V. Freimantāls. Domāju, ka tas notiks drīz

Valdis-FreimantālsL.Grantiņš.LRTT3Cik norūpējušies 4. maija valsts “varenie” par Tautas tribunāla A T M A S K O J O Š O darbību !

Kā apturēt patiesības paušanu ?

Kā turpināt latviešus muļķot ?

Galvenais, lai Latvijā nebūtu H86 biedri !

Aizbāzt muti jebkādā veidā – pat veicot R E G U L Ā R U S kriminālnoziegumus Rīgā.

Lai izsistu mani no H86 darbības – visuresošie KGB pretlatviskie S L E P E N I E darboņi demolē manas a/m. (izsit stiklus, nolauž spoguļus, izzog akumulātorus noskrūvē riteņus utt.)

Tas notiek jau 25 gadus !

Un kas ir pats C I N I S K Ā K A I S ?

Šādai disidentu apkarošanas praksei piedod “likumības ” piegaršu!

Sasistās a/m uz manas zemes pie manas mājas liek ” A I Z V Ā K T ” – jo tas bojājot labo skatu manā pagalmā !

Tiek sastādīti protokoli un uzlikti administratīvie sodi !!!

Mani paskaidrojumi ka noziegumus izdara “speciāli instruēti”, policijas aizsargāti kriminālnoziedznieki lai diskreditētu mani – nevienu neinteresē !

Par to pat varas pārstāvji nerunā, neiedomājās – tikai liek S O D U S !

Iznāk ka man par to , ka manas a/m ir izdemolētas ir jābūt vainīgam un sodītam !

Cik ļoti komunistu un čekistu varai Latvijā nepatīk patiesība par 1993. gada 18. februāra naktī izdarīto D E M O K R Ā T I J A S un L I K U M Ī B A S amputāciju Latvijā !

Lai to slēptu – komunistu un čekistu ideologi atraduši varenu(maskētu) represiju veidu caur administratīviem “pārkāpumiem” !

Tas nekas, ka sodus maksāt piespriež cietušajam no kriminālnoziedznieku P A T V A Ļ A S !

Cik daudz nav tādu gadījumu !

Nepamatoti sodi, tiesu izpildītāju piedziņas un izmisums !

Par to žurnālistiem liedz rakstīt – jo demokrātijas imitācija ir jāspodrina un Latvijas karogs lepni jāvicina pašos absurdākajos gadījumos !

No ārpuses prasa augstāko labklājību imitēt ģimenēm, kuras dzīvo dziļi zem kritiskās sarkanās līnijas ! Kuru ienākumi nesasniedz pat iztikas minimuma pārtikas daļu!(Mans gadījums). Bet tas tikai par iemeslu – sodiem, sodiem un sodiem !

Kuri ir tie kas soda ?

Tie ir pastāvošās varas labi apmaksātie juristi (tiesu izpildītāji – miljonāri un plašais represīvais, pretlatviskās varas noturēšanas aparāts).

Ko darīt ?

Celt šos jautājumus gaismā !

Nepieļaut, visu Latviju aptverošajiem, apžņaudzošajiem, komunistu un čekistu pārvaldītajiem, MANIPULĒJAMIEM pretlatviskajiem spēkiem bremzēt latviešu kultūras atdzimšanu – A T J A U N O Š A N U.

Tikai tad , kad būsim Latvijā atjaunojuši visas 1940. gadā I Z N Ī C I N Ā T Ā S latviešu biedrības – atgūsim mūsu latvisko garu – tautas vienoto K U L T Ū R U !

Tikai tad(naudu rausošie “J U R I S T I” ) vairs nespēs dzīt izmisumā un pašnāvības latviešu tēvus un māmiņas!

Vēlreiz aicinu iepazīties ar valsts statistikas pārvaldes Š O K Ē J O Š A J I E M skaitļiem par latviešu pašnāvībām sakot no L I K T E N Ī G Ā S 1993. gada 18. februāra nakts !

Mūsu Dzimtene pārdzīvo šausmīgu un cinisku PRETLATVISKĀS histērijas laiku !

Viltus demokrātija, viltus juristi – viltotā Rīgas Latviešu Biedrība !

Sakot Gunāra Astras vārdiem – ” Es zinu , ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs “, gatavojos 15. augustā izpilddirekcijā skaidrot komisijai, ka jāsoda ir kriminālnoziedznieki, kuri nodarījuši zaudējumus un ļaunumu ģimenēm, nevis ģimenes, kas cietušas no kriminālnoziedznieku darbības!

Vienīgais veids kā vienot tautu un atjaunot likumību Latvijā ir katras apdzīvotas vietas centrā atjaunot Z V Ē R Ī G I iznīcinātās latviešu biedrības un to goda tiesas !

Visiem lasīt Dittas Rietumas pamatotos un pamatīgos rakstus www Labie.lv

Visiem latviešiem ir N E A T Ņ E M A M A S tiesības vērsties savās L A T V I E Š U biedrību tiesās un izskatīt ikvienu jautājumu kas skar pārkāptās pamatiedzīvotāju tiesības !

Tieši Dittai Rietumai mums ir jāpateicas, ka oficiāls ” A N O 2007. gada Pamatiedzīvotāju tiesību deklarācijas” tulkojums tagad ir latviski pieejams www Labie.lv interneta vietnē !

Tieši Linardam Grantiņam ir jāpateicas, ka ikviens par to var brīvi lasīt “Tautas tribunalā” !

Tieši un patiesi vārdi spēj sagraut komunistu un čekistu M E L U S , viltības un atjaunot likumību Latvijā !

Domāju…….tas notiks drīz !

===========================================================================

LRTT piebilde:

3.Linards-Grantiņš.Helsinki-86.LRTT.Bariss.Bitenieks.Cik drīz tas notiks, grūti pasacīt, jo SPĒKS, kas visu “liek pa plauktiem” ne vienmēr domā kā mēs.

Kāpēc tā saku ?

Tāpēc, ka pa lielākai daļai ko es daru, nenāk  tieši no manis. Tas tiek it kā “nejaušas sagadīšanās” dēļ uzzināts un pat pasacīts priekšā. Protams, ka tas notiek tikai tad, ja par attiecīgo problēmu tiek ar milzīgu piepūli domāts, materiāli izzināts un pat meditēts.

Tiem, kuri lieto “prieka dzērienus”, nododas izpriecām, klausās 4. maija kliķes gaiš- komunistu kontrolēto televīziju, tiem nekas nekad arī netiks pateikts priekšā, jo viņi brīvprātīgi sevi ir degradējuši- savu cilvēcīgo vērtību iemetuši atkritumu kaudzē. Viņi ir miruši jau laicīgajai dzīvei, bet par Garīgās eksistences turpinājumu ir lieki runāt, jo tāds nav… .

Ja būs tādi, kuri “klauvēs” pie PATIESĪBAS durvīm, tad latviešu tautas liktenis netiks aizmirsts un šīs “durvis”, kas ved uz mūsu tālāko eksistenci, tiks arī atvērtas.

Es zinu, tās tiks atvērtas, ja to nezinātu, tad nepieliktu tik milzīgas pūles… .

Viss, Freimantāla kungs, notiks un neviens netiks atstāts bez algas… .

08.08.17                  L. Grantiņš

You may also like...

13 komentārs

 1. čuguns saka:

  Raksts par Latvijas rūpniecību no laika gala līdz šodienai. Par Ulmaņlaikiem jeb Latvijas brīvvalsts laikiem, kad tika sasniegti spilgti ražošanas un rūpniecības apjomi pat uz Pasaules fona un Eiropā esot starp līderiem, netiek minēts gandrīz nekas.

  Raksts sākas ar Krievijas impērijas laika uzņēmumu, turpinās ar “Pie rūpniecības Latvija atgriezās pēc Padomju Savienības okupācijas”, tad par PSRS laikiem un tālāk jau par mūsdienām. Uzkrītoši daudz tiek runāts par to PSRS mantojumu un vai to var šodien turpināt.

  Un tagad kronis visam – kāds eksperta lomā ticis jaunskungs izsakās: “Mēs Latvijā nekad neesam dzīvojuši tik labi kā šodien. Novērtēsim to, kas mums ir. Es zinu, ka nav pareizi cilvēku labklājību mērīt ar IKP, taču vienlaikus nav arī labāka starptautiskā salīdzinājuma. Ja tā paraugās, tad par Latviju labāk dzīvo tikai 17% pasaules iedzīvotāju.”

  Rodas jautājums – kas ir “mēs”? Tik daudz miljonāri un tik liela nevienlīdzība pirmskara Latvijā noteikti nebija, taču vidējais latietis dzīvoja vairāk kā pārticīgi. Paši zināt kā dzīvo tautas vairākums šobrīd. Atcerēsimies skolas laikus un matemātiku. Mums visiem mācīja, ka ir divi veidi kā rēķina vidējo aritmētisko. Ja to neievēro, tad jau arī vidējā alga Latvijā varētu būt ap 2000-3000, uz miljonāru fona. Bez tam arī naudas nominālvērtība mainās. 90.gadu sākumā 200ls bija varena alga, jo vidējā bija ap 100 eur.
  Tagad ar 300 eur nevar izdzīvot, taču toreiz ar 200ls dzīvotu pārticīgi. Vai tā mēs salīdzinām skaitļus? Vai ar tik primitīvām metodēm analizējam notiekošo?

  Visi izbrīna pilnie jautājumi pazūd, kad ieraugam šo: “Delfi” veidota pētījumu sērija par to, kas jādara straujākai valsts tautsaimniecības attīstībai.
  Tā top ar ekonomistu domnīcas “Certus” atbalstu.

  Un šīs domnīcas Certus vadītājs ir neviens cits kā Nila Ušakova jaunības dienu draugs Vjačeslavs Dombrovskis.

  http://www.delfi.lv/news/latvija2020/vairak-neka-tikai-raf-vesture-cik-jaudiga-ir-apstrades-rupnieciba.d?id=49083019#a_emb_150223176415691_1513#a_emb_150223176415519_1509#a_emb_150223176415648_1511#a_emb_150223176415666_1515#a_emb_150223176415612_1517

 2. Valdis Freimantāls saka:

  Latviešu ģimeņu graušana – izsķiršana, IRDINĀŠANA ir 4. maija valsts dominante!

  Tas ir mērķtiecīgs process, kuru K O O R D I N Ē pretlatviskie ideologi.

  To uzdevums – sagraut latvisko kultūru – katrā apdzīvotā vietā likvidējot latviešu biedrības.

  Jo tas ir latviešu S P Ē K S!

  Neiedomājami liels garīgais spēks – no kā “mahinātoru” savtīgā, P R E T L A T V I S K Ā varturu banda baidas visvairāk!

  Kas notiks, ja katrā vietā latvieši varēs lemt un apspriest notiekošo Latvijā?

  Kas notiks, ja katrā latviešu biedrībā būs H-86 nodaļa (komisija)?

  Visu apspriest kolektīvi – ne individuāli!

  Virs 3 000 latviešu biedrībās!

  Kas notiks ja Rīgas Latviešu Biedrības visās trijās zālēs tauta lems savu likteni?

  Tieši tādēļ BRŪNIE komunistu un ČEKISTU fašisti uztaisīja BĒRTUĻA nakti Rīgas Latviešu Biedrībā 1993. gada 18. februāra naktī. (Par to analītiski uzrakstīts Ervīna Jākobsona interneta blogā “Laikmeta zīmes”).

  Raksts ari saucās :”Bertuļa nakts Rīgas Latviešu Biedrībā”.

  Lūdzu žurnālu “Rīgas Laiks” pārpublicēt šo rakstu vārds vārdā! (Lūgumu izsaku ar šo Helsinku 86 “Tautas tribunāla ” publikāciju.

  Kādēļ?

  Savā laikā Rīgas laika redaktors man atbildēja – “atnesiet materiālus”. (Tas vieš cerības, ka Latvijā SATKANIE FAŠISTI ne visu kontrolē).

  Kad Dailes teātra telpās sāka darboties “Jaunā avīze” nodevu tai visus apkopotos materiālus par atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības Z V Ē R Ī G O likviāciju 1993. gada 18. februāra naktī – rezulāts skumjš. Redakciju slēdza un visi iesniegtie dokumenti “izzuda”.

  Negribu lai tas atkārtojās – tādēļ šoreiz vēršos pie žurnāla “Rīgas laiks” kā Helsinku 86 oficiāls pārstāvis (antikomunists un atbildīgs 10 bērnu tēvs) ar “Tautas tribunāla” starpniecību.

  Paskatīsimies kas no tā iznāks! Ceru uz “Rīgas laika” redakcijas L A T V I S K U atbildi un rīcību. Mans e pasts elvismuseumlv@gmail.com.

  Esmu pārliecināts ka 24. gadu P R E T L A T V I S K Ā valsts politika jau ir bankrotējusi! (Ir palikusi tikai sažuvusi mūmija, kuru politikāņu KGBistu frakcijas uzdod par B U B U L I ).

  Šā komentāra būtība ir parādīt NOZIEDZĪGĀS – PRETLATVISKĀS LPSR nomenklatūras graujošo 24 gadu praksi Latvijas valsts EKONOMIKĀ un D E M O G R Ā F I J Ā.

  Praktiski tā ir Staļinisma mantojuma A T M A S K O š A N A !

  Dievs, Svēti Latviju un tās patriotus!

 3. W saka:

  Valdim. Varbūt viņi grib dabūt Jūs prom no interneta. Ja Jūs apklustu, viņi pārtrauktu savas aktivitātes.

 4. Māris M. saka:

  Komentētājam W.

  Ko Jūs Valdim iesakāt? Klusēt?

  Ja mēs būtu pazīstami un kādā sarunā Jūs man par mani tā pateiktu, es Jūs savā prātā automātiski ierindotu iespējamo čekas aģentu sarakstā. Ceru, ka esat jauns, vēl naivs un tā tas nav. Pretējā gadījumā jūsu komentārs izskatās pēc atklātas čekistu šantāžas.

 5. Valdis Freimantāls saka:

  Atbilde W.

  Patiešam tā izskatās!

  Esmu novērojis – visi cilvēki klusē!

  Ne tikai Latvijā, bet ari ārzemēs!

  Visi ir iebiedēti un tādēļ pat interneta diskusijās neielaižās.

  Maz ir tādu latviešu kuri tic latviskās kultūras un latviešu vienotības SPĒKAM!

  Jo REPRESIJAS ir pastāvīgas un visur!

  Vissāpīgāk to izjūtu savā ģimenē.

  Mana, karsti mīļotā meitiņa, Žaklīna Freimantāle kopā ar manu pirmo sievu Mariku Freimantāli (pārliecinātu antikomunisti) emigrēja uz ASV 1987. gadā.

  Meitinas izmisuma pilnās vēstules ar lūgumu: “Tēti, lūdzu atbildi man, uzraksti kādu rindiņu!”, nāca pa pastu viena pēc otras. Bet es nevarēju atbildēt, baidoties ka tas pievērsīs KGBistu uzmanību un apdraudēs Žaklīnu vistiešākajā veidā!

  Kādēļ nevarēju atbildēt?

  Jo Latvijā viens pats cīnījos pret milicijas bandu, kura mani kā kolekcionāru un Latvijas kultūras pētnieku 1981. gada 9. maijā apzaga ļaunprātīgi izmantojot savu dienasta stāvokli. No manas mājas Rīgā, Mežciemā, Līduma ielā 7 trijās a/m izveda kolekcijas mantas virs 40 000 rubļu vērtībā. (Kā noskaidroja prokuratūras izmeklēšanā).

  Lai aizsargātu”MUNDIERA GODU” visos veidos izmeklēšanai visur lika sķēršļus. Pat ģeneālprokurora vietnieks Oļģerts Šabanskis, kuram ģenerālprokurors Dzenītis uzdeva uzraudzīt izmeklēšanas procesu, brīdināja miličus, ka esmu uzzinājis Celmu ielā manu nozagto mantu atrašanās vietu. (lai visu aizvāc prom līdz “izņemšanai”). Tā prokuratūra un iekšlietu ministrija 6 gadus “I Z M E K L Ē J A” miliču noziegumu.

  Tomēr mana enerģiskā rīcība saniedza mērķi un, neskatoties uz visu pretdarbību, vecāko kriminālmeklēšanas inspektoru V.G. tiesa zālē pēc tiesneses Ināras Steinertes sprieduma nolasīšanas, saslēdza roku dzelžos, arestēja un konvojēja uz cietumu. (pieprieda 2 gadus reālu cietumsodu un milicijas pārvaldei lika man izmaksāt 15 912 rubļus par nodarītajiem zaudējumiem).

  Lieki teikt, ka pēc naudas saņemšanas milicijas pārvaldē, Padomju bulvarī, (Rīgas centrā) miliču un KGB “speciālisti” man uzbruka pie manas dzīvesvietas un naudu atņēma. Cīņa uz dzīvību un nāvi risinājās milicijas trafaretētajā “Moskvičā”. Milicis Gunars Kanģis (vēlākais Latvijas pretizlūkošanas pārvaldes priekšnieks) no aizmugures sēdekļa apmeta man ap kaklu žņaugu no dienesta a/m aptieciņas, otrs milicis (šoferis)turēja manas rokas.

  Brīnumainā veidā spēki simtkāršojās! Izrāvu rokas no miliča tvēriena, pārrāvu žņaugu. Cīņā par dzīvību satvēru Gunara Kaņģa pistoles stobru un pagriezu pa labi – šāviens mani neskāra, bet lode izgāja cauri miliča (šofera) labajai rokai – viņš mani atlaida bļaudams. …. Stobru neatlaidu! Otra lode izgāja Ģunara Kaņģa labās kājas ikriem (lodes ceļs 17 cm). Asiņaini nogāzamies zemē. Cīņa turpinajās.

  Kritienā pistoles stobrs atdalījās jo ar labās rokas īkšķa vairākkārtējām kustībām atdalīju stobra apvalku no atsperes. Kad to biju izdarījis – aizmetu ar kreiso roku pistoles smago detaļu tālu prom. Momentāli piebrauca ātrā palīdzība un liels bija “mediķu” pārsteigums ka uz slimnīcu jāved divi miliči.

  Tas ir holivudas grāvējfilmas cienīgs scenārijs! Bet mana meitiņa Žaklīna Freimantāle par to neinteresējās! Speciālisti ASV treritorijā rūpējās lai latviešu antikomunistu ģimenes neapvienotos!

  Un lai vārds vienotība būtu tikai T U K š A skaņa latviešu vidē visā pasaulē!
  .
  .
  .
  Admins
  Ko šis “ķuņģis” dara šodien ?
  Šie izdzimteņi tiks kopā ar visām ģimenēm tiesāti visas tautas priekšā. Visi šie sātaniskie izdzimumi ir fiziski iznīcināmi tāpat kā SSieši !

 6. Ernests saka:

  No Ļeņina zvēresta un Latvijas ceļa, līdz nacionālistam un tiesiskuma kareivim.

  https://www.facebook.com/navlaika/photos/a.1575575012768797.1073741828.1574959149497050/1893978160928479/?type=3&theater

 7. John saka:

  Hplivudu pārvalda žīdu banda, viņi nekad neveidos filmu par latviešu genocīdu.

  https://youtu.be/bKgOz7YX7bs

 8. ķiploks saka:

  Vismaz vēl nesen Gunārs Kandis bija iefīrēts firmā Piejūra, Liepājas apriņķī. Viņi ražo zivju konservus. Kad rublis kritās, tad Gunāru ielika par direktoru tur un šis lika lietā savus čekista kontaktus no KGB un tā sauktās pretizlūkošanas.
  —–NEDAUDZ IESKATAM—–
  Latvijā vairums lielajās firmās un ostās darbojas krievi un/vai KGB tiešie vai netiešie mantinieki. Šīs firmas pārsvarā arī vada tādi paši. Daļai no viņiem apšaubāmos veidos piešķirta pilsonība(piemēram Liepājas metalurga gadījumā), kas nepieciešama gadījumā, ja firma reģistrēta kā akciju sabiedrība jeb A/S. To nosaka likums. Tas ir tāpēc, ka visas A/S ieņem lielu lomu Latvijas tautsaimniecībā, un svešas intereses(jeb svešs pilsonis) varētu apzināti sašūpot ekonomiku, mainīt virzienus, atlaist darbiniekus. Statistika rāda, ka latviešu īpatsvars ostu uzņēmumos ir tikai nedaudz virs 20%.

  No šī izriet daudz secinājumi. Publicēšu dažus, vienkāršākos.
  * 100% vainīgi ir visi iesaistītie, jo viss ir pakārtots. Kāds pieņem kukuli par pilsonības piešķiršanu, cits par acu pievēršanu, bet tieši uz to jau viss balstās.
  * Šo firmu vadītāji varētu regulēt etnisko īpatsvaru(kaut vai pakāpeniski), ja būtu tāda vajadzība. Ja var mums, latviešiem – vienai no senākajām zvejnieku tautām, atņemt darbu ostās, tad salašņās kas to iemācījušies(?) tikai pēdējos gados, nebūtu problēmas iztriekt kaut vai pamatojoties uz disciplīnu, valsts valodu, nekārtību. Un ja galu galā kāds krievs šo filtru iztur un strādā labi – lai paliek.
  * Visas valsts nozīmes ostas, rūpnīcas un lielās firmas pārņēma ar KGB saistīti cilvēki. Kāds teiks – bet viņi taču labi cilvēki – dod darbu. Nekā tamlīdzīga. Viņi to visu ir tikai nelikumīgi pārmatojuši, jeb vienkāršāk sakot nolaupījuši, un turpina vadīt, izsaimniekot un uz Eiropas fona maksāt smieklīgas algas, apstākļos, kur bieži vien klaji netiek ievēroti darba drošības standarti. Neviens KGBšņiks nav dibinājis nevienu firmu tukšā vietā. Gluži otrādi – pārņēmis no LPSR, kas toties visu būvēja uz pirmskara Latvijas izveidotās infrastruktūras un to cilvēku sasniegumiem.
  * Tas viss ir Saskaņas elektorāts, kas uzturas lielajās pilsētās un strādā saistībā ar tranzītu(osta, dzelzceļš, kravu pārvadājumi). Pazustu viņi, Saskaņa mētātos ap 5% ar visu Cimdaru.

  Šo tēmu var turpināt gari un plaši, taču par to nemēdz runāt.

 9. W saka:

  Atbilde Mārim M.
  Es tā rakstīju tāpēc, ka mani pašu gribēja apklusināt. Man pazīstami cilvēki bija apziņoti, kad es stāstīju par savu vajāšanu, visi teica – tu vari lasīt, kas ir internetā, bet neko neraksti! Visi to pašu tekstu… Laikam it kā manā labā? Ha ha. Domāju, tās aprindas, ko viņi (mutes aizbāzēji) izmanto, ir plašas.

 10. Valdis Freimantāls saka:

  Atbilde Linardam.
  Kad atklāja ka viņa Civilās aviacijas institūta diploms ir viltojums – viņu atcēla no amata ar troksni!

  Tas bija visas avīzēs tai laikā kad sarkanie KGBisti vēl nebija pilnībā parņēmuši varu Latvijā.

  Kad viņu ielika Pretizlūkošanas šefa amatā uzvārds jau bija samainīts no Kaņģis uz Kandis!. . Tie bija tumši laiki – nebija vēl “Tautas tribunāls”.

  Kanģim milicijā bieži bija izteikti brīdinājumi par ieroča pielietošanu. Viņs strādāja atskurbtuvē uz Linarda Laicēna ielas Āgenskalnā (Šķiet tad bija seržants).

  Kad Latvijas ceļš savus kadrus lika visos atbildīgajos amatos – daudzi KGBisti nostiprinajās varā un saņēma labas algas!

  Kaut ari Gunārs Kanģis mani slepkavoja – uzskatu vinu par latviešiem simtreižu mazāk bīstamu kā Andri Teikmani (tagadējais Latvijas vēstnieks ASV), kurš P R E T T I E S I S K I liedza atjaunotajai Rīgas Latviešu Biedrībai 1993. gada 19.februāra rītā ieiet Māmuļā! ( būdams Rīgas mērs, pārkāpjot savas pilnvaras, slēdza Rīgas Latviešu Biedrību – N E A T K A R Ī G U sabiedrisku leģitīmu organizāciju, kas nav Rīgas Domes pakļautībā!)

  Pie tam KGBistu banda pēc OPERĀCIJAS “Bērtuļa nakts Rīgas Latviešu Biedrībā”, pēc visu biedrības dokumentu iznīcināšanas, pilntiesīgi palika “Māmuļā” saimniekot!
  Tā Andris Teikmanis personīgi aizliedza likumīgos 1938. gada Rīgas Latviešu Biedrības statūtus un izlēma KGBistiem nodot Latviešu kolektīvs analītikas centru “MĀMUĻU” Rīgā, Merķeļa ielā 13.

 11. Māris M. saka:

  Atbilde W.

  Plašas jau gan. Apmēram tik plašas, lai vismaz daži no katra cilvēka paziņu loka varētu par viņu ziņot un pēc priekšniecības norādījumiem no dažādām pusēm viņa “domas sakārtot” (Cik saprotu, to Tu jau piedzīvoji). Tiek vienlaicīgi “sakārtotas” arī darba kolēģu, kaimiņu un radu domas par cilvēku, ja viņš gadījumā sadomā uzvesties tikpat skaļi un “nepiedienīgi” kā pašlaik Valdis.

 12. Valdis Freimantāls saka:

  Atbilde John!

  Sveiks! Izcils materiāls par Holivudu un žīdu virsvadību tur!

  Manuprāt Špīlbergs prot taisīt naudu. Marlons Brando satriec ar savu TIEŠUMU.

  Paldies par fenomenālo īsfilmu!

  Mums latviešiem ari jauztaisa ĪSFILMA.

  Esmu jau griezies pie lielākā īsfilmu spaciālista Latvijā – bet līdz šim viņš vēl baidas sākt.

  Latvija šodien ir elle latviešiem un paradīze sarkano fašistu līdzskrējējiem.

  “Ģeržinskodrada” – lūk Latvijas īstais nosaukums no 1940. gadam līdz šodienai.

  Tikai iedomājieties!

  ……………………………………Visiem bailes pat atjaunot mūsu latviskās kultūras varenos pamatus – visas 1940. gadā IZNĪCINĀTĀS latviešu biedrības!

 13. egne saka:

  Loģiski, ka viņu sponsori 90. gadu sākumā nesāka lustrāciju, bet gan sāka lustēties ar “tautas draugiem”. Biznesa intereses pirmajā vietā!
  Atcerēsimies Levita meistarstiķi:
  “1993.g. 13.februārī slepenā konsultatīvā apspriedē viesnīcā “Jūrmala” tika panākta vienošanās par priekšvēlēšanu bloka – savienības “Latvijas ceļš” (LC) izveidošanu [1]. Tika panākta vienošanās starp komunistiem – „kažokapmetējiem” un Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) vadību. Kā atceras Māris Gailis: „Aktīvs bija Egils Levits, kurš faktiski arī bija saite starp šejieniešiem un trimdiniekiem. Meierovics pat izteicās, ka, ja piedalīsies Egils, tad viņš arī ies.” [2].
  Šis notikums bijušajiem disidentiem un LNNK dibinātājiem nerādījās pat ļaunākajos paredzējumos. Šī diena noteica: Latvijā nekad nebūs kolaborantu lustrācijas, VDK maisu atvēršanas, deokupācijas, dekolonizācijas, deboļševizācijas, nacionālas un starpnacionālas saskaņas. Turpmāk būs tikai matemātika.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *