LRTT. Cīņa pret komunistiem pieaug

L. Grantiņš. H-86, LRTT - KopiePirms sākam “runāt”, atgādināsim, ka komunisms ir pielīdzināts nacismam. Tikai ar cionistu uzstājīgu darbību šim dokumentam ANO “neuzlika zīmogu”.

Cionisti saprot, ka aiz komunisma “aizsega” ir redzami viņi paši- pliki kā tikko piedzimuši sivēni.

Cionisms- komunisms, tas ir tik bieži piesauktais Antikrists.

Komunistiem- cionistiem ir sveša cilvēka morāle. Desmit Baušļi šiem sātaniskajiem izdzimumiem neeksistē, jo TIE ir DIEVA radītās Pasaules PAMATS. Komunistu- cionistu sātanisko būtību mēs visskaidrāk un skaudrāk redzam Latvijā. Katra godīga cilvēka, un arī tautas pienākums, ir šo sērgu iznīcināt- izdeldēt no zemes virsas. H- 86(LRTT)visiem spēkiem to arī cenšas darīt. Nacisti, pretstatā cionistiem- komunistiem, ir tikai vārgi 5%tīgi zīdaiņi.

Nacisti Latvijā pastrādāja tikai šos nieka 5% procentus, kamēr kriev-žīdu komunisti pārējos 95% asins darbu.

L. Grantiņš 09.11.13.

Banku krīzes organizēja valsts(E.Levits, R. Apsītis):https://www.youtube.com/watch?v=TyvSN8Lt-Co

Jaunais Laikmets(indigo) pamazām piesaka sevi. Sātanistiem tajā vairs nebūs vietas: http://www.apollo.lv/zinas/video-pat-piecgadigs-zens-no-asv-zina-kur-atrodas-riga/620126

www.tautastribunals.eu 1LRTT kļuva zināms, ka ir vēl arī citi patrioti, kas neatkarīgi no H- 86, veic tādu pašu darbu.

Novēlēsim veiksmi Evijai Vinterei un viņas līdzcilvēkiem šajā grūtajā un bīstamajā cīņā pret Antikrista kalpiem, kuri šodien plosa mūsu Tēvzemi- Latviju. Turpinājumā variet iepazīties ar Evijas Vinteres sastādīto tekstu un arī Induļa Roņa teikto par šo sātanisko sistēmu, kura ir “apsēdusi” Latviju un latviešu tautu. I. Roņa teiktais jau ir publicēts šajā i- vietnē, bet, kā mēs zinām, tad atkārtošana ir zinību MĀTE.

Vēstules kopija:

“Mēs, Latvijas tauta, iesūdzam Starptautiskajā Krimināltiesā valdību, kas veic pret mums ekonomisko genocīdu.

Latvijas Republika 23 gados ir pilnīgi un absolūti izzagta, iztirgota, lauksaimniecība un rūpniecība gandrīz likvidētas, kā rezultātā valstī ir augsts bezdarba līmenis, apmēram 350 tūkst. Latvijas iedzīvotāju ir pametuši valsti, dodoties darba meklējumos ārpus Latvijas.

Lielākā Latvijas iedzīvotāju daļa strādā par valdības noteikto minimālo algu- 200Ls mēnesī!

Pēc nodokļu nomaksas saņem 146Ls=206 € ,bet iztikas minimums ir 198Ls =279 €

Cilvēki saņemot šādu algu dzīvo zem minimālā iztikas minimuma. Latvijas valstī nav progresīvā nodokļa. Rudens un ziemas periodā komunālie maksājumi ir 160Ls= 225€ un vairāk, pārtikai un pārējām elementārām lietām naudas vienkārši nav, un ja ģimenē ir 2-3 bērni, kuri ir jāskolo bērnu pabalsts 8Ls =11.29 € mēnesī, krājas parādi, kā rezultātā Bankas ik dienu izliek uz ielas kādu ģimeni, bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.

Ik mēnesi apmēram 100 iedzīvotāji piesaka savu fiziskās personas maksātnespēju.
Pēdējo gadu laikā likvidētas vairāk nekā 250 skolas.

Medicīniskā aprūpe ir kļuvusi par ļoti turīgu cilvēku prioritāti, jo cilvēks, kas saņem minimālo algu, ārsta apmeklējumus nevar atļauties. Slimnīcas ir likvidētas par 50%,kas praktiski padarīja neiespējamus medicīniskos pakalpojumus lauku iedzīvotājiem.

Invalīdu pensijas nenodrošina pat iztikas minimumu. Latvijā dzīvojošie invalīdi mēnesī saņem:
1.grupas invaliditāte-100 Ls=141.40 €

2.grupas invaliditāte-70 Ls= 98.80 €

3.grupas invaliditāte-45 Ls= 63.51€

Ārstu novērtējums piešķirot invaliditāti ir neadekvāts reālajām veselības problēmām. No pensionāru fonda nezināmos apstākļos pazuda 1 miljards latu, tādēļ vecuma pensijas arī nepārsniedz 282 € mēnesī!

Mēs, Latvijas tauta, lietojam nolietotos Eiropas apģērbus (second hand),pārtikā lietojam nocenotos produktus un braucam ar Eiropas antīkajiem auto, kuru remonts gadā mums izmaksā 50 miljoni, jo ceļu stāvoklis atrodas katastrofālā līmenī (tādu ceļu nav ne Igaunijā, ne Lietuvā).Latviju tagad atpazīst pēc tā, ka šeit ievieš eiro bez iedzīvotāju atbalsta, kas neiet kopā ar Eiropas pašas deklarēto demokrātiju.

Nevienam nav tiesību no mums pieprasīt kolektīvo pašnāvību.

Genocīds ir starptautiski sodāms noziegums.

Nevienam nav tiesību pieprasīt, lai mēs savus dabas resursus atdodam ārvalstu laupītājiem, bet paši izklīstam pa pasauli (ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām.1.pants)

Latvijas Satversmes (Konstitūcijas) 7.pants skan šādi:
‘Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu”

Ieviešot pret tautas gribu eiro, cenas un nodokļi visur celsies.

Mēs nevienam neko neesam parādā, lai parādus atmaksā tie, kas šīs parādzīmes parakstīja un 20 gadu garumā izzaga valsti!”

Man bija tas gods rakstīt melnrakstu Starptautiskajai Krimināltiesai, tagad tālāk tas dosies pie juristiem Rīgā, pēc tam vāksim parakstus.

Autore: Evija Vintere.

====================================================

No   vēstures zinātņu  doktora un habilitētā  doktora  vēsturē Induļa Roņa
kopš 2010.gada 18.novembra de iure LU profesora  un  LZA īstenā  locekļa (akadēmiķa),  kuram de facto vēl  nav  izdevies  atbrīvoties  no  šiem  viņa  godu  un  cieņu  pazemojošajiem grādiem un  nosaukumiem.
e-pasts: kraulietis13@inbox.lv
mob. telef. +371  26261152

Indulis-Ronis1Noraksti: LU rektora  palīdzei  ļoti  cienītajai  Ievai  Račko kundzei,  RSU rektoram profesoram J.Gardovskim, mācību prorektorei prof. I.Akotas kundzei,  zinātniskajai  prorektorei prof. I.Ozolantas kundzei.

Rīgā, 2013.gada 16.februārī.

Ļoti  cienītās  studentes  un  augsti  godātie  studenti!

Jau  mūsu  senči  mācīja,  ka  savs  gods ir  jāsargā  no  mazām  dienām.  No  savas  puses  piebildīšu,  ka  gadiem  ritot  un  kļūstot  par  lieliem  priekšniekiem —  jāsarga  ne tikai  savs,  bet  arī  savu  padoto  gods.  Nedrīkst  omulīgi klusējot  pieciest  tādas  lietas,    kā  to  sev  ir  atļāvušies  rektori  J.Gardovskis un  M.Auziņš –  viņi  turpina  pieciest,  ka  viņiem  uzticēto  universitāšu  akadēmisko  personālu, pat  dekānus, katedru  vadītājus un  profesorus  publiski  apvaino  par  slepkavām (Aivars Stranga),  LPSR VDK seksotiem (saīsinājums  no  krievu val. –slepenais  līdzstrādnieks)– kā  Ilgu Kreitusi,  Inesi Feldmani, Jāni Stradiņu, Irēnu  Šneideri,  Leo  Dribinu u.c. Lūdzu  Jūs —  sirsnīgi  palūdziet  savu  mācību  iestāžu  rektorus  un  citas  atbildīgās  amatpersonas —  lai  taču  viņi  liek  priekšā  manis  apvainotajām  personām  aizstāvēt  savu  godu  un  cieņu  tiesā.  Ja  viņi  to  joprojām  nedara,  tad  atskaitīt  viņus  no akadēmiskā  personāla  rindām,  ierosinot  anulēt  viņiem  visus  Latvijas  zinātniskos  grādus  un  nosaukumus.
Sīkāku  informāciju  Jūs  varat  iegūt  pielikuma  un  pievienotajos  dokumentos.
Parastais  arguments  pret  mani —  tā  domā  tikai  viņš  viens  pats,  pārējie  tam  nepiekrīt,  tāpēc  nav  ko  laiku  tērēt.  Te  nu  man  Jūs  ir  jāaicina  atvērt  svešvārdu  vārdnīcu  un  pārliecināties,  ka  vārds totalitārisms — nozīmē  visaptverošs.  Ka  padomju  okupācijas  režīms  bija  totalitārs  — taču  nenoliedz  neviena  no  minētājām,  manis  apvainotajām  personām.  LPSR VDK ar  saviem  taustekļiem  bija  aptvērusi  visas  dzīves  jomas,  īpaši  akadēmiskos  centrus  un  radošo  inteliģenci.  Manis  apvainotās  personas  padomju  okupācijas  laikā  strādāja  pie   ļoti  atbildīgām  ideoloģiskām  un  starptautisko  attiecību  tēmām,  kuras  pārraudzīja  LPSR VDK,  pārējie  mēs  strādājām  tikai  LKP CK kontrolē.  Ja  Jūs  ieinteresētu  manas  atmiņas  par  šīm  lietām —  esmu  ar  mieru  tajās  dalīties.
Pagaidām  man  ir  jāizdara  bēdīgs  secinājums,  ka  arī  rektoru  J.Gardovska un  M.Auziņa ceļu  okupācijas  laikā  ir  šķēsojusi  kāda  sarkano  melnā  vara.  Nespēju  atrast  citu  izskaidrojumu  viņu  nepieklājīgajai  uzvedībai  pret  mani —  nesniedzot  man  pat  pieklājības  atbildi  uz  manu  š.g. 17.janvāra  vēstuli (pielikumā) un  neaistāvot  savus  profesorus  pret  smagiem  apvainojumiem.

Ar cieņu

Dr.habil.hist. Indulis Ronis.

==========================================

GODMANIS,KALNIETE,KARIŅŠ,MIRSKIS,RUBIKS,ŠADURSKIS,VAIDERE,ZĪLE,ŽDANOKASarkano izdzimteņu kloāka

Daudzi cenšas apvainot visās nebūšanās Eiropas Savienību.

Bet vai tas atbilst īstenībai ?

Nekādā gadījumā !

Tie ir kārtējo reizi komunisti- cionisti, kuri degradē ES, lai pilnībā pārņemtu varu šajā labi domātajā SAVIENĪBĀ.

Tā tas ir bijis vienmēr, kur Labais, tur nekavējoties klāt ir Sātans ar saviem kalpiem.

Šajā foto jūs redzat 100% Sātana kalpus– latviešu tautas bendes.

You may also like...

8 Responses

 1. Os saka:

  Varbut Evijai Vinterei-tuvaks ir Rublis krievijas sini situacija,veidojot kopigo nakotni krievijas ekonomiskaja zona ar okupanttautu krievu. Tad gan ir javac paraksti un jastajas ar joni lauka no ES. NAV-minets,ka tiesi krievu tauta ir izpostijusi un radijusi sadu situaciju,nav minets-ka seit Valda krievu okupanttauta ar krievijas pasparvaldi,ka okupacija turpinas,nav atjaunota Latvija 1918.gada dibinata. Dezinformacija pilniga un ja ar sadam Peticijam tiks aizgazta Starptautiska sabiedriba,sadi raksti ir izdevigi tikai Kremlim. Un kurai tautai tad man butu jamaksa nodokli,lai vini vairotos? Vai sai krievu,krievijas dalai,jo krievi neietilpst tanis 350 000 beglu,krieviem nav Pilsonibas pagaidam un izbrauc Latviesu tauta.

  Admins
  Ne jau ES ir pie vainas, bet gan maitu ērgļi, kas ir tūlīt klāt, kur var kaut ko izplēst no vēl dzīvām miesām.
  Mums nav jācīnās pret ES, bet gan pret parazītisko- ļauno.
  Nezāles vienmēr būs tur, kur TU stādi kultūraugu.
  Nu, tad ravēsim šīs nezāles bez žēlastības, ar visām saknēm. !!!
  Mūsu pusē ir vienreizējs LIKUMS- 1949.g. Konvencija.
  Cīnīsimies, lai tā tiktu īstenota.
  Visas pārējās “gudrības” mums piespēlē sātanisti: cionisti- komunisti, lai mūs šķeltu.
  Nemaucies, Os, uz viņu viltīgā āķa.

 2. ANDRIS7 saka:

  VISU LABU NAKOSO DIENU!
  Musu 1991 gada barikades,bija Trocka 1922 gada aprautas pasaules
  revolucijas turpinajums,izveloties citas cinas formas,bet ne mazak
  efektivas.Iznicinasanas veids ar 100% uzviju.
  Ashkenazam Stalinam izdevas apturet sefardu Trocki.Sazverestibas merogu
  nosaka masona Ratkovska pratinasana
  a)perevodika.ru/articles/18536
  Abu censonu merki,gan saskan,iznicinat kristietibu un balto rasi.
  b)ruspravda.info/Glaza-zerkalo-dushi-ili-Vedi-o-rassah-DAriytsi-
  HAriytsi-Rasseni-i-Svyatorussi.

  P.S. Dazi sikumi-Demokratijai visur seko nave.
  Kalachi,tauta starp Pakistanu un Afganistanu.
  Boris Ronsteins,ASV socialdemokratu lideris,ka Lenins.

  VELAK VEL/TENcINU

 3. Os saka:

  Cinities par Taisnibu un Likumibu-ta ir dabiska ikviena Cilveka,savas majas,Zemes un Pilsoniskas Valsts normala paradiba,jo preteji tadi ir tiesajami par Valsts un Tautas nodevibu,seit es domaju savu Valsti 1918.gada dibinatu un okupetu ar Krieviju un krievu tautu vel sobaltdien. Okupantvalsts krievijas pilsoni jeb okupanttauta krievu ir iznicinama mana Valsts teritorija,ka Banditi ar jebkuram metodem un tas ir Taisnigi. Taisniba gan nav viens un tas pats,kas Likums. Es,ka savas Pilsoniskas Latviesu Tautas un Valsts Cilveks cinos pret krievu agresorvalsti un krievu tautu,kas ir ielauzusies mana Zeme,tas ir izpildu Likumu,savas Valsts Konstituciju un paklautos sekojosi likumus,jo mana LR de jure pastav vel sodien un de facto ta ir okupeta ar krieviju un krievu tautu. Sis veidojums 4.maija 1990.gada lidzigais mana LR,ir Nelegetims un Nauda ir-nelikumiga. Sekojosi-visi,kas cinas par 4.maija okupacijas Latu ka naudu,atbalsta okupaciju ar esoso Kremla pasparvaldi.

 4. Os saka:

  Ka jau teicu,visas Peticijas-tas ir pilnigi visas,ari Ultimatos ir jamin sis noziegums atkartots 4.maija-kas tikai ievada okupaciju cita faze,bet okupacijas butiba paliek-nemainiga ar genocidu un aparteidu Latviesu tautas-1918.gada definejuma. Tad par kadiem Akiem ir runa. Pat tiri Cilvecigi ir skaidrs,ka labak Tautai ir Eiro,nevis Lats. Eiro ierobezo krievijas ietekmi un Tauta tikai iegus materialaja zina,jo lielaka uzraudziba bus ar vel dazadiem pasakumiem. Un vel,visam sis iekartas okupacijas administracijam ar Valdibu-ir japrasa palidziba no Krievijas,ja reiz ir tik sudigi,lai suta Krievija valutu un palidzibas pacinas,jo acimredzot tacu-neprot saimniekot un Likumi aizliedz iekilat okupetas tautas ipasumus ar Zemi. Ar ko-visi krediti,kurus ir panemusi 4.maija Valdiba,viniem pasiem ari ir jaatdod un nevis manai Latviesu tautai. 4.maija Latkrievu tautai-solidari ar krieviju.

 5. Vilnis saka:

  ================
  ================

  Admins
  Jūsu komentārs atbilst LRTT problemātikai,tāpēc tas tiks ievietots kā GALVENAIS.

 6. vienkarsh pilsonis saka:

  Loti laba, pareiza vestule. Paldies autorei un LRTT

 7. Lauku onka saka:

  >>> vienkarsh pilsonis

  Palīdzēt var ļoti daudz. Informē cilvēkus. Tas ir pats svarīgākais darbs un to nu var katrs darīt.

 8. Patriots saka:

  Valsts ir okupēta joprojām. tikai ar legālu ziņu.Joprojām pie mums visu nosaka Kremlis un lai kā nebūtu- okupanti . Ir skumji , ka lielais vairums to neapzinās un turpina strausa politiku ,bāžot galvu smiltīs un bonusā visam- pats trakākais, ka nostājas frontes otrā pusē un lobē svešu tautu intereses.
  PAR TīRU LATVIJU !!!!

  Admins
  Tā nu nav tiesa, ka neapzinās, bet viņi- sarkanie izdzimteņi, ir vēl pārāk stipri, jo viņus aizstāv cionisti un krievžīdiskā Maskava. Viņu pusē vēl ir drausmīgs spēks, jo ir jānoklusē žīdboļševiku pastrādātie asinsdarbi, ne tikai pret latviešu tautu, bet gandrīz pret visām pasaules tautām. Bet laiks pamazām sāk darboties Patiesības virzienā. Izrēķināšanās ar šiem asinssuņiem būs prātam neaptverama.
  DIEVS STĀVI KLĀT MŪSU TAUTAI ŠAJĀ DRAUSMU ASINS STUNDĀ !

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.