Ne jūdi un ne krievi, bet baltieši(latvieši – lietuvieši)

Par mums- BALTIEŠIEM

Senākās Civilizācijas aizsācējiem – tā sauktajām baltu tautām

Atgādinājums. Zināšanu nostiprināšanai, iegūšanai, vai pašapziņas celšanai. Ko, diemžēl, mūsu līdz ārprātam degradētajā un nolaistajā tā sauktās izglitības sistēmā vispār ne tikai nemāca, nevienā no tās līmeņiem, bet, kas ir vairāk kā nožēlojami, par zinātniekiem izliekošies klerki pat neapzinās.Pēdējā laikā Rietumu vēsturnieki lieto etnisku lielgrupu apzīmējumus, kā makroķelti, makrobalti, un citus. Dažreiz makrobaltiem vēl pievieno Balkānu grupu. Savā lielajā, salīdzinoši nesen iznākušajā darbā „Indoeiropieši” (Les Indo – Europeens) Bernars Seržans (Bernard Sergent) raksta:„…vairs nepiedienas runāt par baltslāvu saimi, kopš daudzi autori, kuriem es pievienojos, ir atzinuši, ka slāvu valoda nav nekas cits kā viena no baltu saimes valodām, kas sekundāri saskaldījusies vairākos zaros.”Tālāk viņš saka: „ Arheoloģija pierāda… (ka) kādreiz slāviem piedēvētā teritorija nav nekas cits kā daļa no baltu arheoloģijas vides.”Bernars Seržans arī norāda, ka makrobaltiem vistuvākie ir ģermāņi un šī tuvība sniedzas līdz jaunākajam Akmens laikmetam. Makrobalti Eiropā veidoja „indoeiropiešu centrālo vienību”. Viņš arī atzīst, ka „ makrobaltu un indoirāņu saites ir tuvas.”Savukārt, franču valodnieks prof. Antuāns Meijē (A. Meillet) savā darbā “Introduction à ľ étude comparative des Langues Indo-Européennes”, kas izdota 1934. gadā Parīzē, raksta: “Baltu valodas tautas, pirms tās no vienas puses ieslēdza ģermāņu tautas un no otras – slāvu tautas, ir izspēlējušas savu vēsturisko lomu.

Baltu tautām – latviešiem un leišiem pieder Eiropas vecākā civilizācija, kas ir senāka par grieķu un romiešu civilizāciju.

Tam, kurš vēlas zināt, kā runājuši mūsu senči, jāatbrauc paklausīties, kā runā lietuviešu iedzīvotāji.”Mūsdienās viedokli, ka baltu valodas (dainas) ir vecākas par vēdu sanskrita valodu, pārstāv t.s. Leidenes skola.Strādājot pie hetu ķīļraksta plākšņu šifrēšanas, čehu valodnieks Bedržihs Hroznijs ir pierādījis, ka heti vai vismaz to valdošais slānis, bijuši indoeiropiešu cilmes, to valoda bijusi tuvu rada hindu, sengrieķu un latīņu valodām. Pētījumu rezultātā viņš nonāk pie secinājuma, ka hetu valoda pieder pie baltu valodām. B. Hroznijs ir izpētījis, ka heti locījuši vārdus ar galotņu palīdzību un ir runājuši vairākos baltu dialektos, kas diemžēl jau izzuduši. Rakstība viņiem ir bijusi vismaz kopš 3500.g. p.m.ē. Bagazkejas Latas galvenā tempļa drupās ir atrasta pat bibliotēka. Tajā, parasti simbolu veidā, ir atrodami saimnieciskās un politiskās dzīves apraksti, zinātniskā literatūra astronomijā, botānikā, zooloģijā, matemātikā, kulta medicīnas literatūra, dainas un teikas, kas ir bijuši patiesi notikumi vēsturē. Zinātnieki ir bijuši stipri pārsteigti par hetu zināšanām matemātikā. Viņiem nav bijušas svešas sakrālās lietas, ārstniecība, kulta rituāli, laika skaitīšana, buršana, astroloģija, astronomija un likumi. Likumi ir bijuši hetu dzīves kodekss, radīts vismaz 1000 gadus pirms slavenā Babilonijas Hammurapi kodeksa, kurš arī pamatos aizņemts no baltiem. Daudzās tāfelītes ir ķēniņu, priesteru un priesterieņu dzīves, cilšu radurakstu un izcelsmes apraksti, kā arī teikas, nostāsti, himnas un dainas. Diemžēl viņu bagātīgās garamantas vēl šodien guļ muzejos pārsvarā nesaprastas un neiztulkotas. Bet senatnes atslēga ir baltu rokās!

Un ne tikai attiecībā uz valodniecību, bet arī uz vēsturi droši var apgalvot, ka vēsture, kas aplūkota, neņemot vērā baltistiku, ir melīga.

Eiropas un Āzijas godīgākie valodnieki, vēsturnieki un antropologi nešaubās par to, ka Eiropā ir saglabājušās tikai dažas reliktas tautas – latvieši un lietuvieši, daļēji arī īslandieši, skoti un īri, bet visas pārējās ir jaunas, un mēs šeit vēl esam saglabājuši kultūru ar ļoti spēcīgu enerģētiku.

Vairums mūsdienu ārzemju valodnieku latviešu un lietuviešu valodas atzīst par visvecākajām dzīvajām valodām pasaulē, jo pierādījumu tam ir pietiekami daudz, un tie ir neapšaubāmi.

Vēl joprojām pasaulei ir pieejami 3 senās Baltu civilizācijas dārgumi, ko glabā latviešu tauta. Tie ir: viens miljons tautasdziesmu, pasaules visvecākā valoda, kas ir atslēga senvēstures atklāšanā, un viens miljons vietvārdu, kuri ir ārkārtīgi seni.

LRTT

Cik nožēlojami ir Izraēlas un Krievijas centieni sevi pataisīt par civilizācijas “šūpuli” ! Izraēlā, kā rādīja kādā vācu dokumentālā filmā, visi(ne daudzi, bet pilnīgi visi) arheoloģisko izrakumu ATRADUMI, kas attiecas uz jūdu seno varenību, ir falsificēti. Nu briesmīgi šiem JAHVES pielūdzējiem gribas būt visiem par pirmsākumu… . Krievijā apdauzītums neatpaliek jahvistiem. Kāds “vēsturnieks” apgalvoja, ka esot atrasti kiriļicas raksti jau pirmsledus LAIKMĒTA Amerikas teritorijā… ! Un šie jampampiņi mums šodien uzmetušie par “ceļvežiem” !

01.04.21

You may also like...

11 Responses

 1. Anonymous says:

  Tā pirms kristietības kultūra ir veidojusies no viena garīgā centra, ko sauc vārdā Prussia. Mūsdienu latvieši un lietuvieši ir veidojusies jau jūdu kristietības mērcē un tās mazās valstiņas, kas ir šodien arī ir jūdaisma ceptas. Nu i tak no kurienes ir gazusies virsa tie sveša kulta uzspiedeji jums jābūt zinamam. To tak māca skolās, bet nemāca elementāro, kas ir jāzina visu pirms pašiem no mazām kājām jābūt audzinatam. Prussia atrodas kaut kur tur, kur sakrustojas kreis ar labo un apakša ar augšu! PE As ir zirnis un arī miera nozīme, tad nu jebkura tauta spēj plaukt kad tās sējas lauki netiek tramditi un pakļauti kariem! Pavasaris klāt un zeme ir mīksta, kad tanī iedur Rīku, tad izveidojas bedre. Durt =Trud – trudno vai arī satrud. Etniskajā krievu kultūra ir ļoti daudz kopēju līdzību ar Īru keltismu, bet tai Prussia ieradās kaut kādi super puper gudrie kelti Kimbri. Visa saistība ir ap kulta avu.

 2. Tā višš i says:

  Vispirms jau jāatminas no kurienes (Kosmosa) Baltie ieradās (atveda). Bet tā , lasot Merlina praktisko druīdu maģiju , jūtama ļoti spēciga saikne ķeltiem ar mums . Visticamāk esam vienas līnijas.
  Par žīdiem D. Melhisedeks raksta ,ka tie ir atgriezti no nākotnes atpakaļ , jo tur viņiem ir strupceļš …

 3. He ,he says:

  Stukačš un garīgais kastrāts Priedīts nupat FB uzbrauca Grantiņam un sekotājiem , kuri domājot ,ka latvieši nāk no Marsa. Gribēju to einuhu mazliet apgaismot , bet viņš ir tā nomīzis , ka visu nobloķējis . Un pamatoti …:)))

 4. neba velti! says:

  Un neba velti senči mudināja, aicināja, atgādināja – sijāt!!!

  “Sijā auzas, tautumeita,
  Dod manam kumeļam!

  Ne sijāšu, ne es došu –
  Netīk manam prātiņam.

  Tam sijāšu, tam es došu,
  Kas tīk manam prātiņam [..]“

  Un neba dziesma ir vienīgi par auzām. Bet to var saprast tikai tad, ja domā. Tā ka jāmācās vien domāt. Un jāmāca domāt. Silītēs (b-dārzos), skolās, institūtos, universitātēs, akadēmijās. Pumpurs cerēja, rakstīdams novēlējumu tautai, ka: “laiks atnāks, kad ikkatris domāt sāks“. Arī Rainis cerēja. Vēl pirms viņiem cerēja.

  Un vēl jau arī var cerēt. Tikai – jāsijā! Nu ir laiki, kad vēl niknāk (sparīgāk) ir jāsijā. Un jādomā. Jo Nelabais /-bie arī domā. Un viņi izdomājuši, kā pataisīt par nedomātāju Labo. Proti, kā sietos sajaukt visu ar sēnalām. Tādēļ jāsijā. Un jārunā skaidrā valodā.

  Un skaidrā valodā visa gudrība ir palikusi tieši senču atstātajā mantojumā – dziesmās, teikās, pasakās, sakāmvārdos, parunās, dižvīru darbos.

  Buroties ap burtiem bezjēgā, nekādas gudrības nesanāks. Var jau no “burt“ uzburt “trubas`, no “nīms“ uztaisīt “smīnu“ , bet tajā visā nav ne gudrības, ne padoma. Var burties bez gala un malas. Bet kāda hrena dēļ? Lai apdauzītu galvas?

  p.s. mans vārds, paši zināt, nav “neba velti!“. Īsto nelietīgi velti nevalkāju pa vietnēm, jo uz īstajiem mīl salaisties s… mušas vai mušu ķēniņi. Bet es šeit ilgus gadus dodu materiālu neļauties iznīcināties. Gan norādes uz ticamiem avotiem par mūsu senatni – par Čaterdži, Ivara Vīka, citu baltologu pētījumiem, par mūsu valodas līdzību ar sanskritu, par tautasdziesmu saturu, kurā ir tāda pati gudrība kā Salamana sakāmvārdos vai jebkura cita pasaules reģiona gudro, viedo vēstījumos, par nelikumībām mūsu klasiķu darbu revidēšanā un labošanā nopietnās institūcijās utt. Daru to tāpēc, ka ceru, ka manas norādes kādam ir, bija vai būs noderīgas. Lai atmostos. Lai runātu skaidrā valodā. Lai atmodinātu neticēt katram melim. Paldies par iespēju šai vietnei.

  “Dzimtās“ vietnes demonstrē, ka nav ausis manai mutei.

  Skatieties lejā filmu. Cik skaisti viss. Bet – cik šovinistiski: pasaule esot radusies no slāviem. Turklāt – kas filmā itin bieži ir latviešu kopijas. Var saprast, ka kāda daļa jau arī ir asimilējusies un no mums visiem kopā kāds bogelmogelis ir sanācis. Bet tā rusa taču ar visu savu materiālu nemitīgi uzstāj domāt krieviski, runāt krieviski, dzīvot krieviski, jo, lūk, visi viņiem ir parādā par pasauli. Ir pat vēl trakāk – kas uz to netiecoties, tas esot bez sirdsapziņas…

  https://www.draugiem.lv/blogs/post/VREMJa-SZhIMAETSJa-VSJo-
  IZMENJaETSJa_16811739

 5. neba velti! says:

  https://www.draugiem.lv/blogs/post/VREMJa-SZhIMAETSJa-VSJo-IZMENJaETSJa_16811739

  Katram gadījumam – vēlreiz filma. Iepriekšējais man atver ko pilnīgi citu…
  .
  .
  .
  Admins
  Kad slepkavas sevi dēvē par pasaules glābējiem. Nav asiņainākas tautas par krieviem !

 6. cita lieta! says:

  Cita lieta, `Anonīm` – bet arī jau jādomā līdzi redzētajam un dzirdētajam. Pat intonācija svarīga. Kā par vielu domāšanai – paldies!

 7. Anonymous says:

  Nu ja! Karsti te sacepusies ar to senatnes tematiku, ka nevajag jaukt 12 gadu simteņa karus pret ģermāņu salašņām un šodien identificēt sevi, kā klāt esam bijuši tiem vīriem. Varenības laiki ir bijusi un izbijusi, bet šodienas latviešus vai krievus nolikt līdzvērtīgi ar tiem kuri cīnījās par daudz svetakam lietām. Pēdējos 30 gadus ir janovero lielum lielajā vairumā latviešos nereālu dzīves pasivitāti, bet tie russkijie ir vien izredzēto veidojums ar savu lieluma manīju. Kamēr līdz viņiem pie kļuva, tad ar to lieluma manīju spriceja vāciešus un angļus. Angļi savā truluma nemaz nav labāki par russu urlam. Vēl pavisam nesen pirms 2 pasaules kara izdotajas grāmatas tas pašas tēvu valodas runas īpatnības daudz kur ir atšķirīgas. Uzvedība un kultūra šā laika latviešiem jau nu ir nesalīdzināma ar tiem vīriem, kas izauga cauri 2 pasaules karam. Mana paaudze augot 80 gados var teikt lielākā daļa ir nožēlojami mīkstie, kad skolā vajadzēja fizkultūra pievilkties, tad 10 reizes varēja pievilkties kādi 3. Pretējā klasē pilnīgi visi puikas pievilkas standarta 10. Kur nu šodien jāredz, ka sievietes un pusaudži dzerstas. Vēl 40 gadu nav, bet sevi daudzi ir sacakarejusi. Skolu tiko beidzot skuķi dodas mācības takās. Kad pašam man tās lietas, tad neuztrauc, bet būdams tēva mazmeitas izlaidumā redzot to skuķu uzvedību vajadzēja sēsties pie morālo vēstuļu rakstīšanas. Protams šajos laikos nevar dot tādu suti, kādu deva tēvi par nepiedienīgu uzvedību, bet atrast kādas norādes, lai vismaz iegvelztu morālo pļauku gan vajag. Man nesimpatizē, kad man jāredz, ka meitene ir notetoveta vai zeli smēķi. Ja citas maukojas, lai dara to sev un citiem par prieku, bet tomēr zinādams iz pieredzes, ka nekas labs maucība nepastāv vajag tās avas sargāt, lai tā ava pasaulē laistu veselīgu pēctecību, ja tas laiks pienāks. Veikalos pie kasēm strādā lerumiem jauniešu ar tetovējumiem uz rokām, ka Tip Top veikalā bij skuķe ar pilnīgi visiem pirkstiem notetoveta, kad tai paprasa vai tu pati sajēdz, ko esi izdarijusi? Tāds ir Stils! Viņa nesaprot, ka tas ir krimināls stils, bet tie veikala darba vadītāji, kā var pieņemt tādus pārdevējus. Vinaj par krāvēju strādāt nakts mainās, bet nevis pie kases strādāt. Ak vai, tak vēl ir apstieptas retuzenes, ko mātes nēsāja zem svārkiem, bet šodien ieej tai pašā Tip Top un stāv pretī latviešu pārdevēja sasveicinās, bet man atpakaļ negribās dot sveicienu, jo skats ir truls, kad publiski viņai viss kajstarpis spiežas uz āru. Kultūra? Vēl augot Soviet laikos pat iedomāties nevarēja zālē iziet tādā paskatā. Hitlera laikos varbūt aizsūtītu uz konclageri! Tomēr šodien vakcīna daudziem pienākas un policaji, mediķi, lieltirgotavu strādnieki ir pelnījuši par savu nekaunību 5 dozas visu maz, bet arī tomēr par maz. Policajiem noteikti 10 dozas astras vajag, tad nu zinās elles dzelmē, ko nozīmē kuršu puikam rakstīt nepamatotus sodus par atstarotāja neesamību, ja atstarotājs viņam ir uz rokas. Zinas elles dzelmē, ko nozīmē nepamatoti sist cilvēku vien aiz savām augstprātības.

 8. Skolnieciņš no svētbirzs says:

  Lieldienas jau klauvē pie mūsu namu durvīm un mūsu sirdīm. Šogad kovid-19 (covid-19) pandēmijas dēļ Lieldienas būs neierastas. Lieldienas ir enerģētiski spēcīgs laiks, šajā laikā izdodas visi pagāniskie rituāli. Tieši Lieldienās jeb Pavasara saulstāvjos ir īstais laiks, lai godātu sentēvu Dievus – Latvju Dievus. Lai vairotu savas dzimtas spēku, Lieldienās ir jāveic auglības rituālu par godu Pērkonam – Debesu Tēvam. Dažas dienas pirms auglības rituāla veikšanas uzkopj māju, visas grīdas un mēbeļu virsmas mazgā ar sālsūdeni (lupatiņu ņem jaunu un pēc rituāla to izmet savā privātajā miskastē). Pēc tam atverot visus sava nama logus, kvēpina kadiķu zariņus un vērmeļu buntītes (var izmantot arī citu dziedniecisku zāļu slotiņas). Kvēpināšanu veic prātīgi, lai pēc tam māja nesmirdētu pēc dūmiem. Lieldienu rītā kaklā uzvelk pērkonkrustu (uguns zīmi) un iededz 7 tumši zilas svecītes skaistos māla svečturīšos par godu mūsu sentēvu Dievam – Pērkonam. Katru svecīti iededz ar vārdiem: “Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, Tu esi godāts un cienīts manā mājā. Es iededzu šo svecīti par godu Tev. Sargā mani un manu dzimtu, tāpat kā es godāju Tevi!”. Šos vārdus atkārto 3 reizes, iededzot katru svecīti. Pēc svecīšu iedegšanas skaita lūgšanu par godu Pērkoņtēvam. Lūgšanu atkārto 12 reizes. Kad ieturēts mielasts pie dzīru galda, Lieldienu pēcpusdienā dodas uz savu privāto mežiņu, lai atstātu ziedojumu mūsu labajam sentēvu Dievam – Pērkonam. Uz svētakmeņa ar sāli zīmē pērkonkrustu (pietiks ar dažām tējkarotēm sāls burciņā). Kā svētakmeni var izmantot jebkuru plakanu akmeni, kas novietots zem kāda koka mežā. Blakus svētakmenim iededz 3 baltas svecītes trauciņos (kapu sveces bez krustiem vai jebkāda cita vieta zīmējumiem). Tad atstāj cienastu uz svētakmeņa ar vārdiem: “Pērkoņtēv, es atstāju šo ziedojumu par godu Tev.” Šos vārdus atkārto 7 reizes. Kā cienastu visvarenajam Pērkonam – Debesu Tēvam atstāj 12 krāsotas olas. Olas ir vēlams vārīt sīpolu mizās kopā ar kliņģerīšu ziediem. Pēc tam skaita lūgšanu par godu Pērkoņtēvam. Lūgšanu atkārto 12 reizes. Pametot rituāla vietu, 7 reizes pasaka:’’ Paldies, Pērkoņtēv! Es no sirds Tev pateicos un līdz nākamajai reizei atvados!’’.
  Ar Latvju Dievu spēku, Skolnieciņš no svētbirzs
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  N.B. (Nota bene!) Dedzinot svecītes vai rituālo ugunskuru, ir jāievēro visi ugunsdrošības noteikumi! Nesadegušo svecīšu daļu nākamajā dienā sadedzina nelielā ugunskurā. Pietiks ar dažām sausām, smalkos skaliņos saskaldītām malkas pagalēm. Pēc tam kvēlojošas ogles un pelnus nodzēš ar lielu daudzumu ūdens. Nākamajā dienā pēc rituālā izdegušās svecītes trauciņos savāc un izmet savā privātajā miskastē.

 9. Skolnieciņš no svētbirzs says:

  Lieldienu lūgšana visvarenajam Pērkonam – Debesu Tēvam:
  “Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un slavēju! Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un slavēju! Visvareno Pērkon – Debesu Tēv, es Tevi pielūdzu un slavēju! Tu esi cienīts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Tu esi mīlēts gan starp Dieviem, gan starp cilvēkiem. Zibeņmetēj, uzklausi manu lūgšanu! Pērkoņtēv, uzklausi manu lūgšanu! Palīdzi man, visvareno Pērkon,………………………………..(šeit izsaka savas privātās vēlēšanās). Es pieņemu Tevi savā dzīvē, Pērkoņtēv. Lai Tava svētā griba mani virza šajā dzīvē un nākamajā! Svētī mani, Pērkon! Svētī mani un manu dzimtu! Lai godāts, visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir!”.
  Mūsu senči kopš tālas senatnes ticēja Pērkonam. Pērkons ir viens no spēcīgākajiem mūsu sentēvu Dieviem. Jau sensenos laikos Pērkons ir aizstāvējis mūsu tautu no iebrucējiem un naidniekiem. Pērkons nekad nepametīs mūsu tautu nelaimē. Ticot sentēvu Dieviem, mēs vairojam savas tautas spēku. Godājot Pērkonu, mēs stiprinām gan sevi, gan savu dzimtu, gan savu tautu. Ticība Pērkonam ir brīvprātīga, taču tā ir ļoti nozīmīga mūsu tautai…
  Svētīgas Lieldienas mums viesiem vēlot, Skolnieciņš no svētbirzs
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Latvju Dievi mūžam viedi.
  #Lieldienas #LielāDiena #GadskārtuSvētki #PavasaraSvētki #PavasaraSaulstāvji #DievsPērkons #Pērkons #Pērkoņtēvs #DebesuTēvs #pērkonkrusts #UgunsZīme #SentēvuDievi #LatvjuDievi #lūgšanās #ticība #rituāli #buršanās #pagāni #svētbirzs #svētakmens #Skolnieciņš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *