R. Bruners. Īsi par Latvijas Centrālo padomi (LCP), 1. daļa

R. Bruners. Īsi par Latvijas Centrālo padomi (LCP), 1. daļa

Ja pavisam īsi, tad pēc LCP metodikas Latvijā notiek visi sabiedrisko pārkārtojumu mēģinājumi, sākot no 1944. gada.

Tas nozīmē, ka LCP attiecas uz metodoloģiju, nevis politiku, un stāv pāri politikai. Citiem vārdiem sakot, Latvijas valdošā šķira (kopiena) var pārveidot vai restartēt sabiedrību pēc LCP parauga neatkarīgi no esošās sabiedriskās iekārtas. Tas var notikt gan sociālisma, gan kapitālisma, vai vēl kāda -isma apstākļos. Kā arī neatkarīgi no ģeopolitiskās piederības Krievijai, Vācijai, Austrumiem, Rietumiem, vai vēl kādai debesu pusei.

Manas zināšanas par pēckara Latvijas PSR nav pietiekošas, lai izdarītu drošus secinājumus par LCP patieso lomu sabiedrībā. Taču man zināmie fakti un pieredze, dzīvojot Latvijā, vedina domāt, ka tā bija paralēla varas struktūra komunistu laikos. Bija ļoti daudzi konkrēti cilvēki nozīmīgos amatos, būtībā vairākums, kuri darbojās pret komunistiem, bija rietumnieciski orientēti savos uzskatos un klusībā bija neatkarības piekritēji.

Īsta vara sabiedrībā ir tā, kas kontrolē gan pozīciju, gan opozīciju. Tātad LKP CK bija pozīcija, bet LCP metodoloģija būtībā apvienoja visu opozīciju. Kad komunisti bija sevi izsmēluši, LKP un LCP pamainījās vietām. Sauciet to par perestroiku, atmodu vai vēl kaut kā. Kuri ir tēmā, nodrošina sev komfortablu eksistenci pie jebkuras varas, uz vispārējas degradācijas fona.

* * *

Internetā atrodams liels skaits materiālu par LCP. Gribētu aicināt lasītājus ievadīt meklētājā “Latvijas Centrālā padome” un izlasīt tos visus. Tas nebūs veltīgi. Droši vien LCP koncentrē ap sevi visas pretrunas, brīvības centienus, gudrību, naivumu, muļķību, varonību, ambīcijas, upurēšanos, nodevību, ciešanas un zaudējumu pārspēka priekšā, kas tik ļoti raksturīgi mūsu tautas brīvības cīņām.

Turpretim mēdijos LCP tēma nav atrodama. Padomju laikos tā bija aizliegta, bet arī pēc PSRS sabrukuma tēma cilāta netiek. Mēģināsim noskaidrot, kāpēc. LCP reizēm piemin ebreju pārstāvji. Tā sakot, mēģinam, mēģinam, kamēr izdosies. Tomēr tā gluži nav.

LCP būtība

LCP pasludina vai aicina uz neatkarīgu Latvijas valsti, kurā valda parlamentārā demokrātija tās sterilākajā formā. Latvijas apstākļos “parlamentārā demokrātija” nozīmē aizkulišu spēku izvirzīto pārstāvju tirgu. Ārējie aizkulišu spēki pārsvarā saistīti ar Krieviju, bet iekšējie ar vietējo ebreju kopienu un tās satelītiem. Etnisko latviešu intereses šādā sistēmā ir pārstāvētas vāji, un pastāvīgi samazinās.

LCP tieši vai netieši nosoda “Ulmaņa diktatūru”. No viņu viedokļa Ulmanis bija likvidējis demokrātiju, ignorējis Satversmi, nodibinājis autoritāru (fašistisku!) režīmu. Ar vārdu sakot, viņš traucēja aizkulišu spēkiem taisīt rebes, jo svarīgus lēmumus pieņēma pats. Turpretim no latviešu viedokļa tieši Ulmanis aizstāvēja viņu un Latvijas valsts intereses kā latvietis un patriots, lai gan viņam tas nenāca viegli.

Vēsturiski LCP dibināja 1943. gadā, kad krievi pārgāja uzbrukumā frontē, bet vācu tvēriens Latvijā atslāba. Acīmredzot, tas radīja ilūziju, ka iespējams atjaunot Latvijas Republiku ar LCP kā pagaidu valdību. Ulmaņa vairs nebija, un savulaik padzītie demokrātiskie “partiju pārstāvji” nolēma rīkot iznācienu.

Iznāciena pamatā bija pieņēmums, ka vācieši atļaus formēt latviešu karaspēka vienības, kas pakļautos LCP, nevis vācu kara mašīnai. Tad varētu noturēt krievu armiju līdz brīdim, kad ir panākta vienošanās ar Krievijas sabiedrotajiem ASV un Lielbritāniju par Latvijas statusu. Acīmredzot, tāda bija LCP ideja, kurā Vācijai bija ierādīta ne tikai zaudētāju, bet arī muļķu loma.

1944. gada LCP memorands

Minētās vēlmes tika formulētas slavenajā memorandā, ko parakstīja 190 īpaši prominenti latvieši. Formāli tas bija adresēts ģenerālim Bangerskim, taču ir skaidrs, ka valstiskā statusa jautājumi nav ģenerāļa kompetencē. Pēc būtības memorands bija adresēts pašam Ādolfam Hitleram. Tikai viņš spētu pieņemt lēmumus par atsevišķu Latvijas armiju. Pēc būtības, tas nozīmētu Latvijas neatkarības atzīšanu no Vācijas puses.

Tā kā Bangerskis bija atteicies memorandu saņemt, visa šī absurda drāma nonāca uz reihsministra Rozenberga galda. Tieši viņš toreiz bija Latvijas augstākais valdnieks, caur kuru vajadzēja kārtot lietas. Rozenbergs esot izteicies tādā garā, ka memoranda parakstītāji būtu nošaujami, ja lietu skata pēc būtības. Tomēr parakstītāju augstā sabiedriskā stāvokļa dēļ tas netika izdarīts.

Kāds no ģenerāļiem esot ieteicis reihsministram uztvert šo situāciju ar humoru. Droši vien Rozenbergam humora izjūta bija līmenī, jo vācieši represēja tikai dažus no LCP organizatoriem.

Acīmredzot, humora izjūtas nav trūcis arī Smerš pretizlūkošanai un citām čekas struktūrām, kas uzmanīja “inteliģentus” Latvijas PSR. Kad Latviju atkal okupēja padomju armija, lielākā daļa no memoranda parakstītājiem turpināja savu ierasto darbu. Piemēram, ķīmijas profesori Gustavs Vanags, Augusts Ķešāns un Alfrēds Ieviņš ieņēma augstus amatus. Viens no viņiem bija LPSR ZA akadēmiķis, otrs bija ķīmijas fakultātes dekāns, bet trešais ķīmijas institūta direktors.

Rietumi mums palīdzēs

Ostapa Bendera vārds nav atrodams LCP dalībnieku sarakstā, tomēr viņa slavenā frāze skaidri izskan memoranda zemtekstā. Patiesībā, memorands ir adresēts tieši ASV un Lielbritānijas valdībām. Tikai no turienes teorētiski būtu sagaidāma palīdzība. Tikai šīs valstis, atkal teorētiski, varētu aizstāvēt Baltijas valstis pret sava sabiedrotā PSRS tīkojumiem.

Rodas jautājums – vai memorands tika iesniegts ASV un Lielbritānijai? Tehniski tas būtu izdarāms, jo šajās valstīs vēl bija Latvijas pilnvarotie pārstāvji.

Diemžēl šis jautājums paliek bez atbildes. It kā jā, it kā nē. It kā pārstāvjiem esot bijuši iebildumi … Manuprāt, situācija ir diezgan skaidra. Pēc būtības memorands ir saņemts, protams, un pieņemts zināšanai. Taču tas nav un nevarēja tikt pieņemts kā oficiāls dokuments, uz ko būtu vismaz jādod atbilde. Droši vien pārstāvjiem ir pateikts apmēram sekojošais. “Lūdzu nekraujiet mums virsū neatrisināmus jautājumus. Mums pietiek problēmu ar PSRS. Nenostādiet mūs neērtā situācijā, ja vēlaties saglabāt savu pārstāvja statusu.”

Turpinājums sekos

10.09.23

You may also like...

7 komentāru

 1. Anonīms saka:

  Nūja! Pirms kadiem gadiem kādā savdabīgi skaistā sapnī rādījās kāds savdabīgs latviešu virsnieks ģērbies sarkanarmiešu uniformā un agrā rītā tā inteliģentā karavīra seja skatījās uz savdabīgi starojošu zvaigzni ar mirdzošām acīm, tad pagriezas pret mani un sacīja, ka viņi (komunisti) mums teica – Mēs cīnāmies par savu valsti! Kad tiem pārkārtošanās projektiem vajag vajadzīgas izkārtnes, tad tie (viņi) piemeklēs pēc jūsu dvēseles noskaņām attiecīgās, bet problēma, ka dzīvot un sadzīvot ar viņiem negribas. Negribas ar tiem dzīvot kaimiņos un strādāt darbā, bet pienākas ciest un paciest viņu klāt esamību. Kas labāks būtu vai vācu vara, vai anglosaxsu, ja nebūtu krievu? Visu labākā būtu pašu sava Saimnieku vara! Kā kāda Bangerska rakstīta grāmatā tika norādīts uz to, ko centās likt iekšā tā laika audzināšanas būtībā jaunajos latviešos – Saimnieku Valsts! Klausoties kādu ierakstu YouTube par to, kā dzīvoja vācieši Prūsijā pirms kara laikā kāds krievs vecam vācietim uzdot jautājumu, kāpēc mēs uzvarējusi jūs karā dzīvojam daudz sudigak par jums? Vācietis norāda taisnīgi, ka par Saimnieku neviens neizaug, bet viņu, kā vīru Saimnieciski sakārtotu būtībā ir ja izaudzina no mazām kājām. Ko audzina samos laikos? Vienkārši sakot – Raspizdaju valsts, ka jauniešiem vien iespēja strādāt pie konveijera letes vai dizveikala kramejot plauktus. Ko nopelnu to apēdu! Naudas nepietiek, tad ir kredīts un visa dzīve parāda i māja un mājā sadzīves iekārtas, kā Amerikā gribējāt tā arī šodien dzīvojat. Ap gadiem 35 aptvēris, ka patiesībā esi nožēlojams caurums kurā var dirst un mest iekšā visas pasaules netīrības saproti tik vienas patiesības-Nāve ir jauns sākums dzīvībai, bet tur tev atkal priekšā Svētā Diev māte. Ak tu vai izdarīji galu, ka atbrīvojies no kredītiem, sievas, bērniem, vecākiem invalīdiem un izdomāji pie manis pār agri sev pielikt beigas? Tad nu dodies pekles caurumā. Tā nu visas dzīves garumā no viena cauruma izlien un citā iekšā, bet tomēr tiem jauniešiem ir jāmāca, kas ir veselīga ava un ielisdams tanī ar zināt kari, kas no tās avas izlīdis ārā. Vurdalaku dzimts!? Piemērs ir kāda Lietuvā vieta, ko leiši uzskata gandrīz par svēto kalnu, ka braukdami darba kolektīvā piestāja pie tā kalna ar zināt kari. Kalns pilns ar krustiem aplikts un savas cerības apkravusi liekot krustu uz krusta sakardami vēl mazākus krustiņus uz lieliem krustiem! Tā nu redzēto vien ja nopūšas, ka nožēlojami Lohi tomēr jūs esat lietuvieši, bet kolektīvam pēkšņi sagribas pēc kalna apmeklējuma kolektīvi dirst un visiem skats uz koka mazo mājiņu blakām krusta kalnam. Aiziedami līdz tai koka mājiņai pienākas pārliecināties par to, kas patiesībā valda cilvēku galvās? Ārprāts! Tā mājiņa no iekšienes apdirsta un no ārienes viss ir apdirstas, ka smirdoņa tāda neciešama, bet oficiāli visiem kolektīvi jāiet dirst uz to mazo mājiņu, ja apkārt ir daudz krūmu. Tomēr oficiāli dirst krūmos nedrīkst! Tā nu blakām tam krusta kalnam veidojas arī sūda kalns, kas ataino to īsto patiesibu un no tās arī tiem ļautiņiem ir visu vairāk bail, ka bēdz uz kuru pasaules malu grib bez ticības nekur.

 2. tātadiņ, saka:

  Ievads labs.
  Kam šodien sūtīt,un kam būtu domāts šodienas memeorands?

 3. Kātadiņ saka:

  Memorands būtu sūtāms Maskava,Kremlis. Ar pazemīgu lūgumu! Mēs ar jums krieviem okupētā latviešu tauta,zeme un LR īstā. Lūdzam! 1.punkts . Aizvākt no Latvijas KF FSB ielikteņus VDD LR izskata. Ar visām ģimenēm. Arī bijušos dienestā.
  Punkts 2. Mīļi lūdzam savākt 1miljonu jūsu krievu okupantu. Repatriēt.
  Punkts 3. Savus aģentus,ko sataisīja VDD,paņemiet lūdzu pie sevis. Uz Krieviju.
  Tas nozīmētu,ka Latvija paliek bez lēmējvaras un izpildvaras augstākajiem ierēdņiem.
  Punkts 4. Lūdzam pazemīgi Kremlim,lai nelienat mūsu darīšanās. Iekšlietās.

  Nu vēl var sūtīt šo memorandu Citplanētiešiem kādiem. Vien adresi nezinu,ko rakstīt uz pastmarkas….

 4. tātadiņ,+ saka:

  Tas sen ir aizsūtīts.Ko darīt ar šodienas LCP?

 5. Tur jau tā lieta, ka nav kam sūtīt memorandus. Arī LCP toreiz 1944. gadā nebija kam sūtīt. Mēģināja uzgrūst atbildību SS ģenerālim, bet tas neņēma pretī.

  Ar memorandiem vairs neko nevar panākt. Jābūt militārai tautas pašpārvaldei https://tautastribunals.eu/?p=62599. Bruņota tauta, kā ASV. Mums vajadzīgi strēlnieku ieroči un ekipējums. Mēs paši organizēsimies militārās vienībās, vai pārņemsim zemessardzi. Varbūt arī bruņotos spēkus. Mums būs savi komandieri. Mēs paši izlemsim, šaut vai nē. Ja šaut, tad uz ko šaut. Kad šaut, kad nē, kad nogaidīt, bet kad izlikties par beigtiem …

  Kas attiecas uz smago bruņojumu, tad raķetes, lidmašīnas, haimarsi, pretgaisa aizsardzības sistēmas, helikopteri un citas miljardus vērtās sātanistu rotaļlietas lai paliek viņu pašu ziņā. Ja grib, lai piegādā. Ja pērk, tad tikai par savu naudu, mēs par to nemaksāsim. Patiesībā, nav jēgas arī no tankiem, bruņumašīnām un citiem braukājošajiem zārkiem. Mums noderēs parastās automašīnas, vēlams ar pilnu piedziņu, busiņi, furgoniņi, vieglās kravas mašīnas … apmēram tā.

  Vēl no ieročiem mums noderēs vieglās prettanku un pretgaisa raķetes, tipa Javelin un visādi PZRK. Tomēr varēsim iztikt arī bez tiem … vajag domāt šajā virzienā, un gan jau būs skaidrs kas jādara.

 6. Bet jautājumi palika neatbilde saka:

  Paldies R.B.par šo https://tautastribunals.eu/?p=62599., ipaši labi ir dazi komentāri, bet atbildes uz tiem nebija???

 7. Katram komentāram ir saite, to vajadzētu man atsūtīt. Varbūt esmu palaidis kaut ko garām, tas gadās.

  Jāsaprot arī, ka rakstot par šīm tēmām, nav iespējams visu uzreiz skaidri pateikt un atbildēt uz visiem jautājumiem. Dzīve iet uz priekšu un ienes korekcijas. Galvenais, ka domājam pareizajā virzienā, kas novedīs mūs pie vienotas kopainas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *