Lasītājs. Godātais Valdi Freimentāla k-gs!

LRTT pasts

Tas, ko tu, lasītāj, esi uzrakstījis, ir ļoti bīstami priekš Sātana kalpiem. Var pat sacīt, ka esi pārspējis viņus. Tas pierāda to, ka mēs esam gudrāki un spējīgāki par viņiem.

Apzināti vai neapzināti, bet Tu tomēr esi nepareizā secībā sakārtojis tekstu. Tas, ko esi beigās pasacījis, bija mazliet savādākā formā jāliek raksta sākumā. Tāpēc es rakstu šo priekšrakstu, lai novērstu Tava raksta iespējamās negatīvās sekas uz lasītāja apziņu(psihi). Cilvēks ir nekas vairāk, kā bioloģiskais dators, protams, sevis apzinošs. Šī sevis apzināšanās nenovērš iespējamību ar viņu manipulēt- zombēt(programmēt).

Pirmāk vajadzēja pateikt pozitīvo, bet tālāk lasītāju brīdināt no iespējamās prāta- apziņas zombēšanas.

LRTT i- vietnes galvenais uzdevums ir latvieša prāta at- zombēšana.

Pirmkārt, mums visiem ir jāsaprot, ka VIŅI nav dievizredzēti, bet gan visīstākie velna kalpi. To taču nepārprotami ir pasacījis Kristus. Bet „kristīgā baznīca” stūrgalvīgi sludina pretējo, līdz ar to pierādot, ka viņa, šī baznīca, ir Antikrista midzenis.

Juris Rubenis,Modris Plāte, Māris Ludviks,Andrejs Kavacis,Linards Grantiņš, Aivars Garda.Vai Jura Rubeņa absolūtie meli https://www.youtube.com/watch?v=DkBfJEyqw84 par HELSINKI- 86 nav vistiešākais pierādījums, ka viņš, līdz ar to arī Kristīga baznīca, ir Sātana iestādījums ?

Kad katrs cilvēks sāks domāt un saprast Kristus sacīto, tad arī sātanisms izplienēsrīta rasa saules gaismas apspīdēta !

Ja „kristietisms” sekotu KRISTUS SACĪTAJAM, tad viņam nebūtu paredzēta OTRREIZĒJĀ atnākšana.

Šī VIŅA atnākšana būs šausmīga !

Tas būs ārprāta „holokausts” visiem tiem, kuri zaguši, slepkavojuši un dzīvojuši lepnībā.

„Kad Jēzus izgāja no tempļa viens no viņa mācekļiem sacīja:”Skolotāj, paskat kādi akmeņi un kādas celtnes!” Un Jēzus tam sacīja: ”vai redzi šīs milzīgās celtnes? Te akmens uz akmeņa nepaliks, kas netiktu nopostīts.” (Marka13;1-2) (skat.Mat 24;1-2 un Lūkas21;5-6)

Jā, latviet, “akmens uz akmeņa nepaliks”, no šo krievžīdisko sātanistu varenības !

Dievs, lai notiek pēc Tava prāta gan Debesīs, gan arī uz zemes !

17.07.17.      L. Grantiņš

www.tautastribunals.eu-12Godātais Valdi Freimentāla k-gs!

Jūsu raksts atkal atgādina, ka pret latviešu tautu tiek vērsts vairāk vai mazāk slēpts genocīds.

>Protams, ka tiek vērts, kam ir acis, tas redz! Taču es raugos uz to vēl divos papildu aspektos:

1) Latviešu tauta nav vienīgā, pret kuru tiek vērsts apzināts genocīds; tāpat tiek iznīcinātas krievu, vācu, franču, itāļu, spāņu un citas tautas. Genocīds ir vērsts vispār pret balto (eiropiešu, āriešu) rasi.

2) Tā latviešu tauta, kuru mēs tā mīlējām, kāda tā bija 19.gadsimta otrajā pusē (teiksim, jaunlatviešu laikos) un 20.gadsimta pirmajā pusē (brīvvalsts laikos) — tā latviešu tauta ir JAU iznīcināta, viņas vairs nav. Skatoties uz tagadējo jauniešu masu, kādus es viņus redzu uz ielas, parkos utt. — sēž ar kājām uz sola, spļaudās, met zemē izsmēķus, runā latviski, bet katrs trešais vārds ir “bļadj” vai “puhuj” — tad kaut kā zūd vēlēšanās viņus aizstāvēt: (”Ak, lai sit vien viņus nēģeri!..).

Genocīdam, par kuru es runāju (1) punktā, pirmcēlonis ir rasisms, kurš tiek kultivēts jau ne mazāk kā 3000 gadus un par kuru runāja, piemēram, ANO Ģenerālās asamblejas 1975.gada 10.novembrī pieņemtā rezolūcija Nr. 3379; šis rasisms ir lieliski fiksēts arī Bībelē (sevišķi Deuteronomium grāmatā).

Gadu tūkstšiem Baltā rase traucēja Augstākajai rasei iegūt tai no dieva Jahves apsolīto pasaules pārvaldīšanu, taču nu beidzot titāniskā cīņa tuvojas nobeigumam, un šis šķērslis būs likvidēts.

Genocīda ieroči ir daudzveidīgi, bet galvenie ir divi: a) kolonizācija; un b) dzimstības samazināšana. Punkta (a) ietvaros Eiropa tiek kolonizēta ar nēģeriem, arābiem utt.; punkta (b) ietvaros tiek atbalstīts viss, kas vecina dzimstības samazināšanu, piemēram, homoseksuālisms, prostitūcija, izvirtība, egoisms utt. Tieša slepkavošana nekad nav tik efektīva, kā šie divi līdzekļi. Piemēram, Kampučijā 1975.-1979. tika sarīkots pamatīgs slaktiņš: no 8 miljoniem iedzīvotāju tika noslepkavoti 1-3 miljoni (pēc dažādiem avotiem). Nu un? 2014.gadā Kambodžā bija 14 miljoni iedzīvotāju.

Kaut kāda politiska cīņa šeit, Latvijas ietvaros, pret šo globālo rasismu ir bezcerīga. Daudz lielāki spēki tika sakauti vēl tajos laikos, kad rasisma vara vēl nebija tik totāla, kā tagad. Lielākā sacelšanās pret rasismu bija vācu nacionālsociālisms (tiesa, tā notika īpatnējā formā: ebreju rasismam tika pretstatīts āriešu rasisms,t.i. ebreju ideoloģija “apgriezta otrādi”, un daudzas metodes tika pārņemtas no ebrejiem; pats vadonis Ādolfs jau arī bija ar 1/4 ebreju gēnu — tāpat kā Ļeņins un, iespējams, Staļins).

Taču arī šī sacelšanās tika sakauta un apspiesta — neskatoties uz vācu tautas patiešām varonīgo cīņu pret 4-5-kārtīgo pārspēku.

Džons Ficdžeralds Kenedijs, kurš iedomājās, ka viņš patiešām ir neatkarīgas valsts prezidents un var vest politiku savas tautas interesēs, tika nošauts. Bilam Klintonam, līdzko viņš mēģināja mazu solīti spert sānis no viņam norādītās takas, tūlīt līdzās parādījās Levinska, sākās vispasaules skandāls, un Klintons dabūja “atvainoties ebreju kopienai”.

Nav šaubu, ka mēs te Latvijā varam izdarīt vēl mazāk.

Pat ja Jūs, , kļūtu par valsts un ministru prezidentu, pat par diktatoru ar absolūtu varu Latvijā, Jūs vienalga nekā nepanāktu: Jūs piespiestu, nospiestu, un ja savādāk nevarētu, tad nošautu. Nekāda politiskā cīņa neko nevar panākt — jo vairāk šeit, Latvijā.

Uzvara vienmēr pārvēršas par sakāvi (Džordža Orvela garā: “Uzvara ir sakāve”). Latviešu strēlnieki (sarkanie), kuri atbalstīja Oktobra revolūciju, nebūt nebija nelieši; viņi domāja, ka uzvara atnesīs taisnīgu iekārtu un godīgu sabiedrību. Bet par ko pārvērtās viņu uzvara?

“Atmodas” laikā 1987–1991.gados mēs naivi cerējām, ka uzvara nesīs mums skaistu un godīgu sabiedrību. Mēs uzvarējām — bet par ko pārvērtās mūsu uzvara? Un ja mēs šodien uzsāktu jaunu cīņu un atkal uzvarētu — tad pēc uzvaras mēs atkal dabūtu TO PAŠU !

Visjocīgākais ir tas, ka ne tikai mums, latviešiem, Uzvara = Sakāve. Tā tas ir arī, piemēram, ebrejiem. Viņi sagrāva (viņu ienīsto) Romas impēriju, izplatot tajā pašu radīto kristietību, taču viņu stāvoklis pēc tam “barbaru” varā tikai pasliktinājās. Viņi sagrāva Krievijas impēriju, izplatot tajā pašu radīto sociālismu, taču dabūja uz kakla Staļina teroru un 1937.gadu (pārlasiet, piemēram, Евгения Гинзбург, “Крутой маршрут”). Tagad viņu uzvara pār Balto rasi vairs nav novēršama, un Eiropas civilizāciju viņi sagraus. Viņi DABŪS pasaules varu, bet arī šī viņu uzvara pārvērtīsies pār sakāvi: viņi dabūs varu pār izlaupītu, noplicinātu pasauli, kurai dzīvot ir atlicis apmēram 50 gadu. Globālās krīzes augs ar katru gadu, un ap 2065.gadu iestāsies pilnīgs, totāls kolapss. Resursi būs izsmelti, vispasaules karš par pēdējām resursu atliekām, katru gadu iznīcinās desmitiem un simtiem miljonu cilvēku; ja arī kaut kādas civilizācijas atliekas vēl saglabāsies, tad katrā ziņā tās Zemeslodes, kuru mēs tagad pazīstam, vairs nebūs.

Taču ir vēl vārds “un tomēr”. Un tomēr es ticu, ka Dieva dievišķā roka vadīs Linardu Grantiņu un viņš kopā ar saviem domubiedriem atjaunos tiesiskumu Latvijā. Tad nāksies atzīt, ka Eižens Finks pareģoja ļoti precīzi mūsu valsts atkratīšanos no komunistiskajiem izdzimteņiem, kas apzaguši latviešus.

Tā būtu ļoti liela Dieva žēlsirdība mūsu tautai un visai pasaulei.

==============================================================================

LRTT pēcvārds

„Nav šaubtemīdau, ka mēs te Latvijā varam izdarīt vēl mazāk.”

Nē, lasītāj, mēs Latvijā varam padarīt visvairāk !!!

Mūsu senči(lasīt O. Ziļicki un A. Kavaci) bija tie, kurus šī „augstākā rase” gandrīz pilnībā izkāva Jahves(Jahve ir velns, tas par kuru runā Jēzus) vārdā.

>Mēs būsim tie, kuri ar Patiesības Zobenu iznīdēs šos „jahvistus”.

Pirmāk viss notiek Garīgajā pasaulē un pēc tam tikai šajā dimensijā.

E. Finks bija spējīgs ieiet Garīgajā pasaulē un redzēt šis kaujas iznākumu.

Un vēl, lasītāj, tas Sātans nav tik varens, kā Tu viņu raksturo. Norvēģi, dāņi, somi, zviedri un pat tie paši lietuvieši un igauņi, dzīvo savu neatkarīgu dzīvi !!!


Dievs svētī Latviju !

https://www.youtube.com/watch?t=33&v=nj-5osscqJk

You may also like...

3 komentāru

 1. Eduards Lunis saka:

  -Tautas Dziednieces Aelitas Folkmanes vārdim-
  –Dievs, ko dara Tava Tauta!?
  Kamdēļ tāda vara ļauta!?
  Sūti lietu-stipru ,spēju
  un visstiprāko -no vējiem,
  lai tas aizpūš -visas cisas,
  uzpūš to, kas sirdīs dzisis
  un pār jaunu šūpuļlīksti-
  -UZCELSIM MĒS JAUNU VALSTI!

 2. john saka:

  Labs raksts. Šeit dažas saites: http://www.davidduke.com ; http://www.whiteresister.com ; Sekss ar žīdieti noved pie globālām sekām https://youtu.be/RbNXt5SCamE

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *