Vēl ir laiks izvēlēties. Izlasi un apdomājies

LRTT pasts

Broka-Ēlerte-KrauzeAntaneUšakovs-Belēvics21www.tautastribunals.eu 1Tautieši !

Vai pieļausim to?

Vismaz protestēt jūs varat. Godīgums un Taisnīgums valdīs vienīgi ar mūsu tautas gribu un darbību. Tāpēc organizēsimies ap partiju “Visu Latvijai” (Nacionālo apvienību) un atbalstīsim tās programmas realizēšanu dzīvē!

To nedrīkst aizmirst !!!

1) Ilggadīgais komunistiskās partijas augsta ranga funkcionārs Anatolijs Gorbunovs 1987. gadā draudēja ar izrēķināšanos tiem, kas iedrošināsies 18. novembrī likt ziedus un pakavēties atmiņās pie Brīvības pieminekļa: “…tad tieši demokrātijas vārdā pret viņiem vērsīsimies ar visu likuma bardzību” (Literatūta un Māksla, 30.10.87.).
2) Ar Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumu kompartijas darbība atzīta par noziedzīgu. Anatolijs Gorbunovs un citi komunisti oficiāli nav lūguši latviešu tautai piedošanu par savu kolaboranta rīcību.
3) Ļoti pārdomāti un iepriekš izplānoti, izmantojot tautas atbalstu, kas sakņojas tās ticībā godīgumam un nākotnes cerībās, komunistiskās nomenklatūras darbinieki ar Latvijas Tautas Frontes atbalstu ieguva politisko varu jaunā kvalitātē. Sagatavošanās darbs norisa jau atmodas laikā – iedibinot darbavietās Latvijas Tautas Frontes grupas, tādējādi politizējot visas dzīves jomas. Tai pašā laikā Latvijas kompartijas ideologs Anatolijs Gorbunovs vienojās ar Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības priekšsēdi Gunāru Meierovicu par “trimdas latviešu atbalstu”. (Nez ko par to teiktu Zigfrīds Meierovics?).
I.Godmanis, Kalniete, DP. VDK, LRTT

FOTO: Lūk, latviet, mūsu tautas bende, žīds, komunists, slepkava, VDK darbinieks un Krievijas izlūkdienests aktīvs darbinieks I. Godmanis.

Pilsoņu Komitejas aktīvs grāvējs. Apbalvots ar Trim Zvaigznēm. TF biroju  šis žīdu izdzimtenis, ka jau īstam jūdasam pieklājas, pārverta par mauku māju, ar Sandru Kalnieti un Elitu Veidemani kā galvenām sekspakalpojumu sniedzējām. Latvieti, Tautas Fronte, tas bija izvirtības un nodevības zaņķis, šiem kropļiem bez izņēmuma ir tikai viens sods- KARĀTAVAS.

Foto redzamais karikatūriskais ķēms tiks tiesāts ar ASM, par genocīda veikšanu pret latviešu tautu un cilvēci kopumā.

Starptautiski publiska pakāršana ANO pagalmā.

4) Nākamā darbības posmā komunisti nostiprināja ekonomisko varu, kas deva iespēju piekļūt PSKP nomenklatūras, čekas, komjaunatnes, armijas līdzekļiem. Likumdošanas haotiskums, sauklis “atļauts viss, kas nav aizliegts”, mākslīgi pašradītais haoss visās dzīves jomās palīdzēja izveidot jaunbagātnieku slāni. Jau 1990. gadā, izmantojot PSKP – VDK sakarus, naudu un citus līdzekļus, PSKP nomenklatūra nodobināja Latvijā ap 160 tā saucamo kopuzņēmumu, kuros “lauvas tiesa” piederēja un pieder naudas devējiem. Process turpinās. Vai latviešu tautas interesēs?
5)Latviešu tauta tiek arvien vairāk nospiesta sociālā un politiskā apātijā, kas arī bija komunistiskās nomenklatūras mērķis. Ne velti jau 1992. gada pavasarī Latvijas Tautas Frontes Domes sēdē Ivars Godmanis “pravietoja”: pienāks laiks, kad jūs aizmirsīsiet par politiku un domāsiet tikai par vēderu. Latviešu tautas paverdzinātāji cer, ka apātiskās tautas vārdā var pieņem jebkuru likumu, arī prettautisku – pretreakcija būs visai vārga.
5a) Augstākās un izpildvaras institūcijās bija un ir “zinoši” cilvēki, kuri labi saprata un saprot, ka, pārejot valstij no totalitāra režīma uz neatkarību – demokrātisku valsti, ja šai pārejas periodā ievieš “tirgus ekonomiku” komunistu un viņu “sadarbības partnera” Gunāra Meieroviča izpildījumā (vismaz tādā izpildījumā, kāds ir Latvijā: faktiski gan tas nemaz neatbilst brīvās tisgus likumiem), valsts nolemta izlaupīšanai, postam, sabrukumam, politiskas un ekonomiskas patstāvības zaudēšanai.
6) Komunists Guntis Ulmanis, ticis par Latvijas Valsts prezidentu, zinādams par Aivara Baumaņa ciešo sadarbību ar čeku, uzticēja tam pārstāvēt Latviju ANO (dokumenti par A.Baumaņa sadarbību ar VDK bija publicēti avīzes “Jūrmala” 1992. gada 30. aprīļa rakstā “Kas tas ir?”- Dokuments Nr. 1 (31.07.86.) Latvijas PSR VDK Jūrmalas nodaļas priekšniekam b. V.K.Kovaļčukam. Lūdzu jūsu atļauju specdaļas atvēršanai laikraksta “Jūrmala” redakcijā. Specdaļu paredzams atvērt laikraksta redaktora kabinetā. Redaktors A.Baumanis.
7) Tāpat arī Guntis Ulmanis savas prezidentūras laikā par Latvijas sūtni iecēla bijušo LPSR Augstākās Tiesas priekšsēdētāju, komunistu Gvido Zemribo, kas bija Augstākās Tiesas vadībā, kad tiesāja, piemēram juristu Pēteri Lazdu par pretpadomju darbību, piespriežot viņam mūža ieslodzījumu specnometnēs.
8) Guntis Ulmanis nav konsekventi aizstāvējis latviešu tautu, piemēram, viņš neizpildīja latviešu tautas pārstāvju lūgumu savā runā ANO pateikt galveno: par Latvijas Republikas 1940.gada okupācijas fakta starptautiskas atzīšanas nepieciešamību, jo vienīgā iespēja glābt latviešu nāciju no bojāejas, būs vēsturiskās, juridiskās un starptautiskās patiesības atzīšana Latvijā, okupācijas seku likvidēšana.
9) Gunta Ulmaņa prezidentūras laikā tika juridiski nostiprināta nedabiska to personu integrēšana, kas tieši vai netieši apspieda latviešu tautu pēc Latvijas okupācijas.
10) postkomunistiskie “ceļinieki” visur iecēla savus ierēdņus, tiesnešus pat “uz mūžu”. Tikai daži piemēri.
Jānis Porietis (1926.–2005.) Ekonomikas un juridiskās fakultātes dekāns no 1954. līdz 1963. gadam, no 1969.līdz 1989. gadam vadījis Politekonomijas, tagadējo Ekonomikas teorijas katedru. Vēlāk Jānis Porietis “pārņēma” pensionāru lietas, vadot Latvijas Pensionāru Federāciju. Kā zināms, bez Kompartijas akcepta nevarēja ieņemt tādu amatu. Jāņa Porieša znots Andris Guļāns, komunists, Rīgas pilsētas Maskavas rajona Tautas tiesas tiesnesis, vēlāk priekšsēdētājs 20. gadsimta 80-os. Pēc tam Andris Guļāns bija komunista, Tieslietu ministra vietas izpildītāja Jura Kaksīša pirmais vietnieks. Vēlāk arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs. Kā zināms, arī par tiesnesi bez kompartijas akcepta nevarēja palikt. Atcerēsimies, ka Jāņa Porieša un Andra Guļāna draugs Juris Kaksītis, būdams LPSR Augstākās tiesas tiesnesis, tiesāja latviešu tautas disidentus. Tajā kompānijā labi ietilpa arī Andra Guļāna draugs, tiesnesis Eduards Pupovs un Eduarda Pupova sieva Rudīte Āboliņa, kas Ģenerālprokuratūrā koriģēja kadrus kopš 1986. gada. Arī šo amatu nevarēja ieņemt bez kompartijas akcepta. Un visbeidzot jau šīs kompānijas jaunākas paaudzes pārstāvis – Andra Guļāna, Eduarda Pupova un Rudītes Āboliņas ģimenes draugs Jānis Maizītis, kas pēdējā laikā bija padomnieks komunistam, Sadzīves kombinātu izsaimniekotājam, “lielākajam” pensionāram, “Valsts prezidentam” Andrim Bērziņam, bet nu iebīdīts par Satversmes Aizsardzības biroja direktoru. Viņi visi ir atbildīgi par korumpētās un mafiozās tiesu sistēmas izveidošanu, kur cietušajiem cilvēkiem ļoti ilgstoši neskata lietas un nav pieejama taisnīga tiesa. Atcerēsimies, ka pat Vaira Vīķe Freiberga, kas pieder pie šīs sistēmas, bija spiesta atzīt, ka līdz šim nav notiesāta neviena baltā apkaklīte par ekonomiskiem noziegumiem un ka tas vien raksturo Latvijas tiesu sistēmu. Šobrīd “ķēķa” tiesas pārvērstas par iedarbīgu instrumentu, lai veiktu netaisnīgu latviešu tautas apzagšanu un vēl atlikušā “mazumiņa” atņemšanu no latviešiem, kas cietuši, bet ļoti ilgstoši neatrod taisnīgumu. Latvijā nav taisnīgas tiesas, nav taisnīgas prokuratūras.

Toties varam redzēt, cik bagāts palicis Andra Guļāna, Jāņa Maizīša, Ivara Bičkoviča, Aivara Borovkova, Andra Grūtupa klans, dzīvojot uz cilvēku nelaimes rēķina.

11) 1989. gadā sākās Latvijas pilsoņu kustība, kas bija mēģinājums atjaunot Latvijas valsti, vēsturisko patiesību un apstākļus latviešu tautas izdzīvošanai un turpmākai attīstībai.
Tā paša gada 15. jūlijā notika LTF Domes sēde, kuras darba kārtības 2. punktā bija paredzēts izskatīt, vai pilsoņu kustība atbalstāma vai ne. Jāatzīmē, ka tā bija vienīgā Domes sēde visā LTF pastāvēšanas laikā, kad pirms apspriešanas tika nolemts, ka debates pārtrauks tikai tad, kad būs izteikušies visi gribētāji un katram ļauts runāt 10 minūtes. Debates ilga no plkst. 14 līdz 21. Tas pierāda, ka klātesošie izprata, kāda milzīga nozīme būs pilsoņu kustībai.

Mavriks-Vulfsons

FOTO: Šodien mēs zinām, ka M. Vulfsons(žīds, komunists, poļitruks, slepkava) bija tas, kurš pavēlēja nošaut latviešu virsniekus Litenē. Šim civilizācijas izdzimtenim komunisti piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni. Par ko ? Izrādās, ka par latviešu slepkavošanu. Ar savām darbībām šis žīds ir nolādējis visu savu dzimtu.

Dainis īvāns, kas tieši šai sēdē latviešus nosauca par sūdabrāļiem, vēlāk piebilstot, ka viņam pazemojoši reģistrēties par Latvijas Republikas pilsoni, jo viņš dzimis 1955.gadā, kā arī V.Dozorcevs, M.Vulfsons, S.Kalniete, J.Škapars un I.Cālītis bija pret Latvijas brīvvalsts pilsoņu kustību.

Jāatzīmē, ka 18. jūlijā notika slēgta LTF valdes sēde, kurā pilsoņu reģistrācija tika nosodīta.

Pilsoņu kustība sākās ar milzīgu tautas entuziasmu, bet LTF galotne jau gatavoja Pilsoņu kongresam savējos kandidātus, lai vēlāk šo mūsu tautas svēto dzīvības un patiesības ceļu sagrautu no iekšienes. Šodien mēs zinām, ka tas izdarīts: Pilsoņu kongress bija paralizēts.

Jāpiemin vēl kāds ļoti būtisks fakts: neskatoties uz to, ka lielumlielais vairums LTF domnieku atbalstīja Pilsoņu kustību, LPSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņēma lēmumu (”Par darbību pilsoņu komiteju veidošanā” 1989.gada 13. jūlijā) aizliegt pilsoņu reģistrāciju sabiedriskās iestādēs. Lēmumu parakstīja komunists Anatolijs Gorbunovs. Bet pats interesantākais ir tas, ka Latvijas Tautas Frontes Domes sēdē pēc tam nolēma atbalstīt Anatolija Gorbunova kandidatūru Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanām.
Sandra kalniete, ES, DP, LRTT, SAB

FOTO: Pilsoņu Komitejas grāvēja S. Kalniete, komuniste un VDK darbiniece. Arī apbalvota ar Trim Zvaigznēm !

Par ko ?

Izrādās, ka arī par darbošanos VDK un kompartijā, piešķir  šādus apbalvojumus. Šai “kundzei” nebija arī sveši seksuālie pakalpojumi TF midzeni. Šī izvirtule un tautas bende šodien Latviju “reklamē” ES Briseles kuluāros. Karātavas, tikai un vienīgi karātavas, pienākas šai komunistiskajai latviešu tautas bendei. TĀS viņa  arī saņems.

12) LPSR AP un Ivara Godmaņa valdība sagatavoja priekšnoteikumus vissvarīgākajam mērķim – tam, ko prokomunisti sauc par “integrāciju”, bet kas patiesībā ir latviešu tautas dzīvesveida iznīcināšana.
13) Jau 5.Saeimā aizplīvuroti, taču nepārprotami iezīmējās Padomju Savienības Komunistiskās partijas nomenklatūristu un kolaborantu (ciešā sadarbībā ar Gunāra Meieroviča vadītās PBLA) galamērķis – padomju okupācijas sāktā genocīda pret latviešu tautu turpināšana. Viņu darbība un uzdevumu –
radīt tādu postu un nabadzību, lai latvieši aizmirstu nacionālo problēmu un domātu tikai “par vēderu”, nenosodītu vairs PSKP noziegumus (ilūzija, ka “pie komunistiem bija labāk”);
Dainis īvans, VDK, DP, LRTT

FOTO: Lūk, vēl viens no aktīvākajiem VDK ziķerzeļļiem, D. Īvans. Par noziegumiem pret cilvēci pakarams bez liekiem pierādījumiem. Arī dāsni apbalvots ar Trim Zvaignēm !!! Visi šie civilizācijas atkritumi nāk no VIENOTĪBAS dzīlēm, kura ir SC latviskais variants. Ja tu, latviet, balsosi pat šiem kroplajiem izdzimumiem(VIENOTĪBU, ZRP, SC), tad nebrīnies, ka nomirsi badā un pa tiešo nonāksi Ellē.

Latviet, šodien tev ir izvēle, tad izmanto to !

iznīcinot nacionāli patriotisko apziņu, radīt vienaldzību pret savu zemi un tautu;
līdz galam sagraujot tautsaimniecību un atņemot iespēju nopelnīt iztikai, iedragāt arī latviešu tautas fizisko dzīvotspēju;
krasi samazināt līdzekļus izglītībai, zinātnei, kultūrai, tā soli pa soli nožņaudzot latviešu tautas garīgos spēkus;
ar viltus aktīvistu palīdzību sagraut dažādu organizāciju (LNNK,LTF, Pilsoņu kongress, LZS, TB, Visu Latvijai…) sākotnējās nacionālās pamatidejas, radot neticību jebkurai tautiskai aktivitātei;
Vai tiešām tas viss ir izdevies, lai pašapziņu zaudējusī un sociālās apātijas pārņemtā tauta vairs nereaģētu uz
pilsoņu loka antikonstitucionālu paplašināšanu, uzņemot par pilsoņiem arī līdzšinējos Latvijas okupantus un kolonizatorus;
antikonstitucionālā Saeimas vēlēšanu likuma pieņemšanu, kas nostiprināja partokrātijas varu un atstūma latviešus no iespējām ietekmēt lemt valsts likteni ar likumdošanas palīdzību;
likuma pieņemšanu par zemes izpārdošanu nepilsoņiem un Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas situāciju izmanto, lai ar tā saucamās “maigās varas” palīdzību atstātu latviešus bez zemes;
tiesu, prokuratūras…. darbinieku nesodītu patvaļu un pret latviešu tautu vērstu pozīciju;
ierēdņu negodīgumu…

Tautieši !

Vai pieļausim to?

Vismaz protestēt jūs varat. Godīgums un Taisnīgums valdīs vienīgi ar mūsu tautas gribu un darbību.

Tāpēc organizēsimies ap partiju “Visu Latvijai” (Nacionālo apvienību) un atbalstīsim tās programmas realizēšanu dzīvē!

LRTT 30.05.13

You may also like...

15 Responses

 1. skorceni saka:

  Ir jābalso!!!Un tikai par nacionālu valsti bez žīdkrievu komunistiem!

  Admins
  Jā, ir jābalso tikai par nacionālu valsti, bez krievžidu okupantiem.
  VL! galamērķis ir tieši tāds, protams, ar mūsu palīdzību.
  To arī jūt visāda veida švaļi un nodevēji, un tāpēc jau arī tik agresīvi uzstājas pret VL! un Raivi Dzintaru.
  Otto Ozola raksts parādīja šo neliešu(VIENOTĪBASun SC) īsto purnu, kuram nav ne mazākās līdzības ar seju.

 2. ANDRIS 7 saka:

  Riga ir Latvijas Jeruzaleme,jo Svetais Meinhards=cOLUMBUS bija Vatikana sutits,un sakas musu tautas inkvizicija,jeb HOLOKAUSTS=RITUALA
  SLEPKAVIBA AR UGUNI.Ka tas notika visur nakot lidz musu zemei.
  Vins bez saubam bija zids,lai pieverstu paganus (MUS)kristietibai.
  Zikurata templa faktors,no 1185 gada,kad vins uzbuveja akmens baznicu
  Ikskile par godu OUR LADY,ta bija svetlaimiga MARIJA,kads cinisms,
  kuras delu RADOMIRU piesit krusta 1086 gada,un mati nosauc par
  svetlaimigo,ka ta noticis.Kurs mus “PAGANUS” nelaida RIGA,kura bija uz
  musu zemes,nejau vaciesi bet ZIDI.Tad padomajat,vai mums paganiem
  bija vajadzigas tas 3 Jeruzalemes zvaigznes,TRIS ZVAIGZNU ORDENIS.
  Vulfsonam un vinam lidzigiem,lai ari pieskir par vinu “VARONDARBIEM”.
  KAS TA PAR LEDIJU ZEM TRIS ZVAIGZNEM ?Pagani tadas nezin.UN KAS TA
  PAR BRIVIBU,laikam jau briviba no paganiem.TEVU ZEME UN TEVIJA var
  but tikai vienai tautai,jo vinai cONS uz to.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Meinhard_of_Segeberg

  http://en.wikipedia.org/wiki/Blessed_Virgin_Mary_(Roman_Catholic)

  http://www.youtube.com/watch?v=2V9RDMaJdF4

  PALDIES.

 3. hmm saka:

  Ir tā,ir tā,ir tā! Man nav ko piebilst,tautastribunālam 500% un vairāk procentu taisnība!

 4. Os saka:

  Protams,ka visi biskapi,tapat,ka asinainas “Svetas” Romas Pavesti ir un bus tikai zidi. Ortodoksala zidu religija ar judeo-kristietibu pieprasa zidu tautai-slepkavot,iekarot,paklaut,verdzinat,nu tada ir vinu religija ar radito ticibu judeokristietibu,to pieprasa vinu Dievs,vinu tukstosgadiga-dziveszina,tadi vini ir-SATANDIEVA -VELNENI. Slikti ir,ka tautas Eiropa vel joprojam ir neizglitotas un si okupantu zidu injeceta ticiba kristietiba nemaz tik atri neatmirst. Jo dumjaka tauta,jo vairak cieteju kristiesu un nekad Mums neuzvaret zidu okupaciju,kamer tauta piekops Satan-Dieva judeokristietibas ticibas navi nesoso ideologiju-visi tacu ir ka brali-internacionalisma dziveszinu. Mums Baltiesiem ir sava-nacionala balta Dieva religija,ar savam Dievestibam un DievuDievu,kas gaida no Mums vismaz cienu ar pagodinasanu vina,tad tik naks palidziba-caur saprasanu,caur Dieva padomu-ka rikoties. Nevar tacu dabut-brivibu,pieludzot zidu Dievu,ludzoties Jesua-Jezus likim un parejiem vinu “Svetajiem-zidiem”,kas ir slepkavas.

 5. Os saka:

  Brivibas Pieminekli Zale taisija ar gudru,bet vel pagaidam apsleptu domu,no tautas,kas ludzas pieludzot zidu Dievu,caur zidu-kristiesu ticibu ar vinu baznicam. Nevareja tad un nevar ari tagad nobeigt Brivibas Pieminekli lidz galam,jo patiesiba ta nav nekada-Milda,bet ir Mara un rokas vina tur neviss sis Satanzvaigznes-tiesaja nozime,bet gan Perkonkrustu-kas ir Latvijas un visas Baltijas Dievs,attelots Zime,vai ka moderni sauc-egregors,bet Dainas-Dzirnavas. Savukart pie Musu Dzirnavam nav iespejams pieslegties sasledzoties caur zidu ticibas kristiesu baznicam-nekad,visas domas ar lugsnem sanemj tiesi zidu-Dievs,vai egregors,neatkarigi no ta,ka sis baznicas ir uzbuvetas uzliekot uz Musu Latviesu tautas speka vietam-energijas smalkas mentalas staba,vai-Niedrites,jo energija ieprieks ir jaievibre,vai jaatkode ar Dainam ipasi tam paredzetam-augstakam sakralajam darbibam,bet tur gadu simtiem ir ievibrets tiess pieslegums zidu egregoram un Latviesu Cilveka lugsnas-domas nonak tikai lidz sim zidu tautas egregoram,kurs ir tiesigs talak DievuDievam nodot tikai to,kas vinam ir izdevigs. Naivi tacu butu ceret,ka zidu Dievs peksni saks atbrivot Latviju no okupantiem un saktu klausit piepildot Latviesu tautas Cilveku gribu. DievuDievs jau ir viens,bet katrai tautai ir savs cels,ka tikt lidz vinam,ta teikt-Kapnes. Ja Marai butu ielikts rokas-Perkonkrusta Zime,tad sa Pieminekla tur tagad nebutu

 6. Os saka:

  Jabalso ir tikai par VL-nacionala apvieniba un Raivim Dzintaram klat pielikt obligati krustu. Ir jau ari mesli tani liste,bet nav cita varianta. Riga gan usakovi ar kusakoviem iegus vairakumu un lai to saprastu nav jabut burvim,jo Riga ir ar siem zidu-velnu okupantiskajiem viepliem pilna un absolutais vairakums.

 7. ANDRIS 7 saka:

  LABRIT !
  Esam visvairak cietusi,TAPEc visas lietas attiecas uz MUMS.

  http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=iTpvh_825_c

  PALDIES.

 8. kūmiņš saka:

  Vai tik kūmiņš, kā liels stratēģis,izbazūnēja ka neies vēlēt un droši vien pielūdzējas arī neies vēlēt,vai arī balsos par ušaku.

 9. ANDRIS 7 saka:

  KO LIVI IZDARIJA IGAUNIEM ,jeb VISOS LAIKOS UN VISAS VIETAS UZ
  NODEVEJIEM SKATAS VIENADI.
  Kaupo,LIVU valdnieks 1191 gada(atkal mistiskie 11/9,zidi tomer
  uzskata,ka viniem ir 9 cakras,musu 7 vieta.Lai nu butu,tas jau
  vinus gudrakus netaisa.11 ir Solomona templa kolonas/cik kolonas
  vajag iekarot,lai uzliktu majai jumtu ?Maja nozime iekarota zeme.)
  NU LABI pariet kristietiba BABTISTOS,kur baznicas priesteri vinu
  nodeve par TEODORU,un visiem sevi liek saukt par KARALI(Milziga
  lidziba ar musdienam UN VINI TO ZIN,ka jau iekarotajiem pienakas).
  Rigas biskapam zidam ALBERTAM nu” UZREIZ” KAUPO lielakais” DRAUGS”.
  ALBERTS pieruna KAUPO doties uz ROMU pie zidu pavesta INNOcENT 3
  (INOKENTIJS 3=NEVAINIGAIS),kur vins ciemojas 1 gadu,no 1203-1204,
  un pavests vinam uz atvadam “UZDAVINA” iekodetu BIBELI.
  Atgriezoties RIGA ALBERTS vinu pieruna,lai vins ,ar savu ietekmi
  pievers KRISTIETIBAI visus LIVUS.KAUPO to ari citigi dara 8 gadus,
  lidz beigas nodedzina savu pasa koka pili,kur palikusi pedejie,kas
  negribeja un nevelejas paklauties vina gribai(MILZIGA LIDZIBA AR
  MUSDIENAM).ALBERTS par to vinam uzbuve jaunu TURAIDAS PILI,no
  sarkaniem kiegeliem 1214 gada,vecas nopostitas 1212 gada vieta.
  ALBERTS tacu sutits paplasinat savu “IETEKMES” teritoriju,tapec jau
  vinam,TADI ka KAUPO ir vajadzigi,un tikai.Tapec vins pieruna KAUPO
  uzbrukt estiem,kuru valdnieks ir LEMBITS,kuram pat domas nav pariet
  kristietiba,un notiek kauja starp ALBERTA ZIDU ARMIJU,PARKRISTITO
  LIVU KAUPO ARMIJU no vienas puses un ESTU LEMBITA ARMIJU,ATNAKUSO
  PALIGA RUSU UN LATGALLU ARMIJU no otras puses.LEMBITS nogalina KAUPO
  kauja 1217 gada un piespiez ALBERTA ZIDU ARMIJAI BEGT.Tapec bez liekas
  kavesanas,lai LEMBITS neienemtu RIGU,ALBERTS dodas uz DANIJU,pie zida
  VOLDEMARA,kurs tur jau karalis,un pieprasa palidzibu,ar kugiem,lai
  varetu ESTIEM uzbrukt no ziemelu puses.Tas jau notiek 1218 gada,kur
  esti padodas parspeka prieksa un pienem KRISTIETIBU.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Caupo_of_Turaida

  PALDIES.

 10. Os saka:

  Livs-nav Latviets,nekad tads nav bijis un nebus. Livu tauta ir ieklideni Musu Zeme-laupitaji juras no Skandinavu zemju vikingiem,kam ir cits Dievs-par saimnieku. Viniem gan atlava apmesties gar jurasmalu,jo tas teritorijas nebija apdzivotas ar Mums-blivi. Liviem ar Baltu Dievu un Dievibam,tikumiem nav nekas kopigs. Kaupo-bija Livs un Latviesu tautas liktenis maz vinu intereseja. Vinu pat par kolaboracionistu daleji var nosaukt,tik,cik-cionists.

 11. ANDRIS 7 saka:

  KAUPO gribeja,lai vinu sauc par KARALI=KING un vins to panaca,sa vai ta,
  nodevibas veida,pret sev paklautajiem.Visi mes esam BALTA RASE,kura
  atnaca no Indijas ziemeliem,jo visu SKANDINAVIJU KLAJA LEDUS un
  BALTIJAS JURAS apkartejas zemes ari.Vienigi mes palikam pie BALTIJAS
  JURAS,bet parejie aizgaja talak,un no tas vietas,kur Vacija parcelas
  uz SKANDINAVIJU.Ja mums tads KAUPO bija 1,tad SKANDINAVIJA tadu bija
  6(romiesu VI un KINGS kopa dod VIKINGS),kuri par slavu un naudu,kluva
  par Vatikana vergiem,nododot savu tautu.JO SEIT RUNA IET PAR NODEVIBU.
  Prieks Vatikana mes visi esam BARBARI=PAGANI=TRIBES=VERGI.

  http://www.youtube.com/watch?v=T1yAxo94ClU

  PALDIES.

 12. Vārds saka:

  Protams savu balsi Rīgā atdodu par NA, bet tomēr daži uzvārdi rada aizdomas par viņu godīgumu. Būtu labi, ja būtu padziļināti izpētīts sarkasts, lai zinātu, kurus svītrot.

  Admins
  Jāsvītro Tēvzemieši, jo tie visi ir VDK darbinieki.

 13. Garāmgājējs saka:

  Kalniete nekādā gadījumā šajā bildē neizskatās pēc latvietes. Vairāk pēc izraēlietes.

 14. Vārds saka:

  Paldies, tā arī darīju, pie reizes arī svītroju dažus ierēdņus un caurkritušos uzņēmējus, cerams nenošāvu greizi.
  Kiršteinu arī nācās izsvītrot, it kā gan runā par lietu, bet reizēm izlien pa āža kājai. Pameklējot tepat šinī lapa var redzēt, ka rakstos Kiršteinu aizstāvat, bet citreiz saucat atkal par muļķi.

  Admins

  Šajā i-vietne Kiršteins nekad par muķi nav saukts.
  Bet “āža kāja” šim vīram ir pamatīga, tik pamatīga, ka nav spējīga pat ārā izlīst.
  Viņš runā pareizi, pat pārāk pareizi, lai nolaistu sabiedrībai “gaisu”, tā pasargājot komunistiskos bandītus no tautas atriebības.
  Tādu taktiku piekopj arī Vaidere ES.
  Komunisti nevar savu dabu mainīt, jo viņi ir ieprogrammēti.
  Tieši runājot, sātanisti.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.