HELSINKI- 86 paziņojums- ultimāts

www.tautastribunals.eu-141Pareizi J. Zīverts saka, tik ilgi mūs „jās”, cik ilgi mēs to atļausim. Tāpēc LRTT dara visu, lai okupantus sauktu pie atbildības visas pasaules priekšā.http://www.youtube.com/watch?v=lg_-us_KKe4

Tas ir ļoti grūts un bīstams process, bet mēs to panāksim, jo aiz mums stāv visi pasaules un Dieva likumi, kurus žīdu cionisti un šovi(RU)nisti līdz šim ir veiksmīgi apgājuši. Viņu pašu rijība un asinsdarbi, ne tikai pret latviešiem, bet arī pret visām pārējām tautām, viņus samals un iemetīs civilizācijas atkritumu bedrē.

Komisāri1Šie zvēri, kas pašlaik plosa Latviju, nav izturējuši Dievišķās pasaules evolūcijas virzību.

LRTT paātrinās viņiem šo Elles ceļu.

FOTO: Šie vēstures izdzimteņi nekur nav pazuduši. Viņi plosīja Eiropu toreiz un turpina plosīt vēl tagad. Viņi viens otram ir līdzīgi, kā dzvīņu brāļi- kā Dimiters un Lindermanis. Viens tika daļēji iznīcināts un pārcelts uz ASV, kur valdības pasparnē veica tālāk savus noziegumus pret cilvēci, bet otrs, krievžīdiskais zvērs, palika Eiropā rīt cilvēku asinis. Šodien viņi atkal ir apvienojušies, ASV aizvestie nacisti(cionisti) un krievžīdiskie lop-nacisti. Un atkal rij un plosa latviešu tautu. Visiem viņiem jau toreiz bija viens saimnieks- CIONISMS. Mēs taču esam liecinieki, cik draudzīgi Latvijā tiekas Krievijas, ASV un Izraēlas pārstāvji- nolādētie pasaules tautu slepkavas.

HELSINKI- 86 kārtējā atskaite- ziņojums ES un Vācijas drošības orgāniem, bija domāta decembrī, bet sakarā ar kārtējo žīdu noziegumu pret latviešu tautu un Latvijas valsti LIEPĀJAS METALURGA gadījumā, iznāca rakstīt ārkārtas paziņojumu- ultimātu.

Viens ir skaidrs, ka Latvijā ir „dzimis” kāds sevišķs nacisma paveids, kas sevī apvieno kriminālo pasauli un cionistus- boļševikus un vācu nacistu pēctečus. Par īpaša nacisma paveida veidošanos Latvijā ir runājis arī vēsturnieks Indulis Ronis. Atklāti vēl ES valstu iestādes nav reaģējušas uz LRTT un I. Roņa sūdzībām, bet zemledus ūdeņi sen jau mutuļo. Nav tālu tas brīdis, kad tas viss izlauzīsies uz āru un noziedznieki tiks tiesāti.

Pret LRTT tiek vērsta agresija no visām pusēm, tāpat arī pret I. Roni, bet bez lieliem panākumiem. Tiek mobilizēti visi spēki, kā rezultātā tiek izgaismoti slēptie aģenti, kuri uzdevušies par „brīvības cīnītājiem”. Šis process ir svētīgs tautai, jo uzzinām: kas ir kas. Par dažiem tādiem nākošajā rakstā.

Mēs sagrausim, latviet, šo krievžīdu nacistu bandu, kopā ar viņu pakalpiņiem- komunistiem.

Droši varam atkārtot okšķera Jura Dobeļa saukli no Saeimas tribīnes: „Nāvi okupantiem !”

Bet tagad lasiet H-86 paziņojumu- ultimātu.

17.10.13     LRTT

=====================================================

Latvijas cilvēktiesību grupas HELSINKI- 86 paziņojums- ULTIMĀTS

Latvijas cilvēktiesību grupa HELSINKI- 86 pieprasa Eiropas Savienībai(ES), ANO un Vācijai, kā vadošai ES loceklei, uz laiku apturēt Latvijas Republikas suverenitāti un pārņemt tās vadību, līdz tiek atjaunots Tiesiskums pēc starptautiskiem standartiem. Ir jādara gals žīdu un krievu noziegumiem pret latviešu tautu un Latvijas valsti. Žīdi un krievi veic neiedomājamu genocīdu pret latviešu tautu. Pēdējai kliedzošais noziegums ir Liepājas Metalurga izzagšana un 2 500 latviešu strādnieku atstāšana bez uzturlīdzekļiem. Visi, šai noziegumā iesaistītie, ir žīdu tautības cilvēki, kuri to veica ar Krievijas, Izraēlas un ASV vēstnieku palīdzību. Visi šo vēstniecību pārstāvji nekaunīgā veidā iejaucas Latvijas politikā. Notiek slepenas tikšanās ar Krievijas 5.kolonnas pārstāvjiem, partijas Saskaņas Centrs vadītājiem J. Urbanoviču un N. Ušakovu. Žīdu un krievu tautības cilvēku veiktie noziegumi pēdējos divdesmit gados ir sasnieguši ārprāta robežas. Šo noziedzīgo darījumu rezultātā viņu rokās atrodas 90-95% procenti visa Latvijas tautsaimniecība- rūpniecība. Tas viss varēja notikt tāpēc, ka pēc PSRS sabrukuma netika veikta Tiesiskuma atjaunošana pēc visiem starptautiskiem LIKUMIEM- Konvencijām. Šajā GENOCĪDA situācijā ir vainojama Vācija, kura pēc PSRS sabrukuma Helmuta Kola un Mihaila Gorbačova vadībā pagarināja Molotova & Rībentropa PAKTU. Šī noziedzīgā PAKTA pagarināšanas rezultātā Vācijai nekavējoties tika dota iespēja apvienoties. Latvijā, šī nozieguma rezultātā tika atstāti 700 000 kolonisti, no kuriem 30 000 bija atvaļinātie un pensionētie militāristi un KGB darbinieki- slepkavas. Viss šis pasaules KGB(MOOSAD) centrs tika saglabāts, kurš šodien veic savus noziegumus, ne tikai pret Latviju, bet pret visu pasauli, tai skaitā visaktīvāk pret Vāciju. Latvijā šie KGB darboņi ir pilnībā likvidējuši demokrātiju. Latvijā nav partijas, bet gan dažādu banditisku grupējumu pārstāvji. Vienīgie, kas cenšas kaut ko darīt pret šiem mafijas pārstāvjiem ir partija VL!, bet viņi no žīdu cionistiem un krievu šovinistiem tiek nomelnoti kā nacisti. Latvijas valdība sastāv no marionetēm un garīgi slimiem indivīdiem, kuri ir viegli manipulējami. Latvijā visa industrija un lauksaimniecība ir iznīcināta, un 50% darbaspējīgie ir bijuši spiesti emigrēt. Kāpēc šo genocīdu atbalsta ES ? H- 86 pieprasa ES un ANO nekavējoties izskatīt žīdu un boļševiku noziegumus pret latviešu tautu un atmaksāt nodarītos zaudējumus. H- 86 arī pieprasa izbeigt apmelojumus pret latviešu tautu, kurus veic cionisti un krievu šovinisti. Neviens latvietis nevienu žīdu nav nogalinājis, bet žīdi gan ir veikuši masu slepkavības pret latviešu tautu. ANO un ES par to ir pienākums informēt visu pasauli. Aptverošu ziņojumu par krievu šovinistu un cionistu mērķiem pret ES un Vāciju HELSINKI- 86 sniegs decembrī.

Latvijas cilvēktiesību grupas dibinātājs un vadītās Linards Grantiņš un habilitētais vēstures doktors Indulis Ronis, pieprasa tikšanos ar Vācijas prezidentu Gauku un ES Borozo, lai apspriestu par sarkanbrūnā nacisma iekārtu Latvijā un tā likvidēšanu.

================================================================

Mitteilung der lettischen Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86ULTIMATUM

Die lettische Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 fordern die Europäische Union, die UNO und Deutschland als leitenden Mitgliedsstaat der EU auf, für eine bestimmte Zeit die Souveränität der Republik Lettland zu suspendieren und dereen Führung bis zum Zeitpunkt, wo die Gerechtigkeit nach internationalen Standards wieder hergestellt ist, zu übernehmen. Man muss den jüdischen und russischen Verbrechen gegenüber dem  lettischen Volk und gegenüber Lettland als Staat ein Ende setzen. Die Juden und Russen führen einen unbegreiflichen Genozid am lettischen Volk aus. Als letztes schreiendes Verbrechen gilt das Ausrauben  der Fabrik Liepājas Metalurgs” und dass die

2.500 lettischen Mitarbeiter ohne Geld für den Unterhalt geblieben sind. Alle bei diesem Verbrechen Beteiligten sind Menschen jüdischer Nationalität, die mit  Hilfe der Botschafter von  Russland, Israel und USA vorgegangen sind. Alle Vertreter dieser Botschaften mischen sich auf unverschämte Weise in die Politik von Lettland ein. Es werden heimliche Treffen mit den Vertretern der Fünften Kolonne von Russland,  mit J. Urbanovics und N. Usakovs den Anführern der Partei “Saskaņas Centrs” organisiert. Die von Juden und Russen durchgeführten Straftaten in den letzten zwanzig Jahren haben die äußersten Grenzen der Vernunft überschritten. Als Ergebnis all dieser verbrecherischen Taten befinden sich nun 90-95% der gesamten Wirtschaft und Industrie Lettlands in ihren Händen. Das alles konnte  deswegen passieren, weil nach dem Zusammenbruch der UdSSR die Erneuerung der Gerechtigkeit nicht gemäß allen internationalen GESETZEN und Konventionen erfolgt ist. An dieser Situation des GENOZIDES ist  Deutschland schuld, das nach dem Zusammenbruch der UdSSR unter Leitung von Helmuth Kohl und Michael Gorbatschow den Molotow-Ribbentrop-Pakt verlängert hat. Als Ergebnis dieser verbrecherischen PAKT-Verlängerung bekam  Deutschland unverzüglich die Möglichkeit sich zu vereinigen. Als Ergebnis dieses Verbrechens wurden in Lettland 700.000 Kolonialisten zurückgelassen, von denen 30.000 in die Kategorie von beurlaubten und pensionierten Militärleuten, KGB Mitarbeitern-Mördern gehörten. Das ganze Zentrum des KGB (MOSSAD) dieser Welt, das heute seine verbrecherischen Taten nicht nur in Lettland, sondern in der ganzen Welt, einschließlich am aktivsten in  Deutschland ausübt, blieb erhalten. In Lettland haben diese KGB-Täter die Demokratie vollständig vernichtet. In Lettland existieren keine Parteien, sondern nur Vertreter verschiedener Banditengruppierungen. Die einzige, die etwas gegen diese Mafia-Vertreter  zu unternehmen versucht, ist die Partei “Visu Latvijai”!, aber sie wird von den jüdischen Zionisten und russischen Chauvinisten als Nazis beschimpft. Die Regierung Lettlands besteht aus Marionetten und geistig kranken Individuen, die leicht manipulierbar sind. Die ganze Industrie und Landwirtschaft ist in Lettland vernichtet,  50%   der Arbeitsfähigen waren gezwungen zu emigrieren.  Warum wird dieser Genozid von der EU unterstützt? Die Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 fordert dazu auf, dass die Straftaten der Juden und der Bolschewiken gegen das lettische Volk von der EU und UNO unverzüglich untersucht werden und dass für die entstandenen Schäden entschädigt wird. Die Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 fordert auch dazu auf, mit den Lügen über das lettische Volk,  die von den Zionisten und russischen Chauvinisten verbreitet werden, aufzuhören. Kein Lette hat einen Juden ermordet,  die jüdischen Bolschewiken und Politikanführer haben aber schon Massenmorde dem lettischen Volk gegenüber verübt. Es ist Aufgabe der UNO und der EU darüber die ganze Welt zu informieren. Eine umfassende Mitteilung über die Ziele von russischen Chauvinisten und Zionisten gegenüber der EU und Deutschland wird die Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Helsinki-86 im Dezember präsentieren.

Linards Grantiņš als Gründer und Leiter der Interessengruppe zum Schutz der Menschenrechte Lettlands und Indulis Ronishabilitierter Doktor für Geschichte fordern ein Treffen mit dem Bundespräsident von Deutschland Herrn Joachim Gauck und dem Präsidenten der EU Herrn Manuel Barroso, um über die Bildung des rotbraunen Nazismus in  Lettland und über dessen Bekämpfung zu sprechen.

You may also like...

4 Responses

 1. ANDRIS7 saka:

  VISU LABU DIENU!
  Diemzel ES un ANO,nav tie speki,kuri var dot.Vini ir raditi,lai nemtu,zem
  labdaribas maskas,jo cilvekam ir viena vaja vieta,kuru melnie speki
  pilniba izmanto,sagrabdami monopolu uz informaciju.So organizaciju sociums
  ir pilniba zombets.Vaja vieta ir cilveka genoms,kuram divi posmi:
  a)Noticesana iznicina dabisko aizsardzibas mehanismu.Ja melus ticami
  uztver,nomainas 1% uztveres genu.
  b)Uztveres genu nomaina ierosina parejos 99% genu uz cilveka saturiguma un
  uzvedibas mainu,lidz fanatismam,pie absolutas gribas trukuma.
  Zem visa uzlikta kulturslana ir pamatslanis
  1)via-midgard.info/news/video/politicheskij-pidorasing-i-grazhdanskaya-
  vojna-na-ukraine.
  Izmantosim savas spejas
  2)mir-ved.ru/zhrechestvo/79-obraschenie-georgiya-sidorova.html

  P.S. Nekas nemainisies ari 15.01.2014 un 07.02.2014 DOLARA KRAHS
  USA debt clock.

  VELAK VEL/TENcINU

 2. Jānis saka:

  Pagājuši pusotra simta gadu, kad krievu prozaiķis Turgeņevs rakstīja: „Vo dņi somņeņija, vo dņi tjagostnih razdumij o suģbah našei Roģini, ti jedinstvennij mņe opora- veļikij, mogučij russkij jazik.” (šubu dienš, smsgu pārdomu dienās par manas dzimtenes likteņiem, tu vienīgais mans atbalsts, diženā, varenā krievu valoda).
  Krievu valodas varenību jau izjutušas daudzas mazās tautiņas, kas pārkrievotas un turpina pārkrievoties, pakļaujoties spiedienam, kas aizliedz un ierobežo dzimtās, etniskās valodas lietošanu valsts pārvaldē un sadzīvē.
  Latviešu tautu jau krievu cari gribēja pārkrievot, bet nepaspēja. Padomju impērija šo procesu turpināja, bet arī nepaspēja. Taču to tagad, ar pašu latviešu brīvprātīgu piedalīšanos, turpina mūsdienu demokrātiskie krievi, jau ar demokrātiskām metodēm…
  Sešdesmitajos gados manā dzimtajā pagastā notika briesmīgs atgadījums – kāds ceturtās klases skolēns, saņēmis tēva pārmetumus, ka slinki mācās skolā, lai ieriebtu saviem vecākiem, izgāja dārzā un pakārās pie ābeles zara…
  Šī traģiskā notikuma konsekvence atgādina mūsdienās latviešu brīvprātīgo iešanu uz savu galu…
  Lai ieriebtu pāri darītājiem, politiķiem, latviešu pilsoņi, aizvien vairāk un masveidīgāk atsakās no jebkādām politiskām aktivitātēm, lai izrādītu apspiedējiem pretestību. Konsekventi neiet pat balsot pret nevēlajiem politiķiem, bet nicinot tos, paliek vēlēšanu dienā mājās.…Tādā veidā domāts ieriebt nevēlamajiem un nīstajiem politiķiem. Savukārt godīgos neatbalsta kā vien savā galviņā izveidotās (varbūt nozombētās, nohipnozētās) pasaules varoņu tipam neatbilstošus.
  Bet pa to laiku pavisam aktīva paliek opozīcijas daļa, tā iet čakli balsot un saņem varu savās rokās. Tā piemēram, pašvaldību vēlēšanās Rīgā 48% rīdzinieku palika mājās. Balsojušo 52% vēlētāju vairākums bija par opozīcijas partijām, tām, kas dievina „diženo un vareno krievu valodu”… Kas tagad, visa tā rezultātā Rīgas pilsētā ir pie varas „ir katram ganam zināms”…
  Kad četrdesmitā gada pavasarī, „visu tautu tēva” Josifa Staļina kabinetā apsprieda, kā notiks Latvijas pievienošana Padomju Savienībai, viņš izteica gaišu un saprātīgu domu: „Pustj latiški sami rešajet eķi voprosi” (lai latvieši paši risina šos jautājumus). Tā arī notika- neatkarīgā Latvija tika iznīdēta ar to politiķu rokām, kas to nodibināja un izcīnīja…
  Tagad palēninātā tempā notiek tas pats. Parādās aizvien vairāk „šķīstu” patriotu, kas negrib iejaukties „netīrajā politikā”…bet izlēmuši sēdēt rātni malā un vērot, kā Latvija un tauta lēnām izdziest, kā neglābjami slims „diloņnieks”…
  Samtaina varas pārņemšana vai „lienošā” rusifikācija notiek ar pašu latviešu akceptu…Un ja kāds vēlas izdarīt pašnāvību, tad viņš to izdarīs, neviens nespēs šo pašnāvnieku apturēt. Tā tagad dara daudzi latvieši ar apzinātu atteikšanos no savām tiesībām, būt Dzimtenes patriotiem, būt savas valsts pilsoņiem, būt savas zemes un valsts pilntiesīgiem saimniekiem. Taču ir arī daudzi latvieši, kas cīnās par taisnīgu lietu.

 3. Repatriants saka:

  Paldies tam Jānis saka! Katram vaardam piekriitu! Un arii protams H-86 Ultimatam piekriitu pilniibaa, tik baidos, ka nesadzirdes to tautas Latvijaa,Vacijaa un pasaulee!

 4. Repatriants saka:

  Vai kaads varetu pateikt kur var izlasiit A.Sluca rakstus? Paldies jau ieprieksh!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.