R. Milbergs. Komunistu “ceļš” ved uz Elli

LRTT 1VĒSTURE

 
Izvilkums no 5.Saeimas plenārsēdes debates par likumprojektu “Par ierobežojumiem ieņemt amatus”Sēdi vada Latvijas Republikas 5.Saeimas priekšsēdētājs  Anatolijs Gorbunovs.Priekšsēdētājs.

Turpināsim sēdi!

Lūdzu, ieņemiet savas vietas!

Turpināsim debates. Vārds deputātam Robertam Milbergam, pēc tam – deputātam Mārim Grīnblatam.

aertR.Milbergs (TB).

Cienījamais Prezidij!

Cienījamie deputāti!

Vispirms uzskatu par nepieciešamu izteikt savu attieksmi par deputāta Olafa Brūvera pausto, ka Latvijai ir bijuši arī okupācijas “zelta laiki”.

Es domāju, ka vergam var būt tikai labāki vai sliktāki vergturi.

Jau sengrieķu domātājs Heraklīts 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas ir teicis, ka zināšanu daudzums vēl nerada sajēgu. Acīmredzot arī likumu daudzums pats par sevi vēl nerada tiesisku valsti. Tiesisko normu ievērošana ir sarežģīts process, kuru lielā mērā nosaka valsts institūcijās strādājošās amatpersonas. Sevišķi būtisku nozīmi šīs amatpersonas gūst sabiedrisko sistēmu maiņas laikos, kad veco likumu sistēmu nomaina jauna. Mūsu sabiedrība pašreiz atrodas ceļā no totalitārisma uz demokrātiju. Citu valstu pieredze liecina, ka šajā procesā būtiski svarīga ir atbilstoša ierēdņu nomaiņa. To pierāda procesi postkomunistiskajā Čehoslovakijā, kur darbojas likums par ierobežojumiem ieņemt amatus – analogs mūsu piedāvātajam projektam. To pierādīja denacifikācijas process Vācijā, kuru, kā saka paši vācieši, paldies Dievam, līdz 1949.gadam, līdz pirmajām vēlēšanām, veica sabiedroto varas institūti. Arī mūsu sabiedrībā šāda likuma nepieciešamību nosaka šie kopš 1990.gada 4.maija aizvadītie trīs gadi, kad praktiski jebkuram vecās sistēmas amatvīram bija visas iespējas pierādīt savu godprātīgo kalpošanu tautai, kura taču dāvāja savu uzticību, nevaicājot un nešķirojot, vai šī amatpersona ir bijusi kompartijas nomenklatūrā vai okupācijas varas represīvajās struktūrās.

aqwDiemžēl brīnumi nenotika.

Foto: VDK īefiltrētais aģents starp klaida latviešiem, Olafs Brūveris. Šim latvju tautas atkritumam krievžīdu okupācija esot bijusi “zelta laiki” !!! Jautājums tikai kuriem, apšautajiem, deportētajiem, nomocītajiem vai tadiem jūdasu pabirām kā brāļiem Brūveriem, Pāvilam un Olafam(migla sarkanā-nolādētā) ??? http://tautastribunals.eu/?p=251

Lielais vairums šo amatvīru, atrazdamies pie varas, ciniski izmantoja to, lai risinātu personisko interešu problēmas. No partijas darboņiem viņi pēkšņi kļuva par ievērojamiem privātīpašniekiem un uzņēmējiem. Šeit vietā ir citēt Latvijas Universitātes profesora Bojāra teikto: nedrīkst būt nekādu iebilžu pret jebkuras personas uzņēmējdarbību, taču valsts ekonomiskās un politiskās varas saglabāšana tās pašas no totalitārās sistēmas pārmantotās antidemokrātiskās nomenklatūras rokās apdraud demokrātiskās reformas sabiedrībā.

Sevišķas bažas Rietumu aprindās rada transformējušās komunistu oligahijas sakari ar organizēto noziedzību, kas, piemēram, Lietuvā jau ķērusies pie individuālā terora. Vai Vagnoris pārspīlē, apgalvojot, ka lielākā daļa Lietuvas mafiozo komercstruktūru ir izveidotas ar VDK un partijas kapitāla palīdzību? 27.oktobrī Rīgā notikušajā zinātniski praktiskajā seminārā par organizētās un transnacionālās noziedzības stāvokli, tās attīstības tendencēm un cīņas formām Igaunijas Iekšlietu ministrijas Centrālā izmeklēšanas departamenta padomnieks Lepa kungs burtiski atkārtoja Vagnora teikto, papildinot ar to, ka Igaunijā organizētajai noziedzībai ir sakari ar valsts augstākās varas institūciju amatpersonām. Komunistiskās nomenklatūras administratīvi birokrātiskā sistēma transformējusies privātīpašnieku varā.

 Rezultāts šodien ir acīmredzams: tauta grimst postā un nabadzībā, sabiedrībā valda tiesiskais nihilisms, draudošus apmērus iegūst organizētā noziedzība, un mūsu mērķis – tiesiska valsts un demokrātiska sabiedrība – attālinās.

awwBūtisks kļūst jautājums – cik tālu Latvija ir no kriminālpolitiskās mafijas varas?

Foto: Šeit redzams nolādēts latviešu tautas bende žīds Godmanis: slepkava, čekists, krievu spiegs Austrijā, KGB kartotēkas iznīcinātājs, Latvijas valsts nīdējs. Apzadzis latviešu tautu grandiozos apmēros!!! Uz šī izdzimteņa kontiem ir vairāk kā 600 miljonu dolāru. Ceļ objektus 11 pasaules valstīs !!! Pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā tiks pakārts ANO pagalmā par genocīda veikšanu pret latviešu tautu. Nāves sods tiks izpildīts pēc visiem starptautiskiem Likumiem. Neviena pasaules valsts pret to neiebildīs. Ārprāta noziegumi pret cilvēci netiks piedoti… . Godmanis un viņam līdzīgie ir tie, kuri sagatavo labvēlīgu augsni, lai dzimtu tādi slepkavas kā Andersi Bēringi-Breiviki !!! http://tautastribunals.eu/?p=1593

Tāpēc mēs uzskatām, ka, lai panāktu radikālu pagriezienu sabiedrības procesā, mums, pamatojoties uz citu posttotalitāro valstu pieredzi, ir jāveic sabiedrības sanācija jau jaunā ierēdņu korpusa veidošanās pašā sākumā.

“Latvijas ceļa” piedāvātais likumprojekts “Par civildienestu” ir realizējams vienlaikus ar mūsu frakcijas piedāvāto likumprojektu “Par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus”.

 Tās ierobežojumu normas, kuras piedāvā frakcija “Latvijas ceļš” savā projektā “Par civildienestu” un projektā “Par valsts un pašvaldību iestāžu personāla reformu”, nav konsekventas un pilnīgas, tāpēc to realizācija nesasniegs mērķi.

Šie projekti paredz ierobežot tikai represīvo iestāžu bijušos darbiniekus; tajos ir aizmirsta kompartijas nomenklatūra, kura ir faktiskais mūsu valsts okupācijas, kolonizācijas un pret latviešu tautu vērstā genocīda organizators.

Frakcijas “Latvijas ceļš” likumprojekta “Par civildienestu” 12.pantā ir paredzēts, ka priekšroka dodama ierēdņiem, kuri jau strādājuši attiecīgajos amatos, un tie lielākoties ir nomenklatūras pārstāvji. Bet likumprojekta “Par valsts un pašvaldību iestāžu personāla reformu” 6.pantā teikts, ka partijas nomenklatūras darbiniekiem priekšrocību nav.

Šādas pretrunas rezultātā likums, protams, nestrādā, un atkal ir iespējams to interpretēt saskaņā ar atsevišķu amatpersonu personisko attieksmi.

Mēs piedāvājam principiālu šīs problēmas risinājumu: ir precīzi jānosaka to personu loks, uz kurām attiecas ierobežojumi, un tikpat precīzi jānosaka arī amati, kurus šīs personas nedrīkstētu ieņemt noteiktu laiku.

Tikpat precīzs ir mūsu likumprojektā paredzētais šā likuma realizācijas mehānisms, kura pamatprincips ir tāds, ka neviens nevar tikt ierobežots citādi kā tikai saskaņā ar likumu. Saskaņā ar šo likumu jebkuras personas atrašanos amatā var apstrīdēt tikai tiesā, kuras lēmums ir jāpublicē neatkarīgi no tā, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Šis ir ļoti nopietns princips, kas nepieļaus dažādu apmelojumu un “raganu medību” attīstību.

Tagad, protams, nav 1991.gada rudens, kad tapa pirmās šā likumprojekta tēzes. Situācija ir mainījusies, un mūsu rīcībā ir šo amatpersonu nostrādātais laiks konkrētos amatos, kurš neapšaubāmi būtu jāizvirza par vienu no vērtējuma kritērijiem. Taču konceptuāli nav šaubu par to, ka likumprojekts par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus ir atbilstošs pašreizējai situācijai mūsu sabiedrībā un ir konkrēts problēmas risinājums, tāpēc es aicinu balsot par šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

1993.gada 04.novembra 5.Saeimas plenārsēde.

===============================

H-86-3Domājiet, analizējiet un neaizmirstiet!

Šodien ir 2011.gada 26.jūlijs. Likums “Par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus” ar LC grozījumiem ir darbojies, bet kāds ir rezultāts?
Uzskatu, ka tieši šo dienas situācija ir skaidra zīme, ka nepadarītais darbs ir nesis savus velnišķīgos augļus. Savas domas neesmu mainījis un vēl šodien ir iespējams līdz galam paveikt kādreiz neizdarīto.

Roberts Milbergs , 5.Saeimas deputāts, tagad biedrības “Grupa A” valdes priekšsēdētājs

27.07.11

http://tautastribunals.eu/?p=2465

You may also like...

4 Responses

 1. info saka:

  Godmaņa “sasniegumi”:
  1)atteicas no 500 milj LS par Lattelekom daļu pārdošanu, vēlāk nolēma, ka pietiks saņemt 100 – 150 milj. Faktiski nesaņēma neko valsts buudžets.
  2)kopā ar Slakteri (kurš ir tāds pats avantūrists) PAREX bankā iegrūda 1000 milj LS (1 miljardu), klaji parkāpjot likumu par budžetu, un šī summa ir līdzvērtīga 25% Latvijas valstas budžeta vai, citā salīdzinājumā, līdzvērtīga summai (pārrēķinpt uz iedzīvotāju skaitu valstī) 120 miljadi USD vienas bankas glabšanai Krievijā vai 300 miljardi USD vienas bankas glābšanai ASV. Ne Krievija , ne ASV nekad uz tik pašnāvniecisku soli nav gājusi un , protamas, neies, bet Latvijas šeftmaņi uz to gāja. Banku pārņēma bez audita. Bankā ir veiktas nelegālas un it kā legālas auksta riska operācijas, kur zaudēta vai aizplūdusi milzīga nauda,un šīs operācijas cenšas noslēpt. Janvāra audits joprojām ir slepens. Bankai vēl vajadzēs ap 500 milj Ls, ko izmaksāt noguldītājiem, kuriem tagad novilcina izmaksas (jo nav naudas). Tieši tādēļ SVF vēl joprojām nav bankas akcionārs – nav ko sasmērēties, vispirms vajag notušēt visus melnumus, lai nebūtu līdzatbildīgs. Lai to melno darbu dara Latvijas valsts kā akcionārs un Melngailis kā ieliktais pārstāvis. Faktiski šis miljards ir zaudēts (par 90%). Un šī miljarda liela daļa ir no pensiju fonda nozagta nauda, kur zādzības organizators ir I.Godmanis!
  Tatad kopējā Godmaņa bilance ir zaudējumu nešana Latvijas valsts budzetam aptuveni 2 miljardu Ls vērtībā (1,5 miljardi PAREX parņemšana un 0,5 miljardi no atteikšanas pardot LATTELEKOM valsts daļu). Bet ir jau vēl citi zaudējumi, kurus Godmanis radījis neperofesionalitātes, avantūrisma, pašpārliecinātības un savas bonapartisma slimības dēļ. Ja tā nebūtu, mēs tikai nedaudz atpaliktu no Lietuvas un Igaunijas.
  Vēl piezīmešim, ka Godmaņā pirmā uznāciena laikā (1992-1993) viņa vadībā tika iznīcināta visa Latvijas rūpniecība, arī tā, kur pat bija pieteikušās lielas ārvalstu kompānijas to attīstīšanā, realizēja privatizāciju, kas tā pati īpašumu izlaupīšana, piesedzoties ar fiktīvu vērtspapīru – sertifikātu, vien bija.

 2. AG saka:

  Kā tur ir ar paša Milberga sasitību ar čeku?

 3. Eduards saka:

  Aivar,ja Tev ar loģisku secinājumu izdarīšanu IR PROBLĒMAS,tad nepiesārņo šo vietni…
  Info Patiesi ir aprakstījis Gudmana ,,darbus”-es zinu ari’privātas dabas noziegumus…

 4. advokatslv saka:

  2006.gada 18.jūlijā stājās spēkā tiesas spriedums par to, ka Roberts Milbergs nav un nav bijis “čekas aģents”. Pēc divpadsmit gadu ilgas tiesāšanās.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.