R. Akmens. Uzsākt pārbaudi par E. Levita atbilstību LR prezidenta “krēslam”!

Labdien,
pielikumā iesniegums ar e-parakstu:

Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam-
A. God. Vilnim Jēkabsona k-gam

Raimonds Roberts Akmens-Alksnis

P I E T E I K U M S
uzsākt pārbaudes lietu

Latvijas Valsts Pamatlikumā rakstīts:

37. Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu. Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību.

Līdz ar to, lūdzu Jūs, Jēkabsona k-gs., darba pienākumu ietvaros, uzsākt pārbaudes lietu un noskaidrot Valsts prezidenta Egila Levita atbilstību Satversmes 37. pantam – Valsts prezidenta Egila Levita Vācijas vai Izraēlas pilsonību esamību.

Konkrētajā gadījumā tiesību ierobežojums ir noteikts Satversmē. Savukārt, ar Konstitucionālu līkumu 5.p. noteic, ka “Visi pilsoņi neatkarīgi no pilsonības iegūšanas veida tiesībās un pienākumos ir vienlīdzīgi. Latvijas Republikas pilsonību var iegūt, saglabāt vai zaudēt tikai likumā noteiktajā kārtībā. Uzņemot Latvijas Republikas pilsonībā, nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība”.

Šajā panta nekas nav minēts par to personu grupu, kuras būdamas Vācijas vai / un Izraēlas pilsoņi bija pieņēmuši dubulto pilsonību. Ar šo pantu tiek apstiprināta doktrīna, ka VISI pilsoņi ir vienlīdzīgi un valstij nav piešķirtas tiesības no Latvijas pilsoņiem veidot atsevišķas grupas vai pilsoņu kategorijas.

Valsts varas avots un tās nesējs ir Latvijas tauta Satversmes 2.panta izpratnē, kuru pārstāv pilsoņu kopums kā tiesībspējīga un rīcībspējīga valsts konstitucionāla institūcija, kas aptver visus pilntiesīgos Latvijas pilsoņus. Demokrātijas pamats, tātad, ir valsts pilsoņi, kas apvienojušies politiski funkcionējošā sabiedrībā. Pilsoņu liktenis ir nesaraujami saistīts ar valsts likteni, kuru tie veido (sk. Pleps J., Pastars E., Plakane I. Konstitucionālās tiesības. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004, 120.-121.lpp.).

Konstatējot Egilam Levitam Izraēlas pilsonības esamību, lūdzu pārbaudīt, vai saskaņā ar izmaiņām Pilsonības likumā, Latvijas pilsonis Egils Levits bija iesniedzis lūgumu, saskaņā ar izmaiņām Pilsonības līkuma un šī līkuma 9.panta 1.daļas 5.punktu noteikumiem, Ministru kabinetam atļaujas saņemšanai, lai saglabātu Latvijas pilsonību, atstājot sev Izraēlas pilsonību, saskaņā ar kuru starp latvijas pilsoņiem ir apstiprināta atšķirīga kartība par vienādu regulējumu attiecībā uz dubultpilsonības esamību.

Pilsonības likuma 9.p.l.d. vecā redakcija paredzēja, ka personai, kura tiek uzņemta Latvijas pilsonībā, nedrīkst izveidoties dubultā pilsonība. Tātad, Pilsonības likums iepriekš nepieļāva dubulto pilsonību izveidošanos tām personām, kuriem ir citas valsts pilsonība LR pilsonības pretendēšanas vai saņemšanas brīdī.

Konkrētajā gadījumā ir izveidojusies situācija, kad viena pilsoņu grupa bauda mazāku likumu un tiesas aizsardzību un izvēli rīkoties ar savam tiesībām, nekā citu personas grupa, kas izvirzīja par Valsts prezidentu Egilu Levitu kungu un pats Egils Levits, kurai un kuram tiek nodrošinātas šīs priekšrocības, kas, acīmredzami, kalpo par pamatu uzskatīt, ka pastāv diskreditējošais faktors. Šeit viennozīmīgi ir vērojam nevienlīdzība, bet nav skaidrs šīs nevienlīdzības pamatojums un vai tam pamatojumam varētu rasties politiskais pamatojums zem konteksta, tā leģitīmais mērķis un šī mērķa samērīgums ar sabiedrības interesēm un balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem.

Pie šādiem apstākļiem un saskaņā ar Pilsonības likuma 24.panta 5.punktu, lūdzu uzsākt veikt ziņu pārbaudi vai Egilam Levitam pastāv Izraēlas pilsonība, jo lietas materiāli norāda uz to, ka Egils Levits, kā ģimenes loceklis, bija saņēmis Izraēlas pilsonību kā repatriants sakarā ar sava tēva Ebreju tautību, veicot atteikšanos no PSRS pilsonības.

Vēlāk Egils Levits kopā ar ģimeni bija iebraucis Vācijas Federatīvajā Republikā, kur viņš bija saņēmis uzturēšanas atļauju un pēc tam, sakarā ar nodzīvotiem gadiem, Vācijas pilsonību.

Pēc Latvijas Republikas atjaunošanas, Egils Levits pēc savas mātes datiem bija saņēmis LR pilsonību, kas bija atļauts līdz 1995.g. personām no Rietumu valstīm (ASV, Lielbritānija, Zviedrija un Vācija), un saglabāja visas trīs pilsonības līdz šai dienai.

Savukārt, saņemot apstiprinošas ziņas par Izraēlas pilsonības esamību, lūdzu ziņot par Ministru kabineta rīkojumu par atļaujas piešķiršanu Egilam Levitam saglabāt Latvijas pilsonību, atstājot sev Izraēlas pilsonību, pastāvēšanu, tā numuru un pieņemšanas laiku. Un sniegt man skaidrojumu, kas ir šāda rīkojuma sagatavotājs, kādām Latvijas valsts interesēm kalpo šāda atļauja Egilam Levitam saglabāt Latvijas pilsonību, atstājot sev Izraēlas pilsonību.

Pateicos !

Valsts Prezidenta amata kandidāts -Raimonds Roberts
Akmens-Alksnis

T. 2 77 24 111
Raimonds.Akmens@inbox.lv

LRTT papildinājums

Raimondam Robertam Akmenim – Alksnim bija laiks saprast, ka uz NĀCIJAS TĒVU LR Satversme neattiecās. Viņa priešā mums visiem pazemīgi jāklanās, jo nāk no dieva Jahves izredzēto CILTS ! Egils Levits ir visu laiku “liekā” Latvijas disidenta “spermas izstrādājums” un tāpēc viņa priekšā mums ir ne tikai jānoliec savas dumjās galvas, bet “jāmetas” četrāpus !

Un šeit jau mēs saskaramies ar brutālu debilitātes izpausmi:

19.02.21

You may also like...

2 komentāru

  1. -Eduards Lunis saka:

    —Nu un kāda būs reakcija!? Nekāda!

  2. Andris un draugi saka:

    Kauns par šodienas konjunktūristu NA, kas šo blēdi iedabūja prezide nta amatā!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *