A. Kavacis. Seno baltu morāles likumi

www.tautastribunals.eu-12SENO BALTU MORĀLES LIKUMU IZPAUSME PRAKTISKAJĀ DZĪVĒ

A.Kavacis-Baznīca-Baltu-senvēstureOtons fon Rutenbergs senos latviešus raksturo kā gaišas noskaņas ļaudis, kas veic darbus brīvā gaisā dziesmas dziedot un mērķtiecīgi strādā ar spēku un izveicību.

Līdz 1015. Gadam virspriesteris Krīvs caur saviem priesteriem, vaidelotiem, ar sava zižļa palīdzību bija uzturējis ticības vienību, dievu bijāšanu un paklausību mutiski pasludinātiem LIKUMIEM.

Bērni un sievas atradās ģimenes galvas- tēva neaprobežotā varā. Uguns tika uzskatīta par svētu un šķīstījošu, tāpēc mirušos parasti sadedzināja.

Ja nomira ģimenes galva, viņa sieva tam devās līdzi nāvē, jo senie balti nešaubīgi ticēja mūžīgajai dzīvei.

Rutenbergs raksta: „Ja reliģijas mērķis būtu dot mieru un prieku mirstamā stundā, tad seno latviešu ticība varētu mēroties ar jebkuras citas tautas ticību.” Šīs ticības augļus redzam sadzīves tradīcijās, ko viņš apraksta turpmāk: „Slinkošana bija vislielākais kauns, ubagošana un zagšana tika stingri sodītas. Bet nevarīgi vecīši varēja staigāt no vienām mājām uz otrām un tos visus uzņēma ar godu un laipnību. Slepkavības atrieba nokautā radi. Latvieši mīlēja pirtis un tīrību. Viesmīlība bija un vēl tagad ir šo tautu jaukākais un vispārējs tikums. Krīvs tika uzskatīts par Dieva gribas tulku.

Atšķirībā no indiešiem, senajiem baltiem arī sievietes varēja būt priesterienes un vaidelotes. Te pār visiem valdīja VIENS LIKUMS un viena dzīves kārtība.

Kāds bija šis LIKUMS ?

Paralēles varam meklēt Hatu likumos un sanskrita Manu likumos, kuru ievērošana varētu dot O. fon Rutenberga uzrādītos seno latviešu ticības augļus.

Lūk, daži Manu likumi: 2. nodaļa 146 No diviem tēviem- dzīvības devēja un vēdu sajēgas devēja- vēdu sajēgas devējs ir godājamāks, jo caur vēdu sajēgu piedzimst šajā saulē un arī pēc nāves dzīvo.

119. Sēdošs vai guļošs, lai ceļas un vecāko godina, kad tas nāk iekšā.

121. Kas paradis vecākos turēt godā, tas vairo sev četrus- mūžu, gudrību, slavu un spēku.

3. nodaļa 72. Kas piecus nepabaro- dievus, viesus, saimi senčus un sevi,- tas, kaut arī elpo, nav pie dzīvības.

4. nodaļa 246. Pacietīgais un pazemīgais, kas nezaudē neatlaidību, bet vairās no ļauniem ļaudīm un nedara ļaunu nevienam, kam vien ir dvaša,- tāds, kas vien tā dzīvo, reiz iemanto debesis, savaldot jutekļus, būdams devīgs.

5. nodaļa 148. Sievietei bērnībā ir pildāma tēva griba, jaunībā- vīra, bet vecumdienās, ja vīrs miris- dēlu griba,- patstāvība tai mūžam ir liedzama.

165. Sieva, kura savalda domas, miesu un valodu un nekļūst neuzticīga vīram, pēc nāves nokļūst tur pat, kur nonācis vīrs, un ir teicama tikumīgiem par tikumīgu.

6. nodaļa 45. Tiesājot pēc likuma, jāievēro gan patiesība, gan sūdzība, gan arī paša gods, tāpat liecinieks, laiks, vieta un apstākļi.

111. Prātīgs cilvēks pie tiesas nevar nepatiesi zvērēt, jo melīgi zvērējušu piemeklē pazudināšana šet un pēc nāves.

350. Uzbrūkošs slepkava nogalināms uz vietas bez kavēšanās, neskatoties uz to, kas viņš ir.

352. Sievu pavedinātāji valdniekam jāsoda bargi, lai visiem iedvesmu šausmas, un izraidāmi.

394. Nodokļu maksāšanu nedrīkst prasīt no akliem, kropliem, plānprātīgiem, septiņdesmitgadīgiem sirmgalvjiem un labdariem, kuri atbalsta vēdu sludinātājus.

9. nodaļa 225. Spēlmaņi, klejojoši aktieri, ļaundari, viltus mācību piekritēji, dzertuvju turētāji un netikumīgie no pilsētas padzenami uz līdzenas vietas.

10. nodaļa 112. Trūkumā palicis Brahmanis drīkst ievākt vārpas no katra lauka,- vārpu vākšana ir cienījamāka nekā ubagošana un pat godājam.

Līdzīgā veidā tautas tikumību sargāja arī senie balti, taču arī viņiem tikumība bija tikai līdzeklis dzīvības saglabāšanai pēc miesas nāves. Līdz nejēdzībai pagrimusī modernā pasaule ne vien aizstāv netikumību, bet pat ar varu un viltu cenšas uzspiest netikumus tikumīgajai tautas daļai.

Pēc mūsdienu pasaules izpratnes senie sodu likumi ir bijuši pārāk drastiski un nežēlīgi.

Toties tie efektīgi sargāja tikumību, kā visaugstāko vērtību, kura ir priekšnoteikums tautas dzīvībai. Vēsture ir pierādījusi, ka šajā ziņā „mērķis attaisno līdzekļus”.

Manu likumu 9. Nodaļa 237. Guru laulības gultas apgānītājam uz pieres iededzināma sievietes dzimuma zīme, žūpam- dzēriena kauss, zaglim- suņakāja, bet garīdznieka slepkavam- līķa zīme bez galvas.

238. Ar tādiem neviens nedrīkst sēdēt pie viena galda, tie no sabiedrības izslēdzami.

276. Tiem, kuri zog naktīs ielaužoties telpās, ir jāpavēl nocirst rokas un pašus uzsēdināt uz mieta.

277. Pirmā zādzībā pieķertam zaglim nocērtami divi pirksti, otrreiz pieķertam kāja un roka, bet trešo reizi zaglis ir sodāms ar nāvi.

O.fon Rutenbergs liecina, ka pie senajiem baltiem ubagošana un zagšana tika bargi sodītas. Tā ir vēsturiska patiesība, un patiesība ir arī fakts, ka seno baltu vidū zagļu praktiski nebija. Līdz klejojošo laupītāju- vikingu laikiem baltu mājokļiem durvis nebija slēdzamas. Tas vienkārši nebija vajadzīgi, jo vislabākā tautas drošībai ir stingri ieaudzināts goda prāts.

Galu galā soda likumi tikai pauž sabiedrības attieksmi pret netikumiem. Ja tie ir izsvērti un bargi, tad sabiedrība var iztikt bez cietumiem un nav jāmaksā par netikumīgo izolēšanu un uzturēšanu.

Bet muļķi vienmēr maksā par savu muļķību, jo neprot neliešiem likt maksāt par viņu nelietību.

A. Kavacis      30.11.14.

===========================================================================

Pēc Hatu un Manu likuma

šiem slepkavām pienākas tūkstoškārtīga nosišana.

GUNTIS ULMANI,IVARS GODMANIS,GUNTIS INDRIKSONS,AIVARS BOROVKOVS, LRTT,KGB.6. nodaļa 350. Uzbrūkošs slepkava nogalināms uz vietas bez kavēšanās, neskatoties uz to, kas viņš ir.

Kāds komentārs par Indriksonu:

putins,ušakovs, bērzziņš,krievija, ukraina.Indriksons pat nebija vienkāršs KGB majors, bet gan 5. nodaļas vadītājs.

LPSR VDK 5. nodaļa, kas nodarbojās tieši ar disidentu vajāšanām izspiedzi un likvidēšanu.

Šitam izdzimtenim vajadzēja karāties karātavās nevis tēlot bosu gan biznesā, gan futbolā.

Guntis Indriksons V. (Гунтис Индриксонс, начальник 7-го отделения 5-го отдела КГБ ЛССР)

Bet šeit par sātanistiem, kuri mums līdzās:

https://www.youtube.com/watch?v=Xt_4UuS6wTE

You may also like...

5 komentāru

 1. A.Gedroics saka:

  Un kā jāsoda mudaki, kas sadarbojas ar sorosieti Vzjatleru ?
  .
  .
  Admins
  Grūti saprast ? Tad vajag lasīt vēl un vēl, līdz sāk pielekt… .

 2. Eduards Lunis saka:

  Nu lūk, tā ir arī ĪSTĀ Kacvača SŪTĪBA-RAKSTĪT PAR ŠĀDĀM TĒMĀM !
  PALDIES !

 3. jautājums saka:

  Nu un kā tu šos postulātus esi iedomājies pielietot mūsdienās?
  .
  .
  Admins
  Jautājums ir absurds- idiotisks.
  Runa ir par MORĀLI.
  Tikai tam, kuram cilvēcīgā morāle ir sveša, var uzdot tik muļķīgu jautājumu.

 4. mūsdienas saka:

  Ar šo bridi,kad pasaulē izdomāja “likumus”,pasaule sāka “norietēt”.Baltiem gan “likumu” nebija,un tie vīri rutenbergs,straubergs,… un citi, kāda tautība ??? Mūsdienās pārraKsta kopijas,jo “pareizie”raksti sadedzināti….

 5. pareģojums saka:

  Eižena Finksa pareģojums:

  „Latvijas brīvība tiks atgūta un tā uzplauks, kad valsti vadīs sieviete.” Šis slavenais pareģojums izteikts jau pēckara Rīgā: „Latvijā atkal plivinās sarkanbaltsarkano karogu, bet pie varas būs komunisti. Tā tas ilgs vairākus gadus. Komunisti nedarbosies latviešu tautas, bet krievu interesēs. Daudz būs runu par brīvību un neatkarību. Tas būs tukšas muldēšanas laiks. Joprojām būs viss tas pats sliktais pret latviešiem. Komunisti padarīs latviešus plikus un nabagus. Paši viņi savāks lielas vērtības. Tās iegūs krievi un žīdi. Tās nebūs godīgāceļāiegūtasvērtības. Tad es nevaru pateikt, kā tas iznāks. Bet viņi būs spiesti atdot visu atņemto lat-viešiem atpakaļ. Būs milzīgs pasaules spiediens, krievi un visi svešie dabūs braukt prom.”
  ———————————————-
  Pareģojumi par Krieviju no rīdzinieka Andreja Čanguļa atmiņām. Tie bija publicēti avīzē Nacionālā Neatkarība 1993.gada 7.-13.aprīlī. Vēlāk šis raksts iekļauts grāmatā par Eiženu Finku, taču no tā izņemtas šī un vēl divas citas vietas. Citēju: „Finks vairākkārt runāja tieši par Krievijas nākotni. Reiz viņš teica: „Kā reiz sabruka cariskā Krievija, tā sabruks komunistu Krievija.Tas tāpēc, ka krievs vienmēr bijis tautu slepkava un zaglis. Ļaunums vienmēr nāk darītājam atpakaļ. Tu to piedzīvosi un redzēsi. Krievu komunisms ir iznīcinājis miljoniem nevainīgu cilvēku, un visa pasaule runās, cik milzīgi šie upuri bijuši””. Vēl citreiz Finks teicis: „Tu pats redzēsi – varenā Krievija sabruks kā kāršu namiņš. Tautas, kas tajā un ap to dzīvo, tikko tiks brīvas, tā saplēsīs Krieviju gabalos! Tautas, kas bijušas zem Krievijas jūga, kolīdz tās mazliet nostiprinās pašas savu iekšējo varu, trieks krievus ārā no savām zemēm. Un viņi to būs pelnījuši. Pēdējās Krievijas robežas es redzu tikai ap Maskavu, Ļeņingradu un Baltkrieviju. Tur paliks visi lielie mahinatori, kuri negribēs strādāt, un viņi kļūs pēdējie nabagi. Tad, meklējot labāku dzīvi, krievu tauta izklīdīs pa visu pasauli”.
  ——————————————
  Cits Finka citāts: „Es redzu, ka Maskava nogrims… Būs milzīgs sprādziens, kas satricinās visu Krieviju. Miljoniem cilvēku ies bojā…”

  ——————————————–
  ——————————————–

  Krievijā, Kurskā, nograndis iespaidīgs sprādziens

  Pirmdienas vakarā Krievijas pilsētā Kurskā noticis sprādziens. Minējumi par to, kur sprādziens noticis un kas bijis par tā iemesliem, ir pretrunīgi. Sākotnēji sociālajos tīklos izplatījās aizdomas, ka sprādziens, iespējams, noticis atomelektrostacijā, taču šim faktam apstiprinājuma nav.

  Kurska ir pilsēta Krievijā, Kurskas apgabala administratīvais centrs. Pilsēta atrodas Krievijas rietumos, 500 km uz dienvidiem no Maskavas un netālu no Ukrainas robežas. Kurska atrodas Sumskajas rajonā, kur atrodas ceturtā spēcīgākā AES Eiropā.

  https://twitter.com/zvezdanews/status/539470404495351808/photo/1

  Pirmdienas vakarā Krievijas pilsētā Kurskā noticis sprādziens. Minējumi par to, kur sprādziens noticis un kas bijis par tā iemesliem, ir pretrunīgi. Sākotnēji sociālajos tīklos izplatījās aizdomas, ka sprādziens, iespējams, noticis atomelektrostacijā, taču šim faktam apstiprinājuma nav.

  Kurska ir pilsēta Krievijā, Kurskas apgabala administratīvais centrs. Pilsēta atrodas Krievijas rietumos, 500 km uz dienvidiem no Maskavas un netālu no Ukrainas robežas. Kurska atrodas Sumskajas rajonā, kur atrodas ceturtā spēcīgākā AES Eiropā.

  Jaunākās vietējo mediju ziņas liecina, ka Kurskā sprādziens noticis vienkārši kādā elektropadeves apakšstacijā.

  Daļa pilsētas Kurskas ziemeļrietumos bija atslēgta no strāvas pēc avārijas apakšstacijā. Pagaidām nav ziņu, ka būtu cietušie vai ka avārija ir ievērojama.

  https://www.youtube.com/watch?v=xGKRJIJEjVs&feature=player_embedded

  Pirmās ziņas par enerģijas padeves traucējumiem sociālajos tīklos parādījās pulksten astoņos vakarā. ieraksti sociālajos tīklos liecināja, ka trūkst ne tikai gaismas, bet arī ūdens apkures caurulēs pamazām atdziest, kāds cits iedzīvotājs «40 minūtes sēdēja liftā, mēģinot veltīgi sazvanīt lifta operatorus.»

  https://www.youtube.com/watch?v=URKw5AIa7zc&feature=player_embedded
  Oficiālie apgabala pārstāvji izteikušies, ka patiešām negadījuma rezultātā daļa pilsētas palikusi bez elektrības. Negadījuma iemesls esot īslaicīgs tīkla īssavienojums, tā noskaidrojis medijs LifeNews. Nostrādājusi apakšstacijas automātiskā aizsardzība, kad no ierindas izgājis viens no kondensatoriem, nekāda ugunsgrēka neesot bijis, tā savukārt skaidro uzņēmums «Kvadra», kas apsaimnieko TEC. Avārijas sekas vai ietekme uz vidi netiek komentēta.

  Notiek operatīvi remontdarbi.

  Šī sprādziena izraisītā gaisma naksnīgajās bija manānas ne tikai Kursas ziemeļ-austrumu daļā, bet arī citos pilsētas rajonos.

  Lieli elektroapgādes traucējumi AES apkārtnē jebkurā gadījumā ir bīstami, jo var radīt problēmas kodolreaktoru dzesēšanas sistēmām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *