Vai klusa un Svēta Nakts, vai… ?

Vai var būt šodienas Latvijā KLUSA un SVĒTA NAKTS ?

Nē, tur, kur valda sātaniski izdzimumi, kuriem BALTS IR MELNS un MELNS IR BALTS, nekas nevar būt svēts !

Valstī, kur visas Baznīcas ir Sātana “midzeņi”, nekas nevar būt svēts !

Valstī, kur parlaments vienbalsīgi par PATRIOTU(atvērt) “ieceļ” VDK radītu provokatoru, savu bērnu slepkavu, nekas nevar būt svēts !

Valstī, kurā parlaments par prezidentu ieceļ Latvijas okupanta- poļitruka pēcteci, kurš VDK uzdevumā Rietumos veica tautas dezorganizāciju un šodien savā komandā(61 gabals) savācis bijušos komunistus un viņu pēctečus, nekas nevar būt svēts !

Valstī, kurā tie, kuri bija pirmie, kas veica Atmodu, tik pat kā visi miruši nabadzībā, nekas nevar būt svēts !

Valstī, kurā aktīvās Atmodas aizsācēju apvaino nacionālā naida kurināšanā un varmācīgā valsts varas gāšanā, un, pret kuru jau ir notikušas vairāk par 20 tiesas sēdēm, nekas nevar būt svēts !

Valstī, kuras Drošības policija strādā mūsu tautas lielākā ienaidnieka vadīta, nekas nevar būt svēts !

Nekas, pilnīgi nekas, šodienas LATVIJĀ nevar būt SVĒTS, jo valsti vada sātaniskie čekas izdzimumi, kuri ir nolādēti jau no sava IEŅEMŠANAS brīža ! Bet SVĒTUMS jau nekur nav zudis, TAS ir Tevī, tāpēc nemeklē to melnsvārču “dievnamos”, bet savā SIRDSAPZIŅĀ ! Tajā DIEVS ir ielicis visu ! Baznīcās Kristus sacītais netiek citēts, bet gan dažādas SĀTANISKAS VĀRSMAS par mīlestību un lēnprātību, pakļaušanos LAICĪGAJAI VARAI ! Un neaizmirsīsim, ka neviens pravietis nekad un nekur nav licis celt “dievnamus”, tos visus ir radījuši tie, kuri vēlas iznīcināt DIEVA VĀRDU ! Un, ko Viņš saka par dievnamiem ? Kā es jums saku: “Akmens uz akmeņa nepaliks pāri no tiem !”

Paliec, latviet, ar savu SIRDSAPZIŅU un Tu tapsi paglābts !

Lai svētīti un klusi Jums ZIEMAS SVĒTKI- SAULGRIEŽI,- ceļš uz Gaismu !

Svēts ir tas, kurš paliek PATIESĪBĀ !

24.12.21

You may also like...

23 Responses

 1. AG saka:

  Durkā tev drīz būs klusas un svētas naktis! :))

 2. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Ko darīta? Raidījumā Merkurs, tas jautājums izskanēja. Tas ir mūsu piedāvājums, lai atrisinātu šos jautājumus, ko darīt!
  Lai atbildētu uz šo jautājumu vispirms noskaidrosim, ko mēs vēlamies?
  Vēlēšanu tautas kopa “Mēs Paši” piedāvājam sekojošu programmu:
  1) Ir jāatjauno Latvijas valsts Satversme un Likumu kopa.
  2) Likvidēt LPSR mantotās iestādēs.
  3) Valsts pārvaldē var iesaistīt sabiedriskās organizācijas, kas pašas ir spējīgas sevi uzturēt un netērēt Valsts budžetu.
  4) Pārtraukt politisko partiju finansēšanu no Valsts budžeta!
  5) Atjaunot tiesiskas valsts un sociāla taisnīguma priekšnoteikumus.
  Tad varēs darbotos neatkarīgas Latvijas valsts princips:
  „VIENS LIKUMS- VIENA TAISNĪBA un VIENĀDAS IESPĒJAS VISIEM”,
  Kā to veikt? I. PROGRAMMAS projekts 14. Saeimai. Jaunās Saeimas pamatuzdevumi: 1. Atjaunot Latvijas valsts likumus: par pagastiem; apriņķiem, ministrijām, sabiedriskām organizācijām, Latvijas Banku, Valsts Kontroli, Pavalstniecības un Valodas likumu, Celtniecības komiteju un citus likumus, kas bija spēkā līdz 1940,gada 17.jūnijam
  2. Atjaunot 9 ministrijas: Ārlietu; Iekšlietu; Rūpniecības, enerģētikas, tirdzniecības un finanšu; Kara; Zemkopības; Izglītības; Satiksmes; Tieslietu; Labklājības.
  3. Atjaunot 516 pagastus un 19 apriņķus;
  4. Atjaunot 6 sabiedriskas organizācijas, tas ir Kameras -Lauksaimniecības; Tirdzniecības un rūpniecības; Amatniecības; Darba; Profesiju; Literatūras un Mākslas, un Latvijas Aizsargu Organizāciju, kā policijas palīgus, sabiedriskās kārtības uzturēšanai uz vietas;
  5. Atjaunot Sabiedriskā Tirgus Ekonomikas (STE) pamatus;
  6. atjaunot norēķinu sistēmu, izmantojot iekšējiem norēķiniem latu ar noteiktu vērtību, kā etalonu, kas bija spēkā līdz 1940.gada 17.jūnijam, tas ir 1grams zelta = 5,7 lati;
  7. Atjaunot Zemesgrāmatas zemes saimniekiem- 273 642 īpašniekiem.
  Atjaunojot Latvijas valsts pamatus, ir iespēja tikt vaļā no Valsts ārējiem parādiem, kurus radīja pašreizējās valdības un Saeimas pārkāpjot Satversmes 68.pantu, tas nozīmē to, ka līdz šim valdības ņemtie kredīti nav Latvijas valsti saistoši. Atbilstoši Civillikuma 1779.pantam, zaudējumi ir jāpaģēr no tiem, kas tos radīja!
  Aicinām Latvijas valsts pavalstniekus piedalīties aptaujā un iesūtīt savus priekšlikumus un ierosinājumus uz adresi: Daugavas ielā 28, Mārupe, Mārupes nov,. LV-2167 Tālrunis: 26347783; e-pasts: zemnieks@latnet.lv
  Rīgā, 2021. gada 23.decembrī. LZS, LLK, LAO un VLT Valde

 3. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Ticības brīvība ir svēta. Kopš tālās senatnes Baltu tautas bija daudzdievji (politeisti) un pagāni. Mūsu senčiem bija kupls Dievu panteons, sava pasaules uztveres koncepcija un liels pagānisko rituālu kopums visiem dzīves gadījumiem. Diemžēl 12. gs. vidū varmācīgie krustneši un liekulīgie kristīgie misionāri iebruka Baltu tautu zemēs. Vatikāns un Vatikāna vasaļi iebruka mūsu senču zemēs. Kristīgie okupanti un citi kristīgie kuces dēli postīja mūsu senču zemi, apgānīja pagāniskās svētvietas, zaimoja senos Dievus un senās Dievietes, slepkavoja mūsu senčus. Vatikāns un Vatikāna vasaļi rīkojās zemiski, ciniski, amorāli un nepiedodami. Mūsu senči pret okupantiem cīnījās veselu gadsimtu līdz 13. gadsimta vidum. Pat ar milzīgu pārspēku Vatikāns nespēja iekarot – okupēt un anektēt – Baltu tautu zemes vesela gadsimta garumā. Mūsu senči bija drosmīgi karotāji, kas spēja aizstāvēt savu brīvību, cieņu un godu, kā arī godāt senos Dievus un senās Dievietes. Kristietība ir okupantu, vergturu un apspiedēju vardarbīgi ievazāta reliģija. Kristietība mūsu zemē ienāca kopā ar jūdaismu. Kad mūsu senči tika padarīti beztiesīgiem vergiem (dzimtcilvēkiem), vietējie ebreju kolonisti baudīja n-tās reizes vairām brīvību un tiesību. Vietējiem ebreju kolonisti pat legāli varēja celt sinagogas un praktizēt jūdaismu. Tā ilga 700 verdzības gadi. Kristīgās baznīcas kundzība bija liekulīga, garīgi kropla, pretīga, zemiska un necilvēcīga. Kristīgā baznīca iznīcināja sentēvu pagānisko ticību. Tā mūsu senču pamatticības daļa, kuru nespēja apklusināt dažādu okupācijas varu piekoptā cenzūra un īstenotās represijas, saglabājās līdz mūsdienām dievturības veidolā. Dievturība savu uzplaukumu piedzīvoja pirmās Latvijas Brīvvalsts laikā, kad tika oficiāli un legāli nodibināta Latvijas Dievturu sadraudze. Diemžēl iestājoties Latvijas Republikas okupācijai 1940. gadā, padomju okupācijas vara ar krimināllikuma spēku aizliedza dievturību kā reliģisku kustību. Daudzi jo daudzi dievturi beztiesas tika nošauti, bet daļa dievturu uz čekas safabricēto krimināllietu pamata tika izsūtīti uz attāliem PSRS reģioniem un vēlāk nošauti. Dzīva palika tikai neliela dievturu daļa. 1940. gada 6. jūlijā cienījamo dievturu līderi un Latvju Dievu priesteri Ernestu Brastiņu prettiesiski apcietināja un izsūtīja no Latvijas, bet 1942. gada 28. janvārī viņu nošāva. Latvijas Dievturu sadraudze spēja atjaunot savu darbību vien 1991. gadā pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas. Mūsdienās dievturība atrodas zem kristīgās baznīcas tupeles, valsts atbalsts dievturu darbībai ir nepietiekams. Aicinu ikvienu atcerēties Sentēvu Dievus un praktizēt senās pagāniskās tradīcijas. Godāsim Latvju Dievus! Godāsim Dievu Pērkonu! Godāsim Dievieti Laimu! Godāsim Dievieti Māru! Lai godāti Latvju Dievi, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!
  Ar mīlestību un labestību, ticīgais Skolnieciņš no Latvju Dievu tempļa
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-(
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 4. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Semjons Šustins (Simons Šustins 1908—1978) bija Krievijas ebreju izcelsmes padomju čekists. Latvijas PSR Iekšlietu Tautas komisariāta (NKVD) Valsts drošības pārvaldes priekšnieks (1940), vēlāk Valsts drošības tautas komisariāta priekšnieks (1941). Gandrīz uz visiem 1940. un 1941. gada Latvijas politisko represiju izpildes dokumentiem atrodams Šustina paraksts, ieskaitot lēmumus par 6636 Latvijas iedzīvotāju deportāciju 1941. gada 14. jūnijā. Pēc aizbraukšanas no Latvijas darbojās kā Gulaga nometņu priekšnieks Krievijā un Sibīrijā. Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta priekšnieks.
  lv.wikipedia.org/wiki/Semjons_%C5%A0ustins Semjons Šustins — Vikipēdija (wikipedia.org)
  letonika.lv/groups/default.aspx?r=89&q=b&id=1367872&g=1 Letonika.lv. Enciklopēdijas – Personu rādītāji. Šustins Semjons
  lpra.vip.lv/sustins.htm Slepkava pie rakstāmgalda Simons Šustins (vip.lv)
  Simons Šustins – krievvalodīgs ebrejs, cilvēku slepkava, dievturu nīdējs, cionists – mūžīgs kauns un mūžīgs negods Simonam Šustinam!!!
  Ar necieņu, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-(
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  P.S. Simons Šustins ienīda dievturus kā īsts cionists un lielebreju šovinists. Pret dievturiem represijas sākās jau 1940. gada vasarā, neilgi pēc Latvijas Republikas okupācijas. Daudzi dievturi tika nogalināti.

 5. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Bībeles vecā derība uz 80% ir Talmūda un Toras saturs, ko ebreji ir adaptējuši priekš gojiem (neebrejiem). Šie teksti vispār nav nekādi saistīti ar Jēzu Kristu, jo tie ir rakstīti apmēram 1000 pirms šīs izdomātās personas piedzimšanas. Vecā derība ir rakstīta senebreju valodā, tā stāsta par ebreju tautas vēsturi un apraksta senebreju mitoloģiju. Jaunā derība ir veidota mūsu ēras 1. gadsimtā jeb vienu gadsimtu pēc Jēzus Kristus nāves, tā ir sarakstīta grieķu valodā. Pa lielam jauno derību veidoja Romas Impērijā dzīvojošās ebreju kopienas. Kristietība ir jūdaisms priekš gojiem (neebrejiem), ar kura palīdzību ebreji var uzsēsties gojiem uz kakla.
  Ar cieņu pret Sentēvu Dieviem, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 6. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Jūdaisms, kristietība un islāms – tas viss ir senebreju mitoloģija, kurā pielūdz ebreju cilts Dievu Jahvi jeb Dievu Jehovu. Ebreju cilts Dievu Jahvi izgudroja izdomāts senebreju mitoloģijas personāžs Ābrams jeb Ābrahāms (tā viņu pazīst kristietībā), jūdaismā (Avraham Avinu (Ābrahāms, mūsu Tēvs)), bet islāmā Ibrahimu. Ābrams izdomātā ebreju pilsētā Hāranā atzina ebreju cilts Dievu Jahvi par vienu vienīgo Dievu.
  Ar necieņu pret senebreju monoteismu, Skolnieciņš
  .
  .
  .
  Admins
  Tu, “skolnieciņ”, neesi īsts, ja izrādi cieņu Jahvem- VECAJAM VELNAM, kurš ir melis un slepkava no laiku sākuma, sacīja Kristus !

 7. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Labāk lūgsim Latvju Dievus. Praktizēsim sentēvu pagānisko ticību. Dzīvosim apzinīgi un draudzīgi. Ticēsim Latvju Dieviem un tapsim svētīti. Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
  Svētīgi, Skolnieciņš no Latvju Dievu tempļa
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  P.S. Praktizēt sentēvu pagānisko ticību ir viegli. Atliek vien ierīkot pagānisko svētvietu savā privātajā mežiņā. Ir vajadzīgi no koka veidoti Latvju Dievu elki – Dieva Pērkona (Pērkona – Debesu Tēva) elks, Dievietes Māras (Māras – Veļu Mātes vai Māras – Zemes Mātes) elks, Dievietes Laimas elks. Un, protams, ir jāuzstāda plakans svētakmens ar izgrebtām senlatvju spēka zīmēm, kur atstāt bezasiņu ziedojumus (maizi, dažādus graudus, pašgatavotus ēdienus, putras, pīrādziņus, augļus). Un vel vajag ierīkot vietu ugunskuram. Tas arī īsumā ir viss, kas nepieciešams pagāniskajai svētvietai dievturu tradīcijā.
  .
  .
  .
  Admins
  TICĒT nozīmē šaubīties… .
  Es zinu, ka pastāv SPĒKS, kurš visu ŠO radījis.
  Zinu arī to, ka mans ZIEDOJUMS ir: OTRAM NEDARĪT TO, KAS PAŠAM NETĪK !
  Tas viss ir pasacīts LATVJU DAINĀS, pret kurām pagātnes un arī šodienas “kristieši” cīnās !
  Vai tad Ļeģajeva sātanitu bandu, kad viņi dedzināja LATVJU DAINAS, neatbalstīja Jānis Vanags ?
  “KA ES JUMS SAKU, NO JŪSU TICĪBAS AKMENS UZ AKMEŅA NEPALIKS !”
  Visi šie “kristieši” ir Kristus vārda zaimotāji un sods viņiem būs ārprātīgi nežēlīgs !

 8. Roze K. saka:

  Neizvarojiet nu vārdus un jēdzienus! Nebrūķējiet to vārdu `pagāns` pilnīgā nejēgā. Pilnīgs gogelmogels ir tāda kombinācija kā `senču pagānisms`. Pagānisms leksikā ir ievazāts līdz ar falšo kristietīgumu. Un tieši falšie kristīgie iedeva šim jēdzienam negatīvu krāsu. Lai šķeltu, naidotu cilvēkus kā Dieva radības.
  Neviens nepaceļ pakaļu painteresēties, kāda ir šī vārda un jēdziena sākotnējā un īstā nozīme. Pagāns ir vienkārši lauku cilvēks (latīņu `paganus`), īsāk sakot – laucinieks. Tāda ir šī vārda patiesā jēga. Vēlāk arī – cittautietis. Tam nebija nekāda sakara ar ticībām vai reliģijām. Līdz ar kristietības radīšanu šo vārdu sāķa locīt visādās negatīvās nozīmēs. Vēl vēlāk – “vploķ do“ bezdievim vai lamuvārdam: ak tu pagāns tāds, tiš ārā no kāpostiem!
  Arī dievturi nav nekādi ateisti, bezdievji vai sazin jupis vēl kas, bet tie paši dievticīgie. Un nav viņu raksturīgākā iezīme elki. Dievu neviens nav redzējis. Neviens uz šīs planētas Zeme. Tomēr cilvēkam kā radībai ir intuitīva, visticamāk – arī Dieva paša līdzdota, vajadzība ticēt Dievam, lai kurā punktā uz Zemes viņš būtu nācis šai pasaulē. Tikai katrs to dara pa savam.
  Ja runa ir par reliģijām, tad atzīstiet, ka elki ir raksturīgi tieši citām ticībām, ne jau dievticībai/dievturībai. Tai pašai kristietībai dievnamos ir jēri un baloži, puķes un apustuļi, sirdis un krusti visdažādākajos materiālos – kokā, ģipsī, zeltā un sudrabā, dimantos utt. utt.
  Dievturi vienkārši godāja un bijājās Dabas/Dieva dotumus, kas bija visapkārt visdažādākajās izpausmēs – ugunī, ūdenī, vējā, debesīs visas dzīves garumā. Un tie nav elki – tie ir tā pati Dieva dotā pasaule dažādās izpausmēs. Vajadzētu atcerēties ģeniāli vienkāršo zinātnieku secinājumu par Dievu – ja Viņa nav, tad Viņu ir jāizdomā. Paskatieties debesīs no jebkura zemeslodes punkta un sapratīsit – tik pastāvīga ainava, ar to pašu Sauli, to pašu Mēnesi, to pašu Vakarzvaigzni, to pašu Piena Ceļu … miljoniem gadu var pastāvēt vienīgi ar Dieva ziņu.
  Cepuri nost! mūsu senču priekšā par viņu dievticību – par godbijību Dieva pasaules – Saules, Mēness, Zvaigžņotās debess, visu dieva izpausmju – priekšā.
  Nezaimojiet! Nekariniet Dievam un tautām pašu nezināšanas radītas birkas kā tirgus namos un laukumos.
  .
  .
  .
  Admins
  Komentārs, cik noprotu, ir no kāda cita raksta…Šim rakstam tas nav piemērojams… .

 9. RB saka:

  Gribētu lūgt lasītājus palīdzēt ar padomu kādā lietā, ko nespēju nokārtot, neesot Latvijā.

  Gada sākumā nācās pārdzīvot tuva cilvēka nāvi. Kā mantinieks, cita starpā, saņēmu tiesības nomāt kapavietu Rīgas 1.Meža kapos, kur esmu paredzējis arī veikt apbedīšanu. Par minēto man ir līguma kopija uz 2 lapām https://societyandnature.org/k1.jpg un https://societyandnature.org/k2.jpg . Vēlos pārņemt nomas tiesības, maksāt par kapa kopšanu utt.

  Īsumā, problēma ir sekojoša. Rīgas domes mājokļu un vides departamenta lapā https://mvd.riga.lv/kontakti/ zem šķirkļa “kapsētu pārvalde” atradu “1. un 2. meža kapsētas” priekšniekus Igors Tarasovs, Jānis Salenieks, Inita Puzanova. Aizrakstīju viņiem visiem e-pastu ar augšminēto līguma kopiju pielikumā. Nu jau pagājis vairāk kā mēnesis, bet nekādas atbildes nav. Mēģināt viņiem zvanīt un skaidroties, spēlējot sabojāto e-pastu un telefonu, man vēlēšanās nav.

  Kādā veidā kārtot šo lietu? Mans e-pasts ir r.bruners@societyandnature.org , bet drošāk būtu kontaktēt caur LRTT. Paldies.

 10. Avots saka:

  Brīnums,kā staigā un satiekas līdzīgas domas! Arī es šodien nododmāju par to ,kāda drosme un uzdrīkstēšanās ir dziedāt circenītim aizkrāsnē,šajā pasaules un vietējo sātanisko neliešu orģiju laikā. Kā šis mazais uzdrīkstējās pārkliegt vampīru aptrakušo smārdu! Kā,pēc vairāku dienu tarkšķējušām odām kādam svešam elkam,šis mazais ielēja siltumu manā salstošā sirdī un es noskumis satiku savu senu draugu.
  Pārsteigums arī par skolnieciņu, kas šoreiz kā ar Pērkona veseri noblieza par liekuļiem.
  Elki.Pareizi,latviešu ticīgam elki nav vajadzīgi.Latviešu dievi ir īpaši,viņu jau nav ārpus mums,viņi esam mēs,latvieši.Nav vieliski,viņi ir pretstāvošs,nesalaužams Gars,Esības gara iemiesojums;mūsu ceļabiedri,līdzīgi kā aizgājušo senču miljoni.Viņiem un dieviem pieder Latvija,viņi ir Latvija,tāpat kā latvieši ir Latvija. Citiem Latvija ir barotava. Mums-ceļš uz zvaigznēm un aiz tām,Esības dzīlēs. Mūsu dieviem vajag savas mājas.Brīvas.Joprojām esam ceļā.

 11. Maiss ir caurs. saka:

  Visiem ,,templijerieshiem,, Kristus ir kauls rIkleee. Ticiba -vards nelabs,neskaidrs… Ta vietaaa jalieto PIEDERIBA.

 12. Arājs saka:

  Lidojošās kameras ir Sātana reptīliju roboti cīņai pret cilvēci,un ne otrādi. Ar to nazi,Grantiņ,viņi maizi griezt netaisās!

 13. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Dievturība bez Latvju Dievu tempļiem un elkmežiem, svētbirzēm un svētakmeņiem nevar pastāvēt. Pat kristiešiem ir baznīcas, krusti un ikonas. Dievturība bez saviem sakrālajiem simboliem un spēka vietām nevar pastāvēt. Mūsu tauta ir daudz ko pārcietusi. Podomju totalitārisma gadi bija smagi priekš dievturiem, jo kopš 1940. gada 17. jūnija, kad Padomju Krievija okupēja un vēlāk arī anektēja Latvijas Republiku, dievturība bija aizliegta. Daudzus dievturus totalitārais padomju režīms nogalināja jau 1940. gada vasarā. Teju pusgadsimtu dievturi nevarēja brīvi darboties. Dievturības atbalsis saglabājās vien trimdā. Vien 1991. gadā dievturi varēja atsākt savu darbību.
  Diemžēl dievturība ir piesārņota ar kristietības sārņiem. Dievturība atrodas zem kristietības tupeles, arī valdība dievturību neatbalsta. Pat vienai Romas pāvesta Franciska vizītei 2018. gadā tika piešķirts vairāk naudas nekā dievturiem šo 30 neatkarības gadu laikā. Dievturību ir jāattīra no kristīgajiem sārņiem. Latvju Dievu saimi ir jāattīra no tādiem kristīgās popkultūras tēliem kā Dievs, Dieviņš, Velns, Vells, Velna māte, Vella māte un Lietuvēns. Ir jāatceras Sentēvu Dievi. Ir jāatjauno Latvju Dievu saime jeb Latvju Dievu panteons. Nevajag kautrēties Latvju Dievus saukt vārdos. Piemēram, Dievs Pērkons (Pērkons – Debesu Tēvs), Dievs Jurģis, Dievs Ūsiņš, Dieviete Laima, Dieviete Māra (Māra – Veļu Māte, Māra – Zemes Māte) un citi Dievi un Dievietes. Nevajag baidīties saukt lietas īstajos vārdos.
  Dievturiem ir jāveido savs pasaules redzējums, kam jābūt mūsdienīgam un Eiropeiskam. Tajā ir jāiekļauj tādi jēdzieni kā ‘’multivisums’’, ‘’paralēlās pasaules’’, ‘’Debesu valstība’’, ‘’Cilvēku pasaule’’, ‘’Veļu valstība’’, ‘’maģija’’, ‘’buršanās’’, ‘’garīgā pilnveidošanās’’, ‘’reinkarnācija’’, ‘’dvēseļu pārceļošana un dvēseles daudz šķautņainība (miesa (augums), gars (velis), dvēsele)’’, ‘’Dievi un Dievietes’’, ‘’tolerance pret citādo’’. Dievturība nedrīkst saturēt kristietības novecojušos aizspriedumus. Dievturībai ir jābūt tikumīgai un brīvdomīgai. Dievturībai ir jākļūst par miera un brīvības reliģiju.
  Svētīgi, ticīgais Skolnieciņš no Latvju Dievu tempļa
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.

 14. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Elki ir apjomīgi Dievu un Dieviešu atveidojumi, kuru tuvumā notiek reliģiskās darbības. Savukārt, elkmeži ir svētmeži, kuros ir izvietoti elki un svētakmeņi bezasiņu ziedojumu atstāšanai. Latvju Dievu elki ir Latvju Dievu atveidojumi, kas izgrebti no koka. Mūsdienās elkus var veidot no keramikas, mālā masā pievienojot kāda nešķīstoša metāla oksīdu krāsas nodrošināšanai. Ar 3D printeru palīdzību var viegli izveidot 3 līdz 5 metrus augstus elka šablonus. Tālā senatnē skandināvi lietoja no koka izgrebtus elkus kā starpniekus ar Dieviem un Dievietēm. Mūsdienās par Dieva Pērkona atveidojumu var izmantot koriģētu Dieva Perūna atveidojumu. Uz Pērkona – Debesu Tēva elka ir jābūt atainotam pērkoņkrustam un vārdam ‘’Pērkons’’. Elkam ir jāizskatās apmēram šādi: https://m.youtube.com/watch?v=ulO1tTA8Idc un https://m.youtube.com/watch?v=ZNnsK5aqFSg
  Citu Dievu un Dieviešu atveidojumus ir jāveido līdzīgi: https://m.youtube.com/watch?v=xXiVpt7SK4Q&feature=youtu.be

 15. Herkus Mants saka:

  Lai veiksmīgi paiet vecā gada mirkļi un lai laimīgs, veselīgs ir Jaunais 2022.gads gan L.Grantiņa kungam, gan visiem mūsu godprātīgajiem tautiešiem un cittautu draugiem, tuvumā un tālumā mītošiem!Enerģiju, možumu, prāta gaišumu mums visiem arī nākotnē!

 16. Herkus Mants saka:

  Tai Roze K. rakstītajai domai varētu piekrist, vienīgi viņas uzsvērtā kristiešu vārda “Dievs” vietā es lietotu vārdu Radītājs! Bet Skolnieciņam par viņa reklamētajiem elkdieviem nekādi nevar piekrist Radītājs, jeb Dievs ir visur Dabā. Ir dabas tempļos – debesīs, zvaigznēs, mākoņos un birzīs, laukos un mežos! Un nekādus primitīvos elku dievus nav jāveido, kur nu vēl jāpielūdz cilvēku roku darbus, ko gadsimtiem jau dara kristiešu, musulmaņu, jūdaistu gara tumsas nesēju kulta celtnēs un ārpus tām, tas ir galīgs absurds!
  Vēlreiz visu to labāko Jaungadā!

 17. dievturis Skolnieciņš saka:

  Lūdzu, nesludini monoteismu jeb viendievību (ticību vienam Dievam). Herkus Mant, palielam Tu sludini to pašu, ko kristieši. Tagad Ikšķiles bīskaps Meinards (Meinards fon Zēgebergs) un Rīgas bīskaps Alberts (Alberts fon Bukshēvdens) laikam savos kapos skaļi priecājas, ka viņiem izdevies Baltu tautām uzspiest Bībeli un iznīcināt ticību vietējiem Dieviem un Dievietēm. Tavs sludinātais monoteisms atbilst moderno kristietības konfesiju Bībeles interpretācijai, Amerikā moderno kristietības konfesiju ir daudz. Protams, klasiskās kristietības konfesijas (katolicisms, pareizticība) Tevi palielam uzskatīs par ķeceri. Bet Tu runā kā īsts kristietis, kā gojs (neebrejs), kurš pielūdz ebreju cilts Dievu Jahvi jeb Dievu Jehovu.
  Ar sentēvu pagānisko ticību un dievturību Tev nekāda sakara nav. Tu runā tā, it kā Tu būtu profesionāls baznīcēns, kuru Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē bakalaura programmas ietvaros apmācīja, kā pareizi runāt ar pagāniem. Jebkurā teoloģiskā diskusijā jebkurš musulmanis, kurš ir lasījis Korānu un visvisādus Korāna atvasinājumus un jaundarinājumus, bet nav studējis dabaszinātnes, psiholoģiju, filozofiju, kulturoloģiju, varēs tevi šajā diskusijā pievarēt un nokautēt. Musulmaņi ātri Tev priekšā pateiks, ka Tavs Radītājs ir Allāhs. Tu kaut kā pret mani izmanto kristiešu un ateistu argumentus. Kāpēc Latvju Dievus apsaukā par elkdieviem?
  Ja jau Tev ir laiks, enerģija un drosme, tad kāpēc Tu necīnies pret kristīgo baznīcu un kristīgajām sektām (kuru mūsdienu Latvijā ir daudz jo daudz)? Kāpēc Tu cīnies pret dievturību un daudzdievību? Latvijas vēsturē jau bija tāds Izraēla dēls. Viņu sauca Simons Šustins. Un dievturus, uh, kā viņš nīda.
  Ar cieņu pret daudzdievību, dievturis Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.

 18. dievturis Skolnieciņš saka:

  Roze K., Tu uzvedies kā tāds Jānis Endzelīns vai Juris Alunāns no pagrīdes. Ja Tev neder termins ‘’pagāns’’, tad kādu Tu visiem saprotamu terminu vari piedāvāt mūsu sabiedrībai? Var izmantot terminu ‘’daudzdievis’’ – cilvēks, kurš tic daudziem Dieviem, politeists. Bet terminu ‘’dievturis’’ nevar izmantot uz visiem pagāniem jeb daudzdievjiem, jo dievturis var būt, tikai cilvēks, kurš praktizē latvisko dievturību un tic Latvju Dieviem. Krieviem ir rodnovjeri, bet viņi nav dievturi, jo viņi netic Latvju Dieviem, bet gan tic Slāvu Dieviem. Kādu alternatīvu Tu spēj sabiedrībai sniegt? Tu vari tikai īdēt, čīkstēt un gaudot. Angļu valodā pagānus jeb daudzdievjus apzīmē ar vārdu ‘’pagan’’ vai ‘’heathen’’, kas cēlies no vārda ‘’heathenry’’. Krievu valodā lieto terminus ‘’язычник’’ un ‘’язычество’’. Kādas alternatīvas vari piedāvāt? Vai Tavas piedāvātās alternatīvas būs visai sabiedrībai saprotamas? Tu vari gudrot jaunus terminus, bet šos terminus sapratīsi vien Tu pats. Apkārtējā sabiedrība Tevi nesapratīs.
  Ar cieņu pret daudzdievību, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.

 19. ticīgais Skolnieciņš saka:

  Islandē vel joprojām ir dzīva ticība Skandināvu Dieviem. Asatra ir politeiska ticība, kuras pamatā ir ticība Skandināvu Dieviem, kā arī iecietība, sapratne, tolerance pret citādo un dzīve saskaņā ar sabiedrību, sevi pašu un apkārtējo dzīvo dabu. Asatras piekritēji ir daudzdievji, kas tic Skandināvu Dieviem un praktizē senos, skandināvu rituālus (godina Dievus un Dievietes, kā arī nodarbojas ar rūnu maģiju). Par šo lielisko ticību ir rakstīts Islandes žurnālā ”Iceland Magazine”: ”11 things to know about the present day practice of Ásatrú, the ancient religion of the Vikings”. Šo publikāciju angļu valodā var lasīt šeit: https://icelandmag.is/article/11-things-know-about-present-day-practice-asatru-ancient-religion-vikings
  Ar cieņu, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  P.S. Lūdzu nejaukt skandināvu asatru ar latvisko dievturību, tās ir divas dažādas pagāniskās ticības. Lūk, vel papildus hipersaites par skandināvu pagānisko ticību: https://icelandmag.is/article/heathenry-iceland-america-and-germany-mainstream-and-fringe (Heathenry in Iceland, America and Germany: The mainstream and the fringe)
  https://www.bbc.co.uk/bradford/content/articles/2005/10/25/odinist_feature.shtml (Odinism in West Yorkshire)
  https://www.bbc.co.uk/bradford/lifestyle/faith/2005/paganism_john.shtml (No sacrifices, no drinking blood!”)
  https://scandinaviafacts.com/people-believe-valhalla/ (Do People Still Believe in Valhalla? Learn the Truth)
  https://viking-styles.com/blogs/history/what-is-asatru
  https://viking-styles.com/collections/viking-jewelry
  https://mythology.net/norse/norse-concepts/runes/

 20. Maiss ir caurs. saka:

  Latviesu senaja valoda tautieshi lietoja vardu RADIBA.
  Bet ta- dABA ir pavisam jauns variants. Pedejos 100 gadus vecs.
  Un ka Jus pashi redzat , tur ir veikli ieslepts kads ,,cits vards,, .

  Un ta tas ir ar visu parejo… saja vieta,kur valdibas un varas nav no Raditaja . Bet ,raugi,stumj ,ka saka,savu pulkji, kur vaig vai nevaig.
  Bet shitie barackas neapstasies savas zosis dzit , ari pie karatavu staba… ka smejies.

 21. no malas saka:

  Piekritam H.Mantanm jo Raditajs nav tas pats kas bibeles Dievs

 22. Skolnieciņš saka:

  No malas, un kā Tu nonāci pie secinājuma, ka ir Radītājs? Bez kristīgās baznīcas līdzdalības Tu to nevarēji izdomāt. Labāk uzreiz atzīsties, ka Tu esi kristietis. Tu uzvedies kā viens Latvijas Universitātes profesionālajiem baznīcēniem – teologiem. Sentēvu Dievus Tu nez kāpēc neatzīsti. Pret daudzdievību Tu iebilsti. Atliek vien spriest, ka Tu esi kristietis no kaut kādas modernās kristiešu konfesijas, kurš sludina kristīgo ezotēriku jeb ezotērisko kristietību, kas bagātīgi piebāzta ar filosofēšanu un citu reliģiju elementiem. Citi ezotēriskie kristieši Tavu Radītāju sauc par Absolūtu. Radītājs, Absolūts ir tikai ebreju cilts Dieva Jahves (Dieva Jehovas) sinonīms, kuru sludina ezotēriskie kristieši. Pa lielam Tu mēģini citiem iesmērēt ebreju cilts Dievu Jahvi (Dievu Jehovu) citā konfekšu papīriņā. Man ir kontroljautājumi. Vai Tu tici eņģeļiem un ercenģeļiem? Vai Tu tici Paradīzei un Ellei? Ja Tu kaut vienam no šiem jēdzieniem tici, tad Tu esi kristietis. Nemuļķo citus un neizliecies par to, kas Tu nemaz neesi.
  Laimīgu melnā ūdens Tīģera gadu! Laimīgu 2022. gadu! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi pasargā mūs no ļauna!
  Svētīgi, Skolnieciņš
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš

 23. Maiss ir caurs. saka:

  Skolniecinam-

  Hei, Ragu Azi ! Tavs aba,ava,ama……….. jau sen ir atstiepis kajas!!! Neesi pamanijis,ka tavi pestelu krami un palagu raksti,
  ar visiem skibiem krustiem merki nesasniedz!? Tik pasam d…irsa duras ? Ka visi ARHITEKTI, AB-soluti un visi tadi citi abinieki…
  jau savos portalos aizskrejushi ,ka tikai sera smaka pie Afrikas krastiem …vel gaisu smirdina!
  Un savus apgrieztos devinniekus zimee sev uz pieres, kas zin, atrak nonaksi pie savas ,,tovariskju ragainas kompanijas,,
  jo visi ,tai piederigie aksti jau ir atshifreti un ,pielauju, barinjaa, gaudot un curat pret veju ir vieglak! …

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.