EK ziņojums: Latvijā valda noziedznieki !

EK ziņojums: Latvijai pārmet vāju sociālo aizsardzību un nevienlīdzību 

 Sociālās politikas jomā laika gaitā ir panākts minimāls progress, taču pēdējā laikā veselības aprūpei ir pievērsta vajadzīgā uzmanība, secināts Eiropas Komisijas (EK) ziņojumā par Latviju.

Saeimas Eiropas lietu komisija otrdien, 27. martā, uzklausīs EK pārstāvniecības Latvijā vadītāju Innu Šteinbuku, kura deputātus iepazīstinās ar EK ziņojumu par Latviju. Iepriekš šis ziņojums izsauca finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas (ZZS) sašutumu. Viņa pauda, ka ziņojumā par Latviju ir daudz nekorektas informācijas. To bija plānots pārrunāt ar EK pārstāvjiem cerībā, ka šī ziņojuma informācija varētu tikt mainīta.
Latvija ir īstenojusi būtisku nodokļu reformu un īsteno reformas citās nozīmīgās jomās, piemēram, veselības aprūpē, izglītībā un valsts pārvaldē. Kaut arī šo reformu mērķis ir novērst dažas no būtiskākajām problēmām, to efektivitāte atšķiras, konstatējusi EK.

Latvija ir panākusi nelielu progresu 2017. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu īstenošanā. Neliels progress tika konstatēts nodokļu īpatsvara darbaspēka izmaksās samazināšanā iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem un nodokļu saistību izpildes uzlabošanā, kā arī valsts veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājuma pastiprināšanā.
Tomēr vēl ir jāiegulda liels darbs, lai pilnībā izpildītu Latvijai adresētos ieteikumus.

 Augstā nevienlīdzība un vāja sociālā aizsardzība

Augstais nevienlīdzības līmenis un vairākas sociālās problēmas atspoguļo vājo sociālās aizsardzības līmeni Latvijā, uzsvērts ziņojumā.
Nabadzības un nevienlīdzības līmenis joprojām ir augsts galvenokārt zemo izdevumu dēļ sociālās aizsardzības jomā, kas ir tieši saistīti ar zemajiem nodokļu ieņēmumiem kā daļu no IKP. Ziņojumā arī uzsvērts, Latvija salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sociālajai aizsardzībai kā procentuālo daļu no IKP tērē maz. Sociālie pabalsti joprojām ir zemi, kā rezultātā lielu daļu iedzīvotāju apdraud nabadzība un joprojām pastāv liela ienākumu nevienlīdzība.
Nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto personu īpatsvars Latvijā turpināja samazināties, 2017. gadā sasniedzot 28,2%, tomēr šis rādītājs joprojām pārsniedz ES vidējo rādītāju, kas ir 23,5 % (2016. gadā).
Gan labklājības, gan ienākumu nevienlīdzība ir augstā līmenī. 2017. gadā turīgāko 20% mājsaimniecību gūto ienākumu daļa vairāk nekā sešas reizes pārsniedza nabadzīgāko 20% mājsaimniecību ienākumu daļu, ierindojot Latviju starp ES valstīm ar visaugstāko ienākumu nevienlīdzību. Latvijas Džini koeficients attiecībā uz mājsaimniecību ienākumiem pēc nodokļiem un pabalstiem joprojām ir viens no augstākajiem ES.
Kaut arī bērnu nabadzība pēdējo piecu gadu laikā ir ievērojami samazinājusies, nabadzības risks gados vecākiem cilvēkiem ir pieaudzis, lielākoties tāpēc, ka pensiju pieaugums nav bijis līdzvērtīgs ekonomikas izaugsmei, secina EK. Tieši pensiju pietiekamība nākotnē rada bažas, jo strauji pieaug demogrāfiskās slodzes rādītājs.

Šķērslis veselības aprūpei – ‘kvotas’

Tāpat EK bažas rada arī nevienlīdzīga piekļuve veselības aprūpei. Galvenais šķērslis veselības aprūpes pieejamībai ir ikgadējo “kvotu” sistēma un augstie tiešie pacientu maksājumi, uzsver EK.
Komisija gan uzslavē, ka veselības aprūpei rasts papildu finansējums. Paredzams, ka tas ļaus apmierināt daļu no pamatvajadzībām, tomēr nesen pieņemtie piekļuves ierobežojumi varētu pasliktināt veselības jomas rezultātus, bažīga ir Komisija.
Tāpat Komisija atzinīgi novērtē to, ka pēdējā laikā veselības aprūpei ir pievērsta vajadzīgā uzmanība.

Nodokļu reforma

EK ir kritiska arī par pērn pieņemto nodokļu reformu, uzsverot, ka tās mērķi tiks sasniegti tikai daļēji. Tikai daļa no reformas pasākumiem vērsti uz nevienlīdzības mazināšanu, piemēram, neapliekamā minimuma palielināšana, un tie veido nelielu daļu no vispārējām reformas izmaksām. EK ieskatā mērķis, ka nodokļu ieņēmumi veido vienu trešdaļu no IKP, netiks sasniegts.
Līdz ar jauno nodokļu reformu ir samazināts lielais nodokļu īpatsvars darbaspēka izmaksās attiecībā uz cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, tomēr tas joprojām ir augsts. Komisija vērš uzmanību, ka tieši zemā nodokļu progresivitāte palielina ienākumu nevienlīdzību.
Tāpat EK atgādina, ka Latvija ignorējusi Pasaules Bankas pārskatu par Latvijas nodokļu sistēmu. Lai gan Latvija pati lūdza Pasaules Bankai sniegt pārskatu, tās ieteikumi nav iekļauti pašreizējā nodokļu reformā vai ir iekļauti tikai ierobežotā mērā, vērtē EK.

Ko tad rāda šis EK ziņojums ?

Latvija ir cionistu “Trojas zirgs” ES

Pietiekoši mīkstā veidā ir pasacīts, ka Latvijā viss ir greizi. Nekas nav tā kā tam jābūt !!! “Mīksti” pasacīts tāpēc, ka tieši šī pati EK(Eiropas Komisija) ir atbildīga par katastrofālo stāvokli Latvijā, bet tagad visu vainu cenšas uzgrūst Latvijas parazīt- darboņiem. Neuzņemsies taču lielās haizivis vainu… , ja var uzgrūst vietējiem.

Vai šis EK ziņojums nav zināma veida atbilde H- 86 ziņojumam EP prezidentam Antoni Tajani ?— “Vai nav paradokss, ka latviešu tauta vislabāk ir dzīvojusi vācu nacistu okupācijas periodā. Sociālā aprūpe NACISTU OKUPĀCIJAS LAIKĀ bija uz līmeņa, kas šodienas stāvoli izsaka vienā vārdā- GENOCĪDS. Dzimstība sasniedza visaugstāko līmeni, bet šodien tā ir viszemākā. Vai nav noziedzīgi smieklīgi, ka ES dalībvalstī Latvijā bērnu pabalsts ir divu cigarešu paciņu cenas lielumā ?”

Eiropas Parlamenta prezidentam Antoni Tajani…

Domājams, ka pa kluso var arī sākties “viena otra izdzimteņa politiskais noriets” un beigās arī karātavas… . Un tagad mēs nonākam pie kāda cita H- 86 ziņojuma(Tiesiskas Latvijas atjaunošanas programma(atvērt)) punkta Nr.  9. “Nekavējoties jāatsauc visi Latvijas darbinieki no Eiropas Savienības, kuri tur atrodas pēc komunistu “ieteikuma”.”

Protams, ka arī jātiesā Hāgas Tribunālā par veikto noziegumu- genocīdu pret latviešu tautu. Vai tad patiešām visi Latvijas deputāti bija tik stulbi un nesaprata notiekošo ? Ko tad viņi tur dara ? Protams, ka visu saprata. Viņi neatrodas ES lai aizstāvētu latviešu tautas un Latvijas intereses:

bet lai šo valsti un tautu iznīcinātu !

Vai tad dižais un visur cildinātais super-jurists Egils Levits(un šis izkārnījums vēlas būt par Latvijas prezidentu) neapjēdza, ka Latvijas varas iestādes muļķo ES ?

Visu viņš saprata !

Un ne tikai saprata, bet tieši ar viņa palīdzību Latvija ir tikusi pakļauta genocīdam.

Viņš ir visas šīs afēras īstenotājs un piesedzējs- Latvijas bende !

Par Levitu runāja arī noslepkavotais vēsturnieks Induls Ronis !

Par to H- 86 ir vairākkārt informējusi ES, bet vienmēr sekojis klusums ! Bet vienreiz jau tas viss plīsīs un juks, un noteikti līs asinis.

Kādas “tautības”- sektas(komunisti, cionisti, judaisti) izdzimumi ES pārstāv latviešu tautu ? 100%tīgi nelatvieši(komunists ir jūdaistu sektas pārstāvis, kuram nav nekas kopīgs ar latvieti. Dižais sātanists- kabalists Laitmans sacīja: “par ebreju var kļūt ik viens, kurš pieņem mūsu likumus.”)

Kādi tikai noziedznieki no Latvijas nav savākti šajā cionistu kalpībā nonākušajā iestādē, kuru šodien dēvē par ES !!! Visādi leviti, labuckas, ziemeles, piebalgi, dombrovski… !

Jo lielāks sūds, jo vairāk smird, jo tuvāks Briselei- cionistu noziedznieku bandai !

Un skaties tikai un brīnies kā žīdene, žīda Lemberga ieliktene, Dana Reizniece- Ozola ieķērcās ?!

Labi ja šī finanšu ministra parodija spēj noskaitīt reizrēķina tabeli… .

Ja viņa ir finanšu ministre, tad sūds uz paplātes ir konditorejas izstrādājums.

Tas attiecas uz visiem žīd- Latvijas ministriem un valdības pārstāvjiem.

FOTO: Lūk, ES īstenais loceklis ! ES vadība, nekas cits kā šo sarkano slepkavu – sprāgoņu banda !!! Šie Ciānas drazas kā pretīgas puvuma gļotas pārņemušas visu pasauli.

LRTT. Man šis citāts tika atsūtīts kopā ar EK ziņojumu. Kurš to sacījis nevaru pateikt.

Citāts: “EK ir konstatējusi arī to, ka Latvija ir pārkāpusi līguma par ES darbību 108. panta 3. daļu – ieviesusi atbalsta pasākumu, savlaicīgi nepaziņojot par to EK. Tātad, laika periodā no 2007. gada līdz 2017. gadam Latvija subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu ir īstenojusi, pārkāpjot līgumu par ES darbību. Kas ir zīmīgi – EK lēmumu par šo faktu Latvija ir atteikusies saņemt latviešu valodā, un tas ir ticis slēpts no sabiedrības. Saskaņā ar ES Tiesas pastāvīgo judikatūru, atbalsta pasākums, kas īstenots, neievērojot līguma par ES darbību 108. panta 3. punktā paredzētos pienākumus, ir nelikumīgs. Šis pants arī paredz, ka uzņēmumi, kas saņem atbalstu, neievērojot šajā pantā paredzēto procedūru un likumību, neiegūst tiesisko paļāvību par atbalstu, kas tam piešķirts. Tas paver plašas iespējas nozīmīgi mazināt OIK slogu un sakārtot šo atbalsta sistēmu atbilstoši sabiedrības interesēm, taču EM turpina stāstīt sabiedrībai pasaciņu par tiesisko paļāvību attiecībā uz OIK saņēmējiem…”

http://nra.lv/politika/240781-ivars-zarins-oik-nav-kluda-bet-afera.htm

Vai sapratāt: “Kas ir zīmīgi – EK lēmumu par šo faktu Latvija ir atteikusies saņemt latviešu valodā, un tas ir ticis slēpts no sabiedrības.”

Kurš būs tas, kas sacīs, ka mūs ES pārstāv latvieši ?  

FOTO: Vai tu zini, ka šī noziedznieka dzīlās nerit neviens procents latviešu asinis ? Tikai pateicoties tam, šis trulzābaks atrodas Briselē.

Visā šajā noklusēšanā ir iejaukts žīds E. Levits.

Viņš arī kopā ar bijušo Tieslietu ministru Bordānu, noklusēja I. Roņa ziņojumus EK par to, ka Latvijā varu pārņēmusi sarkano nacistu banda !

Sarkanie nacisti ir nekas vairāk kā cionisti !

31.03.18                L. Grantiņš

Ja ir laika, tad vienkārši noskaties šo:

Зачем сионисту Путину и его еврейской банде УЭК, пример использования

Tas dažādos izpidījumos notiek arī Latvijā, jo Latvijā arī valda žīd-cionistu banda.

You may also like...

4 Responses

 1. Sīrs saka:

  Mja … tā višs i ! Vispār jau žīds ir profesija … šķēles un pārējie arī , kuru vērtības skalas ir līdzīgas.
  Cionistu galamērķis uz planētas dažos vārdos – Radīt haosu visās sociumam svarīgās jomās , tad pārņemt varu un ieviest ideālu kārtību , kur valdošā rase ir viņi . :)))
  .
  .
  .
  Admns
  Tieši tā ! Tie ir reptiloīdi, kuri maskējas zem cilvēkam līdzīga radījuma.Borovkovs un Godmanis ir uzskatāmi par šo reptiloīdu matricām.

 2. Valdis Freimantāls saka:

  Paldies Helsinki-86 par informāciju, kuru no tautas komunistu un čekistu pretlatviskie VARAS TURĒTĀJI slēpj!

  Šausmas un izmisums ir apņēmis Latviju ka migla! (Migla sarkanā!)

  Man, desmit bērnu tēvam un Latvijas patriotam pensija 92 eiro, bet sarkano ĒRGĻU BANDA pieprasa maksāt nesamaksājamus nodokļus tikai par to, ka neesmu pametis Latviju un dzīvoju Latvijā uz savas zemes, savā mājā – ko esmu nopircis!

  Viņu uzdevums ir iznīcināt latviešu ģimenes ar nesamaksājamiem nodokļiem un nepamatotiem administratīviem sodiem!

  Jāceļ TRAUKSME par to, ka no latviešiem, kuru ienākumi nesasniedz iztikas minimuma pārtikas daļu (mans gadījums) – nedrīkst likt maksāt nodokļus par to, ka viņi nav AIZBĒGUŠI no tēvzemes uz ārzemēm!

  Par to esmu neskaitāmas reizes rakstījis Dittai Rietumai uz Zviedriju, lūdzot “zvanīt” izmisuma zvanus pasaulei par 4. maija “partokrātu” īstenoto genocīdu pret latviešu ģimenēm! (Apzināta kaitniecība).

  Esmu lūdzies viņu atrast ES un ANO, spēkā esošo, obligāto likumu un noteikumu pārkāpumu atrašanu un klasificēšanu, lai varētu argumentēti pierādīt Latvijas valsts augstāko amatpersonu NOZIEGUMUS pret latviešu ģimenēm.

  Kliedzoša netaisnība lika man un daudziem citiem pulcēties pie valsts prezidenta pils stundas piketā par Anša Ataola Bērziņa apžēlošanu no prezidenta Vējoņa. (rezultātā pārsalām – dziļākā pateicība dziesminiekam no Cēsīm ar ģitāru un mutes ermoņiku Aivaram Lapšānam, kurš mūs “sildīja” garīgi ar latviskām, patriotiskām dziesmām!)

  Priekšzīmīgs daudzbērnu tēvs – Ansis Ataols Bērziņš BRUTĀLI atrauts no savas ģimenes un saviem mīļajiem bērniņiem iespundēts cietumā! Vai var būt vēl nekaunīgāka un kaitīgāka PRETLATVISKA darbība?

  Vai var būt vēl ciniskāka attieksme?

  Tas ko dara Vējonis, neapžēlodams Ansi Ataolu Bērziņu, ir pielīdzināms spļāvienam latviešu tautas dvēselē!

  Un to dara valsts prezidents! (Vai tā drīkst darīt šajos laikos, kad latviešu tiesības dzīvot nediskriminēti tēvzemē ir NEPIEDODAMI pārkāptas, kad tautas izmisums licis virs 10 000 latviešiem izdarīt pašnāvības?)

  Pretlatviskās varas struktūras pārkāpušas visas sarkanās līnijas! (Klaji nicinot latviešu kultūru un latviskās tradīcijas).

  Vienīgi “Tautas tribunāls” informē tautu un cilvēktiesību aizstāvjus pasaulē par šausmām un nelaimēm Latvijā – par patieso stāvokli komunistu un čekistu okupētajā un nedeokupētajā Latvijā! (LPSR vara palikusi sarkano varturu rokās ari 4.maija “neatkarīgajā, brīvajā Latvijā”).

  Tūkstošiem miljonāri radušies no komunistu un čekistu vidus un viņi ir solidāri.

  Latviešu tautas solidaritāti viltīgi sagrāva 1993. gada 18. februāra naktī, kad sarkanie cērmeņi iebruka un iznīcināja atjaunoto Rīgas Latviešu Biedrību – izvaroja latviešu kultūru, atņēma tautai Māmuliņu! (aizliedzot likumīgos 1938. gada RLB statūtus).

  Šis nakts uzbrukums kļūs par Latvijas oficiālo “SĒRU DIENU”, kad starptautiskā tiesa sauks pie atbildības komunistus un čekistus Nirnbergā 2.

  Pēc tam īstenie Latvijas patrioti varēs pulcēties “MĀMUĻĀ” brīvi un nebaidīties no sišanas ar stekiem, policistu šaušanas ar dienesta pistolēm un ZVĒRĪGIEM arestiem par statūtu ievērošanu un cienīšanu “MĀMUĻĀ”.

  Tad latvieši varēs uzelpot un atgriezties DZIMTENĒ atpakaļ. Svinēt Jāņus pie Gaujas un godāt savus dārgos un mīļos tuviniekus!

  Tad Latvijas kultūra atdzims un uzplauks ar jaunu spēku!

  Cik ļoti ir ieildzis komunistu šausmu pārpilnais jūgs!

  Cik maz Latvija ir tādu drosmīgu cilvēku kā Ansis Ataols Bērziņš!

  Kāds svina smagums izspiež no Latvijas dzīvības spēkus!

  Kāda laime būs atkal satikties Rīgas Latviešu Biedrības namā “MĀMUĻĀ”! (Nebaidoties, ka lauzīs kaulus, sitīs, šaus un saslēgs DUBULTĪGAJOS rokudzelžos!)

  Mīļie un dārgie tautieši – atjaunosim likumību Latvijā cik vien ātri iespējams!

  Dziedēsim komunistu un čekistu cirstās dziļās brūces!

  P/S

  Viņi gada laikā viltotajā “Rīgas Latviešu Biedrībā” uzņēmuši sešus cilvēkus!
  Vai tas skaidri nenorāda, ka NODEVĒJU resursi ir niecīgi?

  Ja Linards Grantiņš būtu Rīgas Latviešu Biedrības priekšnieks – katru dienu “Māmuļā” stātos daudzi! (Vai Ansis Ataols Bērziņš).

  Vienīgie likumīgie statūti ir tikai 1938. gada statūti RLB!

  Viltotā biedrība un pretlatviskā komunistu un čekistu despotiskā vara ir Eiropas Savienības un ANO kauna traips!

  Lasiet manu rakstu internetā:”Mosties, celies, strādā”! (kā ari Ervīna Jākobsona bloga :”Likteņa zīmes” rakstu “Bērtuļa nakts Rīgas Latviešu Biedrībā”!)

  Visiem “Priecīgus Lieldienu Svētkus”!

 3. Linardam Grantiņam saka:

  Ir Lieldienu laiks. Visā plašajā Internetā pamatīgi jāpameklē,lai atrastu šim laikam un dvēselei mūziku. Sūtu arī tev,Linard sveicienā,youtube kanālā atrasto:[Silence of sea-Quiet music]! Un atceries,ka kāda sliktie darbi ilgi paliek atmiņā,bet labie darbi neaizmirstās!Un,lai sasodītie žīdi neizbojā svētkus!
  .
  .https://www.youtube.com/watch?v=1g7GOKk-9qc
  .
  Admins
  Paldies !

 4. Valdis Freimantāls saka:

  Paziņoju visiem, ka visātrākā domu apmaiņa notiek cilvēku personisko kontaktu laikā!

  To Latvija izskauda 1993. gada 18. februāra naktī!~

  Kādēļ?

  Lai paralizētu atjaunotās, likumīgās Rīgas Latviešu Biedrības darbību, kas pēc pusgada veiksmīgas latviešu kontaktēšanās bija kļuvusi par Helsinku 86 stabilu bāzi.

  Tagad mūsu kopējais uzdevums ir atjaunot H 86 bāzi Latvijā – šajā komunistu un čekistu paradīzē!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.