K. Milberga. 2012.gada janvāris, Jūrmalā

Runā LTF valdes loceklis un viens no barikāžu organizētājiem un idejas autoriem, LR 5.Saeimas deputāts, LR 5.Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai noskaidrotu valsts budžeta izlietojumu, ārvalstu kredītu un humānās palīdzības izmantošanu, valsts īpašumu pārvaldīšanu un privatizācijas gaitu, okupācijas armijas, PSKP un VDK īpašumu pārņemšanu, valsts augstāko amatpersonu rīcību priekšsēdētājs no 14.07.1993.līdz 06.11.1995, Roberts Milbergs

Runā LTF valdes loceklis Roberts Milbergs

Runā LTF valdes loceklis Roberts Milbergs

Pirms sešiem gadiem mūsu ģimenes viltus draugs Andris Bunka teica:
Pats interesantākais ir tas, ka ar Robertu neviens nestrīdas. Viņu vienkārši neuzklausa. Viņa it kā nav un viss.

R. Milbergs. Komunistu „ceļš“ ved uz Elli

LRTT 1 VĒSTURE

Izvilkums no 5.Saeimas plenārsēdes debates par likumprojektu “Par ierobežojumiem ieņemt amatus” Sēdi vada Latvijas Republikas 5.Saeimas priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs. Priekšsēdētājs.
Turpināsim sēdi!

Lūdzu, ieņemiet savas vietas!

Turpināsim debates. Vārds deputātam Robertam Milbergam, pēc tam – deputātam Mārim Grīnblatam.

aertR.Milbergs (TB).

Cienījamais Prezidij!
Cienījamie deputāti!
Vispirms uzskatu par nepieciešamu izteikt savu attieksmi par deputāta Olafa Brūvera pausto, ka Latvijai ir bijuši arī okupācijas “zelta laiki”.

Es domāju, ka vergam var būt tikai labāki vai sliktāki vergturi.
Jau sengrieķu domātājs Heraklīts 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas ir teicis, ka zināšanu daudzums vēl nerada sajēgu. Acīmredzot arī likumu daudzums pats par sevi vēl nerada tiesisku valsti. Tiesisko normu ievērošana ir sarežģīts process, kuru lielā mērā nosaka valsts institūcijās strādājošās amatpersonas. Sevišķi būtisku nozīmi šīs amatpersonas gūst sabiedrisko sistēmu maiņas laikos, kad veco likumu sistēmu nomaina jauna. Mūsu sabiedrība pašreiz atrodas ceļā no totalitārisma uz demokrātiju. Citu valstu pieredze liecina, ka šajā procesā būtiski svarīga ir atbilstoša ierēdņu nomaiņa. To pierāda procesi postkomunistiskajā Čehoslovakijā, kur darbojas likums par ierobežojumiem ieņemt amatus – analogs mūsu piedāvātajam projektam. To pierādīja denacifikācijas process Vācijā, kuru, kā saka paši vācieši, paldies Dievam, līdz 1949.gadam, līdz pirmajām vēlēšanām, veica sabiedroto varas institūti. Arī mūsu sabiedrībā šāda likuma nepieciešamību nosaka šie kopš 1990.gada 4.maija aizvadītie trīs gadi, kad praktiski jebkuram vecās sistēmas amatvīram bija visas iespējas pierādīt savu godprātīgo kalpošanu tautai, kura taču dāvāja savu uzticību, nevaicājot un nešķirojot, vai šī amatpersona ir bijusi kompartijas nomenklatūrā vai okupācijas varas represīvajās struktūrās.

Aqw Diemžēl brīnumi nenotika.
Foto: VDK īefiltrētais aģents starp klaida latviešiem, Olafs Brūveris. Šim latvju tautas atkritumam krievžīdu okupācija esot bijusi „zelta laiki“ !!! Jautājums tikai kuriem, apšautajiem, deportētajiem, nomocītajiem vai tadiem jūdasu pabirām kā brāļiem Brūveriem, Pāvilam un Olafam(migla sarkanā-nolādētā) ???

http://tautastribunals.eu/?p=251

Lielais vairums šo amatvīru, atrazdamies pie varas, ciniski izmantoja to, lai risinātu personisko interešu problēmas. No partijas darboņiem viņi pēkšņi kļuva par ievērojamiem privātīpašniekiem un uzņēmējiem. Šeit vietā ir citēt Latvijas Universitātes profesora Bojāra teikto: nedrīkst būt nekādu iebilžu pret jebkuras personas uzņēmējdarbību, taču valsts ekonomiskās un politiskās varas saglabāšana tās pašas no totalitārās sistēmas pārmantotās antidemokrātiskās nomenklatūras rokās apdraud demokrātiskās reformas sabiedrībā.

Sevišķas bažas Rietumu aprindās rada transformējušās komunistu oligahijas sakari ar organizēto noziedzību, kas, piemēram, Lietuvā jau ķērusies pie individuālā terora. Vai Vagnoris pārspīlē, apgalvojot, ka lielākā daļa Lietuvas mafiozo komercstruktūru ir izveidotas ar VDK un partijas kapitāla palīdzību? 27.oktobrī Rīgā notikušajā zinātniski praktiskajā seminārā par organizētās un transnacionālās noziedzības stāvokli, tās attīstības tendencēm un cīņas formām Igaunijas Iekšlietu ministrijas Centrālā izmeklēšanas departamenta padomnieks Lepa kungs burtiski atkārtoja Vagnora teikto, papildinot ar to, ka Igaunijā organizētajai noziedzībai ir sakari ar valsts augstākās varas institūciju amatpersonām. Komunistiskās nomenklatūras administratīvi birokrātiskā sistēma transformējusies privātīpašnieku varā.

Rezultāts šodien ir acīmredzams: tauta grimst postā un nabadzībā, sabiedrībā valda tiesiskais nihilisms, draudošus apmērus iegūst organizētā noziedzība, un mūsu mērķis – tiesiska valsts un demokrātiska sabiedrība – attālinās.

Aww Būtisks kļūst jautājums – cik tālu Latvija ir no kriminālpolitiskās mafijas varas?
Foto: Šeit redzams nolādēts latviešu tautas bende žīds Godmanis: slepkava, čekists, krievu spiegs Austrijā, KGB kartotēkas iznīcinātājs, Latvijas valsts nīdējs. Apzadzis latviešu tautu grandiozos apmēros!!! Uz šī izdzimteņa kontiem ir vairāk kā 600 miljonu dolāru. Ceļ objektus 11 pasaules valstīs !!! Pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā tiks pakārts ANO pagalmā par genocīda veikšanu pret latviešu tautu. Nāves sods tiks izpildīts pēc visiem starptautiskiem Likumiem. Neviena pasaules valsts pret to neiebildīs. Ārprāta noziegumi pret cilvēci netiks piedoti… . Godmanis un viņam līdzīgie ir tie, kuri sagatavo labvēlīgu augsni, lai dzimtu tādi slepkavas kā Andersi Bēringi-Breiviki !!!

http://tautastribunals.eu/?p=1593

Tāpēc mēs uzskatām, ka, lai panāktu radikālu pagriezienu sabiedrības procesā, mums, pamatojoties uz citu posttotalitāro valstu pieredzi, ir jāveic sabiedrības sanācija jau jaunā ierēdņu korpusa veidošanās pašā sākumā.

“Latvijas ceļa” piedāvātais likumprojekts “Par civildienestu” ir realizējams vienlaikus ar mūsu frakcijas piedāvāto likumprojektu “Par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus”.

Tās ierobežojumu normas, kuras piedāvā frakcija “Latvijas ceļš” savā projektā “Par civildienestu” un projektā “Par valsts un pašvaldību iestāžu personāla reformu”, nav konsekventas un pilnīgas, tāpēc to realizācija nesasniegs mērķi.

Šie projekti paredz ierobežot tikai represīvo iestāžu bijušos darbiniekus; tajos ir aizmirsta kompartijas nomenklatūra, kura ir faktiskais mūsu valsts okupācijas, kolonizācijas un pret latviešu tautu vērstā genocīda organizators.

Frakcijas “Latvijas ceļš” likumprojekta “Par civildienestu” 12.pantā ir paredzēts, ka priekšroka dodama ierēdņiem, kuri jau strādājuši attiecīgajos amatos, un tie lielākoties ir nomenklatūras pārstāvji. Bet likumprojekta “Par valsts un pašvaldību iestāžu personāla reformu” 6.pantā teikts, ka partijas nomenklatūras darbiniekiem priekšrocību nav.

Šādas pretrunas rezultātā likums, protams, nestrādā, un atkal ir iespējams to interpretēt saskaņā ar atsevišķu amatpersonu personisko attieksmi.

Mēs piedāvājam principiālu šīs problēmas risinājumu: ir precīzi jānosaka to personu loks, uz kurām attiecas ierobežojumi, un tikpat precīzi jānosaka arī amati, kurus šīs personas nedrīkstētu ieņemt noteiktu laiku.

Tikpat precīzs ir mūsu likumprojektā paredzētais šā likuma realizācijas mehānisms, kura pamatprincips ir tāds, ka neviens nevar tikt ierobežots citādi kā tikai saskaņā ar likumu. Saskaņā ar šo likumu jebkuras personas atrašanos amatā var apstrīdēt tikai tiesā, kuras lēmums ir jāpublicē neatkarīgi no tā, vai tas ir pozitīvs vai negatīvs. Šis ir ļoti nopietns princips, kas nepieļaus dažādu apmelojumu un “raganu medību” attīstību.

Tagad, protams, nav 1991.gada rudens, kad tapa pirmās šā likumprojekta tēzes. Situācija ir mainījusies, un mūsu rīcībā ir šo amatpersonu nostrādātais laiks konkrētos amatos, kurš neapšaubāmi būtu jāizvirza par vienu no vērtējuma kritērijiem. Taču konceptuāli nav šaubu par to, ka likumprojekts par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus ir atbilstošs pašreizējai situācijai mūsu sabiedrībā un ir konkrēts problēmas risinājums, tāpēc es aicinu balsot par šā likumprojekta pieņemšanu pirmajā lasījumā.

1993.gada 04.novembra 5.Saeimas plenārsēde.

===============================

H-86-3 Domājiet, analizējiet un neaizmirstiet!
Šodien ir 2011.gada 26.jūlijs. Likums “Par pagaidu ierobežojumiem ieņemt amatus” ar LC grozījumiem ir darbojies, bet kāds ir rezultāts?
Uzskatu, ka tieši šo dienas situācija ir skaidra zīme, ka nepadarītais darbs ir nesis savus velnišķīgos augļus. Savas domas neesmu mainījis un vēl šodien ir iespējams līdz galam paveikt kādreiz neizdarīto.

Roberts Milbergs , 5.Saeimas deputāts, tagad biedrības “Grupa A” valdes priekšsēdētājs

27.07.11

20.02.20 LRTT

You may also like...

4 komentāru

 1. AGedroics saka:

  Bet kā tur paliek ar paša Milberga sadarbību ar čeku?

 2. Valdis Freimantāls saka:

  Savā laika sazvanījos ar Milbergu un viņš man teica, ka iedevis telpas savā ofisā Baznīcas ielā, no Rīgas Latviešu Biedrības, PĒKŠŅI – naktī izmestajam Pilsoņu Kongresam!

  Tas noticis pēc tam, kad 1993. gada 18. februāra naktī komunistu un čekistu TERORISTU banda (ap 30 cilvēku sastāvā) uzlauza Pilsoņu Kongresa telpu masīvās ošakoka vai ozolkoka durvis un paņēma Pilsoņu Kongresa čekistu interesējošos dokumentus!

  Šo procedūru teroristi atkārtoja, tajā pat N A K T Ī, Aizsargu organizācijas telpās – ari Rīgas Latviešu Biedrībā!

  Šķiet velti piebilst, ka bruņoto TERORISTU banda likvidēja visus atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības dokumentus (Virs 4 000 arhīva vienībām). Visas biedru uzskaites kartes, aktus, protokolus utt. Paņēma seifu ar naudu.

  Līdz šai dienai TERORISTU banda, jau 27 gadus, “saimnieko” Māmuļā un imitē Rīgas Latviešu Biedrības darbību!!! Uz to stingrāko aizliedzot atjaunotos Rīgas Latviešu Biedrības likumīgos 1938. gada statūtus!

  Aizliedzot Māmuļas tradicionālo, svētīgo latviešu ģimeņu aizstāvības darbību vispār!

  Komunistu un čekistu pretlatviskie izdzimteņi, no 1993. gada 18. februāra nakts nepieļauj atjaunotajai Rīgas Latviešu Biedrībai turpināt savu sabiedrisko darbību Latvijā!

  Tieši tādēļ, ka Māmuļa tika atņemta tautai, sākās masveida pretlatviskās akcijas visās Latvijas dzīves jomās!

  Komunistu un čekistu patvaļa auga no dienas dienā!

  Kā viena tās izpausme mināma Maksimas traģēdija! (Sabiedrības kontrole par visām NEGĀCIJĀM Rīgā un Latvijā vairs nepastāvēja vispār)!

  Un tas ievadīja milzīgu latviešu IZMISUMA pašnāvību skaita pieaugumu! (Skatīt Valsts statistikas pārvaldes datu datu līkni pēc 1993. gada 18. februāra nakts).

  Tas ari ievadīja darbaspējīgo latviešu MASVEIDA bēgšanu no Latvijas uz neatgriešanos!

  Tas ievadīja ari Latvijas DEMOGRĀFISKO katastrofu!

  Tas ievadīja komunistu un čekistu pretlatvisko, cinisko VISATĻAUTĪBU Latvijā!

  Viņi aizliedza man turpināt vadīt Māmuļā “Demogrāfisko un Kultūras programmu
  Namejs”!

  Tad sākās komunistu un čekistu varturu politiskās mahinācijas pilnā spēkā!

  Tautai atņēma Māmuļu!

 3. Armands saka:

  Lietuvieši? Vai bralukasi, vai govnjukasi? Vien ielienot ar saviem tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā ir tirgojusi nozelojamus sūdus par augstas kvalitātes produktiem, kā sākotnēji bij T – market, kas tagad ir Maxima un uzgaza jumtu uz galvas saviem pircējiem. Alus bruzus ir parpirkusi un vietējos aizklopejusi. Ražo viena tipa alu zem mūsu zīmoliem un tirgo paši savos veikala tīklos, kur peļņa? Anglijā lietuvieši ir paši nekaunigakie darba uzraugi un lieli piedirseji – uzmeteji. Bieži pārspēj nekaunība russu bidlas, kuras ar bīstas no lietuviešu kriminaliem mēsliem. Tas Lietuvas lielvalsts zidiskie elementi ir jau viņos sakrustojusies tāpat, kā zemgaliesos.

 4. to Armands saka:

  Tiem “govnjukasiem” ar lietuviešiem ir tik pat maza kopība kā latvijiešiem ar latviešiem(kuru atlicis jau mazāk par 10%) ! Nekaunīgie andelmaņi ir krakovas žīdu un poļu jaukteņi – žīdu nekaunība + poļu uzpūtība un agresivitāte.
  Paskaties konkrēto personāžu uzvārdus(neskaties, ka ir gramatiski lietuviskoti !)

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *