A. Kavacis. Terorisms ir stulbs, bet likumsakarīgs

Zaļš, tautastribunals.euAndrejs-Kavacis-Linards-Grantiņš-Juris-Rubenis-Jānis-Vanags-Pāvils-Brūveris.19. Andrejs-Kavacis-LELB-Latvija-Baznīca-LRTT.Pāvils-BrūverisEduards Veidenbaums bija precīzs: “Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks”…

Varenie valda ar mazākuma dūres demokrātiju, bet viņu ignorētais vairākums aklās dusmās triec terorisma dūri galdā… .

Terorisms ir idiotiska cīņa pret visu un visiem, slepkavojot pēc gadījuma iespējām pieejamus nevainīgus cilvēkus. Teroristi cer ar baiļu palīdzību pakļaut sev pasauli, kas tiem droši vien neizdosies, taču viņi varētu piespiest eiropiešus pārvērtēt līdz šim neaizskaramo liberālsātanismu, kas bez tautu akcepta uzkundzējies visiem.

No terorisma galvenokārt  cieš nevainīgā tauta. Valdošie sātanisti prot slēpties un no saviem slēpņiem “varonīgi” aicina sargāt “jaunās kopīgās vērtības”, kas sacerētas nolūkā aizvietot dievišķo kārtību… .

Sacerēti tādi starptautisko tiesību akti, kas pavēl uzturēt pašreizējo stāvokli arī tad, ja tas veidots uz varas un netaisnības pamata.

Eirosātanisti neievēro Dieva dotās tautu tiesības brīvi dzīvot nacionālās valstīs. Būtībā tiek turpināta marksistisko sātanistu tautu sajaukšanas politika.

Paceļot cilvēku tiesības augstāk par tautu tiesībām arī Latvijai piespieda “integrēt” PSRS okupācijas varas pārvietotos kolonistus.

Kā integrēt tos, kas negrib integrēties ?

Tas liberāļus neinteresēja ne Latvijā, ne Eiropā. Integrācija bija tikai melīgs murgs īsto nolūku un patiesības slēpšanai.

Islāma ticīgie pirmie pilnīgi atklāti noraidīja un sāka apkarot integrācijas murgu ar nepakļaušanos un terorismu. Un kāpēc lai to nedarītu Eiropā, kur slepkavas dzīvība pēc sātanistu loģikas ir neaizskarama arī pēc tam, kad viņš ir atņēmis dzīvības simtiem citu cilvēku, kuriem acīm redzot nav bijis tiesību palikt dzīviem ! Slepkava turklāt jāuztur komfortablā cietumā nevis uz dēļu nārām, bet uz mīksta matrača.

Te nu liberālsātanisti labestībā domājas pārspējuši pašu Dievu. Tikai viņu “labestība”ir ačgārna, jo tā aizstāv noziedzniekus, nevis viņu upurus.

Liberālteroristi bez spridzināšanas visai Eiropai uzspiež neproduktīvu viendzimuma pāru “laulības”. Tas, protams, samazinās dzimstību un radīs darbaspēka trūkumu. Un atkal būs vajadzīgi integrāciju noraidoši ieceļotāji.

PROBLĒMAS NEBEIGSIES, JA PAŠI EIROPIEŠI NEATŅEMS POLITISKO VARU SĀTANISKAJIEM LIBERĀĻIEM UN NEIZSVIEDĪS MISKASTĒ “VIŅU KROPLĪGĀS VĒRTĪBAS”!

Tikmēr periodiski notiks teroristu organizēti sprādzieni. Jācer, ka tas, kas ir jau noticis Eiropā, palīdzēs eiropiešiem nokratīt no kakla liekulīgo liberālsātanistu varu.

Ne jau tikai Eiropā un Krievijā valda liekulīgi sātanisti, kas ar demagoģiju un varu  vairo netaisnību un spriedzi starp tautām, izraisa asins izliešanu un tad liekulīgi  “cīnās par mieru”. Āzijā, Tuvajos Austrumos kopš aizvēstures dzīvo kurdu tauta, apmēram 20 miljoni cilvēku, seno mēdiešu pēcteči, bez tautas tiesībām uz savu valsti.

Ne ANO, ne “starptautisko tiesību normas” neaizstāv viņu dabīgās tiesības.Viņiem joprojām jādzīvo jauno tautu: irāņu, arābu un turku iekarotās teritorijās bez savas nacionālās valsts. Un sena liela tauta ir kļuvusi par teroristiem tikai tāpēc, ka virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks… .

Liekulība “starptautisko tiesību normās” neliedz plātīties arī Putinam kā Krievijas impērijas “tiesību” glābējam un aizstāvim. Viņš bezkaunīgi runā par krievu tiesībām visās kādreiz okupētajās teritorijās. Neviens viņu neapsauc un neapklusina, jo starptautisko tiesību normas skaidri nenoliedz “laupītāju tiesības” un neaizstāv aplaupītos. Toties pienākumu pret laupītājiem laupītājs vienkārši var noliegt. Nozog Ukrainai Krimu un vēl rēķina cik daudz Ukraina esot parādā Krievijai.

Kas ir spēkā, taisnība vai netaisnība ?

Prāv.emer. Andrejs Kavacis

04.04.16

You may also like...

8 komentāru

 1. Valdis Freimantāls saka:

  Paldies Kavacim, labs raksts, loģiski spriedumi!

  Patiešām, terorisms ir stulbs, bet likumsakarīgs!

  Bet es iesaku V I S I E M paanalizēt terorismu Latvijā!

  Jūs jautāsiet, vai tad tāds pastāv?

  .Jā, mēs dzīvojam nožēlojamā valstī, kur kopš 1940. gada viltīgām un vardarbības metodēm maza, sīka politiķu grupiņa savās rokās tur visas tautas likteni. Kur neizmērojamas ciešanas un izmisums, pazemojumi un bezcerība ir ikdienas norma simtiem tūkstošu cilvēkiem Latvijā.

  Un nav brīnums – jo kopš 99 gadiem, 1917. gadā pasaules praksē it kā ar tautas kopējo gribu P O L I T I Ķ I sarīko
  masu slaktiņus .

  Un tas viss, lai V A R D A R B Ī G I. mainītu pastāvošos likumus!

  Lai pie varas valstī nonāktu POLITIĶI – SLEPKAVAS ,

  Viņu acīs cilvēku dzīvībām nav nekāda vērtība. Un tas jau ir bīstami! Šos P O L I T I Ķ U S ir jāprot atšķirt un atpazīt!

  Tas ir galvenais šodienas U Z D E V U M S. Bet neviens to nerisina. Viltīgie ” POLITSLEPKAVAS” maskējās ar vispārējām frāzēm, izpūš miglainu dūmu aizsegu, lai viņus neatklātu, lai noturētu par parastiem cilvēkiem!

  Viņus visus tagad ir viegli atklāt, jo informācija , paldies Dievam, iizplatās internetā un patiesie vaininieki ar laiku tiks saukti pie A T B I L D Ī B A S .

  Latvijā terorismu veic KOMUNISTI un. ČEKISTI . Tā ir pretlikumīga darbība, lai noturētu varu savās asiņainajās rokās.
  Komunistu terors pret latviešiem ir apkopots un pētīts, bet nav novērsts – tas turpinās?

  Bet, par cik viņi varas grožus nav izlaiduši no savām rokām, Latvijas T E R O R I S M A akts – Rīgas Latviešu Biedrības iznīcināšana. 1993. gada 18. februāra naktī tiek rūpīgi slēpts no tautas, tāpat kā tās likumīgie 1938. gada statūti
  visus O K U P Ā C I J A S. gadus.
  Tam nolūkam radīta viltus biedrība un viltus Ž U R N Ā L I TI, viltus P O L I T I Ķ I un viltus. V Ē S T U R N I E K I.

  Tikai, pateicoties H 86 dibinātājam un vadītājam, Linardam Grantiņam , cilvēkiem visā pasaulē iespējams iegūt patieso informāciju par Māmuļas iznīcināšanu 1993. gada 18. februāra naktī.

  Tā komunisti paturēja varu savās rokās un neitralizēja 800 000 cilvēku pārstāvēto P I L S O Ņ U. kongresu – reālo tautas patieso pārstāvniecību, Rīgas Latviešu. Biedrības nozīmīgu un svarīgu aktivitāti.

  Klasificējot 1993. gada 18. februāra nakts Māmuļas likumīgās darbības paralizēšanu kā T E R O R A aktu, mēs
  sauksim lietas īstos vārdos!

 2. a. saka:

  Neierobežotā migrācija ir nodarījusi postu mūsu tautai. Un Rietumeiropa arī ir migrantus “atēdusies”. Pasaulē ir jānotiek kādām izmaiņām šajā sakarā. Aizbraukušie varbūt neatgriezīsies, bet tā turpināt arī nevar.

 3. Lasītājs saka:

  Tas ir 1942. gadā Krievijā nogalinātā latviešu dzejnieka LEONĪDA BREIKŠA teksts. Kad izlasīju, pamiru, jo skarbie vārdi, kas rakstīti pirms 83 gadiem, nav ne par matu zaudējuši savu aktualitāti šodien un tepat – Latvijā.

  Lasītājs

  KAS MUMS VAR DRAUDĒT?

  Kas tad nu liels var draudēt tādai tautai, kuru pats Dievs ir sargājis gadu tūkstošiem?

  Nekas liels, protams.

  Dzīvības mums neatņems neviens.

  Dievs mums viņu ir devis, un Dievs viņu cieši tur savā rokā.

  Brīvību un neatkarību?

  Jā, to mums gan var atņemt. Un, varbūt, jau nākamajā lielajā karā.

  Kāpēc?

  Tāpēc, ka neesam mēs stāvējuši par savu zemi un tautu tajā nomodā, kādā mums par viņu bija jāstāv.

  Sveša naida saēsta un saskaldīta viņa ir no vienas valsts robežas līdz otrai.

  Neesam pratuši mēs čūskas dzeloni izraut no savas tautas sirds.

  Dzīvo un staigā mūsu vidū vēl tie, kas pirms nedaudziem gadiem grūtās nāves mokās lika mirt mūsu brīvības cīnītājiem.

  Dzīvo un mūsu vidū nesodīti un brīvi staigā tie, kas Vidzemes mežos un Latgales ezermalās tvarstīja un briesmīgā nāvē nogalināja mūsu zemes neatkarības aizstāvjus.

  Dzīvo un mūsu vidū brīvi staigā tie, kas dienu dienā gatavojas tai stundai, kad viņi varēs atvērt mūsu zemes vārtus svešam karaspēkam, kuru vadoņiem tie jau kopš pašas mūsu valsts dzimšanas kalpo Jūdasa darbā: izspiegodami mūsu dārgo, asinīm pirkto zemi un viņas sargus.

  Neesam bijuši mēs pietiekoši modri un neesam pietiekoši cienījuši mūsu brīvības dienas.

  Šodien – jā – tiešām – vēl šodien mēs neesam iztīrījuši savas armijas aizmuguri no visiem tiem, kas pirmā kara dienā izvilks pa visu zemi un visām pilsētām noslēptos ieročus, lai vērstu tos pret mūsu karavīriem, kas, pagriezuši savas krūtis pret ienaidniekiem, nespēs atgaiņāties pret uzbrukumiem no mugurpuses.

  Tāpēc neraudiet, latvieši, ja rītu mēs atkal būsim vergi. Mūsu rokas nav pratušas laikā saņemt zobenu mūsu zemes aizstāvēšanai, lai tad pilnam mūsu muguras saņem verdzības pātagas.

  Maz mēs esam iemācījušies pa septiņiem gadu simtiem.

  Laikam vēl mums ir jāpamācās, lai mēs prastu pienācīgi sargāt un aizstāvēt savas brīvības vaiņagu.

  Žēl jau nu būtu pēc šiem piecpadsmit gadiem atkal jūgties svešinieku jūgā.

  Skaisti jau izskatījās mūsu brīvvalsts sarkanbalti sarkanais karogs, kad mūsu jaunās valsts svētkos viņš šalca un plivinājās mūsu ielās.

  Bet, ja jau nav lemts, lai tad ar nav.

  Stāstīsim mēs slepeni, pie malas nolīduši, mūsu bērniem teikas un pasakas par kādreiz brīvo Latviju. Stāstīsim viņiem par mūsu pašu armiju, kāda mums bijusi, bet kādas mums nebūs, ja nepratīsim to šodien pienācīgi cienīt.

  Tā jau nu reiz ar mums ir: jūgā mēs esam stiprāki nekā brīvībā.

  Lai tad briest un rūgst mūsu tautas spēks mūsu dzīslās vēl dažu gadu tūkstoti! (… kamēr atkal kādā dienā augšām celsies mūsu tautas brīvības laiks).

  Bargi, bargi par mums lai valda mūsu jaunie kungi. Lai viņi asiņainām rīkstēm izsit no mums mūsu latviešu stulbumu un kūtrumu. Lai viņi asiņainiem sviedriem izsviedrē no mums mūsu nevīžību pret mūsu patstāvības un neatkarības briesmām.

  Lai viņi cirzdami mūs cērt, kamēr izcērt no mūsu miesām savtības un mantrausības spitālību un sīku blēžu garu.

  Lai viņi zemē un dubļos iespiež mūsu galvas, kas nav pratušas nēsāt brīvu vīru cepures.

  Dzīvus lai viņi atkal rok mūs zemē, kā viņi raka mūsu pirmos brīvības cīnītājus.

  Varbūt tad atkal mēs iemācīsimies augšām celties un savu zemi un savu neatkarīgo valsti turēt ciet asiņainiem pirkstiem, un būt ar mieru drīzāk palikt bez galvas, nekā izlaist no rokām šo dārgumu.

  Lai nāk, lai nāk pār mums šis sods.

  Es nezinu, vai mūsu vaimanas jaunā verdzībā brēks pret debesīm stiprāk nekā mūsu nelietīgā necieņa pret mūsu zemes stiprumu un neatkarību.

  Tad mēs vismaz zināsim, kas mums bija jādara, lai mūsu zemi nesagrautu.

  Tad mēs vismaz zināsim, ka latvietis latvietim ir brālis un dārgākais no visiem, kas vien mīt zem Dieva zilajām debesīm.

  Tad mēs vismaz zināsim, kas mums bija jādara, lai Latvija vienmēr stipra būtu.

  Leonīds Breikšs

  1933. gads
  .
  .
  .
  Admins
  “Neesam pratuši mēs čūskas dzeloni izraut no savas tautas sirds. Dzīvo un staigā mūsu vidū vēl tie, kas pirms nedaudziem gadiem grūtās nāves mokās lika mirt mūsu brīvības cīnītājiem.”

  Mēs izrausim to čūskas dzeloni un samīsim pašu čūsku !
  Mēs ietrieksim sarkano cionistu MIGLU Elles tumšākajā stūrī !
  Lai nolādēti tie, kuri mūsu tautu nīdē !
  Lai nolādēti tie, kuri kalpo šiem sarkanajiem izdzimteņiem !

 4. Mežu Endijs saka:

  Lai nāk, lai nāk pār mums šis sods.

  Tieši pie šādas atziņas bieži nonāku sarunās ar apbrīnojami daudziem cilvēkiem. Kā tādi bezcerīgie ļutari, kuriem bail aizskart kāda neģēļa izdomātas un nelietīgi uzspiestas tiesības, nespējot pieņemt, ka mums pašiem ir tiesības, gods un cieņa.
  Protams, izdevīgāk un bieži vien vieglāk ir locīties līdzi visiem vējiem, lai no kuras debesu puses tie pūstu. Tikai teicienam, ka tas kas locās nelūzt, šoreiz gan nepiekritīšu, tas ir tikai laika jautājums, trupe jau iemetusies sen. Laiks lūzt un tad atklāsies gadskārtu riņķi, kuri vēstīs katra nopelnus un ieguldījumu latvju likteņkokā.
  Ļausim atkal svešajiem salipināt šo sarkankoku ??, vai tomēr stādīsim savu ozolu un lemsim paši savu likteni, tas atkarīgs no ikkatra un reizē visiem kopā.

 5. no Vaiņodes saka:

  Kā saka, tautai savi varoņi jāuzzina. Internetā pameklējiet spriedumu, kā Vaiņodes novada dome ir jau zaudējusi, bet vēl var pārsūdzēt to apelācijas tiesai līdz 06.04.2016. Dokuments satur faktus par 11.februāri 2015., kad ar varu pārņēma Vaiņodes muzeju, lai nelikumīgi paši izvazātu. Pēc būtības tāpat kā Aivara Borovkova vedekla priHvatizēja pulkveža Kalpaka kādreizējo mantu vai 1993.gadā tika priHvatizēts Latviešu biedrības nams (Māmuļa), arī te
  eksponāti gaišā dienas laikā tiek priHvatizēti, tiek iznesti no likvidētā muzeja, likti mašīnā, aizvesti. (Ziņas ko novērojuši cilvēki). Muzejā atrodas eksponāti – kuri ir vienīgie valstī, tie visi iet bojā, pakļauti visnelabvēlīgākajiem apstākļiem. Cilvēkiem (mantu īpašniekiem) uz pieprasījumu atgrieztas netiek. Tātad komunistu lozungs “laupi salaupīto” darbojas pilnā sparā, bet ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un Satversmes aizsardzības biroja direktors (bijušais ģenerālprokurors) Jānis Maizītis to pieļauj. Tā nav priecīga ziņa, jo tas simbolizē, ka Latvijā tiesiskuma nav.
  .
  .
  .
  Admins
  To sauc par sātanismu- cionismu, kas nolēmis mūsu tautu iznīcināt.
  Nedz Maizītis, nedz arī Kalnmeiers nav latvieši !
  Viņi ir ļoti pārcentušies rokot bedri, kura domāta priekš mums, par dziļu censoņas izrakuši !
  Ārā ta paši vairs netiek…. .
  Redzēsi, latviet, ka viņi nosprāgs savos ļaunuma tīklos sapinušies… .

 6. Valdis Freimantāls saka:

  Visdziļākā cieņā noliecu galvu LASĪTĀJA priekša par Leonīda Breikša vēstījumu no 1933. gada .

  Tik dzili un izjusti pateikts!

  Tik trāpīgi un S Ā P Ī G I.

  Paldies, LASĪTĀJ !

  Pagaidām Tu nedrīksti nosaukt savu vārdu un uzvārdu vēsturei un tautai, bet pienāks laiks, kad tūkstoši tādu kā Tu – skaidru un skaistu, gudru un A P Z I N Ī G U latviešu ceļs nebūs vairs Komunistu un čekistu A I Z Š Ķ Ē R Š Ļ O T S, lai savā svētvietā – M Ā M U Ļ Ā varētu sanākt kopā un lemt Latvijas, mūsu dārgās Dzimtenes likteni!

  Lai varētu mūsu. K O L E K T Ī V Ā S analītikas centrā Māmuļā aisztāvēt mūsu ģimenes, mūsu kultūru un G O D U!

  Paldies Linardam Grantiņam, ka spējis radīt Tautas tribunāla vietni, kur vienoties un izraudāt latviešu tautas rūgtās un sāļās dvēseles asaras!

  Pavasaris ir sācies!

 7. Pēteris saka:

  Valdim:

  Par 1917. gadu Krievijā lasi Jiri Linnas grāmatā “Zem skorpiona zīmes”

 8. Eduards Lunis saka:

  —Nenokārsim galvas un degunus ! Breikšs bija citā laikā! Breikšs nevarēja saqņemt atbalstu ne no M. hADSOMA, KURŠ JAU 2009. G. 23.SEPTAMBRĪ , SAVĀ PĒTI’JUMĀ-LATVIJAS NEATKARĪBA IR NOZAGTA- ATKLĀJA VISDRAUSMĪGAĶĀ NOZIEGUMA PRET LATVIJU UN TĀS TAUTU VEICĒJUS UN PAT TEICA, KA VAJAG VEIKT LATVIJAS VARAS AUGŠGALA NOZIEGUMU STARPTAUTISKU IZMEKLĒŠANU UN VAINĪGO SODĪŠANU, GAN ASV VĒSTNIECE BEILIJA , KURA ATKLĀTI PAZIŅOJA PAR NOZIEDZNIEKIEM VARAS AUGŠGALĀ, GAN GRANTIŅA TRIBUNĀLĀ ESOŠĀ PATIESĀ INFORMĀCIJA PAR KONKRĒTIEM NOZIEZNIEKIEM , GAN LAPSAS PORTĀLS IZGAISMO NOZIEDZNIEKUS,GAN VILORS EIHMANIS CEĻ GAISMĀ VARTURU JURIDISKAS DABAS NOZIEGUMUS, VALDIS FREIMENTĀLS-UN DAUDZI CITI…
  Faktiki pietiek, atbilstošu Latvijas attīstībai,cilvēku, lai izveidotu rīcībspējiģu valdību. Tāpēc:
  –AICINU IERASTIES 2016. G. 4. MAIJĀ ,RĪGĀ, PL.14-OS PRETIM OKUPĀCIJAS MUZEJAM, KUR NOTIKS -LATVIJAS GLĀBŠANAS SAPULCE. SAPULCES MĒRĶIS-NEVARDARBIĢA , NELIKUMĪGĀS VARAS MAIŅA , PAGAIGU VALDĪBAS IZVEIDE UN APSTIPRINĀŠANA TAUTAS ATKLĀTĀ BALSOJUMĀ.
  AICINĀTI VISI LATVIJĀ DZĪVOJOŠIE UN DOMĀJOŠIE PAR LATVIJAS ATDZIMŠANU , ATTĪSTĪBU, TIESISKUMU UN CILVĒKU ATGRIEŠANOS DZIMTENĒ!
  Latvijas Glābšanas komisija. Tel uzziņām -65038743

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *