E. Levita žīdiskā atklāsme

TR12MIGLA SARKANĀ- NOLĀDĒTĀ

Cimdars neinformēs Saeimu par deputātiem, kuri parakstījās par krievu valodas referendumu, jo Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis E. Levits to aizliedzis ! Kāds komentētājs Daniels Cimdaram jautā: Kāpēc tad CVK rīcību nosaka Egils Levits, bet ne ECT tiesnese Ineta Ziemele…? Kuram no viņiem tad latviešu tautas liktenis ir svarīgāks ?

CimdarsAtbilde, Daniel, ir gaužam vienkārša, Ziemele ir latviete, tātad NULLE !

Jā,- tas tikai pierāda to, ka sākums un beigas (lindermanis un levits) strādā viena “pulksteņa” mehanismā ! Šī “pulksteņa” vārds ir CIONISMS.

FOTO: Šīs karikatūras vārds ir Cimdars. Viņš darīs visu, ko viņam krievžīdu noziedznieki liks. Ja nē, tad viņam reinika kantora vīri pārgriezīs rīkli tāpat kā viņa “priekštečiem” latviešiem Līgotnim un Kramiņam.

http://www.diena.lv/latvija/zinas/cvk-neinformes-saeimu-par-deputatiem-kuri-parakstijas-par-krievu-valodas-referendumu-13923796

Vai tiešām pasaulē nav neviena godīga žīda ?

Vīzentāls- nacistisko noziedznieku mednieks, izrādījās pats ir bijis kriminālelements- melis un krāpnieks.

Soross- vairākās Eiropas valstīs tiek uzskatīts par noziedznieku Nr.1. Viņam pat aizliegts iebraukt šajās valstīs.

Levits

FOTO: “Izredzētas tautas” pārstāvis Levits, kurš saka:“Zvērests, tas ir kā tualetes papīrs, noslauki un izmet”. Kāpēc šis “dižais” jurists nav uzdevis Latvijas tiesību sargājošajām iestādēm atrast Līgotņa un Kramiņa slepkavas ? Ja viņam neklausīja Latvijas “iestādes“, tad kāpēc šis ES jurists neinformēja par šīm slepkavībām Starptautiskās iestādes ? Protams, nebūsim naivi, jo šis TIPS ir “dziļi” iekšā visā šajā genocīda vilnī pret latviešu tautu… Bet, gan jau… .

Žīdu zvērības PSRS un pēc okupācijas Latvijā.

Zvērīgas sadisma izpausmes pret Herbertu Cukuru.

Necilvēcīgās zvērības pret palestīniešiem un libāniešiem.

Necilvēcības Latvijas valsts iznīcināšanā no žīdu čekistu-komunistu Godmaņa, Borovkova un Kļockina puses. Necilvēcības no žīda Lindermaņa, Cilēviča, Plinera, Ždānokas u.c.s.p.

=======================

Skaties un nebeidz brīnīties, ko saka dižais Latvijas “mīlulis” E. Levits: ” Satversmē garantētās politiskās tiesības ir vērtējamas augstāk par Satversmē noteikto deputātu zvērestu.”

Kurā Satversmes punktā, Levit, ir rakstīts, ka ZVĒRESTS ir mazvērtīgāks par tevis pieminētajām POLITISKAJĀM TIESĪBĀM ? Tu esi sajaucis “CIĀNAS GODRO PROTOKOLUS” ar LR SATVERSMI un par to tev “vienu” dienu būs smagi jāatbild… .

=============================

Tātad, ko pasaka šīs cionistu uzticīgais kalps un latviešu tautas nīdējs ? Viņš pasaka to, ka ZVĒRESTA laušana- NODEVĪBA ir augstāk vērtējama par Satversmē garantētajām politiskajām tiesībām !!!

Šī izredzētās tautas pārstāvja bezkaunība jau ir pārsniegusi pašu Josifu Visarionoviču !!!

Kas ir ZVĒRESTS ?

Tas ir apliecinājums augstākai MORĀLES pakāpei. Zvēresta laušana ir NODEVĪBA- morāles zemākā pakāpe.

Šajā pakāpē arī atrodas visi šie IZREDZĒTĀS TAUTAS pārstāvji, jo VIŅI IR visu laiku ilgi meklētais Antikrists.

LRTT. 04.01.12

You may also like...

16 Responses

 1. Garāmgājējs says:

  Interasanti, ka abiem uz foto redzamajiem ir kaut kas kopējs. Tā ir ārēja nesakoptība. Cimdars patiešām izskatās pēc spoka. Savukārt Levits bomzim līdzīgi noaudzis.Laikam jau arī šo cilvēku iekšējā pasaule līdzinās viņu ārienei.Bēdīgi, ja kaut ko tādu var sacīt augsti izglītots cilvēks.

 2. raksts says:

  Ja uzmanīgi pavēro bildes un darbus, tad var redzēt, ka aivars borovkovs un egils levits ir kā 100% dvīņu brāļi. Latviešu tautas nīdējs aivars borovkovs nemaz neslēpj, ka viņš var ieņemt jebkuru ļoti augstu amatu. Uz kāda pamata? Avantūrists egils levits reāli izmanto Latviju kā tramplīnu, lai ieņemtu augstu amatu Eiropas Savienības līmenī. Abi izliekas par latviešu draugiem. Arī Ineta Ziemele ir šīs sistēmas sastāvdaļa un karjeriste, bet ar to mazo izņēmumu, ka viņai vēl saglabājusies kāda kripatiņa kauna izjūtas. Vai Ineta Ziemele ir īsta latviešu tautas patriote, rādīs viņas turpmākā rīcība. Ir par maz kaut ko pateikt. Vēl Inetai Ziemelei jāizmanto savs iegūtais statuss un latviešu tautas interesēs jāiesniedz sūdzība Satversmes tiesā un ģenerālprokuratūrā. Vismaz Gunārs Astra pat bez visas juridiskās izglītības tā būtu rīkojies.

 3. vēsture says:

  Pirms vairāk nekā desmit gadiem kādā saviesīgā pasākumā Starptautisko tiesību zinātnieks, zinātņu doktors (Dr. iur.) un profesors
  Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, LU goda doktors Dītrihs Andrejs Lēbers (Dietrich Andre Loeber)pavisam skaidri un gaiši pateica, ka Egils Levits ir viltus jurists un latviešu draugs, piemetinot, ka latvieši nedrīkst būt naivi un uzticēties Egilam Levitam.

 4. Eduards says:

  Levits-kā ĪSTS ŽĪDS -nevar citādāk rīkoties!Publicēju Dr.J Pols izdevis TALMUDA tulkojumu -TALMUDS GARS-ar E.Pelša latvisku tulkojumu…
  Talmuda teksta vēsture.
  Talmuda rokraksti.
  No laikmeta pirms tipogrāfijas mākslas izgudrošanas-15.gs.vidū-ir uzglabājies tikai ļoti mazs krājums veco Talmuda rokrakstu,jo viduslaiku romiešu baznīca centās apkarot Talmuda izplatīšanu,apķīlājot un sadedzinot vecos rokrakstus-kā piem.pāvesta Innozenzija 4. 1244.g.maijā,ar rakstu,,Impija Judaeorum perfidija”,norīkotā Talmuda sadedzināšana Francijā.Romiešu baznīca saskatīja Talmuda traktātos briesmas savai varai un tamdēļ ieņēma stingru prettelmūdisku nostāju. Talmuda apkarošanu romiešu bazniča pasaules priekšā attaisnoja no tīri reliģiskā viedokļa, bet īstenībā iemesls bija meklējams tikai varas politiskajos apsvērumos.
  Vienīgais pilnīgais Babilonijas Talmuda rokraksts atrodas Minhenes vaksts bibliotekā un sarakstīts 1343.gadā. turp.sekos…

 5. Eduards says:

  2. Talmuda iespiestie izdevumi.
  Lai gan tipogrāfijas mākslas izgudrošana deva iaspēju grāmatas ātri un neierobežotā daudzumā izplatīt,žīdi Talmuda izplatīšanai šo izdevību no sākuma neizmantoja.Tikai 1483.g. viņi ķērās pie atsevišķu traktātu iespiešanas , izvēloties, protams , tās vietas, kas vismazāk skāra nežīdu tautas…
  Jau no paša sākuma žīdu cenzūra prata nežīdus aizskarošās nodaļas pie iespiešanas atstāt neapdrukātām baltām vietām.Bez tam ,viņi savus pirmos Talmuda iespiedumus tik veikli slēpa,ka pat kristīgie žīdu draugi,kas Talmudu aizstāvēja,pašu Talmudu nekad nedabuja redzēt.
  16.gs.pirmajā pusē žīdi savu mērķi bija sasnieguši.Ne mazāk kā četras reizes viņi ar speciālu Romas pāvesta atļauju drīkstēja savu Babilonijas Talmudu pilnībā iespiest. Jāpiezīmē,ka pie tam drukas darbus veica bez izņēmuma kristīgie nežīdi, kas Talmudu neizdeva pretžīdiskā garā un ir uzskatāmi kā pilnīgi žīdu algādži. Raksturīgi ir arī, ka izdevumu veikalniecisko pusi žīdi neizlaidz no rokām un nežīdiem uzticēja tikai tiešos iespiešanas darbus.
  Tomēr 16.gs.otrajā pusē iestājas zināma reakcija,kam sekoja pāvesta lielās žīdu draudzi’bas atslābums. Līdz Talmuda ailiegumam tas tomēr neveda,bet slēdza kompromisu. Pāvesta cenzūra pārbauda nez”idiem naidiģo Talmudu,aizskarošās vietas pārlabo vai strīpo un jauno cenzēto Talmudu ar pāvesta atļauju atkal iespiež.
  Par šīs pāvesta cenzūras aplami’bu vai nozīmi varētu daudz ko teikt.Skaidrs ir tikai tas fakts,ka šinī tīrīšanas akcijā ži’du nauda ir spēlējusi nenoliedzamu lomu. Pāvesta Talmuda cenzori pieņēma žīdu naudu un bija un buja daudzkārt kristītie žīdi.Arī Romā 16.gs beigās atzina,ka šie cenzori -z”idu algādži-nav uzticami.Bez tam,ari’pāvesta pārlaboto Talmudu žīdi izprata pēc pirmatnējā satura, viņi zināja,ko pārlabotās vietas īstenībā nozi’mējušas,un tāpat arī pavisam svītrotās vietas tiem nebija pavisam svešas,(ko pierāda turpmākajos gadsimteņos žīdu brošūras un skrejlapiņas ar stri’potajām Talmuda sacerējumu vietām).
  Talmuda teksts,kāds šodien izplatīts-līdz sīm iespiesti apm. 70 pilnīgi Talmuda izdevumi-kanonizēts savā tagadējā formā, t.i.kādu to žīdu pasaule ir atzinusi,pamatojoties uz 1578/84.g. Bāzeles cenzēto izdevumu,kas vēlāk papildināts ar pāvesta cenzūras izstri’potajām daļām.
  turp. vēl..

 6. Eduards says:

  3. Talmuda raksturojums.
  Neiespējami īsumā sniegt pārskatu par tiem jautājumiem,kas saista mūsu interesi Talmudā Mūs ka’nežīdus pirmā kārta’skar divas Talmudu izteicienu grupas;
  1)Talmudā noteiktās attiecības starp žīdiem un nežīdiem.
  2)Visas tās Talmuda vietas,kas mums rāda žīdu savā žīdiski- orientāliskā
  īpatnībā,bez kādas maskas.
  Gangrīz nepārskatāms ir tas materiāls,ko sniedz mums Talmuds:
  apgalvojumi,kas norāda uz žīdu likumu mācības,sevišķi Talmuda un Talmudā sakopoto žīdu zinātnieku vārdu svarīgumu,
  Talmuda izteicieni par izredzēto žīdu tautu,
  Talmuda naidīgie un nicinošie izteicieni par nežīdiem,
  Talmuda izaicinājumi slepkavības mēģinājumiem pret nežīdiem,
  nežīdu sievietes nonicināšana,
  Talmuda kūdīšana uz karu,
  Talmuda uzskats par sievieti kā dzimumu,
  Talmudā atļautā rases sajaukšana,kas virtuozā dialektikā saskaņota ar žīdu rases likumiem,
  Talmudā svētītā ,slepeni piekoptā netikl;ība,
  Talmuda uzskats par darba nicināšanu,
  Talmuda atļautie dažādie noziegumi pret nežīdu-kā augļošana, krāpšana,maldināšana, izmantošana,zādzība, laupīšana,skaistas sievietes pavešana, slēpšana, kontra banda,nodevu un algas ieturēšana,atrasto mantu piesavināšana,
  Talmuda uzskati per nežīda i’pašumu kā bezi’pašnieka mantu,
  ,,miera uzturēšanas dēļ”atļautā nezī’du maldināšana,
  Talmuda noteikumi par piekukuļošanu ,meliem un nepatieso zvērestu
  Talmuda uzskati procesa lietās par žīdu-nodevēju,
  vispārīgās Talmuda ,,dzīves gudrības”
  bezgaliģie Talmuda sacerējumi par ,,kroņa mājiņu”(ateju),uti’m un blaktīm,ar Talmudu žīdiem atļautā un kā,,
  līdzeklis” nostādītā,,viltība”
  turp. vēl..

 7. Eduards says:

  -Kā sarkans pavediens viscaur Talmuda tekstam,kAS APTVER DAUDZUS TŪKSTOŠUSlapas pušu,vijas žīdu naids pret nežīdiem.
  Mēs neiemaisišamies žīdu tautas iekšējās attiecībās,bet, ja lasām Talmūda noteikumus par skatdiegiem ,lūgšanu siksnām,durvju spolītēm,dažādām lūgšanām un luģšanu veidiem,par ēdiena likumiem,sabatu un citām svināmām un piemināmām dienām,par sēru parašām u.t.t. mums ir skaidrs,ka žīdisms nāk no tādas pasaules,kas eiropeiskām izjūtām ir riebīgas. Mēs atrodam tur likumā sastingušu reliģiju,kas pazīst tikai likuma burtu.Atcerēsimies žīda Jakoba Klackina
  izteicienu-likums ir žīdisma iemiesojums…ārpus likuma žīds zaudē savu veidojumu;paliek tikai -kabalu valodā runājot-kaila dvēsele.Talmuda litereturas mērķis ir ieaudzināšana likumā.Pie tam likumība kā reliģijas veids ir peč zī’du uzskatiem pieejama tikai viņiem kā izvēlētai tautaiun tikai viņiem dota iespēja,izpildot likumus kļūt par svētiem cilvēkiem,veikt labus darbus.Pagāni,t.ir -visi neži’di dzi’vo grēkā.Kūdīšana pret nežīdiem-ta’tad pieder pie vinū ticības. Āriskās tici’bas cenšas cilvēkam-meklētājam palīdzēt atrisināt daudzas dzi’ves problēmas,turpretī Talmudā un ta’rakstniecībā sakopotā žīdiskā žīdiskā likumu reliģija grib visas dzi’ves problēmas noveŗst ar likumu pantiem.
  turp. vēl..

 8. Miervaldis says:

  kopš kura laika tad žīdiem šeit bijušas kādas tiesības?

 9. Miervaldis says:

  Grantiņ – atbildi man – kurš bija tas nodevīgais mirklis, kad mūsu satversmi pakārtoja žīdiem?Nu esi tik labs!

 10. Eduards says:

  —turpinājums-
  Var vilkt paralēli kristīgajai romiešu baznīcas sistēmai,kas arī Talmudiskā garā ar mūžīgo skaitīšanu,rēķināšanu un apsvēršanu cenšas savu tici’bas locekļu dzīvi veidot.Tāpat ka’Talmūds,arī romiešu ētika sastādās no bezgalīga skaita tikumības jautājumu,pie kam caurmēra katolis vairs nav spējiģs pats atrast izeju,bet katru sarežģījumu var atrisināt tikai ar priestera pali’dzību-izsūdzot savus grēkus.
  Ari’ži’ds tādos gadījumos griežas pie viena no saviem 3000 Talmuda rabīniem,vai pie kāda no šodien dzi’vojoša rabīna.
  ‘Jāņem vērā,ka tikpat Talmuda svētie,kā ari’romiešu baznīcas priesteri ir neaizskarami;Talmudā rakstīts,,ja kāds Talmuda svētais no pārāk daudzajiem grēkiem smird,tev tomēr nebūs viņu atklātībā kaunināt,un ari’romiešu bazniča saka,,ir smags grēks, ja saka,ka klosterī ved nešķīstu dzi’vi.
  turp.sekos…

 11. Eduards says:

  —Tālāk žīdu Talmudam ir raksturīgs plašais rakstu plūdums,ar kuru apveltī dzi’ve tumšās puses. Viņu -tāpat kā kristīgās baznīcas tikumības māci’bu,varētu drīzāk saukt par grēku mācību.Erotiskiem un tamlīdzīgiem jautājumiem Talmudā piekrīt izcila loma.Bezgalīgā spriedelēšana par sievietēm un meitenēm var tikai nodarbināt žīdiski orientāliskās smadzenes.Nav nejaušība,ka tiklab Talmuds,kā arī jezuīti-kazuisti pievērš pārāk lielu uzmanību dzimumdzīves intīmākajiem jautājumiem,izrirzājot tos līdz bezkaunībai un pasaules priekšā tā pazemojot,ka viņu tikumības apcerēm ar tikumību vairs nav nakā kopēja.
  —turp.sek.

 12. Miervaldis says:

  Grantiņ – ko tev žīdi apēduši?

 13. Skorceni says:

  Žīdi Grantiņam pašam nav neko apēduši,bet žīdi ir tie ,kas gadsimtiem ir cēluši nesaskaņas un naidu starp tautām,jo kad ir sajukums,tad tiem ir vieglāk tikt pie varas untad arī pie naudas.Cik daudz zelta žīdu klani nav nozaguši tai pašai Krievijai,cik cilvēku nav žīdi noslepkavojuši paši visos iespējamos veidos!!!???Bet paši kauc par holokaustu pret tiem,jo tā ir izdevīga poza un arī ienesīga.to vieta ir tālā sibirijas nostūrī vai ellē…:(

 14. Miervaldis says:

  skorceni – ja runa ir par padomju žīdiem, tad runā precīzi!žīdi arī ir tikai cilvēki, un es šausminos par cilvēka velmi graut, un uzupurēties!

 15. Miervaldis says:

  skorceni – skatoties uz Grantiņu, man liekas, kad žīdi vispirms rīda naidu uz sevi, vai ne?Un arī es tā domāju!Nav nekāds brīnums, kad Grantiņš viņus neuskata par cilvēkiem!Nu vai tā žīdi sev parāda godu?tā vietā, lai mācītos par ārstiem, advokātiem, viņi krāpjas un laupa!Bet tas jau ir cilvēka dabā, skorceni, un par šito tavu, kad žīdi esot slepkavojuši, varu teikt, vien piemetināt, kad žīds arī ir tikai cilvēks, un cilvēks mēdz kļūdīties!Visi cilvēki, arī žīdi, var mācīties par ārstiem, un arī pārkāpt likumu, tas ir dabīgi!žīdiem nevajag savas tautas godu apķēpāt ar mellumiem, un to pašu žīdiem vaidzēja saprast, kad Vācijā pie varas nāca Hitlers!

 16. Os says:

  Zidi nav Cilveki un nekad tadi nav bijusi,un nebus,jo ir Velna raditi berni,Cilveka izskata,bez dveseles esamibas. Miervaldis ari ir zids.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *