Ne krievu, bet krievžīdu mafija

www.tautastribunals.eu-14Rietumeiropā žurnālā GEOEPOCHE parādījies plašs raksts par krievu mafiju. Žurnālu papildina arī CD “Ehre der Diebe”(zagļa gods). Šo video jūs variet noskatīties arī krievu valodā: http://www.youtube.com/watch?v=1w8zME-uDtw Mafija, Reiniks, DP, SAB, LRTT, Satversme, Latvija“Vori v zakoņe”. Noskatoties šo video, mēs nākam pie slēdziena, ka viss šodienas Eiropā, un ne tikai Eiropā, ir pakārtots zem šīs mafijas. Nesaprotams tikai, kāpēc šis bandītiskais veidojums ir nodēvēts par KRIEVU MAFIJU ? Laikam jau, ja mēs šo mafiju nosauktu īstajā vārdā- krievžīdu mafija, tad viņa tik paši nevarētu tikt “apskatīta” Rietumos.

Ikviens, kurš noskatīsies šo šausmu gabalu, sapratīs, ka visi “gali” aizvelkas uz Izraēlu.

Pirms gada vācu televīzija rādīja filmu par “krievu” mafiju ASV. Filmā nepārprotami pasacīja: šīs mafijas locekļi ir no PSRS izceļojošie žīdi, proti, KGB “kantora”. Tika arī pateikts, ka visi šie žīdiskie noziedznieki izceļas ar sevišķu nežēlību, un, ka viņiem visiem ir augstākā izglītība KGB “mērcē”. Atklātāk jau par “mīļajiem dievizredzētajiem” pateikt nevar.

Atkal un atkal mēs redzam šo “svēto trīsvienību”(nolādēto)- ASV, Izraēlu un Krieviju, par kuru bieži raksta LRTT i-vietne. Visos šajos trijos bandītiskajos veidojumos pie “stūres” ir cionisti.

Komunists pēc savas būtības ir cionistu ELITES pārstāvis.

Šiem izdzimteņiem ir pilnībā izdzēsta cilvēka augstākā vērtība- SIRDSAPZIŅA. Nacionālā apziņa un TAUTAS GODS viņiem ir aizstāts ar ĻAUNUMU. Krievijas dižvieplis Putins, tam ir labs piemērs. Visas viņa darbības ir vērstas uz to, lai iznīcinātu krievus kā tautu. Tas viņam, praktiski, jau ir izdevies. Visa Krievija ir tikai viena tāla vēsturiska ATBALS, kura drīz izskanēs. To var secināt, ja mēs noskatāmies šo video: http://www.youtube.com/watch?v=tIKA4xjxMec Bet līdz tam laikam, šis cionistu noziedznieks, var veikt drausmīgu asins izliešanu zem krievu nacionālisma lozunga.

Vislielākais cionistu ienaidnieks ir vācu tauta.

Viņi nekad nepiedos vāciešiem par nacistu uzdrošināšanos atņemt viņiem PASAULES virskundzību. Cionisti, ar krievu tautas atliekām, centīsies Vāciju noslaucīt no Eiropas kartes. Latvija, kā mēs visi redzam pēc krievžīdu aktivitātēm, tiek veidota par atbalsta punktu šim asiņainajam triecienam. To visu cenšas pierādīt LRTT ar saviem ziņojumiem ES un Vācijas drošības iestādēm. Kad mēs to pierādīsim, un mēs to pierādīsim, tad arī tiks veikta Latvijas dekolonizācija un Tiesiskuma atjaunošana. Sīkāk par to kādā citā rakstā.

Šeit teiktā taisnību, ja padomā ar to vietu uz kuru “mauc” cepuri, Latvijā var saskatīt ik uz soļa. Žīdu bandas izzog Latviju milzu apmēros un valdība vēl “supsidē” šos “izraēliešus”. Visas šīs miljardu afēras ar bankām, latviešu tautas īpašumu izpirkšana par “grašiem”, Liepājas Metalurgs, u.t.t., ir tikai un vienīgi žīdu darbs, protams, ar vietējo komunistu- cionistu svētību. Vai tad ES Latviju nepārstāv cionisti- komunisti, godmaņi, vaideres, kalnietes, rubiki… . ?

Šiem sātaniskajiem izdzimteņiem ir jāsaņem karātavas un viņi arī saņems TĀS.

Kā jau rakstā pieminēts, komunists, tas ir cionistu ELITES pārstāvis. Šiem izdzimteņiem neinteresē latviešu tauta. Šie cilvēces kropļi cenšas pārņemt visu ES, tāpat, kā viņi ir pārņēmuši Latviju. LRTT pacentīsies šiem sātaniskajiem kropļiem “apgriezt sprandu”.

Visa “mūsu” valdības jefiņu banda ir BRĪVMŪRNIEKU “kantora” biedri un tāpēc viņi jūtas tik ļoti svarīgi. Cionisti viņiem ir iegalvojuši, ka viņi būs “jaunās pasaules kārtības” priekšgalā, bet LRTT saka: “Jūs visi karāsieties Rīgas Doma laukumā !”

To, kāds naids ir tajos, kuri tiek apsmieti no šiem cionistiem, variet secināt pēc šiem vārdiem, kurus saņēma šīs i-vietnes administrators: Savus ienaidniekus nekad neaizmirsīšu un savā nākošajā dzīvē atriebšu, noslīcinot savā žultī. Necilvēkiem nav tiesību.”

LRTT pilnībā piekrīt, ka atriebība ir svētīga, ja tā tiek veikta pret vainīgajiem, jo nezāle ir jāizrauj ar visām saknēm, lai tā nenomāc kultūraugu.

Tēvzeme- LatvijaTas ir AUGSTĀKĀS PATIESĪBAS pamatlikums, lai varētu notikt DIEVIŠĶĀ evolūcija.

Foto: Tevi, Tēvzeme, mēs neatdosim nevienam žīdu klaidoņu cionistam, nedz arī krievu asiņainajam šovinistam. Šiem sātaniskajiem izdzimteņiem Latvija tiks slēgta uz mūžīgiem laikiem, jo viņu noziegumi pret cilvēci ir prātam neaptverami.

Būs, latviet, šī atriebība būs, jo: “Ja akmens tiek izmests, tad viņš noteikti arī nokrīt.” Ja šie nelieši ir pacēluši zobenu pret tautu, tad no zobena viņi, šie godmaņi, borovkovi, zatleri…, tiks arī “sakapāti”.

Daži iebildīs, ka šī ir tikai tukša runāšana, ir jāseko darbiem, bet tādu nav. Ir, šī atklātā runāšana ir darbi Garīgajā pasaulē. To saprot šie noziedznieki un tāpēc visādām metodēm cenšas apklusināt LRTT, bet tas neizdosies. Nekas nevar notikt, kamēr “mērs” nav piepildīts. LRTT nenogurstoši pilda šo “mēru” un arī piepildīs.

DIEVS SVĒTĪ LATVIJU !

26.08.13.  LRTT

Draudi valsts drošībai, kurus pieļauj cionistiskā 4. maija kliķe: http://tencinusarunas.wordpress.com/2013/05/09/draudi-valsts-drosibai-kurus-latvijas-amatpersonas-nesaskata-ligita-leja/#more-983

==========================================================

6. protokols

Monopoli; goju mantas atkarība no tiem. Aristokrati zaudē zemi. Zemes parādi. Tirdzniecība, rūpniecība un spekulācija. Greznība. Darba algas pacelšana un pirmās nepieciešamības priekšmetu sadārdzināšanās. Anarchisms un žūpība. Ekonomisko teoriju propagandas slepenā nozīme.

borovkovs, bunka, dp, sab, saeima„Drīz mēs sāksim dibināt milzīgus monopolus – kolosālu bagātību rezervuārus, no kuŗiem arī lielākie goju īpašumi kļūs tiktāl atkarīgi, ka viņi nogrims līdz ar valstu kreditu tūlīt otrā dienā pēc polītiskās katastrofas…

MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ

FOTO: KGB darboņi, komunisti- cionisti, A. Borovkovs, R. Bunka un A. Bunka. Par noziegumiem pret latviešu tautu un cilvēci, tiks tiesāti ar ASM. Spriedums ir nepārsūdzams !!!

Šeit klātesošie ekonomistu kungi, apsveriet šīs kombinācijas nozīmi!…

Visiem līdzekļiem mums vajag celt savas Virsvaldības nozīmi, nostādot to par labvēli un atalgotāju tiem, kas mums labprātīgi padevušies.

Goju aristokratijas kā polītiska spēka vairs nav – ar to nav ko rēķināties;  bet kā zemes īpašniece viņa mums kaitīga ar to, ka patstāvīgi gūst līdzekļus savai eksistencei.  Tādēļ mums katrā ziņā tai jāatņem zeme.  Labākais līdzeklis priekš tā – palielināt zemes klaušas, lai viņa iekrīt parādos.  Šādi soļi pilnīgi nospiedīs zemturību.

Pēc savas iedzimtības goju aristokrati nemāk iztikt ar mazumu un ātri izputēs.

Tanī pašā laikā pastiprināti jāpabalsta tirdzniecība un rūpniecība, bet, galvenais, spekulācija, kuŗas uzdevums ir pretsvars rūpniecībai;  ja nebūs spekulācijas, tad rūpniecība palielinās privātos kapitālus un sekmēs zemkopības pacelšanu, atsvabinot zemi no parādiem, kas ietaisīti zemes bankās.   V a j a d z ī g s,   l a i   r ū p n i e c ī b a   a t ņ e m t u   z e m e i   k ā   d a r b a   r o k a s,   t ā   k a p i t ā l u   un caur spekulāciju nodotu mūsu rokās visas pasaules naudu, padarot visus gojus par proletāriešiem.  Tad goji locīsies mūsu priekšā, lai tikai dabūtu tiesības eksistēt.

Lai izpostītu goju rūpniecību, mēs dosim spekulācijai palīgā mūsu pašu attīstīto goju lielo kāri pēc greznuma, pēc visu aprijošā greznuma.   P a c e l s i m   d a r b a   a l g a s,   kas tomēr nedos strādniekiem nekāda labuma, jo tanī pašā laikā mēs sadārdzināsim pirmās nepieciešamības priekšmetus it kā zemkopības un lopkopības pagrimšanas dēļ;  bez tam mēs mākslīgi un dziļi sabojāsim ražošanas avotus, pieradinādami strādniekus pie anarchijas un reibinošiem dzērieniem, un līdz ar to darīdami visu,   l a i   i z d z ī t u   n o   z e m e s   v i s u s   g o j u   i z g l ī t o t o s   s p ē k u s.   Lai lietu īstenība neatklātos gojiem priekšlaicīgi, mēs to aizsegsim it kā ar cenšanos pakalpot strādnieku šķirai un lielajiem ekonomiskajiem principiem, par kuŗiem ved intensīvu propagandu mūsu saimnieciskās teorijas”.

——————————————

Kā redzam no uzrunas, protokols nav gudrajo galīgā lēmuma fiksējums, bet drīzāk viena apspriedes dalībnieka priekšnesums.  Tomēr visos šajos priekšnesumos ieteiktie soļi izpelnījušies žīdu apridās pienācīgu vērību, lai tos vēlāk izvestu dzīvē.

Šinī protokolā iet runa par rūpniecības attīstību, kas dēmokratiskā iekārtā noved pie krizēm, un par lauksaimniecības kā tautu dabīgā pamata izpostīšanu.  Bez tam uzsvērts, ka marksistu kustība, kas it kā aizstāv strādniekus, kalpo žīdu mērķiem.  Lai pilnīgi dabūtu tautas savā varā, tad žīdi cenšas noņemt zemi nevien muižniekiem, bet arī zemniekiem, kā tas notiek lielinieku valstī.  Arī goju inteliģences izdzīšana no zemes paredzāta jau sestā protokolā, tikai nav sīkāk norādīts tas briesmīgais ceļš, kādā tas notiek un ko mēs piedzīvojām 1941. gadā.  Paredzēta arī darba algu paaugstināšana, kuŗai tomēr nekad nav samēra ar produktu dārdzību.  Visu to mēs pazīstam no padomju „paradīzes”.

===================================================

Atlicini, latviet, vienu stundu laika un atslābinātā stāvoklī noklausies to, ko saka cilvēks(Laimonis Purs), kurš mūsu vēsturē tiks ierakstīts ar zelta burtiem. http://www.youtube.com/watch?v=Ay1-pco0aoU

Ja neesi vēl noskatījies Andreju Kavaci, tad: http://www.youtube.com/watch?v=XUHxy7WXzcE

You may also like...

7 komentāru

 1. ANDRIS 7 saka:

  LABU VISU DIENU!
  Pec veca kalendara bija 3 gada laiki PAVASARIS,RUDENS,ZIEMA.Rudens
  iestajas 21 septembri.Vel ir pavasaris.Ja tadi notikumi bijusi,ka
  materijas maina,tad gribu pieverst uzmanibu 2 filmam SALNA PAVASARI un
  KLUSA SEZONA,jeb MIRUSI SEZONA oktobri un novembri.

  http://www.youtube.com/watch?v=unNmbkx86DQ&feature=c4-videos-u

  koncentracijas nometnes,jau tika raditas,lai iznicinatu cilvekus un
  paliktu suni.Ar sauli viss kartiba,jo amerikani atkal izdomajusi jaunus
  mulkosanas “pekstinus”,lai vainigi butu citi,ka vaciesi un latviesi pie MIRUSAS SEZONAS.Latvija JUDI parnemusi varu.Tribunala bija vinu bilde
  pie saeimas.Vieta nav nejausa,jo aizmugure SOLOMONA TEMPLIS ar arku
  arhitekturu,kas vienmer viniem seko pa pedam pec kartejas zemes
  iekarosanas.Iekarosanu veic arabi,bet valda JUDI,tapec senaja RUSIJA bija
  2 valsts valodas arabu un krievu.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mosque_of_Cordoba_Spain.jpg

  P.S.Noskataties visas DAVID DUKE filmas par zidu mafiju.

  VELAK VEL TENcINU.

 2. Gudrais saka:

  Kā tas īsti ir ar Hitleru, Linard, viņš bija slikts vai tomēr labs?

 3. Os saka:

  Kadreiz jau krievija iebruks fiziski Baltija. Latviju so-ka Valsti var izslegt no pretosanas Valstim jau sodien. Lietuva gan karos,Igauni ari. Latvijai jau nav pat Ierocu-ar ko karot,vienigais realais Speks Nacionalais un patriotiskais Latviesu Zemessargi ari ir pilniba atbrunots un iznicinats pilniba. Nu ko,ja ta notiek,tad jaatkapjas ir uz Lietuvu un cela ikviena Pilsona pienakums ir nogalinat pec iespejas vairak sos zidu ar krieviem okupantus,ari tos,kas Musu Maja jau iemitinajusies,kops 1940 gada 17 junija. Jamirst jau bus sa vai ta,vai krievijas koncentracijas nometnes,vai tepat Rigas centralcietuma,tamdel ir janogalina-ikviens okupants,kurs trapas cela. Tikai navi okupantiem.

 4. Os saka:

  Iebrukums Sirija ir vajadzigs Israelai,lai ka Valstij butu arguments okupet Sirijas Valsts dalas teritoriju,jo Israela zidu ir savairojies ta,ka pietrukst Zemes kur dzivot. Dalu Sirijas teritorijas,jo zidi Israelas ne par ko nepielaus divkopienu Valsti un musulmanzidus Sirijas vienkarsi parvietos padzenot nedaudz talak. Tos kimiskos ierocus-gazi izputa-Israelas Mossads,par to saubu nevar but. Atkal zidu parazitiskums un krievijas zidi ari izmanto so ieganstu,lai militari okupetu Baltiju. Viens vienigs vispasaules zidisms patiesiba-viena Rase zidu taisa teatri,lai nomasketu zidismu. Israela,Krievija,Sirija,ASV-viena zidu rase,semiti.

 5. lomba saka:

  Asv nogalināts 88.gadus vecais Latvijas patriots Alfrēds Minka. Lai vieglas smiltis viram! In August 1944, 19-year-old
  Alfred Minka was drafted into
  the Latvian army and sent to
  Germany for training. He left
  his parents and two brothers
  to fight on the eastern front against the Russians, he said.
  In early May 1945 after World
  War II ended, he was placed in
  a prison camp, where he met
  his future wife. He found
  refuge with his cousin, who sponsored him in the United
  States.

 6. lomba saka:

  ASV savās mājās Kalamazū pilsētā, iespējams, nogalināts 88 gadus vecs latviešu imigrants, vēstīja ASV ziņu dienesti Sirmā kunga Alfrēda Minkas mirstīgās atliekas piektdienas vakarā atrada viņa kaimiņi, kas satraukušies par to, ka kaimiņš nav manīts, devās viņu apraudzīt. Kā ziņu kanālam «Fox News» pavēstīja aizgājēja dēls, Alfrēds Minka uz dzīvi ASV pārcēlās pirms vairāk nekā 60 gadiem. Atrodot vīrieti mirušu, kaimiņi izsaukuši policiju, kam
  radušās aizdomas par vardarbīgu nāvi. *** Alfrēds bija kurzemnieks, viņa šūpulis kārts Liepājas apriņķa Purmsātu pagasta Veitu mājās. Fricim un Annai Minkām 1925. g. 6. jūnijā piedzima viņu pirmais dēls, kam deva vārdu Alfrēds. 2. Pasaules kara gados Alfrēds Minka tika iesaukts leģionā. Pēc kara beigām dažus gadus pavadīja gūstekņu nometnēs Vācijā un Beļģijā, vēlāk devās uz ASV. 1951.g. Alfrēds apprecējās ar Gaidu Minku, ģimenē bija 4 bērni un 7 mazbērni. 1962. gadā viens no Kalamazū latviešu teātra dibinātājiem. 1966.10.12 . Apvienības valdes sēdē D.V. ASV valdes uzdevumā R. Jankavs pasniedza Kalamazū apvienības priekšniekam Alfrēdam Minkam D.V. Centrālās valdes piešķirto D.V. nozīmi zeltā. 1976. gadā visai vēsi uzņemtajā “padomju Latvijas dzejnieka” Petera dzejas vakarā ASV, Kalamazū Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Alfrēds Minka publiski teica: Bet – vienu es dzirdēju jūsu dzejā, kas man ļoti patika – bija: „Mans svētākais vārds ir „Latvija”. Ja tas tā paliek, tad mēs dzīvosim kā draugi vēl – kamēr varbūt būs savādāki laiki, kad mums nebūs jānervozē vienam pret otru – man personīgi nav. Ja tas tā ir, es jums sniedzu roku. Alfrēds Minka bija ilgstošs Kalamazū latviešu biedrības valdes, draudzes loceklis, Kalamazū Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks.Viņa vaļasprieki bijuši medības, zveja, kā arī augļu koku apkopšana piemājas dārzā. Viņš gandrīz 30 gadus bija strādājis uzņēmumā Eaton Corporation.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *