ASV vēstniece.(To visu ir radījuši godmaņi, borovkovi, leviti… !)

To visu ir radījuši komunisti- jūdaisti ar Godmani, Borovkovu, Levitu & LTF priekšgalā ! Varbūt Izraēlas GODA PILSONIS Lato Lapsa centīsies ASV vēstniecei iestāstīt, ka: “Latvieši nekad nav dzīvojuši tik labi kā tagad !“ Vienā no pēdējiem rakstiem viņš latviešus apķēzījis tā, kā var tikai viens sātanists savos pirmsnāves baiļu murgos par gaidāmo sodu !

 https://pietiek.com/raksti/dzimtcilveku_asinu_lasts

Viņi, šie sātaniskie Izraēlas vadītie čekas izdzimumi jūt, ka Bordāns ir viņu “nāves eņģelis” un tāpēc dara visu, lai viņu iznīcinātu. Šī čekistu slepkavu banda tautai uzspiež parakstīties par Saeimas atlaišanu, kas ir viņu vienīgā cerība, ka netiks “pielikti pie sienas” !

Komunistu-čekistu un visu Latvijas izlaupītāju vieta ir KARĀTAVĀS !

Pirms pieciem gadiem H- 86 nodeva dokumentus ASV vēstniecībai Latvijā,- par noziegumiem, kas tiek veikti pret LATVIJAS VALSTI UN LATVIEŠU TAUTU. H- 86 pieprasīja apturēt Latvijas suverenitāti, un atbrīvot Latviju no noziedzniekiem. Atceros, ka pieteicās nākt līdzi arī Eduards Lunis, kura rakstīto informāciju pievienoju oficiālajiem H- 86 dokumentiem.

Bez klauvēšanas neviens durvis neatvērs. Par suverenitātes apturēšanu ļoti bija uztraucies Borovkovs. Viņš organizēja Merkurista Lapinska un LNF Gardas uzbrukumus H- 86 & LRTT, kā rezultātā tika atšķelti švakākie ķēdes posmi-Dambītis un Prūsis… . Pirms četriem gadiem šajā sakarā mani centās iznīcināt Levits(vienpersoniski no Briseles) ! Tiešā slepkavība ceļā pie Laimoņa Pura neizdevās, jo Purs mani un sievu brīdināja…, bet nākošajā dienā veica fizisku uzbrukumu(neievērojot ne mazāko Likumību) Liepājā, par kuru jau esmu rakstījis… .

Lai veicas Bordānam & Co !

Finka paredzētais Laiks tuvojas !

JKP līderi Vašingtonā apspriež Latvijas paveikto cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem
JKP līderi Vašingtonā apspriež Latvijas paveikto cīņā pret ekonomiskajiem noziegumiem

13.12.19 L. Grantiņš

Nensija Baikofa Petita
ASV vēstniece Latvijā

2018. gada 9. decembrī

Latvija ar Amerikas Savienotajām Valstīm ir bijuši sabiedrotie jau 100 gadus. Mēs esam bijuši līdzās latviešu tautai padomju okupācijas tumšākajos brīžos. Šodien mēs kopā ar jums atzīmējam jūsu sasniegto. Savos simts gados jūs varat lepoties ar to, ka esat stiprs un nozīmīgs NATO, Eiropas Savienības (ES) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) partneris. Taču mūsu draudzīgās attiecības nozīmē daudz vairāk kā tikai saņemt atzinību par paveikto. Īsti draugi arī izaicina viens otru un palīdz kļūt labākiem.

Es mīlu Latviju. Es mīlu tās cilvēkus, skaistos laukus, satriecošo arhitektūru un mūžsenās tradīcijas. Esmu personīgi pieredzējusi jūsu darba ētiku un radošumu. Tagad, kad Latvijas simtgades svinības tuvojas nobeigumam un pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā pretkorupcijas diena, es vēlos jums pateikt kā jūsu draugs un kā cilvēks, kurš vēlas Latviju redzēt veiksmīgu un attīstītu – Latvija var darīt un tai ir jādara daudz vairāk cīņā ar korupciju.

Korupcija sagrauž sabiedrības pamatus! Tā barojas no cilvēku vienaldzības, vienlaikus nomērdējot attīstības iespējas. Padarot jūs nabagākus, tā grauj uzticību valdībai. Korupcija aizbiedē investorus un darbavietas, liekot daudziem pievērsties ēnu ekonomikai, kuras īpatsvars šobrīd ir aptuveni 22% no iekšzemes kopprodukta. Īsumā – korupcija iznīcina potenciālu, ko varētu baudīt nākamās paaudzes, liekot tām iespējas meklēt citur.

Daži teiks, ka korupcijas apmēri ir mazinājušies, un tā ir taisnība. Tomēr es zinu, ka neesmu vienīgā, kas apzinās šo problēmu. Saskaņā ar 2017. gada Eurostat aptaujas datiem, 84% Latvijas respondentu uzskata, ka korupcija ir plaši izplatīta. Savukārt 32% uzskata, ka situācija pasliktinās, kamēr tikai 14% aptaujāto norāda, ka situācija uzlabojas. Regulāri tiek ziņots par situācijas nopietnību korupcijas jomā gandrīz visās sabiedriski un valstiski nozīmīgās nozarēs – valsts iepirkumos, veselības aprūpē, būvniecībā, ES finansētos projektos, maksātnespējas un tiesu sistēmā, bankās, politisko partiju finansēšanā un transporta nozarē.

Nešaubieties – korupcija Latvijā nav noziegums bez upuriem. Korupcijai ir sekas. Gan vietējie, gan ārvalstu investori man ir teikuši, ka korupcijas radītie zaudējumi attur viņus no lielāku investīciju ieguldīšanas Latvijā, kā rezultātā valsts zaudē labi atalgotas darbavietas, kas varētu veicināt ekonomisko izaugsmi, nepieļautu izcilu un izglītotu jauniešu aizplūšanu uz ārzemēm un piesaistītu tos, kuri jau ir aizbraukuši un vēlas atgriezties atpakaļ ar savām ģimenēm. Daži uzņēmumu vadītāji pat apgalvo ka, ja tuvākajā laikā situācija neuzlabosies, viņi pārtrauks investēt Latvijā. Nesen uzzinājām, ka liela apjoma investīciju projekts vienā no Latvijas stratēģiskajām nozarēm neīstenojās pēdējā brīdi, jo ārvalstu investoriem bija bažas par korupciju.

Amerikas Savienotās Valstis nav vienīgās, kas paudušas šīs bažas. Pēdējā gada laikā korupcijas graujošā ietekme Latvijas banku sektorā ir radījusi negatīvu publicitāti par Latvijas finanšu sektoru un investīciju klimatu. Neraugoties uz centieniem šo publicitāti atspēkot, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija jeb naudas atmazgāšana nav noziegums bez upuriem, un tā negatīvi ietekmē arī sabiedrību, ne tikai valsts reputāciju. Ir jādara vairāk, lai investori neuzskatītu Latviju par naudas atmazgāšanas un nelikumīgu finanšu paradīzi. Ja vien Latvija neuzrādīs ievērojamu un taustāmu progresu pirms nākamā Eiropas Padomes MONEYVAL komisijas izvērtējuma, korupcija banku sektorā var veicināt Latvijas nokļūšanu pēlēkajā sarakstā—to valstu skaitā, kurām ir vāja kontrole pār naudas atmazgāšanu. Tas Latviju vēl vairāk izolētu no starptautiskā biznesa un banku vides.

Kā tas ietekmētu jūs personīgi? Pastāv iespēja, ka jūs nevarēsiet izmantot savu kredītkarti, dodoties ceļojumā ārpus valsts, nevarēsiet atrast savu iecienītāko produktu veikalos, vai arī jūsu uzņēmumiem būs grūtības sadarboties ar ārzemju partneriem. Būtībā naudas atmazgāšana padara Latviju neaizsargātu pret ļaunprātīgiem ārējiem spēlētājiem, kuru mērķis ir graut Latvijas neatkarību un demokrātijas principus, apdraudot valsts izturētspēju – tā rezultātā iedzīvotājiem zūd uzticība Latvijas valsts institūcijām un pārvaldei, kā arī vājinās ekonomiskās un drošības saites.
Ko Latvija var darīt lietas labā? Vispirms un galvenokārt pašiem Latvijas iedzīvotājiem un viņu ievēlētajiem politiķiem ir jāapzinās problēmas nopietnība un jārīkojas izlēmīgi pret korupciju visos Latvijas sabiedrības, uzņēmējdarbības un valsts pārvaldes līmeņos. Citastarpā tas nozīmētu, ka tiktu veiktas sekojošas darbības:

 • Tiesu procesa reforma: Galvenais, kas samazina noziedzību, ir pārliecība, ka vainīgie tiks notverti un saukti pie atbildības. Noziedznieki, kam Latvijā ir labi sakari, var novilcināt tiesu procesus gadiem – tikmēr iedzīvotāji ir spiesti par to maksāt. Pat ja noziedznieki tiek notiesāti, viņi nereti saņem samazinātu sodu, jo ir pārkāpti saprātīgi lietas izskatīšanas termiņi. Tas noziedzniekus neatturēs no šādu noziegumu veikšanas! Bet tas nav taisnīgi pret patiesajiem korupcijas upuriem – Latvijas tautu. Bargāki sodi privātpersonām un uzņēmumiem raidītu skaidru vēstījumu, ka Latvijā korupcija netiks pieļauta.
 • Tiesībsargājošo institūciju un prokuratūras stiprināšana: Tiesībsargājošām iestādēm un prokuroriem ir ciešāk jāsadarbojas, lai identificētu, izmeklētu un sauktu pārkāpējus pie atbildības. Prokuratūrai, policijai un citiem izmeklētājiem, tostarp tiem, kas strādā Valsts ieņēmumu dienestā, banku uzraugiem un naudas atmazgāšanas lietu izmeklētājiem, nepieciešami lielāki resursi, kā arī labāks atalgojums, lai viņi spētu piesaistīt un noturēt labākos darbiniekus.
 • Novērsta naudas atmazgāšana banku sektorā: Valsts amatpersonām, uzraugiem, tiesībsargājošām iestādēm un prokuroriem kopīgi jāpauž stingra nostāja pret nelikumīgo naudas plūsmu, kas iet caur Latviju, tostarp izlēmīgi rīkojoties attiecībā uz organizācijām un personām, kas ir iesaistītas šādās pretlikumīgās darbībās. Līdz šim sodi, kas piemēroti Latvijas bankām, kas iesaistītas naudas atmazgāšanas skandālos, bijuši ļoti mazi. Naudas atmazgāšana vistiešākajā veidā apdraud jūsu finansiālo drošību.
 • Pilnībā ieviesta un pat stiprināta trauksmes cēlēju aizsardzība: Jaunais trauksmes cēlēju aizsardzības likums ir lielisks pirmais solis, taču ir veidi, kā vēl vairāk mudināt tos, kas var ziņot par nelikumībām, palīdzēt atklāt pārkāpumus. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs “Federālais viltus pieprasījumu likums” (Federal False Claims Act) atbalsta trauksmes cēlējus, piedāvājot tiem daļu no naudas, kas atgūta no līgumslēdzējiem, kas mēģinājuši apkrāpt valsti.
 • Uzlabota atklātība un neatkarīgu mediju darbs: Kāds slavens ASV tiesnesis attiecībā uz sociālo un politisko problēmu “ārstēšanu” reiz sacīja, ka “Saules gaisma ir labākais dezinfekcijas līdzeklis, savukārt elektriskais apgaismojums ir visefektīvākais policists.” Latvijas iedzīvotājiem ir jāizprot un viņiem ir jābūt brīvai piekļuvei valsts institūciju lēmumu pieņemšanas procesiem. Lai mazinātu korupciju, valsts institūcijām ir jāuzlabo atklātība jomās, kas attiecas uz valsts iepirkumiem, ES finansētiem projektiem, kā arī attiecībā uz visiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Informētai sabiedrībai un neatkarīgiem medijiem jābūt viegli saprotamam, kam kas pieder, kā arī kāpēc un kā valstī tiek pieņemti lēmumi. Pētnieciskā žurnālistika ir jāveicina, nevis jāpozicionē kā ļaunums.
 • Rezultātu uzrādīšana: Vairāk par visu – Latvijai ir jāuzrāda rezultāti! Latvijas iedzīvotājiem jāpieprasa nulles iecietība pret korupciju, savukārt valstij jānodrošina ātra un veiksmīga lietu iztiesāšana, kā arī jādemonstrē apņēmīga rīcība, lai izskaustu korupciju.

ASV ir sniegusi un arī turpmāk turpinās sniegt ievērojamu palīdzību un resursus, lai palīdzētu Latvijas partneriem risināt šīs problēmas un palielinātu Latvijas tiesībsargājošo un citu iestāžu kapacitāti. Neviena valsts nav pasargāta no korupcijas, un tāpēc ir svarīgi to apkarot, kad vien iespējams. Taču galu galā atbildība par to gulstas uz Latvijas tautas un Latvijas valdības pleciem.

You may also like...

10 komentārs

 1. Māris M. saka:

  Šis laikposms atkal lieliski liek uzpeldēt un kļūt redzamiem tiem mēsliem, kas līdz šim noturējušies ūdens apakšā, tēlojot zeltu.

 2. ir ko padomāt saka:

  Tiesa, Amerikā ir bargāki sodi par noziegumiem – tur maksātnespējas administratorus par blēdībām liek cietumā. Kad Bordāns ierunājās, ka visas vadošās partijas (toreiz na, zzs, vienotība) barojas no tādiem tipiem, viņu noņēma no tieslietu ministra amata.
  Lapsa dusmojās, ka mēs paši Latvijā nevaram tikt galā ar blēdībām (maigi sakot), bet tā taču ir, ka jāsauc citus palīgā. Lapsa ir sarakstījis grāmatas par lielzagļiem, bet kas no tā mainās? Šie noskurinās, dažs paraud (Šlesers) un darbojas tālāk.
  Vēl ir ko padomāt, kāpēc Grantiņu tiesā un liek cietumā, bet dažiem citiem – nekas – kā Gedroicam par savu heil, tā Priedītim par pastāvīgu latviešu zākāšanu, arī tiem no ddd par starpnacionālu kūdīšanu. Tak laikam viņiem ir spēcīgāka aizmugure?
  Ar latviešu inteliģenci tiešām ir bēdīgi, bet pārējā darba tauta ir pazemota, jādomā par savu iztiku, kur nu izcīnīties ar varenajiem, kuru rokās ir visādi līdzekļi, lai apkarotu mūsdienu disidentus.
  .
  .
  .
  Admins
  Jā, ir ko padomāt, kapēc Grantiņam lauž kaulus, bet citiem, kuri “uzstājas” pret valdību un norej Grantiņu, ne mats no galvas nav “izrauts”, kur nu vēl kauli lauzti ! Un kāpēc visi dižie taisnības cīnītāji, ar Lapsu priekšgalā, sāk aizstāvēt slepkavu Kalnmeieru un kurināt naidu pret Bordānu ?

 3. un nekam nepietiek naudas saka:

  par Latvijas kūdras izsaimniekošanu:

  http://laukos.la.lv/purvi-izsaimniekoti

  https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/vk-revizija-konstate-trukumus-zm-darbiba-apsaimniekojot-derigos-izraktenus-14232019
  ——————————————————-

  toties NRA nostājas par LM advokātu un melo:

  https://nra.lv/latvija/299667-latvijas-valsts-mezi-atbalsta-vk-izstradatos-ieteikumus-derigo-izraktenu-apsaimniekosana.htm

  ——————————————————-
  Krakovas žīdi nesodīti izlaupa Latviju uz vella paraušanu !

 4. to 2019. gada 13. Dezember um 9.04 Uhr saka:

  Varbūt saņemies un atklāj mazu noslēpumu – cik un kurus
  lielzagļus TU PATS esi klusām nogādājis aiz restēm !!!

  Vai tomēr pats, “patriot”, nodarbojies ar to pašu, ko pārmet
  Lapsam un viņam līdzīgiem(ieskaitot mani), kuriem rokas
  par īsām, lai tiktu fiziski klāt Šleseriem un līdzīgajiem ??

  Tevis pieminētie fakti tev tikai kalpo par masku, neviss izsaka
  patieso sāpi !
  .
  .
  .
  Admis
  Lapsa ir Šlesera un Godmaņa komandas biedrs, cionists un latviešu nīdējs līdz kaulu smadzenēm !

 5. krauklīC muzikālajam starpbrīdim saka:

  .. sēž stabiņā … kādu, kādu, kādu dziesmu koklē vinČ

  https://www.parmuziku.lv/zinas/latvija/25-latviesu-dziesmas-kas-skan-jebkura-zalumballe-4963

  https://www.youtube.com/watch?v=mhi_z6Gg4dg

  parafrāze par krauklīti 2019:

  es šorīt baidos
  skatu vērst uz jūras pusi –
  slīkst tauta, beigta tautas zivs
  un krauklīt`s krasta sētā
  bez ozola un kokles…

  bet vēl dzīvs

 6. ir ko padomāt saka:

  to 12.51
  Es nepārmetu Lapsam par grāmatām, otrādi, es saku, ka ar pārējo inteliģenci ir bēdīgi. Lai tauta patiesi saceltos pret netaisnībām, kā citās valstīs, vajag vadītājus, kādu masu pasākumu režisoru. Kā Francijā tagad, kad paaugstina pensionēšanās vecumu, vai kā bija Grieķijā vaiKatalonijā.
  Tagadējie brēcieni par Saeimas atlaišanu vairāk skan no opozīcijas, kas atstumta no varas.
  Ja tu raksti par “patieso sāpi”, tad es iestājos par pašiem nabadzīgākajiem, kam ir nācies badoties 90.-tajos gados, kas ir padzīti no saviem mājokļiem, kas bijuši spiesti atstāt dzimteni. Un arī par maniem vārdiem, ka pēc Atmodasir aiziets pa nepareizu ceļu, par to arī es dabūju psiholoģisku vajāšanu.
  Adminam. Nezinu,ko Lapsa domā par Godmani, bet Šleseram nu gan viņš ir ienaidnieks Nr.1.
  .
  .
  .
  Admins
  Tas ir viņu,- cionistu teātris. Kā viens tā otrs Atmodas laikā strādāja VDK vadībā un uzraudzībā. Viņš pilnīgi neko savās grāmatās par bandītiem nav pateicis vairāk, kā zin jeb kura tirgus tante. Toties latviešus un Atmodas patriotus pielīdzinājis plānprātiņiem- idiotiem, kas arī ir cionistu uzdevums ! Un tas šausmīgais naids uz Ulmani parāda viņa žīdisko būtību !

 7. cik vienkārši saka:

  atliek vienīgi likt aiz auss, ielāgot un īstenot.

  Pietrūkst vienīgi labas gribas un gudrības to saprast: tiklīdz izbeigsim piemēslot pasauli un pārtrauksim karot, visticamāk – tiklīdz pārtrauksim visus šos genocīdus, tautukaustus, tiklīdz likvidēsim nabadzību – sāksies paradīze uz šīs planētas.

  Vai vēl vienkāršāk: “atceries sauli!“ Ne tikai “kad sirds tik smaga kā ezers guļ“. Vienmēr – ik rītu, ik dienu. Un neaizkūpini logu (acis) tuviniekam, draugam, kaimiņam. Lai sauli (gaismu) var skatīt visi. Un vienmēr.

  https://www.youtube.com/watch?v=QtCvABHZ6mI

 8. post scriptum saka:

  parafrāzei par krauklīti 3. rinda (oriģinālā)):
  “tik skumjus ūdeņus acs nebūs redzējusi:“

  un dziesmai par krauklīti (bezmaz vienīgajai gaumīgajai, bez mērķa izpatikt vai spēlēšanas uz jūtām, no 10) nosaukums: “Gandrīz tautasdziesma“

 9. to krauklīC saka:

  Kas zin, ko grupa Pērkons domāja ar savu “Gandrīz tautasdziesmu”?
  Bet oriģinālajā tautasdziesmā bija vārdi – tur aizveda mūsmāsiņu uz bagātu Kurzemīti.
  Ne jau visa Kurzemīte tagad bagāta, vien kāda pilsēta pie jūras, kur mita ” labais ķēniņš”. Un uz turieni brauca māsiņas un bāliņi dziedādami. Bet ko nu? Kas vainīgs? Visi to zina. Visiem dusmas, arī māsiņām un bāliņiem no nra. Bet vēl jau ir bagātā Rīga ar saviem rātskungiem, kam dziedāt. Ka tikai tie ar’ neizputēs…
  Ansamblis “Bet bet”- man vienalga, kādā mēlē radio un tv dzied…

 10. pasaulē saka:

  Pati varenākā organizācija pasaulē ir duraki-kur vien skaties visur viņiem ir savi cilvēki.

  Smadzenes Dievs devis visiem,bet lietošanas instrukciju tikai dažiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *