V. Freimantāls. Tās ir šausmas… .

Smags gadījums !

Ģenerālprokuroram trūkst latviskās domāšanas !

Viņa vadītā iestāde likvidē (iznīcina) pilsoņu iesniegumus – konkrēti manus par Rīgas Latviešu biedrības varmācīgo, krimināli sodāmo LIKVIDĀCIJU un izlaupīšanu 1993. gada 18. februāra naktī.

Vai , jurists būdams, Kalnmeiers drīkst atzīt likumīgi atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības varmācīgu darbības pārtraukšanu ?

Trūkst vārdu, lai izteiktu Š A U S MĪ G O stāvokli Latvijas tiesībsargājošās organizācijās ! (Korumpētas līdz augstākajam piesatinājumam).

Un tiesībsargs Jansons uzliek kroni korupcijai, neizskatot pēc būtības manus iesniegumus par prettiesisko atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības I Z N Ī C I N Ā Š A N U 1993. gada 18. februāra naktī (Tā 25 gadus pieļaujot komunistu un čekistu dominēšanu MĀMUĻĀ).

Viss notiek līdzīgi Staļina laiku praksei – daļa sabiedrības saņem lielas algas, lai imitētu likumību un pārstāvētu „tautu“ ! (Bet tas ir acu apmāns – šie cilvēki pārstāv politisko komunistu un čekistu varas kliķi, aizstāv viņu intereses).

Par Bordānu nav skaidrs, kādēļ viņš neatbild uz manu rakstveida iereģistrēto iesniegumu viņam, kā partijas vadītājam, par Rīgas Latviešu Biedrības BRUTĀLO likvidāciju un mākslas galerijas „Latvijas Kultūra“ 10 000 nenovērtējamo eksponātu izlaupīšanu no Rīgas Latviešu Biedrības nama „MĀMUĻAS“ telpām !

Zaudējumi, ko nesusi šī amatpersonu „nolaidība“ ir mērami miljardos, gan valstij, gan latviešu ģimenēm !

Tauta gaida pārmaiņas un komunistu vadošās politiķu patvaļas izbeigšanu!

Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs – tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs !!!

Helsinki 86 lūdz visus iesaistīties likumības atjaunošanā Latvijā !

Lūdz aktīvi piedalīties valsts amatpersonu pretlatvisko noziegumu atklāšanā.

Absolūti nav pieļaujama valsts īstenotā prakse, prasīt nekustamā īpašuma nodokļus un citus maksājumus no personām, kuru ienākumi nesasniedz iztikas minimuma pārtikas daļu !

Varmācīgie ierēdņi un bezatbildīgie politiķi ir jātiesā ar visu likuma bardzību, ko paredz starpvalstu vienošanās !

Latvijai ir jāatjauno tiesiskas valsts statuss !

Uzkrītoši ir tas, ka neviena politiskā partija nerunā par Rīgas Latviešu Biedrības prettiesisko, varmācīgo likvidāciju (sišana, šaušana, arestēšana, slepkavošana, spīdzināšana utt.) 1993. gada 18. februāra naktī, un likumīgo 1938. gada statūtu aizliegšanu biedrībā !

Secinājumus izdariet paši !

Dziļā cieņā pret katru Tautas tribunāla lasītāju Jūsu Valdis Freimantāls (RLB goda tiesas tiesnesis).LRTT piebilde:

Labus vārdus esi pasacījis, Freimantāla kungs, un arī vārdus nosaucis !

Viņi visi, kuri šodien sēž varas “krēslos”, tiks tiesāti ar visbargāko sodu. Pret viņiem nebūs jāpiemēro “atriebība”, jo: starptautiskie Likumi par genocīdu pret pašu tautu paredz ASM.

31.08.18

Un tagad dažas minūtes “PIE BĒRZIŅA” !
Sarkano izdzimteņu kloāka

Nu nevar Armands nomierināties un ja vēl Freimantāla kungs šim liek atvainoties, tad miegs kā ar roku atņemts.

Pat trijos naktī tiek drukāti raksti.

Kā jau vecs komunists ar pieredzi, viņš nekavējoties noskaita iedomātajiem tiesu darboņiem, kas ar Grantiņu būtu jādara… ! Un galvenais, ka viņš veicis zinātnisku izpēti par Grantiņa naidpilniem antisemītiskajiem izteicieniem. (Tas ir vecs žīdsātanistu- komunistu triks, savu pretinieku apvainot antisemītismā) Tikai vienu šis krievžīdu cērmenis, kurš nez kā ticis pie “latviska nosaukuma”, neapjēdz, ka par antisemītu var nosaukt to, kurš neieredz kādu no semītu tautām un veic pret tām naidpilnu propagandu.

Cik es zinu un to arī pierāda vēstures liecības, Latvijas teritorijā nekad nav atradies neviens semītiskas izcelsmes iedzīvotājs.

Varbūt šis komunists- stukačs Melnalksnis domā, ka Latvijā esošie šakāļžīdi/krievžīdi-okupanti, laupītāji un slepkavas, ir semīti ?

Ja tā, tad varam droši sacīt, ka šim cērmenim galvā ir nevis pelēkā, bet gan brūnā masa.

Un, protams, ka izgulējis uztraukumā sarīto alkoholu, “semīts” Melnalksnis nobīstas pats no sava garadarba un “likvidē to” !

Kāda nelaime semītam,- “antisemīts” L. Grantiņš to bija ņēmis un nokopējis.

Latviet, tev ir jāzina savas tautas bendes un šis ir viens no viņiem.

Viņš “nostučījis” neiedomājamu skaitu latviešu….un, kas ar tādiem jādara X stundā, man nav jāpaskaidro !!!

Armands Melnalksnis
31. augusts plkst. 03:06
Vorschau (Link öffnet in neuem Tab/Fenster)
Linard Grantins Ak, nelaimīgais deģenerāt! Tu, nabadziņ, esi tik slims, ka pat izskatīt krimināllietu pret tevi tiesa atlikusi līdz 6. decembrim. Īstenībā tevi vajadzēja iespundēt psihiātriskajā slimnīcā, palātā ar polsterētām sienām, tevis paša drošības dēļ, lai tu savu kantaino galviņu galīgi neapdauzītu plakanu kārtējā ārprāta lēkmē. Sākumā, iepazīdams tavus naidpilnos antisemītiskos izteicienus, biju domājis, ka esi īsta, liela, smirdoša fašistu cūka, taču piedzīvoju vilšanos! Tu izrādījies absolūti aptaurēts psihopāts, paranoiķis, turklāt stulbs, jo palicis nosacītā brīvībā pret drošības naudu, turpini vākt pats pret sevi vērstus apsūdzības materiālus, lai droši iesēstos ķurķī. Tavs advokāts šobrīd plēš sev matus un nolād to brīdi, kad apņēmies aizstāvēt idiotu – 😵! Tā nu sanāk, kad sīkie kriminālnoziedznieki saslimst ar lielummāniju un iedomājas sevi par dižpolitiķiem un “tautas soģiem”, kas dāsni dala nāvessodus kā tirgusbāba saulpuķu sēkliņas.🤣 https://www.irliepaja.lv/lv/raksti/kriminals/kriminallietas-skatisanu-pret-grantinu-aptur-lidz-decembrim/
Bet tagad noklausies ziņas, kuras oficiālajā pasaules presē TU nedzirdēsi:

https://www.youtube.com/watch?v=SrJa5NmPArw

You may also like...

1 Response

  1. No Maarupes says:

    Kas zina, nopublicejiet ta armanda m. adresi vai vietu,,kur shis atkritums reegojas biezaak?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *