A. Lucāns. Atklātā vēstule

H-86-2Valsts prezidentam Andrim Bērziņam, Ministru prezidentam Valdim
Dombrovskim, Saeimas priekšsēdētājai Solvitai Āboltiņai un deputātiem.

Cienījamās dāmas un godātie kungi !

Andrejs LucānsVēlos pievērst Jūsu uzmanību problēmām, kas man kā Latvijas republikas  pilsonim un latvietim šķiet būtiskas.

FOTO: Andrejs Lucāns

Mana dzīves pieredze dod man tiesības, vismaz saskaņā ar sirdsapziņu un argumentiem, kas ir manā rīcībā, neklusēt, kad redzu kā degradējas un iet bojā mūsu 18.novembra valsts un tauta, pie kuras arī es piederu – latviešu tauta.

No Latvijas valsts cēlājiem esam pārvērtušies par tās iztirgotājiem, savu tālo priekšteču necienīgiem pēctečiem, par niecībām. Latvijas interesēm svešiem ļaudīm esam aiztirgojuši ražošanas un tirdzniecības uzņēmumus,banku sistēmu, Abreni un neskaitāmus tūkstošus hektāru lauksaimniecisko zemes resursu, radījuši motivāciju simtiem tūkstošiem darba spējīgo iedzīvotāju emigrēt, ar aplamu nacionālo politiku dezintegrējuši sabiedrību, izdāļājot Latvijas pilsonību un pieļaujot Latvijai un latviešiem nelojāliem ļaudīm lemt mūsu likteni. Var pat teikt: esam aiztirgojuši savu valsti.

Nu esam nonākuši līdz pēdējam tautas un valsts likvidācijas cēlienam – latviešu valodas tiesību samazināšanai, kas jau pārskatāmā nākotnē var novest līdz mūsu tautas tecējuma izsīkšanai pasaules tautu okeānā, bet pirms tam vēl ieplūstot Krievijas jūrā. Esmu pārliecināts, ka Jums nav argumentu, kas atspēkotu manu pesimistisko vīziju. Nebaidos Jums, kā Latvijas valsts varas pārstāvjiem, par to teikt, jo manā rīcībā ir argumenti, ar kuriem teikto varu pamatot. Līdzīga situācija man personiski bija jāpiedzīvo 1966.gadā sarunā ar LKP 1. sekretāru Arvīdu Pelši, kad protestēju pret Latvijas rusifikāciju. Uz šo soli mani motivēja nacionālā pašapziņa, pašcieņa un sirdsapziņa.

Vai nebaidījos?
Baidījos, bet manā rīcībā bija argumenti – Ļeņina norādījumi partijai nacionālajā politikā cittautību republikās. Šķiet, ka tieši tas mani
paglāba no ‘’pāraudzināšanas’’GULAG’’a ‘’augstskolā’’. Šodien mani argumenti ir starptautiskās tautu tiesības uz pašnoteikšanos, tiesības uz savu identitāti, tiesības to aizsargāt un saglabāt. No kā šodien jābaidās, lai par savām tiesībām neiestātos?

Kas traucē cienīgi atbildēt uz lielkrievu šovinistu provokāciju?

Līdzšinējās Saeimas un valdības ar savu gļēvo nacionālās bezcieņas politiku, kuru var pielīdzināt Latvijas valsts un latviešu tautas interešu nodevībai, valsti un tautu novedušas pie nebūtības bezdibeņa. Krievu valodas kā otrās valsts valodas pieprasīšana nav demokrātijas postulētā vārda brīvība un cilvēktiesību ievērošana. Tas arī nav joks, ko izspēlē lielkrievu impēriskie šovinisti, vai kaut kāda kolonistu ‘’pašcieņas’’ demonstrācija ‘’cilvēktiesību’’ ietvaros, bet gan Latvijas Saeimas un valdības akceptēta smaga nozieguma pieļaušana. Nav saprotama likumdevēju un valsts vadītāju loģika – atļaut nelikvidētajām okupācijas sekām – kolonistiem spriegot nacionālo stīgu, pieprasot atpakaļ tās tiesības, kas viņiem bija pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas. Un ne tikai atļaut, bet pat finansēt. Trūkst diplomātisku vārdu, lai to komentētu. No nacionālas neatkarīgas valsts interešu viedokļa raugoties, 11. Saeimas reitingu šobrīd vērtēju ar 0%. Ziņu portālā Apollo ir publicēta NA deputāta Raivja Dzintara ‘’Vēstule Latvijas krieviem, baltkrieviem, ukraiņiem…’’ Rakstu vērtēju kā iecietīgu un pretīmnākošu kompromisa piedāvājumu Latvijā dzīvojošo dažādo tautību cilvēku konsolidācijai.

Uz jautājumu : ‘’Kāda ir Latvijas pastāvēšanas jēga?’’, R. Dzintars atbild :’’Tas ir latviskums. Ikviens
Latvijas iedzīvotājs, kurš šo starta pozīciju pieņem un atbalsta… ir Latvijas patriots, savējais neatkarīgi no tautības… Kāds vaicās, vai runas par repatriāciju un valstij nelojāliem cilvēkiem nav tas pats, kas nepatika pret cittautiešiem… Nav! Nepatika ir pret idejām, nevis tautībām… Es vēlos dialogu… Bet auglīgs dialogs var būt tikai to starpā, kuru mērķi ir savietojami’’.
Tā ir vīzija priekš tiem cittautiešiem, kas grib Latvijā dzīvot, būt lojāli Latvijai un latviešiem un maizi pelnīt godīgi. Priekš tiem, kuri neafišējas un nedzenas pēc nepamatotas politiskās varas un, kuri akceptē latviešu kā saimniektautas likumīgās tiesības. Priekš tiem, kuri saprot gudro un vēsturiski pārbaudīto padomu – neiet svešā baznīcā ar savu dziesmu grāmatu. Bet, lūk, parādās tāds V.Lindermans ar viltīgu un nekaunīgu smīnu un viņu afišē visi masu informācijas avoti. Viņš cīnoties par krievu valodu kā otro valsts valodu, gan īsti necerot uz pozitīvu iznākumu, bet tas esot ’’programmas maksimums’’. Nu tā, principa pēc,’’taisnīguma’’ jūtu motivēts. Viņš kautrīgi norāda, ka visas menedžementa lietas ir nacionālboļševika Osipova ziņā, bet viņš pats ir, nu, … tikai tāda publiskā izkārtne. Latvija savāca viņu atpakaļ no Krievijas, lai tiesātu par viņa aicinājumu vardarbīgi gāzt valsts varu, bet attaisnoja. Arī mūsu politologi, kārtējo reizi cenšoties diskreditēt Nacionālo apvienību, mīkstina viņa darbību norādot, ka arī Raivis Dzintars savu karjeru sācis tāpat, kā šodien krievvalodīgo biedrība ’’Dzimtā valoda’’, ka paralēles starp R.Dzintaru un V.Lindermanu ir ļoti līdzīgas. Viņi esot antagonisti, bet tas nav nekas īpašs, normālas diskusijas
dalībnieki! Vienīgi netiek teikts, ka R.Dzintars runā par latviešu tautas un Latvijas valsts vitālajām un tiesiskajām interesēm, bet
V.Lindermans – pret tām. Tā kā nacionālie partizāni un čekas karaspēks. Neskatoties uz to, mūsu izkropļoti interpretētajā’’demokrātijā’’, ’’Administratīvā tiesa apmierinājusi V.Lindermana prasību un uzdevusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei izskatīt viņa iesniegumu par uzņemšanu Latvijas pilsonībā’’.Taču Lindermana provokācijai un SC politikai gan var vilkt paralēles. Viņi nav antagonisti. Viņi ir gājēji uz vienu mērķi – latviešu tautas rusifikāciju un latviskas Latvijas likvidāciju. Ir izveidojusies situācija, kur pamattauta latvieši, iespējams, ir jau pat mazākumā, bet tiek demagoģiski piesaukta kā apspiedējnācija, pret kuras’’nepamatotajām’’prasībām pēc latviskas Latvijas cīnās ’’sirdsapziņas bruņinieks’’ nepilsonis Lindermans, SC un to atbalstošie latviešu kolaboracionisti. SC programmā varam lasīt, ka viņi, no vienas puses – ir pret jebkādu nacionālismu, bet no otras – par pilna spektra programmu Latvijas un latviešu rusifikācijai – leģitīmi un ar pašu latviešu (kā butaforijas) piepalīdzību. No vienas puses iestājas par latviešu valodu, bet no otras – pret. Okupācijas faktu vienlaicīgi atzīst un neatzīst. Šo divkosību personificē tās redzamākie SC vadoņi – Latvijas pilsonis, lielkrievu impēriskais šovinists N.Ušakovs unLatvijas pilsonis, kolaboracionists J.Urbanovičs, kuru padomdevēji ir bijušās okupētājvalsts Krievijas pilsoņi. Kā redzam Latvijā, okupācijas gados nepabeigto genocīdu pret latviešu tautu var realizēt arī evolūcijas ceļā – bez agresora tankiem, armijas un čekas, bez slepkavībām, bez deportācijām un koncentrācijas nometnēm, bez Baigā gada. Vienīgi zemtekstā ļaujot šo iespējamību nojaust. Pagaidām to var realizēt ar naudu, brīvo globālā kapitāla plūsmu, aplamu tautsaimniecības un banku politiku, industriālo lauksaimniecību, caur masu informācijas avotiem, ar sabiedroto divkosību, ar Saeimu, valdību un kolaboracionistiem. Piemēram, V.Zatlera neveiksmīgais mēģinājums pievilkt pie varas SC vai A.Pabrika iniciatīva nelikumīgajā 1293,6 km2 Abrenes teritorijas atdāvināšanā Krievijai. Vai arī, ka ’’Valsts valoda Latvijas Republikā ir latviešu valoda’’ un to nosaka Satversme, bet kaut kāds nepilsonis Lindermans un no valstiskuma perspektīvas un stabilitātes viedokļa pamatoti apšaubāmas ideoloģijas partija SC atbalsta un organizē parakstu vākšanu latviešu valodas tiesību ierobežošanai, kas tālākā perspektīvā tās lietojamību var samazināt līdz ģimenes saziņas līmenim un pēdīgi evolucionēt līdz latviešu tautas un tās valsts bojāejai.

Ar skaidru prātu nav saprotams, kā okupācijas nelikvidētās sekas – bijušās okupētājvalsts Krievijas nelikumīgi Latvijā iepludinātie kolonisti- ačgārni skaidrotas demokrātijas un cilvēktiesību aizsegā, ar Latvijas valsts likumīgu, tiesisku un finansiālu atbalstu, var legāli provocēt realizēt bijušās okupētājvalsts Krievijas impēriski šovinistiskos mērķus – samazināt latviešu valodas tiesisko statusu, mainīt Dž. Dudajeva ielas nosaukumu, atjaunot Krievijas impērijas pieminekļus, rīkot latviešu pašcieņu aizskarošus mītiņus, pušķotus bijušās okupētājvalsts regālijām, skaļi un agresīvi iestāties par savām’’likumīgajām’’tiesībām uz valsts varu.

Tam pretstatā, kā nacionālās pašapziņas un pašcieņas ilgstoši nedzīstoša un strutojoša kauna vāts, pie latviešu deputātu un valsts vadītāju sirdsapziņas klauvē 50 000 kritušo latviešu leģionāru vienotais dvēseles kliedziens :’’ Mēs gaidām taisnības augšācelšanos !’’

 Ir pagājuši 20 gadi, bet taisnība arvien nav augšācelta !

Arvien vēl mūsu deputāti un valstsvīri gļēvi atrunājoties reaģē uz savu morālo nacionālās pašapziņas un pašcieņas pienākumu – Latviešu leģiona atceres dienas – 16. marta godināšanu pie Brīvības pieminekļa, bet akceptē lielkrievu šovinistu orģijas 9.maijā pie Okupācijas pieminekļa. Latviešu leģionāri cīnījās pret pareizo ienaidnieku. To apstiprina šo ienaidnieku pēcteči, kuri šodien grib atņemt mūsu valodu un valsti. To pierāda uzticēšanās latviešu leģionāriem 1946.g. Nirnbergā apsargāt kara noziedzniekus.

To apstiprina 1950.g.12.septembrī ASV pieņemtais lēmums, ka ’’Baltiešu ieroču SS vienības to mērķa, ideoloģijas, darbības un sastāva kvalifikācijas ziņā ir uzskatāmas par savrupām un no vācu SS atšķirīgām vienībām, tāpēc komisija tās neuzskata par ASV valdībai naidīgu kustību’’. To apstiprina Zviedrijas karalis ar atvainošanos latviešu leģionāriem par viņu izdošanu Staļinam.

Bet kā ir ar Staļina sabiedrotajiem – angļiem, amerikāņiem un frančiem, kuri arī cīnījās pret pareizo ienaidnieku nepareizajā pusē – kopā ar ļaunuma impēriju Padomju Savienību? Vai viņi arī norobežojas no saviem cīnītājiem, neļauj atzīmēt viņiem svarīgās piemiņas dienas, diskreditē tos, kas piedalās šo piemiņas dienu pasākumos? Vai arī viņi savos parlamentos šīs atceres dienas pasludina te par piemināmām, te atceļamām un izdzēšamām no tautas atmiņas?
Un šo Latvijā notiekošo amorālo bezapziņas un bezcieņas absurdu nodrošina Saeimu pieņemtie likumi un finansē Latvijas valsts! To nevar citādi vērtēt, kā vien par valstiska mēroga kolaboracionismu un latviešu tautas tiesību uz pašnoteikšanos nodevību. Lindermana organizētā parakstu vākšana par krievu valodu kā otro valsts valodu, ko atbalsta un par kuru parakstīties SC kongresā aģitē un parakstās Latvijas galvaspilsētas mērs Nils Ušakovs un SC pārstāvošie pašvaldību vadītāji, ir lielkrievu impēriskā šovinisma recidīvs (atkārtots noziegums) Latvijā.

SC politika izraisa nacionālu spriedzi.

Tā ir dažādu tautību sanaidošanas politika ! Šīs nelikumīgās, negodīgās un ciniskās prasības ir pieprasījums pēc rusifikācijas leģitimācijas jeb latviešu tautas iznīcināšanas, pēc latviskas Latvijas nāves ! To ar saviem parakstiem pieprasa vairāk kā 183 000 Latvijai un latviešiem nelojālie pilsoņi, kas ir ne tikai okupācijas, bet galvenokārt Saeimu un valdību nacionālās pašapziņas un pašcieņas deficīta radītās bezprecedenta liberālās integrācijas sekas, ko īstenoja valsts labi atalgotie kosmopolitiskie rusifikācijas lobiji – E. Aldermane, N. Muižnieks, I. Brands – Kehre un viņiem līdzīgie. Tās ir sekas lietu nesaukšanai īstajos vārdos. SC jāpārtrauc sakari ar Krievijas un Ķīnas partijām, jāizbeidz aiz demagoģiskām frāzēm maskēto, pret latviešu tautu vērsto lienošā genocīda politiku un jāstrādā Latvijas un latviešu tautas saglabāšanai un attīstībai, nevis degradēšanai un iznīcināšanai. Ja SC to nevar, tad šī partija jāaizliedz, kā, piemēram, gatavojas aizliegt neonacistu galēji labējo Nacionāldemokrātisko partiju Vācijā. 11.Saeimas deputātiem un valdībai, adekvāti nacionālas neatkarīgas valsts pārstāvju nacionālajai pašapziņai un pašcieņai, jāpieņem likumu, kas dotu iespēju anulēt pilsonību vai vismaz uz kādiem desmit gadiem liegt iespējas izvirzīt savas kandidatūras Saeimas un pašvaldību vēlēšanās, V. Lindermana prasību atbalstījušajiem jaunpilsoņiem, anulēt deputāta mandātu N. Kabanovam un no amatiem atbrīvot N.Ušakovu un pašvaldību vadītājus, kas aģitēja un parakstījās par šo prasību, bet nacionālā naida kurinātāju V. Lindermanu, kopā ar lielkrievu impēriskajiem šovinistiem J.Osipovu un provokācijas ideologu doktoru, profesoru A. Gapoņenko, izraidīt no valsts uz visiem laikiem.

11.Saeimai jāpieņem lēmumu likvidēt Okupācijas pieminekli, šo latviešu tautas nacionālo pašapziņu un pašcieņu pazemojošo Kauna stabu.

Tas nav piemineklis kritušajiem, pret kuriem jāizturas ar godbijību neatkarīgi no tā, kurā pusē tie karojuši, bet gan okupācijas varas demonstrācijas simbols, kas 9.maijā pulcē Latvijas valsts un latviešu tautas ienaidniekus un provocē nacionālu spriedzi Latvijas sabiedrībā. 11.Saeimai no arhīva putekļiem jāizceļ un jārealizē 1996.gada 22.augustā 6.Saeimas pieņēmto‘’Deklarāciju par Latvijas okupāciju’’, kas aicināja pasaules valstis un starptautiskās organizācijas atzīt Latvijas okupācijas faktu, palīdzēt likvidēt okupācijas sekas, atbalstīt centienus citu etnosu personām atgriezties savās etniskajās dzimtenēs. Tā kā krievu valodas pieprasītāji latviskajā vidē jūtas slikti un viņu mērķi ir diametrāli pretēji latviešu mērķiem, 11.Saeimai nekavējoties jāpieņem dekolonizācijas likumu, kas viņiem nodrošinātu iespējas pārcelties uz dzīvi tur, kur viņi justos labi. Un tādu vietu piedāvā Novgorodas apgabala gubernators Sergejs Mitins :’Novgorodas apgabalā ļoti izjūtam cilvēku trūkumu. Tāpēc mēs esam ļoti ieinteresēti, lai pie mums brauc dzīvot jauni un vidējā vecuma cilvēki. Izmantošu izdevību, lai aicinātu Latvijas cilvēkus braukt dzīvot un strādāt pie mums. Visus pasaules krīzes gadus bezdarba līmenis Novgorodas apgabalā nav pārsniedzis 2%. Mēs ļoti labprāt gribētu redzēt pie sevis cilvēkus no Baltijas valstīm. Vidējā alga Novgorodas apgabalā ir palielinājusies no 11 000 rubļu(184 lati) mēnesī 2007.gadā līdz 17 000 (283 lati) mēnesī 2010.gadā. Jauns ārsts, kas ierodas Novgorodā, saņem 200 000 rubļu (3340 latu) vienreizēju pārcelšanās pabalstu, viņam tiek piešķirts pašvaldības apmaksāts dzīvoklis un tiek garantēta alga no 25 000 rubļu (417 latu) mēnesī. Pašlaik tiek attīstīta dzīvokļu un kotedžu ciematu būve, kas ir paredzēti skolotājiem un citiem speciālistiem, kas vēlēsies pārcelties pie mums. Apgabalā ir daudz ezeru un upju. Mūsu apgabals, manuprāt, pašlaik vēl netiek līdz galam novērtēts kā lieliska dzīvošanas vieta. Netālu ir Maskava un Pēterburga, kuras savieno ātrgaitas maģistrāle un ātrgaitas dzelzceļš. Mūsu apgabalā atrodas milzīgas kūdras atradnes – 2,5 triljonu tonnu apjomā. Ja Latvijā ir kāds uzņēmums, kam ir interese izstrādāt šo kūdru, mēs būtu ļoti ieinteresēti sadarbībā (‘’Diena’’28.11.2011.).

Lūk iedvesmojoša nākotnes vīzija un nacionālā konflikta atrisinājuma iespēja 11.Saeimai un valdībai, partijai SC, N.Ušakovam, N.Kabanovam un tiem vairāk kā 183 000 neapmierināto ar latviešiem un latviešu valodu! Bet Latvijā palikušajiem, neatkarīgi no etniskās piederības, visiem kopā jāceļ latviska Latvija un vienīgi šis mērķis var būt patiesas un ilgtspējīgas konsolidācijas izejas punkts un pamatakmens.

Kas ir latviska Latvija?

Tā ir valsts, kur latvieši sevi apzinās kā saimniekus, kur latviešu valoda ir vienīgā valsts valoda valsts pārvaldē, izglītībā, sabiedriskajā un tautsaimnieciskajā dzīvē, kur valsts finansētajos bērnudārzos un skolās mācības notiek latviešu valodā, kur visiem Latvijas bērniem jau no skolas pirmajiem gadiem māca Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu, kur dominē latviskā kultūrvide un latviskās vērtības, kur vēlētāji Saeimā un pašvaldībās nevirza Latvijas valstij un latviešu tautai nelojālus pārstāvjus, kur visi pilsoņi atzīst latviešu tautas tiesības uz pašnoteikšanos un neatkarīgi no tautības ir līdztiesīgi, kur ar cieņu tiek atzīmēti visi valstssvētki, t.sk. latviešu leģionāru atceres diena – 16.marts.Taču SC kaļ agresīvus plānus. Tā līderi N.Ušakovs, J.Urbanovičs un viņu domubiedri aicina ‘’radīt partijai uzticamu un akli paklausīgu desmit tūkstošu pilsoņu vienību, kura jebkurā mirklī varētu ierosināt parakstu vākšanu’’, izveidot ēnu kabinetu, apmācīt kandidātus 2013.g.pašvaldību vēlēšanām un pārņemt varu. Tas izklausās pēc puča gatavošanas. Un šo ieceri viņi realizēs, ja t.s. latviskās partijas par visām kopā nespēs nodrošināt nacionālās pašapziņas un pašcieņas kontrolpaketi un konsolidēties vienotam mērķim – latviskai Latvijai. Jo bez latviskas Latvijas nebūs Latvijas.
Ar cieņu, Andrejs Lucāns,Burtnieku nov., Burtnieku pag., z/s ‘’Bušas’’, Valmieras raj., LV –
4206, E – pasts : andrejslucans@inbox.lv , k.t. – 6 42 00205, 1.12.2011.

You may also like...

22 Responses

 1. Edgars Dambītis saka:

  Okupantu un viņu pēcnācēju izraidīšanu jāsāk ar kriminaliem noziedzniekiem,un ar visiem 183000 ieklīdeņiem kuri parakstijās pret latviešu valodu.Naids un nicinoša atieksme pret Latviju un latviešiem šiem krievšovinistiem būs mūžīga.Starptautiskās cionistu organizācijas arī veic graujošu darbību pret mūsu valsti,bet varturi, centīgi pakalpiņi šīm noziedzīgajam bandām un organizācijām.Kad reiz pienāks tā diena kad mūsu valdošajiem kļūs neļodzīgs mugurkauls???? Visu jau nosaka vareno naudas maisi,kuri neieredz nacionalistiskas valstis.
  CIONISMA MANTKāRīBA UN VARAS KāRE IZNīCINA PASAULES TAUTAS.

 2. vēsture saka:

  Rakstu vajadzētu iztulkot un nosūtīt arī uz Amerikas Savienotajās Valstīs esošo Jēlas universitāti. Kāpēc to vajag izdarīt? Paskatieties dažus faktus. Tā, piemēram, no 1990. līdz 1991. gadam Valdis Zatlers 6 mēnešus papildināja zināšanas ortopēdijā Jēlas universitātē un Sirakjūsas universitātē ASV. Tad ko tas V.Zatlers tajā augstskolā iemācījās? Vai tas būtu: izmantojot Latvijas Traumatoloģijas ortopēdu asociācijas vadītāja un Traumatoloģijas slimnīcas vadītāja amatu veikt nelikumības iepirkumos un neatļautu maksājumu pieprasīšanu no pacientiem? Varbūt tā būtu dīvainā V.Zatlera izraudzīšana par Valsts prezidentu, sakot, ka tas noticis Zooloģiskā dārzā, kafejnīcā, bet nepasakot, vai impulsi nākuši no Jēlas universitātes vai kāda mafijas grupējuma? Varbūt Jēlas Universitātē varētu mums visiem pastāstīt, kā tas sasaucas, ka pie viņiem “mācījies” cilvēks bija klāt pie mūsu tautas iznīdēšanas?” Varbūt Jēlas universitāte var anulēt Valdim Zatleram izdoto augstskolas dokumentu, tādējādi norobežojoties no notiekošajām nelikumībām Latvijā?

 3. Sapienti sat saka:

  Andris Bērziņš, Solvita Āboltiņa un Valdis Dombrovskis paši piesūkušies kā vampīri pie latviešu tautas organisma un izsūc tās asinis. Diez vai latviešu tauta no viņiem kaut ko labu sagaidīs. Drīzāk šī atklātā vēstule var noderēt kā apsūdzība prettautiskajam režīmam.

 4. info saka:

  Valsts eksprezidenti Guntis Ulmanis, Vaira Vīķe Freiberga un Valdis Zatlers iegājuši vēsturē kā 4. maija režīma Valsts prezidenti, kuru laikā slepus no tautas bija sagatavoti un vēlāk, nostādot tautu notikuša fakta priekšā, nodota Latvijas piederoša teritorija – Abrene. Savukārt Andris Bērziņš šajās dienās iegājis vēsturē kā 4. maija režīma Valsts prezidents, kas ar neparasti lielu skubu iesniedzis Saeimā likumprojektu par krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā.
  Visas šīs pieminētās personas šobrīd dzīvo uz latviešu tautas nodokļu maksātāju rēķina kā nieres taukos; šiem latviešu tautas nodevējiem ir valsts apmaksāts dzīvoklis, automašīna, sekretāre, apsardze utt. Vēl viņi ik pa laikam savās runās var ciniski paņirgāties par latviešiem, kas it kā neprotot dzīvot.

 5. annamarija saka:

  Paldies, Lucāna kungs!

 6. Miervaldis saka:

  Lucān – nevis Latviešu tauta nolaida visu pa grunti, bet gan krievu un čigānu kurpju laizītāji – mūsu valdība.Es nezinu tos laikus, kad kārtējā “valdība”, nebūtu nozagusi Latviešu bērniņiem naudiņu, un neieliktu tanīs sasodītajās villās.Un visas mūsu valdības līdz šim, ir bijušas pedarastu cūkas, kuri vien zin, kā rīt, tripeli dabūt, aizrīties, un mocīties savās grēmās!Nu šī valdība arī ir pidaru cūkas, bet šī – mazāk rijīga!Liekas, kad Dombrovksis ir sapratis, kad naudiņu vaidzēs, taču es brīdinu jūs – tiklīdz viņiem būs plāns, kā iekasēt valsts budžetā pravas naudas summas, tad pastāv iespēja, kad šīs pidaru cūkas atkal pierīsies, pirdīsies, dirsīsies, un rīstīsies!Nu naudiņu rijamajam vajag!tā lūk Lucān!Visas valdības līdz šim ir izzagušas mūsu valsti!It sevišķi Gomdanis.šitais pidars tagad ceļ villas, bet pienāks brīdis, kad viņam visu to atņems, pats viņs tiks piekauts, un iemests cietumā!Tā lūk!Nepieskaiti Lucān šīs cūkas pie Latviešu tautas – kangaram nav tautības!Tik vien apzīmējums – pidarās cūkas!

 7. Miervaldis saka:

  Lucān – pie mums, īsteni Latviskās partijas patreiz ir visas galēji labējās!Ja tu tā domā, tad tev taisnība!

 8. Garāmgājējs saka:

  Paldies Lucāna kungam. Reti kad izdodas kaut ko tik labi uzrakstītu lasīt.

 9. A.Balts saka:

  Šajā A. Lucāna visnotaļ pareizajā rakstā viss minētais mums ir labi zināms, tikai nav varturu atbilstošas reakcijas uz mūsu acu priekšā atklāti un nekaunīgi veiktajiem noziegumiem. Ir klāt pēdējais brīdis pāriet uz kopīgiem darbiem, laiks masveidīgi tautas vismaz aktīvākajai daļai piespiest valdību izpildīt savu pamatpienākumu – aizstāvēt vispirms Latvijas intreses, valodu un nākotnes izredzes, uzsākot noziedzinieku izraidīšanu un arī pretvalstisko elementu aizturēšanu, izmeklēšanu un deportāciju, izmantojot visus esošos un mūsu valsti un tautu aizstāvošos likumus. Bet to visu veikt jāaicina būtu pie varas esošajiem mūsu ievēlētajiem nacionāļiem Saeimā – VL TBLNNK! !

 10. info saka:

  Vai esat painteresējušies, kur 4. maija režīma Agstākās Padomes deputāts, tagadējais Latvijas Valsts prezidents, biedrs Andris Bērziņš bija 1991.g. 21.augustā balsojuma par konstitucionālo likumu par Latvijas neatkarību laikā? Viņa un vēl dažu kolorītu personu vārdi nav atrodami balsotāju sarakstā.

 11. informācija saka:

  http://www.pietiek.com/raksti/prezidents_berzins_neko_vairak_par_prihvatizesanu_neatbildesu_un_neskaidrosu

  Prezidents Bērziņš: neko vairāk par „prihvatizēšanu” neatbildēšu un neskaidrošu
  L. Lapsa
  22.12.2011.

  Sākotnēji samelojies par deviņdesmitajos gados „prihvatizētajiem” Vecrīgas apartamentiem un izvairījies no atbildes par savu aktīvo līdzdalību Unibankas privatizācijā un cīņu par iespējami lielāku bankas akciju kvotu, nu Valsts prezidents Andris Bērziņš nolēmis neko vairs par šiem faktiem nepaskaidrot.

  „Lēmumu par dzīvokli Vaļņu ielā 11 pieņēma AS Unibanka padome, nevis bankas prezidents,” – šādu atbildi Bērziņš grāmatas Latvietis parastais iznākšanas laikā sniedza uz viņam jau oktobra beigās uzdoto jautājumu, vai viņš uzskata par ētisku dzīvokļa iegūšanu Rīgā, Vaļņu ielā 11, tostarp to, ka pats pieņēmis lēmumu par tā pārdošanu un apstiprinājis pārdošanas cenu, un kādā veidā viņš pirms šī dzīvokļa pārdošanas kļuvis par šī dzīvokļa īrnieku. Kad jaunajā grāmatā tika publicēts ar dzīvokļa „prihvatizāciju” saistīts, paša Bērziņa parakstīts dokuments, prezidenta preses sekretāre Pietiek apliecināja – versiju par padomi neesot izdomājusi viņa, „visas sniegtās atbildes saskan ar Valsts prezidenta viedokli”.

  Taču, kā jau ziņots, Bērziņa atbilde nebija patiesa, – kā aprakstīts grāmatā, 1996. gada 23. maijā tieši Bērziņš kā Unibankas prezidents rakstījis vēstuli Privatizācijas aģentūrai, lūdzot tās atļauju bankas (kurā kontrolpakete joprojām pieder Latvijas valstij) nekustamā īpašuma pārdošanai. Savukārt pēc tam Bērziņš vēstulē aģentūras ģenerāldirektoram Jānim Naglim detalizēti aprakstījis, kā banka vēlētos pārdot piecus dzīvokļus Vaļņu ielas 11. ēkas 4. un 5. stāvā. Rezultātā šos dzīvokļus no toreizējās valsts bankas „par sviestmaizi” iegādājās bankas valdes loceklis Juris Aizezers, Edmunds Krastiņš, Andris Grūtups, Ilze Šinke (kuras vietā drīz parādījās Andra Šķēles toreizējā dzīvesbiedre Dzintra Šķēle), kā arī Bērziņš, kas pie 157 kvadrātmetru dzīvokļa tika par 16 930,68 latiem.

  Ņemot vērā Bērziņa nepatieso sākotnējo atbildi, Pietiek pārstāvis prezidentam oficiāli nosūtīja jaunu jautājumu: „Uz Valsts prezidentam uzdoto jautājumu: “Vai Jūs uzskatāt par ētisku dzīvokļa iegūšanu Rīgā, Vaļņu ielā 11, tostarp to, ka pats pieņēmāt lēmumu par tā pārdošanu un apstiprinājāt pārdošanas cenu? Kādā veidā Jūs pirms šī dzīvokļa pārdošanas kļuvāt par šī dzīvokļa īrnieku?” esmu saņēmis šādu Jūsu preses sekretāres parakstītu, ar Jums saskaņotu atbildi: “Atbildot uz Jūsu otro jautājumu, atgādinu, ka lēmumu par dzīvokli Vaļņu ielā 11 pieņēma AS Unibanka padome, nevis bankas prezidents.” Šī Jūsu vārdā sniegtā atbilde ir nepatiesa, – kā apliecina grāmatā “Latvietis parastais” publicēts dokuments, 1996. gada 11. jūlijā Unibankas valdes lēmumu par minēto dzīvokli esat parakstījis tieši Jūs. Kādu iemeslu dēļ Jūs sniedzāt nepatiesu atbildi?”

  Tāpat Bērziņam vēlreiz tika uzdoti jautājumi, no atbildēm uz kuriem viņš iepriekš bija izvairījies, – kāpēc līdz pat 1994. gada rudenim viņš par Unibankas personālakciju saņemšanas faktu (prokuratūra vēlāk šādu akciju noformēšanu atzina par pretlikumīgu) nebija informējis Privatizācijas aģentūru, vai viņš uzskata par ētiskām savas darbības, 1994. gadā cenšoties panākt, lai Unibankas vadība saņemtu iespējami lielāku akciju daudzumu, kā arī darbības, 1993.-1994. gadā cenšoties panākt, lai Unibanka netiktu privatizēta par naudu, kā rezultātā valsts nesaņēma ļoti prāvus ienākumus.

  Bērziņam tika prasīts arī paskaidrot, kādā veidā viņš pirms Vaļņu ielas dzīvokļa pārdošanas vispār kļuvis par tā īrnieku, kā arī – vai, kā izriet no viņa preses sekretāres ar viņa saskaņotās atbildes, viņš tiešām būtu pilnībā aizmirsis viņa personiskā turīguma nodrošināšanā ļoti būtisku dokumentu – nolikuma par akciju pārdošanas kārtību valsts akciju sabiedrības Latvijas Universālā banka darbiniekiem, kā arī Unibankas akcionāru pilnsapulces 1995. gada 22. oktobra lēmuma par ikgadēju prēmiju noteikšanu bankas valdes locekļiem – saturu. Kā zināms, tieši šie „prihvatizācijas” dokumenti un nevis skandināvu maksātā alga lika pamatu Bērziņa pirmajam miljonam.

  Taču, kā izrādās, Bērziņš nolēmis turēties pie jaunas taktikas – labāk pat nemēģināt vēl kaut ko paskaidrot. „Visas atbildes Jums jau ir sniegtas Valsts prezidenta kancelejas 2011.gada 23.novembra vēstulē (reģ. Nr.3119). Ja Jūs kādu atbildi uzskatāt par nepatiesu, visticamāk, neesat guvis pilnīgu informāciju (dokumentus) visu interesējošo apstākļu izvērtēšanai. Valsts prezidenta kancelejā nav pieejami dokumenti, kas saistāmi ar Jūsu uzdotajiem jautājumiem,” nu skan Valsts prezidenta kancelejas oficiālā atbilde.

 12. informācija saka:

  Pieminēsim mūsu tautas labākos dēlus un labākās meitas!

  http://www.delfi.lv/news/national/politics/muziba-aizgajusi-gunara-astras-atraitne-livija-astra.d?id=42005796

  Mūžībā aizgājusi Gunāra Astras atraitne Līvija Astra

  BNS | 23. decembris 2011 14:49

  Mūžībā aizgājusi pazīstamā brīvības cīnītāja Gunāra Astras atraitne Līvija Astra.

  Viņa aizgājusi mūžībā 78 gadu vecumā. Izvadīšana notiks 28.decembrī plkst.13 no Otro Meža kapu kapličas, liecina līdzjūtības sludinājums laikrakstā “Diena”.

  Jau vēstīts, ka šoruden plaši tika pieminēta Gunāra Astras 80 gadu dzimšanas diena – Okupācijas muzejā tika atklāta viņam veltīta izstāde, iznāca Astram veltīta grāmata, bet Meža kapos tika iesvētīts Astras piemineklis. Atceres pasākumos aktīvi piedalījās arī Astras atraitne Līvija.

  Gunārs Astra ir viens no ievērojamākajiem pretpadomju aktīvistiem, kas nevardarbīgi pretojās padomju okupācijas varai Latvijā pagājušā gadsimta 60.–80.gados. Īpaša nozīme ir viņa runai — 1983.gada 15.decembrī LPSR Augstākajā tiesā teiktajam pēdējam vārdam, kas beidzas ar mūsdienās daudz citēto frāzi: “Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot.”

 13. Miervaldis saka:

  Tā!Kur ir palicis mans komentārs?

 14. A.Balts saka:

  Izsaku visdziļāko līdzjūtību L.Astras tuviniekiem un draugiem! Viņa bija sava dzīvesbiedra Gunāra Astras cienīga un cienijama līdzgaitniece!

 15. Eduards saka:

  —Es ticu, ka ŠIS laiks izgaisīs kā ļauns murgs!Izsaku līdzjūtību Astras kundzes tuviniekiem.
  Arī par TO laiku un arī par ŠO varu teikt TIKAI tā! Paldies DIŽGARIEM-LUCĀNAM,GRANTIŅAM,kAVACIM,CIRCENEI U.C.PAR MŪSU APGAISMOŠANU,PATIESĪBAS PAUŠANU-PAR IEDOTO TICĪBU,KA ŠIS ĻAUNAIS MURGS DRĪZ BEIGSIES!
  VĒLU JUMS-ARĪ VISIEM TRIBUNĀLA LABTICĪGAJIEM KOMENTĒTĀJIEM UN APMEKLĒTĀJIEM- GAIŠUS UN PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!lAI JUMS LABA VESELĪBA UN GAIŠS PRĀTS!

  ADMINS
  Paldies, Eduard, arī Tev lai gaiši Ziemassvētki.
  Ļaunais izgaisīs, jo tāds ir Dieva Likums.
  Katrs saņems to, ko viņš pelnījis !

 16. Miervaldis saka:

  Izsaku isdziļāko līdzjūtību šai patriotei!

 17. Miervaldis saka:

  Izsaku visdziļāko līdzjūtību, šo tautas piemēru veļos aizvadot!

 18. Kristers V saka:

  Lucāns ir vecs, stulbs perdelis, tāpat kā lielākā daļa no šīs lapas veidotājiem un lasītājiem. Slimie, plānprātīgie mēsli, jūsu vieta ir aiz restēm, kaut kur tālāk no normāliem cilvēkiem.

 19. no malas saka:

  Prasts urlu salašņa esi “krister vasiļič”, tavs purns nav pat dūri, tik dubļainu zābaku pelnijis un atpakaļ kgb specpalātā

 20. Neo saka:

  Krister.V – tu jau normāls cilvēks nēesi!Visi normālie cilvēki ir savas valsts patrioti, un klausās tādus gudrus vīrus, kā Grantiņš!Tev no normāla cilvēka tik tālu, cik tārpam līdz mēnessim, jo esi tik vien kremļa krievčigānu tupeļu laizītājs!

 21. Neo saka:

  Krister.V – ko tu vispār saproti no normāliem cilvēkiem?Tu diendienā laizi krieviem un čigāniem tupeles, un ne ūsiņa rakstus tu lasi, bet to, ko tev tie krievi un čigāni kremlī saboksterējuši!

 22. karina saka:

  domāju ka vispar pareizi ir tā ka Amerikāņi ir stulbi bet Krievi malači, mēs Latvieši tik ilgi bijām Krievijas Republikā un aizgājām jo gribējām neatkarību.Un vēl tie kuri ir pret Krieviem nožēlos jo patiesība viņi mūs aizsargāja no citiem un ja starp Ameriku un krieviju būs karš vaitad ‘jūs nepatturēsiet Krievus. Krievi lai to stulbeņus apslauka nost un lai uzvar.
  .
  .
  Admins
  Lai tev, Karīniņ, un taviem krieviem laimīgs ceļš uz Elli !
  http://uanews24.blogspot.com/2014/12/blog-post_7.html

  Бжезинский: Россия – это вообще лишняя страна

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.