Satversmes 110. pants kā HIBRĪDKARA AIZSEGS !

 Satversmes 110. pants (pašreiz spēkā esošā redakcija)  

“110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības”.   (15.12.2005. likuma redakcijā, kas stājās spēkā 17.01.2006.)      

 Satversmes 110. panta grozījumu redakcija (tautas nobalsošanai)  

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādu grozījumu: Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:       “110. Valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti – un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija. Valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis. Valsts aizsargā vecāku tiesības un viņu brīvību nodrošināt bērniem audzināšanu saskaņā ar savu reliģisko un filozofisko pārliecību.
Valsts īpaši palīdz bērniem ar invaliditāti un vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā arī mātēm un tēviem, kuri bez otra vecāka gādā par bērniem”.  

LRTT: Satversmes 110. Pants un viss, kas ap to grozās(izmaiņas- parakstu vākšanas), ir destruktīvs pēc BŪTĪBAS. 110. Pants izsaka visu un nekādas izmaņas tajā nav vajadzīgas(Ja uzrodas kaut kādas osipovas vai laviņi, kuri to grib interpretēt “pa savam”, tad viņiem ir jānorada viņu vieta, proti, pie “atkritumu” urnas…). Viss lakoniski un saprotami pasacīts ! Drīzāk jau LABOJUMS, kurā pieminēta reliģija, ienes pilnīgi nevajadzīgu ideoloģisku(audzināšanas) destrukciju.

Visa šī bļaustīšanās ap HOMOSEKSUĀLISMU, ir tikai tamdēļ, lai sētu naidu un nesaticību sabiedrībā tai laikā, kad notiek brutāls HIBRĪDKARŠ PRET Latvijas Valsti. Homoseksuālas ievirzes cilvēki ir bijuši, ir un būs vienmēr ! Mēs esam gadu tūkstošiem ar viņiem labi sadzīvojuši un arī sadzīvosim nākamās tūkstošgades. Nekas nav spējis ietekmēt savienību starp  SIEVIETI un VĪRIETI ! Visu šo jezgu rada mūsu valsts ienaidnieki tikai tamdēļ, lai mēs būtu sašķelti.

Kāpēc šiem “aktīvistiem” neizvērst parakstu vākšanu, lai īstenotu Saeimas 1996. g. pieņemto LIKUMU par OKUPĀCIJU, kas tika nekavējoties ievietots zem “trejdeviņām atslēgām” ?

Ja būtu novērstas OKUPĀCIJAS SEKAS, – likvidētas okupācijas varas represīvas iestādes, tiesāti to barveži, kuri veica genocīdu pret Latvijas Republiku un latviešu tautu, tad mēs varētu dzīvot tik pat mierīgi kā dāņi, norvēģi, spāņi… Nebūtu problēmas ne ar valodu, ne “cilvēktiesībām” Gopoņenko izpratnē un arī ne ar netradicionāli orientētajiem līdzpilsoņiem.

20.02.22

Deklarācija par Latvijas okupāciju

Latvijas tautas augstākā pārstāvības institūcija Saeima vēršas ar šo deklarāciju pie pasaules valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai atgādinātu mūsu tautas un valsts traģisko likteni XX gadsimtā.

Latvijas Republika tika proklamēta 1918.gada 18.novembrī,un 1921.gada 22.septembrī tā kļuva par Tautu Savienības locekli. Latvijas kā neatkarīgas valsts attīstību pārtrauca divu totalitāro lielvalstu – nacionālsociālistiskās Vācijas un komunistiskās PSRS 1939.gada 23.augustā noslēgtais neuzbrukšanas līgums (Ribentropa – Molotova pakts), kura mērķis bija sadalīt Eiropu ietekmes sfērās. Pārkāpjot starptautisko tiesību pamatprincipus, kā arī Latvijas un PSRS noslēgtos līgumus, PSRS 1940.gada 17.jūnijā ar militāru spēku okupēja Latviju un nelikumīgi iekļāva (anektēja) to PSRS sastāvā. Līdz ar to Latvijā tika ieviests PSRS politiskais režīms un tiesiskā sistēma.

1941.gada vasarā, sākoties Otrā pasaules kara darbībai Latvijas teritorijā, to okupēja nacionālsociālistiskā Vācija, kas iedibināja savu režīmu, veica deportācijas un citas represijas pret iedzīvotājiem, kā arī izmantoja Latvijas teritoriju citu okupēto valstu iedzīvotāju iznīcināšanai.

Otrā pasaules kara beigu posmā PSRS atjaunoja savu okupācijas režīmu Latvijā.

1944.gadā Krievijas teritorijai nelikumīgi tika pievienota Abrenes apriņķa daļa (ap 2000 km2).

Visā okupācijas laikā PSRS mērķtiecīgi īstenoja genocīdu pret Latvijas tautu, tā pārkāpjot 1948.gada 9.decembra Konvenciju par genocīda nepieļaujamību un sodīšanu par to. Okupācijas režīms iznīcināja nevainīgus cilvēkus, vairākkārt veica iedzīvotāju masveida deportācijas un citas represijas, nežēlīgi sodīja tos, kuri bruņotā vai citādā veidā iestājās par Latvijas neatkarības atjaunošanu, prettiesiski un bez atlīdzības atsavināja Latvijas iedzīvotājiem īpašumus un apspieda brīvas domas izpausmes. PSRS vadība mērķtiecīgi iepludināja Latvijā simtiem tūkstošu migrantu un ar to palīdzību centās iznīcināt Latvijas tautas identitāti. Šīs politikas rezultātā latviešu kā pamatnācijas īpatsvars samazinājās no 77 procentiem līdz 52 procentiem.

Desmit gadus pēc Otrā pasaules kara beigām Latvijā turpinājās bruņota pretestība PSRS okupācijai. Pretošanās kustībā piedalījās vairāk nekā 30 000 nacionālo partizānu un viņu atbalstītāju. Pēc tās apspiešanas, neraugoties uz padomju režīma represijām, pretestība turpinājās citās formās.

Jau pirms PSRS sabrukšanas Latvijā sākās plaša tautas kustība par valsts neatkarības atjaunošanu mierīgā un demokrātiskā ceļā. Šai kustībai 1990.gada vēlēšanās izdevās iegūt vairākumu augstākajā pārstāvības institūcijā – Augstākajā padomē, kura tā paša gada 4.maijā pieņēma Deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, nosakot pārejas periodu neatkarīgas valsts atjaunošanai de facto. Šī deklarācija pasludināja, ka 1940.gada 17.jūnija PSRS militārā agresija ir kvalificējama kā starptautisks noziegums.

Pateicoties Latvijas tautas gribai un pasaules demokrātisko spēku atbalstam, valsts neatkarība tika atjaunota 1991.gada 21.augustā.

Latvijas Republikas Saeima apliecina, ka Latvija, neturot naidu un neprasot atriebību pagātnes dēļ, vienmēr neatlaidīgi atgādinās un aicinās saprast savas tautas traģisko likteni, jo pusgadsimtu ilgā okupācija ir izraisījusi smagas, pašu spēkiem vien grūti pārvaramas sekas. Latviju satrauc arī tas, ka Krievija nav atzinusi PSRS veikto Latvijas okupāciju un nevēlas balstīties uz 1920.gada 11.augusta Latvijas un Krievijas miera līgumu, ar kuru Krievija uz mūžīgiem laikiem atteicās no pretenzijām uz Latvijas teritoriju.

Tāpēc Latvijas Republikas Saeima tautas vārdā aicina pasaules valstis un starptautiskās organizācijas:

1) atzīt Latvijas okupācijas faktu;

2) palīdzēt Latvijai likvidēt okupācijas sekas, sniedzot tai politisku un ekonomisku palīdzību;

3) atbalstīt to personu centienus, kuras vēlas no Latvijas atgriezties savā etniskajā dzimtenē un no ārvalstīm – savā tēvzemē Latvijā.

Saeimas priekšsēdētāja I.Kreituse

Rīgā 1996.gada22.augustā

You may also like...

9 komentāru

 1. AGs saka:

  Tas. kurš pats cietumā bijis gailis.vienmēr citus gaiļus aizstāvēs, zināma lieta! :)))

 2. Maiss ir caurs. saka:

  Saskanjaa ar SAVU religisko un filozofisko parliecibu……

  Ja praktizejoss satanists,ja pedofils,ja sodomists,ja svingers….. VISS skaisti aiziet zem SAVA PARLIECIBA. Nu,tak ne jau Raditaja Likums.
  SAVS likums. Zem pretigaa vaarda ,,religija,, slepjas kada ragaina smirdetaaja milziigaas aprises. Un tak osipovu jegova jaaieliek
  Latviesu Satversmee.
  Osipovi ,jau 300 gadus SAVUS likumus diktee visur ,kur tie nonaak. Stradaat negrib,bet komandet. Pie tam ,komande neko no lietam
  nesaprotot,bet MULKJIS JAU NEZIN ,ka vinjs ir TADS…
  Kur ir tie,tur posts un kaila zeme.
  Un patiesam ir vienalga ar diviem vai trim pirkstiem skibu krustu uzmet . Launums nak taapat.
  Ari KARMA – leni,bet nak.

 3. Tikai Fakta konstatācija! saka:

  2) palīdzēt Latvijai likvidēt okupācijas sekas, sniedzot tai politisku un ekonomisku palīdzību;

  Šis punkts tika no kangariem-komunistiem pieņemts ar slēptu domu, ka nekad netiks pieļauta tā īstenošana un tas arī ir acīm redzams fakts, par 4.maija valdības, politiķu un partiju nodevību pret Latviešu valsti un pret latviešu tautu!

 4. Mēs arī tā domājam! saka:

  Lieliski formulēta neapšaubāma patiesība,ja komunistu kangari ar okupantu neliešiem nebūtu uzurpējuši varu:

  Ja būtu novērstas OKUPĀCIJAS SEKAS, – likvidētas okupācijas varas represīvas iestādes, tiesāti to barveži, kuri veica genocīdu pret Latvijas Republiku un latviešu tautu, tad mēs varētu dzīvot tik pat mierīgi kā dāņi, norvēģi, spāņi… Nebūtu problēmas ne ar valodu, ne “cilvēktiesībām” Gopoņenko izpratnē un arī ne ar netradicionāli orientētajiem līdzpilsoņiem.

 5. Pārmaiņas saka:

  Atbilde. Mēs arī tā domājam! 2022. gada 21. februāris 23.58

  Domāju, ka to saprot daudzi, tomēr deva priekšroku dzīvot šodienai, nevis cīnīties. Un arī iespēju spraugas sistēmā netika atstātas, lai pieļautu pretstāvēt 4.maija kliķei.
  Veiklie, nekaunīgie un izmanīgie tika pārvilināti ienaidnieku pusē vai paši pārmetās, jo tur kur zog un veic kriminālus darījumus, vienmēr ir mazāk pūļu un biezāks rieciens.
  Un vēl, dažas pārdomas par turpmākajiem scenārijiem. Armija Putinam protams ir liela, bet uz liela mēroga draudiem tā nav spējīga, jo cik novēroju, tad daudzi atsakās karot un pie pirmās izdevības iebēgs krūmos. Balstoties uz šo secinājumu, kremļa mērķi netiks sasniegti kā plānots, tāpēc pieļauju lielu iespējamību, ka tiks izmantoti kodolieroči. Par to brīdina arī vairāki ziņu kanāli. Labāk būt gataviem uz ļaunāko, nekā mūs pārsteidz nesagatavotus. Protams sagatavoties var, ja ir lieki līdzekļi un iepējas, kas daudziem diemžēl ir liegtas. Nebūs protams arī ierindas cilvēkam vietas retajās patversmēs, kas pie nelielas izdomas var kļūt par teicamiem slazdiem politmafijai kā pateicība rūpēm par tautu.

 6. Neslikti par perversajiem LV tronī! saka:

  Par šausmoņiem vadībā: 20:20, 22. februāris 2022
  Melna, kropla tumsa šo “mākslinieku” smadzenēs valda- un uz “modern mākslas” pjedestāla visai sabiedrībai ar varu un meliem uzbāž perversus tizleņus, slēptus pedofīlus, smagu noviržu transpersonas, karojošās un padevīgās lesbietes utt. Visu šo neveselo tipu ņudzekli uztiepj mūsu sabiedrībai, kā progresīvus, kā pretekļu un šausmoņu “modernās” gara gaismas nesējus! Nekrofīli un pedofīli savu skapja izlīšanas rindu jau gaida, ko šādi tiem bruģē “propesori” brektes, bikšes un citi smagi slimi zābaķeļi un čības.

 7. No LV masu mēdijiem, kamēr nav izdzēsts saka:

  Gandrīz tieši par brektēm 0:11, 23. februāris 2022
  dbbt71koj2eu6x 23.02.2022 00:15:36 D. Z. 22.02.2022 19:18:13 Tiesnesei pārtikušas vecumdienas ir nodrošinātas. Var rakstīt atlūgumu jau rīt. Trīsdesmit gadus puvusī tiesu sistēma smird arvien stiprāk . Kas ir jāizdara lai Latvijā iesēdinātu uz gadiem desmit ? Jānozog kaimiņam ne tikai divas zaptes burkas , bet arī cūka ? Miljonu fenderešana no tautas un korupcija milzīgos apmēros – tā č…
  ———————————————————————————————————————
  Bet, neaizmirstiet, ka runa jau nav tikai par valsts apzagšanu, bet par apsurdo principu, ka personas, kas padevīgi kalpoja okupantiem, visādu līmeņu komunistu vadošajos posteņos, joprojām tur ir! Visi mūsu tautas kangari nav nabadziņi, kas kaisa sev pelnus uz pauriem, bet gan sazagušies lielkungi un lembis nav izņēmums! Kamēr mēs – tauta to pieļausim, kamēr rāmi un gļēvi noskatīsimies uz sarkano kangaru un okupantu valsts iznīcības “kopdarbu”, uz bezgala nodevīgo okupantu naturalizāciju un klusēsim, būs latviešiem krahs! Kremlinu naturalizācija, kā nāciju iznīcinošs ir noziegums, kas, ja netiks apturēts, tad tas būs mums visiem jau tuvā nākotnē 1918. gada senču izcīnīto uzvaru un cerību gals! Okupantu masveida pilsonības došana ir 4.maija varturu smagākais noziegums, kas vistraģiskāk etniski skārs mūsu tautas jauno paaudzi, ja nemodīsimies, ja neko kopīgi un enerģiski nemainīsim!

 8. Aelita saka:

  Labi, ka Grantiņš tomēr publicē dažādus viedokļus.
  Man nebija naida pret homoseksuāliem cilvēkiem. Bet, kad es internetā pajautāju – kāpēc to lietu vajag tik cītīgi propagandēt? Ne tikai to, tv ir bijusi arī abortu propaganda, rādītas arī nomācošas filmas ar sātanisma noskaņu, bija pat filma par sadistu klubiņu, tādi cilvēki arī attaisnoti. Un, ja es pret to iebilstu, tad man ir jāuzrīko vajāšana? Es iebildu arī pret 90.- to gadu bandītismu. Tā kā manā pasta kastītē tika samesti manu vajātāju preses izdevumi ar manām karikatūrām, tad es apmēram zinu, kas man uzbrūk – tur bija gan Ir, gan Nra, pat no pretējām nometnēm. Un ielu teātrī darbojās gan latvieši, gan krievi. Varētu domāt – kas tur liels! Bet, ja tev rada iespaidu, ka tev visur seko, kur tu ej, vēl dod mājienus, ka dzīvoklis un telefons tiek noklausīts, tas spēj radīt reālu paranoju, var sajukt prātā vai darīt sev galu. Es noturējos tāpēc, ka ģimenē no manis bija atkarīgi cilvēki, kas jāaprūpē.
  Draņķīgi ir arī tas, ka spēlītēs iesaistīja arī bērnus, būtu vismaz viņiem izvirtuļi likuši mieru…
  Vakar tv rādīja, kā Krievijā spīdzina ieslodzītos. Protams, briesmīgi. Bet psiholoģiska vajāšana nav labāka. Par Zersetzung metodi jau rakstīja Pietiek, arī mūziķis un rakstnieks Atis Priedītis par to ir rakstījis. To tā īsti var saprast tas, kas to piedzīvojis.
  Arī Rids Bruners rakstīja ko par helikopteriem, tas ir no tās pašas operas. Tas tikai nozīmē, ka vajātājiem rokas ir garas.
  Un, lai nebūtu kādu aizdomu, es atbalstu ukraiņu tautu viņu cīņā.

 9. RB - Aelita saka:

  Vakar uzrakstīju atbildi vairāku lappušu apjomā, jo tēmas ir svarīgas. Tur bija arī nedaudz manas domas par Ukrainas karu. Šodien tas vairs nav aktuāli, jo aktīva kara darbība ir sākusies. Tomēr raksts nav par karu. Attiecībā uz pārējo rakstā nekādas būtiskas korekcijas nav vajadzīgas.

  Rakstu nosūtīju arī LRTT, ja ir interese, to var palasīt šeit https://societyandnature.org/2022/02/fronte-bez-parmainam/ . Patiesībā, es gribētu ieteikt to palasīt laikā, kad izskan agresīvi un naidpilni aicinājumi attiecībā par Ukrainas karu. Gribētu aicināt atturēties no radikāliem izteicieniem, jo tas nav tautas karš, tas nav mūsu karš un nevajag uz to prasīties.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *