M. Luters par žīdiem

Mārtiņš LutersKāds komentārs, kas šodien ir aktuāls.

Vilnis> Iesniegts 10.11.2013 at 10.18

The Jews and Their Lies by Dr. Martin Luther.

Von den Jüden und iren Lügen.

Par žīdiem un viņu meliem.

==============================================

„Ak, tauta kā tu jāta tiec!”, sacīja Rainis.

Žīdi un viņu meliTautiešus vajag izglītot, nevis nodarboties ar tukšu demagoģiju. Kas stāvēja aiz Spānijas revolūcijas, aiz Francijas revolūcijas, aiz Krievijas revolūcijas, aiz Vācijas revolūcijas? Kādi spēki palīdzēja Hitleram nākt pie varas un kādēļ tieši šim cilvēkam vajadzēja „iznīcināt nacionālās valstis un Venēciju pārvērst Eiropas lielumā”?

Kas 90-os organizēja „krāsainās” revolūcijas visā PSRS teritorijā, lai komunisma koncepciju nomainītu pret liberālisma koncepciju, kuras reliģiskās saknes tāpat kā komunismam meklējamas jūdaismā? Kas Eiropas valstis ir pārvērtis par ASV kabatas valstīm? Un kas Obamam liek Ameriku saukt par īpašu valsti un amerikāņus – par augstākās rases pārstāvjiem ? Vajag skatīties no augstās socioloģijas skatpunkta, nevis izgrieztu puzles gabaliņu ar nosaukumu „žīdi un komunisms”„kaulu pasviest” latvju tautai. Vācu domātājs Karls Šmits, kurš pēc Vācijas sakāves 1945. gadā ir dzīvojis gan padomju, gan amerikāņu okupētajās zonās, gan pamanīja, ka amerikāņu liberālisms ir kareivīga ideoloģija ar mazāku noslieci uz kompromisu nekā padomju komunisms. Šmita personīgā pieredze parāda, ka amerikāņu neo-liberālisms ir daudzkārt bīstamāka par komunismu (kuru viņš pats necieta). Karls Šmits iedod mums vēl vienu svarīgu domu: „Katra ideoloģija sevī slēpj reliģisku doktrīnu”. Ja saucam lietas īstajos vārdos, tad patreizējais liberālisma režīms nav nekas cits kā žīdu jūgs.

Lūk, raksts no laikraksta „Laikmets” Nr.17 (24. 04. 1942.), ko pirms vairāk kā 450 gadiem par šiem “siseņiem” teica Mārtiņš Luters.

Mārtiņš Luters un žīdi

Latviešu starpā maz ir pazīstams Mārtiņa Lutera raksts par žīdiemVon den Jüden und iren Lügen (1543.g.). Savā laikā to diezgan daudz lasīja. Vēlāk tam nepiegrieza vairs vērības. Jaunākās Mārtiņa Lutera rakstu izlasēs to pat nesastopam.

Unbenannt Žīdu meliTomēr jāatzīst, ka rakstam ir svarīga nozīme.

FOTO: Lūk, žīdu pretīgā propaganda pret Latviju un latviešu tautu: http://doveiks.lv/2011/04/03/national-geogrphic-vaino-latviesus-holokausta-organizesana/

Tanī autors izsaka savus uzskatus par žīdiem. Viņa spriedums tanī ziņā pārsteidz, ka jau 16. gs. viņš pareizi novērtējis žīdu kaitīgumu. Mārtiņš Luters šinī ziņā uzskatāms kā pravietis. Lasot viņa prasības un padomus žīdu jautājumā šķiet, ka tie rakstīti mūsu laikiem. Jau toreiz žīdi ar savu izturēšanos bijuši tik neciešami, ka tos pilnā mērā varēja nicināt. Mārtiņš Luters, kas veica lielo reformācijas darbu, uzsāka arī cīņu ar žīdiem.
Ņemot vērā to, ka žīdi uzskata sevi par kaut kādu izredzētu tautu un apdraud visas pārējās tautas virs zemes, Mārtiņam Luteram likās nepieciešami brīdināt vāciešus stāties sakarā ar žīdiem. Lūk, galvenās viņa apcerējuma domas:

“Žīdi lielās, ka viņi esot krietnākie cilvēki pasaulē. Mēs, goji, t.i. pagāni, turpretim viņu acīs neesam cilvēki, bet labi vēl, ka tie mūs atzīst par niecīgiem tārpiem. Savās sinagogās viņi pateicas Dievam, ka nav goji, bet Izraeļa ļaudis. Visi citi nav cilvēki, bet pīles un peles attiecībā pret viņiem. Tā viņi lielās, bet patiesībā ir lielīgi un iedomīgi blēži, ka pat līdz šai dienai nespēj nekā cita, ka vien sevi slavēt un visus citus nievāt. Viņi ir īstie meļi un asins suņi, kas ar saviem meliem bez apstājas sagrozījuši un viltojuši rakstus. Viņu ilgas un cerības tiecas pēc tā, lai varētu reiz ar mums, pagāniem, tāpat rīkoties kā Persijā Esteres laikā. Ak, cik viņiem mīļa Esteres grāmata, kas viņus noskaņo asinskārīgā, atriebīgā un slepkavīgā alkumā(alkatīgumā) un cerībā!
Viņi iedomājas sevi par Dieva tautu tādēļ, ka viņu uzdevums esot nokaut un žņaugt pagānus. Cēlākais darbs būšot tas, ka viņu gaidītais mesija ar savu zobenu nokaušot un nogalināšot visu pasauli.
Viņi atsaucas uz savu bauslību un likumības taisnību, bet cik reiz viņi pēc saviem pašu rakstiem nav atkāpušies no bauslības, ticības un taisnības un nav dzīvojuši tā, kā dzīvo velni, kam viņi ir līdzīgi? Tie ir ar visu ļaunumu piesātināti: ar skopumu, skaudību un naidu savā starpā, ar lielību, lepnumu, augļošanu un lādēšanu pret mums, pagāniem. Tā kā viņi lielās, var lielīties slepkavas, zagļi, krāpnieki, kā arī visi pārējie ļaunie ļaudis, proti, ar to, ka viņi ir svētā Dieva tauta un viņiem ir baušļi, ko viņi netur.
Sargies, kristieti, no žīdiem un zini, ka sinagogas nav nekas cits, kā velna perēklis, kurā perinās pašuzslava, uzpūtība, meli, zaimi, kur Dievu un cilvēkus peļ tik indīgi un rūgti, kā to dara paši velni.
Viņi gaida mesiju, ko viņi sauc par „Hembdath”, t.i. visu pagānu mantu. Gaidāmais mesija nozīmē tātad pagānu zeltu, sudrabu un dārgakmeņus, kas žīdiem jāsagrābj un ar ko viņiem jāvalda pār nežīdiem. Zem saules nav bijis skopākas un naudaskārīgākas tautas par žīdiem.
Varētu brīnīties, kādēļ viņi nīst kristiešus; viņiem taču nav iemesla. Mēs tiem darām tikai labu; tie mitinās mūsu mājās. Žīdi mūsu apsardzībā lieto mūsu zemi, ceļus, tirgus, ielas. Mūsu valdība un valdnieki ļauj no savām kasēm žīdiem ņemt, zagt, laupīt, cik patīk, t.i. viņi ļauj žīdiem sevi un savus pavalstniekus dīrāt, izsūkt un par savu pašu naudu padarīt sevi par nabagiem. Kā svešiem ieceļotājiem žīdiem nekā nav, tāpēc visam tam, kas viņiem tagad ir, vajadzēja būt mūsējam. Ja zaglis nozog desmit guldeņus, tad viņu pakar, un ja viņš nolaupa tos uz ielas, tad viņam nocērt galvu, bet kad žīds ar augļošanu nolaupa jeb nozog desmit tonnas zeltu, tad viņš ir mīļāks par pašu Dievu. Viņi sevi drošina, stiprina ticībā un indīgā īgnumā pret mums, saka cits citam: „Turieties cieši kopā, lūk kā Dievs ir ar mums un neatstāj savu tautu svešumā. Mēs nestrādājam, bet dzīvojam labas dienas. Nolādētie goji strādā mūsu labā, un mēs saņemam viņa naudu. Tā mēs esam viņu kungi un viņi mūsu kalpi. Turieties cieši kopā, Izraēļa bērni, tad klāsies labi, mūsu mesija nāks. Ja mēs tā turpināsim un ar augļošanu ierausim visu pagānu zeltu un sudrabu, tad būs mums Hembdath”.
Dažs labs varētu domāt, es saku par daudz. Es nesaku par daudz, bet gan par maz. Lūk kādus smalkus un treknus melus viņi izplata par savu „gūstu”! Pagājuši 1400 gadu, kamēr Jeruzaleme izpostīta. 300 gadus žīdi vajāja un mocīja kristiešus, tā ka mēs varētu sūdzēties pat to, ka esam bijuši viņu gūstā. Tas arī atbilst patiesībai. Turklāt mēs vēl šo baltu dienu nezinām, kāds velns viņus atdzinis mūsu zemē. Mēs viņus neesam atveduši no Jeruzalemes un neturam viņus savā zemē. Visi ceļi viņiem ir brīvi, lai aizvāktos projām. Mēs labprāt dotu viņiem pat dāvanas, lai tiktu no viņiem vaļā, jo viņi mums ir smaga nasta – kā posts, mēris un nelaime mūsu zemei. No dažām zemēm viņi jau izdzīti. Tā viņus izdzina no Francijas. Nupat ķeizars Kārlis viņus izraidīja no Spānijas; šogad viņus padzina no Bohemijas, kur viņiem bija silta vieta. Manā laika viņi izraidīti no Regensburgas, Magdeburgas un daudzām citām vietām.
Vai tas ir gūsts, ja kādu nevar ciest savā zemē un mājās un cenšas ar varu dabūt projām? Tiešām, žīdi mūs kristiešus tur gūstā un turklāt vēl pašu zemē. Viņi liek mums strādāt vaiga sviedros un par mūsu sastrādāto naudu un mantu dzīvo labas dienas – slinko, dzer un plītē un ar nolādēto augļošanu iedzīvojas mūsu īpašumos, zobodamies par mums un spļaudami mums virsū.
Varbūt ir mūsu vaina, ka līdz šim neatriebāmies un nenonāvējām viņus par Kristus nevainīgām asinīm, par kristiešu vajāšanu, par bērnu asiņu izliešanu, bet par visām viņu slepkavībām, lādēšanām, zaimiem, meliem un izvarošanām ļaujam viņiem brīvi sēdēt mūsu vidū un turklāt vēl apsargām viņu sinagogas, mājas, dzīvību un mantu, padarām viņus slinkus un drošus un palīdzam izsūkt mūsu naudu un mantu, mūs izzobot un apspļaut, lai galu galā mūs pārvarētu, nonāvētu un aplaupītu. Lūk, ko visu viņi ikdienas lūdz un gaida!
Ko lai darām, kristieši, ar šo nolādēto, atmesto žīdu tautu? Nepieļausim žīdu melus, zaimus un lāstus, citādi kļūsim par šā ļaunuma sekmētājiem! Tāpēc gribu dot savu padomu:
1) Jānodedzina viņu sinagogas un skolas, un ko nevar nodedzināt, tas jāapber ar zemi, lai neviens akmens nebūtu vairs redzams. Tas jādara Dievam un kristietībai par godu, lai redzētu, ka mēs esam kristieši un neciešam savā vidū melus, zaimus un lāstus. Ja līdz šim visu to aiz nezināšanas esam pacietuši, tad Dievs mums to piedos, bet tagad, kad mēs to zinām, mēs nevaram saudzēt tos namus, kur viņi Kristu un mūs apmelo, zaimo, lād, apspļauj un izvaro.
2) Jānoposta un jānoplēš viņu mājas, kur viņi dzīvodami nodarbojas ar to, pašu, ar ko sinagogās. Žīdi jāsadzen vienā barā kā čigāni, lai viņi zina, ka nav kungi mūsu zemē, kā viņi lielās, bet svešinieki un gūstekņi.
3) Jāatņem viņu grāmatas, kurās mācīti šie netikumi – meli, zaimi un lāsti.
4) Viņu rabīniem ar zvērestu jāaizliedz mācīt. Viņi savu amatu ir zaudējuši.
5) Jānoliedz viņiem staigāt pa ielām. Tā kā viņi nav ne kungi, ne amatnieki, ne tirgotāji, tad lai viņi uzturas viņiem norādītajās vietās.
6) Jānoliedz viņiem augļot. Viņu bagātība – sudrabs un zelts jāatņem un jānodod glabāšanā. Viss, kas viņiem ir, ir mums nozagts. Viņu augļošana ir zādzība un laupīšana.
7) Jauniem un stipriem žīdiem un žīdietēm jādod rokās sprigulis, cirvis, lāpsta, grābeklis, lai viņi pelna maizi sviedriem vaigā. Tomēr mums nav jāaizmirst, ka viņi kaitēs, kur vien varēs, jo viņi negribēs mums kalpot un mūsu priekšā pazemoties. Tādēļ mums jāmācās no citām tautām. No Francijas, Spānijas, Bohemijas un citām zemēm viņi tiek izraidīti.

Ja starp kristiešiem soda zagļus, laupītājus, slepkavas un citus ļaundarus, kāpēc tad žīdiem, velna bērniem, ir brīvi visu to darīt bez soda? Padomājiet, kur mēs esam nonākuši, ka tik slinkus, ļaunus un nederīgus cilvēkus, kas pulgo Dievu, mēs par velti barojam un padarām bagātus, saņemot par to lāstus, zaimus un visādu postu! Vai tiešām mēs esam akli un stulbi?

Žīdi nav jāžēlo.

Kā traki suņi viņi jāaizdzen!”

www.tautastribunals.eu-14LRTT piebilde šim vēsturiskajam rakstam.

Viss, ko M. Luters par žīdiem ir sacījis, atbilst īstenībai. Mums pat nav jāpēta vēsture, lai par to pārliecinātos, bet vienkārši jāatver acis uz to, kas šodien notiek Latvijā. Visas lielās finansiālās noziedzības veic žīdi. Lielo starpnacionālo kūdīšanu veic arī tie paši žīdi.

Tas ir tik uzkrītoši, ka tam pat aklais nevar paiet garām.

LatvijaLatvija tiek izpārdota žīdiem ar veselu lērumu nožēlojamu kolaboracionistu palīdzību, kuri ir uzņemti BRĪVMŪRNIEKOS, ar zelta kalnu piesolījumiem. Vēl ir arī neskaitāmi “disidenti”, kuri ir salūzuši pie pirmās tikšanās ar bijušajiem KGBistiem. Visi viņi uz vēderu līzdami kalpo žīdu nacistiem, kuri ir “uzmetušies” par holokausta upuriem.

FOTO: Tāda būs nākotnes Latvija, kad Pasaule atbrīvosies no “kosmiskajiem gružiem”(Ļaunuma).

Žīdi nav gudrākā tauta, bet gan brutālākā, melīgākā un atriebīgākā. Žīdi nav Dieva izredzēta tauta, bet saikne ar Garīgo Pasauli viņai ir. Un, proti, ar absolūto ļaunumu- Sātanu(Antikristu).

Lai arī cik tas pretrunīgi un pat pretīgi izklausītos: Sātans ir Dievišķās Pasaules neatņemama sastāvdaļa. Sātans ir nepieciešams Dvēseles izaugsmei. Bez Viņa šai Pasaulei nebūtu nekādas jēgas. Man personīgi viņš nekādu ļaunumu nav izdarījis, jo es ar Viņu nekādos darījumos neesmu ielaidies.

Sakāmvārds saka: “Nebaidies Velna, bet sargies no viņa kalpiem !”

Un tagad par galveno domu, kuras pamatā šis garais ievads: Žīdi, kā tādi ir ļauni, to arī neviens nenoliegs un par šo secinājumu neviens sodīts netiks. Jautājums tikai: cik “labsirdīgas” bija impērijas, kuras žīdi ir sagrāvuši ?

Kā jau šajā i- vietnē daudzkārt rakstīts: “Ļaunajam ir viena laba īpašība, Viņš pie pirmās izdevības “aprij” savu konkurentu- citu ļauno.” Žīdi, pagājušā gadsimta sākumā, kopā ar latviešiem veica vienu teicamu darbu, sašķaidīja Krievijas Impēriju, vienu no pasaules asinskārākajiem vampīriem. Par ko arī krievi viņus un latviešus tik šausmīgi neieredz.

Krievu Pareizticīgā Baznīca svētīja visus drausmīgos karagājienus pret kaimiņu tautām. Tāda Krievija ir pelnījusi iznīcību un neko vairāk. Arī žīdu nacistu(cionistu) LAIKS ir iztecējis, jo viņu ļaunums ir pārsniedzis kritisko robežu, aiz kuras vairs nav atpakaļceļa. Un tieši latvieši būs tie, kuri pieliks PUNKTU viņu nelietībām.

Ar Dieva palīdzību šī Pasaule tiks atpestīta no mūžīgā ļaunuma- CIONISMA.

Beigsies šī kosmiskā nakts un iestāsies Atelpas brīdis līdz nākošajam ciklam.

Latvija atbrīvosies no šīs sātaniskās Antikrista sērgas un pastāvēs arī līdz nākošajam kosmiskajam CIKLAM.

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU !

L. Grantiņš 11.11.13.

You may also like...

8 komentāru

 1. ANDRIS7 saka:

  VISU LABU DIENU!
  Liels paldies par rakstu.Sen gaidiju.Garigam pacelumam jabut visur.
  Braucam talak.
  Daru ta.Lasu.Ieraugu lielu,fundamentalu atlieku pamatu pamatam.Stelleju
  blokus,lai sakristu pazes lidz mm.Mazako atlieku uz velaku,nepazudis.
  Atradu Merkatora kludu.Vins domaja,ka mainoties zemeslodes griesanas asij
  nak lidzi ari zemes,kuras ass bija pirms tam,tapec Dariju iezimeja Ziemelu
  ledus okeana 1595 gada.Ta nevar but,jo dzilums ir 4000 metru,un neviena
  zeme tur nevareja atrasties pirms tam.
  a)en.wikipedia.org/wiki/File:Mercator north pole 1595.jpg
  Uzmanibu piesaistija
  b)youtube.com/watch?v=SyiYcznTHEY,vai kirilica ,c(lielais)hudinov V.A.
  centre blagodarenia 04.11.2013
  Vins pierada,ka Darija ir Grenlande,kuru kontrole judu DANU cilts,kura
  sava laika paklava,un deva nosaukumu Danija.Ar kuru cinijas Kursi.Kura
  ar Voldemaru 2 iekaroja Igauniju,un uzspieda 3 lauvu gerboni.
  Skotija dzivoja musu senci PIKTI,kuri nenaca ,no Baltijas,bet,no Darijas,
  vairak neka 13 000 gadu ieprieks,pec 2 zemes katastrofas LIELIE PLUDI&
  &SASALUMS.
  c)peshera.org/khrono/khrono-07.html
  No,ka Skotijai divgalvju RUSU erglis,no kurienes ,pa sasaluma periodu
  aizcelija uz Persiju un Bizantija,un tikai pec tam uz Russiju.
  d)ruspravda.info/Gerb-i-simvoli-Belovodya-2522.html

  VELAK VEL/TENcINU

 2. Valdis Freimantāls saka:

  Levita noziegums – pieļaut Rīgas Latviešu Biedrības iznīcināšanu 1993.gada 18.februara naktī ir Latvijas Tieslietu Ministrijas mūžīgs kauna traips, nenomazgājams un kliedzošs.

  Admins
  Tas ir Levita uzdevums, iznīcināt visu latvisko.
  Šeit arī ir redzams viņa roku darbs:Banku krīzes organizēja valsts(E.Levits, R. Apsītis): https://www.youtube.com/watch?v=TyvSN8Lt-Co

 3. Vilnis saka:

  Ir atrasts ļoti ievērojamais dokuments par slepeno žīdu valdību visā pasaulē. Šis dokuments ir tā sauktā „Toledo’s vēstule”. Kad žīdu negantības vairs nebija ciešamas, 15. g. simteņa beigās Francijas ķēniņš apbrobežoja viņu tiesības, bet Arles pilsētas rabīns rakstīja slepenai žīdu valdībai toreiz Konstantinopolē:

  „Goda cienīgie žīdi, esiet sveicināti un mūsu padevības droši! Mēs darām jums zināmu, ka Francijas ķēniņš, kas atkal ticis par dienvidus Francijas apgabala Provances valdnieku, atklāti uzaicina visus žīdus pieņemt Kristus ticību, vai atstāt zemi. (Tā notika arī Spānijā 1391.g.) Arlē, Aiksē un Marseljē grib atņemt mūsu īpašumus, apdraud mūsu dzīvību, izposta mūsu tempļus un sagatavo mums lielas bēdas. Mēs nu īsti nezinām, kas mums darāms, lai izpildītu Moses likumus, un tāpēc griežamies pie Jūsu Gudrības ar lūgumu pavēlēt, kas mums jādara.
  Chabor’s, Arles žīdu rabīns. 1489. gada 13 Šerat”.

  Pēc 10 mēnešiem Chabor’s saņēma šādu spāniešu valodā rakstītu atbildi:

  „Daudz mīļotie brāļi iekš Mozes! Esam saņēmuši jūsu rakstu, kurā jūs rakstat par apspiešanu un ļauno likteni, kas jums jācieš. Šī ziņa apbēdina mūs tikpat dziļi, kā jūs pašus. Lielā dome un augstais rabīns dod jums šādus noteikumus: 1) Jūs ziņojat, ka Francijas ķēniņš piespiež jūs pāriet Kristus ticībā. Dariet to, ja nav citas izejas, bet paturiet savās sirdīs Mozes ticību! 2) Jūs ziņojat, ka grib atņemt jūsu īpašumus, tad uzaudziniet savus bērnus par tirgotājiem un baņķieriem, lai tie prastu nolaupīt kristīgajiem viņu mantu! 3) Jūs ziņojāt, ka tīko pēc jūsu dzīvības, tad izmāciet savus bērnus par ārstiem un aptieķniekiem, lai tie atņemtu dzīvību kristīgajiem! 4) Jūs ziņojat, ka izposta jūsu tempļus, tad gādājiet par to, ka jūsu bērni nāk par domkungiem un garīdzniekiem, lai tie izpostītu kristīgo ticību, baznīcu! 5) Jūs ziņojat arī par citām vajāšanām. Māciet savus bērnus par advokātiem un notāriem. Lieciet tiem iejaukties visās valsts darīšanās, lai tie noliktu kristīgos zem jūsu jūga, un lai tā beidzot jūs pārvaldītu pasauli un atriebtos par visām vajāšanām!… Paklausiet šai pavēlei, ko dodam jums ar šo rakstu. Piedzīvojumi māca, ka par spīti vajāšanai un apspiešanai jums vajaga iegūt varu. V.S.S.
  Žīdu firsts Konstantinopolē. 1489. gada 21 Kislev.

 4. Vilnis saka:

  Ir atrasts ļoti ievērojamais dokuments par slepeno žīdu valdību visā pasaulē. Šis dokuments ir tā sauktā „Toledo’s vēstule”. Kad žīdu negantības vairs nebija ciešamas, 15. g. simteņa beigās Francijas ķēniņš apbrobežoja viņu tiesības, bet Arles pilsētas rabīns rakstīja slepenai žīdu valdībai toreiz Konstantinopolē:

  „Goda cienīgie žīdi, esiet sveicināti un mūsu padevības droši! Mēs darām jums zināmu, ka Francijas ķēniņš, kas atkal ticis par dienvidus Francijas apgabala Provances valdnieku, atklāti uzaicina visus žīdus pieņemt Kristus ticību, vai atstāt zemi. (Tā notika arī Spānijā 1391.g.) Arlē, Aiksē un Marseljē grib atņemt mūsu īpašumus, apdraud mūsu dzīvību, izposta mūsu tempļus un sagatavo mums lielas bēdas. Mēs nu īsti nezinām, kas mums darāms, lai izpildītu Moses likumus, un tāpēc griežamies pie Jūsu Gudrības ar lūgumu pavēlēt, kas mums jādara.
  Chabor’s, Arles žīdu rabīns. 1489. gada 13 Šerat”.

  Pēc 10 mēnešiem Chabor’s saņēma šādu spāniešu valodā rakstītu atbildi:

  „Daudz mīļotie brāļi iekš Mozes! Esam saņēmuši jūsu rakstu, kurā jūs rakstat par apspiešanu un ļauno likteni, kas jums jācieš. Šī ziņa apbēdina mūs tikpat dziļi, kā jūs pašus. Lielā dome un augstais rabīns dod jums šādus noteikumus: 1) Jūs ziņojat, ka Francijas ķēniņš piespiež jūs pāriet Kristus ticībā. Dariet to, ja nav citas izejas, bet paturiet savās sirdīs Mozes ticību! 2) Jūs ziņojat, ka grib atņemt jūsu īpašumus, tad uzaudziniet savus bērnus par tirgotājiem un baņķieriem, lai tie prastu nolaupīt kristīgajiem viņu mantu! 3) Jūs ziņojāt, ka tīko pēc jūsu dzīvības, tad izmāciet savus bērnus par ārstiem un aptieķniekiem, lai tie atņemtu dzīvību kristīgajiem! 4) Jūs ziņojat, ka izposta jūsu tempļus, tad gādājiet par to, ka jūsu bērni nāk par domkungiem un garīdzniekiem, lai tie izpostītu kristīgo ticību, baznīcu! 5) Jūs ziņojat arī par citām vajāšanām. Māciet savus bērnus par advokātiem un notāriem. Lieciet tiem iejaukties visās valsts darīšanās, lai tie noliktu kristīgos zem jūsu jūga, un lai tā beidzot jūs pārvaldītu pasauli un atriebtos par visām vajāšanām!… Paklausiet šai pavēlei, ko dodam jums ar šo rakstu. Piedzīvojumi māca, ka par spīti vajāšanai un apspiešanai jums vajaga iegūt varu. V.S.S.
  Žīdu firsts Konstantinopolē. 1489. gada 21 Kislev.

  P.S. Manā rakstītajā komentāra teikumā „Kādi spēki palīdzēja Hitleram nākt pie varas un kādēļ tieši šim cilvēkam vajadzēja „iznīcināt nacionālās valstis un Venēciju pārvērst Eiropas lielumā”? nebija kļūda, kā jūs saskatījāt. Kā zināms, reālā vara – tā ir neredzamā vara, un daudzi šīsdienu kapitālisma noslēpumi iesniedzas tieši VX-XVI gadsimta laika robežās. Amerikā ir tāds skandalozs ekonomists Larušs, kurš apgalvo (un ne tikai viņš), ka pastāv mums neredzamas virsnacionālas struktūras, kuras vada vēsturiskos procesus vai kā minimums tos norīko. Larušs absolūti pareizi fiksē Venēcijas un Austrumindijas kompāniju lomu mūsdienu pasaules attīstībā, to valdošās angļu-sakšu grupas. To nevar apstīdēt, „kas nav akls, tas redz”. Tamdēļ arī vācu finansists Šahts 1930. gadā pierunājot citus Eiropas finansistus atbalstīt Hitlera nākšanu pie varas teica, ka šis cilvēks salauzīs nacionālās valstis Eiropā un mēs iegūsim Venēciju Eiropas lielumā. Tātad pēc būtības, viņi gribēja iegūt Eiropas Savienību, un vajag pateikt atklāti – lai arī eiropiešiem tas nepatiktu, bet patiesība paliek patiesība, pirmais vēsturē Eiropas Savienību nodibināja Hitlers. Tas bija viens no viņa galvenajiem uzdevumiem, viņam uzstādītiem uzdevumiem. Bet tas tā, tikai tāda neliela detaļa, zināšanai.

 5. morāni saka:

  Kad Spānijā izdzina ebrejus kas nepieņēma kristietību,tad kas pieņēma kristietību nosauca par morāniem.Ebreji kas Latvijā pieņēmuši kristietību sauc laikam par latviešiem ,kuri priecājās par ebreju simboliem.Kam simboli,tam vara …

 6. Milda saka:

  Un?? Kas tālāk

 7. Minska saka:

  20 km.no Minskas ceļot pilsētu miljoniem ebreju…. Baltkrievija jau esot pilna ar…..Ja jau ASV un Vācija nedodot naudu Izraēlai,tad viņi jau esot ceļā uz jaunu Izraēlu – Baltiju……
  .
  .
  .
  Admins
  Tieši tā ! Tas sātanistu midzenis tiek demontēts un tapēc arī šis žīdu ērce- Levits, mums tiek uzspiests !

 8. Valdis Freimantāls saka:

  Personīgi Levits ir atbildīgs par atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības zvērīgo likvidāciju 1993. gada 18. februāra naktī – (ignorējot RLB juridiskos dokumentus, iesniegtus viņam, kā Latvijas tieslietu ministram 1993. gadā!)

  Likumīgi atjaunoto RLB 1938. gada statūtu aizliegšana Māmuļā ir pretlatvisks noziegums bez noilguma!

  Virs 10 000 latviešu pašnāvības ir uz viņa sirdsapziņas.

  Latviešiem ir jāatjauno visas latviešu biedrības, lai tauta noveltu sātanistu slogu.

  Latviešiem visur ir augsti jāgodā, komunistu apkarotās Helsinki 86, likumīgās latviešu prasības!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *