V. Freimantāls. Visiem 12. Saeimas deputātiem

Liecības.LRTT.H-86.LatvijaSaeimaGrantiņšBitenieksBarissUrbanovičsKozlovskis.1Manā rīcībā tikai tagad nonāca V. Freimantāla informatīvais iesniegums SAEIMAI par manu brutālo arestu.

V. Freimantāls un Eduards Lunis kā izrādās, bija vienīgie, kuriem pietika drosmes mani atklāti aizstāvēt.

Tas ir vienreizējs INFORMATĪVI motivēts raksts ar lielu papildus informāciju.

Par to es Valdim Freimantālam pateicos ne tikai savā, bet arī visas latviešu tautas vārdā.

Šis viņa teiktais tiks nolasīts kā apsūdzības raksts STARPTAUTISKĀ TRIBUNĀLĀ, kad tiks starptautiski izskatīti komunistu- cionistu noziegumi pret latviešu tautu un Latvijas Republiku.

===========================================================================

Jā, es uz savu Tēvzemi braucu zinot, ka  mani arestēs. Var pat sacīt provokatīvi- ar zemtekstu, lai Latvijas patriotiem būtu iegansts cīnīties par Patiesību un Latviju, bet rezultātā smagi vīlos. Tie, kuru dēļ es to darīju, pilnībā visu noklusēja. Izrādījās, ka viņi ir pilnībā ir cionistu- komunistu kalpi. Runa ir par VL! vadošo spici, bet nekādā gadījumā ar tās “mazajiem” biedriem un vēlētājiem. VL! Vadošie, ar Rasnaču, Bērziņu un pārējiem “iesalniek- parādniek- veidīgajiem”  drazām priekšgalā, ir VDK ielikteņi un viņu kalpi.

Mēs visi atceramies, ka visi TĒVZEMIEŠI, kuri pieslējušies VL!, kad vajadzēja balsot par “čekas maisu” atvēršanu, nobalsoja pret to. Dz. Rasnačs bija viens no tiem, kurš organizēja manu noslepkavošanu !

Mani bija paredzēts noslepkavot, bet kārtējo reizi “kaut kāds spēks” mani paglāba.

Tas, kas notika ar mani RCC 203 kamerā, reiz tiks izskatīts STARPTAUTISKI.

Mans arests daudzas “lietas” nostādīja savās vietās, jo uzzinājām: KAS IR KAS ? !

VL! interneta vietne ne ar vārdu nepieminēja par manu arestu !!!

Par šo tekstu Tev, Valdi, sarkanie izdzimteņi būtu ar mieru saplosīt gabalu gabalos, bet tā kā tas satur PATIESĪBU, tad viņi Tev netiek klāt, jo tieci no Kāda apsargāts.

Bet vienalga uzmanies, jo Dievs sargā tos, kuri sarga arī sevi.

Arī Tev vistuvāk stāvošie tevi ienīst līdz “kaulu smadzenēm”, jo atļaujies mani aizstāvēt.

Kad jautāju reiz kādam Tev tuvu stāvošajam: “Kāpēc jūs ne ar “pušplēsta” vārdiņa neaizstāvējāt mani ?”

Atbilde bija drausmīga, ka man acīs sariesās asaras !

“Mēs sanācām kopā un spriedām…, bet tu tik daudziem esi “iekodis”,…un tad tas tā arī palika”, skanēja šī cilvēka atbilde. Tatad, viņi nolēma, ka esmu pamatoti apsists un iemests aiz restēm un varu arī “sapūt” tur !

Kuriem es esmu iekodis, netika pieminēts.

Interesants šīs personas teiktajā bija vārdiņš: DAUDZIEM.

Kurš ir ticis netaisni “sakosts”, netika pieminēts… .

Ne jau man acīs sariesās žēluma asaras par sevi, bet par savu tautu: Kādas drazas tikai tajā ir iefiltrējušas un grauž kā ķirmji Tās miesu… .

Nemeklē, Valdi, palīdzību pie ārzemju latviešiem, jo visi ir nomainīti pret “savējiem” !

Viss ir jādara mums pašiem !!!

Šis, Tevis rakstītais raksts, dara savu darbu. Tas nekur nepazūd, tas nonāk latviešu tautas EGREGORĀ(Gara pūrā) un no turienes Garīgi nīcina šos čekas izdzimteņus.

Tāpēc j au arī viņi ar visām pūlēm cenšas slēgt LRTT i- vietni.

Arī profesors L. Taivās runā par šiem čekas izdzimteņiem, kuri šodien ir valdošajā kliķē ! Un tā  jau ir laba ziņa: http://puaro.lv/politika/profesors-leons-taivans-latvijas-valdiba-ir-papilnam-cekistu/

Dievs, Freimantāla kungs, ir ar mums, ar Patiesību, un mēs viņus iznīcināsim.

Dievs, palīdzi lūdzu mūsu Tevzemei Latvijai !

01.10.16     L. Grantiņš

Šeit redzamas šo sarkano izdzimteņu kārtējās pūles:

Tiesas paziņojums Nr. 03130283
Krimināllietā Nr. 11840002212 (K30-1171-16/1)

Pāvels Rebenoks
pavels.rebenoks@gmail.com

2016. gada 30. septembrī

Latvijas Republikas Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa aicina Jūs ierasties 2016. gada 16. novembrī plkst. 10:00 uz tiesas sēdi Rīga, Abrenes ielā 3, LV-1050 (tiesas zāle Nr. 38) aizstāvības nodrošināšanai.

Apsūdzētais Linard (Linards) Grantins ( Grantiņš) krimināllietā Nr. 11840002212 apsūdzēts pēc KL 78.p.2.d., KL 81.p..

Lūdzu paziņojiet tiesai par paziņojuma saņemšanu!

Paziņot par saņemšanu

Paziņojuma Nr: 03130283
Autorizācijas kods: afEuJUL7

Krimināllietu izskata tiesnese Anita Moļņika.

Pavēste sagatavota elektroniski un ir saistoša bez paraksta.
Tiesneša palīgs Ilona Sabīne Sviķe, tālrunis 67077206, ilona.svike@tiesas.lv.

www.tautastribunals.eu-1411Valdis-Freimantāls211Visiem 12.Saeimas deputātiem.

Valda Freimantāla p/k  100743-10132

I   E   S   N   I   E   G   U   M   S

Visiem, visiem, visiem !

Latvijas Goda Tiesas aicinājums atbalstam , morālai un finansiālai palīdzībai !

Balstoties uz ANO 2007. gada  13. septembra  rezolūciju,  pamatiedzīvotāju  kultūras  un sociālajai aizsardzībai jābūt valsts prioritātei.

Rezolūcija   paredz, ka valstis nodrošina efektīvus mehānismus, lai nepieļautu un labotu šādu rīcību: –Jebkāda veida iedzīvotāju piespiedu pārvietošanu, kuras mērķis vai sekas ir kādu viņu tiesību pārkāpšanu vai mazināšanu.

-Jebkuru rīcību, kuras mērķis vai sekas ir viņu zemju, teritoriju vai resursu atņemšana. /8.pants/.

-Valstis paredz kompensācijas iespējas saistībā pamatiedzīvotāju kultūras. Intelektuālā. Reliģiskā  un garīgā īpašuma atņemšanu bez viņu brīvprātīgas, iepriekšējas un informētas piekrišanas vai pretrunā viņu likumiem, tradīcijām un paražām, un nodrošina efektīvus mehānismus, kuru vidū var būt restitūcija un kuri izstrādāti kopīgi ar attiecīgajiem pamatiedzīvotājiem.  /11. Pants/.

-Pamatiedzīvotājiem ir tiesības uz cieņu un savu kultūru, tradīciju, vēstures un vēlmju. daudzveidību, kas tiek atbilstoši atspoguļota izglītībā un publiskajā informācijā. /15.Pants/.

-Pamatiedzīvotājiem, kam ir liegti līdzekļi iztikai un attīstībai, ir tiesības uz taisnīgu un godīgu kompensāciju.  /20. Pants/.

-Valstis veic     E F E K T I V U S    P A S Ā K U M U S    un vajadzības gadījumā īpašus pasākumus, lai nodrošinātu pamatiedzīvotāju ekonomisko un sociālo apstākļu pastāvīgu uzlabošanos.   Īpaša uzmanība tiek pievērsta  vecāka gadagājuma,  sieviešu,  jauniešu,  bērnu un personu ar  pievērsta vecāka gadagāj invaliditāti tiesībām un īpašajām vajadzībām. /21. Pants/.

-Pamatiedzīvotājiem ir tiesības savā īpašumā turēt, izmantot, attīstīt un kontrolēt zemes, teritorijas un resursus, kas tiem pieder tradicionālu īpašumtiesību dēļ  vai  ko tie tradicionāli apdzīvojušivai izmantojušivai citādi ieguvuši.   /26. Pants/.

-Pamatiedzīvotājiem ir tiesības ,uz atlīdzību, tostarp restitūciju, vai, ja  tas nav iespējams, uz  taisnīgu un godīgu kompensācija kas konfiscēts atņemts, okupēts, izmantots vai bojāts bez šo iedzīvotāju brīvprātīgas ,  iepriekšējas un informētas.   /28.Pants/.

-Valsts, apspriežoties un sadarbojoties ar pamatiedzīvotājiem veic efektīvus pasākumus, lai atvieglotu  ŠO TIESĪBU IZMANTOŠANU UN NODROŠINĀTU TO ĪSTENOŠANU. /35. Pants/.

*   *  *

Arestēts Grantiņš    –   tauta mostas.

Visiem godīgiem cilvēkiem priekšā stāv izmisuma cīņa par tiesisku Latviju.

Arestējot Grantiņu, pretlatviskie pašlabuma rausēji, valsts varas turētāji, paši to nesaprotot, apvieno Latvijas patriotus vienā komandā ar skaidru mērķi – tiesāt noziedzniekus ar uzplečiem !

Tiesāt politvampīrus valsts augstajos amata krēslos,   –   izcelt viņus kā puvušus zobus  no  valstsvīru amatiem  tagad ir katra latvieša pienākums.

Pilnīgi skaidrs, ka   95%  nokratīs   5%  politmafijas lietuvēnu – komunistu un čekistu    ”IELIKTĀS  AMATPERSONAS”, –  viņu noziegumu piesedzējus !

Vai nav smieklīgi, ka par KOMUNISTU noziegumiem Latvijā,    – tiesāts tika vienīgi Rubiks ?  It kā viņš būtu galvenais, čekistu uzticamais ieliktnis Latvijas pārvaldes amatu krēslos !!!

KGBistu miljonāri un miljardieri ir pastāvīgā DROŠĪBĀ ,dzīvo komfortā un pārticībā, viņus neviens cietumos neliek !

Pazīstu Rubiku personīgi – kā Rīgas mērs viņš atbalstīja manas demogrāfiskās un kultūras programmas “Namejs” visas aktivitātes, bija saprotošs un loģisks. Turēja vārdu ko bija devis.

Esmu pārliecināts, ka tagad pēc Grantiņa aresta simtiem tūkstošu godīgu  cilvēku  rokas atraus komunistu un čekistu noziegumu necaurredzamo asins plīvuru,  –  atsegs un tiesās Latvijas politisko vampīru pūzni  –  K O P U M Ā un katru atsevišķi, izmeklēs katru prettautisko noziegumu, ko veikušas  VALSTS  AMATPERSONAS, nodarīdamas  N E A P R A K S T Ā M U postu mūsu Dzimtenei un tautai.

Viņu noziegumiem noilguma nav !

Tie ir noziegumi pret cilvēci, jo virs 10 000 latvieši, kopš Rīgas Latviešu Biedrības brutālās, prettiesiskās iznīcināšanas 1993. gada 18.februāra naktī /ir bijuši spiesti izdarīt pašnāvības/- mērķtiecīgi novesti līdz pašnāvībām,- viņi nevarēja vairs savas problēmas atrisināt Rīgas  Latviešu Biedrībā, kas radīta visu Latvijas iedzīvotāju problēmu ātram un racionālam risinājumam.

Simtiem tūkstoši   latvieši ir izmisumā novesti apzināti un aizbēguši  uz ārzemēm, kur  likumi  tos aizsargā – kur viņu  ģimenes aizsargā svešo valstu likumi.

Ar šo,- savas “Demogrāfiskās un Kultūras programmas Namejs” ziņojumu, aicinu visu tautu, visu nāciju  godīgos, apzinīgos cilvēkus,   –  iesaistīties Linarda Grantiņa atbrīvošanā no post komunisma nezvēriem – sarkano parazītu bandītiem, kuri prettiesiski izsaimnieko Latvijas valsti, iznīcina tautas labās tradīcijas, padziļina Latvijas valsts demogrāfisko katastrofu, nežēlīgi apkaro demokrātijas atjaunotājus Latvijā – mūsu daudz cietušajā DZIMTENĒ.

Aicinu saukt pie atbildības tos, kuri noveduši  Latviju – industriāli un ekonomiski plaukstošu valsti miljardos mērāmā parādu purvā.

Mani, 10 bērnu tēvu un  10 mazbērnu  vectētiņu bez tiesas lēmuma šīs  NOŽĒLOJAMĀS valsts  tiesu izpildītāja Baiba Baltiņa cenšas  IZDZĪT no manas personīgās  mājas, no mana privātīpašuma uz manas zemes, no vienīgās manas ģimenes dzīvesvietas !

Kādēļ ?

Tikai viena  „PĀRKĀPUMA” dēļ  …….   –  no savas pensijas, vienīgā ienākuma avota, 92 eiro mēnesī, nevaru samaksāt Rīgas Domes nekustamā īpašuma nodokli 2 260 eiro apmērā, neskatoties uz to, ka uzturu un audzinu savu 11 gadus veco dēliņu, kuram pat iztikas minimuma pārtikas daļu nenosedz  visa mana pensija.

Jāmin, ka 8 gadus man valsts birokrātiskie dienesti liedza saņemt pensiju vispār, kaut likums paredz daudzbērnu vecākiem saņemt 5 gadus ātrāk !

Vai šo nesaņemto summu nevarētu ierēķināt  pašvaldības nodokļu maksājumos ?

Valstī ir IZTEIKTI PRETLATVISKA POLITIKA – izteikti pretlatviskā prakse– nepalīdzēt daudzbērnu ģimenēm, bet nežēlīgi A P K A R O T tās !                         Savā mūžā neesmu saņēmis nekādu palīdzību no valsts un tomēr spējis izaudzināt un izskolot 10 brīnišķīgus bērnus.

Un tas noticis valstī, kur katru gadu iedzīvotāju skaits kritiski samazinās!!!

Labi, lai tas būtu es,-  izmetamais no sava dzīvokļa, no sava privātīpašuma,    –   savas likumīgās  un visu mūžu lolotās DZĪVESVIETAS SAIMNIEKS, bet ne mani bērni un mazbērni !!!

Es,– cīņās ar komunistu nezvēriem rūdīts kaujinieks, latvietības aizstāvis, nesatraukšos un nekritīšu panikā no kārtējā KOMUNISTU un ČEKISTU zvērīgā uzbrukuma man un manai ģimenei.

Es, cilvēks, kurš 6 gadus no savas dzīves ziedojis cīņai pret Iekšlietu ministrijas bandītiem,  kriminālnoziedzniekiem   formas tērpos ar valsts uzticētiem šaujamieročiem pie vēdersiksnām !

Lai mani represē, depresē un pazemo, ministriju bandīti no Tieslietu, Iekšlietu un citām ministrijām, bet uzbrukt maniem ģimenes locekļiem– tas jau ir par daudz !

Tas pārsniedz veselā saprāta robežas tūkstoškārt un pierāda, ka Latvijā pie varas ir tie paši KOMUNISTU un ČEKISTU idejiskie vergi, kas bija 1940, 1941 un 1949.gadā, kad pretlatviskie agresori un vandāļi plosīja Latviju un nevainīgus cilvēkus bez žēlastības izdzina no savām mājām un slepkavoja masveidīgi strādīgo latviešu ģimeņu tēvus.

Tāda pat tagad ir attieksme pret L I K U M Ī B U un tikumību !

Komunistu valsts pārvaldes prakse ir I D I O T I S M A augstākais kalngals !!!       Vēršanās pret izglītotām, strādīgām ģimenēm  savā valstī,  atņemt tām viņu dzīvesvietas, kuras viņi cēluši, kopuši, uzlabojuši, pilnveidojuši, piemērojuši savām vajadzībām, lai varētu produktīvi strādāt savā un valsts labā,-  ir valstiska   K R E T Ī N I S M A uzkrītoša pazīme.

Valstisks kretīnisms ir jāapkaro visiem spēkiem, visiem līdzekļiem !

To nedrīkst atstāt bez ievērības !

Vēsture pierāda, ka VALSTISKAIS KRETĪNISMS PĀRAUG KARADARBĪBĀ– tas ir tikai laika jautājums.

Tipiska valstiskā kretīnisma atmaskošana notika Rīgā, kad 1986. gadā, kad  komunistu, vecāko krimināl-izmeklēšanas inspektoru Vitāliju Gončarenko tiesnese Šteinerte, blakus BRĪVĪBAS PIEMINEKLIM atrodošajā, tiesas zālē  lika  saslēgt rokudzelžos un eskortēt uz cietumu, kur kopējā režīmā viņam  tika piespriests  cietumsods-  reāla  brīvības atņemšanu uz diviem gadiem.

Un milicijas pārvaldei  likts izmaksāt man 15 912 rubļus, summu, par kuru varēja Mežparkā- dārgākajā Rīgas rajonā nopirkt  1,5 stāvu privātmāju.

Labi, ka pēc naudas saņemšanas sarkanie KGBisti un satrakotā iekšlietu ministrijas mafija, uzplečos ar zvaigznēm, slepkavoja mani Āgenskalnā, blakus manai mājai, kur sieva ar mazajiem bērniem gaidīja mani atgriežoties no milicijas pārvaldes ar 15 912 rubļiem.

-Labi, ka man izdevās pārraut milicijas MOSKVIČĀ, no aptieciņas izņemto un no aizmugures sēdekļa man ap kaklu apmesto sarkanās gumijas ŽŅAUGU, kas paredzēts asiņošanas apturēšanai smagu traumu gadījumiem.

-Labi, ka KGB slepkava Gunārs Kanģis, kurš toreiz strādāja par milici mani neprata nožņaugt milicijas mašīnā blakus manai mājai uz Linarda Laicēna un Lapu ielas stūri.

-Labi, ka otrs milicis, kurš sēdēja šofera vietā un turēja manas rokas, lai kolēģis varētu ātrāk mani nožņaugt, nebija tik spēcīgs !

-Labi, ka man, izmisīgi cīnoties par dzīvību, izdevās izraut rokas no miliča- šofera  turēšanas un iebāzt pirkstus starp žņaugu un kaklu.

-Labi, ka nāves priekšā spēks trīskāršojās.

-Labi, ka  man izdevās pārraut speciālo pretasiņošanas žņaugu.

-Labi, ka izdevās izlauzt milicijas Moskviča pasažiera durvju atslēgas mehanismu un ar salto uz aizmuguri izkļūt no milicijas auto.

-Labi, ka  izdevās ieskriet  uz mājas pusi mazā pakalniņa krūmājā, kur cīņā uz dzīvību vai nāvi biju pārāks par KGBistu slepkavām.

-Labi, ka šaujot no Makārova dienesta pistoles , Gunārs Kanģis tuvcīņā vispirms šofermilicim iešāva  labajā rokā un tas, turot manas rokas aiz manis, kliegdams atlaida mani vaļā.

-Labi, ka cieši turēdams pistoles stobru, es  Gunāra Kaņģa otro šāvienu  tuvcīņā  novadīju  sāņus – lode man netrāpīja  sirdī, bet izgāja pašam slepkavam labās kājas ikriem cauri, lodes ceļš 17 cm.

-Labi, ka vilkatis milicis sabruka kā nopļauts .

-Labi, ka pistoles stobrs pēc otrā šāviena palika manās rokās spēcīgi sažņaugts, neatlaists tuvcīņā ar slepkavu un slepkava noasiņoja.

-Labi, ka mums  krītot  pistoles stobra atspere  saskārās ar manu kreisās rokas īkšķi un es slepkavas ierocim  ar vairākiem īkšķa grūdieniem novilku stobra apvalku.

-Labi, ka novilcis no atsperes. es ar kreisās rokas atvēzienu  aizmetu  pistoles stobra detaļu tālu prom krūmos …

-Labi, ka slepkavas ierocis vairs nebija   lietojams.

*   *   *

Tik tālu par manu cīņu ar Latvijas pretizlūkošanas pārvaldes priekšnieku  Gunāru Kandi, kuru ar troksni noņēma no amata, kad tautai tapa zināms par viņa  Rīgas Aviācijas institūta viltoto diplomu, jo KGBisti savus cilvēkus saliek augstos  4. maija valsts amatos.

Lieki teikt, ka  KGBisti  naudu man atņēma, jo tā atradās manā a/m Žigulis starp sēdekļiem vācu alus kausā ar vāku . Naudu noteikti  paņēma sev  milicijas kapteinis gruzīns, kurš paņēma manu  a/m, kad mani arestēja par 2 miliču sašaušanu un aizveda uz milicijas iecirkni kā sabiedrībai bīstamu cilvēku.

Tālākais lai paliek Holivudas filmu kompānijai, kura labi  nopelnīs nopērkot manu dzīvesstāstu un ekranizējot .

Atgriežos pie tēmas par tiesu izpildītājas  Baibas Baltiņas drakonisko uzbrukumu manai 26 cilvēku ģimenei, kurā 11 ir mazgadīgi bērni.

Pārdodot izsolē manu nekustāmo  īpašumu  Rīgas domes ieņēmumu departaments ir apņēmības pilns pašvaldības kasē saņemt  no manas ģimenes   2 260   eiro A S A R U  N A U D U, dodot  tiesu izpildītājai par vēstulītes nosūtīšanu,  no dzīvokļa izmešanu nopelnīt 600 eiro.     Vai nav labi noorganizēts    postkomunisma  politbandītu bizness !!!

Viss notiek  likumu ietvaros  postkomunisma ABSURDA 4. maija komunistu un čekistu briesmoņu pārvaldītajā valstī.

Likumīga pašvaldība, likumīgi tiesas izpildītāji strādā labi apmaksātu darbu.

Tas, ka ministru kabineta pieņemtie lēmumi ir kliedzošā pretrunā ar valsts 1938. gada civillikumu, šķiet it nevienu Latvijā neuztrauc !

Rupji pārkāptas personas īpašuma tiesības.

Izcili brutāli pārkāptas bērnu tiesības, kuri zaudēs savas mīļās tēva mājas, kur viņi piedzimuši un auguši, precējušies un radījuši bērniņus.

Kur strādājuši remontēdami simtgadīgās vecās, avārijas stāvoklī esošās koka ēkas, lai tajās varētu dzīvot, kur ieguldījuši visu savu naudu, līdzekļus, N E N O V Ē R T Ē J A M U  D A R B U,- savus  sapņus un C E R Ī B A S  par nodrošinātu nākotni viņu bērniem un mazbērniem.

Tātad  tiesu izpildītāja izpildīs sev likumīgi nozīmēto darbu, nopelnīs  savu  600  eiro asins naudu, saņems manas ģimenes 26 cilvēku mūžīgos lāstus un ķersies atkal pie citu ģimeņu laimes  un saticības izpostīšanas.

Vai tas Rīgas Domei un valstij ir izdevīgi ?

Lūk, vienkāršs aprēķins !

Par 2260 eiro nekustamā, mana privātīpašuma ”parādu„ Rīgas dome izliks manus bērnus un mazbērnus no tēva mājām. Lai viņi noīrētu tādu pašu dzīvojamo platību, ar tādām pat ērtībām maniem bērniem un mazbērniem  katru mēnesi, tikai īres maksā, bez komunālajiem maksājumiem,  būs jāmaksā svešu  cilvēku  peļņai   2200 eiro. Par 10 mēnešiem- 22  000 eiro, kas ir summa, par kuru var nopirkt remontējamu mājiņu savā īpašumā. Vai tas nav komunistu un čekistu īstenotais plāns – sagraut, sanaidot, veselīgas, izglītotas un stipras latviešu ģimenes ?

Protams, ka ir !

Un to Linards Grantiņš skaidri apzinās, pašaizliedzīgi šaustot KOMUNISTU un ČEKISTU pretlatviskā kursa turpinātājus savā interneta vietnē ”TAUTAS TRIBUNĀLS.”
-Vai tā nav  latviešu ģimeņu iznīcināšana, sagraušana un izšķiršana ?

Jo tagad mani bērni un mazbērni dzīvo kopā, strādā kopā, spēlējās kopā  vien sētā ar vienā rotaļlietām, šūpojās vienās šūpolēs,  dalās ar visu un dzīvo  draudzīgi.

-Vai cienījamā juriste Baiba Baltiņa nesaprot kādu nelaimi viņa nodara lielai un veselai latviešu ģimenei, Latvijas patriotu ģimenei ?

-Vai nesaprot, ka uz mūžu, neatgriezeniski IZKROPĻO bērnu un  jauno  ģimeņu  D Z Ī V E S ?

Šķiet, ka  ebreju šāvēji  kara laikā, pildot savu komandieru pavēles bija humānāki, daudz humānāki un bez izvēles iespējām.

Mūsu  Eiropas  Savienības likumi taču neparedz  nāves sodu, par pavēļu nepildīšanu, cienījamai juristei- tiesu izpildītājai Baibai Baltiņai !

Vēl  pavēstīšu, ka mans draugs un daudzbērnu tēvs, profesors Andris Rubīns tikko uzvarēja Latvijas valsti  Eiropas tiesā par viņa nelikumīgo atlaišanu no  darba- politiska- PRETLATVISKA pasūtījuma  visas pazīmes !

Andris Rubīns ir vienīgais cilvēks Latvijā, kurš uzdrošinās konsekventi pieprasīt  Latviju ratificēt Eiropas Savienības Sociālās hartas visus punktus, jo Latvijas politiskā mafija to apzināti ignorē un neparaksta, lai izmisumā un bezizejā iedzīto ģimenēs P  A  Š  N  Ā  V  Ī  B  U skaits  valstī nemazinātos.              Nevienā citā  ES valstī šāds tiesas izpildītājas Baibas Baltiņas uzbrukums ar „smago ložmetēju” 11 guļošiem, neaizsargātiem Freimantāla Valda mazgadīgajiem bērniem  un  mazbērniem- L I K U M Ī G I   NAV  I  E  S  P  Ē  J  A  M  S !

Baibas Baltiņas juristes prakse man atgādina nelietīgo Latvijas tiesnešu Cences, Krēvicas un Poļikarpovas apzinātos uzbrukumus manai ģimenei politisku pasūtījumu dēļ.

Tieslietu ministri Levits un Rasnačs kopā ar Latvijas ģenerālprokuroriem ir tiesājami par juridisku dokumentu ignoranci un ieņemamā amata tiešo pienākumu nepildīšanu, ieņemamā amata pilnvaru  pārsniegšanu-  pieļaujot,  likumīgi atjaunotās, Rīgas  Latviešu  Biedrības  1938. gada  statūtu  cinisku un  klaju   I G N O R A N C I.   /   Tos atjaunoja  18. Jūlija pilnsapulcē 1992. gadā  Māmuļā,  Merķeļa ielā  13 /.

-Vai nav pietiekoša „BUĶETE” pretlatvisko korumpantu valsts pārvaldes vāzītē ?

-Vai L. Grantiņš ir melis ?

-Vai Latvijas  ienaidnieki  nesēž  augstos,  labi apmaksātos,   V A L S T S    A M A T P E R S O N U   krēslos ?

-Vai komunistu un čekistu viltīgie, pret  demokrātiju  vērstie plāni  netiek  īstenoti  Latvijā ar  pilnu  jaudu ?

Atgādināšu, ka Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kura,  kopš  1.Pasaules kara nav atjaunojusi savu iedzīvotāju skaitu.  / sk.  Statistikas pārvaldes datus/.

-Atgādināšu, ka Latvijā ir kliedzoša DEMOGRĀFISKĀ  KATASTROFA !!!

Skatīt  pirmās demogrāfiskās konferences materiālus, tā notika Kongresu  pilī  Rīgā pēc premjera  A. Bērziņa runas  Kairā  ANO konferencē, kur Latvijas premjera  runa  atstāja šokējošu iespaidu uz auditoriju un nekavējoši ANO piešķīra  līdzekļus Latvijas pirmās Demogrāfiskās konferences sasaukšanai  un organizēšanai./Skatīt profesora Zvīdriņa referātu/.

-Atgādināšu, ka  manu DEMOGRĀFISKO un  KULTŪRAS programmu   ”Namejs”, Andris Bērziņš personīgi,  pašrocīgi  parakstīja  vēl,  būdams,  darba ministrs Labklājības  ministrijā.  Acīmredzot, iedziļinājies  PROBLĒMĀ, sagatavoja  labu  runu. Paldies  viņam  par  lielisko runu  ANO  konferencē  Kairā ! Ir pienācis laiks rīkot 2. Latvijas Demogrāfisko konferenci, kur jāizskata korumpētās Latvijas valdības   NOZIEGUMI  pret savu tautu.  Pirmo  konferenci  filmēju  vienīgi  es – ” Latvijas Kultūras Hronikas” režisors, 10 bērnu tēvs.  Valsts  televīzija  tikai  nofilmēja  īsu  fragmentiņu  no  konferences  sākuma  un  aizgāja.   Zāle  bija  pustukša,  galvenokārt  dažādi  apmaksāti  komunistu  un  čekistu  specdienestu aģenti,  kuru  stindzinošā  KLUSĒŠANA  un  butaforiskā  klātbūtne  lika  visiem  pasvīst  baiļu sviedrus.

Tāda ir Latvijas  ikdiena,   komunistiem  un  čekistiem  nepārtraukti  svētki,

bet  tautai  asaras  un  pašnāvību  cunami  jau 22. Gadus, kopš Rīgas Latviešu  Biedrības brutālās  prettiesiskās  likvidācijas  1993 . gada  18 .februāra  naktī.

-Atgādināšu, ka Latvijas Daudzbērnu Ģimeņu Biedrību es un Edgars Eisaks izveidojam, nodibinājām 1987. gadā, kad par demogrāfiju reti kāds komunists ieminējās vispār, bet KOMUNISTI tad bija visās valsts iestādēs un diktēja savus noteikumus visām ģimenēm, visiem cilvēkiem.

Manis radītā ģimeņu apvienošanās pret komunistu  DESPOTIJU Latvijā aizgāja līdz Kremlim un politbiroja ideologs Suslovs pēc mēneša visās PSRS republikās ar rīkojumu dibināja „”Ļeņina Bērnu Fondus” kā jumta organizācijas visādiem iespējamiem gadījumiem, lai komunisti  būtu  GALVENIE  LĒMĒJI,  nevis  mēs –  ģimeņu tēvi un māmiņas.

Rubika sekretāri Razguļājevu ielika par Latvijas Ļeņina Bērnu Fonda priekšnieci. Tā komunisti aizšķērsoja  mums  ceļu  sadarbībai ar citu valstu bērnu aizstāvības organizācijām un starptautiskiem  kristīgās  baznīcas  formējumiem.

Visur priekšā bija komunistu bērnu fonds, lai nepieļautu mums tikties un sadarboties ar ārzemju sabiedriskām organizācijām.

Vēlāk Razguļājevu, apķērušies , komunisti  nomainīja  pret  Andri  Bērziņu ar latvisku, atbilstošāku  uzvārdu. Uz manu rakstveida, sadarbības līguma slēgšanas piedāvājumu Bērnu fonds un ”Glābsim Bērnus” vispār neatbildēja  tāpat  kā  tiesībsargi  Brūveris un Jansons par  18. Jūlijā 1992. gadā  likumīgi  atjaunotās  Rīgas Latviešu Biedrības pretlikumīgo,   brutālo,  varmācīgo    L I K V I D Ā C I J U   1993. gada 18. Februāra  naktī .

Un pretlatviskās  viltus  biedrības  radīšanu  īstās  vietā,  lai  nepieļautu   Māmuļā  nevienam  un nekad  darboties,  atbilstoši  biedrības  likumīgajiem  1938. gada  statūtiem.

Lūk, Latvijas īstā  seja !

Noziegumi   noziegumu   galā !

Komunistu  un  čekistu  demokrātijas  IMITĀCIJA.

Rīgas Latviešu Biedrībā izveidoju Bērnu un Kultūras Aizstāvības komisiju, kurā darbojās 250 izglītoti Latvijas patrioti līdz demokrātijas varmācīgajai  apkarošanai  Latvijā – Rīgas Latviešu Biedrības likvidēšanai 1993 .gada 18. februāra  naktī.

Saukt noziedzniekus, pēc starptautiskajām likumu normām, pie atbildības, ir Linarda Grantiņa uzdevums  un pienākums !

Tādēļ  jau  Helsinki 86 tika radīts,- tikai un vienīgi  šim uzdevumam.

Aicinu  ASV  kongresmeņus un visus trimdas latviešus panākt nekavējošu  Linarda  Grantiņa atbrīvošanu, jo viņa dzīvībai draud briesmas-  dēļ komunistu  un čekistu nesaudzīgās kritikas un atmaskošanas .

Politieslodzītais Linards Grantiņš ir pelnījis pieminekli Bastejkalna krastā,  viņam  dzīvam  esot, gluži  kā  Elvisam  Preslijam  Memfisā.

Ar šo paziņojumu ari sāku līdzekļu vākšanu un konkursa izsludināšanu tēlniekiem ar SIRDSAPZIŅU. Gaidu atsaucību no visas  PASAULES   antikomunistiem – godīgiem  DIEVA cilvēkiem.

Mans e- pasts elvismuseumlv@gmail.com

Latvieši, nokratiet  komunistu  un  čekistu  sarūsējušās  važas  no  savām  ģimenēm  un mūsu  mīļās  dārgās  DZIMTENES !

Pieprasu  rūpīgu, atklātu Rīgas Latviešu Biedrības varmācīgās likvidācijas starptautisku   izmeklēšanu, vainīgo personu saukšanu pie atbildības, un  manas  Demogrāfiskās  un  Kultūras  programmas  Namejs  kultūrvēsturiskās  ekspozīcijas atjaunošanu.

-Atgādinu, ka 10  000 eksponātu  ekspozīciju  noziedznieki  1993. gada 18.februāra  naktī  izdemolēja  un izlaupīja. To skaitā  ap  2 000 gleznu.  Laupīšanā iesaistīti bruņoto spēku, Iekšlietu ministrijas un augstākās padomes pārstāvji, kuri ari nolaupīja biedrības seifu ar naudu un visus biedrības dokumentus, biedru uzskaites kartotēku, protokolus, aktus, līgumus un simtiem citus  dokumentus.

Bandītu nodarītais kaitējums pārsniedz 12 000 000 USD.

Izmeklēšanu nedrīkst uzticēt pašiem komunistu un čekistu  pelēko kardinālu nozīmētajiem ”SPECIĀLISTIEM”. Arī prokuratūras  darbinieki ir turami aizdomās par sadarbību ar noziedzniekiem, jo 22 gadu ilgā  noziedznieku ”aizsardzība” ir Latvijas prokuratūras augstāko amatpersonu  nenomazgājams  KAUNA  traips.

Tikai  starptautiska, neatkarīgu juristu izmeklēšana ļaus tautu attīrīt no VARENO un VISURESOŠO  komunistu un  čekistu  miljonāru un miljardieru pērkamajiem ieliktņiem -uzplečotiem un zvaigžņotiem sumpurņiem!

Latviešu biedrības goda tiesnesis

Valdis Freimantāls.

Ed.Smiļģa iela 3. dz. 5.

Par mūsu aktivitātēm tuvāk www  LaBie.lv

30. Jūlijs  2015.gads. Rīga .Latvija.

Dievs, svētī Latviju !

You may also like...

6 komentāru

 1. Aelita saka:

  Jūs abi varētu sarakstīt grāmatas par piedzīvoto. Tikai, kāds amerikāņu rakstnieks teica, nevajag rakstīt ar datoru, bet ar pildspalvu uz papīra vai ar vecu rakstāmmašīnu. (viņam laikam bijusi nelāga pieredze)

 2. Valdis,no okupetas Latvijas ar KF un krievu tautu agresor. saka:

  Alfreds Berzins,bija ar intuiciju (viedais),tapec palika dzivs. https://gulags.wordpress.com/2012/09/22/karla-ulmana-pedejas-valdibas-ministru-likteni%E2%80%A9/
  Linard,lidz Tu nebiji atbraucis uz Latviju,kur Tevi aresteja/apcietinaja un lava “aizmukt” (ko vini ari paredzeja!),tad viss iespejams butu savadak,Tevi Vacija neizdotu,tiesa gan butu,bet vina notiktu Vacijas teritorija (un Vacijas tiesas procesa,varetu visu pievienot ka pieradijumu lietai,kas tad un ka ir “atjaunots” LR,un lieciniekus,un noziedzniekus LR=KF izsaukt),no sada tiesas procesa,butu jega/merkis sasniegts (kaut kads vismaz vajadzigais).
  Bet tagad,visticamak,Vacija gan izdos uz LR,ar ko viss bus bedigi. Pareizi Tev teica viens pavieds cilveks,gadus vairakus atpakal,nebrauc uz Latviju,bus aizturesana.
  Izeja no sis situacijas? Prasi politisko patverumu Lietuvai un dari to nekavejoties.
  No ta,ja sedesi cietuma LR,nevienam no mums nebus nekads labums (tautai ari ne). Un diez vai dzivs iznaksi ara,tas gan ir visticamakais uz 99%.
  .
  .
  .
  Admins
  Man ir Vācijas pilsonība.
  To, ko vēlas noziedzīgā čekistu- komunistu banda, diez vai Vācijai interesē, ja nu vienīgi, tad kā šo bandu pa kluso neitralizēt. Bet viss ir Tā Kunga ziņā. Un viņa “ziņu” šie sātanisti labi zina.
  Latvija tiks atbrīvota no šīs bandas un zagtais atdots atpakaļ !
  Lielie noziedznieki tiks publiski pakārti, jo viņi ir veikuši asinsdarbus !
  Lūk tā, Valdi no okupētās Latvijas.
  Domā pozitīvi un viss piepildīsies !

 3. Analogija saka:

  Lielbritanija izdod savus pilsonus uz LR (visi tie curataji un ar LR VP organizeti noziegumi pret Lielbritanijas pilsoniem caur prostitutam un sekojosam naudas izspiesanam,par krim.lietas izbeigsanu),Vacija ari izdod. Niderlande var neizdot,ja pec vinu likumiem,piemeram prostitucija nav noziegums,bet tad LR VP “kabina” klat vel izspiesanu un tirdzniecibu cilveku un atkal sie ir LR. Un tadu lietu ir dauz.
  Par neizdosanas iemeslu var but divi gadijumi: politiskais vai ja inkriminetais ar LR nav atzistams par noziedzigu nodarijumu pec Vacijas likumiem.
  Bet LR=KF, to taisa ta,ka sodamu ari pec Vacijas likumiem.
  Zinu,Vacijai ir specifiski likumi par izdosanu savu pilsonu. Bet nemjot vera haosu … ?
  Katra gadijuma LT ir izpratne smalka un detalizeta,par notikumiem LR,un tas tad ir 100%,pagaidam vismaz.
  .
  .
  .
  Admins
  Pašlaik notiek ļoti liela cīņa starp noziedzniekiem- gaišākajiem un tumšajiem. Katrs gribēs izskatīties labāks nekā viņš ir un tāpēc nostāsies taisnības pusē. Latvijas kliķes dienas ir skaitītas un tā tiks upurēta. Nepalīdzes viņiem ne Krievija un vismazāk jau Izraēla, kura pati stāv zem jautājuma zīmes… . Noziegums vienmēr tiek tiesāts. Tas notiks arī ar Latvijas izlaupītājiem.

 4. kas saka:

  Lietuvā vienmēr ir bijuši patrioti, bet, vai to var teikt par viņu valdību, nu nezinu…
  Vācijā ,kā jau demokrātijā, ir dažādas kustības, ir dzirdēts pat par neonacistiem, diez vai viņus cietumà sēdina?

 5. Eduards Lunis saka:

  —=Linard!? Nu nav tā, ka Tevi aizstāv TIKAI Valdis un es! Prasot izbeigt vardarbi’bu un atbrīvot Tevi bija paraksti’juīes vairāk kā desmit cilvēku, kuri bija mītiņā pie Ministru kabineta, to starpā arī Sigurds Graudiņš! Un , esmu pārliecināts, ja būtu speciāli meklējis cilvēkus, kuri parakstītos par Tavu atbrīvošanu, tad varētu savākt tūkstošus…Arī visi tie , kuri ir aizbēguši no Latvijas, noteikti parakstītos…
  .
  .
  .
  Admins
  Ka mani grib aizstāvēt 95% latviešu, es zinu, bet dokumentāli- ar paziņojumu to dara tikai daži. Un arī tas vēl nav tas interesantākais, ka neaizstāv tie, kuri sivi atklāti dēvē par cīnītājiem. Šoreiz arī izfiltrējas: kas ir kas.

 6. Indrikis saka:

  Nemeklē, Valdi, palīdzību pie ārzemju latviešiem, jo visi ir nomainīti pret “savējiem” !

  Viss ir jādara mums pašiem !!!
  Valdis mani pazist ilgus gadus.Un shai puses Daugavas diez vai otru tadu atradisi.
  Tie kas esam gajusi caur komunistu galas maxinai saprot par ko iet runa.
  Bet par tiem latviesu arzemju izgajieniem ir velti runat
  Vinjiem savs mums savs un skaidrot un pieradit kuram lielaka taisniba tas ir velti.
  Laiks iet un centisimies domat par tiem ka sodien cinas par izdzivosanu.
  Vai maz zini cik maksa kompensaciju <<>> invalidiem???
  Tev katrs pateiktu butu vel speks kaulos sen jau butu prom no Dzimtenes.
  Atvaino varbut ko aizskaru.
  Ar cienu
  Indrikis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *