V. Freimantāls. Cīņa pret paverdzinātājiem nav apturama !

Zaļš, tautastribunals.euValdis-Freimantāls2112Visu Latvijas lielo un neaizsargāto ģimeņu vārdā vēršos pie tiesneses Anitas Moļņikas ar lūgumu izlasīt manu rakstu internetā: ”Mosties, celies, strādā” !

Tiesnese Cence līdz šai dienai nav sodīta par apzināti netaisnīga lēmuma taisīšanu, Rīgas Latviešu Biedrības priekšnieka Ilmāra Druļļa un Rīgas Latviešu Biedrības apsardzes priekšnieka Viļa Kalēja krimināllietā – KGBistu un komunistu pretlatviskās teroristu grupas PASŪTĪJUMA S P R I E D U M Ā.

Linarda Grantiņa tiesāšana šodienas Latvijas traģiskajos (tautas apzinātas demogrāfiskās un ekonomiskas katastrofas, komunistu un čekistu radītajos apstākļos) kauna un sociālās beztiesības A P S T Ā K Ļ O S ir tiešs genocīds pret latviešiem!

Visi Latvijas iedzīvotāji jūt komunistu partijas – LPSR funkcionāru iedibināto
tautas sadalīšanu PRIVILEĢĒTAJOS(labi apmaksātajos) un uz ceļiem nospiesto tautu!

Tūkstošiem ģimenes panikā pamet Latviju – savu DZIMTENI, lai glābtos no Komunistu un čekistu pretlatviskās D E S P O T I J A S !(patvaļas).

Aptrakušie latvju tautas iznīcinātāji piekopj konsekventu valsts politiku, lai likvidētu demokrātisku un atklātu valdošās komunistu un čekistu valsts pārvaldes kritiku!

Tas iesākās 1993.gada 18.februāra naktī, kad galveno latviešu S V Ē T V I E T U – Māmuļu nakts tumsā likvidēja čekisti, iznīcinot visus(ap 4 000 likumīgi atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības) dokumentus.

Pēc tam, aizliedzot likumīgos 1938.gada statūtus, prettiesiski slēdza biedrību un iesāka “pārreģistrāciju” – atlasot savus pretlatviskos KGB kadrus ! Tos apmaksājot un sponsorējot ! (Lai liegtu latviešiem darboties sava biedrībā, atbilstoši tās uzdevumam – rūpēties par latviešu ģimenēm – aizstāvēt latviešu T I E S Ī B A S !)

Lūdzu ikvienu zvanīt un rakstīt tiesnesei Moļņikai, liecinot, ka Linards Grantiņš aizstāv tautu pret komunistu un čekistu pretlatvisko genocīdu, ka viņa kritika ir vērā ņemama, nepieciešama un nekavējoši apspriežama, analizējama Latvijas un starptautiskajā līmenī !

Lūdzu advokātu P. Rebenoka kungu nodrošināt starptautisko cilvēktiesību organizāciju informēšanu un klātbūtni !

Latviešu tautas cīņa pret PAVERDZINĀTĀJIEM nav apturama !

Vēlu sekmes un laimi Linarda Grantiņa ģimenei un cīņu biedriem par Latviju bez komunistu un KGBistu pretlatviskajiem provokatoriem un TERORISTIEM !

Šis tiesas process nepaliks bez starptautiskās uzmanības !

MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ,REINIKS,ĀBOLTIŅA2. 1.Linards Grantiņš, LRTT, Latvija - Reiniks, Āboltiņa, Saeima - KopieLRTT pēcvārds

Paldies, Freimantāla kungs, par šo rakstu. Tas ir ne tikai manis un mūsu tautas, bet visas cilvēces un Patiesības aizstāvošs.

Pie šo noziedznieku sirdsapziņas ir velti “klauvēt”, jo viņiem tādas nav. Viņi nedrīkst piekāpties nevienu soli, jo tad grūs visa viņu ļaunuma radītā “impērija”. Tiks atklāti ne tikai pagātnes “čekas maisi”, bet arī šodienas ĀRPRĀTA noziegumi pret latviešu tautu un Latvijas valsti. Šī Godmaņa- Borovkova cionistu banda pēcAtmodas laikā ir noslepkavojusi ne vien simtus, bet tūkstošus latviešu, kuri ir vēlējušies kalpot savai Dzimtenei.

Juris Podnieks.-Andris Slapiņš.Gvido Zvaigzne. Grantiņš. LRTTVisi šie, bičkoviči, rasnači, kalnmeijeri, reiniki, mežvieti, kozlovski, maizīši, kažociņi un vesels lērums citu, ir KGBistu- MOSSADistu ielikteņi.

Ja šodien tiks vaļīgāk palaisti vadības groži, tad viss tas ārprāts tiks zināms sabiedrībai !

Šie izdzimteņi tiks nosisti tur, kur satikti un nekāds Tiesiskums nenostrādās, jo viņi paši ir Tiesiskumu iznīcinājuši… .

Tiesnese A. Moļņika ir šo asinssuņu uzticīgs kalps un tāpēc ir veltīgi viņu aicināt klauvēt pie Sirdsapziņas.

Šī cionistu- čekistu banda vienmēr ir slepkavojusi latviešus. Par to runāja vēsturnieks Indulis Ronis, līdz pats kļuva par upuri. Atmodas un pēcAtmodas laikā viņi slepkavības simtkāršoja: sākot no I. Kozakēvičas, J. Podnieka, A. Slapiņa, G. Zvaigznes http://tautastribunals.eu/?p=35822 un beidzot ar I. Roni, A. Kavaci, L. Puru, V. Vizuli http://tautastribunals.eu/?p=37404

Aiz Latvijas čekistiem stāv starptautiskais cionisms, tāpēc cīņa ar šiem gara kropļiem ir neiedomājami grūta un asiņaina. Viņi savus kalpus ir salikuši pilnīgi visās vietās. Tikai mazs piemērs par šiem zemiskajiem izvirtuļiem- mūsu tautas slepkavām: Paskatieties, kā tas tiek “regulēts”- abas noziedznieka I. Godmaņa Atmodas laika padauzas, kuras bija viņa maukas- Elita Veidemane un Sandra Kalniete ieņem ienesīgas un ietekmīgas vietas… .

Kurš būs tas, kas apgalvos, ka šīs gļotas ir pieskaitāmas pie cilvēku rases ?

Šie suņpurni zina, kāds liktenis viņus sagaida un tāpēc viņi darīs savus asinsdarbus līdz pēdējam savas eksistences brīdim.

Laimonis-Purs-Andrejs-Kavacis-Indulis-Ronis-L.-Grantiņš.LRTT12

Foto: Šie upuri tiks atriebti ! Tiesnese Moļņika, kura šodien ar degsmi kalpo slepkavu režīmam, ir līdzvainīga arī šeit pieminēto noslepkavošanā.  Vai Jekelns kādreiz domāja, ka savu dzīvi beigs “striķa galā” ? Tāpat ir ar viņa sarkanajiem kolēģiem, kuri šodien jūtas visu vareni, bet beigas būs tieši tādas pašas kā viņam.

Dievs svēti Latviju !

12.03.17    L. Grantiņš

You may also like...

1 Response

 1. Eduards Lunis saka:

  —-Varbūt tas tā te notiek pirms Pasaules gala …!?
  -Tad var paciest…un saprast..katrs velk ,savā alā…
  bez jēgas, bez saprāta visu to dara…
  JŪS PIRMSNĀVES TRULUMS TUR SAVĀ VARĀ…!
  TIEŠĀM-PAR NODARĪTO LATVIJAI UN TAUTAI ŠAJOS 26 GADOS SODAM IR JĀBŪT ATBILSTOŠAM!
  nĀK PRĀTĀ VIENAS KUNDZES TELEFONSARUNA AR GODMANI. GODMAN ,KO TU ESI IZDARĪJIS AR LATVIJU!? KRIEVS TEV ATSTĀJA VALSTI AR CILVĒKIEM, BEZ PARA’DIEM , AR RŪPNĪCĀM ,AR INFRASTRUKTŪRU!? KUR TAS VISS IR PALICIS!?
  —ESIET NOLĀDĒTI, NE TIKAI ŠAJĀ SAULĒ…!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.