A. Malta. Atcerēsimies reiz sacīto !

Tautsaimniecības atveseļošana ir iespējama vienīgi ar stabiliem un zemiem nodokļiem uzņēmējiem! Kārlis Ulmanis dzīvoja darbam un Latvijai.
Kāds ir Latvijas pašreizējais Tautsaimniecības stāvoklis un kā labi sokas Latvijas prezidentiem sākot ar Augustu Kirhenšteinu? Pieminu trīs viedokļus:
Ko par to raksta Prāv. emeritus Andrejs Kavacis, bērnu priekšzīme, uzvedības un darbības etalons ir viņu vecāki. Valstu vadītāji kļūst par visas valsts un tautas reprezentantiem un spēkā uzturēto morālo vērtību etalonu. Ja pieminam Latvijas Valsts un Ministru prezidentu Kārli Ulmani, atmiņās aust viņa vienkāršība, pieticība, darba griba, uzticība un godprātība. Nav neviena no tagadējās valsts varas elites, kas īsā laikā valsts un tautas labā būtu paveicis tik daudz, kas ar tīru sirdsapziņu būtu uzturējis tik labu kontaktu ar tautu. Ja viņam pārmet politisku tuvredzību, tad to var darīt vien tādēļ, ka Kārlis Ulmanis kā godprātības vadīts cilvēks, nevarēja pieņemt domu, ka ir arī tādi staļini, molotovi, ribentropi un hitleri, kuri, jau līgumus slēdzot, domā kā tos pārkāps- cilvēki bez goda un bez sirdsapziņas. Tā Kārlis Ulmanis bija un paliek Latvijas valstsvīru godprātības etalons.
Ambiciozā Vaira Vīķe- Freiberga ne reizi vien piesauca „Ulmaņa autoritāro režīmu”, tā iesaistīdamās patiesi neatkarīgas Latvijas noķengātāju korī un cerēdama kļūt par „spīdekli”, kas apēnos Ulmaņa slavu. Ko viņa ir atstājusi aiz sevis? Tikai nožēlojamus egoisma uzplaiksnījumus. Atzinusies, ka ir bijusi kontaktos ar triju valstu specdienestiem un cerēdama uz augstāko ANO amatu, viņa bez kaunēšanās pazemoja savu valsti un tautu. Ne reizi neapmeklēja Lestenes brāļu kapus, pat formāli nepasakot paldies latviešu leģionāriem, kuri nosargāja arī viņas iespēju emigrēt. Nekad neatdodama godu nacionālajiem partizāniem, viņa „barojās” ar padomju diversanta Samsona padomiem. „Skriedama” uz slepenu tikšanos ar čekistu Putinu Austrijā, „izlēkdama” pret Baltijas valstu vienoto nostāju, braukdama uz Maskavu svinēt boļševiku uzvaras svētkus, viņa ir radījusi gandrīz nepieskaitāmās iespaidu pati par sevi. Kur tad vēl čekista Drozdova vizīte Rīgā un Krievijas patriarha svētība „latvijiešu” tautai! Tas viss tika darīts ar cerību uz ANO ģenerālsekretāres amatu. Eiropas karaļnamu vizītes nobāl uz šo vērienīgo pasākumu fona. Praktiskā labuma no tā ļoti maz, bet Latvija arī te „labi maksāja” par prezidentes ambīcijām uz augstāko amatu ANO. Tā nu V. V. Freiberga Latvijas vēsturē sevi ir iezīmējusi kā neierobežota egoisma etalonu. Viņa ir kalpojusi pirmkārt sev, nevis Latvijai vai latviešu tautai.

Ko par šodienu teica Mācītājs Kārlis Zuika, BD, Ulmaņlaiku līdzgaitnieks dzimis 1915 gadā, savā rakstā: „ Patīkamākā prezidente!”, kā atbilde uz Ausmas Viļkinas raksts „Nenovēlu Ulmanim līdzīgu prezidentu” 2007.gada 19. maijā laikrakstā „Latvijas Avīze” izraisīja nožēlu par tā laika izpratni. Kāpēc tā notiek?
Vispirms citēju Cienījamās Latvijas Prezidentes teikto: ”Lai nu kā,” sacīja V. Vīķe-Freiberga, „bet es Latvijas tautai nenovēlu tādu nākamo Valsts prezidentu, kurš rīkotos tā vai līdzīgi, kā darīja Kārlis Ulmanis. Viņš atlaida Saeimu, paņēma sev likumdevēja varu un kā Ministru prezidents paturēja arī tiesības izraudzīties un iecelt ministrus. Ulmanis arī atlaida ievēlētos pašvaldību vadītājus un to vietā, līdzīgi kā tagad Vladimirs Putins Krievijā, iecēla gubernatorus. Tiesa, Kārļa Ulmaņa vadītā valsts bija neatkarīga, bet demokrātiska, gan tā nebija.” Tālāk raksta autore piemin: „Jo, lūk, tādā parlamentārā republikā, kā Latvija Valsts prezidenta pilnvaras ir visai ierobežotas, bet arī ar tām pašām Vīķes-Freibergas kundze ir panākusi ļoti daudz.” Rodas jautājums, ko panākusi?
Tā sauktajos Ulmaņa Laikus, es atļaujos salīdzināt ar šodienu, jo es esmu Kārļa laikā izdienējis Latvijas armiju, pabeidzis Madonas ģimnāziju un izstrādājies tēva sētā. Es uzskatu sevi par pilntiesīgu Latvijas valsts līdzgaitnieku. Piedzīvoju arī „Baigo Gadu” un ar ieročiem rokās cīnījos pret sarkano mēri. Aizvien mazāk paliek to dzīvo liecinieku, kas var salīdzināt tos Ulmaņlaikus ar šodienas laiku pēc 1990. gada. Tāpēc aicinu arī citus dzīvos lieciniekus izteikt savu viedokli, atmiņas.
Latvijas prezidente! Jums ir vesels pulks palīgu, pieejami Valsts arhīva dokumenti, varat vēl aprunāties ar dzīvajiem lieciniekiem. Kur Jums radies tāds naids pret Latvijas dižgariem?
Pret pirmo valsts valdības vadītāju, prezidentiem Jāni Čaksti, Gustavu Zemgali, Albertu Kviesi un citiem dižgariem, pat Andreja Eglīša bērēs Jūs neesat piedalījusies.
Es atceros arī to, ka laikrakstā „Jaunā Avīze” Jūs nosaucāt Albertu Kviesi par netīkamāko prezidentu bez jebkāda pamata. Kurš tad no Jūsu priekštečiem ir kaut ko labu padarījis Latvijas valsts labā? Varbūt Augusts Kirhenšteins, Vilis Lācis vai Salamons Šustins?
Kārlis Ulmanis aiz sevis atstāja plaukstošu labklājības zemi, kas ar savu dzīves labklājības līmeni atradās Eiropas valstu priekšgalā. Mums no ārzemēm brauca strādnieki, jo trūka darba roku Eksports pārsniedza importu. Tagad viss ir otrādi. Un to Jūs uzskatāt par sasniegumu šodien? Jūs pēc sevis atstājāt sagrautu tautsaimniecību, izpārdotu zemi un izmisušu tautu. Jūs savā runā pieminat Satversmi, Latvijas valsts pamatlikumu. Cik svarīgi ir to pildīt! Bet kāpēc Jūs to nepildāt? Kam Jūs kalpojat?

Joahims Pencis no Valkas savā rakstā apraksta 1934.gada 15.maija notikumus, jo dienēja armijas sakaru bataljonā un ārkārtas stāvokļa izsludināšanas brīdī bija nozīmēts apsargāt telefona un telegrāfa centrāli. Viņš liecina, ka apvērsuma nebija, jo Valdība izsludinot ārkārtas stāvokli novērsa apvērsumu!
Nobeigumā gribu atgādināt Raiņa teikto: “Kad tauta iet postā – tad pārejam nav jēgas!”
Lielas zemes platības ir iztirgotas. Lai mēs saglabātu savu valsti, ir pareizi labi atcerēties Kārļa Ulmaņa teikto: „Mūsu gruntniecība nav un nedrīkst būt kapitālistisks uzņēmums. Lauku mājas ir zemturu ģimenes mūža un paaudžu mītnes un tautas dzīvā spēka mūžīgais avots. Tāpēc jāaizkavē gruntniecības, zemes un māju pataisīšana par tirgus preci un spekulācijas priekšmetu”.
Kas kopīgs atjaunotās Latvijas republikas prezidentiem, sakot ar Agustu Kirhenšteinu, Gunti (Rumpīti) Ulmani, Vairu Vīķi – Freibergu, Valdi Zatleru ,Andri Bērziņu un Raimondu Vējoni? Latvijas Valsts Satversmes ignorēšana!
Latviju, pašreiz parādu jūgā ir novedušas līdzšinējās Saeimas un Valdības, kas pārkāpjot Satversmes 68. pantu, ņem kredītus – ieķīlājot mūsu zemi, īpašumus, lai boļševiki un to kliķe varētu labi dzīvotu, palielinot pašreizējos ārējos parādus.
Ignorējot 66. Pantu, valdība nedod atskaiti par izlietoto budžetu, tā rezultātā mēs nezinām faktisko stāvokli tautsaimniecībā.
Pārkāpjot Satversmes 77. Pantu valdība veic teritoriālas reformas, tā piemēram, Latgales Varakļāni atrodas Vidzemē, Ilūkste – Sēlijas zeme no Zemgales iedalīta Latgalē utt.
Nav atjaunots Pavalstniecība, Valodas un Sodu likums, kura radīšanā savu darbu ieguldīja mūsu pirmais Valstsvīrs Kārlis Ulmanis.
Tiek iztirgoti boļševiku nolaupītie īpašumi „ tautas ienaidniekiem”. Pēc Zemkopības ministra Jāņa Vanaga rīkojuma no 1940.gada 27.jūlija Pagastu valdēm vajadzēja sastādīt sarakstus par tautas ienaidniekiem. Tā, Kabiles pagastā no visiem zemniekiem uz 1940. gada 3. augustu bija 92% „ Tautas ienaidnieki”.
Daudzi pārmet Kārlim Ulmanim par nepretošanos agresoram un aicinājumu palikt savās vietās. Te es gribu atgādināt, ka tanki Rīgā ienāca no Šauliem, tas nozīmē, ka Lietuva bija jau okupēta. Padomju agresora karaspēks bija 50 reizes lielāks par Latvijas armiju. Tāpēc es pilnībā atzīstu par pamatotu Kārļa Ulmaņa rīcību tajos apstākļos. To es varu pierādīt savā mūžā pieredzēto. Piemēram, iepazīstoties ar situāciju 1968. gadā Čehoslovākijā, kad lasīju Aleksandra Dučeka uzrunu tautai, tad liekas, ka viņš lasīja Kārļa Ulmaņa runu, tas bija ka ienāk uz mācībām draudzīga armija, paliekat savās vietās un tā tālāk. Tur nebija vilīši lacīši, augusti kirhenšteini, brunīši kalniņi, žanīši spures un citi švaļi. Pats Dubčeks tika apcietināts un turēts cietumā Krievijā, bet Prāga palika neskarta un bez upuriem.
Otrs piemērs Čečenija, kur Groznija ir noslaucīta trīs reizes no zemes virsmas, simtiem tūkstošiem upuru. Vai K. Ulmaņa nozākotāji to vēlās?
Kur ir izeja? Izeja ir vienkārša! Atcerēsimies pagātni, tās pieredzi un skatīsimies nākotnē kurp iet!

03.02.21

“Pieticīgā” prezidentosa kodla. Parazīti, kuri sūc latvju tautas dzīvības sulu !

You may also like...

10 Responses

 1. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Papildinu, ka 1939.gadā bija Stokholmā, pie PSRS Vēstnieces Kalantajas, boļševiku izveidota Latvijas PSR valdība ar Paulu Kalniņu priekšgalā , tā pat kā Somijas valdība ar Otto Kūsinennu priekšgalā.

  To es uzzināju no NTV programmas, kad komentētāji to pieminēja sakarā ar uzbrukumu Somijai. Boļševiki iebruka pirmā ciemā un uz reizes pasludināja Padomju Sociālistisko Republiku. to es uzzināju pirms dažīem gadiem un uz reizes devos pie Kārļa Kanģera, kas vadīja VDK izmeklēšanas komisiju. Viņš man apstiprināja, ka tā ir patiesība!

  Tātad, jā dr. Kārļa Ulmaņa valdība nebūtu ielaidusi boļševiku kara bāzes, tad mums būtu Somijas liktenis. Ieņemtu Abreni vai Zilupi un pasludinātu Padomju varas atjaunošanu Latvijā!!

  Tāpēc jau Latvijas valdošā kliķe slēdza NTV un citus kanālu.
  .
  .
  .
  Admins
  Nu re, pats apliecināji, ka esi no “NKVD”, tāpat kā vecais žīds Kangeris.
  Pašam smiekli nenāk par Abrenes PSR ?
  Didzis Šmits stāstīja, ka Staļins neokupēja Somiju, jo neesot bijis tik daudz vagonu PSRS, lai izvestu visus somus… Ar to jau arī žīds atšķiras no latvieša…., latvieši idiotismu nerunā.. .

 2. Andris un draugi saka:

  Bet Latvijā tiek intensīvi apstrādāta jaunatne, tiek ļoti pārdomāti kropļots mācību vielas saturs un veidota ačgārna satura sadale vecuma grupām. Mazajiem pasniedz vienkāršas lietas ļoti saredžītā veidā un otrādi. LV valsts vēsturē arī tie dīvaini no izvēlētā, par soc. zinību absurdiem pat nerunājot! Vai par šo šodienas vareno radīto nelietības tēmu Maltam nav nekas sākāms?

 3. īsi par sarkano buržuāziju un komunistisko kapitālismu saka:

  Sociālisms, komunisms, kapitālisms, buržujs un buržuāzisms, partijas un kompānijas, tauta un nabagi, ubagi, vergi, brīvs un nebrīvs, neatkarība, demokrātija, nacionāls, internacionāls, nacistisks un nacionālistisks, kolonijas un kolonizatori, okupācijas un aneksijas, iekarošanas un atbrīvošanas, kari un pamieri -ilga un globāla miera pasaule nav pieredzējusi gadsimtiem, tiesības un pienākumi, atbildība un bezatbildība, tikumi un netikumi, likumīgi un nelikumīgi, taisni un netaisni, Labais un Nelabais … kaini un ābeli, ļeņini, staļini, marksi, engelsi, nīčes un hitleri …
  Tik daudz par visu melots, tik ilgi par visu melots un melo joprojām, ka… Vai vispār vairs kaut kur apakš visa tā var sataustīt ko no patiesības?

  Nav jābrīnās, ka vienam no visiem – Kārlim Marksam – moto dzīvei bijis “ Šaubies par visu!“

  Ilgi atkārtotiem meliem tic vairāk nekā tam, kas ir acu priekšā, degungalā. Palasot Ilonu (komentārus par komunismu un kapitālismu), neko citu nav iespējams konstatēt. Marksam pie viņa moto var vienīgi piebilst : “un turpiniet melot! Jo cītīgāk melosit, jo laimīgāk dzīvosit“.Un būs jums laimīgas atmiņas ! Pat par Nelabo!

  Par sevi varu secināt – ja pie Nelabā jūtos nelabi – pats vainīgs. Nevajadzēja tik daudz lasīt. Nebūtu lasījis, i nezinātu Ļeņina teicienu – ņe dai, Bog, žiķ vam pri krasnoi buržuaziji! Tad tak es nezinātu, ka tagad Dievs devis tieši dzīvi zem Sarkanās buržuāzijas – tas ir zem sarkanā/komunistiskā – vismežonīgākā kapitālisma. Veiksmīgi iesāktā jau Ilonas padomju butaforiskajā laimībā ar turpinājumu butaforistiskajā ārkārtas un ārprātīgajā 21. gadsimtā.

  https://www.draugiem.lv/blogs/post/Serbs-izmisuma-par-vispasaules-komunisma-rezimu-lu_16764059

 4. komentārs saka:

  Letiņi tādi darbīgi – palīdzēja Ļeņinam revolūcijā, tagad ar Kariņa un Dombrovska rokām nobrucina Latvijas un Eiropas potēšanos… :D. Nezinu, smieties vai raudāt, tomēr gribētu zināt, kad beidzot izbeigsies Kariņi, Reiri, Jaunzemes, Viņķeles, Petravičas, … no kuras vietas viņi lien laukā? Pie šāda sastāva Kremlis ar Putinu atpūšas. Pie tam, te nevar novelt uz kādu tur miskomunikeišen – Zvans Valdim uz Eiropu: “Čau, kas ar vakcīnām, ko mums izdarīt?” Zvans partijas biedram Reiram: “Tu vadi to ārkārtas komiteju/grupu un turi naudas maku, kas ar potēm un kas ar pabalstiem? Es jau te izplātījos ka naudas mums tik daudz kā nekad, KUR IR TĀ NAUDA?”. Nu pie šādiem tiešajiem kontaktiem ir jābūt pilnīgam idiotam lai salaistu kaut ko grīstē… Kaut gan nē, tas nav idiotisms, tā ir neiedomājama, pat slimīga, pieķeršanās premjera krēslam… tik slimīga, ka neredzi stulbības savā kabinetā kurā jau ir iekārtots pods, kurā tiek nolaista valsts ekonomika, labklājība un veselība…Jānis Mārtiņš Skuja Es kārtējo reizi nonāku pie secinājuma, ka vaina ir mūsu cilvēkos, nevis sistēmā. Skaties … mums ir decentralizēta valsts uzbūve, kurā darbojas cilvēki, kuri auguši galvenokārt PSRS apstākļos – t.i. pieraduši pie centralizētas sistēmas. Tur ir atjaunotās Latvijas galvenā sāpe. Ja katrs darītu savu darbu pēc labākās apziņas, mēs būtu uz zaļa zara. Sākot no policista (varas pārstāvja), kuru satiec uz ceļa, kurš piemēro likuma pantu pēc situācijas, beidzot ar Kariņu, kurš uzņemas atbildību par valdību, nevis noraksta uz ministriem.

 5. Vilnis saka:

  Labums ir no tā, kad letiņi ķīlniekā paņēma Ļeņinu, lai tas apstiprina de jure neatkarību Latvijai no Krievijas virskundznieības! Latvietis ir pārāk principiāls un godīgs cilvēks, -izpildīja Faustam doto solījumu, ko apsolījās Ļeņinam, par doto brīvību, kas latviešiem dārgi maksā ar vien šo balt dien’.

 6. zdrasķe! saka:

  Ta ne nu “devies“, ne “aizsaukts“. Kopš palaida no ķēdes koronu, medijiem neviens vairs ne mirst, ne iet bojā – visi paši “dodas“ Mūžībā. Pilnas avīzes ir ar sēru vēstīm – un aizgājēji vienīgi “dodas“ un “dodas“. Mūžībai pašai jau nu nenāk ne prātā kādu “aizsaukt ar koronu“.

  https://www.draugiem.lv/slavenibaslv/

 7. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Te vēl viens boļševiku tiesiskas izpratnes piemērs!!!
  Nav svarīgi, kā balso, bet svarīgi kā balsis skaita! Tā teica viens no boļševiku kliķes vadoņiem Josifs Visariona dēls Džugašvilī!!!
  Rīgā 18.12.2020. Nr.02-01.7/229e
  Biedrībai
  “VARU LATVIJAS TAUTAI”
  Daugavas iela 28, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
  zemnieks@latnet.lv

  Par apliecināto parakstīšanās faktu skaitu
  Atbildot uz 19.11.2020. Centrālajā vēlēšanu komisijā (turpmāk — CVK) saņemto jūsu iesniegumu, daru zināmu, ka par Saeimas atsaukšanas iniciatīvu Nr. 20191114-077 Parakstu vākšanas sistēmā (turpmāk — PVS) ar statusu “apliecināts” ir šāds parakstīšanās faktu skaits, kuri apliecināti, izmantojot PVS:

  Uz 10.12.2019. gadu, atbilstoši izdrukai no CVK norādītā (https://www.cvk.lv/pv/apliecinātāji ) lapas bija parakstījušie PVS sistēmā 810 vēlētāji!

  Bet CVK atbildē norādīts, visā gadā tikai 129 !!! KĀ TAS IR IESPĒJAMS???

  KĀ to skaidro savā atbildē Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs :

  Uzsveru, ka minētie parakstīšanās fakti nav vienīgie, kas reģistrēti PVS.
  Kur tad vēl? (A.M.)?

  Sistēmā ir arī atsevišķi parakstīšanās fakti ar statusu “apstrādē”. Tāds statuss parakstam ir, ja paraksta apliecināšana PVS nav pabeigta līdz galam (apliecinātājs pēc paraksta veidlapas izdrukāšanas nav PVS atzīmējis, ka paraksts apliecināts).

  Tas ir partorga cienīga atbilde!!! Vai kāds saprot ko nozīmē “apstrāde”? ( A.M.)

  Tam var būt dažādi cēloņi, piemēram, vēlētājs pēdējā brīdī pārdomā; paraksta apliecinātājs aizmirst veikt atzīmi; ( kurā vietā? A.M.) viņa uzmanību kādu laiku kas novērš, un PVS darba sesija pēc dīkstāves tiek automātiski izbeigta. ( man saprotams, ka apstrāde uz rezultātu, kāds vajadzīgs boļševikiem – valdošai kliķei? A.M.)

  Ja pēc parakstu vākšanas pabeigšanas iniciatīvas grupa (Tas ir mēs A.M.) būtu secinājusi, ka parakstu skaits ir pietiekams un līdz ar to CVK tiktu iesniegts likuma
  “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” (turpmāk – Likums) 25.5 panta pirmajai daļai atbilstošs (25.5 pants. (1) Ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un parakstīšanās datumu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu var iesniegt 12 mēnešu laikā no dienas, kad iniciatīvas grupa reģistrēta Centrālajā vēlēšanu komisijā, ja vien nav iestājies Satversmes 14.pantā noteiktais termiņš, kad tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot.) ierosinājums rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, tad CVK pārbaudītu iesniegtos parakstus (gan iesniegtās parakstu veidlapas, gan parakstus, kas nodoti portālā http://www.latvija.lv).

  Likuma prasībām atbilstošas paraksta veidlapas, kam PVS norādīts statuss “apstrādē”, nebūtu par pamatu attiecīgos parakstus nelīdzskaitīt.

  Šādā situācijā CVK sazinātos ar paraksta apliecinātāju un pēc lietas apstākļu noskaidrošanas lemtu par paraksta līdzskaitāmību.
  Tāpat uzsveru, ka paraksta apliecināšana vai šī fakta reģistrēšana PVS vēl nenozīmē paraksta derīgumu. ( Kā tas ir iespējams? Jā vēlētājs ir parakstījies, samaksājis naudu ierēdnim vai notāram un PVS noteiks derīgumu???)

  Vienam un tam pašam vēlētājam iespējams parakstīties gan portālā http://www.latvija.lv, gan pie parakstu apliecinātāja.
  Ja CVK saņemtu Likuma 25.5 panta pirmajai daļai atbilstošu ierosinājumu, viena vēlētāja parakstu ieskaitītu tikai vienreiz.

  Tāpat iniciatīvas Nr. 20191114-077 laikā, lai pie parakstu apliecinātāja veikts paraksts tiktu atzīts par derīgu, tas atbilstoši tobrīd spēkā esošajam Likumam bija jānodod iniciatīvas grupai apkopošanai.
  Cieņā
  Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs
  ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
  Ritvars Eglājs

  Tāda lūk ir CVK oficiālā atbilde!
  No atbildes izriet, ka likums “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” tiek ignorēts un nauda no budžeta 3,8 miljoni, kas iztērēti PVS sistēmas radīšanai ir jāatgriež Valsts budžetā!!!
  Bet jā naudas trūks budžetā, tad valdošā kliķe enerģiski aizņemsies uz mūsu mazmazbērnu rēķina!!!

 8. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Admins,

  Abreni jau LLK neatdeva, to veica, pārkāpjot Satversmi, Latvijas boļševiki!!!
  Neiet jau runa par vagoniem, bet par 1,5 miljoniem PSRS zaldātiņiem, kas palika guļam Somijas purvos , vai sadedzināti un ceļiem.

  Nu re, pats apliecināji, ka esi no “NKVD”, tāpat kā vecais žīds Kangeris.
  Pašam smiekli nenāk par Abrenes PSR ?
  Didzis Šmits stāstīja, ka Staļins neokupēja Somiju, jo neesot bijis tik daudz vagonu PSRS, lai izvestu visus somus… Ar to jau arī žīds atšķiras no latvieša…., latvieši idiotismu nerunā.. .

 9. Artūrs Malta, VLT Valdes loceklis saka:

  Andris un draugi!

  Lūdzu rūpīgi izlasat, ko raksta Dallasa doktrīna un palūdzat savam Toļikam no Mārupes, lai iedod palasīt Politbiroja pārkārtošanās direktīvas, jo viņās ir daudz līdzības ar to un Ciānas protokoliem!!!
  DALLESA DOKTRĪNA
  Kad beigsies karš… mēs izmantosim visu, kas mums pieder, – visu zeltu, visu materiālo varenību uz stulbuma kultivēšanu un ļaužu apmuļķošanu!

  Cilvēka smadzenes, ļaužu apziņa ir viegli ietekmējama un pakļaujas izmaiņām. Iesējot haosu, mēs nemanot samainīsim garīgās vērtības uz viltotām un liksim šīm viltotām vērtībām ticēt.
  Kā?

  Mēs atradīsim savējos domubiedrus, savējos sabiedrotos pašā valstī (A.Eiropā).

  Soli pa solim tiks izspēlēta grandioza veselas tautas bojāejas traģēdija, kura novedīs pie tās pašapziņas galīgas un neatgriezeniskas pazušanas. No literatūras un mākslas mēs pakāpeniski izstumsim sociālo būtību, atradināsim gleznotājus un rakstniekus nodarboties ar attēlošanu un pētījumu veikšanu par procesiem, kuri notiek tautas kolektīvajā apziņā.

  Literatūra, teātri, kino – tiks slavinātas pašas zemiskākās cilvēciskās dziņas. Mēs atbalstīsim un pacelsim tā saucamos māksliniekus, kuri iesēs cilvēciskā apziņā seksa kultu, varmācības, sadisma, nodevības propagandu – ar vārdu sakot, atvērs sabiedrības apziņu jebkurai netikumībai.

  Valsts pārvaldē mēs radīsim haosu un saputrojumu.

  Nemanot, bet aktīvi un pastāvīgi tiks sekmēta ierēdņu muļķība, kukuļņemšana un bezprincipialitāte. Birokrātisms un gausa lēmumu pieņemšana kļūs par tikumu. Godīgums un krietnība būs apsmejami un nevienam nekļūs vajadzīgi. Bezkaunība un cinisms, meli un apmānīšana, žūpība un narkomānija, dzīvnieciskas bailes vienam no otra, nodevība, agresīvs nepamatots nacionālisms un tautu ienaids, veikli un nemanot kultivēts, atplauks viskuplākajās krāsās.

  Un tikai nedaudzi, ļoti nedaudzi nopratīs vai pat sapratīs, kas notiek. Bet tādus ļaudis mēs noliksim bezpalīdzīgā stāvoklī, pārvērtīsim par izsmiekla objektiem, atradīsim veidu tos apmelot un pasludināt par sabiedrības atkritumiem. Izrausim tautas garīgās saknes, deformējot un iznīcinot tautiskas tikumības pamatus. Mēs izļodzīsim tādējādi paaudzi aiz paaudzes. Ķersimies pie ļaudīm no bērnu, jaunības gadiem,

  Ķersimies pie ļaudīm no bērnu, jaunības gadiem, galveno likmi vienmēr liekot uz jaunatni. Mēs izaudzināsim no tiem ciniķu, neliešu un kosmopolītu paaudzi.

  Lūk tā mēs to arī izdarīsim.

  A.Dalles. Pārdomas par Amerikas pēckara doktrīnas realizāciju pret PSRS, 1945. Tas viss attiecas arī uz Latviju!!!

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.