F. Bobinskis. Nudien neizprotu…

H-86-3Daudzi izteicas, ka jāšķirojot tie komunisti, kas darbojās savos amatos tikai karjeras dēļ un tie, kas tiešām esot vērsušies pret iedzīvotājiem.
Īsti nepiekritīšu.

Noziegums nav tikai kāda nacionāli noskaņota latvieša aizgādāšana uz čekas pagrabiem. Okupācijas režīma stutēšana ir nepiedodams noziegums pret Latvijas valsti. Līdz ar to visi kompartijas un citās okupācijas režīma struktūrās augstos amatos sēdējušie nav uzlūkojami nekā savādāk kā noziedznieki un dzimtenes nodevēji. Un man dziļi vienalga, vai tas darīts dziļas komunistiskās pārliecības vai personīgās karjeras dēļ.

Tie otri būtībā ir vēl vairāk nicināmi, jo ir bezprincipu cilvēki, kas atkarībā no personīgā izdevīguma paši pirmie kļūs par nodevējiem.
Kaut kā dīvaini sanāk. Pusgadsimts pavadīts zem okupācijas režīma, bet izrādās, ka vienīgie komunisti valstī ir Rubiks ar pāris domubiedriem. Kur visi pārējie darboņi palikuši? Laicīgi pārkrāsojušies un nu sauc sevi bez maz vai par aktīvākajiem neatkarības cīnītājiem.

Un tauta piekrītoši māj ar galvu.
Nekad neizpratīšu, kādēļ mēs, latvieši, tik iecietīgi lūkojamies uz nodevību. Īpaši tas redzams attiecībā uz radošo profesiju pārstāvjiem. Vilis Lācis, Anna Sakse, Jānis Sudrabkalns u.t.t. – tas nekas, ka aktīvi okupācijas režīma idealogi, galvenais ka labi rakstnieki.

Nudien neizprotu.

21.03.11

You may also like...

8 Responses

 1. Talmuds saka:

  kā teicis biedris Gērings, tad būt muļķim ir pats lielākais noziegums

 2. Ernis Purnis saka:

  Riebīgi, ka tā ir taisnība, nevis pārspīlējums, kas būtu daudz, daudz tīkamāk! Un šodienas “inteliģwnce” un dažādo mākslu “elites” pārstāvji no okupācijas laikiem līdz šodienai ir tie paši izmanīgie, lunkanie bezprincipu mūsu tautas nodevēji un gudri ļerkšķošie kolaboranti. Tie paši “dižie” mākslinieki, rakstnieki, komponisti uzvedās un uzvedas, kā sīki, varai un naudai pielienoši gnīdas un kā toreiz kompartijai, tā tagad ir 4.maija kliķei verdziski iztapīgi sulaiņi. Un šie izglītotākie, zinošākie tautieši nevis aiztāv savas tautas godu, nacionālo pašcieņu un iztaisnojuši muguras uzstājas pret promaskavisko kampēju varas nelietībām pret savu tautu, bet gan ir pirmie gatavi noriet katru taisnības teicēju, uz ko ar tuklajiem, gredzenotajiem pirksteļiem norādīs viņu valdošie šefi!

 3. Talmuds saka:

  lietojot mūsdienu definīcijas un argumentāciju, tad sanāk ka PSRS 1940.gadā Latvijā veica militāru intervenci lai aizsargātu parasto strādnieku tautu no nežēlīgā fašista Ulmaņa diktatūras, kurš apspieda pats savu tautu, tikai atšķirībā no Ulmaņa, Kadafi cīnās pretī, bet Ulmanis ar padotajiem padevās kad pirmais padomju tanks bija pārkāpis pāri robežai

  jūs samaksājāt par savu gļēvulību un otrkārt Ulmanim nebija tik daudz atbalstītāju, lai pretotos, latviešu tauta gribēja sociālismu un sarkanā armija to atnesa, jo fašisms bija apnicis, tāpat kā Lībijas tauta grib demokrātiju

 4. AMARILLA saka:

  -Kad reiz tu slimais ziidkomunistu zurka beigsi muldeet savas tizliibas, kauns nav par tik idiotiskiem meliem?

 5. info saka:

  Iekaliet vienreiz galvās, ka komunists nevar būt labs jau pēc definīcijas. Tāpēc neko nevajag šķirot.
  Palasiet, kādas interesantas lietas rakstīja viens no komunisma ideoloģijas pamatlicējiem Kārlis Markss.
  Христианство возникло из еврейства. Оно снова превратилось в еврество.
  Христианин был с самого начала теоретизирующим евреем; еврей поэтому является практическим христианином, а практический христианин снова стал евреем.
  Христианство только по видимости преодолело реальное еврейство. Христианство было слишком возвышенным, слишком спиритуалистическим, чтобы устранить грубость практической потребности иначе, как вознёсши её на небеса.
  Христианство есть перенесённая в заоблачные выси мысль еврейства, еврейство есть низменное утилитарное применение христианства, но это применение могло стать всеобщим лишь после того, как христианство, в качестве законченной религии, теоретически завершило самоотчуждение человека от себя самого и от природы.
  Только после этого смогло еврейство достигнуть всеобщего господства и превратить отчуждённого человека, отчуждённую природу в отчуждаемые предметы, в предметы купли-продажи, находящиеся в рабской зависимости от эгоистической потребности, от торгашества.
  Отчуждение вещей есть практика самоотчуждения человека. Подобно тому как человек, пока он опутан религией, умеет объективировать свою сущность, лишь превращая сё в чуждое фантастическое существо, – так при господстве эгоистической потребности он может практически действовать, практически создавать предметы, лишь подчиняя эти свои продукты, как и свою деятельность, власти чуждой сущности и придавая им значение чуждой сущности – денег.
  Христианский эгоизм блаженства необходимо превращается, в своей завершенной практике, в еврейский эгоизм плоти, небесная потребность – в земную, субъективизм – в своекорыстие. Мы объясняем живучесть еврея не его религией, а, напротив, человеческой основой его религии, практической потребностью, эгоизмом.
  Так как реальная сущность еврея получила в гражданском обществе свое всеобщее действительное осуществление, своё всеобщее мирское воплощение, то гражданское общество не могло убедить еврея в недействительности его религиозной сущности, которая лишь выражает в идее практическую потребность. Следовательно, сущность современного еврея мы находим не только в пятикнижии или в талмуде, но и в современном обществе, – не как абстрактную, а как в высшей степени эмпирическую сущность, не только как ограниченность еврея, но как еврейскую ограниченность общества.
  Как только обществу удастся упразднить эмпирическую сущность еврейства, торгашество и его предпосылки, еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет иметь больше объекта, ибо субъективная основа еврейства, практическая потребность, очеловечится, ибо конфликт между индивидуально-чувственным бытием человека и его родовым бытием будет упразднён.
  Общественная эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства.

  Написано К. Марксом осенью 1843 г. Напечатано в журнале «Deutsch-Französische Jahrbücher», 1844 г. Подпись: Карл Маркс
  Печатается по тексту журнала. Перевод с немецкого.

  Nu ko te sacīt? – Kārļa Marksa spriedumu dziļums ir vienkārši fantastisks! Viņš gan saka: «Līdzko sabiedrībai izdosies likvidēt žīdisma empirisko būtību, tirgošanos un tās priekšnosacijumus…», taču ta ari nepasaka (šajā 1843. gada rakstā), kas tad īsti ir vajadzīgs, lai to likvidētu. Bet mēs šodien zinam, ka tas NAV likvidēts vēl arī šodien, pēc 167 gadiem, un visi meģinājumi to likvidēt ir cietuši sakāvi no žīdisma: – gan «socialistiskas» revolucijas, gan «nacionalsocialistiskas», un pasaules bojāejas triumfejoša egoisma elle šodien izskatas tik tuva, ka ar roku var aizsniegt.

 6. araajs saka:

  Tie visi bijušie komunistu darboņi un līdzskrējēji nekur tak nav pazuduši.No siles viņi nav gājuši prom.

 7. Krievu fašisti draud saka:

  По сообщению православного информационного агентства «Русская линия», близкий к кремлю российский тележурналист, лидер движения «Родина — Великая Русь» М. Леонтьев, выступая 15 декабря в Нижнем Новгороде, пятом по численности населения городе России (1,3 млн. человек), на заседании эксперт-клуба, посвященного обсуждению развития патриотических движений в России заявил:

  «Не вернуть ли нам Прибалтику? А, почему бы и нет. Мое мнение: государственная самостоятельность прибалтийских республик оказалась несостоятельной. Они не справились с этой задачей, потому что оказалось, что значительное большинство этнически местного электората — это вce нацисты.

  А нацисты — это люди, с которыми нормальный разговор и наделение их нормальными правами невозможны. Это люди, в которых нужно стрелять. Пуля — единственный аргумент против нацистов. И они дождутся, что наши танки будут стоять в Риге».

  Кремлёвский журналист также высказал убеждение, что война в Чечне еще не закончилась. Он заявил, что война закончится только тогда, когда в «Чечню вернутся все русские, которые оттуда уехали»

  Тем временем кремль постепенно приучает русских к проведению запланированного геноцида эстонцев, латышей и литовцев путем распространения песен и видеороликов, в котором эти народы по сталинской традиции объявляются народами-нацистами.

 8. zonnenbergs saka:

  ORKI TRAKO-JAUNU ASINU TRUKST,KRAJUMI BEIGUSIES.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.