Pārmaiņas: Neliešu garants ir okupantu orda

Vai tik nav tā, ka velns nav tik melns kā to mālējam, bet ir vienkāršas likumsakarības (tīri cilvēciskas iežēlināšas faktors) uz kuru tiek balstīta visa iznīcinošā sistēma.
Kontrolējot valsts naudas maku un galvenās finanšu plūsmas, reizē arī tiek kontrolēti apgrozāmie līdzekļi, kas kā likums nedrīkst nonākt Latvijas patriotu makos, jo tad tie var kļūt turīgi un bīstami sistēmai. Čekisti-komunisti vienkārši sagrāba visus stratēģiskos atslēgas punktus, ar viltu ar meliem ar draudiem ar kompromatiem un iebaidīšanu, bet mums rodas iespaids, ka ienaidnieku ir ļoti daudz.
Kad sistēma iedarbināta tā strādā pati par sevi un tie kas pie turības tikuši bez piepūles, nekad nesamazinās nodevu slogu bezcerībā atstātajam vairākumam, bet izdomās demagoģiskus aizbildinājumus un sarežģītu pabalstu/atlaižu sistēmu, lai nodokļu slogu mazinātu tikai sev līdzīgiem vai ar skatu savai nākotnei un tā tas turpinās gadu desmitiem.
Tāpēc nedomāju, ka tādu „atslēgas biedru“ būtu sevišķi daudz, kaut vai spriežot pēc tā nožēlojami šaurā loka, kurus „drīkst“ intervēt tiešajā ēterā. Tomēr visu sarežģī apstulbinātas jaunavas un jaunuļi, kas asiņaino spēli uztvēruši nopietni un kuriem nav ne mazākās nojēgas par valsts būtību un valsts funkcijām vispār. Lai neapvainojās tās jaunās „lēdijas“ un „džentelmeņi“ varas gaiteņos, bet ne velti jūs tur esat iestellēti. Joprojām tiek izmantota tā pati vecā taktika kā 90tajos, kad no valsts uzņēmumiem un iestādēm tika atlaisti praktiski visi virs četrdesmit, kuriem bija darba pieredze un nākotnes redzējums, bet viņu vietā iecelti jaunie ambiciozie bez pieredzes ar kuriem varēja manipulēt un iestāstīt visādus brīnumus kā arī tieksme nopelnīt tiem bija daudz augstāka par nozares saglabāšanu ilgtermiņā. Visuzskatāmāk tas notika mežu nozarē, kur muldot par ekonomisko neizdevīgumu, mākslīgi iznīdēja apsaimniekošanas uzņēmumus. Uz štatu samazināšanas rēķina atlaida lielu skaitu mežsargus, tad atbrīvojās no gados vecajiem un pieredzējušajiem, bet kāds vājprāts mežos sākās tālāk, mēs visi esam liecinieki. Līdzīga shēma nostrādāja arī pārējos uzņēmumos, bet kā izdošanās garants bija atstātā kolonistu orda, lai jebkurā brīdī varētu izspēlēt nacionālo kārti vai nepieciešamības gadījumos gūtu atbalstu klaji pretvalstiskien lēmumiem, kam normāls latvietis nekad nepiekristu.
Vēl nesen izskanēja doma, ka vēlēšanu tiesības (vismaz pašvaldībās) vajadzētu iedot no sešpadsmit gadiem, tas tikai norāda, ka sistēma sāka buksēt un ideja bija piesaistīt lielāku skaitu zaļoksnēju nezinīšu, kurus tad varētu iekārdināt ar kārtējām „stikla krellēm“.

P.S.

Nu lūk, sekas nebij ilgi jāgaida, rakstā minētajam „nenoslēgtajam sadarbības līgumam aliansē, par pretdarbību Krievijas hakeru uzbrukumiem.“

Arī tie kuri klusējot kalpoja čekas zagļu un slepkavu oligarhiskajai sistēmai un visus šos gadus pat necentās pacelt jautājumu par deokupāciju un dekolonizāciju, Ženēvas Konvencijas 1949.gada likumīgajos ietvaros. Tādi glumekļi nešaubīgi būs pirmajās rindās, lai turpinātu izkalpoties, kā izskatās visai reālistiskajai Putina liberāli internacionālajai okupantu impērijai.

Neuzskatu, ka tāds vai citāds scenārijs būtu Latvijas gals, bet gan krievu impērijas pirmsnāves agonija, kas var radīt bezjēdzīgus upurus, kamēr sarkano mēri savaldīs.

11.03.20

You may also like...

5 Responses

 1. vienīgais saka:

  Izmantojot savā darbā Krievijas izcelsmes lietvedības programmu ДоксВижн (arī DocsVision), Iekšlietu ministrija pārkāpj valsts drošības iestāžu sniegtās rekomendācijas informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai valsts un pašvaldību institūcijās un informācijas tehnoloģiju kritiskajā infrastruktūrā. Krievijas digitālie produkti ir potenciāls apdraudējuma avots Latvijas valstij. Sistēmas jaunāko versiju uzstādīšanu ministrija tomēr esot apturējusi.

  Programma ДоксВижн ir tehnoloģisks risinājums lietvedības un uzņēmējdarbības procesu organizēšanai – dokumentu apritei, arhivēšanai un saziņai. Eksistē arī citi lietvedības risinājumi, taču Iekšlietu ministrija kopš 2006. gada lieto tieši šo – Krievijas Federācijā uzņēmumā ДоксВижн tapušo. Iekšlietu resors tāds ir vienīgais.

  ————————

  Tātad Iekšlietu resors tāds ir vienīgais. 2006.gadā Iekšlietu ministrs bija Ivaras Godmanis,

  .

  Ivars Godmanis 2006. gada oktobrī Latvijas Pirmās partijas un partijas “Latvijas Ceļš” vēlēšanu apvienības sastāvā tika ievēlēts 9. Saeimā, bet 7. novembrī kļuva par Iekšlietu ministru Aigara Kalvīša valdībā.

  VDK kartotēka liecina, ka Ivara Godmaņa Valsts Drošības komitejas aģenta kartīte aizpildīta 1988.gada 31.martā. No aģentūras Ivars Godmanis izslēgts 1990.gada janvārī. Viņa segvārds “Pugulis”.

  Visur, kur pabijis Ivars Godmanis sekojuši lieli zaudējumi visai latviešu tautai.

  Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas to pieļāvusi un pieļauj. Laikas tā kā sen jau bija Ivaru Godmani tiesāt par noziegumiem pret latviešu tautu. Kas to izdarīs?

 2. karma saka:

  Tie agresorbaidītāji paši dabūs sev uz kakla ķīniešus un koronvīrusus. Par grēkiem.

 3. pietiek saka:

  Jaunās konservatīvās partijas pārstāve, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska ir nākusi klajā ar jaunu „bezkompromisa tiesiskuma” ideju, – viņa iesniegusi Valsts kancelejā grozījumu projektu likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, kura būtība – ļaut valsts augstskolu padomju locekļiem neiesniegt amatpersonas deklarācijas, tādējādi slēpjot savus ienākumus, īpašumus, kapitāldaļas un citus amatus. Pietiek šodien bez plašākiem komentāriem publicē iesniegto grozījumu projektu un tā anotāciju.

  Projekts Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”

  Izdarīt likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11. nr.; 2003, 12. nr.; 2006, 2., 20. nr.; 2007, 14. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 10., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162. nr.; 2011, 76. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 6. nr.; 2014, 32., 38., 228. nr.; 2015, 107., 190., 251. nr.; 2016, 31., 123. nr.; 2018, 36. nr.; 2019, 233. nr.) šādus grozījumus:

  1. Papildināt 23. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

  “(6) Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz šā likuma 4. panta otrajā daļā minētajām valsts amatpersonām – augstskolas padomes locekļiem valsts dibinātās augstskolās.”

  2. Papildināt pārejas noteikumus ar 29. punktu šādā redakcijā:

  “29. Šā likuma 23. panta sestā daļa stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz augstskolu padomju izveidi valsts dibinātās augstskolās.”

  Iesniedzējs: izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska

  Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

  Tiesību akta projekta anotācijas kopsavilkums

  Mērķis, risinājums un projekta spēkā stāšanās laiks (500 zīmes bez atstarpēm)

  Likumprojekta “Grozījumi likumā ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (turpmāk – projekts) mērķis ir paredzēt īpašus nosacījumus valsts dibināto augstskolu padomes locekļu valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanai.

  Risinājums – izdarīt izņēmumu attiecībā uz valsts dibināto augstskolu padomes locekļiem nosakot, ka šīm personām nav jāiesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.

  Projekts stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz augstskolu padomju izveidi valsts dibinātajās augstskolās.

  I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

  1.

  Pamatojums

  Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz konceptuālajā ziņojumā “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” (atbalstīts ar Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumu Nr.94) (turpmāk – ziņojums) noteikto.

  2.

  Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai tiesību akta projekts izstrādāts, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

  Ziņojums paredz izveidot un ieviest valsts dibināto augstskolu iekšējās pārvaldības sistēmās augstskolu padomes, kas spētu efektīvi garantēt augstākās izglītības institūciju autonomiju, atvērtību un caurspīdīgumu.

  Ziņojums nosaka, ka augstskolas padome ir valsts dibinātas augstskolas koleģiāla vadības un lēmējinstitūcija, kas nodrošina augstskolas autonomiju un labas pārvaldības principa īstenošanu un ir atbildīga par augstskolas stratēģisko, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību atbilstoši dibinātāja noteiktajiem mērķiem.

  Ziņojumā ir atrunāts valsts dibināto augstskolu padomes sastāvs un minimālās prasības tās locekļiem. Padomē tiks nodrošināta arī ārējo ekspertu pārstāvība. Padomes sastāvu apstiprinās Ministru kabinets.

  Bez tam, saskaņā ar ziņojumā noteikto augstskolas padomes locekļi būs valsts amatpersonas un tām paredzēts likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikt atvieglojumus attiecībā uz valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu. Līdzīgi šajā likumā arī uz amatpersonām, kuras pilda amata pienākumus ārpus publiskas personas institūcijām un cita starpā veic arī finanšu līdzekļu sadalīšanu, netiek attiecinātas prasības par valsts amatpersonas deklarāciju iesniegšanu.

  Tādējādi ir izstrādāts projekts, kurš paredz, ka valsts dibināto augstskolu padomes locekļiem valsts amatpersonu deklarācijas nav jāsniedz. Projekts arī paredz noteikt, ka minētais regulējums stāsies spēkā vienlaikus ar grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz augstskolu padomju izveidi valsts dibinātās augstskolās.

  Saskaņā ar ziņojuma VIII nodaļas “Turpmākās rīcības plāns” 4. tabulas 2.punktu projekts Ministru kabinetā ir jāiesniedz līdz 2020. gada 15. aprīlim, vienlaicīgi ar tabulas 1.punktā minēto likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā”.

  3.

  Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un publiskas personas kapitālsabiedrības

  Izglītības un zinātnes ministrija.

  4.

  Cita informācija

  Nav.

  II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību, tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu

  1.

  Sabiedrības mērķgrupas, kuras tiesiskais regulējums ietekmē vai varētu ietekmēt

  Augstskolu padomju locekļi valsts dibinātās augstskolās.

  2.

  Tiesiskā regulējuma ietekme uz tautsaimniecību un administratīvo slogu

  Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un maziem, vidējiem uzņēmumiem, mikrouzņēmumiem un jaunuzņēmumiem – nav.

  Tāpat nepieaugs Valsts ieņēmuma dienesta un augstskolu slogs, jo netiks iesniegtas projektā definēto valsts dibināto augstskolu padomes locekļu valsts amatpersonu deklarācijas.

  3.

  Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

  Nav ietekme uz administratīvajām izmaksām.

  4.

  Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

  Nav attiecināms, jo projekts neparedz atbilstības prasības.

  5.

  Cita informācija

  Nav

  III. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  Projekts šo jomu neskar.

  IV. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  1.

  Saistītie tiesību aktu projekti

  Projekts izstrādāts un stāsies spēkā vienlaicīgi ar grozījumiem Augstskolu likumā, kas paredz augstskolu padomju izveidi valsts dibinātās augstskolās.

  Atbildīgā institūcija

  Izglītības un zinātnes ministrija

  3.

  Cita informācija

  Likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” ir izstrādāts un tas tiek virzīts vienlaikus ar projektu. |

  V. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām

  Projekts šo jomu neskar.

  VI. Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes

  1.

  Plānotās sabiedrības līdzdalības un komunikācijas aktivitātes saistībā ar projektu

  Sabiedrības līdzdalība tiks nodrošināta kopā ar saistītajiem grozījumiem Augstskolu likumā.

  2.

  Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē

  Izstrādājot ziņojumu, tas tika apspriests diskusijās ar nozaru partneriem:

  -2020.gada 11.janvārī ar Latvijas Studentu apvienības domi;

  -2020.gada 12.janvārī ar Latvijas Koledžu asociāciju;

  -2020.gada 15.janvārī ar Kultūras ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju;

  -2020.gada 16.janvārī ar Latvijas Universitāšu asociāciju, Rektoru padomi un Latvijas Studentu apvienību.

  3.

  Sabiedrības līdzdalības rezultāti

  Ziņojuma sabiedriskas apspriedes gaitā saņemtie iebildumi un priekšlikumi tika izvērtēti, daļēji ņemti vērā un iestrādāti ziņojumā (skatīt ziņojumam pievienoto izziņu par saņemtajiem iebildumiem un priekšlikumiem).

  4.

  Cita informācija

  Nav.

  VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām

  1.

  Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

  Izglītības un zinātnes ministrija un valsts dibinātās augstskolas

  2.

  Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru.
  Jaunu institūciju izveide, esošu institūciju likvidācija vai reorganizācija, to ietekme uz institūcijas cilvēkresursiem

  Projekts valsts pārvaldes funkcijas un institucionālo struktūru neietekmē.

  3.

  Cita informācija

  Nav

  Iesniedzējs: Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska

 4. maisi vaļā - par Aldi Plaudi saka:

  ‘Maisi vaļā’: Aģents Ket ziņo par Akurateri un trimdu; kantrifestivāla rīkotājs Ozoliņš nekomentē

  Uldis Ozoliņš, kurš plašāk pazīstams kā Bauskas kantrimūzikas festivāla izveidotājs un producents, padomju gados palīdzēja trimdiniekiem iegūt un aiz “dzelzs priekškara” izdot tobrīd okupētajā Latvijā populāru mūziķu ierakstus. Vienlaikus viņa vārds atrodams tā dēvētajos čekas maisos aģenta Ket kartītē. Ket galvenokārt čekai ziņojis par kontaktiem ar latviešu emigrantiem, liecina publiskotie VDK materiāli. Ozoliņš sarunā ar portālu “Delfi” atrašanos čekas maisos nodēvēja par “kauna traipu” savā dzīvē, bet atteicās sniegt plašākus komentārus.

  Pērn decembrī pavērtajos čekas maisos jeb Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) mājaslapā publicētā aģenta kartīte liecina, ka aģents ar segvārdu Ket savervēts 1983. gada 28. jūnijā. Kartītē veiktie ieraksti liecina, ka savervētais ir 1953. gadā dzimušais rīdzinieks Uldis Ozoliņš, vervēšanas brīdī – Rīgas Medicīnas institūta students. Vervēšanu veicis VDK 5. daļas 1. nodaļas darbinieks Aldis Plaudis. Aģenta Ket personiskās lietas numurs ir “20416”.

  ——————–

  Aldis Plaudis plašāk pazīstams kā ievērojams nekustamo īpašumu biznesmenis, kurš ar saviem hektāru tūkstošiem vairākus gadus ir bijis arī Latvijas lielāko zemes īpašnieku sarakstos. Taču jaunajā grāmatā «Latvijas miljonāri bez maskām», kurā atrodams arī jaunais Latvijas 600 miljonāru saraksts, biznesmenis pirmoreiz atklāj patiesību par savu darbu Latvijas PSR Valsts drošības komitejā.

  http://apollo.tvnet.lv/zinas/aldis-plaudis-pirmoreiz-stasta-par-cekas-gadiem/329237

  Šķiet, visnotaļ godīgi A. Plaudis atbild arī uz jautājumu, kāpēc 1989. gada vasarā aizgājis no darba VDK, – nē, tam neesot bijis nekāda sakara ar ideoloģiskiem apsvērumiem: «Veselība. Man ir iedzimts reimatisms, kā arī sekas no kādreizējās sirds pārslodzes, spēlējot Latvijas basketbola izlasē, daudzās traumas, anaboli lika sevi manīt. Cik būs manos spēkos, nevienam no saviem bērniem neļaušu nodarboties ar profesionālo sportu.”

  http://www.tautastribunals.eu-141Un tu redz tikai ko, aizgājis no VDK !!!(vai tad, kad likvidē šo noziedznieku iestādi- sauc par aiziešanu?)

  Hektāru tūkstoši !!!

  Kā viņam tie radās ?(draudot un izkrāpjot, un neiztika arī bez slepkavošanas)

  Kā kļuva par miljonāru ?(pārdodot to, kas piederēja tautai)

  Šis čekas kroplais izdzimums ir nozadzis to, kas pieder tautai !!!

  Viņš peldas nozagtajā naudā, bet apzagtajiem nav par ko pie ārsta aiziet, vai arī samaksāt par pašu nepieciešamāko operāciju. Šādu čekas izdzimteņu dēļ ir sagrauta medicīniskā aprūpe, kurai Latvijā bija jābūt pa velti- bezmaksas.

  Vai ir jāžēlo šie kroplie sātaniskie izdzimteņi ? Ne, viņiem nav jādzīvo starp mums.

  Viņi izmanto tādas „saulītes”, lai iznīcinātu tos, kuri grib viņiem spriest taisnīgu sodu.

  Vai šai „saulītei” bija iespēja atteikties no manas LIETAS ? Protams, ka bija un ir arī vēl tagad, bet viņa to nekad nedarīs, jo ir neatņemama šīs noziedzīgās sistēmas sastāvdaļa.

  Šī čekistu marionete man lepni paziņo: „Pārbaudes gaitā konstatēts, ka kriminālprocesā iegūto pierādījumu kopums norāda uz Jūsu vainu izmeklējamajā noziedzīgā nodarījumā un to apstiprina.”

  Par šiem vārdiem Ilutai Saulītei, pēc Tiesikuma atjaunošanas Latvijā, būs jāatbild Neatkarīgās Latvijas(arī starptautiskās) Tiesas priekšā.

  Apsūdzība: „Prokurore Iluta Saulīte* tiek apsūdzēta par genocīda veikšanu pret latviešu tautu, sadarbību ar ārvalstu specdienestiem un vietējiem KGB noziedzīgajiem elementiem, kuri izlaupījuši Latviju un slepkavojuši latviešu tautības politiskos pretiniekus.”

  Jā, prokurore I. Saulīte, jums būs jāstājas neiedomājami bargas latviešu tautas un starptautiskās Tiesas priekšā.

  NIRNBERGA- 2 noteikti būs !
  >Tu, Saulītes kundze, esi nostājusies pret Patiesību !

  >Tu, Saulītes kundze, esi nostājusies slepkavu pusē.

  Gribēju tev sadzīves valodā ko pateikt, bet tad atcerējos kādu aforismu par cūku, kura rokot zīles, lai pierītos, plēsa ozola saknes.

  „Kaut tu, nešķīstene, spētu savas acis uz augšu pacelt un redzēt, no kurienes tev visi šie labumi nāk…, bet nē, tu tikai plēs un plēs un rij un rij”, sacīja ozols.

  Ar ko tu, Saulīte, atšķiries no šīs cūkas ?
  Tu arī gribi rīt un sodīt tos, kuri šos labumus ir radījuši un, kuri ir bijuši gatavi dzīvību atdot, lai varētu dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi… .

  Neliešiem atgādināšu: Komunisms bija daudzkārt asiņaināks par nacismu !

  Nacismam pasaulē pārgrieza rīkli !

  Komunismam(cionismam) pasaule pārgriezīs rīkli !

  Nacistiem bija GESTĀPO, bet komunistiem KGB. Gestāpoviešiem tiesas bija īsas- viņus fiziski iznīcināja.

  Viņi bija to pelnījuši !
  Tas viss vēl stāv priekšā Ilutas Saulītes „darba devējiem”- plaužiem,indriksoniem,borovkoviem,godmaņiem…, kuri ir daudz asiņaināki par gestāpoviešiem !

  „Nāvi latviešu tautas slepkavām”, drīz pieprasīs latviešu tauta.

  Katrs saņem to algu, ko viņš pelnījis.

  Šo Dieva Patiesību tomēr vajadzētu atcerēties.
  =========================================================================

  Visus tomēr neizdosies iznīcināt, biedr’ nolādētais Plaudi ! Drīz iezvanīsies jūsu(čekistu) kapa zvans.

  04.11.15 L. Grantiņš

  * Kad būs jāatbild par visu, tad čuras, kakas, puņķi un asaras, Iluta, maisīsies kokteilī, bet piedošanas nebūs !

  ==========================================================================

  Šajā video ir redzams krievžīdisms(komunisms)- cionisms visā savā spožumā- zagt un slepkavot: https://www.youtube.com/watch?v=5g7qp87CtQc

  http://www.tautastribunals.eu-12Kas traucē vakardienas varenajiem, tiek novākti
  Andrejs Kavacis, LELB, Latvija, Baznīca, LRTT.Pāvils BrūverisDīvaini, pēc PSRS sabrukuma nav dzirdēts, ka Rīgā vai Latvijā kāds bijušais visvarenais būtu nožēlojis grēkus vai, nebūdams spējīgs atzīt patiesību, būtu izdarījis pašnāvību. Lai nu kā, bet ļaudis bez goda un sirdsapziņas turas pie šīs pasaules ar krampjainu tvērienu un ne par ko nelaižas vaļā no savas pēdējās cerības – miesīgās eksistences.

  Turpretim daudzi sabiedrībai un valstij ļoti derīgi cilvēki tiek rautin izrauti no aprites, jo acīmredzot kādam šķiet traucējoši. Kinooperatori Andris Slapiņš un Gvido Zvaigzne kā cilvēki, kuri sabiedrībai sniedza aktuālo informāciju un bija ļoti vajadzīgi, tanī pat laikā čekas bandītiem bija ļoti nevēlami un nekavējoties tika novākti kāda mistiska „trešā spēka“ vārdā. Skaidrs, vainīgs ir „trešais spēks„!

  Heino Lāma pazuda bez vēsts. Vecās varas propagandas rupori muldēja, ka pastāvot iespēja „iekrist laika spraugā„. Skaidrs, vainīgi nav nacionālpatriotu vajātāji – čekisti, bet „laika sprauga„.

  Juris Podnieks visai pasaulei parādīja miera eņģeļa Gorbačova kara darbību Viļņā. Tā sakot, atvēra pasaulei acis un liedza iespēju piemānīt to ar kārtējiem Kremļa meliem. Rezultātā varenā impērija aizgāja „pa burbuli„. Un troika nosprieda, ka arī Jurim ar divu akvalangistu palīdzību jāaiziet „pa burbuli“. Bet vēl labāk, ja „visi gali paliktu ūdenī“. Tāpēc tika nolīgti pat ekstrasensi, kuri rādīja visos virzienos, izņemot pareizo. Tomēr Juri nosmacētu atrada ezera dūņās, un „gali nepalika ūdenī„.

  Nepārprotama slepkavība, bet čeka savējos neatmasko.

  Ita Kozakēviča Atmodas laikā uzausa kā spilgta zvaigzne. Izglītota, apķērīga, darbīga, nenogurdināma, spējīga gan pārliecināt, gan iedvesmot, turklāt poliete un Latvijas patriote. Ārkārtīgi vajadzīga sabiedrībai, bet nevēlama vakardienas varenajiem. Tāpēc tika sevišķi pieskatīta, sekojot līdz pat atvaļinājumam Itālijā, kur kāds akvalangists lieliski peldēt protošo Itu vienkārši pavilka zem ūdens un noslāpēja. Nav no svara, mazs ezeriņš vai plašā Vidusjūra, gali ūdenī arī tad, ja „gali nepaliek ūdenī“, metode zināma.

  Slepkavība nepārprotama.

  Vainīgo nav…

  Masu slepkavām un genocīda īstenotājiem netrūkst metožu arī indivīdu novākšanai. Vienādas metodes garlaiko, tāpēc jādomā par dažādību… Vakardienas varenie kā Latvijas ceļa lēmēji smagi caurkrita 6.Saeimas vēlēšanās, tāpēc ķērās pie rupjas balsu viltošanas atsevišķos Rīgas iecirkņos. Pēc vēlēšanām sākās izmeklēšana, un tavu nekaunību! Kā Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Atis Kramiņš, tā viņa vietnieks, bijušais Balvu rajona prokurors Andris Līgotnis atsacījās sadarboties ar balsu viltotājiem.

  Juridiski apkalti ļaudis. Labi, ka masu informācija klusē. Laika nav, un vakardienas vareno troika nolēma, ka šoreiz derēs „tipiskas pašnāvības„. Dažu dienu laikā pagalam bija kā Atis Kramiņš, tā arī Andris Līgotnis. Nu laikam jau sarunājuši izdarīt „tipiskas pašnāvības„. Galvenais, ka Aloizs Blonskis jau pirms izmeklēšanas zināja, ka šīs abas ir „tipiskas pašnāvības„, tāpēc nevainojiet tos, kam bija vajadzība viltot vēlēšanu rezultātus.

  Par čekas brīnumieročiem mani informēja izbijušais LPSR Ministru Padomes priekšsēdis Vilis Krūmiņš. Jau būdams Dabas muzeja direktors, viņš bija sācis rakstīt memuārus, par ko ļoti satraucās čeka. Viņam pat ieteikts nerakstīt neko, lai neizmuldētos. Bet mutiski man viņš pateica, ka čeka indivīdus var novākt ar kinokamerā iemontētu lāzerīti vai ar mikroviļņu ģeneratoru, vai arī uz 10-15min. paralizēt, ar specrīku uzšļācot īpašu ķīmisku šķīdumu uz cilvēka neapsegtas miesas.

  Kamēr cilvēks ir bez samaņas, ar to dara, ko grib.

  Esmu sajutis gan čekas lāzerīša dūrienu, gan mikroviļņu ģeneratora iedarbību. Pēdējais nāves sods man tika piespriests par to, ka atteicos čekistam bez maksas piešķirt draudzes zemi.

  Pēdējais nāves sods man atnesa tikai smagu infarktu ar sekojošu progresējošo stenokardiju.

  Kaut ko līdzīgu pirms manis bija piedzīvojuši gan arhibīskaps Matulis, gan mācītājs Baltiņš, un kas zina, cik daudzi vēl.

  Tikai nekļūsim gļēvi neliešu priekšā!

 5. Armands saka:

  Nu i uzpeld komentos apliecinājums manām aizdomām par savdabīgu latviešu mīlestību pret cowboy music. Kam Latvijas laukjiem vajag staigāt cowboy cepurēs? Tie jau kārtējie rietumu kultūras pielūdzēji no sovietu laikiem, kuri sapņoja uzvilkt Wrangler džinsus i pastaigāt pa Jomas ielu izrādot savu firmas pakaļu nozelojamiem darba ļaudīm. Tagad viņu pakaļas ir kļuvušas svarīgas i savas garīgās alkas cenšas uzspiest darba ļaudīm, kā savējās. Kad tā diena vēsturiskā tomēr pienāks tautai būs jāredz, kā tie nelieši karājas karātavu cilpa Rīgas Centrāltirgus laukumā?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.