LR tiesu sistēma- nedalāma noziedznieku saime.

K.DoropoļskisSaruna ar Kārli Doropoļski, LRTT piesēdētāju un  Helsinki 86 aktīvistu.

Foto: K. Doropoļskis.http://tautastribunals.eu/?p=794

J.Niedre. Jums ir liela dzīves pieredze, esat pat daudzas reizes tiesājies.

Sakiet, kā bija ar padomju okupācijas laika tiesu sistēmu un tagad pēc Atmodas ?

K.D. Uz šo jautājumu atbildi ir jau devusi valsts eksprezidente VVF, ka Latvijā viskorumpētākā ir tieši tiesu sistēma. Padomju okupācijas laikā eksistēja telefonu zvani un pavēles no augstām amatpersonām, lai rāptos pa dienesta kāpnēm, daži tiesneši izmantoja šo pretīgo pielīšanu. Arī šodien varas krēslos sēd ne viens vien bijušais komunists un viņiem joprojām ir vesela sulaiņu saime. Lai piesmietu likumu vai kādu nevēlamu personu, atliek pateikt: “čui”! Šodien visu nosaka maka biezums. Daļa tiesnešu pie mums neatbild vairs ne par ko, jo ievēlēti uz mūžu. Sirdsapziņa, Taisnība un Zvērests viņiem ir pupu mizu vērts.

J.N. Vai varu palūgt kādu piemēru ?

K.D. Trešās Atmodas laikā es biju grupas Helsinki-86 nodaļas vadītājs Vidzemes novadā. Tanī pašā laikā es biju arī profesionāls zvejnieks ar visām tiesībām un oficiālam atļaujām. Komunisti un viņu roklaižas par katru cenu mēģināja ar helsinkiešiem izrēķināties. Mani bija nolemts materiāli un morāli apzagt un pēc tam fiziski izrēķināties. Tāpēc 1991.g. 13. aprīļa pievakarē ar nereģistrētu motorlaivu un bez valsts borta numura, bez vadītāja apliecībām trīs vīri iebrauca Lubānas klānu baltiņu ezeros. Tie bija Madonas rajona policijas pārvaldes eksperts, Upju – ezeru valsts (“balt-rib vod”) inspektors un viņa palīgs.Viņi sāka zagt zivis un izņemot manus tīklus, uz kuriem bija valsts izsniegtie nr. Zagļus notikuma vietā pārsteidz tīklu sargs. Lai attaisnotos, parādītu savu varu un bravūru, sargam pie krūtīm tika pielikta pistole, pavēlēts uzrādīt visus tīklus un palīdzēt viņiem tos izņemt. Kad tīkli un zivis bija izņemti, nekaunība un visatļautība sasniedz kalngalu. Sargam tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par malu zvejniecību un pavēlēts parakstīt.

J.N. Jums bija tiesības griezties prokuratūrā.

K.D. Jā, tikai krimināllietu pret zagļiem neierosināja. Par cik es biju palicis bez tīkliem, veikalos tie arī nebija nopērkami, tad ar civilprasību es griezos Madonas raj. Tautas tiesā lai atdod man tīklus. Lietu Nr.-2- 405/2 1991 g. 23. Jūlijā skatīja TAUTAS (kāds cēls apzīmējums !) tiesnese Zenta Krūmiņa. Pamatojoties vēl uz LPSR (!!!) CPK pantiem es tiesā zaudēju. Zagļu rīcība tika attaisnota un viņi gavilēja. Prettiesisko spriedumu pārsūdzēju un LR Augstākā tiesa to novērtēja kā brāķi, atcēla un nosūtīja atpakaļ jaunai

Ing LogFoto: Ingrīda Logina. Sieviete, kura apveltīta ar sadistiskām riebšanas tieksmēm. Aiz naida nozāģēt un sadedzināt 17 gadus vecus augļu kokus var tikai garīgs izdzimtenis. Ingrīda Logina ir komuniste, un šiem latviešu tautas atkritumiem nekas nav Svēts. Iestājoties komunistiskajā partijā, Ingrīda Logina labi zināja par komunistu pastrādātajiem noziegumiem un līķu kaudzēm pēc kriev-žīdu boļševiku Latvijas Brīvvalsts okupācijas. Neskatoties uz visu to, latviešu tautas padibenes (Logina un Gruzītis) zvērēja būt uzticīgi šai kriev-žīdu slepkavu varzai…un pildīt visas viņu pavēles… . LRTT saka: katrs saņems to, ko pelnījis.

izskatīšanai. Tad lietā savus degunus iebāza tautas tiesneši A. Stienis un A Grīnvalds. Ari viņu prettiesiskie spriedumi nonāca Augstākajā tiesā, tika atcelti un lieta jau kuro reizi nosūtīja atpakaļ uz raj. Tautas tiesu. Pienāca 1993.g.  6. aprīlis. Kāda likteņa ironija, trūkstot neitrāliem tiesnešiem, savas un citu tiesnešu pieļautās kļūdas, nācās labot uzņemties pašai Zentai Krūmiņai. Beidzot no Upju-ezeru inspekcijas par labu man tika piedzīta prāva summa par nozagtajiem tīkliem, kuri jau bija iznīcināti. Kā parasti, zagļi netika sodīti. Toties tiesnešiem un tautas tiesai es kļuvu mūžīgais ienaidnieks.

J.N. Jūs taču ar Zentu Krūmiņu tiesas zālē esat ticies arī nesen. Kāpēc viņu nenoraidījāt ?

K.D. Jā, nupatās 2010.g. ziemā. Nenoraidīju, jo vēlējos pārliecināties par viņas godīgumu un atkal vīlos. Man trešās Atmodas pirmsākumā Lubānas ciemata TDP izpildkomiteja piedāvāja iestāties dārzkopja sabiedrībā, piešķīra zemi ar tiesībām audzēt saknes un augļu kokus, celt neapkurināmas dārza ēkas. Kad Latvijā sākās zemes reforma, mēs 17 biedri atradāmies uz zemes, kuru jau bija pieprasījis tās mantinieks. Tā mēs kļuvām par Kārļa Vucena zemes nomniekiem un ķīlniekiem. Rakstiskus nomas līgumus viņš ar mums neslēdza, tāpēc es viņu 2005 iesūdzēju Madonas raj. tiesā un prasīju noslēgt piespiedu zemes nomas līgumu. Lietas izskatīšana tika vilkta garumā un galīgi nav izskatīta vēl šodien. Lai K.Vucens izglābtos no atbildības, viņam silti tika “ieteikts” manu augļu dārzu, arī visu uz tā esošo privātīpašumu, ātri kādam pārdot. Un tā man nezinot tas aizmuguriski tika pārdots Lubānas pisētas Domes galvenai grāmatvedei Ingrīdai Loginai, kura bija manam dārzam blakus esošā dārza īpašniece. Man nācās ar jaunu prasību griezties jau apgabaltiesas Madonas sesijā, jo bija pārkāptas mans pirmpirkuma tiesības. Lietu izskatīšanā pārņēma Zenta Krūmiņa, kura pa šiem gadiem par nopelniem tautas labā bija jau nokļuvusi apgabaltiesā un ievēlēta kā tiesnese uz mūžu. Savukārt konsultējoties un redzot, ka nopirkto dārzu J. Logina var zaudēt, viņa sarīkoja talku. Nozāģēja visus 17 gadus vecus augļu kokus un kopā ar uzceltām ēkām sadedzināja ugunskurā. Pēc principa: nebūs man, nebūs tev. Izvirzīto kriminālprocesu pret Ingrīdu Loginu prokuratūra izbeidza, jo viņa ar savu īpašumu varot darīt ko vien gribot. Savukārt lietas izskatīšanu apgabaltiesā sāka vilkt garumā, jo uz tās sēdēm nekad neieradās atbildētāji. Tad pienāca 2010. 21. Janvāris un tiesas sēde nolikta pulkstens divos  pēcpusdienā. Notika brīnums, tiesas namā ienāca I. Logina jau pirms pulkstens vienpadsmitiem, rokā nesot vidēji lielu plastmasas uzblīdušu somu. Namā sabija nepilnas 10 minūtes un iznāca no tā jau bez minētās somas. Pēcpusdienā tiesas zālē viņa neieradās. Politisko apgabalu tiesas spriedumu man nācās gaidīt gandrīz veselu mēnesi. Saņemot to 2010.g. 18. Februārī bija redzams, ka prasību esmu zaudējis, jo man neesot pirmpirkuma un izpirkuma tiesības. Ne velti tiesnese Z. Krūmiņa bija pūlējusies sameklēt un uzgāzt man spaini dubļus. Z. Krūmiņa apzināti izglāba J. Loginu no jaunas krimināllietas pret viņu, jo Civillikuma 1392.p. nosaka: Nekustāmā īpašuma ieguvējam (J. Loginai) jāatlīdzina izpircējam (K.D.) par pasliktinājumiem (dārza iznīcināšanu) tikai tad, kad tie radušies aiz ieguvēja 332x500_Gruzitis_025_VIvainas pēc tam, kad JAU PIETEIKTS (tiesā no K.D.) izpirkums; par agrākiem pasliktinājumiem (kuru nebija) viņam (J. Log.) jāatlīdzina tikai tad, ja tie nodarīti ar ļaunu nolūku, lai novērst izpirkumu. Vēlreiz atkārtoju, J. Logina iznīcināja

Foto: Komunists, interfrontists un slepkavību pasūtītājs Miķelis Gruzītis. Būtu jau vēl daudz ko teikt par šo latviešu tautas nīdēju, brahanjēru un latviešu Svētuma apgānītāju, bet tas lai  šoreiz izpaliek. Pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā un komunistu nozieguma publicēšanas šis interfrontists saņems pelnīto !!! http://tautastribunals.eu/?p=181

visu tad, kad no tiesas saņēma manu prasības pieteikumu par pirmpirkumu un izpirkumu. Savukārt Civillikuma 1398.p. nosaka: “Pēc tam kad izpirkuma (K.D.) tiesība jau pieteikta (tiesā), līguma dalībnieki (pirkuma- Logina vai Vucens) nevar vairs uzsākt neko tādu, kas nepielaistu šo tiesību (iznīcināt augļu dārzu) ; viņi nevar arī atcelt atsavinājuma līgumu (pirkšanas-pārdošanas), kaut arī nodošana (no Vucena Loginai) vēl nebūtu notikusi”. Neatbildēts ir jautājums: kāpēc 14 cilvēkiem bija tiesības nopirkt savus augļu dārzus, bet man nē ? Kāpēc nav atbildes: vai lai es nevarētu apelācijas kārtībā pārsūdzēt un LR Augstāko tiesu šo prettiesisko politisko spriedumu, tāpēc valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības administrācija pēkšņi man ar lēmumu atņēma piešķiro (kā trūcīgam otrās grupas invalīdam) bezmaksas advokātu ? Tāpēc apelācijas sūdzību man nācās rakstīt pašam un man Augstākajā tiesā nebūs advokāta. Tāpat neatbildēts ir jautājums: kāpēc netika savlaicīgi apgabaltiesā izskatīta mana apelācija par zemes nomas līguma piespiedu noslēgšanu un LR tieslietu ministrijā man 2006 g. sūdzība par Madonas raj. tiesas tiesneša D. Kļaviņa prettiesisko un neprofesionālo spriedumu ? Par manis apkrāpšanu pieprasot nepamatotos 20 Ls- par prasības nodrošinājumu. Kāpēc tai lietai, kura ir apturēta, tagad tika pievienoti J. Loginu kompromitējoši dokumenti ? Kuri, pat neattiecās uz to un nav sakara. Un visbeidzot: kas paskaidros ko apgabaltiesā meklēja Ingrīda Logina 2010.21. janvārī, kurā kabinetā un kam tika atstāta soma ? Nesaprotami ir tas, ka dažām izglītotām dāmām, kuras ar deguniem brauc mākoņos, noslīd viena smadzeņu puslode. Tad prāts nonāk vietā, no kuras aug kājas… .

Jautājumus uzdeva Jānis Niedre no Madonas.

Par komentāriem pie foto atbild L. Grantiņš

26.05.1010

You may also like...

20 komentārs

 1. black_joker saka:

  paklau, Grantiņ- kā tas nākās- kādēļ jūsu “taisnā” iestāde vēršas pret personu, kas atrodas ar Doropoļski PRIVĀTĀ konfliktā ?? Jūs sludinat tiesiskumu un paši to principu pārkāpjat, jo gribat sodīt personu, kas jūsu biedra dārzu nocirtusi, nevis ko izzagusi valstij. Tātad Doropoļska dārzs ir neaizskarams un tribunāla apsargāts, bet citi dārzi var tikt izcirsti, ne tā ?

 2. black_jokerim saka:

  Vismaz viens še loģiski spriež. Atbalstu.Doropoļskis kā Vaškevičs ir valsts.

 3. Miervaldis, black _joker saka:

  Nu iznāk, viņi tagad dzīvo jau Latvju tautas nākotnē!

 4. Miervaldis saka:

  Padoms – nedzīvojiet nākotnē, kur nav reāla!Reāla ir šodiena, un mums jādomā, kā rīkoties šodien.

 5. mjnhgf-black-joker saka:

  klau,tu tacu esi ne mazak gudrs,bet pie reizes ari cirka klauns!vai LRTT var kadu sodit?vai LRTT ir izpildvara?tadi gadijumi,ka K.D.ir tukstosiem!vai tik tu savas zinasanas neieguvi,kada paligskola?vienkarsi,ar saviem pastulbiem komentiem tu tak piesarno pulisko telpu.!?un,ja tiesam tev ir augstaka izgitiba,magistra grads,tad teiksu,ka man bakalaura grads bija jau piedzimstot.ja mes lietas skatamies alegoriski,tad viss ir savas vietas!!!

 6. jojo ----> to black_jokerim saka:

  Tev par šito kauns nav?Tu esi kā tāds nomīzies nodevējs.

  Sveiki, cienījamie sazvērnieciņi!
  .

  pēdējās jūsējās “pārdomas” un maniaku ārdīšanās “Tautas tribunālā” mani pamudināja uz šādu iesniegumu, kāds ir pielikumā. Tapa jau pasen, bet nu vēl kaut kā domāju, ka varbūt ļaut jums ķert pašiem savu asti un likt jūs svētā mierā. Tagad tuvāko dienu laikā nosūtīšu adresātam, lai pieņem mērus – gana jums šķelt sabiedrību un jaukt galvu cilvēkiem.

  balck_joker

  =====================================

  .

  LR Drošības policijas priekšniekam
  Adrese : Kr. Barona iela 99a
  Rīga, LV-1012
  No ……………………………..
  Personas kods ……………..
  Dzīvojoša Rīgā, …………….

  .

  IESNIEGUMS.
  .

  Vēlos darīt zināmu DP, ka interneta vidē netraucēti un nesodīti jau kuru gadu pastāv saiti aisbergs.lv un tautastribunals.eu, kuros tiek publicēti daudzu šīs valsts politiķu, sabiedrisko darbinieku, kultūras darbinieku un citu aktīvu cilvēku nomelnojoša informācija, kurā apgalvots, ka viņi visi ir iesaistīti sazvērestībās, ir slepenu, destruktīvu organizāciju pārstāvji, pagātnē bijuši PSRS represīvo struktūru aktīvi darboņi un turpina uzturēt saites ar šo struktūru pārmantotājiem. Visi šie nomelnojumi balstīti uz dažādu „autoru” rakstiem, kur pilnīgi bez jebkādiem pierādījumiem, liecībām, dokumentiem kategoriskā formā tiek aprakstīta šo cilvēku it kā kaitnieciskā un sazvērnieciskā darbība, ekonomikas, kultūras un citu sfēru graušana. Starp rakstu autoriem minēti arī sabiedrībā zināmi rakstnieki un nacionālo politisko spēku pārstāvji.
  .

  Paralēli tam tiek kolekcionēts liels apjoms „sazvērestību teoriju” grāmatu un norādes uz saitiem, kur var apskatīt „dokumentālas” filmas un novilkt citu informāciju. Košākās „pērles” šeit ir kristietības reliģiju nomelnojošs raksts, kur aprakstīta Jēzus kā pederasta darbošanās un citas tamlīdzīgas „atklātības”, kā arī antisemītisma grāmatas, kur rada priekšstatu par žīdiem, kā pasaules valdniekiem, kaut kādas elites grupas „zelta miljarda” veidotājiem un tamlīdzīgi.
  .

  Iesaistoties diskusijās ar saita foruma apmeklētājiem radās iespaids par nelielu, bet pilnīgi apsēstu biedrību, ar kuru nav iespējams sakarīgi diskutēt, jo šie cilvēki vispār nepieļauj, ka viņiem nav taisnība un nevēlas neko argumentēt un pamatot, uzskatot, ka visi, kas nedomā kā viņi, ir „zombēti”, provokatori vai šo mistisko struktūru algotņi, kas speciāli jauc gaisu. Beigās man, protams, aizliedza komentēt rakstus.
  .

  Rodas iespaids, ka daļa šo cilvēku cieš no garīgiem traucējumiem, kuri nav ārstēti un dzīvo savā mistiskā pasaulē. Tiek sludināta sabiedrības un ekonomikas pilnīga bojāeja tuvākā laikā, pilnīgs haoss, tiek aicināts vākt informāciju par iespējām izdzīvot šādā sagrautā vidē, veidot komūnas, kas spētu izdzīvot, kad te viss sabruks neatgriezeniski, tāpat kā visa pasaule. Par to varētu pasmieties, jo vienmēr bijuši cilvēki, kas kaut ko iedomājās un vēlas dzīvot savādāk, bet šajos krīzes laikos cilvēkiem jau tā ir grūti un daudzi bez pamatojuma var pievērsties šiem murgiem, meklējot izeju no savām problēmām tur, kur iespējams atrast tikai vēl lielākas problēmas.
  .

  Tautastribunals.eu vispār „piespriež” sodus cilvēkiem, nosaucot tos par valsts ienaidniekiem un rakstos apzīmē daudzus cilvēkus par zagļiem, nodevējiem, pidariem un tā tālāk.
  .

  Kaut gan es esmu privātajā dzīvē industriālais panks un pēc politiskās pārliecības anarhists un esmu pret sabiedrību kā tādu jebkādās tās izpausmēs, mani aizskāra fakts, ka sludinot anarhistiskus uzskatus mājas lapas un blogi tiek operatīvi klapēti ciet, bet šāda murgaina sviesta lapas stāv jau cik ilgi…
  .

  Tātad es vēlētos saņemt sekojošas atbildes:

  Cik ilgi vēl tiks atļauta šādu „patiesības” sludinātāju darbošanās?
  Vai tiešām neviens no aizskartajiem un nomelnotajiem cilvēkiem nav iesniedzis DP prasību izmeklēt šīs aktivitātes?

  Patiesā necieņā – „black_joker”

 7. jojo saka:

  Viens rūdīts nodevējs tu esi, black_joker.

 8. mjnhgf-black-joker saka:

  mazak gudrais!!!!!uzraksti vardus un uzvardus,kadi cilveki ir nepatiesi “nomelnoti”.sanemsi izsmelosu atbildi.sabos,vai tu pat zini,kas ir anarhists?ieej google,pameklejies un sanemsi izsmelosu atbildi.

 9. Miervaldis - black_ joker saka:

  Kas tu esi black_joker?Ka tik nēesi pats no tiem “varturiem”?Vai kas?Noplucis zemnieks, kuram japielaizās saemas onkuļiem, lai dabūtu kārtējo spirta devu, vai vienkārši gribas sexu?Tad tev durvis vaļā, un mūsu varturi tev iemācīs visus viņu intīmos paradumus (varbūt arī vīrieši).

 10. black_joker saka:

  jojo-nodevējs esi tu – es gribu, lai tiek sodīti tie, kas grib bez jebkāda pamata sodīt citus.
  mjnhgf- paklau, “vairāk gudrais” – tu esi padumjš vai izliecies? šeit kaudzēm rakstu, kur tiek aprieti un apdirsti lērums politiķu, sabiedrisko darbinieku, daudziem “piespriesti sodi”. Parādi VIENU dokumentu, tiesas lēmumu, kompetentas iestādes atzinumu.

 11. jojo saka:

  melnais džokeri.Parādimanvienu cienošu politiķi(deputātu).

 12. black_joker saka:

  jojo- ko cienošu ? tevi, sevi?

 13. jojo saka:

  Neatbildi ar pretjautājumu. Kurš no 9 saeimas deputātiem ir godīgs un cienāms politiķis?

 14. black_joker saka:

  nu re- konkretizēji. Atbildu- visi ir cienījami, kā POLITIĶI:):):), jo viņi ir tipiski vecās paaudzes politiķi- dara savu darbu tā kā māk un prot…Kamēr izaugs jaunā politiķu paaudze- paies vēl gadi 20……Paši ievēlējām, paši ar brīnamies…..ir tāds vecs, labs skaitāmpantiņš-Āgenskalnā vēlē Miss- paši vēlē, paši p….ss…paši savēlat- paši pēc tam vālējat, ka skan…

 15. jojo saka:

  Melnais džokeri.Vēlēji tu ,ne es.Un tur nu ir liela atšķirība.Cienījams politiķis nav neviens, no esošajiem.To ko tu esu uzrakstījis tās ir tīrākās atrunas par nepadarīto,izzagto,prihvatizēto utt.Āgenskalns nav visa Latvija,tā ka,nekur tālāk par piekakātām bikšelēm tu neesi ticis.

 16. black_joker saka:

  nē, es neesmu vēlējis nevienu reizi nevienu, ja kas….un nedaru to principā, lūk tā…viens gan skaidrs- tu ar esi droši vien no tiem, kas dzīvo kur Rietumu demokrātijās un šeit parādies uz Jāņiem tipa labākajā gadījumā, bet domā, ka spried par LAT situāciju vislabāk….

 17. jojo saka:

  Te tu draugs kļūdies,un visticamāk, tu arī kļūdies tajā brīdī, kad saki, ka ne reizi neesi balsojis.
  Ko te gudri spriedelēt par to kurš kur ir, un kur atrodās,jo parasti tie lielie runātāji(tādi kā tu)atrodās visur citur,bet ne tur kur vajag.Kažociņu maina attiecīgi laikam un varai.

 18. black_joker saka:

  jojo- nu pret tim “dzelžainu” argumentāciju, kā tavējo, pat akmeņi plaisā….Par ko man patīk šeit diskutēt- kolosāli cilvēku psiholoģiskie modeļi- raksti kaut doktora disertāciju. Pie pokera galda sēžot nākas dažādus personāzus analizēt un novērot, bet šeit psiholoģiskai analīzei vienkārši platīna lauciņš.

 19. Cīruļvējš saka:

  Par Doropoška vēlmi lietot svešu zemi ir pārsteigums. Vai tad viņš ka helsinkietis nezināja, ka katram zemes gabalam ir īstais īpašnieks, kurš varbūt nevēlas, ka viņu zemi piegāna ar sovjetiskajiem mazdārziņiem. Civillikums neaizsargā okupantu piešķirto t.s. mazdārziņu tiesības, kas zemi saņemuši bez īpašnieka ziņas.
  Arī spēkā esošie likumi aizsargā tikai uz svešas zemes fundamentālu būvju īpašnieku tiesības, nevis tādu, kas kaut ko “iekakā” svešā zemē.Civillikuma 1398. pants būtu piemērojams, ja tās būdas un krūmi būtu radušies ar zemes īpašnieka piekrišanu.
  Tādēļ jau zemes īpašniekam, nespēdams tikt galā ar padomju varas līdzskrējēju sagandēto zemi un viņu cīņas agoniju, nekas cits neatlika kā pārdot savu zemi.
  Ceru, ka Tribunāls sauks arī pie atbildības personas par noziegumiem pret 18. Novembra Latvijas tiesisko kārtību un Latvijas pilsoņu īpašuma tiesībām!

 20. We sell a growing range of merchandise that is both quality and good value. Why don’t you see if you like what we have?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *