Kādēļ Latvijas Avīze nepublicēja Kārli Zuiku ?

Kapēc LATVIJAS AVĪZE nepublicē latviski domājošos patriotus ? Tāpēc, ka LA vada komunisti-kangari, kuri nav ieinteresēti Taisnīguma atjaunošanai Latvijā. Pašsaprotams, ka pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā, tās vadība jau nākošajā dienā atrastos aiz restēm par genocīda īstenošanu pret paša tautu !!!

lapsa

Foto: Vai jūs ziniet, kas es esmu? Mans vārds Lapsa, mūsdienu vēsturnieks un pētnieks Lato Lapsa, sapratāt !

 Jā, šis ir tas pats mācītājs Kārlis Zuika, kuru mūsu “dižais vēsturnieks” Lato Lapsa iesūdzēja tiesā par goda aizskaršanu. Lieta diezgan interesanta. Nu, piemēram, ja es iesūdzētu kādu tiesā par viena miljona zādzību, kaut arī visi zinātu, ka vairāk par 500 Ls man nav……kādu godu var aizskart tam, kuram goda vispār nav !? Ja šis vīrelis, kura vārds ir Lato, sevi uzskata par cienījamu vēsturnieku un LR pilsoni, tad par ko sevi uzskata pīļtēviņš kaimiņa sētā- par Boingu vai ? Ar tādu runāsim arī tādā valodā, kāda viņam ir saprotama.  Rakstot par tevi, Lato, man no bērnības uzpeldēja kāda divrinde, kura asociējas ar tevis sarakstīto “vēsturi”. “Tas nav cilvēks, tas ir m…., kas ar pirkstu d…. slauka. Pareizi un klasiskā veidā rakstīta vēsture organizē lasītāja smadzenes un prātu, bet lasot “Lato vēsturi”, galvā rodas tikai viena putra. Dzimtenes patrioti un kangari “sabērti” visi vienā katlā. Īsts kultenis… . Jebkurš, vai tas būtu patriots vai kangars, būtu tiesīgs tevi iesūdzēt tiesā par goda aizskaršanu, bet to nedara. Un zini kāpēc, Lato, tāpēc, ka ar garā vājiem neviens tiesāties nevēlas. Tu taču nenoliegsi to, ka jaunības gados un arī šodien esi cieši saistīts ar KGBistiem. Tātad, ar noziedzniekiem pret cilvēci ! Un kas tas tāds par sprukstiņu ir Gatis Krūmiņš ? Nu taču ne vēsturnieks un ja tomēr, tad no tās pašas brandžas no kuras nāk Lato. Jūs abi “brāļi vēsturnieki” pildiet dažādu kangaru politiskos pasūtījumus. Pēc Tiesiskuma atgūšanas LR jūs sprukstiņi tiksiet tiesāti par kolaboracionismu, t. i. par nodevību pret Latvijas valsti un latviešu tautu. Kāds sods pienākas nodevējam, domāju, ka nav jāatgādina! Un nobeigumā par to divrindi. Redziet sprukstiņi, vēsturi var rakstīt dažādi, taisnīgi vadoties no vēsturiskajiem faktiem,- neko nepieliekot un neko neatņemot. Var rakstīt, kā teikt, pēc dažādu politisko viepļu pasūtījuma-ar pirkstu smiltīs. Tāda vēsture kā nākusi, tā ari aizgājusi. Bet jūs “gara milži” vēsturi rakstāt ar to pirkstu, ar kuru d…. slauka. Tāpēc, pēc jūsu “vēstures” izlasīšanas biedri, skribenti, ir sajūta, ka “tu sēdi mājiņā ar sirdi”.

gatis

Foto: 4. maija dižais vēsturnieks, pļurkšis G. Krūmiņš

Uz atvadīšanos no jums sacīšu, kā to sacīja cienījamais mācītājs, Kārlis Zuika Lato Lapsam, ar cieņu pret garā vājajiem !

Uz redzēšanos neatkarīgās Latvijas Tiesā !

 Par pielikumu atbild L. Grantiņš      29.11.2009

——————————————————————————————————————————-

K.Zuika

Foto: Mācītājs Kārlis Zuika, B.D.

 

Ne mīts, bet patiesība par Kārli Ulmani.

Jaunās paaudzes vēsturnieks Gatis Krūmiņš jau vairākas reizes centies paust nepatiesību par Kārli Ulmani. Arī šī gada 16. septembrī viņš: “Neatkarīgā rīta avīzē” apgalvo, ka par Kārli Ulmani esot mākslīgi izveidots mīts. Mīts parasti veidojas tādu personu vidū, kuras nav piedzīvojušas attiecīgus notikumus, bet dzirdējušas nostāstus vai šo to lasījuši laikrakstos. Pats vēsturnieks G. Krūmiņš atzīst, ka rakstot un runājot par toreizējiem 30tajiem gadiem izmanto tā laika literatūru un periodiskos izdevumus. Diemžēl, tā ir vēsturnieku jaunās paaudzes nelaime, ka viņi maldīgos secinājumus par pirmskara Latviju un jo sevišķi par Kārli Ulmani smēlušies no padomju melu vēstures, kā arī 30to gadu laikrakstos un žurnālos. Taču viņi aizmirsuši vai arī negrib to dzirdēt, ka joprojām vēl dzīvi ir pirmskara Latvijā augušie un dzīvojošie cilvēki, kuri bijuši aculiecinieki tās Latvijas labklājībai un K. Ulmaņa darbībai.

 Jāsecina, ka G. Krūmiņš nezina patieso Latvijas vēsturi. Viņš raksta, ka 1934. gadā Latvijai nebija nekādu ārējo un iekšējo apdraudējumu. Viņš nezina, ka 1918. gadā nodibinātajai Latvijas valstij (arī Lietuvai un Igaunijai) austrumu kaimiņš nebija draudzīgs un uzticams. Pēc Baltijas valstīm bija izstieptas rokas. Neizpalika arī iekšpolitiski apdraudējumi. Daudzi šodien nezina, ka jau 1934. gadā K. Ulmanis nebūtu atlaidis Saeimu, tuvāko divu gadu laikā apvērsumu izdarītu sociāldemokrātu kreisais spārns un Latvija nonāktu PSRS apkampienos. 1934. gadā Latvijā likvidēja arī daudzo partiju veidoto haosu.  Lūk, Ingrīda Sokolova, kas nepārprotami uzskatāma par padomju ideoloģijas aizstāvi, rakstā “Sijāt un sijāt graudus no pelavām” (“NRA” 2006. gadā un 2008. gadā” Par jubileju domājot”) atzīst, ka nākamie 6 gadi pēc 1934. gada 15. maija bija ētiski un ekonomiski visveiksmīgākie Latvijas vēsturē.

 Režisors O. Kroders, kas arī dzīvojis pirmskara Latvijā, intervijā 2008. gada 8. novembrī “NRA” apgalvo, ka pirms K. Ulmanis kļuva par prezidentu, Latvijā bija liels bardaks- līdzīgs tam, kāds ir tagad. Ulmaņlaika ekonomisko stāvokli ar šodienu salīdzināt nevar. Latvija bija viena no bagātākajām valstīm. To panāca ne pasaules krīzes beigas, bet K. Ulmaņa prasme vadīt valsti un vienot latviešu tautu. Latvijas patieso vēsturi nezinoši politiķi un arī žurnālisti apvaino K. Ulmani kā pretrunīgu personu. Par pretrunīgu var uzskatīt tādu personu, kas Latvijas valstij rādījās nacionāli domājoša, bet padomju varas gados kļuva par aktīvu komunisma ideju aizstāvi jeb pretēji- PSRS okupācijas gados slavēja padomju varu, Staļinu, komuniskumu, iestājās partijā, bet tagad atjaunotajā Latvijas valstī vicina sarkanbaltsarkano karogu, nolād komunismu un PSRS.

 G. Krūmiņš centies K. Ulmani apvainot kolaboracionismā. Pēc okupācijas 1940. gada 17. jūnijā izveidota Kirhensteina valdība, kuru faktiski vadīja A. Višinskis, pieņēma daudzus lēmumus, rīkojumus u. t. t., kurus pēc tam piespieda K. Ulmani parakstīt. Visu nolēma jaunā “Tautas valdība”. No padomju čekas materiāliem zinām daudzus tūkstošus pespiedu kārtā parakstītus nopratināšanas protokolus, kuros nevainīgi cilvēki sevi atzinuši, ka bijuši spiegi provokatori, uzbrukumu gatavojuši u.t.t. Toreiz K. Ulmanis varēja dokumentus neparakstīt un nošauties. Nošauties varēja arī tie Latvijas ministri un ģenerāļi, kuriem draudēja represijas un viņus apcietināja. Apvainot K. Ulmani sadarbībā ar okupācijas varu ir negodīgi. G. Krūmiņš vienkārši nezina, kādas bija padomju varas un čeka. G. Krūmiņš pieder pie to tālo gadu militāro spēku situācijas “nezinošiem speciālistiem”, kuri uzskata, ka šajā 1940. gadā vajadzēja uzsākt kara darbību, pieteikt karu PSRS u.t.t. Padomju bruņotajos spēkos toreiz bija 1,5 miljoni  vīru liela armija, 4 000 tanku, 1500 lidmašīnu, varena jūras kara flote. Notikumi Polijā pēc PSRS uzbrukuma 17. septembrī 2939. gadā liecina, kas mūs sagaidītu karojot ar PSRS. Ieņemtajā Austrumpolijā PSRS čekisti poļu armijas virsniekus aizveda uz Katinu un nošāva, karavīrus izsūtīja gulagā, kur daudzi aizgāja bojā, iedzīvotājus izsūtīja uz Sibīriju. Karā ieņemto Latviju, tas armiju un latviešu tautu būtu piemeklējis tāds pats liktenis.

 Pēc kara Latvijas nacionālo partizānu kara cēloņus G. Krūmiņš nesaprot. Vairāk kā 20 000 nacionālo partizānu ļoti lielu daļu veidoja bijušie karavīri, leģionāri un citu militāro formējumu dalībnieki, kuri bija paglābušies no apcietināšanu un filtrācijas momentiem, kā arī vajātie politisko motivāciju dēļ. Cīnoties partizānu kara apstākļos viņi pierādīja, ka pretojās padomju okupācijai. G. Krūmiņš apvaino K. Ulmani, ka pieprasījis piešķirt pensiju. Tādejādi esot atzinis padomju varu un okupāciju. Arī ar to jaunais vēsturnieks parādījis pagātnes notikumu neizpratni. Padomju okupācijas gados pensijas pieprasīja visi Latvijas PSR dzīvojošie pensionāru vecumu sasniegušie iedzīvotāji. Lai latvieši, kuri toreiz saņēma pensijas, atzina un priecājās par padomju varu ?!

 Jāsecina, ka Latvijas patieso vēsturi nepārzinošiem vēsturniekiem vajadzētu tikties ar pirmskara Latvijā dzīvojošiem, lai pārrunātu un precizētu vēsturisko patiesību. Dzīvie aculiecinieki, kuri piedzīvojuši Ulmaņlaiku, padomju okupāciju, otro pasaules karu, padomju čekas represijas, izsūtīšanas, apcietināšanas u.t.t., ir labākie vēsturisko notikumu zinātāji.

 Ja G. Krūmiņš K. Ulmani dēvē par mītu, tad personu, kas apvaino K. Ulmani, darbība jāvērtē par rupju falsifikāciju, melu informāciju un nepatiesuma popularizētājiem. K. Ulmanis bija cīnītājs par latvisku Latviju. Viņš bija latviešu tautas aizstāvis. Viņš uzsvēra, ka Latvijai jātop par zemi, kur nedrīkst augt miljonāri uz trūcīgo rēķina. K. Ulmanim nebija tāda bagātību un naudaskāre kā daudziem šodienas varas vīriem.

Viņa bagātība bija brīva latviešu tauta. Apvainot K. Ulmani ir negodīgi !

 Šodien lieki runāt par prezidentālu valsti, jo Latvijā nav neviena atbilstoši nacionāli domājoša, godīga, zinoša, pašaizliedzīga- tādas personas, kāds bija Kārlis Ulmanis !

Kārlis Zuika, B.D., bij. 15-tās divīzijas karavīrs

You may also like...

15 komentārs

 1. AG saka:

  Idealizēt K.U. nevajag, taču tā nolikt, kā to izdarīja NRA, arī ir nepareizi!

 2. ? saka:

  Nesaprotu,ko onkuls ir gribējis pateikt ar to,ka pretojoties krieviem latvieši tiktu represēti???Vai tad tas nenotika tāpāt…Tukša muldēšana no veca cīnītāja bez neviena priekšlikuma…

 3. Latvietis saka:

  Es jau agrāk minēu, ka LA atteicās, kaut ko publicēt, par čekistu atmaskošanu un saukšanu pie atbildības ari pēc stundu tikšanās ar bosu Serdānu. Kaut ko tur iespiest ir neiespējami,ja neglauda viņu īpašniekus pa spalvai. Vispār ikvienā lielā avīzē ir neiespēami kaut ko publicēt, kas vēsts pret pastāvošo kangaru režīmu un viņu īpašnieku interesem.
  Kas attiecās uz urlu latvijieti krūmiņu tad nesen man bija ass dialogs ar viņu NRA viedokļos un ari pēdējā viedokli zem pseidonīmiem tam idiotam uzbēru piparus. Tik lielu latviešu nīdēju, kas maskējās par “vēsturnieku” pirmo reizi.
  Nožēlojams ir tas lapsa,jo agrāk par viņu biju labākās domās. Grūti zināt ir viņa mērķi, kādēļ viņš tik idiotiski rīkojās ar sirmo patriotu.

 4. Nesaprotami saka:

  Ko gan AG saka , ka prezidentu nevajaga idealizēt???. Ko tad vajaga idealizēt? Varbūt vajaga pēc viņa domām darīt tā ,ka rīkojās 4.maija režīms? Ja būtu K.Ulmanis Latvija nebūtu nonākusi tur,kur esam. Tagad režīms iznīcina skolas, ko cēla K.Ulmanis.

 5. Nesaprotami saka:

  piebilde.To neizdarīja NRA, bet gan okupantu pakaļā līdējs krumiņš ar naidu viedokļos apvainoja K.Ulmani. Starp citu tur neredzēju nevienu AG komentāru pret viltus vēsturnieku.Kādēļ tad kluss, ka pelīte bija tur, bet šeit runā,ko citu. Vai patiešām AG bija bail, ko pateikt tam piderasam? Jo parasti viņš tik bailīgs neizliekās.

 6. AG saka:

  Neaizmirsīsim, ka K.U. savulaik represēja “Pērkonkrustu”. Bet es neesmu nekāds monstrs, kas var momentā ielikt savu k-ru visur, kur kādam tas liekas nepieciešams.

 7. pamela saka:

  Esmu solidāra ar K.Zuikas k-gu!Mums ir tik daudz saradzies “vēsturnieku”,”politologu”- GALMA skribentu.Viena pati Kreituse ir ko vērts!Mītu par Ļeņina – Staļina “draudzību”izkliedēja tikai pēc 20.PSKP CK kongresa.Jāsaka,ka tagad partijas politiku nosaka nevis tās sastāvs,bet ļooti plānais slānis,ko var saukt par Astoņkāja partijas veco gvardi.Pietiek ar nelielu iekšajo cīņu šai slānī,tās autoritāte būs sagrauta un lemšana vairs nebūs atkarīga no tās.F.Raskoļņikovs rakstīja STaļinam,ko var piedēvēt visiem Premjera tagadejiem kandidātiem/Lesčinskim,Šķēlem,Urbanovičam,Lembergam/ : Jaunajās partiju vēsturēs,kaS UZRAKSTĪTAS JŪSU VADĪBĀ,JŪS ESAT APZADZIS MIRUŠOS,NOGALINĀTOS UN APKAUNOTOS CIOLVĒKUS UN ESAT PIESAVINĀJIES viņu darbus un nopelnus!
  Kur pretim N.Vavilovam Staļins:’Tā jūs profesori,domajat?Mēs boļševiki /TAUTPARTEJIEŠI/ un citi mūdži komčekisti ,domajam ncitādi!Un vai tad tādu parazītu trubadūri atcels cenzūru?Vai jums prāts!
  TAUTA SĀks pareizi domāt!

 8. Dīvaini saka:

  Ja nu bez cīņas atdot savu valsti gods, tad cepuri nost!…

 9. RSP saka:

  Īstajā brīdī uzradies diktators – tā jukās iestigušai valstij ir liela veiksme. Viena nelaime – diktatoram, kad bānis uz sliedēm uzlikts un semafori noregulēti, ir no skatuves jāaiziet, bet viņi to nedara (vai arī viņiem to darīt neļauj).
  Tā arī Ulmanis – nepietika viņam spēka savlaicīgi izsludināt Saeimas vēlēšanas un atdot tai vadību, un notika viss tā kā notika.
  Un nekādu tautu Ulmanis neizglāba. Sarkanie nošāva visus, ko nošaut gribēja, un izveda tik, cik varēja vagonos sabāzt. Labi,ka tukšie sastāvi nepaguva tai gadā pēc nākamās kravas atgriezties.

 10. 10saeima.tk saka:

  Šī mājaslapa tiek ar katru dienu uzlabota, vēlos saņemt kādu kritiku vai ieteikumu, kā labāk to veidot!

  Neaizmirstam – http://WWW.10SAEIMA.TK – ĪSĀK SAKOT – PURNI UN PARTIJAS, KURAS NEDRĪKST BŪT 10. SAEIMĀ

 11. Kādēļ Latvijas Avīze nepublicēja Kārli Zuiku ?
  ————————————————-
  Bet kāpēc lai LKP CK orgāns, kuru vada LKP CK Polibiroja loceklis Voldemārs Krustiņš publicētu savai ideoloģijai pretejus uzskatus?!
  Gribās lasītājiem nedaudz piebilst. Pērkoņkrustu un siseņus aizliedza Saeima, liekas 4. maija sēdē.
  K.Ulma.na valdība novērsa apvērsumu un Saeimu taču neatlaida, bet aizliedza politiskās partijas
  Kas tas par apvērsumu, ja prezidents A. Kviesis palika savā vietā, Ministru kabinets arī, deputāti, kas palika Saeimā saņēma algas, līdz iztecēja viņu deputātu pilnvaras. Satversme darbojās. Tikai Saeima ne, jo trūka kvoruma.
  Vai 32 palikušie deputāti varēja kaut ko lemt???
  Palasiet Jāzepa Pošeikas grāmatu “Latvijas grāvēji”
  Sveicu visus K. Zuikas pretiniekus viņu svētkos – Staļina konstitūcijas un Dižā tautu tēva dzimšanas dienā!
  Par to, ka nepaklausījām K. Ulmaņa aicinājumam: paliekat savā vietā mēs dārgi samaksājām, jo uzradās lapsiņas, lācīši, kirhenšteinīši un brunīši…
  Labs piemērs ir Čehoslovākija, kur 1968. gadā ieradās “mirotvorci” . Dubčeks arī aicināja nepretoties, jo tās ir karaspēka mācības. Dubčeks sēdēja PSRS cietumos, bet Prāgu nesagrāva, kā Groziju Čečenijā.
  Kas tad tagad ir pie varas? Nejau komunisti, bet gan Partijas Nomenklatūra ar Politbiroju priekšgalā. Latvijābija vairāk nekā 185 tūkstoši PSKP biedru, bet nomenklatūras biedri bija tikai ap 2000. Lai atšķirtu komunistus no nomenklatūras es ierosinu nomenklatūru saukt par boļševikiem, jo arī LPSR laikā viņi dzīvoja lieliski. Viņiem bija savi veikali, divas pases, varēja izbraukt uz ārzemēm, tikties ar ārzemniekiem.
  Mūsdienu vēsturnieki, lai papēta ar ko nodarbojās Politbirojs un pārejie boļševiki?

 12. Latvis saka:

  >>KGB aģentam A. Maltam.
  Zuikam ir visai vājas zināšanas par Latvijas vēsturi, kā arī, viņš maz saprot, kādā veidā vēstures zinātne izdara secinājumus. Nav neviena pierādījuma, kas liecinātu, ka 15. maijs novērsa apvērsumu. Diemžēl pateicoties Ulmaņa diktatūrai, Latvija tika atdota okupantiem, lai gan, Latvijas armija un aizsargi bija kaujas spējīgi.
  Kas bija 15. maijs, ja ne apvērsums? KGB veterānam ir visai dīvaina izpratne par Satversmi. Deputāti saņem algu, tātad Satversme darbojas!
  Dažas KGB veterāma A. Maltas frāzes vedina domāt, ka arī viņam ar prāta spējām kaut kas nav kārtībā. Kā saprast, piemēram: “Par to, ka nepaklausījām Ulmaņa aicinājumam: paliekat savā vietā mēs dārgi samaksājām, jo uzradās lapsiņas, lācīši, kirhenšteinīši un brunīši…” Kā to saprast? Patiesībā, tieši palikšana “savās vietās” radīja traģiskas sekas un A. Maltas kolēģi bez pūlēm varēja arestēt un iznīcināt daudzus latviešus.

 13. KenyaAdams33 saka:

  The loans seem to be essential for guys, which would like to start their own company. In fact, that’s not hard to receive a sba loan.

 14. Antiņš saka:

  Kāpēc nav minēts Aleksandrs Ozols? Tas pirms Ulmaņa to saeimu publiski tiesāja.

 15. Anonīms saka:

  Kur vish bija pirms 1934. gada un kāpēc to laiku īpaši neizcel, kas bijis līdz 34. gadam? Piemīt culiem slavēt savu dizumu un varenību, bet tak cangaliem tas Ulmanis nav svēto kārtā iecelts.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *