Un šie noziedznieki aizrāda Bordānam !!!

Atgādināšu, kā noziedznieks Kalnmeiers, pēc Borovkova & Bunkas “ieteikuma”, vēlas tikt galā ar H- 86 dibinātāju un aktīvās Atmodas aizsācēju L. Grantiņu.

Skat, kā šakāļi sasparojušies pret Atmodas aizsācēju L. Grantiņu !!!

LJA pārstāvju tikšanās ar ģenerālprokuroru

Posted on February 4, 2019 by LJA

29.janvārī notika LJA pārstāvju tikšanās ar LR Prokuratūras ģenerālprokuroru Ēriku Kalnmeieru. Pārrunāta darbība starpaugstskolu profesoru padomē. Ē.Treļs un R.Bunka izklāstīja viedokli par par prokuroru dalību VAS rīkotajās mācībās.

Ģenerālprokurors pauda nožēlu, ka jaunās valdības deklarācijā vairs nav ietverts LJA rosinātais punkts par studiju programmas izveidi operatīvo darbinieku un izmeklētāju apmācībai. V.Krams sniedza informāciju par atsevišķiem kriminālprocesuālās darbības jautājumiem.

Ē.Treļs sniedza viedokli par Linarda Grantiņa darbībām, ar kurām Grantiņš aicina nosist ģenerālprokuroru un vairākus LJA biedrus, uz ko ģenerēalprokurors pauda cerību par drīzu kriminālprocesuālo rezultātu L.Grantiņa lietā.

R.Bunka sniedza pārskatu par LJA darbības rezultātiem pēc Saeimas Zolitūdes komisijas. Nobeigumā ģenerālprokurors pauda ieinteresētību iepazīties ar LJA biedru pētījumiem tiesību zinātnē.

Tā ir izdzimteņu- slepkavu banda, par kuriem liecināja A. Babāne:

Kas lasāms par Augstāko Tiesu

http://at.gov.lv/lv/tieslietu-padome/sastavs

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi pastāvīgie locekļi (amatpersonas):

1) Augstākās tiesas priekšsēdētājs;

2) Satversmes tiesas priekšsēdētājs;

3) tieslietu ministrs;

4) Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs;

5) ģenerālprokurors;

6) Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs;

7) Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs;

8) Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs.

Pastāvīgais loceklis (amatpersona) dalībai Tieslietu padomes sēdē var pilnvarot citu personu.

Tieslietu padomes sastāvā ir šādi vēlēti locekļi:

1) Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis;

2) seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši.

Tiesnešu konference vienu Tieslietu padomes locekli ievēlē no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs – no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divus – no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Vēlēta Tieslietu padomes locekļa pilnvaru termiņš ir četri gadi. Tieslietu padomes locekli var ievēlēt atkārtoti, bet ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas. Vēlēta Tieslietu padomes locekļa statuss nav savienojams ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa, Disciplinārtiesas locekļa, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa vai Tiesnešu ētikas komisijas locekļa pienākumu pildīšanu.

Tieslietu padomes darbā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties tiesībsargs un Tiesu administrācijas direktors vai šo personu pilnvaroti pārstāvji, Latvijas Zinātņu akadēmijas apstiprinātu tiesībzinātņu ekspertu deleģēts pārstāvis, kā arī tiesnešu biedrību pārstāvji.

Tieslietu padome 2018.gada augustā. Sēž no kreisās: Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnese Inguna Helmane, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja p.i. Sandra Strence, Zemgales rajona tiesas (Tukumā) tiesnese Adrija Kasakovska, Augstākās tiesas tiesnese Ināra Garda, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja Ilze Freimane. Stāv no kreisās: Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētājs Andris Spore, Latgales apgabaltiesas priekšsēdētājs Andris Strauts, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis Zigmunds Dundurs un Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Klāt nav ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Tieslietu padomes sastāvs

Amatpersonas:

Ivars BIČKOVIČS, Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Tieslietu padomes priekšsēdētājs

Ineta ZIEMELE, Satversmes tiesas priekšsēdētājs

Jānis BORDĀNS, tieslietu ministrs

Ēriks KALNMEIERS, ģenerālprokurors

Juta STRĪĶE, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētāja

Jānis ROZENBERGS, Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs

Jānis SKRASTIŅŠ, Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs

Iveta KRUKA, Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes priekšsēdētāja

Augstākās tiesas plēnumā 2018. gada 10. septembrī ievēlēts tiesnesis:

Aigars STRUPIŠS, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs

Latvijas tiesnešu konferencē ievēlēti tiesneši:

Dzintra BALTA, Rīgas apgabaltiesas tiesnese (ievēlēta 18.09.2018.)

Zigmunds DUNDURS, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesis (ievēlēts 10.11.2017.)

Inguna HELMANE, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese (ievēlēta 13.11.2015.)

Guntars PLORIŅŠ, Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu nama priekšsēdētājs (ievēlēts 11.09.2018.)

Juris STUKĀNS, Rīgas apgabaltiesas tiesnesis (ievēlēts 11.09.2018.)

Andris ZUTIS, Rēzeknes tiesas tiesnesis (ievēlēts 11.09.2018.)

Tieslietu padomes priekšsēdētājs ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs vada Tieslietu padomes darbu, sasauc Tieslietu padomes sēdes un nosaka to darba kārtību, pārstāv Tieslietu padomi un paraksta Tieslietu padomes lēmumus un citus dokumentus.

Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlē Tieslietu padome no tajā pārstāvēto tiesnešu vidus. 2018.gada 15.oktobrī par Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Dzintra BALTA.

You may also like...

2 Responses

 1. tā nepieder tev says:

  Latvijā dzīvo sveštautietis,laikam pie Tūjas.Es izlasīju interviju un atceros viņa vārdus; Ir bīstami,ja enerģija nāk atpakaļ kā uzmanība,nauda vai vara.Tā nepieder tev.Par bērniem;Mīliet viņus un lieciet mierā.Viņi ir personības.

 2. Valdis Freimantāls says:

  Maizīša, Kalnmeijera, Levita, Rasnača, Ziemeles cinisms pret latvietību ir nepārspējams!

  Visi viņi ignorēja manu informāciju par Rīgas Latviešu Biedrības likumīgo 1938. gada statūtu pretlikumīgo pārtraukšanu 1993. gada 18. februāra naktī!

  Šie juristi ir pelnījuši visaugstāko tautas nosodījumu!

  Viņi ir tieši līdzvainīgi Latvijas demogrāfiskajā un tautsaimnieciskajā katastrofā – apzinātā kaitniecībā!
  pretlatviski kaitnieki ar stāžu!

  Pretlatviska banda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *