Brāļi Brūveri VDK uzdevumā “izraidījās” un “atraidījās”

MIGLA-SARKANĀ-NOLĀDĒTĀREINIKSĀBOLTIŅA3Lai cilvēks degradētos līdz jūdasa līmenim(kļūtu par nodevēju), lūk cik garš ceļš ir jānostaigā(lasīt raksta noslēgumā). Runa ir par Olafu Brūveri. Nu nevarēju es atstāt šo “spīdošo” jūdasa(nodevēja) karjeru kaut kādā komentāru daļā.

Lai uzsāk šī informācija savu plašo un visaptverošo ceļu GOOGLE.

Katram latvietim ir jāzina mūsu tautas bendes.

Ir smieklīgi šeit apgalvots, ka Brūveru “klans” tika no Latvijas 1976. g. izraidīts. Tajā laikā pat žīdus neizraidīja, kur nu vēl latviešu pretpadomju darboni.

Un, ja bija ŠĶIROTAVĀ, tad kā varēja ar “tādu pantu” dzīvs no turienes iznākt ? Pretpadomju “elementu” Vītoliņu nosita, J. Barkānu nosita(vismaz tā domāja sitēji), bet šis “maita” kapķorkā, kur tika iemests, atdzīvojās.

Ja mani nebūtu kāds no cietumniekiem “ņēmis” savā aizsardzība, tad jau pirmajā “pripiskas”(pierakstīšanas) vakarā būtu nosists. Pēc diviem mēnešiem pārveda no kokapstrādes un plastmasas cehu, kur vairs mans aizstāvis netika klāt, tā tūlīt sākās eksikūcijas un piedāvājums sadarboties. Vienmēr atsacījos. Biju jau praktiski nosists, kad ASV kongresmeņu ietekmes rezultātā mani pēdējos divus mēnešus atgrieza pie dzīvības cietuma slimnīcā. Lūk, tā tad ir atbilde par “izraidīšanu”.

Brāļi Brūveri pēc čekas komandas izbrauca un pēc tās pašas čekas pavēles atgriezās Latvijā.

Abiem brāļiem piemērojams slepkavas un nodevēja status.

No soda viņi neizmuks !

Kad izlasīju garo penteri par Olafa Brūvera “personību”, sapratu, ka es viņa priekšā esmu nekas vairāk kā kāds nevērtīgs knislis un Jēzus Kristus, ja Olafs Brūveris tolaik būtu atradies Galilejā, viņa priekšā būtu “ceļos kritis” !!!

Lūk, kas par vīru ir Olafs(abi brāļi) !

Šeit variet redzēt čekas izperētos cīnītājus(pēc būtības slepkavas) vienuviet. https://jurisziemelis.wordpress.com/2008/12/17/gunars-astra-nebija-disidents-2/ Virsraksts par G. Astru, bet runāja galvenokārt par LRTT un L. Grantiņu. Rožkalns pat nonāk pie secinājuma, ka Grantiņš,- tā esot DIAGNOZE !

2.Vēveris,Rožkalns,Brūveris,Veidemane,Grantiņš.LRTTFOTO: Pāvils Brūveris, Elita Veidemane, Jānis Rožkalns, Jānis Vēveris.

Pirms lasiet par Brūvera personību, “iemetiet acis” arī Freimantāla kunga sacītajā.

Tuvākajās dienās sāksim iztirzāt Astrīdas Babānes liecības par R. Bunkas noziegumiem.

19.07.17              L.Grantiņš

===========================================================================

Valdis Freimantāls

Valdis-Freimantāls211Jā, Olafs Brūveris neizskatīja Rīgas Latviešu Biedrības oficiālo iesniegumu cilvektiesību birojam!

Šis iesniegums pat neparādījās cilvektiesību gada atskaites D O K U M E N T O S !

It kā tāds vispār nebūtu bijis.

Personīgi esmu viņam vairākkārt par Rīgas Latviešu Biedrības prettiesisko LIKVIDĀCIJU un 1938. gada RLB statūtu aizliegšanu sāstījis – uz ko viņš “SAPROTOŠI” ir vienmēr mājis ar galvu. (Bet ne atbilējis kaut ko konkrēti).

Tā nodomāju – Olafs ir augstā valsts cilvēktiesību aizstāvības amatā, viņš situāciju ļoti labi zin un ir informēts. Mūsu attiecības ir draudzīgas ! Kad būs kaut vismazākā iespēja – viņš rīkosies!

Pazīstu brāļu Brūveru tēvu un māti – pieklājīgi un cienījami latvieši! Esmu bijis pie viņiem mājās Minsterē un viņi izteica velēšanos nopirkt Valda Kalnrozes gleznu, jo šā autora glezna viņiem mājās nebija.

Līdz šai dienai palikusi pārliecība ka Brūveru ģimene ir ticīgi un krietni cilvēki.

Acīmredzot viņu pieejamā informācija ir liegusi pacelt jautājumu par Rīgas Latviešu Biedrības B R U T Ā L O likvidāciju.

Domāju, ka viņi saprata visu, bet neiedrošinājās par to pat ieminēties!

Tādā veidā notikumi jau 24 gadus tiek slēpti un maskēti no tautas!

Valsts budžeta naudu pelnošie neuzdrošinās bāzt galvu cilpā – un tas ir saprotams!

Visaptverošā pretlatviskā politika liek pat šodienas A U G S T Ā K A J A I amatpersonai cilvēktiesību jautājumos – TIESĪBSARGAM Jansonam, noklusēt un slēpt Rīgas Latviešu Biedrības oficiālo iesniegumu par atjaunotās Rīgas Latviešu Biedrības zvērīgo, bezprecedenta I Z N Ī C I N Ā Š A N U 1993. gada 18. februāra naktī!

Un tas ir saprotams !

Peles baidās no kaķa – komunisti un čekisti no L A T V I E Š U biedrību atjaunošanas pēc 1938. gada statūtiem!

Vai nav vienkārši ?

============================================================================

Valdim Freimantālam

Valdis Freimantāls saka:
2017. gada 17. jūlijs 20.57
Skumji ka brālis, būdams cilvēktiesību aizstāvis Latvijā, (vadīja biroju) atstāja bez ievērības manu OFICIĀLO iesniegumu par Rīgas Latviešu Biedrības brutālo un pretlikumīgo iznīcināšanu 1993. gada 18. februāra naktī.

Par atjaunotās biedrības LIKUMĪGO 1938. gada statūtu aizliegšanu!

Patiešam skumjš stāsts.

————————————————————————————————————————————

Runa ir par Pāvila Brūvera brāli Olafu Brūveri. Viņš kā Cilvēktiesību biroja vadītājs daudzus cilvēkus atstāja bezpalīdzīgā situācijā. Vēl šodien atradīsies cilvēki, kas var parādīt Cilvēktiesību biroja direktora Olafa Brūvera parakstītās atrakstīšanās atbildes. Pēc tam Olafs Brūvers dabūja labi apmaksātu darbu Latvijas Sarkanā Krustā un Stradiņa Universitātē. Skatiet šeit: http://www.rsu.lv/fakultates/svslf/katedras/labklajibas-un-sociala-darba-katedra/olafs-bruvers

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes
Labklājības un sociālā darba katedra

O.Brūvers.Grantiņš.LRTTProfesors
Tālrunis: 26511739
E-pasts: tiesibas@gmail.com, olafs.bruvers@rsu.lv

Izglītība
1986–1992 – Fullera Teoloģiskais seminārs, misijas zinātņu (misioloģija) un teoloģijas doktors, Pasadena, Kalifornija, ASV (Doctor of Missiology)

1989–1990 – Doktora programmas (teoloģija) studijas, Andovera-Ņūtona, Teoloģiskais Institūts, Bostona, Masačūsetsa, ASV

1980–1982 – Fullera Teoloģiskais seminārs, misijas zinātņu (misioloģija) maģistrs, Pasadena, Kalifornija, ASV (MA in Missiology)

1970–1973 – Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola

1963–1965 – Ogres 32. mežrūpniecības skola, meža tehniķis, plaša profila meža darbu mehanizācija

Papildu izglītība

2012 – profesionālās pilnveides programmas Pedagoģisko prasmju pilnveide pieaugušo izglītības procesā apguve, RSU Tālākizglītības fakultāte (10 izgl. stundas)

2012 – piedalīšanās atklātā lekcijā Lēmumu pieņemšanas psiholoģiskie nosacījumi biznesā Biznesa psihologu Asociācija (3 ak./h)

2012 – profesionālās pilnveides programmas Statistika pētnieciskajā darbā – metodoloģiskie un praktiskās izmantošanas aspekti apguve, RSU Tālākizglītības fakultāte (10 izgl. stundas)
1979–1980 – angļu valodas studijas, Manfreda-Evansa skola, Losandželosa, Kalifornija, ASV
1977–1979 – vācu valodas studijas, Nīderbergas Akadēmija, St. Augustin, Vācija

Darba pieredze
2012 – ievēlēts uz četru gadu termiņu Eiropas Padomes ekspertu grupā cīņai pret cilvēku tirdzniecību (GRETA) – Konvencijas uzraudzībā un novērošanā, Council of Europe, Strasbourg, France

2010–2011 – Sabiedrības integrācijas fonda projektu vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs

Kopš 2009 – Centrālā medicīnas ētikas komiteja, Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvis (Rīga, Latvija, Ministru kabineta rīkojums Nr. 419 (2009))

2009–2010 – Latvijas Policijas akadēmija, docētājs

2008–2011 – Latvijas Valsts prezidenta ārštata padomnieks sabiedrības integrācijas jautājumos

2008–2011 – Valsts prezidenta pārstāvis Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē, SIF padomes priekšsēdētāja vietnieks

Kopš 2010 – Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Sarkanā Krusta padomes loceklis

2007–2010 – Latvijas Sarkanais Krusts, prezidents

2007–2009 – Latvijas Ārstu Biedrība, izpilddirektors

Kopš 2007 – Rīgas Stradiņa universitāte, Ētikas komitejas priekšsēdētājs

Kopš 2007 – Rīgas Stradiņa universitāte, docētājs

1995–2003 – Latvijas Kristīgā akadēmija, docents

01.2003.–02.2014. – Latvijas Kristīgā akadēmija, asociētais profesors

Kopš 02.2014. – Latvijas Kristīgā akadēmija, profesors

2005–2006 – Nodibinājums Partneri, direktors

1997–2005 – Valsts cilvēktiesību birojs, direktors (LR Saeimas lēmums, ievēlēts divus termiņus)

1993–1997 – Latvijas Republikas 5. un 6. Saeimas deputāts, Ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs

1994 – Cilvēktiesību Valsts ministrs

1986–1992 – Microsemi-Watertown Corporation, Masačūsetsa, ASV, Kvalitātes kontroles pārbaudes laboratorijas vadītājs

1985–1993 – Bostonas Latviešu Baptistu draudze, Bostona, Masačūseta, ASV, Latviešu Ev. Lut. draudze, Vilimantika, Konektikuta, ASV, draudzes mācītājs

1976–1985 – Starptautiskā bēgļu palīdzības misija (International Refugee Mission, Inc.), Losandželosa, Kalifornija, ASV, direktora palīgs

1976 – izraidīts no Latvijas uz Rietumvāciju sakarā ar cilvēktiesību aktivitātēm, 1974. gadā apcietināts (VDK), notiesāts uz 6 mēnešiem labošanas darbu nometnē OC78/7 (Šķirotava), izraidīts no PSRS uz Rietumvāciju (VFR)

1969–1974 – Rīgas Autobusu parks, Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacija, Rīgas Taksometru parks, autovadītājs

1966–1969 – Balaklava (Krima), Jūras robežsardze, pirmās pakāpes staršina, obligātais militārais dienests padomju armijā

1963–1966 – Rīgas-Jūrmalas mežrūpsaimniecība (MRS), plaša profila meža darbu mehanizators

Dalība konferencēs

21.03.2013.–22.03.2013. – Rīgas Stradiņa universitātes 2013. gada zinātniskā konference, piedalīšanās un diskusiju vadītājs

11.22.2012.–11.23.2012. – starptautiskā konference 4th International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY. HEALTH. WELFARE

19.04.2012. – piedalīšanās kā ekspertam Rīgas Kultūru vidusskolas 10.–12. klašu audzēkņu kursu darbu vērtēšanas komisijā

29.–30.03.2012. – diskusiju vadītājs un piedalīšanās ar referātu Pasniedzēja-studenta attiecību akadēmiskās un sociālās integrācijas aspekti, Rīgas Stradiņa universitātes 2012. gada zinātniskajā konferencē

2011 – Organizatoru komitejas biedrs, diskusiju vadītājs. Nolasīts zinātniskais referāts The Role of Non-traditional Religions in Society in Context of Religious Freedom and Observance of Human Rights

2011 – piedalīšanās Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultātes un Rehabilitācijas fakultātes Sociālā darba katedras organizētajā konferencē Vai viegli augt? Komandas nozīme pusaudžu psihosociālajā rehabilitācijā

2011 – piedalīšanās trešajā starptautiskajā forumā: „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”, sadarbībā ar biedrību Asociācija Ģimene, NVO Pasaules ģimeņu kongress un Rīgas domes Labklājības departamentu

01.03.–24.05.2011. – piedalīšanās Eiropas Sociālā Fonda projektā Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei. Pētnieka asistents, sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti. Minētajā laika posmā piedalījos trijos semināros

2010 – Rīgas Stradiņa universitātes Sociāla darba katedras Akadēmiskais lasījums par tēmu Sociālā darba stratēģija nabadzības mazināšanā: ar darbu pret bezdarbu

11.-12.11.2010. – piedalīšanās starptautiskā konferencē 1st Congress of Physical and Rehabilitation Physicians of Latvia and 3rd International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH and WELFARE, Riga, Latvia, November 11-12, 2011. Nolasīti zinātniskie referāti: Children Poverty: Causes, Effects and Possible Solutions; Human Rights in Context of Criminal Procedural Regulations of Security Measures (by Doctoral student Jelena Groma & Olafs Bruvers); The Origins of Human Dignity and Rights in Philosophical Debate

14.–15.10.2010. – RSU pārstāvis Starptautiskajā konferencē Social Economy and Poverty Reduction – International Expert Meeting, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania. Ekspertu sanāksmē nolasīts referāts/prezentācija Causes and Effects of Children Poverty: Possible Solutions. Nolasīta lekcija ERASMUS programmas ārvalstu studentiem Poverty Situation and Human Rights: State’s Social Policy

28.–29.11.2009. – Noslēguma konference. Dalība konferencē: organizētāju darba grupā, eksperts, lektors, Rīga

07.–11.2009. piedalīšanās starptautiskajā konferencē un semināros Solidarity and Management of Migration Flows, European Integration Fund’s Project 2007-2013

20.–27.07.2009. – dalība konferencē, organizētāju darba grupas pārstāvis, eksperts, lektors, Amatas novads, Spāres

09.2008. – piedalīšanās Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo Pakalpojumu pārvaldes rīkotajā seminārā visiem Latvijas sociālo aprūpes centru (SAC) direktoriem. Dalība seminārā: lektors/eksperts. Nolasītas lekcijas: Ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistītie juridiskie jautājumi; Likumības, kārtības un drošības nodrošināšana SAC; SAC darbinieku profesionālie uzdevumi un ētika

11.2006. – piedalīšanās starptautiskajā konferencē Church and Government in Partnership, Riga’s Municipality Welfare Department and Lutheran Social Services of New York, USA

09.2006. – starptautiskā zinātniskā konference sadarbībā ar EZA – Europaeisches Zentrum fuer Arbeitnehmerfragen, LSDIC – Latvijas Sociālā dialoga izglītības centrs un LKrA – Latvijas Kristīgā akadēmija Toleranta pieeja, toleranta organizācija, tolerants cilvēks: praktiskā tolerance. Dalība konferencē: vadītājs, lektors, moderators, Rīga, Jūrmala

05.2003. – piedalīšanās starptautiskajā konferencē An Introduction to U.S. Laws: Protecting Children and Women From Abuse, Rīga

2001–2005 – kā Valsts Cilvēktiesību biroja direktors regulāri piedalījies ar publikācijām cilvēktiesību jautājumos laikraksta Latvijas Vēstnesis sadaļā Jurista vārds

Studiju kursi
Cilvēktiesību pamati
Eiropas cilvēktiesības un aizsardzības mehānismi
Starptautiskās publiskās tiesības
Filozofijas pamati
Vispārīgā psiholoģija
Vispārīgā ētika
Medicīnas ētika
Profesionālā ētika
Sociālās integrācijas problēmas starpkultūru kontekstā

Publikācijas

2009 – „Migrācijas procesi pasaulē: migrācijas iekļaujošie sociālie un teoloģiskie aspekti” (Migration Processes in the World: Inclusive Social and Theological Aspects of Migration) „Zinātniskie Raksti – 2”, Latvijas Kristīgā Akadēmija. 2009. lpp. 179-191, ISBN 978-9984-775-14-2

2009 – recenzents zinātniskai publikācijai, Prof. Dr. William Bell: „Dimensions of Tolerance: Defining Contemporary Attitudes and Practices in a Diverse World” (Iecietības dimensijas: mūsdienu attieksmes un rīcības noteikšana atšķirīgajā pasaulē), „Zinātniskie Raksti – 2,” Latvijas Kristīgā Akadēmija, 2009. lpp.153-166., ISBN 978-9984-775-14-2

11.2009. – izdota grāmata reliģijas socioloģijas un misioloģijas jomās „The Revival in Latvia during the 1920s and Subsequent Baptist Immigration to Brazil”, izdevniecība AMNIS, Rīga, Latvija, 2009. 213 lpp., ISBN 978-9934-8074-3-5

05.2010. – izdota grāmata filozofijas un reliģijas vēstures jomā COMMUNISM VERSUS RELIGION: SOVIET EXPERIMENT Theory And Practice In Historical Retrospection, izdevniecība AMNIS, Rīga, Latvija 472 lpp. ISBN 978-9934-8074-4-2-7

—————–

[…] Foto: VDK īefiltrētais aģents starp klaida latviešiem, Olafs Brūveris. Šim latvju tautas atkritumam krievžīdu okupācija esot bijusi “zelta laiki” !!! Jautājums tikai kuriem, apšautajiem, deportētajiem, nomocītajiem vai tadiem jūdasu pabirām kā brāļiem Brūveriem, Pāvilam un Olafam(migla sarkanā-nolādētā) ??? http://tautastribunals.eu/?p=251

You may also like...

2 Responses

 1. Uldis saka:

  Laikā, kad latviešus tikai par “Gulaga arhipelāga” glabāšanu mājās, varēja notiesāt uz četriem gadiem, Brūveru ģimenīti par “pretvalstisku darbību” izraidīja uz Rietumiem, kur, nešaubos, tie nodarbojās ar latviešu emigrācijas organizāciju graušanu un izspiegošanu.
  Loģiski, pēc atgriešanās Latvijā tas čekas mūdzis pievienojās komuņjagas un fonda “bandītu drošība”, Čevera bandai.
  .
  .
  .
  Admins
  Būšu netaisns pret sevi un Patiesību, ja mazliet nepielabošu.
  Jūsu teiktais pilnīgi attiecināms uz brāļiem, bet ne uz viņu tēvu.

 2. Anonīms saka:

  Ļoti dziļš, nopietns notikums – gleznu itkā gribēja pirkt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.