LRTT viedoklis par Dittu Rietumu

Zaļš, tautastribunals.euŠoreiz apsolītais raksts par Dittu Rietumu.

Kas viņa ir lielajā politikā ?

Pavirši uz visu to paskatoties, tikpat kā nekas. Tas NEKAS, protams, ir tikai pavirši paskatoties.

Neaizmirsīsim, ka viss LIELAIS sastāv no ļoti sīkām daļām, bez kurām tas sagrūtu.

Nekas nav nesvarīgs. Garda un Lapinskis ir tik pat bīstami kā Putins(visi žīdiskas izcelsmes) !

4.maija kliķes banda, tāpat kā Staļina(krievžīdu) boļševistiskais režīms pastāvēja tikai tāpēc, ka bija “stukači”(melnesīgi ziņotāji), vissīkākā sabiedrības vienība.

Arī Tiesiska sistēma sastāv no tādām pašām sīkām vienībām, bet tikai ar pretēju zīmi(pozitīvu). Sātaniskā cionistu sistēma to labi saprot, un tāpēc jau pašā aizdomu sākumā viss pozitīvais tiek iznīcināts. Latvijā, šī krievžīdiskā cionistu banda, kontrolē visu un visus.

>Mēs atrodamies MATERIĀLISMA(sātanisma) zemākajā punktā un Latvija atrodas tā epicentrā.

>Latvija un Krievija ir sātaniskā zaņķa(cionistiskās Izraēlas)ražotne”.

Krievijā neviens krievs, tāpat kā Latvijā neviens latvietis, nav pie teikšanas.

Arī uz Latviju varam piemērot A. Ļitviņenko sacīto: “Kopā tas viss veido šausminošu noziedzības vilni, kas Latvijā ir aprijis ne tikai LIKUMA kārtības iestādes, bet visu mūsu tautu.”

Ditta Rietuma.LRTT.Freimantāls.Pie tā, kas šodien notiek  Latvijā, neviens latvietis nav vainojams.

Komunistiskā krievžīdu cionistu hidra, LTF “izskatā”, noslepkavoja visus latviešus, kuri gribēja atjaunot Latvijā tiesiskumu.

Īvāni, peteri, zālītes, godmaņi, škapari, gorbunovi, kalnietes, elertes, vaideres un pārējie komunisti, nav piekaitāmi pie cilvēkiem, kur nu vēl pie latviešiem. Tā ir Sātana iezombēta banda- bezdvēseļu zombiji, kuru uzdevums ir visu iznīcināt.

Kamēr šie sātanisti nebūs fiziski iznīcināti, nekas nemainīsies.

Šis ievads bija vajadzīgs, lai jūs saprastu, caur kādu prizmu es skatos, kad izsaku savas domas par Dittu Rietumu. Lai vēl pilnīgāk būtu saprotams manis sacītais, tad, pirms mana “skaidrojuma” par D. Rietumu, izlasiet beigu daļu: Aleksandrs Ļitviņeno.

============================================================================

L. Grantiņa viedoklis:

Man, kā daudziem citiem nav/nebija pieņemamas Dittas Rietumas cīņas metodes, bet es nekad neesmu sacījis un nesacīšu, ka viņa ir mūsu ienaidnieku darbone. Manā uztverē viņa ir/bija naiva “tautumeita”, kura ar savu naivumu var nodarīt vairāk ļaunumu, nekā kāds nodevējs, bet, kad iepazinos ar visiem viņas rakstītajiem tekstiem, mans negatīvisms pret viņu izplēnēja.

Lasiet paši: www.LaBie.lv

Tas tomēr arī nenozīmē, ka es pieņemšu viņas cīņas metodes.

Mums bija pietiekoši gara telefona saruna, kuras rezultātā mēs nevienojāmies nevienā punktā, kas attiecas uz cīņas metodēm, bet pašreiz notiekošajā, ka žīdi grib iznīcināt latviešu tautu un, ka latviešiem ir jābūt savas zemes saimniekiem, mēs bijām vienisprātis.

Un galu galā, tas taču ir pats svarīgākais.

Piebildīšu to, kas daudziem, pat ar veselīgu prātu apveltītiem paslīd garām un, ko izmanto mūsu ienaidnieki.

>Ditta Rietuma ir konfliktā ar visiem tiem, ar kuriem ir konflkts arī L. Grantiņam.

> Dita Rietuma nekad nav cīnījusies pret H- 86 un LRTT, kā to darīja un dara vēl šodien Juris Lapinskis ar savu propagandas ruporu- radio MERKURS“Gaismas pils” un Aivars Garda ar savu laikrakstu DDD. Gan Garda gan Lapinskis, pēc HELSINKI- 86 paziņojumiem, kuri bija domāti starptautiskām iestādēm, agresīvi(telefoniski) apzvanīja visus tos, kuri saistīti ar H-86 un LRTT. Tika atklāti draudēts, ka sadarbošanās ar L. Grantiņu ir noziedzīga un tas labi nebeigšoties.

Kā uzdevumā tas tika darīts ?

A.Garda. L.Apine. LRTT. GrantiņšGan DDD laikrakstā gan MERKURĀ tika atklāti melots par L. Grantiņu, kas ir pierādāms un reiz arī likts tiesas priekšā.

Lapinskis meloja par dzēstiem komentāriem, bet Garda par Aivaru Prūsi, ka tas nekad nav bijis LRTT biedrs un, ka viss tas vairāk izskatoties pēc plānprātības.

Kā strādā krievžīdu cionisti un viens “aptaisījies” latvietis- Aivars Prūsis, variet iepazīties, ja izlasīsiet dotajā secībā šo:

DDD: Kas jūs pa­mu­di­nā­ja dar­bo­ties Tau­tas tri­bu­nā­lā*?

A.P.: Tā ir la­ba ide­ja un kus­tī­ba, kas at­tīs­tās. Kaut kā­dam spē­kam ir jā­būt. Mēs vē­ro­jam un uz­rau­gam no­ti­ku­mus Lat­vi­jā. Pie­nāks laiks, kad sāk­sies tie­sas pro­ce­si, un pa­sau­le ie­rau­dzīs, ka Lat­vi­ja nav ti­kai ne­lie­tī­gu ko­rum­pan­tu ze­me, ka tā ir su­ve­rē­na, tie­sis­ka valsts, ku­rā val­da tais­nī­gi li­ku­mi…. Bet pilnībā šeit: http://tautastribunals.eu/?p=125

Un šeit jau pārbiedētais A. Prūsis gvelž pilnīgi pretējo:

http://fronte.lv/2012/09/aivars-prusis-es-neesmu-tautas-tribunala-biedrs/

Abi, Garda un Lapinskis, ir nelatvieši- cionistu darboņi, kuri iemācīti būt par “nacionālpatriotiem”. Arī Lapinska draugi- Leonards Inkins un Aivars Gedroics, ir no latviski runājošo krievžīdu varzas, kuri pie pirmās izdevības nomelno H- 86 dibinātāju un LRTT.

Šie “patrioti”, pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā, tiks tiesāti par: genocīda veikšanu pret latviešu tautu.

Tātad sapratāt, ka svarīgi ir ne tikai tas, ko Ditta dara, bet arī tas, ko viņa nedara- neuzstājas pret H- 86 un LRTT.

Mūsu sarunā es arī uzsvēru, ka velti ir to priekšā staigāt ar zvaniņiem un dziedāt tautasdziesmas, kuri ir nākuši mūs iznīcināt.

“Viņi ar zobenu ir nākuši mūs iznīcināt un no zobena viņiem ir jākrīt”, sacīju Ditai.

Viņa mani “nenorāja”, bet pavisam saprotoši sacīja: “Nu tad cīnīsimies katrs kā varam un mākam”.

Lai saprastu Ditas Rietumas cīņas metodes, ir jāieskatās vēsturē un arī garīgajā pasaulē.

Kāpēc kristianizācijas procesā uz sārtiem dedzināja baltu tautas VIEDOS, kurus melnsvārči dēvēja par raganām ? Tāpēc dedzināja, ka mūsu viedie zināja “Garīgos vārdus”, ar kuriem varēja fiziski iznīcināt ļauno. Kāpēc šamaņi lieto bungas un dzied monotonas “dziesmas” ?

Lai nokļūtu saskarē ar Garīgo pasauli !

Tā ir atbilde tiem, kuri ir neizpratnē par zvaniņu lietošanu.

Lūk, ja mēs skatāmies caur šādu prizmu, tad redzam, ka Ditta nav “aptaurēta”, kā mums cenšas ieskaidrot visi šie lapinskveidīgie sātanisti… .

Tas viss, latviet, nav tik primitīvi kā tas liekas un, kā mums tiek skaidrots no attiecīgiem elementiem.

Ditta Rietuma viņiem, šiem cionistiskajiem sātanistiem, ir ļoti bīstama un viņi to saprot.

Nākotne pieder Garīgumam un Dievs vien zina, kurš ceļš ir tas pareizākais.

Tāpēc, lai Dita Rietuma cīnās savām metodēm, bet LRTT savām !

Galvenais, ka mums mērķis ir viens un mēs neapkarojam viens otru.

Kas attiecas uz viņai piespriesto cietumsodu, tad ir pilnīgi skaidrs, ka pret viņu tiks pielietoti psihotroniskie, psiholoģiskie, ķīmiskie vai pat radioaktīvie līdzekļi, lai izmainītu viņas psihi vai arī, lai letāli saslimdinātu.

Bez uzmanības viņa netiks atstāta !!!

Pats uz savas ādas pagājušo vasaru izbaudīju krievžīdisko ārprātu, kad tika darīts viss, lai es izdarītu pašnāvību.

Es šeit runāju par Garīgo pasauli un tās klātbūtni it visā.

Varu pateikt, ka man, neskatoties uz visām pārbaudēm, kabatā palika VĀRDI.

Varam jau ticēt vai neticēt, tas ir katra cilvēka BRĪVĀS GRIBAS elements, bet kā sacīja Volands: ”Lai notiek katram pēc viņa ticības !”

Es ticu, ka Latvija reiz tiks atbrīvota no šiem sātanistiem un tātad: ”Viņa tiks no viņiem atbrīvota un svētīgs tas, kurš ir par to cīnījies bez meliem un viltības !”

Dievs, svēti Latviju !

Spriediet paši, kuri tad ir īstie cīnītāji par Latviju, bet kuri surogāti… .

15.10.16     L. Grantiņš

L.Grantiņš, P. Brūveris, J. VanagsAleksandrs Litviņenko

Bijušās VDK pārvēršanās par mafiju

(No Alekša Goldfarba un Marinas Ļitviņenko grāmatas “Disidenta nāve”, R., izdevn. Dienas Grāmata, 2007)

“Viņš [Aleksandrs Ļitviņenko] bija savāds, grūti saprotams”, Ovčinskis stāstīja Latvijas laikrakstam Čas 2006. gada 30. decembra intervijā. “Viņš atnāca un ziņoja par mūsu cilvēkiem, kas strādāja noziedzīgo organizāciju apkarošanā. Viņš mēģināja atmaskot korupciju ministrijas vadībā. Sākumā domāju, ka Ļitviņenko ir entuziasts, kam ļoti rūp viņa darbs… Viņš tiešām apsūdzēja daudzus, viņš minēja slavenu profesionāļu vārdus. Bet, redziet, nekas no viņa teiktā neapstiprinājās.”

“Es biju tik naivs,” Saša sacīja par šīm vizītēm. “Es domāju, ka tā kā viņi ir lieli vīri, tad parūpēsies par to un pārtrauks neģēlības dienestos. Ne tuvu tam. Katru reizi, kad pavedieni veda pietiekami augstu, izrādījās, ka minētā persona ir kāda draugs vai radinieks, vai cīņu biedrs. Vienīgais, ko es panācu, bija reputācija: ciema muļķītis. Un tad es atklāju, ka augšas ir vēl vairāk saistītas ar noziedzniekiem nekā vidējā līmeņa vadība. Un kāds tur brīnums, viņi pirka visas šīs villas un mersedesus, lai arī algas bija nožēlojamas. Visa sistēma bija sapuvusi līdz serdei. Es savācu daudz materiālu par šo jautājumu.”

Pa ceļam uz Stambulu Saša nolasīja trīs stundu garu lekciju par savas bijušās pārvaldes dzīvi un darbiem ap 1995. gadu. Par to, kā korupcija bija kļuvusi par sistēmu, Kā, iznīkstot vecajai marksistiskajai ideoloģijai, bija zudusi misijas apziņa. Kā tukšumu aizpildīja nauda.

“FSB turpināja vākt informāciju,” viņš skaidroja.

“Un informācija ir vara. To var izmantot, lai atrisinātu problēmas tirgū, lai izdarītu spiedienu uz konkurentiem. FSB atrada savu tirgu.”

Tiesas nedarbojās, nedarbojās likumi. “Ja partneris tevi piekrāpa vai kreditors nesamaksāja, vai piegādātājs nepiegādāja preci – kur griezties ar sūdzībām? Es pat nerunāju par primitīvo reketu, pret ko bija nepieciešama aizsardzība. Kad spēks kļuva par preci, pēc tā radās pieprasījums. Parādījās jumti – cilvēki, kas piesedza un aizsargāja tavu biznesu.

Vispirms to nodrošināja bandas, tad milicija, un drīz vien mūsu cilvēki saprata, kas ir kas, un sākās konkurence starp gangsteriem, miličiem un pārvaldi par tirgus daļu. Kad milicija un FSB sāka sacensties, tās izspieda no tirgus grupējumus. Bet daudzos gadījumos konkurence pārvērtās par sadarbību un dienesti paši kļuva par gangsteriem.”

Gan draugi, gan ienaidnieki bija vienisprātis, ka Sašam ir fenomenāla atmiņa. Viņš paturēja prātā simtiem epizožu, adrešu, telefona numuru un vārdu.

Kopā tie veidoja ainu par šausminošu noziedzības vilni, kas pakāpeniski aprija likuma un kārtības iestādes jaunajā Krievijā.

You may also like...

19 Responses

 1. Valdis Freimantāls saka:

  Ditta Rietuma ir skaidra un tīra, zinoša un daroša!

  Visā Latvijā viņai līdzīgas latviešu tiesību aizstāves neatrast!

  Viņas zināšanas un erudīcija ir fenomenālas!

  Esmu viņai lūdzis uz mums – kristiešiem paļauties pilna mērā, jo dievticīgs cilvēks nekad nenostāsies pret
  P A T I E S Ī B U!

  Komunisti un čekisti Dievu izsmej un nekļūst stiprāki lūgšanās!

  Ar to ari izskaidrojama viņu noziedzīga rīcība!

  Patiesi Dievticīgu latviešu skaits pasaulē ir liels. Mēs dzīvojam daudzās valstīs, bet bet valoda un ticība mūs vieno ar N E S A R A U J A M Ā M saitem!

  Maza nozīme ir ticības formai – liela spēkam!
  .
  .
  .
  Admins
  Par to “ticību”, Freimantāla kungs, un it sevišķi “kristiešiem”, es nebūt neesmu sajūsmā.
  Ir viena LIETA, kas nav savienojama ar veselo saprātu. Ja cilvēks ir godīgs, tad kāpēc viņam ir vajadzīga vēl kaut kāda ticība ? Vai Jūs, Freimantāla kungs, kļuvāt godīgs tikai tad, kad kļuvāt par kristieti un sākāt TICĒT ? Vai vienkārši, Jūs sekojāt savai Sirdsapziņai un bijāt godīgs arī bez šīs kristīgās nastas ? Neviens pravietis, ieskaitot Jēzu, nav nācis, lai dibinātu ticības un baznīcas. Kad Jēzum rādīja dievnamus, viņš sacīja: “Kā es jums saku, akmens uz akmeņa nepaliks…. ”
  Es neesmu ticīgs, bet zinu, ka Dievs ir visu radītājs un arī to, ka viņš nevienam neliek savā priekšā krist ceļos. Dievs ir LIKUMS un mēs esam šī LIKUMA augļi. Es Latvijā mācītāju vidū zināju tikai vienu mācītāju, kurš bija šī vārda cienīgs…. .Kurš tas bija, man šeit nav jāatkārto… . Rēķini tiks maksāti ne pēc ticības, bet pēc darbiem… .

 2. Litvinenko teiktaja,ka Bijušās VDK pārvēršanās par mafiju,so stastu/kriminalnoziegumu seriju recidivisma,pilniba var piemerot pret Latviju 1988-2016#,noziedznieki tie pasi КГБ +agenti ietekmes un stukaci (kas automatiski pec nodevibas,klust par agentu ietekmejamu),kuru celi ved no/uz Maskavu (augstakas kastas noziedznieku)! LR pilnigi (ari pec etniska sastava)=Krievijas satelitvalsts. Kur tad aizpluda nauda ieguta reketa laika 1988-1995,uz Kremli. Un pec tam,lidz sodienai,atkal plust uz Maskavu,bet nevis ar reketieriem trenninbikses un botas gerbtiem iekaseta,bet ar uzvalkos un slipstes gerbtiem reketieriem/reideristiem.
  Visa Latvijas lemejvara,ir si briza Krievijas ФСБ bilanse,ka agenti. Tamdel nogalinati tika Kramins ar Ligotni,jo gribeja un saka par to runat (visas velesanas ir falsifikacija,atlauj it ka nobalsot par to,kurs jau ir izvelets ar КГБ=ФСБ,
  .
  .
  .
  Admins
  Pilnīgi var piekrist, protams, ar mazu piebildi: krieviskas izcelsmes reketieri tika nomainīti, proti, aizraidīti uz “labākiem medību laukiem”‘. Viņus pilnībā nomainīja “jebreji”. To nesaku es, bet tas sacīts filmā “Kievu mafija”. Visi viņi ir beiguši KGB apmācības iestādes, tā sacīt, “biznesmeņi ar augstāko izglītību”. Visu to palīdzēja veikt “trešais spēks”, kura vārds ir MOSSADs.

 3. modris saka:

  Avara Prūša man ir žēli,ne no savas gribas viņš to dara.Šodien Latvijā nav droši nevienam.
  Paldies Jānim par uzņēmību kas attiecas uz komentāru 2014.g.

  Grantiņam veselību,un,lai Dievs viņu saudzē.

 4. Oļģerts saka:

  Dita ir mans draugs, kuru es ļoti cienu.

 5. A.Gedroics saka:

  Ditas rīcībā daudz kas man nepatīk, tomēr ceru, ka viņa izvēlēsies cietumu, nevis trakonamu – kā šai savulaik ieteicu!

 6. lasītājs saka:

  Vispirms to nodrošināja bandas, tad milicija, un drīz vien mūsu cilvēki saprata, kas ir kas, un sākās konkurence starp gangsteriem, miličiem un pārvaldi par tirgus daļu. Kad milicija un FSB sāka sacensties, tās izspieda no tirgus grupējumus. Bet daudzos gadījumos konkurence pārvērtās par sadarbību un dienesti paši kļuva par gangsteriem.”

  ——————————————————————

  Padomju laikā bija aktīva mūzikas pagrīde un to neviens nav pētījis. Piemēram, kāda bija Kurzemes pieredze? Ballītēs laida visu iespējamo, emigrantu gabalus utt. Mājas apstākļos radoši un bez cenzūras. Kāda daļa vēlāk cenzūrai mazinoties aizgāja tautās. Brāļi Ziemeļi uztaisīja karjeru ar vecākā brāļa skolas laika dziesmām, tā es tās iepazinu krietnus gadus pirms publikas. Ejoši bija K.Dimiters (Es esmu svešs un tāls Kā dolomīts un māls) un Kukuvass. Pēdējā Kā pa dzīparu slīdot arī vēlāk tika oficiāli atzīta. Ja čeka kādu paņēma pie dziesmas, tad materiāls tika atdots čekai pietuvinātajiem izvērtēšanai. Vērtīgākais tad parādījās kā Raimonda Paula autordarbs. Laiki ir mainījušies, bet Pauls plaģiātu nekad nav atzinis. Nav arī vajadzība, jo muzikologi utt arī tagad tie paši čekisti. Dāvāja Maŗiņai ir mazāk pazīstama tautas dziesmas melodija, tikai tā ir par mitoloģisko Māru/ Laimu. Odesa, Hamburga, Rīga jau ir pazīstama senlaiku ziņģe. Brīnos, ka neviens to nav uzņēmies pētīt. Vēl jau dzīvi liecinieki. Diemžēl Konservatorija bija visai čekistiska (padzeme vare’ja dzīvot arī bez mūzikas, ja nav propagandas tad staigā) un tāda arī palika.

 7. raksts saka:

  Ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā kopš 1940.gada 17.jūnija padomju okupācijas uzspiestie un palikušie dienesti ir gangsteri. Nav dienas, kad tie neizdarītu kādu noziegumu.

  http://financenet.tvnet.lv/zinas/630286-bijusais_dp_sefs_reiniks_palidz_kooperativam_tikt_gala_ar_nepaklausigiem_zemniekiem

  Bijušais DP šefs Reiniks palīdz kooperatīvam tikt galā ar nepaklausīgiem zemniekiem

  Latvijas biešu audzētājs, kas, piesaistot lauksaimnieku kooperatīvu, ar Eiropas fondu atbalstu izbūvējis apjomīgu ražotni, nonācis grūtībās un saskāries ar īpatnējām metodēm – kooperatīvs vērtīgās iekārtas grib paturēt, biedējot zemnieku ar vīriem melnos džipos un pārņemšanā iesaistot bijušo Drošības policijas ģenerāli Jāni Reiniku, svētdien vēstīja TV3 raidījums «Nekā personīga»..

  Ar iestāšanos Eiropas Savienībā lauksaimniekiem sākās zelta laiki – šie uzņēmēji saņem tādu atbalstu, par ko citi var tikai sapņot. 2012.gadā ražošanu sāka biešu pārstrādes rūpnīca Bauskas rajona Brunavas pagastā, 75% no ieguldītajiem gandrīz 5 miljoniem eiro sedza Eiropa, pārējo – lielākais Latvijas biešu audzētājs Gints Druseiks..

  Lai tiktu pie ražotnes, projektā bija jāiesaista lauksaimnieku kooperatīvs, jo citādi Eiropas naudu nevarēja saņemt. Rūpnīca ir uzcelta, biešu pārdošana veicās, un uzņēmums piektdien pat saņēma Zemkopības ministrijas konkursa «Sējējs 2016» balvu. Tomēr zemniekam nesokas un viņš visu var zaudēt..

  Kooperatīvs vērtīgās iekārtas grib paturēt, biedējot zemnieku ar vīriem melnos džipos un pārņemšanā iesaistot bijušo Drošības policijas ģenerāli Jāni Reiniku..

  Savus dzimtas īpašumus Bauskas rajona Brunavas pagastā Druseiku ģimene atguva 1990.gadu sākumā. Tas pamudināja viņus pievērsties zemkopībai. «Sāku ar 21 hektāru zemes un sākām nodarboties ar dārzeņu audzēšanu. Toreiz dārzeņu audzēšana bija topā, burkāni kāposti, kartupeļi, galda bietes,» stāsta ZS «Paegļi» īpašnieks Dainis Druseiks..

  Dārzeņi prasīja pārāk lielu uzmanību un darba rokas, tāpēc Dainis Druseiks ap 2000.gadu pievērsās graudaugiem un rapsim. Dārzeņu audzēšanu pārņēma dēls Gints Druseiks. Viņa uzņēmums.

  «Jaunkrasti» ir starp lielākajiem biešu audzētājiem Latvijā, atvēlot tām 120 hektārus zemes..

  Jau no sākuma Gintam Druseikam bija skaidrs, ka ar neapstrādātiem dārzeņiem neko nenopelnīs, ka jāražo patērēšanai gatavs produkts. Viņš izlēma ražot bietes, kas tvaicētas iepakojumā, tādejādi saglabā uzturvērtību un ilgi glabājas. Tik lielas naudas, lai ražotni uzbūvētu paši, Druseikiem nebija, taču viņu saimniecība bija viena no zemnieku kooperatīva «Baltijas dārzeņi» dibinātājiem, tāpēc varēja pieteikties Eiropas naudām..

  2000.gadu beigās bija pieejamas speciālas programmas lauksaimnieciskās ražošanas atbalstam. Par uzceltu ražotni Eiropa atmaksāja 75% no projekta summas. Ražotne izmaksāja 4,8 miljonus..

  3,6 miljoni bija Eiropas fondu nauda, 1,2 miljonus ieguldīja Druseiku ģimene, taču ražotnes īpašnieki skaitās kooperatīvs «Baltijas Dārzeņi»,.

  jo tādi bija atbalsta programmas nosacījumi..

  «Ļoti daudz šajā projektā ieguldīts. Sākotnēji es un mani draugi, mana ģimene šeit esam ieguldījuši 1,2 miljonus, kas gulstas uz maniem pleciem. Tad vēl paralēli viss iepriekšējais – četri gadi, kad rūpnīca darbojās, katru gadu šeit tika investēts un investēts – ne tikai nauda, bet arī laiks. Ļoti daudz esmu piedalījies katrā punktā, pamatus esmu betonējis, zemi esmu vedis, racis. Pilnīgi visu procesu – cehā strādājis ar strādniekiem, krāvis kastes, lai tas viss notiktu,» stāsta SIA «Jaunkrasti» valdes loceklis Gints Druseiks..

  Sākumā sadarbība ar kooperatīvu zemniekus apmierinājusi. Druseiki audzēja, vārīja un fasēja bietes, «Baltijas dārzeņi» uz tām līmēja populāro «Ezerkauliņu» preču zīmi un meklēja pircējus..

  Visa rūpnīcas produkcija bija jāpārdod caur kooperatīvu, bet kooperatīvs par savām pūlēm iekasēja fiksētu maksu..

  Zemnieka sapnis ir piepildījies – pieprasījums pēc «Jaunkrastos» audzētajām un sagatavotajām bietēm aug, taču saimnieka cerības uz krietnu peļņu ir izgāzušās. Tās vietā pie viņa brauc vīri melnos džipos un biznesu viņš var pazaudēt..

  Jau drīz biešu audzētāji saprata, ka ir kļūdījušies aprēķinos..

  Uzbūvētā finanšu shēma rūpnīcu dzina bankrotā. .

  Vārīto biešu pašizmaksa bija aprēķināta pārāk zema, bet ekskluzīvais pārdošanas līgums neļāva sameklēt izdevīgākus pircējus. .

  Līgumi saslēgti tā, ka bez kooperatīva piekrišanas zemnieki neko nedrīkst..

  «Kooperatīvs sākotnēji solīja lielāku apjomu tirgot un šo apjomu nevarēja pārdot. Pirmos divus gadus nācās šīs te bietes lielos daudzumos nopūdēt, kas katru gadu radīja zaudējumus. Gan tas, ka piecenojums ir ļoti liels pret to produktu, ko mēs pārdodam,» skaidro Gints Druseiks..

  Pārdošanas apjomi uzņēmumam auga, bet nepietiekami, uzkrājās parādi. .

  Šogad kooperatīvs no biešu audzētājiem ieturējis vairāku gadu laikā uzkrātu parādu, tāpēc uzņēmums palika bez apgrozāmajiem līdzekļiem..

  Zemnieki saprata, ka paši galā netiks un piesaistīja finanšu ekspertu..

  «Pēc rūpīgas analīzes es esmu nonācis pie secinājuma, ka ar tādiem nosacījumiem zemnieks nav spējīgs pelnīt. Pārāk liels uzcenojums, kas neatbilst tirgus situācijai. Uzcenojums nav ekonomiski pamatots,» uzskata aktīvu pārvaldnieks, finanšu eksperts Artūrs Rubenis..

  Bernis ir pārliecināts, ka biešu audzētājam nav bijusi pieredze un zināšanas, tāpēc viņi no paša sākuma piekrituši neizpildāmiem nosacījumiem. .

  Tā turpinot, vērtīgā ražotne bankrotētu gada laikā. Zemnieki un jaunais finansists devās pie kooperatīva uz pārrunām. Prasīja samazināt fiksēto kooperatīva piecenojumu, lai uzņēmums nebankrotētu un spētu samaksāt parādus. Kooperatīvs nepiekrita. .

  Neilgi pēc pārrunām pie uzņēmuma parādījās tumšas krāsas apvidus auto un tā pasažieri pieteicās rūpnīcu sargāt..

  «Bija atbraukuši divi vīrieši ar džipu. Teica, ka viņiem te ir objekts, kas jāsargā. Mēs viņiem smuki palūdzām, lai viņi aizbrauc, un uzrakstījām policijai. Ka šeit ir sveši cilvēki, kas grib mūs.. Un viņi nepateica, no kuries viņi ir. Bija pilnīgi anonīmi un gribēja sargāt objektu. Mēs reāli nepiekrītam, ka šeit atnāks sveši cilvēki un komandēs, ko mums jādara, kas drīkst ienākt, kas nedrīkst ienākt, kādu produkciju laist ārā, kādu nelaist..

  Tā ir tīra varas pārņemšana uzņēmumā,».

  uzsver Gints Druseiks..

  Izrādījās, ka tumšo auto sūtījis Kooperatīva «Baltijas dārzeņi» vadītājs vadītājs Kaspars Brunovskis. .

  Pēc dažām dienām rūpnīcā uz pārrunām ieradās arī viņš pats. .

  Brunovski pavadīja bijušais drošības policijas priekšnieks ģenerālis Jānis Reiniks un vēl kooperatīva algots privātdetektīvs..

  Tomēr zemnieki joprojām atteicās no apsardzes un delegācija aizbrauca. Pagājušajā piektdienā Ginta Druseika tēvs Dainis devās uz tikšanos. Paša mašīna bija salūzusi, tāpēc brauca ar dēla auto..

  «Ieraudzīju, ka mirkšķina aizmugurē mašīna uguņus. Es domāju, ka man ir riepa caura aizmugurē. Un es apstājos lēni ceļa malā. Kamēr izkāpu, viens jaunietis bija pienācis klāt. Uz gadiem 30 – 35, mana auguma. Zolīdi ģērbies. Es viņam uzreiz teicu, laikam kāda riepa caura. «Nē,» viņš teica, «ar jums vajadzētu aprunāties. Atnāciet uz manu mašīnu.».

  Aizgāju viņu mašīnā, apsēdos šoferim aizmugurē un viņi teica: «Jums ir problēmas ar biznesu,»».

  notikumu gaitu atstāsta D.Druseiks..

  Vīri neatklāja, kas viņus sūtījis – zemniekam esot «labvēļi». Par šo gadījumu viņš vērsies policijā. .

  Zemnieki pieļauj, ka notikušais saistāms ar attiecībām ar kooperatīva «Baltijas dārzeņi» vadības aktivitātēm..

  Citu konfliktu viņiem neesot..

  Kooperatīvu «Baltijas dārzeņi» 2005.gadā dibināja piecas zemnieku saimniecības, bet to vada viena ģimene – zemnieku saimniecības «Ezerkauliņi» īpašnieks Kaspars Brunovskis, viņa brālēns Jānis Bušs un māsa Kristīne Brunovska – Marinaki. Brunovskis ir turīgs un ietekmīgs uzņēmējs. Viņš ir īpašniekos daudzām saimniecībām un pārstrādes uzņēmumiem, tajā skaitā lielākajam gurķu un tomātu audzētājam – sabiedrībai «Mārupe». Viņš vada arī biogāzes ražošanas uzņēmumu «Zaļā Mārupe». .

  Brunovskis noliedz, ka censtos Druseiku biznesu nogremdēt. Zemnieki paši vainīgi, ka kļūdījušies aprēķinos un piekrituši kooperatīva nosacījumiem..

  Melnais džips pie vārtiem esot pārpratums..

  «Nebija pareizi, mēs to arī izrunājām ar viņiem, nebija pareizi bez paziņošanas braukt skatīties. Bet nu kā – garām braucām, iebraucam paskatīties, kas būs jāsargā. Eu, man tiko zvanīja, man būs jāapsargā Paegļi. Jo tā saucās tā vieta. Nu loģiski, ka mašīna piebrauca apskatīties. Nu, ja pie vārtiem piebrauktu, vai es panikā skrietu? Nu, piebrauca apskatīties, kas man būs jāsargā. Viss,» apgalvo Brunovskis. Par Daiņa Druseika apturēšanu uz ceļa viņš nekā nezinot..

  Vārīto biešu bizness ir perspektīvs. Druseiku rūpnīca ir jaudīgākā, kas Latvijā ražo šo produktu..

  Lai projekts atmaksātos, mēnesī jāpārdod 300 tonnu biešu. Pieprasījums šobrīd ir daudz lielāks..

  «Mēs kā muļķa zemnieki esam ieguldījuši naudu, esam izveidojuši uzņēmumu, kurš var sākt pelnīt, jo nu jau ir atrasts tirgus, bet beigu beigās izrādās, ka nekas nesanāk,» nopūšas G.Druseiks. Druseiki nevēlas pieņemt kooperatīva apsardzi, bet cer izvilkt līdz projekta uzraudzības perioda beigām un sākt bietes tirgot paši. Kooperatīvam tas nepatīk. Brunovskis uzskata, ka zemnieki var netikt galā ar sarežģīto situāciju..

  «Mēs gribējām uzlikt apsardzi, lai nepieļautu, ka viņš kādā aptumsumā vienkārši izdala savu krājumu!» apgalvo Brunovskis. Nekā citādi kooperatīvs savam dibinātājam pretī vairs nenāk. Brunovskis nevēlas, ka «Jaunkrasti» no kooperatīva aizietu: «Mēs kooperatīvā skatāmies, cik tu kooperatīvam pienes. Un tik tev arī ir atdeve. Mēs procentuāli rēķinām. Tad, kad tu saņem investīciju, tu izveido ražošanu un tev parādās tonnas un tu no katras tonnas dažus centus atstāj kooperatīvam par kooperatīva darbību, par uzturēšanu. Tas ir ne jau peļņai, tā ir uzturēšana. Tas ir – samaksāt algas personālam visam, kas ir grāmatvedība, personāldaļa, tirdzniecība, transports. No pirmās dienas ir bijusi doma tāda – iestāties kooperatīvā, saņemt Eiropas naudu un pēc tam…. Nav tas mērķis mūsu!» stāsta Brunovskis..

  Priekšā vēl nopietnas sarunas par iekārtām. .

  Pēc dokumentiem viss pieder kooperatīvam. Noruna, ka iekārtas piecu gadu laikā pāriet zemniekiem, uz papīra nav fiksēta..

  «Tā ir mūsu džentlmeņu vienošanās,» atzīst Gints Druseiks..

  Kooperatīva pusē ir nauda un iespējas. Padomus viņiem sniedz arī bijušais Drošības policijas priekšnieks ģenerālis Reiniks:.

  «Mums ir ļoti daudz jautājumu, kur ir vajadzīga šāda cilvēka palīdzība. Cilvēks kā jurists ir nācis mums kooperatīvā kā darbinieks un palīdz risināt daudzus ļoti smagus jautājumus. Tās pašas PVN shēmas. Ka Polijā kāposts maksā 10 centus, bet Latvijā – sešus,» saka Brunovskis..

  Šobrīd abi konfliktējošie uzņēmumi ir ieinteresēti, lai biešu vārīšana ne mirkli neapstājas. Ja ražošana pārtrūks, «Jaunkrasts» īpašnieki būs zaudējuši savus ieguldījumus, bet kooperatīvs «Baltijas dārzeņi» riskē ar Lauku atbalsta dienesta prasību atmaksāt saņemto atbalstu 3,6 miljonus eiro..

  «Jaunkrasta» dārzeņu pārstrādes iekārtas tagad ir īpaši vērtīgas (iekārojamas), jo tik izdevīgus noteikumus, ar kādiem tās iegādātas, turpmāk, visticamāk, neviens nesaņems, jo Eiropas atbalsta projekti beigsies. Pērkot bez Eiropas atbalsta, ražotājs nebūs konkurētspējīgs..

 8. lasītājs saka:

  turpinājums.

  Kolaboracionisms vispār ir sarežģīta lieta. Tā kā brīvi tikpat kā neesam bijuši, tad pamatā viss ko esam radījuši ir kolaboracionisms. Mainījās tikai- kam kalpot. Tāpēc zināmā mērā tagadējā locīšanās visos vējos nav nekas jauns. Jo mēdijus ir iespējams cenzēt. Arī demokrātijā -ar naudu. Tāpēc joprojām ir dzīva tautas dziesma. Jo paradoksāli – folklorā tikpat kā nav šī kolaboracionisma un pašapziņai to vajag. Kurš jaunietis gribēs palikt latvietis, ja visi viņa senči ir bijuši tikai apmuļķoti lupatas. Tāpēc arī dainām pievērš tādu uzmanību. Kristieši tur mēģina saskatīt, ka tās ir kristietības radītas. Lai arī Mārai ir ļoti maz kas no katoļu Dievmātes, kašķis par to, ka Māra= Marija ilgst nu jau vairāk kā 100 gadus. Lai arī indiāņiem ir Manitu, zinātniskās grāmataš uzzinašim, ka indiāņeim ir daudzdievība, bet katoļiem ar to milzīgo svēto panteonu nav. Nesen biju katoļu bērēs. Mācītājs stundu garo sprediķi nobeidza- un tagad atdosim miesu Zemes mātei. Lielinieki sacerēja kolhoznieku dainas.

 9. lasītājs saka:

  turpinājums.

  Ja grib ir atslēgas vārds. Jo nav vajadzība. Uz vēlēšanām ir jāpalaiž pareizie pekstiņi un kolhoznieku/ strādnieku komūna uzķeras. Pēc tam var atkal bāzt kabatās uz nebēdu. Šobrīd valdībai pār Rīgu nav nekāda kontrole un mafija dara ko grib. Tā saucamās valdos”as partijas ir sadalījušas zagšanas iecirkņus un viena otrai netraucē. Uz vēlēšanām tiks iekustināta propaganda priekš latviešiem, lai neiet uz vēlēšanām, jo tad palikšot labāk. Esošos politiķus nomelnos, ja nebūs sevi parādījuši pareizi darbā. Jaunos nomelnos īpaši.

  Tas nodrošinātu, ka nekas nemainīsies. Sudrabai tika uztaisīts tāds PR, kur nu tagad ir taisnības cīnītāja? Jautājums var būt, vai Krievija ir apmierināta ar savu protektorātu. Latvija ir sagatavota kā vājākais punkts postkomunisma pasaulē un Krievija alktin alkst provokācijas. Putina vara grimstot ekonomikai un krieviem demogrāfiski izmirstot, karš ir vienīgā alternatīva. Gruzija un Ukraina pazaudēja resursus un zemes, kā arī stratēģiskas teritorijas. No Osetijas krievi nepilnā stundā bez piepūles var būt Tbilisi. Pirms tam Gruziju sargāja kalni. Ukrainai iespējas attīstīties ir ievērojami nobremzētas, jo vairs nav dabisku šķēršļu, tikai stepe. No Krimas vai Donbasa jebkurā mirklī var dot triecienu. Tagad ir jātur liela armiju uz robežas un jābūvē Mažino līnija. Ja ASV pietrūks gribas, Eiropa samierināsies, ka Krievijas impērija atjaunojas 1914.g. robežās.

 10. lasītājs saka:

  Nobeigums.

  Latviešu darba kultūra ir manāmi iedragāta un pietuvināta krievu padibeņu kultūrai. Atdodot lielpilsētas krieviem, faktiski arī jaunā paaudze tiek audzināta par krievu padibenēm. Tas vājprāts, kas notika šovasar ar ielu remontiem, ir tikai sīkums. Tie, kuri vēlas strādāt un attīstīties, turpina aizbraukt. Tādi cittautieši, kuri celtu uz augšu, pārceļas uz Latviju ievērojami mazāk. Ir nepieciešama jauna atmošanās. Tam vajag jaunus intelektuāļus. Padomju inteliģence cīņu uzdeva (ja vispār vēlējās ko darīt). Vieni turpināja paust sociālisma iekarojumus, citi atrada ko citu ko darīt. Dažus mazāk bailīgos novāca vai nobīdīja. Parādījās daudz jaunu terminu. Oligarhi. Kā agrīnos viduslaikos. Impērija ir sabrukusi un civilizāciju turpina feodāļu klani (laupītājbruņinieki). Visi oligarhi ir bijušie komunisti/ čekisti. Eiropai pagāja gandrīz 2000 gadus, lai šo kārtību spētu mainīt. Tagad ir citas informācijas apmaiņas iespējas un es ticu, ka mēs varam nepieļaut gan šos 2000 gadus, gan latviešu izzušanu. Tikai es nezinu kā. Atbilde būs redzama pēc gadu desmitiem. No jaunlatviešiem laikam tikai Kr.Barons piedzīvoja Latvijas valsti. Latvijas valsts piepildīja visu, par ko bija sapņojuši jaunlatvieši un nekas no tā nav zudis. 1980-jos likās, ka tikai jāatjauno 1940-tā status quo un iespējams tā bija kļūda saknē. Bija jādefinē jauni mērķi, bet tā kā nebija inteliģences, tad nebija kas to darītu. No Taizemes droši, ka var daudz ko mācīties. Iemācīties var tad, kad ir mērķis. Mūsu banku liberāļi bieži piemin Singapūru. Nezinu gan, ko viņi aicina no tās mācīties. Singapūras pamatā bija izveidot viennacionālu ķīniešu valsti ar radikāla kapitālisma ideoloģiju kā pretstatu komunistu Ķīnai. Mēram bija jābūt materiālajai labklājībai. Rietumiem vajadzēja tādu paraugu- ķīnietis kapitālists dzīvo labāk kā komunists. Tāpēc atbalstīja un sargāja. Un īpaši nerunāja par cilvēktiesībām. Neredzu tādas iespējas Latvijai. Ekonomiski maz derēs Austrumāzijas modelis. Tur paaudzes strādāja par 100 dolāriem mēnesī un mazāk. Tā piesaistīja investīcijas un mācījās. Nošpikoja visas tehnoloģijas. No Latvijas visi vienkārši aizbrauktu. Daudz skarbākus pretkorupcijas pasākumus mēs noteikti varētu. Bet tad ir jāizveido spēks, kurš var stāties pret oligarhiem. Jo šādi pasākumi būtu viņu gals. Viņi cīnīsies.

 11. Iekseji (no Latvijas teritorijas) latviesi neko nevar izdarit,mainit so neokomunistu diktaturu,kas fundamentali ir balstita ka specialais dienests sarga,uztur un vada iekslietas valsti. Luk Raimonds Rublovskis,ista Krievijas torpeda,kuram pat instrukcijas nav jasniedz ikdiena un vins pec nakamajam “velesanam” bus Parlamenta (valdibas) deputats,ja neklus par speciala dienesta KNAB prieksnieku,protams. http://politikudarbi.blogspot.com/2010/08/raimonds-rublovskis-ps.html
  Koba=Stalins Visarionovics pareizi teica “visu izskir kadri” . Latvijas teritorija valda ta pati krievu vara,no 1940-2016#
  Visu izskir,kam pieder izlukdienests+represivais specdienests. Ar paveli no SAB vai DP,ikviens tiesnesis LR,taisis tadu lemumu,kadu pieprasa specdienests. Ta ari “rekets” plauka devindesmitajos,ta sodien taisa Iekslietas LR.

 12. Kultūra saka:

  Bija tāds īss laiks,kad mediji un kultūras cilvēki it kā bija vienoti ar tautu, barikāžu laiks. Tagad, šķiet, daudzi latvieši pārvērtušies, ja ne par žīdiem, tad par čigāniem gan, galvenais ir dejot, dziedāt, spēlēt teātri un ubagot. Bagātie sponsori kā dievi var noteikt valsts politiku. Tikai, kur gan viņi tās bagātības ņēma, ja ne apjājot citus? Oligarhi. Tā jau nu Rietumos nav oligarhu, pimēram, finansu oligarhija.
  Kapitālismu var slavēt tā samērā nelielā ļaužu grupa, kas ir uzvārījušies uz citu rēķina. Sociālisms gan tika degradēts gan PSRS, gan Ķīnā, bet tas nenozīmē, ka būtu sliktāks par kapitālismu vispār. Kapitālismu var salīdzināt ar vēzi, kad kādā organisma daļā strauji vairojas sliktās šūnas, kas nomāc visu organismu.
  Par tādiem vārdiem mani atkal var vajāt, bet es vairs nebaidos. High up people with your parasites, kā teica K.Vonnegūts, ejiet ka jūs …(tas domāts tiem vajātājiem).

 13. zināšanai saka:

  Valdis,no Krievijas satelitvalsts LR saka:

  2016. gada 16. oktobris 22.48

  Iekseji (no Latvijas teritorijas) latviesi neko nevar izdarit,mainit so neokomunistu diktaturu,kas fundamentali ir balstita ka specialais dienests sarga,uztur un vada iekslietas valsti. Luk Raimonds Rublovskis,ista Krievijas torpeda,kuram pat instrukcijas nav jasniedz ikdiena un vins pec nakamajam “velesanam” bus Parlamenta (valdibas) deputats,ja neklus par speciala dienesta KNAB prieksnieku,protams. http://politikudarbi.blogspot.com/2010/08/raimonds-rublovskis-ps.html
  Koba=Stalins Visarionovics pareizi teica “visu izskir kadri” . Latvijas teritorija valda ta pati krievu vara,no 1940-2016#
  Visu izskir,kam pieder izlukdienests+represivais specdienests. Ar paveli no SAB vai DP,ikviens tiesnesis LR,taisis tadu lemumu,kadu pieprasa specdienests. Ta ari “rekets” plauka devindesmitajos,ta sodien taisa Iekslietas LR.
  ———————————

  VESAD, kas 1994. gada janvārī ar valdības lēmumu bija likvidēts un pārveidots par Drošības policiju, apvienojās IeM 1991. gadā izveidotais Informācijas departaments un valdības apsardzes dienests. Tieši šis dienests, mantojumā no Informācijas departamenta saņēma bariņu bijušo čekistu (no 172 departamenta darbiniekiem bijušie VDK štata darbinieki bija aptuveni 50). „Nav saprotams, ar kādu atļauju Čevers pieņēma darbā veselu rindu čekistu un PSRS VDK izlūkdaļu pilnā sastāvā (izņemot priekšnieku), izveidojot Informācijas departamentu, pēc tam VESAD. Par šā veidojuma lojalitāti Latvijai ir lielas šaubas.”

  Visa LPSR VDK izlūkdaļa bija Latvijas patrioti un viņiem nemaz nebija nekādu sakaru ar VDK pēctečiem Krievijā? Atļaušos pasmaidīt. Starp citu 1995.g. tika pieņemts lēmums par visu eksčekistu atlaišanu no drošības struktūrām. Šī lēmuma izpilde prasīja 10(!) gadus. Pēdējie 2 eksčekisti, kas bija palikuši, pameta darbu 2005.gadā. Viņu pēdējā darba vieta valsts maizē (no 2003.g.) bija KNAB.

 14. MI5 saka:

  Valsts būs tik stipra cik stipra ir ğimene. Viss nāk no ğimenes, audzināšana, garīgās vērtības utt.
  Par kādu vienotu cīņu varam runāt, ja LV ğimenes pat nevar novēlēt par vienu un to pašu partiju. Ja katram ğimenes loceklim ir savs Dievs un ticība tad kur tur ir vienots mērķis vai vienots skatījums uz dzīvi.
  Lai uzvarētu ir jācīnās pret vienu un to pašu ienadnieku ar vienotu spēku un vienlaicīgi. Ja man iedzeltu viena bite es tik noskurinātos un ietu uz priekšu, bet ja 100mtiem bišu iedzeltu vienlaicīgi es noteikti sēdētu pie Pētera un sūkstītos cik slikta ir LV valdība.

 15. Valdis Freimantāls saka:

  Atbilde M15.

  Pie ģimeņu un latviešu šķelšanas strādā specdienesti no rīta līdz vakaram.

  Un viņu “darbu” apmaksā.

  Atjaunojot. komunistu iznīcinato, latviešu biedrību darbību visā Latvijā, visās apdzīvotās vietās, kā tas bija brīvvalsts laikā – tagad ar internetu viegli apvienosim latviešus!

  Galvenais – tas ir leģitīmi un EFEKTĪVI!

  Un loģiski! (ko var iebilst pret?).

 16. Aelita->MIS saka:

  Bērni reizēm veidojas kā vecāku noliegums. Toties ar mazbērniem jau var kko sarunāt.

 17. Valdis Freimantāls saka:

  Aelita, tik daudz patiesības ir Tavos vardos!

  Tā, patiešām ir!

  Bet, atgriežoties pie Dittas Rietumas: – viņas pieklājīgais tonis ir “neuzvarams”!

  Viņas atsauce uz ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju ir D Z E L Ž A I N A!

  Šahā uzvaru svin tas, kurš paredzējis tālāk uz priekšu!

  Visu latviešu uzdevums ir tagad palīdzēt Latvijā izveidot L A T V I S K Ā S garīgās vides neatkarīgu un stabilu centru!

  Tāda nav!

  Rīgas Latviešu Biedrības namā jau 23 gadus saimnieko VILTVĀRŽI.

  Saeimā – pretlatvisks nospiedošs vairākums!

  Valdībā – ar izņēmumiem viduvējības!

  Tiesu sistēmā pretlatviskums!

  °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

  Savāksim līdzekļus Pasaules Latviešu Kultūras Centra izveidei Rīgā!

  Esmu tā ekonomiskās un juridiskās darba grupas vadītājs no 1996.gada, diemžēl
  specdienestu pretdarbība līdz šim bijusi visaptveroša! ( PLKC dibinatāju – grāmatizdevēju zvērīgi nogalināja, lai liegtu mums iespējas paust PLKC latviskās vajadzības drukātā veidā!)

  Ceru iesaistīt PLKC atjaunošanā latviešus no visas P A S A U L E S!

  Uzskatu, ka ir sācies viltus latvietības atmaskošanas laiks!

  Dievs Svētī Latviju!

 18. lATVIJAI IR VAJADZĪGA ,,IDEOLOĢIJA” KURA NODER VISAI CILVĒCEI, KAM IR VISUMA ATTĪSTĪBAS PAMATS.Saprotiet,Pasaules sabiedrība ir vienots dzīvs organisms, kura dzīvās šūnas ir pasaules tautas, ja visas tautas būs slimas, tad viena šūna nevar būt vesela.Visuma attīstība dzīvnieciskā posma ir savas iespējas izsmēlusi un tāgād laiks ir nākosām attīstības posmam un tā ir ,,saprātīgi domājošas būtnes —cilvēku sabiedrība”Tas ir nepieļaujami, ka saprāta radīta zinātne, kalpo dzīvnieciskā spēka vairošanai , lai valdītu pār cilvēci.Pie saprāta sabiedrības un saprātīgas domāšanas var tikt vienīgi, pakāpeniski mācīties domāt saprātīgi un uz šiem pamatiem veidot sapātīgus , cilvēcīgus apstākļus, jo Visumā viss ir apstākļu sakritības varā.Kāda ir saprātīga domāšana var izlasīt,, Visums un savbiedrība.”Nedŗkstam sēdēt tajā ,,Mistiskajā žīdu radītajā grēku izciešanas! bedrē
  .
  .
  .
  Admins
  Tas, Žani, viss jau ir ceļā.
  Tam visam tā būs arī notikt.
  Vēl mazliet pacietības un viss beigsies.
  Vēl mazliet, lai pilnīgi atsijājas sēnalas(civilizācijas samazgas).
  Nākotnei un Visumam šie kropļi nav vajadzīgi, arī ne tie klusējošie- remdenie.
  Tos visus Evolūcijas Rats aizsviedīs iznīcības gružos.
  Vai tu gribētu, Žani, lai tev līdzās atrastos kāds parazīts vai gļēvais ?
  Tikai tie, kuri pastāv Patiesībā, tiks paglābti(atļauts ieiet nākošajā attīstības spirāles lokā) !!!
  Tas viss notiksies !!!

 19. ugunskrustietis Miervaldis saka:

  Gaišie spēki aktivizējas…..Ditta, mēs esam ar tevi!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.