Kāmēr nebūs vajadzīgais skaits TAISNO NOKAUTS, nekas nemainīsies !

Šajā foto-matricā jūs variet skatīt drausmoņus- sumpurņus daļēja cilvēka veidolā. Tie ir sātaniski viepļi, kuriem ar cilvēci un cilvēcību nav nekas kopīgs. Kas ir Stukāns, mēs zinām no “čekas maisu” izpētes komisijas un J. Ādamsona izteikumiem ! Guļāns ar savu dēlu iesaistīts starptautiskā noziedzības kartelī. Borovkovs ir PSRS noziedzīgo struktūru pārstāvis un “čekas maisu” revidētājs, līdz padusēm notraipījies ar latviešu tautas asinīm. Bunka,– komunistiem nevēlamo personu likvidētājs. Čekas ģenerāļa A. Bunkas audžudēls. Hāgas TRIBUNĀLA kontingents ! Visus viņus vieno ārprāta naids pret L. Grantiņu H-86 & LRTT, jo viņš ir vienīgais, kurš atklāti runā par viņu noziegumiem pret cilvēci un latviešu tautu. Neviens zvērs nevar līdzināties ļaunumā ar šiem asinssuņiem !

“Kāmēr nebūs vajadzīgais skaits TAISNO NOKAUTS, nekas nemainīsies !” (Tie ir briesmīgi vārdi, kas rakstīti SVĒTAJOS RAKSTOS par”pēdējiem laikiem”!)

D. Mita bija viena no tām tiesnesēm, kura nebaidījās atklāt savus personīgos uzskatus un vērtības. Atbildot uz žurnāla “Jurista Vārds” jautājumu, kāds ir likums, kuru noteikti vajadzētu tūlīt pat pieņemt vai grozīt, D. Mita teikusi: Es apsveiktu jebkuru likumdevēja un valdības iniciatīvu, kas veicina bērnu dzimstības pieaugumu Latvijā un to, lai bērni izaug par izglītotiem un patstāvīgi domājošiem cilvēkiem”.

“Mūžībā devusies Augstākās tiesas senatore Dace Mitahttps://jauns.lv/raksts/zinas/483739-muziba-devusies-augstakas-tiesas-senatore-dace-mita?fbclid=IwAR1Io88TPCc0eaYKiB8LpXJ_IwFCTa6vLZdiv4hHLMN–hZ0iRPJ1cWQcxU

Ja paskatāmies skopo informāciju par nelaiķi un patreizējo Latvijas “morālo seju”, rodas jautājums: vai Dace Mita brīvprātīgi devās šai “ceļojumā”, vai tomēr… ? Mēs atceramies “cik brīvprātīgi” devās Mūžībā tieši tā Satversmes Tiesas tiesnese- Kristīne Krūma, kura bija pret Abrenes atdošanu Krievijai !

Es apsveiktu jebkuru likumdevēja un valdības iniciatīvu, kas veicina bērnu dzimstības pieaugumu Latvijā un to, lai bērni izaug par izglītotiem un patstāvīgi domājošiem cilvēkiem”.

Ar šo teikumu Viņa parakstīja savu nāves spriedumu ! 4. maija noziedznieku banda sastāv 100%tīgi no bijušajiem komunistiem čekistiem, viņu radiniekiem ! Neviens SVEŠINIEKS ne tuvu netiek pielaists pie varas grožiem. Tiek nekavējoties likvidēti tie, kuri varētu apdraudēt šo sumpurņu bandu.

Likvidēti tiek visi, kuri aizstāv LATVIEŠU TAUTU !

Atceramies tikai, ko par to visu runāja vēsturnieks Indulis Ronis ? Kad I. Ronis sāka runāt par komunistu noziegumiem, Jānis Stradiņš(kurš vēlāk izrādījās VDK “KARTES” īpašnieks) darīja visu, lai viņu atlaistu no darba un iedzītu pilnīgā nabadzībā un vēlāk arī noslepkavotu.

Daudz I. Roņa dokumenti atrodas pie manis !!! Un tad arī ir saprotams, kāpēc manu dzīves vietu “kartografēja” dižais VDK radītais disidents Jānis Rožkalns… .Bijušā prokurore Biruta Loze uzrakstīja ZIŅOJUMU par čekistu A. Borovkovu un dažas stundas pirms tā nodošanas Viloram Eihmanim, tika noslepkavota.

Dokuments bija paredzēts publicēt LRTT i- vietnē ! Bija reiz tāds Uldis Sēne, kurš publicējās pie Lato Lapsas. Viņš bija putinisma- Krievijas impērijas piekritējs. Kādā atklātā Feisbuka dialogā viņš pateica vārdus: “Ja tu, Grantiņ, zinātu to, ko es, tad savas domas mainītu…” Es viņam arī atbildēju: domāju, ka esi sev parakstījis nāves spriedumu. Pēc tam viņu atrada Baltijas jūras ūdeņos.

Tas pats notika arī ar manu advokātu Pāvelu Rebenoku ! Zinu, par ko un kas viņu zvērīgi noslepkavoja… . Atgriezīsimies pie Daces Mitas TEIKUMA un kāpēc viņa to pasacīja ? Tāpēc, ka visi pie varas esošie bandīti, sākot no U. Seska(Liepāja) un beidzot N. Ušakovu(Rīga), ir veikuši slēpto genocīdu pret latviešu etnosu. Nedz Liepājā, nedz Rīgā apzināti netika celti latviešu bērnudārzi !!! To visu taču D. Mita redzēja ne sliktāk par mani ! Mazajā Liepājā vien, 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas, trūkst 1000 vietas latviešu bērniem ! Pa šiem neatkarības gadiem nav uzcelts neviens bērnu dārzs, bet liepājnieki labi atceras, cik Padomju laika bērnudārzus tieši Seska & Aizezera banda izdemolēja, lai tos varētu izpārdot !!! Toties kontrabandistam U. Seskam, vistiešākajam žurnālista Matīsa slepkavam, ārzemju kontos ir neskaitāmi miljoni !

N. Ušakovs Rīgu pataisīja par Krievijas guberņas “piepilsētu” ! Zaga ar “Sakaņu” simtiem miljonu !!! Šeit vēl varētu neskaitāmus latviešu vārdus nosaukt, sākot no Podnieka un beidzot ar Lāmu, kuri tika no šodienas varas pārstāvjiem noslepkavoti. Un, vai ir kāds slepkava noķerts ? Nav !!! Šodien cilvēku noslepkavot “dabiskā ceļā”, nav nekādas problēmas… . Un, vai būs tāds cilvēks, kuram neuzmetīsies zosāda, kad aizdomās, kas ir tie, kuri šodien mūs pārstāv Eiropas Savienībā ? Varētu jau vēl turpināt visus šos 4. maija kliķes noziegumus uzskaitīt uz neskaitāmām lapām… .

05.02.22

Mārtiņš Mīts, Zigrīda Mita visu zina.

In Memoriam: Augstākās tiesas senatore Dace Mita (1973–2022) – dvēselē žurnāliste

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Dace Mita pāragri aizsaukta mūžībā.

27.01.2022.
RITUMS ROZENBERGS

Aizsitas elpa, uzzinot par tik jaunas, konservatīvi patriotiski domājošas senatores aiziešanu.

“Neatkarīgajai” senatore D. Mita kļuva labāk zināma darbā pie grāmatas “Tiesas un mediju komunikācija”, kura tika radīta Tiesību zinātņu pētniecības institūta valdes priekšsēdētāja, profesora, Dr. iur., Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekļa Ringolda Baloža vadībā. Darbā pie šīs grāmatas atklājās, ka ne visi senatori vairās no plašsaziņas līdzekļu uzmanības. D. Mita bija viena no tām senatorēm, kura aicināja tiesnešus aktīvāk komunicēt ar presi un vienkāršā, saprotamā valodā skaidrot tiesu pieņemtos lēmumus. 2020. gada vasarā intervijā “Neatkarīgajai” D. Mita teica: “Varam runāt par to, kā mēs nonācām pie secinājuma, ka tiesu varai ir nepieciešams aktīvāk komunicēt. Ar kolēģi Dzintru Baltu mēs astoņus gadus darbojāmies Tiesnešu ētikas komisijā, pirmos divus termiņus, kopš tā tika izveidota. Tieši no Tiesnešu ētikas komisijas nāca iniciatīva, ka ir nepieciešams regulējums tiesnešu komunikācijai ar sabiedrību. Tiesneši ilgstoši uzskatīja, ka vienīgā saruna ar sabiedrību notiek caur spriedumu. Viss, kas tiesnesim sakāms par lietu, tiek ierakstīts spriedumā. Tiesnešu ētikas komisijā mēs saņēmām vairākus iesniegumus no sabiedrības. Tajos tika norādīts uz, iesniedzēja ieskatā, viena vai otra tiesneša nepieņemamo uzvedību tiesas zālē. Reizēm pat netika minēts, kā tiesnesis ir izspriedis lietu, proti, kāds bijis lietas rezultāts, bet gan kā viņš ir vadījis tiesas sēdi – bijis dusmīgs, ironisks vai nicinošs. Arī mēs skatāmies televīziju, un arī mēs redzam, kā mūsu kolēģi reizēm aizcērt durvis TV kameru priekšā. Tas neapšaubāmi neatstāj labu iespaidu. Sapratām, ka ir problēma, par kuru ir vērts runāt vispārīgākā līmenī. Tika organizētas diskusijas, kurās mēs aicinājām piedalīties žurnālistus, lai saprastu arī mediju vajadzības, kā mediji no savas puses saredz šo komunikāciju. Gala rezultātā tika izstrādāts Tiesu komunikācijas stratēģijas projekts. Tieslietu padome to atbalstīja, un šobrīd tas ir akceptēts kā Tieslietu padomes dokuments. Tajā ir atspoguļots veids, kā tiesu vara redz komunikāciju ar sabiedrību. Ir dažādi komunikācijas līmeņi, sākot no tā, ka tiek izvietoti informatīvie stendi tiesu namos ar aktuālo informāciju par tiesu lietām, līdz tam, ka notiek tiesnešu tieša un nepastarpināta komunikācija ar medijiem.”

Neilgi pēc šīs intervijas atklājās, ka tieši D. Mitai bija uzdots Senātā iztiesāt “Neatkarīgās” pieteikumu pret Latvijas Universitāti, lai noskaidrotu patiesību par bijušās KNAB direktora vietnieces Jutas Strīķes jeb Annas Potapovas identitāti. Senāta nolēmums “Neatkarīgajai” bija negatīvs, taču D. Mita bija vienīgā no senatorēm, kura atsaucās mūsu lūgumam lēmumu izskaidrot.

“[Savā lēmumā] īsā, koncentrētā veidā mēs centāmies atspoguļot domu gājienu, kāds parasti tiesai ir ejams, kad ir izskatāma lieta, kurā skarti cilvēktiesību jautājumi. Fundaments ir Satversme un tajā noteiktās tiesības, 8. nodaļa. Pēc tam mēs skatāmies, kas ir noteikts normatīvajos aktos, ņemot vērā Satversmi. Šajā gadījumā runa bija par divām tiesībām. No vienas puses, jāņem vērā tiesības uz vārda brīvību, kas ietver žurnālista tiesības iegūt informāciju, lai tālāk to sniegtu sabiedrībai – lai žurnālists varētu izpildītu savu “sabiedrības sargsuņa” lomu. No otras puses, ir tiesības uz personiskās dzīves neaizskaramību. Mums katram ir telpa, kurā mēs citus iekšā varam arī neielaist, ja negribam. Šīs divas Satversmē garantētās tiesības ļoti bieži savstarpēji saduras. Ar to jūs savā darbā noteikti nemitīgi saskaraties. Jūs kaut ko vēlaties sabiedrībai atklāt, bet kāds cits to vēlētos noteikti paturēt pie sevis. Tādēļ tiesai visu laiku ir jāveic svēršana. Satversmes 116. pantā šīs abas tiesības ir pieminētas un ir paredzēts, ka ir tiesības, kuras drīkst ierobežot, juristu valodā runājot – tās nav absolūtas. Tātad, no vienas puses, ir vēlme iegūt, un, no otras puses – vēlme nedot. Satversmes 116. pantā ir teikts, ka tiesībām iejaukties ir jābūt balstītām likumā. Papildus tam, ja notiek iejaukšanās, tad tam ir jābūt ar leģitīmu mērķi. Šie leģitīmie mērķi 116. pantā ir uzskaitīti. Konkrētajā gadījumā tās ir citu cilvēku tiesības. Jūs vēlaties iegūt informāciju, bet cita persona nevēlas izpaust šo informāciju un vēlas izmantot tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Šeit ir samērīguma apsvērumi.

Šajā konkrētajā gadījumā pieteicējs ir preses pārstāvis. Skaidrs, kādi varētu būt mērķi – sabiedrības informēšanas nolūkos. Personiskās dzīves dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju. Tātad jābūt pamatojumam, kādēļ šī informācija nepieciešama, un tad notiek šī svēršana. Šajā gadījumā, izskatot pieteikumu, tiesa nesaskatīja tieši šo pamatojuma daļu.”

D. Mita bija viena no tām tiesnesēm, kura nebaidījās atklāt savus personīgos uzskatus un vērtības. Atbildot uz žurnāla “Jurista Vārds” jautājumu, kāds ir likums, kuru noteikti vajadzētu tūlīt pat pieņemt vai grozīt, D. Mita teikusi: “Es apsveiktu jebkuru likumdevēja un valdības iniciatīvu, kas veicina bērnu dzimstības pieaugumu Latvijā un to, lai bērni izaug par izglītotiem un patstāvīgi domājošiem cilvēkiem”. Uz “Jurista Vārda” jautājumu, kas jūs būtu, ja nebūtu izvēlējusies jurista profesiju, D. Mita atbildējusi: “Reāla alternatīva juristiem bija žurnālisti.” Viņa saviem kolēģiem arī atgādinājusi: “Lai ko jurists darītu, viņam ir liela vara pār cilvēkiem. Atcerēsimies to!”

Mūžībā devusies Augstākās tiesas senatore Dace Mita

D. Mita dzimusi 1973. gadā. Studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, 1995. gadā iegūstot tiesību zinātņu bakalaura grādu un jurista kvalifikāciju. 1998. gadā Padujas universitātē Itālijā D. Mita kļuva par maģistri cilvēktiesībās un demokratizācijas jautājumos. Papildinājusi zināšanas, mācoties gan Latvijas Universitātes Eirofakultātē, gan Ābo akadēmijas Cilvēktiesību institūtā Somijā un Lēvenes Katoliskajā universitātē Beļģijā. Darba gaitas viņa uzsāka 1995. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskajā departamentā, strādājusi arī Saeimas Juridiskajā komisijā, no 1998. gada līdz 2004. gadam – Saeimas Juridiskajā birojā. 2004. gada 1. februārī D. Mita kļuva par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, bet 2006. gadā par tiesnesi Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. Viņa kā “ad hoc” tiesnese piedalījās arī lietu izskatīšanā Eiropas Cilvēktiesību tiesā gadījumos, kad pastāvīgais tiesnesis no līgumslēdzējvalsts nevarēja piedalīties lietas izskatīšanā.

You may also like...

17 komentārs

 1. zināšanai saka:

  Dace Mita un viņas vīrs Mārtiņš Mits mācījās vienā kursā Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dienas nodaļā ar Viloru Eihmanis. Tagad neviens nezina, ko darīs Daces Mitas palikušais virs Mārtiņš Mits, kurš ir bijis Rīgas Juridiskās Augstskolas prorektors un tagad ir Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis? Zināms, kā Viloram Eihmanim bija labas attiecības gan ar Mārtiņa Mita mammu Zigrīdu Mitu, gan arī ar Daci Mitu un Mārtiņu Mitu.

 2. AG saka:

  M.Mīts gan nav tik labs, vai ne? :))) Un kā tu pats, tik taisns būdams, vēl neesi nokauts? :)))

 3. Jautājums mēslu vabolei AG? saka:

  Un kā gan tu AG pats, tik pretīgi jēls būdams, vēl neesi nokauts? :)))

 4. Kad ģlēvulis ag beidzot atbildēs ar saviem vārdiem??! saka:

  Arī no Pārdaugavas
  2022. gada 3. februāris 19.31

  Vēlreiz spilgts piemērs rešņa A.G. divkosībai un gļēvumam, jo ne zilbi neiepīkstas par DDD personīgi ar savu vārdu!
  Receklīgi drebelīga 4.maija ekskomunstu lupata, kas tā baidās no saviem darba devējiem, ka pat atmaskots stulbi locās un izvairās no atbildes, tā tieši sevi 100% nododot!

 5. AG saka:

  Tu grāmatu lasīji, stulbā govs, vai nē?

 6. Resnais receklis saka:

  Spritze macht frei, AG!

 7. Aelita saka:

  Kāds nesen rakstīja, ka šī vietne domāta patriotiem, arī lai parupjāk izlamātos. Kādreiz vajag arī izlamāties, bet žēl, ka nav tādas vietas, kur varētu nopietni diskutēt. Kas notiek citos portālos? Tur komentāros nosaka toni apmaksāti troļļi, kas tāpat netaupa lamu vārdus, it kā cīnoties savā starpā, un cilvēkam no malas tur nav jēgas ko uzrakstīt, tas tajā jezgā pazudīs. Dažās vietās nepieņem anonīmus komentārus, vajag reģistrēties. Tad tikai troļļiem tur ir ko darīt.
  Negatīvā lamu gaisotne interneta komentāros laikam ir vajadzīga, lai parādītu citiem, cik nejauki un kašķīgi tie latvieši ir? Tā radot iespaidu par tautu visumā.
  Protams, tautas naidniekus nevajag glaudīt pa spalvai, kā Blaumanis teica – “mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods, kas postīdams viņu šausta, uz pekli lai rauj to jods”.
  Tāpēc būtu prātīgi izdiskutēt, kas ir tie, kuri grib mūsu tautu nīcināt, vai tie, kas tīko okupēt, vai tie, kas grib samazināt cilvēku skaitu pasaulē, pie viena arī mūs. Vai tie, kas sludina izlaidību un grauj ģimenes vērtības.
  .
  .
  .
  Admins
  Neviens mūs PASAULĒ negrib samazināt- izņemot krievu impēristus, kuri rada blakus apstākļus, lai apgrūtinātu bērnu izaudzināšanu(apzināti neceļot latviešu bērnudārzus). Viss ir mūsu pašu rokās. Cik daudzskaitlīgas ir latviešu ģimenes ? Nevajag runāt lietas, kas neatbilst pat visprimitīvākai loģikai. Kad palasa Feisbuka komentārus, kurus raksta “cienījamas padzīvojušas-korpulentas latviešu tantiņas”, tad patiešām gribas sacīt: vai tu vecā blozga apjēdzi, ko pasacīji ? Un tā nebūt nebūtu jāpieskaita pie lamāšanās, bet ja to pasacīsi, tad ne tikai apvainosies, bet sūtīs TEVI pie psihiatra… Vai neredzam, ka visi tie murgi nāk no aizZilupes ? Viss tas zemiskais idiotisms, ka potes ir lai iznīcinātu cilvēci, Bils Geits masu slepkava, Soross ved pasauli izvirtībā….Satversmes 110 panta manīšanu… Tā ir, patiešām, sātaniska- neattīstītu kreatūru izdarība, kuru veicina iezombēti idioti… . Ja nebūtu šī pandēmija, es nekad nebūtu ticējis, ka starp latviešiem ir tik daudz idioti.

 8. lāsts saka:

  AG 2022. gada 5. februāris 21.42
  M.Mīts gan nav tik labs, vai ne? :))) Un kā tu pats, tik taisns būdams, vēl neesi nokauts? :)))
  ______

  Varenais Aivars Borovkovs neko nevarēja izdarīt, kad paša bērns nomira. Arī Aivars Garda un Līga Muzikante neko nevarēja izdarīt, kad tēvs nomira. Lūk, tā paiet pasaules godība. Nolādēsim, lai
  ātrāk nosprāgst čekas sprāgoņas Aivars Gedroucs, Aivars Garda, Aivars Borovkovs, Aldis Plaudis, Guntis Indriksons, Andris Guļāns, Rihards Bunka, Andris Bunka, Ivars Godmanis, Andris Šķēle, Ainārs Šlešers, Aivars Lembergs!
  .
  .
  .
  Admins
  Viņus lādēt vairs nevajag, jo viņi to ir izdarījuši paši ar sevi… .

 9. Aelita saka:

  Es jau nemaz neuzdrīkstos “cienijamos” oligarhus pieminēt. Bet tā tas ir, lai nedaudzi kļūtu ļoti bagāti, daudziem bija jābūt nabadzīgiem.
  Ir jau tantiņas, kas zvana arī uz radio un tv, varbūt viņām arī maksā par to, tāpat kā ielu teātra aktierīšiem, kas darbojas kādu uzdevumā.
  Kad es aiz vientulības ienācu internetā, arī sāka pētīt – ko es pārstāvu.
  Internetā it kā notiek cīņas starp neoliberāļiem un konservatīvajiem. Bet reizēm tas izskatās pēc acu aizmālēšanas tautai. Piemēram, vietne jauns.lv tā kā būtu liberāļu pozīcijā, bet nra.lv – tādi kā konservatīvie, par zzs, kā zinām. Bet viņi savā starpā vienojušies, katrs reklamē to otro, it kā konkurentu.
  Un tad nu tā sanāk – ja internetā ierodas cilvēks no malas, tad viņš var dabūt brāzienu no abiem flangiem.
  Vēl kāds piemērs – bijusī eirodeputāte Grigule, kas tika ievēlēta Eiroparlamentā ar zzs un miljonāra Krūmiņa atbalstu, solīja iestāties par ģimenes vērtībām, varbūt tāpēc viņu arī ievēlēja. Bet tur viņa viegli pārgāja pie liberāļiem. Nesen vēl Mamikins intervēja savu draudzeni.
  .
  .
  .
  Admins
  Nav nekādi LIBERĀĻI vai KONSERVATĪVIE. NRA komunistu cionistu rupors, kuru finansē komunists Lembergs. Jauns.lv nav daudz labāks, tāds pats cionistu kantoris, tikai ne tik konkrēts kāda bandīta aizstāvis kā NRA.

 10. Antiglobālists saka:

  Ne velti gļotainais receklis AG joprojām nav ietupināts. Droši pat ne reizi nav pabijis izolatorā, jo ļoti izdevīgs totalitārajam režīmam. Noziedzīgie uzurpatori savējos neaiztiek.

 11. Anonīms saka:

  AG 2022. gada 6. februāris 16.48
  Tu grāmatu lasīji, stulbā govs, vai nē?
  ==========
  nu tu jau resni esi taa stulbaa govs, kas pat mani ir nokaitinaajis ar savu debiilo rupjiibu un glheevo mukshanu par ddd teemu! Tas, ka gadiem ilgi esi mucis no atbildes te, kur tev tik tieshi uzdod jaut. par ddd, man vienalga. Mani nekrata tava lupatigaa nespeja dot tieshi savu atb. uz tik vienaarshu jaut. par it kā tev svariigu nacionaali buutisku teemu. Bet, par savu jeelo necienu pret patriotu Grantinu, par idiotisku, pat lopisku necienu pret paareejiem LRTT rakstiitaajiem, par tev buus jaaatbild. Gan ar savu smirdosho žaunu, gan drebeliigo taukaadu, kaa nu izdosies! Un pie pirmaas iespeejas, kaa gadiisies celaa, buus tev maaciiba kaa uzvesties un kaa uztureet dialogu Vari atkal drikheet suudziibu policijai, kas tev ir baabiska norma, bet tas tevi neglaabs no ilgstoshi pelniitaas attieksmes atbildes!
  .
  .
  .
  Admins
  https://tautastribunals.eu/?p=29089

  Iesniegts 13.11.2012 at 13.51

  DAUGAVPILS PILSĒTAS UN RAJONA
  POLICIJAS PĀRVALDEI
  Vaļņu ielā 27, Daugavpilī, LV 5400

  AIVARA GEDROICA (081274-10215),
  pasta adrese: a.k. 32, Daugavpils, LV 5401
  tālr. 65428660, 28229894,

  iesniegums

  Internetvietnē http://tautastribunals.eu/?p=11448 ir publicēts tās autora, Vācijā dzīvojušā latvieša LINARDA GRANTIŅA raksts, kurā ir izteikti draudzi manai dzīvībai, konkrēti:
  Pilnīgi personīgi Gedroicam, Pupuram un Prūsim:
  Iegaumējiet, vienu dienu es stāvēšu jūsu priekšā ar “stobru”, un prasīšu paskaidrojumus par šiem pretīgajiem apvainojumiem.
  Es bez mazākām emocijām ielaidīšu jūsu pretīgajos nodevēju purnos visu aptveri.
  To paredz arī starptautiskie LIKUMI un katras demokrātiskas valsts Kriminālkodekss- Krimināllikums.
  Arī Aivaram Andersonam no “tās īstās NA” būs jāatbild par meliem, kurus viņš izplata par Grantiņu.
  Iegaumējiet, nožēlojamie perversie viepļi, es savā mūžā neesmu atstājis neizpildītu nevienu solījumu.
  12.11.12 L. Grantiņš
  Es šos draudus uzskatu par REĀLIEM, ņemot vērā, ka no Vācijas atbraukt uz Latviju šobrīd ir ļoti vienkārši, tādejādi uzskatu, ka L.Grantiņam ir iespēja mēģināt īstenot savus draudus dzīvē.
  Pamatojoties uz augstāk minēto,

  lūdzu Valsts policiju:

  1. Uzsākt kriminālprocesu pret L.Grantiņu pēc LKL 132.p. un lūgt Vācijas varas iestādēm izdot viņu tiesāšanai Latvijā.

  2. Atzīt mani par cietušo šajā kriminālprocesā.

  13.11.2012. A.Gedroics

 12. Ierindas Pilsonis saka:

  Protams, visa 4.maija varas klikhe ir dazhaadu flangu un dazaadu kalibru nodeveeju un zaglhu vienots puuznis! Pa laikam tur iemaldaas kaads godiigais vai naivais, bet tiek vai nu paartaisiits peec vinu purna un liidziibas, jeb smuki atfutboleets vai “saslimst” naaviigi utt.!
  Tas meerkhtieciigi turpinaas jau 30.gadus un tiek neredzamas, launas “rokas” vadiits uz latviskas valsts izniiciibu ar pashu kangaru rokaam.
  Briidinaajumi veesturee jau sen bijushi no dazaadiem godaviiriem un piemeeram, tie pashi  “Ciaanas gudro protokoli” paaraak tuvu veesturee redzamajai realitaatei, lai tos pilniibaa ignoreetu.Un lai kaa ziidu organizaacijas, caur algotniem tos nesauktu par falshiem un izdomaatiem.
  Un nav shaubu, ka skaistā un stabilaa Latvijas daba un zeme tiem ir iekaarojama, tikai senaa, bet nelielaa aborigenu cilts ar savu spiitiigo, skaistor valsts valodu un izciiniito reaalo valstiskumu ir pagaidaam trauceeklis. Taapec ir likta taada valdiiba, taapeec ir tadas kolaborantu partijas veidotas, lai “humaani” izniideetu, lai izspiestu plashajaa pasaulee “vareno cionistu” plaaniem trauceejoshos peedejos baltu cilshu paarstaavjus, bet palikušho pamatiedziivotaaju mazuminu absorbeejot un smagi atshkhaidot ar bez krievu okupantiem, veel ar citiem iekliideniem. Un gan ANNO, gan visa pasaule kluseejot uz sho genociidu noskataas, bet pashu latvieshu nacionaalie speeki ir gadiem naidnieku izniideeti, izretinaati un izkliedeeti.Kad to saprot un apzinaas, tad var saakt domaat par jauniem ciinas celiem, par sabiedrotajiem un draugiem pasaulee. Un mobilizeet sevii, tautieshos gara speekus, nekad nepadoties un darboties liidz rezultaatiem, kuri buus neizbeegami, ja visi darbosimies liidz uzvarai!

 13. domāju lielas domas saka:

  Tiešām,cik daudzskaitlīgas ir mazskaitlīgās latviešu ģimenes!

  Kā saprotu no Admina,tad pasauli pārvalda krievu impēristi.Tāpēc,laikam,mūsu stratēģiskiem partneriem,kas ir tie paši, ir prieks par to ,kas pie mums notiek.

  Ar dievu,Cerība!

 14. rīdzinieki saka:

  Izrādās, ļoti sen intensīvi te darbā strādā tas drausmīgais baroklis un rupeklis AG, te atradām senāku piemēru:

  Vai nevajadzētu 2011. gada 17. septembris 21.3

  Vai nevajadzētu beidzot Latvijas ienaidniekiem, maskavas šovinistu bandas kalpiem, satanistu debilistu viepļiem un LRTT lapas pieķēzītājiem aģ, graudulim ari atstāt vietu uz karatavām? Pretīgu ir lasīt šo abu gļēvuļu, apvēmušos pamuļķu prokrievisko propogandistu naidu pret latviešiem. Vai nav laiks šos pidriķus iekļaut tiesājamo sarakstos ?
  KAD BEIDZOT ŠIE PROVOKATORI UN LATVIJAS NĪDĒJI BŪS NODEVĒJU SARAKSTOS ?

 15. Anonīms saka:

  —————————————————————————————————- Par daudzām lietām, ko atļaujas samos laikos darīt bērnu dārzos vai skolas vienkārši jāliek tos skolotājus pie sienas, bet nav vērts, ja vecāki paši ir ibanutas. Ibanuta esi arī tu Grantin, kas visādi slavē Ameriku un demokrātijas hujnu. Vakcīna nav diktatūra? Ja arī jūs vakcinejaties un savus bērnus spricejat, tad man ir pilnīgs pohujs uz jums latvieši, bet problēma ir tanī, ka jūs ar to savu hujnu bazaties virsa citiem! Tad arī man nav un nebūs žēl, kad pret jums tiks raidītas lodes izliekot pilnas aptveres, jo iemantosiet tādu stavokli, ka jūs būsiet sintētiski nemirstīgi monstri.
  .
  .
  .
  Admins
  Es varu apstiprināt pretēju viedokli, bet ne tādas gedroiciskas drazas…. Nu neraksti katru dienu savus pretīgos palagus……….netiks viņi apstiprināti…………Tikai šie pāris teikumi parāda, no kurienes esi cēlies….Jau rakstīju: kapēc neparādi savu degunu, nepasaki savu vārdu, kauns no “deguna” un vecāku dotā vārda ? Tu slavē Gedroicu, bet tas vismaz sevi neslēpj… .

 16. no malas saka:

  “Tikai šie pāris teikumi parāda, no kurienes esi cēlies….Jau rakstīju: kapēc neparādi savu degunu, nepasaki savu vārdu, kauns no “deguna” un vecāku dotā vārda ? Tu slavē gedroicu, bet tas vismaz sevi neslēpj… .”

  00000000 00000000

  Precīzi vērtēts,bet mums ir aizdomas, ka tas jau ir pats ag, šizo resnuļa otrais “es”, tas īstais okupantu recekļa “es”!

 17. :))) saka:

  Aizvien šiziskāki komenti te paradās … .
  .
  .
  .
  Admins
  Kāpēc tagad trūkst tavi AG ?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *