Latvieši, aizstāvēsim savu Herbertu Cukuru.

Šis raksts nav domāts tikai Herberta Cukura piemiņai. Varonīgā latviešu lidotāja vietā mēs droši varam likt vārdus “latviešu tauta”. Vai tad šie krievžīdu boļševiku zvēri nav mūsu tautu “sacirtuši gabalos” un iznīcinājuši Latviju ?

Cukurs04Kuri tad ir slepkavas- latvieši, žīdi vai krievi ?

Nevar saskatīt nedz sākumu, nedz beigas krievu un žīdu nelietīgajiem uzbrukumiem latviešu tautai ! Latvieši, nebaidīsimies no šiem anticilvēciskuma iemiesojumiem! Krieviem un žīdiem vajag, acīs skatoties, pateikt, ka tieši viņi ir pasaules lielākie slepkavas, nevis H. Cukurs un latviešu tauta.

 Latvieši, neļausim mūsu tautas varoņus pataisīt par slepkavām !

Atcerēsimies, cik zvērīgi žīdu slepkavas no “MOSAD” noslepkavoja Herbertu Cukuru.Vai to valsti un viņas slepeno dienestu, kuri sacirta gabalos latviešu tautas varonīgo lidotāju, var pieskaitīt pie civilizācijas pārstāvjiem ? Nē, MOSAD un KGB ir simtkārt zvērīgāki par vācu nacistiem.

Nē, Herberts Cukurs nebija slepkava !

 Paklausīsimies, ko saka kāds krievu rakstnieks V. Istarkovs par žīdiem:Raugoties no āriešu (kurus ebreji sauc par gojiem) viedokļa, ebreji nav tāda tauta kā visas citas. Āriešus izbrīna vairākas ebreju specifiskās īpatnības. Ebrejiem nav sirdsapziņas (tādi vārdi, kā „sirdsapziņas pārmetumi”, ebrejam liekas vienkārši bezjēdzīgi). Ebrejiem nav kauna, taisnīguma, cilvēcības, labestības un līdzcietības izjūtu. Viņiem ir nepārvarama tieksme melot, nedabiska alkatība un liekulība, izteikta tieksme uz blēdīšanos, noziegumiem un parazītisku dzīves veidu. Viņiem ir iedzimta asinskāre un varaskāre. Āriešus pārsteidz ebreju maniakālā, nepiesātināmā mantas un naudas kāre tādos apjomos, kādus viņi vispār nav spējīgi reāli izmantot. Vispār zināms ir ebreju nicinājums un naids pret citām tautām un nevēlēšanas atgriezties savā Dzimtenē, lai arī kurā pasaules valstī viņi nedzīvotu. Nepatiku izraisa arī ebreju tieksme pēc pretdabiska seksa un perversiem mākslas veidiem.”

0215-Netanyahu-medvedev-russia-600_full_600Lūk ko A. Solžiņicins saka par krieviem:”Barā krievi kļūst par nevaldāmiem asinskāriem zvēriem, kuriem nekas nav svēts”. Kāds cits citāts: “Starp pamuļķiem, piemēram, gandrīz nemaz neatradīsi baltiešus, lai cik viņu būtu nometnēs (bet viņu bija daudz). Krievi, protams, starp pamuļķiem bija vienmēr… .Toties starp pamuļķiem ievērojams pārsvars bija ebreju…” .

“[Русские] – не народ, а скотина, хам, дикая орда, душегубов и злодеев.” (Mihails Bulgakovs)

“Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость” (Maksims Gorkijs)

Foto: Divu visasiņaināko mūsdienu režīma pārstāvju draudzīga tikšanās. ANO šo divu slepkavu pārstāvētie režīmi ir sanēmuši visvairāk nosodījumu par cilvēktiesību pārkāpšanu. Pareizāk, protams, ka būtu teikt, par miermīlīgo iedzīvotāju slepkavošanu. Paradoks ir tas, ka tieši šie abi slepkavas vaino Latviju un latviešu tautu masveida civēktiesību pārkāpumos !

 LRTT 29.04.2010    Par komentāriem pie foto atbild LRTT

===============================================================================================================

Autors: Roberts Klimovičs

Nacionālsoiālisma izgudrotāja Artūra Drekslera frāze “uzvarētāji raksta vēsturi” nav pilnīga bez tās turpinājuma – “..tāpēc tajā nepiemin uzvarētos”. Patiesi – “uzvarētāju” sarakstītajā un vispārpieņemtajā vēsturē latvieši galvenokārt tiek minēti kā ļaundari, nevis visvairāk cietusī tauta pēdējā Pasaules Karā. Cietušās tautas gods ir uzurpēts, monopolizēts un pieder citai.

Bijušais Prinstona Universitātes doktorants, zinātnieks un rakstnieks 40 valodās izdotajā grāmatā “Holokosta Industrija” (The Holocaust Industry) apraksta Izraēlas valsts un starptautiskā cionisma ideoloģiski – finansiālo pamatu: cinisku un nekaunīgu manipulēšanu ar vēsturisko faktu interpretācijām un tādu melu operēšanu, ka, Gebelsa vārdiem sakot, “neviens nevar iedomāties, ka tā var melot”. Tās budžets mērāms gandrīz 60 miljardos vairāku valstu (Vācija,Šveice,Polija,Čehija… u.c) Izraēlai samaksātu dolāru.

Baiba Šāberte savā literārajā pirmizdevumā atklāj šo daudzo “faktu” un “uzvarētāju vēstures” tapšanas virtuvi. Manuprāt, tieši Herberta Cukura liktenis ir visspilgtākā latviešu tautas likteņa sublimācija Holokausta Industrijas kontekstā.

Būdams 12 gadīgs puika, savos pirmajos leģendu sirojumos pa veciem bēniņiem kopā ar savu skolasbiedru uzdūros vecam un nobružātam grāmatas eksemplāram. Uz tās bija attēlota stilizēta Eiropas un Āfrikas daļa, pāris moru, un ar sarkanu iezīmēts lidmašīnas kurss. Man rokās bija nonākusi Latvijas brīvvalsts visvairāk pirktā grāmata “Mans lidojums uz Gambiju”. Ar šo mirkli sākās mana virtuālā iepazīšanās ar šo izcilo lidotāju, kas turpinās nu jau ceturdaļgadsimtu. Neskatoties uz daudzajiem šķēršļiem, ar veiksmes palīdzību pēdējos gados Herberta Cukura dzīves un slepkavības izpētei nodevos tik daudz, cik bija manos spēkos un vēl mazliet.

Neatkarīgi viens no otra mēs ar Baibu Šāberti esam gājuši katrs savu izmeklēšanas ceļu. Es ar kolēģiem – to filmējot, bet Baiba Šāberte – rakstot grāmatu. Daudzus no faktiem, ko piemin Baiba, esmu atklājis ar neaprakstāmām pārsteiguma un sašutuma jūtām sirdī. Personīgi piedzīvotais, redzētais, dzirdētais un izjustais ļauj ar pilnu atbildību liecināt: caur šīm lapaspusēm ar jums runās Viņas Augstības -Patiesības balss, kas daudziem “uzvarētājiem” un “mirušo tirgoņiem” ir neērta un traucējoša. Tik skaudri un skarbi, ka brīžiem mums, pēckara propogandas mērķauditorijai, – neticami.

Tieši tādēļ uzdrošinos prognozēt, ka Baibas Šābertes “Ļaujiet, man runāt!” visdrīzāk sagaidīs tikpat daudz uzbrukumu, cik savulaik Herberts Cukurs. Šis, manuprāt, ir pirmais tik apjomīgais darbs par latviešu un jūdu savstarpējām attiecībām pasaules vēstures kontekstā, kurā ir vienkopus loģiski un pamatoti publicētas un analizētas tik daudzas agrāk latviešu (un ne tikai) lasītājam nezināmas liecības, aizmirsti vai noklusēti notikumi un fakti. To var salīdzināt ar Nobela prēmijas laureāta Aleksandra Solžeņicina “Divsimts gadi kopā” (Двести лет вместе) nozīmīgumu krievu tautas apziņā.

Par ko tad ir šī grāmata? Par mūsu izcilāko aviatoru? Par Latvijas okupāciju? Par Holokaustu? Par cionismu? Par ko?

Protams, stāstu par mūsu slavenāko lidotāju nevar skatīt atsevišķi un atrauti no pārējiem minētajiem jautājumiem. Taču nekļūdīšos, ja teikšu, ka, pirmkārt, šī grāmata ir par mīlestību pret Tēviju, par cilvēcību un par meliem, kuri ir pārvērtušies ar likumu sargātā “patiesībā”. Tā ir par nepateicību un aklu atriebību, par naudas varas dzirnakmeņos samaltajiem ideāliem un mūsu attieksmi pret to. Grāmata par mums, par mūsu pagātni.

Autore nepārprotami un taisnīgi piemin vēsturisko jautājumu apspriešanas aizlieguma likumību gan no demokrātijas, gan zinātnes un cilvēktiesību skatpunkta. Tas šodien ir īpaši aktuāli, jo daudzas Eiropas demokrātijas tradīciju un kultūras nesējas ir ne tikai pasludinājušas par non grata, bet pat tiesājušas daudzos revizionistus, kuri, tāpat kā Baiba Šāberte, pārsvarā neapstrīd pašu holokosta faktu, bet kritiski un matemātiski iztirzā tā saturu, iemeslus un apmēru.

Sagaidāms, ka starp grāmatas uzbrukumiem būs arī valodas ķengāšana, jo tā ir latviski pareiza. Būs pārmetumi, ka tiek lietots latviskais jūdu tautas etnonīms “žīds”, nevis rusificisms “ēbrejs”, kas, savukārt, nepārsteigs nevienu izglītotu cilvēku.

Pētniece uzdod mūžīgo orvelisko “dzīvnieku vienlīdzības jautājumu”, nesaprotot, ar ko Šustins, Noviks, Kononovs vai Mossad teroristi un mūsdienu Izraēlas valstsvīri, kuri slepkavojuši paši un savu padoto rokām Palestīnā, ir labāki vai citādāki Temīdas un cilvēces priekšā par Eihmani, Mengeli vai Štālekeru? Iespējams, šobrīd tieši šie cilvēki ir lielākie antisemīti un cērt dziļu robu latviešu un žīdu tautu savstarpējā mīlēstībā tāpat kā Vīzentāls, Zurofs, Lavents, Kargins un Krasovickis.

Šis darbs ir adresēts katram, kam ir licies, ka Herberts Cukurs bija žīdu nīdējs. Gluži tāpat kā katram, kurš ir pārliecināts, ka viņš bija varonis.Tā ir ne tikai oda Latvijas aviācijai, kas atver durvis uz tās slaveno vēsturi un rosina skaudīgu izjūtu par to,kurā vietā tā reiz bijusi latviešu valstij, bet arī palīdz saprast, ka Herberts Cukurs bija sava laika astronauts, jo viņa sasniegtais toreiz līdzinās lidojumam kosmosā ar pašbūvētu lidaparātu šodien. Tikai tas, kurš ir lidojis kā pilots, spēj izprast – ko nozīmē būt svešā pasaules malā virs mākoņiem, paļaujoties tikai uz kompasu, bez GPS, ar nepastāvīgiem sakariem, laika apstākļiem, ar neuzticamu, pa laikam nestrādājošu motoru.. Protams, lai izdzīvotu Herberta lidojumus, ir jāizlasa viņa paša grāmatas, kuras daudzkārt citētas Šābertes kundzes darbā, un tās drīzumā būs pieejamas latviešu lasītājam. Taču nojautu par tiem gūs ikviens, kurš izlasīs nākamās rindkopas.

Šī grāmata ir īpaši adresēta tā saucamajiem “sabiedrībā pazīstamajiem”: Aivaram Tarvidam, Artim Pabrikam, Jānim Maizītim un citiem “uzvarētāju vēstures” trubadūriem, kuri izteikušies par šo jautājumu kategoriski un absolūti, bet netaisnīgi. Pār jums, kungi, gulstas atbildība par saviem vārdiem. Zviedrijā ir prakse – kamēr cilvēks nav notiesāts un vaina pierādītā, presē netiek sniegta un ziņota nekāda informācija par konkrēto cilvēku un viņa saikni ar noziegumu pat varbūtības iespējas teorētiskajā izteiksmē. Diemžēl pie mums tā nav, un mankurti un pseidovalstsvīri var nesodīti “palaist muti”.

Kad ar daudziem interesentiem runāju par Herberta Cukura slepkavību, bieži dzirdu jautājumu – kāpēc Mossad to izdarīja. Šī grāmata uz šo jautājumu sniedz skaidru un faktoloģiski pierādītu atbildi. Lasiet un gūstiet to.

Gods un slava par drosmi un uzņēmību, visu cieņu par ieguldīto darbu un neatlaidību. Netiesāsim bargi iespējamās literārās un saturiskās nepilnības, ņemot vērā to, ka šis darbs ir ļoti sarežģīts – vismaz triju virzienu apvienots vektors. Grāmata, kurā ir vieta veselām trim: par Herbertu Cukuru, par Latvijas okupāciju un cionistu holokausta industriju.

Lai skan pravietiski pasaules pieredzējušākā pilota Gunāra Cukura (vairāk kā 50 000 lidojuma stundu) vārdi: “Pienāks tā diena, kad ne tikai tēva slepkavas, bet visa pasaule uzzinās, ka viņi nogalināja nevainīgu cilvēku!” Kā arī 1933.gadā laikrakstā “Jaunākās Ziņas” Latvijas Aviācijas biedrības vadītāja Nikolaja Sudmaļa pārdomas: “Vai mūsu iestādes un sabiedrība pamodīsies, izpratīs šī lidojuma nozīmi un to pienācīgi novērtēs? Redzēsim.”

Patiesi – redzēsim.

LRTT pateicas R. Klimovičam par H. Cukura slepkavu atmaskošanu un par šo labo rakstu.

======================================================================================================================

kabanov_big

Foto: Šeit redzams DP šefa Ivana Reiņiksa un SAB patrona Ivana Kažociņa(Šubkina) koriš Ņikolajs Hujonovičs Kabanovs, kurš nošņauca savu pretīgo okupanta puņķi LR karogā- latviešu tautas Svētumā. Un ko darīja 4.maija KGBistu varas orgāni par tādu spļāvienu sejā latviešu tautai ? Neko, šie kangarģīmji bikses pietaisījuši ielīda vistumšākajā stūrī. Kapēc šis krievu mēsls vēl ir Saeimas deputāts ? Un, šie krievžīdu mēsli vēl nekaunas latviešus un H. Cukuru saukt par slepkavām… !!!

imagesCATMTGTG

LRTT priekšlikums krievu mēslam Kabanovam: tīri savu, vienmēr puņķaino, degunu šajās “lupatās” ! Parādi, Nikolai Hujonovič,ka esi varonis… .

imageview_news_phpkažVai jūs ziniet, kāpēc šie “divi” tik ilgi turas savos amatos ? Uzminējāt ! Tapēc, ka viņi abi ir “Maskavas cilvēki”. Kad atvērsim čekas arhīvus, tad arī uzzināsim par šiem biedriem brīnumu lietas… .

You may also like...

24 komentāru

 1. AG saka:

  Cukurs tiešām ir pelņijis mūsu aizstāvību, 100% piekrītu!

 2. Edgars. saka:

  Mūsu komunistiskie pakalpiņi gan okupācijas laikā gan arī pašriz iztop kriev-žīdu noziedzniekiem, neatzīdami Latvijas varoni,patriotu lidotāju Herbertu Cukuru,soļotāju Jāni Dāliņu un daudzus citus savas zemes izcilus cilvēkus.

 3. Latvietis A saka:

  Jūsu “tribunāls” ir trako mājas lapa. Tādā ir īstā vieta tādiem ļautiņiem, kā AG, un dažādi gardas. Trakie, kuri dēvējas par latviešu patriotiem Krievijai šodien ir ļoti vajadzīgi. Grantiņ, un pārējie. Uzrakstiet labāk, kā jūs savervēja KGB! Kā tas nākas, ka daudzi inteliģenti, godīgi patrioti mistiski nomira, bet jūs, dažs labs pat pēc publiskas grēku nožēlas aizbraucāt uz rietumiem?

 4. Janis saka:

  Mans tēvabralis Ernests,Latvijas universitātes students 41.gada vasarā bija ražošanas praksē VEFā.Izrādas tajās dienās cienījamais Herberts Cukurs,izrādās arī students, sekmīgi apvienoja žīdu šaušanu ar ražošnas praksi VEFā.Ierodoties no Rumbulas lielījies ka žīdu bērniņus turot az kājām nogalinajuši sitot pret priedēm.Cehā iestajies klusums,no Cukura visi noversušies,itkā viņa tur nebūtu un pēc tam tas vairs VEFā nav redzēts.Kad atbraukušais no Rīgas pie mums uz laukiem toreizējais students sāka stāstīt par žīdu slepkavošanu,mani, 8-gadīgu puišeli izsūtīja arā, augšminēto noklausījos aiz durvīm.Manu tēvu nobendēja Sibirijā,dokumentu bija parakstījis Šustins,arī žīds.Noziedznieki visi ir jāsoda žīdi,ka Šustins vai tadi latvieši ,kā Cukurs.

 5. Žanis >Janim saka:

  Jani, kas tu esi, ja tā gribas tev melus izplatīt?
  Palasi B.Šābertes grāmatu – tur rakstīts arī par tādiem kā TU!

 6. Filips Bobinskis saka:

  Lielākā daļa viedokļu, ko nākas dzirdēt par H. Cukura vainu vai gluži pretēji nevainīgumu, balstās galvenokārt tikai uz emocijām.
  Tomēr priekšroku gribu dot faktiem, nevis emocijām.
  Juridiski H. Cukurs uzskatāms par nevainīgu, jo neviena tiesa nav viņa vainu pierādījusi.
  Tas juridiski, bet no vēsturnieku viedokļa? Ir gadījies lasīt pāris liecības par H. Cukura aktīvu piedalīšanos žīdu iznīcināšanā. Jautājums tikai, vai šīs liecības ir ticamas?
  Zinām, ka liela daļa Padomju Savienībā izplatīto stāstu par holokostu ir tīrās pasaciņas, sacerētas propagandas nolūkiem. Viena tipiska pasaciņa ir stāsts par daudzu žīdu sadedzināšanu Gogoļa ielas sinagogā. 1941. gada 4. jūlijā šī sinagoga ar mērķi iebiedēt vietējo žīdu kopienu V. Arāja vadībā tika izdemolēta un nodedzināta. 1945. gadā ar kolobracionistu Annas Sakses un Jāņa Sudrabkalna grāmatas “Par vācu fašistisko briesmoņu zvērībām Padomju Latvijā” palīdzību tika izlatīts mīts par sinagogā it kā sadzītiem un sadedzinātiem 300 žīdiem. 1966. gadā izdotajā grāmatā “Latviešu tautas cīņa Lielajā Tēvijas karā” it kā sadedzināto žīdu skaits palielināts jau līdz 2000.
  Patiesībā gan Hamburgas Zemes tiesā no 1976. līdz 1979. gadam notikušās pret V. Arāju vērstās prāvas materiāli, gan citi avoti skaidri parāda, ka nekāda žīdu dzīšana uz minēto sinagogu un noslepkavošana tur nav notikusi. Pierādīts, ka ēka tika izdemolēta un iznīcināta tikai iebiedēšanas nolūkos.
  Viena liecībā gan pavīd, ka jau pēc ēkas izdemolēšanas un aizdedzināšanas no tās atskanējuši daži kliedzieni, norādot, ka tomēr tur varētu būt bijuši paslēpušies pāris cilvēki, kas nejaušības dēļ bojā. Arī A. Ezergailis min varbūtības formā: “Ja arī tur bija upuri, tad mazāk par duci.”
  Tātad, iespējams, bijuši daži nejaušības dēļ bojā gājušie. Bet skaidrs, ka nekāda apzināta slepkavošana, par kuru iepriekš minētājā 1966. g. izdotajā grāmatā teikts: “Sevišķi cītīgi šo asiņaino darbu strādāja bandīti Viktors Arājs un Herberts Cukurs, kas tvarstīja ebrejus tuvējās mājās un dzina tos degošajā sinagogā” nav notikusi. Lūk viens piemērs Cukura apsūdzētāju meliem.
  Bet vai H. Cukurs nebūtu aktīvi piedalījies nevienā žīdu iznīcināšanas akcijā? Neņemos apgalvot. Varu teikt tikai to, ka nepārprotamu pierādījumu šādām viņa veiktām darbībām nav.

 7. Katiņā jau arī vāčieši apšāva poļus!
  Pārģērbušies par vāciešiem arī brīnumus darija! Nacionālie partizāni arī Rēzeknes aprinķi bija iesūtīti no Stūru mājas.
  1990. gadā Rīgā, kursanti arī pārģērbās privātās drēbēs un mēģināja ieņemt Augstāko Padomi.
  Kas ir kas???

 8. Miervaldis saka:

  Naivie cilvēki!Amerikāņi blandoņas žīdus ir sen apturējusi, uzceļot viņiem mājas, kur saimniekot – Izraēlu.Parazīti žīdi nav vispār, ir tikai neliela saujiņa neapzinīgu jūdu, kuri vēl nesaprot, ka viņu īstā dzīve ir meklējama viņu tēvu zemē – Iraelā!šīsdienas rūpju nasta, es domāju, ir parazīti čigāni, kuri iesakņojušies auglīgā zemē.Viņiem auglīgā zemē.Turklāt šis ļaunums ir vēl lielāks par blandoņām žīdiem, jo čigāniem nav savas etniskās dzimtenes, un es pieļauju, ka nebūs nekad.Tādēļ nebūsim kūtri!Saka jau, ka tautām un valstīm, kuras cietušas no tādas, vai tādas impērijas, ir steidzami jālikvidē okupācijas sekas, pēc sava tiesiskuma atjaunotnes.Okupācijas sekas, kā parazīti čigāni, ir tādas impērijas, kā PSRS raksturīgākās okupācijas sekas.Lai mani nepārprot, tad es piezīmēšu, ka PSRS bija pietiekami auglīga savā ļaunumā, priekš čigāniem.Sak’, mēslojumā mūdžiem labāka dzīve, un šā mēslojuma kārtu komunisti uzsedza mūsu mīļajai Latvijai.Es domāju, mums visiem uz rudeni vajag pēc otreizējās dziesmotās revolūcijas, vajag ar uguni sarīkot tādu lielu talku, kur sevi apzinājušies Latvieši ziņos attiecīgajām iestādēm, par okupācijas sekām – bijušajiem boļševiku funkcionāriem, kangariem, un Latviski vājiem elementiem.Ar cigāniem mēs tiksim gala ātri…Un pēc šīs talkas, mēs visi kopīgi ēdīsim tiesiskas mātes Latvijas nopelnu augļus!

 9. Tīne saka:

  Vēstures faktu sagrozīšana nav sākusies 20.gadus atpakaļ.Tomēr šāda prakse turpinās VISĀS iakārtās un valstīs.Nevajag draudēt ar”čekas”maisu saturu-vienkārši tie jau tukši.Revidēti vismaz 5x.Gandrīz vai jāsāk domāt,ka tiek gatavots vēl viens “maisu”iznāciens-nākamās vēlēšanas.
  Par H.Cukuru-dūmi bez uguns ir retums.Rīgas sinagoga ar tanī sadegušajiem
  ir vēsturisks fakts,kā to arī vēlētos slēpt.Par”Mossad”asinssuņiem-visi,akcijās iesaistītie,de facto un de jure,dienestu pametuši.Un viņu atriebībai nav masu rakstura.Tiek sodīti tikai tie,pret kuriem ir neapgāžami pierādījumi!(toties viņi dažādu iemeslu dēļ aizsargāti juridiski).
  P.s.-kurš tad to Cukuru skaldījis?

 10. Patriots saka:

  Jūs visi esat āksti ! Kad TPJO sameta Latvijas karogu miskastē, neviens necentās tos pajoliņus iesēdināt, tagad jau fašisti te ir labie kuri gadsimtiem mums neatdeva Latviju. Labāk priecājušies būtu ka krievi atdeva mums Latviju un to pašu bāleliņi pa 20 gadiem pa pīli nolaida. Labāk neko neteikšu, bet Cukurs bija slepkava un nevajag te viņu aizstāvēt. Vai tu savas māsas slepkavu arī aizstāvēsi ?

 11. Miervaldis, Patriotam saka:

  Cik man zināms, tad mūsu valdībā neviena “fašista”, nav.Un vēl.Krievi ir tādi paši imperiālistu cūkas, kā kādreiz vācieši, un tu neredzi, ka musu nelietīgā valdība ir 50.boļševiku terora sekas?Spriežot pēc tava nika, un kõmentāra, tu esi Krievijas, ne Latvijas patriots.Un pēc ka tu spried, ka Cukurs ir slepkava?Tev ir kādi pierādijumi?

 12. Filips Bobinskis saka:

  “Labāk priecājušies ka krievi atdeva mums Latviju un to pašu bāleliņi pa 20 gadiem pa pīli nolaida.” Īsti nepiekrītu.
  Pirmkārt Latvija mums nav atdota. Notika daļēja atdalīšanās no PSRS, bet okupācija nav beigusies. Daļa Latvijas teritorijas joprojām ir Krievijas okupēta. Vairāki simti tūkstoši padomju kolonistu joprojām bradā pārējo Latvijas zemi. Pie tam viņi šeit sagrābuši daļu no tiem nepienākošāss varas.
  Otrkārt valsts nolaišani nebija vajadzīgi nekādi 20 gadi. Paši šī režīma pamati ir greizi. Tā piemēram, 4. maija deklarācijas 8. punktā ietverta atļauta kolonistiem turpināt dzīvot Latvijā gan pilsoņa, gan ārvalstnieka statusā. Man šāda “neatkarības” deklarācija nav vajadzīga.
  Treškārt minētos bāleliņus netaisos saukt par “mūsu pašu”. Šie kangari man ir tikpat sveši kā okupanti.

  Kas attiecas uz H. Cukura apsūdzībām, miniet tad konkrētus faktus!
  Minēju jau epizodi, kurā Cukuram piedēvēta 2000 žīdu sadzīšana Gogoļa ielas sinagogā un noslepkavošana. Nekas tāds nekad nav noticis. (Nav, Tīne, lai arī kāds tam vēl ticētu! Visi mūsdienu neatkarīgie (nekrievu un nežīdu) vēsturnieki šo epizodi sauc par vistīrāko mītu) Bez tam nav nekādu ziņu, ka Cukurs minētās sinagogas izdemolēšanā vispār būtu piedalījies.
  Neesmu Cukuram klāt stāvējis, nezinu vai viņš žīdu slepkavošanās akcijās aktīvi piedalījies. Bet kamēr ar faktiem (faktiem nevis saukļiem) viņa vaina nav pierādīta, nevainības prezumcija prasa viņu uzskatīt par nevainīgu. Vienīgais, kas līdz šim pierādīts, ka Cukurs Arāja komandā strādājis par mašīnistu.

 13. Filipam B saka:

  Paldies par saturīgu komentāru.
  Taisnība arī Latvietim A.,jo šī lpp.nav nopietni ņemama ar tanī vēstīto.’
  Un kur nu vēl komentāri !

 14. Ernis Purnis saka:

  Pirmkārt paldies R.Kļimovičam par izdarīto lielo darbu H.Cukura un Latvijas goda reablitācijai! Eh, būtu jauki, ja visu video un rakstisko matreālu iztulkotu angļu, vācu un krievu valodās un izplatīt attiecīgi Eiropā un Krievijā, Izraēlā!
  Par štata komentatoriem, jāsaka, ka tas latv.A,Tīne un Patriots ir atkal vecais krievebreju urlu pajoliņš no Antonijas ielas -Petersons! Bet atvainojiet, ja kļūdos, bet tikpat aizdomīgs man liekas jaunradies “ārietis” Miervaldis un liekas, ka viņš ir ar ļooooti līku knābi! Tas taču tik jauki tad noderētu krievu avīžu virsrakstos – LRTT un viņu nacistu rupors- īsts latvietis Miervaldis, nabaga nevainīgu žīdu un nu arī čigānu nīdējs un aicinātājs uz izrēķināšanos ar visiem šiem šo tautu pārstāvjiem, kā tautību, nevis konkrētus viņu tautas noziedziniekus un viņu noziedzīgās politiskās organizācijas! Labs kremļa un mīzentāla čomu plāns, kā šādi “atmaskojot” nīsto LRTT, pieķerot H.Cukura “briesmu darbus” pie reizes tādejādi atkal nomelnot Latviju un nekaunīgi apzīmogojot latviešu tautu par cilvēknīdēju, žīdu un nu arī čigānu nīcinātāju tautu pasaules visai naivās sabiedrības acīs!!! Tāda pazīstama, tāda sen izkopta provokācija, čekas labākajā stilā!

 15. no Pārdaugavas saka:

  Jā, cepuri nost Klimovicam! Cukuru vajadzēja kremlim un vizentāla bandai par masu slepkavu iztaisīt un to izdarija, zinot, ka nebūs ietekmīgas balss pasaulē, kas protestēs pret šo linča tiesu!
  Bet tā pēkšnā Miervalda uzbrukšana čigānu tautai man arī liekas tīra provokācija, jo nezinu nevienu gadijumu, kad čigani būtu ar čeku vai citadi iznīcinājusi latviesus

 16. Haralds saka:

  Žēl, ka “Tribunāls” ir pārvērties par savstarpējās apsaukāšanās un lamāšanās tribīni. Kam tas ir izdevīgi? Noteikti ne jau latviešiem, jo mēs varam uzvarēt tikai ar godprātu un patiesību. Mēs neesam daudzi miljoni, mums nav raķetēm bruņota simttūkstošliela armija, mums nav atombumba un mums nav arī uzticami draugi…
  Par Cukuru. Jā, viņš bija Arāja komandā kā garāžas priekšnieks, bet par pārējo nekādu ticamu ziņu un pierādījumu nav (ja ir, tad tos vajag beigu beigās uzrādīt). Ir dažādi fantastiski apvainojumi (bērnus galinājis tos sitot pret stabu) un tīri meli (piedalījies sinagogas dedzināšanā un bijis praksē VEF-a). Es pats biju klāt un redzēju, kā dega sinagoga un tur nebija bruņoti šucmaņi, ne degoši cilvēki… Cukurs tad nebija Rīgā, bet savās dzimtajās mājās “Lidoņi”. Par praksi VEF-a var teikt tikai to, ka Latvijas Universitātes arhīvā nav dokumentu, ka vispār tāda prakse notikusi un Cukurs, kā labi zināms, tad nestudēja. Padomāsim: 41 gadu vecumā jau pats uzkonstruējis un uzbūvējis vairākas lidmašīnas un te students praksē VEF-ā?!
  Intersanti, ka neviens nepiemin to, ka nacisti ebrejus neīznīcināja tādēļ, ka viņi bija ebreji, bet tādēļ, ka viņi bija jūdu ticībā. Tos, kuri bija pārgājuši luterticībā, katoļticībā vai pareizticībā, neaiztika. Vai tad tas nav zināms un kāpēc vēsturnieki un holokousta pētnieki to skaidri un gaiši nepasaka? Man bija bērnības draugs (māte ebrejiete un tērvs latvietis) un viņa māte bija pieņēmusi luterticību. Neviens viņus neaiztika. Tāpat mātes māti un tēvu, abus ebrejus, ne sūtīja uz geto ne šāva, jo viņi bija kristījušies sv. Pāvila baznīcā kā luterticīgie. Vēl par Šustinu, kura izdarības visiem ir zināmas, bet bija arī Vjatlaga komandants Levinsons un tur viņa “valdīšanas” laikā bojā gāja (nomira badā vai tika nošauti) vairāk kā 2000 latviešu. Bet kurš bija tas, kurš parakstīja izsūtīto un arestēto pavēles: jā, Šustins, Krivickis…, bet vairāk kā 2000 pavēļu parakstīja Jānis Cinis!
  Kāpēc viņš netiek pienaglots pie kauna staba, kā mūsu tautas slepkava, bet apbēdīts goda vietā Brāļa kapos un pieminot mūsus tautas brīvības cīnītājus arī uz šī nodevēja un slepkavas kapa gulst ziedi…?
  Ir lietas un notikumi, kuru ticamība ir nepārprotama un es domāku, ka vispirms šeit vajag ieviest pilnīgu skaidrību nevien vēsturniekiem, bet arī žurnālistiem. Informēt tieši un nepārprotami par to mūsu sabiedrību. Pateikt skaidri un gaiši, kuri bija un ir latviešu tautas draugi un kuri ir atkritēji un nodevēji. Spriedelēšana balstoties uz baumām, cilvēku muļķību un tīšiem meliem, vadoties no citu tautu un mums naidīgu politiķu viedokļa norāda tikai to, ka mēs vēl neesam kā tauta pārvarējusi kalpa un padomju cilvēka verdzisko apziņu. Tieši un godīgi neattīramies no sārņiem, bet nodarbojamies, par prieku mūsus ienaidniekiem, ar savas tautas labākās un godīgākās daļas apspļaudīšanu. Kā tad mēs varam gaidīt, lai mūs ciena citi un kādu patriotismu mēs tad gaidam no jaunatnes?

 17. L.Grantins-Haraldam saka:

  Ja esi tas par ko uzdodies, tad nāc mūsu pulkā. LRTT nevienu neapsaukā.
  Visi, kuri šeit tiek pieminēti ir no VDK savērvēti latviešu tautas pabiras.Par katru manis teikto vārdu es atbildu un atbildēšu Tā Kunga priekšā.Cik manos spēkos, es neklusēšu par šiem viepļiem, kuri manu Tautu ir nodevuši un apzaguši. Man tam ir pierādījumi. Mana tauta Celsies un Atjaunosies, bet tikai ne šie čekas mēsli būs tie, kuri vedīs Gaismā latviešu tautu….Nāc Harald pie mums un runā ! Raksti L.Grantins@hotmail.de

 18. Haralds saka:

  Jautājums nav tik vienkārš un primitīvs, ka visās mūsu nelaimēs ir vainīgi “žīdi, krievi un VDK”. Ja ja tas tā būtu, tad daudzās Āfrikas u.c. tautas, kur nav ne “žīdi, krievi un VDK”, dzīvotu vispārējā laimībā un pārpilnībā. Ja mēs paši neturam tīru un sakārtotu savu dzīvokli, tad tur ir grūti vainot kādu citu. Te jau var iebilst, ka mūsu dzīvoklītī ir ielauzušies svešinieki un to sagandējuši un tā būtu zināma taisnība. Bet mūsu dvēselē neviens tā nevar bez mūsu gribas patvaļīgi iesēsties, tad kāpēc tajās tik daudziem ir melu, nodevības un naida? Kāpēc, kad Latvijai ir grūti un vajag daudzas stipras un darbīgas rokas, desmitiem tūkstoši, kā žurkas no grimstoša kuģa, metās projām no savas dzimtās zemītes? Seko kosmopolitiskajam sauklim “kur ir labi, tur ir mana dzimtene”? Vai vaina nav sliktajā un stulbajā mūsu pašu darbībā, bet ne mūsu ienaidniekos. Tie bija, ir un būs, bet tikai mūsu gudrība un savas zemes mīlestība dod iespēju tiem pretoties. Var tagad jautāt kuram gribi, atbild, ka netic ne partijām, politiķiem, valdībai, prezidentam un vispār netic nevienam… Tie, kas brauc projām saka, ka netic arī Latvijai?! Vai kāds tā teica 20-jos gados atjaunojot karā nopostīto Latviju un 30-tos gados to padarot par vienu no bagātākām Eiropas valstīm? Dzīvoja zemnicās, ara paši velkot arklu, lauza celmus, bet projām neviens no Latvijas nebēga. Bez latviešiem Latvijā dzīvoja ap 200 000 krievu, 70 000 ebreju un Kominterns ar čekas palīdzību veica nepārtrauktu graujošu darbību, bet Latvija uzplauka un 1940. gadā latviešu skaits Latvijā tuvojās 80%. Kāpēc tad bija tā, bet tagad vaina ir visur citur, bet ne mūsos pašos?
  Es uzskatu, ka mūsu tautas izdzīvošanas pamats ir patiesība, savas zemes mīlestība un darbs. Arī nepatīkama patiesība ir patiesība un tā izsit no rokām ieročus mūsu ienaidniekiem. Bet ja mēs samelojam gūstot īslaicīgu panākumu, tad nākot patiesībai jebkurš, itīpaši jaunatne, grimst neticībā un atsvešinātībā pret savu tautu – netic vairs pat patiesībai. Tāpēc es aicinu “Tautas tribunālu” kādu nosodot, kaut ko apgalvojot vai izskaidrojot, parādīt konkretus faktus, lai katrs lsītājs varētu ar tiem iepazīties. Nevaru piekrist, ka aizstāvot Latviešu tautu jārīkojās tāpat kā to darīja čekisti “tiesājot” aizklāti “troikās” un “tribunālos” neuzrādot pierādījumus un tur neuzaicinot apsūdzētos. Par katru teikto vārdu var jau atbildēt “tā Dieva Kunga priekšā”, bet kā ar mums, cilvēkiem, Latviešu Tautu? Mēs taču cīnāmies par Latviešu Tautu, bet kā un kur gan labie, gan ļaunie, atbildēs Dieva priekšā, lems tikai vienīgi pats Dievs!

 19. Ernis Purnis saka:

  Jā, Haralda vārdi liek aizdomāties! Par pierādijumiem, es vienmēr esmu teicis,ka tos vajag vispirms un tad vainīgo apzīmogošanu, par nodevējiem. Jo var gadīties, ka tieši naidniekiem visnepakļāvīgākos un nelokāmākos patriotus, tie viltīgi nomelnos un ar profesionālu provokāciju izolēs no pašu tautas, par kuru tie cīnas varbūt visbezbailīgāk.

 20. SS saka:

  GODS UN SLAVA LATVIJAS AIZSTĀVJIEM! CĪŅAI SVEIKS!

 21. ingus saka:

  Nu ja kur ta nu Latvietis un vainIgs… Man vecāki cilvēki stāstija kuri ir daudz no tā redzējuši paši…. Vai zinat ka Latvijā žīdus slepkavoja…dedzināja pat pirms hitlera … Latviesu strelnieki darbojaas Hitlera labaa utt…
  Palasot šos murgus liekas patieshaam ka Latvieshi un Nacisms ir viens un tas pats….. :(

  Admins

  Nu nelasi, Ingus, šos “murgus”, bet lasi tos, kurus Abrāāmovs un Ivāānovs raksta.
  Tiem Hitlers un latviešu strēlnieki nedod mieru pat uz PODA sēžot.
  Un kāpēc lai dotu, ja krievi un žīdi ne tikai slacīti ar neskaitāmu upuru asinīm, bet viņi peld šo upuru asinīs… .

 22. Krievs saka:

  Mees juus visus nogalinaasim!! Beigtie izdzimtni!!! Fasisti!!!

 23. Krievs saka:

  Выродки!!! Скоро мы до вас доберёмся!!!! Вы нищие и жалкие ублюдки!!! Вы же ничтожества и фашисты недобитые!!! Мы вас давили и давить будем!!!! Вы даже не страна!!! Идиоты, коли нам понадобится вас оккупировать и раздавить – мы тут же это сделаем, как бы вы там не “объединялись”!!! Какая ещё оккупация?? Вы сами вступили в состав Союза и бежали в партию записываться!! Выродки!! Фашисты недобитые!!!

 24. Simcha Fridman saka:

  HERBERTA CUKURA MONOLOGS
  Kociņš auga debesīs,
  Cilvēks kokam līdzīgs bij’,
  Braši kupliem zariņiem
  Auga, augšā raugoties.

  Ak tu kociņ’, bāleliņ’,
  Tavu labu tikumiņ’,
  Vai tu būtu šādi audzis,
  Ja sav’ mūžu zinājis?

  Kociņam bij’ laba dzīve
  Pie manas māmuliņas,
  Kokam cepu rudzu maizi,
  Kociņš gāja pauniņos.

  Reiz kociņam piedzimuši
  Slikti zari saindēti.
  Sliktus zarus neapcirtu,
  Koku gāzu mežiņā.

  Melnā čūska miltus mala,
  Koku malot miltiņos,
  Koka zaram smadzenītes
  Uz zemīti smērējot.

  Ak man kociņ’, bāleliņi,
  Kur tav spožu kuplumiņ!
  Tavu sprogain’ melnu matu
  Dedzinošu skaistumiņ’!

  Tautu dēlis, bāleliņis
  Nāca mani rūgti lūgt,
  Lūdza kokam ilgu mūžu,
  Dzīvībiņu dāvināt.

  Es par bēdu nebēdāju,
  Liku bēdu zem akmeņ’,
  Koka skaistus zelta zarus
  Liku tīšām zem spilveņ’.

  Čuči, guli, man’ kociņi,
  Uz zemītes rociņām,
  Tūkstoš’ kaulu dziļā bedrē
  Būs tev salda atdusa.

  Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
  Es par kociņ’ neraudāju,
  Viņam tagad laba dzīve
  Pie Dieviņa debesīs.

  Aizved mani, laiviņ’ mīļā,
  Pie Dieva padusē,
  Tur raudzīšos savu koku,
  Brīnumaini spīdēdam’.

  Dievs man teisa: “Iekšā netiks’!
  Kas par koku nebēdāj’,
  Dvēselīti pazaudēja,
  Māmuliņu kaunēdams.

  Paklau mani, Dieviņš mīļais,
  Vai tad prāva taisna ir?
  Kam noskrēju zelta zarus,
  Kan atņēmu dzīvībiņu?

  Melna čūska pate nāca
  Koku zemē apbēdīt,
  Viņas asu zobentiņu
  Biju dikti nobījies.

  “Tiesa gan, ir prāva sūra,
  Tikai sirdī paskaties:
  Vai tad pienāk vecam draugam
  Nodevību rūgti ciest?”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *