tas notiek pašlaik.
  Atlaidīs to Saeimu, un tālāk? Vai Maltas kungs var man izstāstīt kaut cik ticamu, uz patreizējo situāciju balstītu latviešiem labvēlīgu turpinājumu Saeimas atlaišanas gadījumā? Vai okupanti, kas arvien ienīst latviešus un kas naidā ķērc, ja ar viņiem nerunā krieviski, būs tie, kas par latviešiem un viņu lauku sētām, saknēm domās? Maltas kungs, Jūs to domājat nopietni?

 2. Alvīne saka:

  Ja mans vārds atkal pieminēts, tad jāuzraksta plašāk. Taisnība- latvietis ir bijis viensētnieks. Maniem radiem vēl saglabājušās nelielas mājiņas cauri visiem padomju laikiem, jo pārāk turīgi viņi nebija. Strādāja ne pa jokam, gan kolhozā gan piemājas lauciņā un turēja savus lopiņus. Tagad tantēm pāri 80, dzīvo no pensijas, savu zemīti pārdevušas uzpircējam, jo pašas vairs nejaudā apstrādāt un lopus turēt. Zeme tagad tiek apsēta ar rapsi vai kādu labību. Viņu jaunā paaudze izmācījušies par skolotājiem vai šeptē ko citu saistībā ar pilsētām. Tā viņu pašu izvēle.
  It kā jau lielas zemes platības ir progresīvāk apstrādāt ar modernu tehniku. Tomēr ķīmija arī tiek pielietota…
  Miera laikos varbūt nevajadzētu atkal zemi pārdalīt, lielzemnieki tomēr ir gādājuši tehniku, un viņiem ir zināšanas.
  Bet tas kovids… Nezinām, cik ilgi tas var vilkties, ar visām modifikācijām… Kara laikos pilsētniekiem lielu atspaidu devušas dārziņu kolonijas pilsētu nomalēs. Tomēr viensētas būtu labāks variants, gan savi ekoloģiski dārzeņi, varētu būt iespēja attālināti vēl ko strādāt. Bet, vai un kā to darīt, būtu jāpadomā arī valdībai, kāda nu tā ir.
  Pilsētu nesamērīga augšana ir iemesls epidēmiju izplatīsanai.

 3. ``to skaidro ūden`..`` saka:

  https://www.youtube.com/watch?v=aOcDlrXze7Q
  https://www.youtube.com/watch?v=_fe2Gbf7khA

  Nu nespēlējiet pliņķīšus. Neizliecieties, ka neesat lietas kursā. Neizliecieties par tiem, kas neesat. Neblamējiet latviešus un neblamējieties paši. Savārstīta pabuldurēšana par latvietību paliek savārstīta pabuldurēšana par latvietību. No savārstītības neglābj ne aiz matiem pievilktā Brigadere, ne alvīnes.

  Kā krievu pasakā “Galdiņ, klājies!`. Galds pilns un viss gatavs. Tikai slinkums līdz galdam aiziet. Liepiņš dzirdētu, teiktu: kāc ārrrprāc – tie rrrat i pill, vis gataus, bet stāv un dom, ka jāpadom.

  Vai arī kā Krilova dzīvnieki – katrs grib vilkt uz savu pusi. Kaut vai mutē smeļas!

 4. Uzmanību! saka:

  ”TM Security” īpašnieks Mārtiņš Tenbergs ir bijušais Vairas Vīķes-Freibergas miesassargs. TM Security puiši apsargāja Raivja Dzintara/ImantaParādnieka izveidotu 16.marta tradicionālo pasākumu. Imants Parādnieks ar Mārtiņu Tenbergu kopā skatās cīņu sportu Arēnā Rīga, bet ar Arti Kamparu vizinās ar jahtu Monako.

  Tukuma dome nespēj atbrīvoties no liekēžiem oikistiem

  Tukuma dome nespēj atbrīvoties no liekēžiem oikistiem
  Foto: skaties.lv
  Nacionālās apvienības vadītā Tukuma novada dome nespēj šķirties no krāpniecībā apsūdzēta un pirmajā instancē jau notiesāta OIK ražošanas uzņēmuma “Tukums DH”, turpina iepirkt no tā siltumu, lai komersants saglabātu iespēju tirgot valstij nevajadzīgu elektrību par subsidētu cenu.

  Zaļā enerģija un obligātā iepirkuma komponente ir termini, kas politiķu ilgstošas rīcības rezultātā Latvijā ir kļuvuši par lamuvārdiem un apzīmē legālu valsts naudas izsūknēšanas shēmu, ko lieto neliela pietuvinātu šeptmaņu grupa. OIK uzņēmumu kurtuvēs radītais siltums un elektrība ir tikai blakusprodukti, jo īstais produkts ir pats OIK. Šīs saimnieciskās darbības mērķis ir valsts subsīdiju saņemšana. Taču formāli kaut kur ir jāliek arī saražotie blakusprodukti. Elektrība tāpēc tiek ieplūdināta kopējā tīklā, un arī siltums vismaz 75% apjomā jāizlieto lietderīgi.

  Šķeldas kaudze kā simbols

  Kad politiķi pasludināja karu pret OIK, uzņēmums “Tukums DH” kļuva par tādu kā simbolu zaļās enerģijas bezjēdzībai. Saražotais siltums tika vienkārši izpūsts gaisā, bet, lai uzraugiem, ja tādi uzrastos, nebūtu kur piesieties, starp ventilatoriem tika nolikta un žāvēta šķeldas kaudze. Uzraugi tomēr uzradās, toreizējais ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens kaudzi pamanīja un policija sāka kriminālprocesu, kas nule vainagojies ar notiesājošu spriedumu pirmajā instancē.

  skelda_21655.jpg

  Foto:https://twitter.com/egliitis/status/1018919704012951553?lang=gu

  Kā ziņo aģentūra LETA, par obligātā iepirkuma komponentes (OIK) izkrāpšanu Zemgales rajona tiesa piemērojusi brīvības atņemšanu uz trim gadiem SIA “Tukums DH” valdes loceklim Jānim Tenbergam. Valsts labā tiek piedzīti izkrāptie līdzekļi 2 544 782 eiro apmērā. Savukārt juridiskajai personai piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis – likvidācija. Visticamāk, spriedums pagaidām spēkā nestāsies un tiesvedība turpināsies.

  Tenbergs draud tiesāties

  Neatkarīgā sazinājās ar Jāni Tenbergu, un viņš apliecināja, ka spriedumu plāno pārsūdzēt. Uzņēmums likvidēts netiek, un līgums ar Tukuma domi par siltumenerģijas piegādi paliek spēkā.

  Kas notiks, ja dome līgumu lauzīs? “Tad būs vēl viena tiesvedība!” pašvaldībai piedraud Jānis Tenbergs.

  Uzņēmums pašlaik turpina ražot elektrību un turpinās piegādāt siltumu Tukumam. Te būtiski uzsvērt, ka Tukuma pašvaldībai ir pašai savs siltumuzņēmums “Tukuma siltums”, kura jaudas ir pilnīgi pietiekošas, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar siltumu un karsto ūdeni. Vasarās šīs jaudas ir lielākas nekā nepieciešams, jo katli ir lieli, un tas ir vienīgais arguments, kas attaisno siltuma iepirkšanu no OIK komersanta.

  Uzņēmumam norēķinu grūtības

  Būtībā Tukuma pašvaldība komersantam kalpo par tādu pašu šķeldas kaudzi – lai tikai būtu, kur siltumu nogrūst, un tādējādi drīkstētu saņemt valsts subsīdijas par koģenerācijā saražoto elektrību. Taču pēc tam, kad viltība ar šķeldas žāvēšanu nāca gaismā un kriminālprocess pārtapa tiesas procesā, valsts naudas plūsma uzņēmuma kontā izsīka. Uzņēmums tāpēc vērsās domē ar lūgumu uz nenoteiktu laiku sadarbību apturēt, proti, pārtraukt ražošanu un siltuma piegādi (2014. gadā slēgtais un vēlāk koriģētais līgums paredz diennaktī nodrošināt siltumenerģijas piegādi ne mazāk kā 165 MWh apmērā.) Uzņēmuma sarakstē ar pašvaldību sarežģījumi skaidroti šādi:

  “.. sākot ar 2019. gada 15. martu, uzsāktās tiesvedības ietvaros, ir arestēti uzņēmuma konti Latvijas bankās, kā arī netiek saņemta paaugstinātā maksa par elektroenerģijas ražošanu obligātā iepirkuma ietvaros, kā rezultātā uzņēmumam ir grūtības norēķināties ar izejvielu piegādātājiem.”

  Balsojums izgāzts

  Pašvaldība šai situācijā iecerēja lietot radikālāku risinājumu un sadarbību nevis apturēt uz laiku, bet pilnībā lauzt. Tukumnieki jau vairākus gadus vaicājuši, kādēļ pašvaldībai jāsadarbojas ar oikistiem, jo objektīvi tādas nepieciešamības nav. To Neatkarīgajai apliecina uzņēmuma “Tukuma siltums” valdes priekšsēdētājs Gundars Kūla: “Ja viņi nestrādās, strādāsim mēs. Tehnoloģiski tā nav problēma.” Taču Kūla pats lēmumu par līguma laušanu nepieņem, savukārt balsojums domē tika izgāzts. 27. maija domes sēdē lēmumprojektu “Par līguma izbeigšanu pirms termiņa ar SIA “Tukums DH” atbalstīja 7 domnieki (Ozoliņš, Grīnbergs, Reča, Rečs, Zvaigzneskalns, Duksītis, Roze), pret bija 6 (Kovaļovs, Limanskis, Jomerts, Rosickis, Liepiņš, Bēniņa), atturējās 1 (Ritene), nepiedalījās 2 (Liepa, Eisaks).

  Tukuma mērs Normunds Rečs Neatkarīgajai apstiprina, ka pašlaik nekādas darbības saistībā ar līgumu netiks īstenotas. Te viņa atsūtītais komentārs:

  “27. maijā deputāti domes sēdē neatbalstīja līguma laušanu ar SIA “Tukums DH”. Taču pēc 3. jūlija Zemgales tiesas sprieduma, kurā par obligātā iepirkuma komponentes (OIK) izkrāpšanu SIA “Tukums DH” valdes loceklim Jānim Tenbergam piesprieda brīvības atņemšanu uz trim gadiem, liekot atmaksāt valstij izkrāptos līdzekļus vairāk nekā 2,5 miljonu EUR apmērā, pagaidām nekādas darbības ar spēkā esošo līgumu nav plānotas. Lai lemtu, kā rīkoties tālāk, Tukuma novada dome sagaidīs tiesībsargājošo institūciju lēmumus.”

  Versija par politisku aizmuguri

  Tiesas pieņemtais lēmums OIK izkrāpšanas lietā vēlreiz aktualizē jautājumu, kāpēc Tukuma pašvaldībai un tās siltumuzņēmumam vajadzīgs šāds privāts piesūceknis ‒ SIA “Tukums DH”. Līgums ar to ir spēkā līdz 2024. gada vidum, un pašlaik nav pazīmju, ka dome atkārtoti mēģinās līgumu lauzt. Gluži otrādi – tas tiek aprūpēts un lolots.

  “Tukuma siltums” par komersanta sniegtajiem pakalpojumiem naudu pārskaita uz kontu Lielbritānijā.

  Tā vēsta kāds zinošs Neatkarīgās avots un arī norāda uz iespējamajiem iemesliem gadiem ilgušai pašvaldības iejūtībai pret būtībā tai nevajadzīgu sadarbības partneri. Piedāvātajā versijā Nacionālās apvienības cilvēki Tukumā ir saistīti ar “Vienotības” augsta ranga politiķiem, tostarp Arti Kamparu, kura ministrēšanas laikā konkrētajai stacijai piešķīra kvotas enerģijas ražošanai koģenerācijā. Dome savukārt toreiz firmai uzdāvināja ekskluzīvu siltuma noieta līgumu. Un visi kopā viņi tagad ir saistīti ar Mareku Varneli un Uldi Mierkalnu, kuri “Tukums DH” strādā par patiesiem labuma guvējiem.

  Uz spēles lieli labumi

  OIK biznesā roka roku mazgā, citādi nekāds bizness nesanāk. Ja Tukuma iedzīvotāji vairs netiks izmantoti kā žāvējamas šķeldas kaudze, uzņēmums OIK labumus var neatgriezeniski zaudēt. Kopš līguma darbības sākuma līdz šī gada 15. aprīlim Tukuma pašvaldība uzņēmumam “Tukums DH” kopumā ir samaksājusi 4 741 551 eiro. Savukārt valsts gadu no gada iepirkusi elektrību par nesamērīgi paaugstinātu cenu. Arī pērn, kad uzņēmuma apdāvināšana kriminālprocesa dēļ pārtraukta, elektrība no tā iepirkta par 145 tūkstošiem (bez PVN). Savukārt uzņēmuma pēdējā iesniegtajā finanšu pārskatā par 2017. gadu uzrādīts apgrozījums vairāk nekā 2,56 miljonu eiro apmērā. OIK biznesā apgrozās patiešām lieli labumi.

  VAIRĀK:

  https://www.tvnet.lv/5430811/versas-policija-par-iespejamu-krapsanos-ar-oik-kogeneracijas-stacija-tukums-dh

  https://skaties.lv/zinas/latvija/em-versas-valsts-policija-par-iespejamu-oik-izkrapsanas-shemu-tukuma-novada/

  https://jauns.lv/raksts/zinas/289215-kogeneracijas-stacija-dh-tukums-iespejams-notikusi-ilgstosa-krapsanas-ar-oik

  https://www.tukumabalss.lv/index.php?zoomzina=1502&title=Tukuma+dome+nesp%C4%93j+atbr%C4%ABvoties+no+liek%C4%93%C5%BEiem+oikistiem

 5. -Eduards Lunis saka:

  — Malta!?
  Neesmu pajautājis Astrīdai ,cik naudiņas esi izblēdījis,bet man tonnu dīzeļdegvielas gan atdod!
  – Un viss, ko te esi patiesi uzrakstījis, ir noticis ar tavu līdzdalību, jo biji kolhoza priekšsēdētāls…!?

 6. Mefistofelis saka:

  …………… Un visi kopā viņi tagad ir saistīti ar Mareku Varneli un Uldi Mierkalnu, kuri “Tukums DH” strādā par patiesiem labuma guvējiem………….
  Paskatījos pēdējos divus ,tur pat ASM nelīdzēs … :D

 7. Anonīms saka:

  https://www.youtube.com/watch?v=5wLtw2WeBio

  Divu idiotu muldēšana.
  .
  .
  .
  Admins
  It sevišķi tad, ka jūs viņUs skatāties no PALĀTAS.

 8. Anonīms saka:

  Nu ja! Mīlestība pret dabu? Atgriezies no Anglijas 2008. gadā vien norādu visiem, kam iekšā it kā sēd tā tautiskā asins, ka visādos veidos vajag piekļūt pie zemes. Tikai nav tās raušanas ne chuljos, ne changaljos. Kādai radiniecei uzradās turīgs frajers kuram īpaši slavas dziesmas bij dziedamas Freibergai. Tad nu tam frajeram cūku ferma 2 tūkstoši, kad sāku runāt par tām tumšajām lietām, ka tā Freiberga ir vien ragana un dēļ tādām kucēm postā aiziet normāli Vechi viņš cenšas izvairīties. Kaut pats ir tipisks chulis ar lielibas īpatnībām un varenības izpausmēm pats vien nevar uztaisīt cūku fermu no kuras vēl lielveikali pirks gaļu. Tā ir grupa ļaužu un viņš ir tikai izliktenis kurš dara netīro darbu, bet labu naudu saņem par apkalpošanu, tad nu arī meklē interneta jaunakas beibes. Atrod radinieci kurai īpaši patīk turīgi kungi nu i tas chulju kungs sludina, ka mums ir jāpieņem Ģenētiski modificētie produkti. Norādīju viņam par angļu cilvēkiem, ka kroplu viņiem ir vairāk nekā fiziski veselo, tad nu par tādām lietām ir jāšauj nost tas chulja kungs, ja baro cūkas ar GMO. Nu tā nelabvēlīga situācija bij zināma A. KAULAM par rietumu piwdirsto lauksaimniecību, bet viņa ceļš latviešiem nebij vajadzīgs un viņi izvēlējās tirgot vecus vācu auto. Russkijie bidlas gan savas naudas investēja Latvijas zemē un mežos.

 9. Gustavs Pērkons saka:

  KĀ ANTIŅŠ DEVĀS MAKŠĶERĒT
  Par pārcelšanos dzīvot mūžamežā nācās padomāt arī Antiņam. Antiņš dzīvoja pilsētas daudzstāvu namā un nebija ne ar ko atšķirīgs cilvēks. Bet vienā jaukā dienā Antiņam apnika sēdēt dzīvoklī un baidīties no koronavīrusiem. Viņš uzmeta plecā makšķeres somu un uzsāka ceļu uz ezeriņu mežā. Antiņš nezināja,ka tiklīdz viņš parādījās uz ielas,viņu noskanēja policijas kameras un globālās smadzenes no saņemtās informācijas viņu momentā nekļūdīgi atpazina kā Antiņu. Tuvākajā ielu krustojumā bija policijas kameras,kuras Antiņu noskanēja tā,itkā tam nebūtu drēbes un redzēja tam klāt esošos priekšmetus. Globālās smadzenes momentā apstrādāja informāciju. Antiņam klāt tika konstatēts priekšmets,kurš (kā globālās smadzenes uzskatīja) iespējams ir šaujamierocis. Antiņam bija divas pieturas jābrauc ar autobusu. Un autobusā iekāpjot,kameras autobusā informēja globālās smadzenes,kuras atkal konstatēja Antiņu. Kad Antiņš no autobusā kāpa ārā,viņu sagaidīja policijas apkalpe,(turpinājums seko)

 10. Gustavs Pērkons saka:

  (Turpinājums),kura lika uzrādīt dokumentus un atvērt makšķeres somu. Neko nelikumīgu neatradusi policijas apkalpe aizbrauca ar savu restīšu auto. Lūk,Antiņam nu bija pabojājies garastāvoklis. Bet viņu taču gaidīja ezeriņš mežā,un Antiņš degunu nenokāra un sparīgi devās nodomātajā virzienā. Viņš nepamanīja virs koku galiem klusi zuzošo,lidojošo kameru,kura mežā izsekoja dzīvās būtnes pēc to siltuma izstarojuma. Tikko pamanāmā zālē ieaugusī taciņa Antiņu noveda dabīgas ainavas ezermalā. Niedres no lēna vējiņa pieskāriena viegli skrapstot pamodināja cilvēkā pirmatnīgas dabas klātienes sajūtas. Rokas sniedziena attālumā gulēja ezers… Pēkšņi aiz muguras atskanēja barga balss:”Stāt! Vai jums makšķerēšanas licence ir? Ak nav!”
  Antiņš nezināja,kā viņš tika izsekots,jau no pirmā soļa uz ielas līdz ezera malai,un kā zivju inspektors viņu sameklējis. Bet viņš sāka saprast,ka dzīvo totalitārā policejiskās,elektroniskās diktatūras valstī.
  .
  .
  .
  Admins
  Jā, Gustav, bet makšķerēšanas licence tomēr ir vajadzīga. Tā bija vajadzīga arī pirms koronas un visās valstīs.
  Un vēl, tad, kad Tev un vēl kādam pazudīs kāds tuvs cilvēks, tad pirmais skriesi pie kameru večiem.
  Uz galda Tev ir nazis. Tu ar viņu vari dzīvību glābt un arī atņemt. Svarīgi ir: kādās rokās visas šīs ierīces nonāk… .

 11. Kārtiņš to Alvīne saka:

  Pasaules bankas plānā kovid afēras 1. fāze esot paredzēta līdz 2025.g. Tā vilksies tik ilgi cik vajadzēs,līdz visi būs aizgaldā.

 12. ``tā sacīt jāsaka`` saka:

  https://www.youtube.com/watch?v=aCEB_qbJYjc

  “da pomožet nam virus!“

 13. Anonīms saka:

  Labvakar!
  Spriežot pēc atbildes,par šiem cionistu pakalpiņiem ,Tihonovskas un Nevzorova jādomā ka viņus cieni,bet patiesībā to kretīnu vēlme iznīcināt Baltkrieviju prihvatizējot un padarot baltkrievus par nožēlojamiem kalpiem ES un citur.Lukašenko pareizais vecis un labi dara ka ar noziedzniekiem uz pārrunām neies.Visa tā varza kas tur ārdās ir apmuļķoti cilvēki kuri tic vareno ,,saldajai dzīvei,,,bet tas viss ir meli,māņi un beigties var kā visām pasaules tautām ar drūmu nākotni.
  .
  .
  .
  Admins
  Lukašenko jau Baltkrieviju ir tik pat kā iznīcinājis..
  Tā kā tavas gaudas skan līdzīgi tām, kuras nāk no sinagogām.

 14. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Pareiz Anonim!
  Lukošenko nepārdeva Belazu jenķiem, kā ukraiņi savu aviācijas gigantu “Antonova” konstruktora biroju Bojingan ASV, tad arī sākās ķibeles.

  Latvijas boļševiki pārdeva Līvānu stikla rūpnīcu vienam auslenderam par sviestmaizi.

  Tas izveda rūpnīcas muzeju un nopelnīja kārtīgu čunguru un atdeva atpakaļ līvāniešiem!

  Labs piemērs bija Saeimas deputāts, kas abrigeniem veda banānus, bet pats ar diplomātu, izmantojot diplomāta pasi, veda ārā vērtslietas uz rietumiem vienā diplomātā vērtības vairāk nekā piecās lielajās fūrēs!!! Vot, tas ir bizness!!!

  Kas notiek ar Liepājas Metalurgu? Ar Latvijas cukurfabrikām??? Ar Latvijas zemi?

  Alvīnītei gribu atgādināt, ka lauksaimnieku pirmā biedrība bija dibināta 1802. gadā Kauguros.
  Katrā pagastā bija biedrība.
  Vai tiešām 80 gadīga tante neko nav dzirdējusi par vietējo lauksaimniecības biedrību? Varbūt arī, jo pagastu nav?!

  Es ceru, ka cilvēki atgriezīsies savās biedrībās Latvijas laiku biedrībās, kas no 1936.gada 23 augusta kļuva pārveidotas par LLK nodaļām.
  Par to var interesēties uz vietas biedrībā bijušajā pagastā, vai arī rakstīt uz Mārupes biroju adresi: Daugavas ielā 28. Mārupe, Mārupes novads, LV-2167. centīšos dot pilnīgāku informāciju

  Es apsolīju uzrakstīt lasītājiem par iespējām un ceļiem, kā atjaunot Latvijas valsti!

  Pašreiz ir svarīgāk ir gatavoties ārkārtas Saeimas vēlēšanām, jo tas ko Eižens Finks bija pareģojis , sāk strauji piepildīties.

  To, ka visu Latvisko vajag iznīcināt labs piemērs ir likvidēt Brakus, kā arī nonievāt Rudolfu Blaumani ……

  Eduardam Lunim gribu atgādināt, liec mierā Astrīdu Bērziņu.

  Viņai es palīdzēju ar brošūriņas sagatavošanu, tagad gatavojam grāmatu.

  Es daudzi pārrakstu uz kompjutera, meklēju arhīvos izziņas, veicu sagatavošanas darbus kopīgam celtniecības projektam.
  Jā, par to viņa man maksā un man nav jākaunējas par mūsu sadarbību.

  Bet vai tu samaksāji sertificētiem speciālistiem, kas veica zaudējumu aprēķinu Tavām ēkām? Tu solīji 10% no tāmes vērtības. Tāme biia ap 35 000 latu, kuru tu varēji piedzīt no pašvaldības. Varbūt arī esi saņēmis, bet kā krievs saka: fraiera žadnostj gubit!!

  Par tavu trīs reizes no Rīgas uz Ķegumu un speciālistu divreiz vizināšanu, lai novērtētu un uzmērītu zaudējumus tu – boļševik klusē/
  To, ka esi partorga cienīgs melis jau norāda ka trīs reizes, ko tu man pildīji mašīnā, nu nekādi nevar ieliet tonnu!!! To tik var partorgs izskaidrot.
  Es to nevaru un nemāku biedri partorg- boļševik!

 15. Anonīms saka:

  Manas tantes (manas mātes māsas, bija 3, pagājšgad viena nomira) jau nesūdzas. Viņām ir pensija pie 300€, un viņas saka, ka var ar to iztikt. Malku palīdz pagasts sagādāt. Viena tante gan saka, ka švaki ar kājām, griibētu tā kā uz pansionātu, bet pansionāts Madlienā prasa 600€ mēnesī… Toties viņai tagad palīdz samarieši. Pašas bērni tālu dzīvo.
  Viņām vēl bija 3 brāļi, divi tika iesaukti leģionāros un neatgriezās no kara.
  Es par to rakstīju, lai būtu lasītājiem kāds ieskats par to, kādi procesi notiek laukos.
  Kāda labklājības ministre reiz teica, ka padomju laikos strādājošiem nemaz nepienāktos maksāt pensijas… Arī cilvēkiem, kas pabaroja viņu un citus?
  Nu, bet viņai arī tagad nav viegli, tai ministrei.
  Veiksmi visiem Jaunajā gadā!

 16. Andris un draugi saka:

  Veseliību visiem godīgajiem un īstenajiem mūsu pilsoņiem šajā Jaunajā Gadā! Bet to maltu LRTT ir atšifrējis pilnībā, jo šis tips ir nevis pret 4.maija kolaborantiem, bet pret to, ka nav ticis pie šo siles! Jo nekad tiešām nav bildis ne zilbes pret krievu okupantiem, ne pret komunistu pretekļiem!

 17. Anonīms saka:

  Labvakar!
  Raidījuma beigās jau Nevzorovs pateica kādi ,,cilvēki,,atbalsta nelietīgās,banditiskās,idiotiskās darbības Baltkrievijā.Tie visi sinagogas klienti.Es negaudos,bet skaidri redzu ka Lukašenko darbība pareiza,bandītus nav jāglauda ar spalviņu,bet jāierāda pareizā vieta.Vienīgi apmautie var simpatizēt šiem uzpirktiem trakotājiem kuri vēlās lai iznīcina viņu valsti Baltkrieviju ko daudzas valstis jau piedzīvojušas aurojot brīvibu,brīvibu,bet rezultās bēdigs,diktē un valda varenie.
  .
  .
  .
  Admins
  Slepkavu var aizststāvēt tikai viņam līdzīgais… . Hazāržīds Lukašenko tūlīt, kad nāca pie varas likvidēja baltkrievu Valsti. Krievu valodu noteica par saziņas valodu, nomainīja Himnu un karogu un slepkavoja acis nemirkšķinot… . Bet, viņa laiks ir beidzies, to pat Ņevzorovs atklāti ir pasacījis un pakārts šīs izdzimtenis tiks aiz kājām, tāpat kā Musolīnī.

 18. Anonīms saka:

  Hazāržidu pirmdzimtais bērns visā PSRS bija dibinātās HELSINKU GRUPAS kuru vadības centrs Maskava un Āzijas republikas ,Gorbačovs,Andropovs uc.nodevēji.Mērķis — likvidēt Varšavas bloku ko izdevās paveikt lai varētu sākt un arī sāka prhvatizāciju(izlaupīšanu). Visā šajā teritorijā notika nežēligas spidzināšanas,krāpšanas slepkavošanas,un viss lai saraustu bagātibas.
  Baltkrievijā tas nesanāca,jo Lukašenko redzēja un arvien redz šo falšo ,,brīvibu,,.Kā īsts savas zemes saimnieks nelikvidēja un neprihvatizēja uzņēmumus, saimniecibas bet darbojās tautas un valsts labā.
  .
  .
  .
  Admins
  Nelaime tikai, ka visas Baltkrievijas rūpniecības preces nav konkurētspējīgas ar Rietumu precēm. Derīgas tikai Krievijas tirgum…

 19. -Eduards Lunis saka:

  — Lai arī man ir pilnīgi nepieņemami maltlevit veidīgie cilvēkveidīgie , tāpēc izstāstīšu atgadījumu no savas agrās bērnības…
  —Kad sarkanā armija atgriezās Latvijā, mūsu māju ieguva ukrainis-nākošais kolhoza priekšsēdētājs-Kozančuks. Tēvam pateica- ņem pie rokas savu ,,milašku,, tas ir manu māti un kraties prom…!?
  —Mitinājamies nelielā būdelē, kura bija pavisam nožēlojama salīdzinot ar māju, kurā piedzimu 1942. g. martā. tā bija Latvijas laika paraugsaimniecība ar 60 ha zemes un atbilstošām ēkām -liela kūts, šķūnis iekopta zeme, tēva stādītas priedes un skaists augļu dārzs…
  Lieki teikt,ka te nebija arī augļu koku, kurus tēvs iestādīja vēlāk, bet ir palicis atmiņā gadījums,kuru gribu atgādināt, lai Latvietis varētu lepoties ar savu izcelsmi…
  Bija laikam jau rudens, lija lietus un gāju garām kaimiņa dārzam un redzēju pavisam netālu zemē nokritušus skaistus, lielus ābolus! Man ļoti gribējās tos savākt, pašam iekosties sulīgajā gardumā, aiznest mājās vecākiem un brālim… Stāvēju ilgi, izmirku, bet neuzdrošinājos paņemt…
  Lai arī ir pagājuši vairāk kā 70 gadi, atceros it kā tas būtu noticis vakar un lepojos ar to…
  — Un ar ko tu -malta, vai levits varat lepoties!?

 20. Anonīms saka:

  Labvakar
  https://www.youtube.com/watch?v=kPIG0nlkGGg
  Noskaties šo filmu,varbūt tad sapratīsi kādu nelaimi šī ,,brīvība,,atnesa Latvijai,Krievijai uc.,baltkrievu Baķka savai tautai nelaimi nevēl.
  Tā kā atopies,nlielies esi sagrāvis PSRS citādi būsi līdzvainigs,bet vaļsirdiga atzīšanās sodu Tev mīkstinās.Ja netici kas visur notika,notiek un notiks,tad painteresejies presē,internetā un no aculieciniekiem,pats zini kā to dara.

 21. Māris M. saka:

  Papildināšu Eduarda Luņa domu ar savu pieredzes stāstu no bernības.

  Augu padomju laikā. Dārzā vecāki bija ieaudzējuši ābeles, bumbieres, plūmes, ķiršus. Viss, kā jau pie latviešiem pierasts. Laikam ejot, pagastā saradās artūra priedīša apjūsmotais kontingents, kuram mēs esot pateicību parādā par atbrīvošanu no vāciešiem, un ap māju un dārzu tika uzsliets žogs, lai arī pašiem kaut kas no dārza veltēm paliek. Kādu dienu ar māti izejam dārzā un redzam – krievene pārceļ pār žogu mazdēlu un sūta tīkliņā salasīt visu, ko var salasīt. Mana māte, protams, sāk bārties, ka krievene kaunu neprot. Par atbildi seko nicinoša galvas šūpošana:

  “Ой! Ой! Ой! Ой! Яблоки жалко!”

 22. Māris M. saka:

  Vērojot pēdājā laika notikumus Latvijā, jāpabrīnās, ko visu tikai čekas rokaspuiši nav gatavi tautai tīkamu ausīs žūžot, lai to ievestu vēl dziļākā purvā.

 23. W saka:

  Starptautiskais cionisms var jebkuru tautisku cīnītāju pasludināt par bīstamu maniaku un izsludināt starptautiskā meklēšanā. Tā daudzas reizes ir darīts. Tad meklējamam par izsekošanas sistēmām un īpaši gudrajām kamerām ir stipri atšķirīgs viedoklis no cionistiskā pasaules redzējuma. Pašlaik kā noziedznieku tiesā Asandžu,rīt kā tautu īrus,parītdien latviešus. Žīdu projektā tas vairs nav aiz kalniem. Tagad ar vakcīniņām neatgriezeniskas veselības sekas izraisīs mediķiem,armijai,policijai,tad palaidīs kādu vēl niknāku sērgu. Valstis būs pilnīgi dezorganizētas. Un ar tiem,kuri globālajiem noteikumiem nepakļausies,izrīkosies kā ar bīstamiem maniakiem. Lai nu Dievs dotu,ka šāds redzējums par cionisma nolūkiem nav pareizs. Bet,ak vai!

 24. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Kāpēc tad luniņš neatgriezās uz savām tēva mājām, nezina kurā pagastā? Vai maz viņš zina, kurā aprinķī bija viņa tēva mājas ?
  Jā, pagastu nav, tāpat kā likums par pagastiem nav atjaunots! Nav jau arī aprinķi atjaunoti

  Lai aptumšotu prātus , izgudroja novadus! Cik daudz izmaksā šī novadu reforma???

  Zemniekam nav vajadzīga Ciema padome, kas plāno un regulē viņa vietā. Likumā par Pagastu pašvaldībām ir aizliegts pagastam nodarboties ar uzņēmējdarbību. Atjaunojot Likumu par Pagastiem, atkristu lielā korupcija, jo tad ar budžeta naudu nevar šeptēk, kā tagad to dara patvaldību vadītāji???
  Ciema Padomes izpildkomitejai bija viss jāplāno un jāvada!!! Tad rodas jautājums – Kādā valsts iekārtā mēs dzīvojam???

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.