V. Freimantāls. Tieši E. Levits pretdarbojās RLB

Un visi šie Latvijas pārstāvji saņem atalgojumu Eiropā un citur par apzinātu latviskuma graušanu un Latvijas dzīšanu astronomisko parādu purvā !

Tad jau ari bankas aplaupītāji uzskatāmi par „BANĶIERIEM“ ! (ar pamatīgu ikmēneša – ik nedēļas algu).

Latviskuma zādzība nav pieļaujama ! (Par to pienākas valsts nodevībai pielīdzināms sods)

Esmu iznīcinātās Rīgas Latviešu Biedrības vēlēts goda tiesas tiesnesis.

Tāpat kā Linards Grantiņš esmu zvērīgi apkarots Latvijā. Katra diena man un manai 10 bērnu ģimenei ir smags pārbaudījums ! Komunistu un čekistu neierobežotā vara Latvijā ir pats bīstamākais un arvien pieaugošais, pretlatviskais spēks !

Vienlaikus ar Puķina varas sabrukšanu Krievijā – Latvijā varēs cerēt uz likumības atjaunošanu un latviešu ģimeņu aizstāvību valstī !

Pretlatviskā varas kliķe tiks tiesāta gan Krievijā, gan Latvijā !

Un tad Krievijā, iespējams, nodibināsies krievu Maskavas biedrība ar Rīgas Latviešu Biedrības 1938. gada statūtiem – ņemtiem par pamatu ! Un ikvienā apdzīvotā vietā radīsies KOLEKTĪVĀS ANALĪTIKAS CENTRI. Tad nebūs vairs jātaisa demonstrācijas laukumos un ielās – (krievu biedrībās ikviens būs tiesīgs iestāties un līdzdarboties).

Tas pats varēs notikt ari citās valstīs, kur varu sagrābušas partijas !

Atceramies – Rīgas Latviešu Biedrības 1938. gada statūti garantē visaugstākās iespējas valsts varas sabiedriskajai kontrolei ! (Ikvienai RLB struktūras rezolūcijai ir garantēta, tiesiska sabiedrības kontrole pār valsts varu)

Latvijas brīvvalsts laikā valsts prezidents 24 stundu laikā izskatīja ikvienu, RLB pieņemto rakstveida rezolūciju.

Latvija ir pirmā valsts pasaulē ar šādu fenomenālu sabiedrības pašorganizēšanos !

Tieši no tā visvairāk baidās totalitāro un autoritāro valstu partijnieku „bandas“ !

Tas ir LATVISKAIS modelis, kas aptver absolūti visas latviešu apdzīvotās vietas ! (Šī pašorganizēšanās)

Tas bija un ir pamats visā pasaulē vienot latviešus !

Nevienai tautai nav šādas prakses vispār !

Latvija ir civilizācijas demokrātisma lielvalsts ! (No mums var mācīties visas tautas)

Tieši tādēļ 1993. gada 18. februāra naktī komunistu un KGBistu teroristu grupa prettiesiski, BRUTĀLI likvidēja likumīgi atjaunoto Rīgas Latviešu Biedrību un aizliedza 1938. gada RLB, likumīgi atjaunotos statūtus !  

Egīls Levits, kā toreizējais tieslietu ministrs ir tiešais vaininieks šajā pretlatviskajā NOZIEGUMĀ !

Helsinki 86 kategoriski iestājās par latviešu tiesību atjaunošanu biedroties savās Latviešu Biedrībās! Katram savas mājvietas tuvumā !

„Latvijas ceļa“ noziegumam pret latviešiem nav un nevar būt noilgums !

Šodien katram muļķim ir skaidrs „Latvijas ceļa“ komunistu nomenklatūras NOZIEGUMS ! (Valsts apzināta graušana – rūpniecību izlaupot, prihvatizējot un diskriminējot tās ģimenes, kuras par sertifikātiem nevarēja iegūt īpašumus, kuros paši dzīvoja padomju laikā !) Jo mājas bija denacionalizētas – tātad nevarēja privatizēt par sertifikātiem.

Un ne tikai valsts graušana – ari latviskās kultūras izkropļošana līdz nepazīšanai ! (Sabiedrisko organizāciju likvidācija – to vietā radot noziedzīgas, maskētas valstiskās varas slepeni apmaksātas struktūras)

Demogrāfiskā katastrofa ir „Latvijas ceļa“ izplānota un īstenota valsts izputināšana.

Egīls Levits, kā tieslietu ministrs pret darbojās Augstākās Padomes Prezidija lēmumam, kas uzlika par pienākumu MK noteiktā termiņā nokārtot atjaunotajai Rīgas Latviešu Biedrībai īpašuma tiesības uz visiem RLB īpašumiem (to skaitā Māmuļas namu Merķeļa iela 13.)

Tas ir noziegums, ko veikusi valsts amatpersona KAITNIECISKOS nolūkos !

Tieši tas pats attiecināms uz visiem Latvijas ģenerālprokuroriem, kuri ignorēja un iznīcināja, likumīgi atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības, visus iesniegumus uz Latvijas ģenerālprokurora vārda.

Pieprasām nekavējoši atjaunot visas iznīcinātās Latviešu Biedrības, atdot ēkas visā Latvijas teritorijā un atjaunot Helsinku 86 likumīgo pārstāvniecību biedrību ēkās, lai dotu iespēju tautai sabiedriski darboties likumības atjaunošanā Latvijā ! (Novēršot sociālo nevienlīdzību un pieļautās netaisnības)

Pieprasām pilnībā izbeigt Latvijas atmodas celmlauža Linarda Grantiņa krimināllietu, reabilitēt visus Helsinki 86 cilvēktiesību aizstāvības grupas aktīvistus un garantēt viņu ģimenēm politiski represēto personu statusu ! (Vienlaicīgi nodrošinot viņu ģimenes ar valsts apmaksātam mājām, vietās, kur šīs ģimenes gribētu dzīvot)

Latvijas prezidentam ir personīgi jārūpējas par ieilgušo NELIKUMĪBU novēršanu pret Helsinki 86 un visu 1940. gadā iznīcināto latviešu biedrību atdošanu biedrībām !

Helsinku 86 būtība ir kritizēt valdību, rūpēties par latviešu ģimeņu tiesību aizstāvību, mazināt sociālo nevienlīdzību, atmaskot komunistu un KGBistu pretlatviskos NOZIEGUMUS !

Helsinku 86 uzdevums ir aizstāvēt katru latviešu ģimeni un atjaunot likumību, atbilstošu satversmei !

Visi satversmes ļaunpratīgie, pretlatviskie kropļojumi nekavējoši jāatceļ !

Helsinki 86 ir uzskatāms par atjaunotās Latvijas valsts pamatakmeni un jebkāda Helsinku 86 cilvēktiesību aizstāvības grupas nomelnošana, apkarošana, ierobežošana ir krimināli sodāma kā kaitniecība !

Ikviens, kurš vēršas pret cilvēktiesību aizstāvības grupu Helsinki 86, ir uzskatāms par pretvalstiskas rīcības veicēju un tam atņemama Latvijas pilsonība pēc soda izciešanas!

Helsinki 86 ari pieprasa nekavējoši visus nepilsoņus – cietumniekus atbrīvot un izraidīt no Latvijas, dodot tiem valsts apmaksātu iztikas minimumu viena gada iztikas nodrošināšanai ! (Kā ceļamaizi). Tas būs ieguvums ! Cietumnieka uzturēšana maksā 41 eiro dienā !

Helsinki 86 ari pieprasa atcelt NĪN visiem pilsoņiem, kuru ienākumi nesasniedz iztikas minimuma pārtikas daļu un daudz bērnu ģimenēm!

Helsinki 86 ari pieprasa atcelt a/m gada nodokli un obligāto apdrošināšanu (kā tas bija senāk, kas motivēja būt uzmanīgam un disciplinētākiem uz ceļa) ! Tad stāvoklis satiksmes drošībai bija labvēlīgāks !

Helsinki 86 ari pieprasa mainīt vēlēšanu mahinācijas – ievērot satversmē norādīto (tur nav paredzēta partiju privileģētā krāpniecība, kas novedusi tautsaimniecību nesamaksājamos parādos un demogrāfiju dziļākajā katastrofā !)

Mums latvietība ir jāaizstāv !

Un to viskonsekventāk dara Helsinki 86 !

08.19. 19

Sātanistu kloāka

You may also like...

3 Responses

 1. čuguns saka:

  Uldis Ģērmanis un Imants Lešinskis. Par KGB darbību trimdā.

  https://www.youtube.com/watch?v=KXwSt6nNpaM

 2. fakts saka:

  Ievietojam rakstu, kādi ir valsts nozagšanas un apzinātas kaitniecības augļi. Kādi ieguva un iedzīvojās, zaudēs latviešu tauta, bet tā saucamie atbildīgie dienesti vainīgos neķer un pie atbildības nesauc. Tā vietā dienesti “apkaro” Linardu Grantiņu un Valdi Freimentālu ar viņa kuplo ģimeni.

  Finanšu ministrija bažījas par iespēju zaudēt Vienotajai veselības nozares elektroniskajai sistēmai (E-veselībai) piešķirtos Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus.

  Finanšu ministrijas pārstāve Diāna Rancāne šodien Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē pauda, ka 2007.-2013.gada projektos patlaban turpinās pēcuzraudzības periods, kur Latvijai jādemonstrē, ka izveidotie e-pakalpojumi strādā, lai nebūtu riska zaudēt ES finansējumu.

  “Pārbaudes parāda atsevišķus riskus, ka atsevišķi pakalpoumi tomēr nestrādā tā, kā vajadzētu, testa vide atšķiras no reālās vides,” skaidroja Rancāne.

  Viņa uzsvēra, ka Nacionālajam veselības dienestam (NVD) nekavējoši jānovērš trūkumi, tie jāanalizē un atbildīgāk jāpieiet projektu vadībai.

  Savukārt šajā plānošanas periodā projektu gaita tāpat nav pietiekamā kvalitātē, ņemot vērā gan jau pagājušo laiku, gan arī prognozējamo kavēšanos. Minsitrijas pārstāve uzsvēra, ka patlaban signāli ir tādi, ka iepriekšējā perioda negatīivā prakse tiek turpināta.

  “Patlaban sasniegts nav nekas, līgumi nav noslēgti. Respektējam NVD un Veselības ministrijas darbu, pārskatot projekta koncepciju, bet laiks iet uz priekšu,” teica Rancāne.

  Minsitrijas pārtāve uzsvēra, ka ir redzams, ka arī budžetā projektam ieplānotie līdzekļi netiek izmantoti cilvēkresursu kapacitātes dēļ. “Ja trpināsies tik nozīmīgi kavējumi arī tālāk, ko mēs arī paredzam, tad ir ārkārtīgi nozīmīgi stiprināt NVD kapacitāti, jo pretējā gadījumā resursi varētu tikt ieguldīti apšaubāmi, kas varētu nozīmēt līdzekļu zaudēšanu turpmāk,” brīdināja Rancāne.

  Veselības ministrijas (VM) pirms gada sagatavotā atskaite par pamatnostādņu E-veselība Latvijā ieviešanu 2014.-2017.gadā liecināja, – lai ievestu e-veselības sistēmu Latvijā, kopējais izlietotais finansējums Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu ietvaros ir 16,409 miljoni eiro.

  No šī finansējuma 1.kartā, kas tika izveidota vienotās veselības nozares uzraudzības informācijas sistēma, tostarp astoņi e-pakalpojumi, tika iegultīti 325 630 eiro. Vienlaikus lielākā daļa finansējuma jeb 9,558 miljoni eiro tika izmantoti projekta īstenošanas 2.kārtā, kad tika izveidots e-veselības portāls, veselības informācijas sistēma, kā arī pilnveidota vienotā veselības nozares uzraudzības informācijas sistēma, tostarp izveidoti 28 e-pakalpojumi.

  Vēl 6,444 miljoni eiro tika izlietoti, lai izveidotu vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmu, kas paaugstinājusi brigāžu darba efektivitāti un precizitāti.

  Kā norāda VM secinājumos par pamatnostādņu E-veselība Latvijā ieviešanu 2014.-2017.gadā, lielākā daļa jeb 71% no pamatnostādnēs un plānā iekļauto pasākumu ir ieviesti. Vienlaikus 8% pasākumu nav izpildīti lietderības apsvērumu, bet 21% pasākumu – finansējuma trūkuma dēļ.

  VM skaidroja, ka sākotnēji apstiprinātais plāns paredzēja, ka e-veselības ieviešanai papildus nepieciešami 42,149 miljoni eiro, tostarp 2008.gadā 9,207 miljoni eiro, 2009.gadā 16,496 miljoni eiro, bet 2010.gadā. Plānotajā apjomā papildu finansējums netika piešķirts, proti, 2008.gadā tika piešķirti tikai 7% no plānā paredzētā, bet 2009.gadā – tikai 2%. Kā rezultātā bija iespējams īstenot tikai mazu daļu no plānotajiem pasākumiem, norāda ministrijā.

  E-veselības ieviešanu Latvijā pavadīja virkne problēmu, kas ilgāku laiku liedza sistēmu pilnvērtīgi izmantot pacientu un mediķu vajadzībām.

  Avots: https://jauns.lv/raksts/par-veselibu/352800-problemas-ar-e-veselibu-nav-palikusas-nepamanitas-bazijas-par-iespeju-zaudet-pieskirto-es-naudu

 3. nra saka:

  SPILGTS CITĀTS
  Uzzinot, ka Augstākās tiesas senatore Marika Senkāne nav konstatējusi pamatu ģenerālprokurora Kalnmeiera atlaišanai, tieslietu ministrs Jānis Bordāns aicināja mainīt likumu par ģenerālprokurora atcelšanu. Izrādās, «tiesiskuma koalīcijas» ideologi nevēlas pieņemt tiesu lēmumus, ja neatkarīga tiesa neatbalsta viņu politiskos mērķus
  – Juris PAIDERS

  Juris Paiders tiek uzskatīts par Aivara Lemberga ruporu, kuram nelieši Marika Senkāne un Ēriks Kalnmeiers ir Dieva tā kunga vietā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.