Kāpēc “Latvijas avīze” “atmazgā” komunistus ?

LATVIJAS AVĪZE nav nacionāli konservatīvs laikraksts, bet gan bijušo komunistu rupors. Protams, ka tiek strādāts ļoti izsmalcinātā veidā. Šī laikraksta uzdevums ir nepieļaut Taisnīguma un Tiesiskuma atjaunošanu Latvijā. LA uzdevums ir par katru cenu aizkavēt VDK kartotēkas publiskošanu. Lai arī cik tas absurdi neizklausītos, LA viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir Latviju paturēt Krievijas ietekmes varā. Paskatīsimies, kas tad ir LA galvenie noteicēji !? Skaties un brīnies, divi zvērināti komunisti Voldemārs Krustiņš un Monika Zīle, kuri bija un ir ar mieru nomelnot jebkuru latvieti un pat vēl ļaunāk…, kurš iestājas par savas tautas neatkarību no Krievijas impērijas. Voldemārs Krustiņš 1968 gadā tika nosūtīts uz Čehoslovākiju kā poļitruks. Atlase, kuru veica padomju represīvie orgāni, bija ļoti stingra. V.Krustiņš to godam izturēja. Uzticamākais no uzticamākajiem !!! Kādas funkcijas pildīja poļitruki, paskaidrojumus neprasa. Pēc partijas pavēles tika ielaista lode pierē katram čehoslovākam, kurš bija nogrēkojies pret lielo un gudro brāli, krievu. Voldemārs Krustiņš veica šo uzdevumu dobļesno. Pienāks diena, kad padomju armijas kapteinim Voldemāram būs jāstājas nepielūdzamas tiesas priekšā un jāatbild par noziegumiem ko viņš ir veicis pret latviešu tautu un cilvēci kopumā !

Monika Zīle, kultūras nodaļas vadītāja. Par kādu kultūru šī komuniste-noziedzniece ir spējīga atbildēt ? Ja, tad vienīgi par latviešu tautas kultūras iznīcināšanu! Monika Zīle, šī latviešu tautas pabira, vēl Atmodas laikā klaji nekaunīgā veidā uzstājās pret visu latvisko un nostājās krievu šovinistu impērijas pusē. Nosodīja 1918.gada Republiku un slavināja 1940 “atbrīvošanu”. Buržuāzisko nacionālismu solīja ar uguni un zobenu iznīdēt no padomju Latvijas miesas. Pēc Tiesiskuma atjaunošanas Latvijā šī komunistu padauza un latviešu tautas nodevēja saņems to, ko pelnījusi.

 Šausmīgākais ir tas, ka tādi monikas, krustiņi un citi pietuki, ir pilnīgi visās Latvijas avīzēs pie teikšanas. Viņi ir tie, kuri aizstāv un aizstāvēs pie varas esošo noziedznieku kliķi ar visiem šiem godmaņiem, borovkovien un kļockiniem priekšgalā.

 

K.DoropoļskisKĀRLIS DOROPOĻSKIS

Atmodas aktīvists, Helsinki-86 biedrs, LRTT piesēdētājs.

Pret Kārli Doropoļski ir veikti divi slepkavības mēģinājumi. Nepārprotami šinī noziegumā ir saskatāma bijušā partijas sekretāra, Lubānas ciemata izpildkomitejas priekšsēdētāja Miķeļa Gruzīša “roka”. Un,- atrodas kaut kādas tur Ilzes Vītolas, kuras pēc bijušo čekistu pavēles “mazgā tīru” kārtējo komunistu nelieti. Protams, ka tas viss notiek kāda cita komunista-noziedznieka Voldemāra Krustiņa uzraudzībā.

27.09.2009. LRTT

 

 

Par Miķeli Gruzīti.

Pēdējā laikā vairāki uzpirkti skribenti, arī ar “LATVIJAS AVĪZE” saistītā Ilze Vītola, ir publicējuši slavinošus rakstus par Miķeli Gruzīti. To pašu Gruzīti, kurš savās vienveidīgajās dziesmās ir septiņas reizes iebridis Lubānas klānu grūžos. Tagad paskatīsimies kāds šis “cīrulis” izskatās bez krāšņā apspalvojuma ?!

Padomju okupācijas gados bēgot no fiziski smaga darba, lai tikai kā dzeltenā muša pielīpot mēslu vezumam varētu braukt līdzi, bet pēc tam sūkt līdzcilvēku sviedrus, Gruzītis izvēlējās iestāties un beigt kompartijas skolu. Sāka strādāt par partijas sekretāru, līdz Madonas rajona partijas komiteja viņu iecēla par Lubānas ciemata izpildkomitejas priekšsēdētāju. Toreiz visi iestāžu bosi, kadru daļu vadītāji un partiju sekretāri, vairāk vai mazāk, sadarbojās ar čeku-VDK. Gruzītis kļuva arī par LPSR Augstākās tiesas tautas piesēdētāju un pēc okupācijas likumiem atļāvās un palīdzēja tiesāt Latvijas pilsoņus. Neskatoties uz to, ka pats vēlāk tika pieķerts kriminālnoziegumā sitot zivis ar elektrozveju.  Vāca arī pret atsevišķiem cilvēkiem, viņuprāt, piemērotu kompromātu. Arī pret vēlāko helsinkieti, Pilsoņu komitejas nodaļas vadītāju un atjaunotās Aizsargu organizācijas biedru, lubānieti Kārli Doropoļski. Viņa LIETA sasniedz 89 lapu biezumu, kuru Miķelis Gruzītis iznīcināja tikai pēc Atmodas. Nebūdams oficiāli ievēlēts, Gruzītis būtībā vadīja Tautas frontes Lubānas grupu un reizē sadarbojās arī ar interfrontiešiem. To apliecina viņa toreizējais paziņojums, ka viņš ir par federāciju ar Krieviju un uz vietas atbrīvosies no HELSINKIEŠIEM. Kad lubānieši nodibināja Pilsoņu komitejas nodaļu un to reģistrēja Rīgā, Gruzītis deva pavēli steidzīgi nodibināt otru. Tā “izgāzās”, jo netika reģistrēta. Tāpēc tika izveidota sieviešu huligānu kompānija, kura no ziņojumu stendiem plēsa nost patriotu uzliktos paziņojumus un afišas. Tieši Gruzītis bija tas, kurš centās traucēt Atmodu, nedeva telpas saietiem, šķēla sabiedrību, rīkoja vienā un tajā pat laikā vairākus citus pasākumus. Viņa vainas dēļ tika izjaukts svēts pasākums un tāpēc kapsētā palika nepārapbedīti vēl astoņi latviešu leģionāri. Padomju okupācijas gados tieši komunisti divreiz izdemolēja un apzaga Lubānas ev. lut. Baznīcu. Tikai pēc Atmodas Kārlim Doropoļskim izdevās uzzināt, ka tieši M. Gruzītis izpildkomitejas telpās slēpj nozagtās divas marmora plāksnes ar Brīvības cīņās kritušo draudzes locekļu uzvārdiem un pieprasīja atdot baznīcas īpašumu. Tikai pēc ilgiem un neatlaidīgiem strīdiem, piepalīdzot mācītājam O.Baltiņam, viņi tās atguva un kopā ar V. Ķeri novietoja atpakaļ baznīcā. Helsinkieši bez M. Gruzīša atļaujas atjaunoja arī Kārļa Ulmaņa pieminekli Liedeskrogā un plāksni pie vecās vidusskolas, veica arī citas aktivitātes. To šis komunistu līdzskrējējs Gruzītis nevarēja piedot, tāpēc vēlāk veica pasākumus atriebībai ar slepkavības mēģinājumu un meklēja izpildītājus. Tā kādu nakti slepus tika saindēts K. Doropoļska sakņu dārzs, bet vēlāk uzpirkts recidīvists – huligāns Māris Salenieks uzbruka un smagi piekāva minēto helsinkieti.

M. Salenieku no kriminālatbildības izglāba M. Gruzītis, jo Salenieks par vēdera tiesu un pusstopu strādāja viņa saimniecībā. Lūk tautas nodevēja un nelieša M. Gruzīša darbības rezultātā tagad Kārlis Doropoļskis ir otrās grupas invalīds.

GruzitisM. Gruzītis par Lubānas pašvaldības priekšnieku 34 gadus noturējās lielās pazīšanas un balsu pirkšanas rezultātā. Jau astoņus gadus atpakaļ viņam tikai ar grūtībām izdevās par grāmatvedes, sekretāres un zemes ierīkotāju krēsliem uzpirkt deputātus. Toties šovasar neviens deputātu kandidātu sarakstos esošais, M. Gruzīti savā vidū vairs nevēlējās redzēt.

Savukārt izveidot savu sarakstu viņš nevarēja, jo neviens arī nevēlējās viņam piebiedroties. Lai kā M. Gruzītis gribēja vēl pasēdēt vienu termiņu pilsētas patvaldnieku krēslā, tas neizdevās… .

Tagad tauta Latvijas izzagšanā vaino tikai Rīgā sēdošos biedrus lielkungus. Ir pamatots jautājums, vai uz vietām nezaga M. Gruzītis un viņam līdzīgie pašvaldībās un citos kantoros ?

LATVIJAS REPUBLIKAS TAUTAS TRIBUNĀLS savā kartotēkā ir piefiksējis daudzus M. Gruzīša izpalīgus. Pēc Tiesiskuma atjaunošanas visi šie “gruži” tiks arestēti un tiesāti starptautisko ekspertu klātbūtnē. Šiem neliešiem viss tiks atsavināts līdz radniecības desmitajai pakāpei un nodots atpakaļ latviešu tautai. Uz apžēlošanu lai šie komunistiskie noziedznieki necer. Divdesmit pēcAtmodas gadus viņiem bija visas iespējas savus grēkus izpirkt, bet viņi šo privilēģiju neizmantoja. Viņi turpināja zagt un izvarot savu Dzimteni. Tas tikai pierāda to, ka komunists ir kangars – jūda jau savā dziļākajā Būtībā.

Nožēlojamai pasūtījumu skribentei Ilzei Vītolai, kura savu deformēto dvēselīti ir apķēzījusi par kafijas tasīti vai “lielo paldies” no bijušo čekistu-komunistu mutes, varētu ieteikt to mazliet atmazgāt, aizbraucot pie Kārļa Doropoļska.

http://tautastribunals.eu/?p=181

 J. Madonietis.

You may also like...

9 komentāru

 1. Kurzemnieks saka:

  Iespaids tāds, ka raksta autors nav pie pilnas garīgās veselības. Par Grantiņu tas sen jau skaidrs. Varbūt tās ir čekas apstrādes sekas. Tādā gadījumā izsaku līdzjūtību šiem kungiem un viņu tuviniekiem.

  Lai kā arī būtu ar Gruzīti, bet pilsoņu komitejas bija čekas inspirētas un nodarīja lielu ļaunumu Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā. Daži murgo par to darbības atjaunošanu vēl šodien.

  Par Doropoļski: Kungam ir lielummānija un tieksme izrādīties sabiedriskos pasākumos izpušķotam kā Ziemassvētku eglītei.
  Atmodas laikā Kinostudijas tērpu noliktavas pārzinis nelaiķis Rība neviena nepilnvarots izvilka kožu saēstu aizsargu virsnieka formas tērpu, izpušķoja to ar feldmāršala zīmotnēm, sapulcināja ap sevi pāris duču padoto, pasludināja Aizsargu organizācijas atjaunošanu un iecēla sevi par šīs organizācijas lielvadoni. Ne jau par latviešu tautu kungi bija norūpējušies. Vienkārši gribēja pievākt kādreizējās daudzu tūkstošu lielās aizsargu organizācijas lielos un vērtīgos īpašumus.

  Kronis visam ir šo odiozo personu pašizveidotais “tautas tribunāls”. Tas ir kolektīvas agresīvas plānprātības iemiesojums un nav ņemams nopietni. Līdz ar to arī nav ņemams nopietni nekas, ko šie garīgie pacienti raksta.

 2. Lapa- Kurzemniekam saka:

  Vai tad par Moniku Zīli un Voldemāru Krustiņu arī ir muķības ? Cik es zinu, tad labi ja desmitā daļa par šamajiem tur uzrakstīts. Ne kurzenieks tuesi, bet drīzāk pats Gruzītis. Un Rība nošāvas pats savā sētā, jeb viņam piepalīdzēja tadi draņķi kā tu ?

 3. Lelle-Kurzemniekam saka:

  Vai tapēc viņi ir jāslepkavo nost?!Komunisti joprojam pie varas un turpina postīt Latviju…

 4. AG saka:

  Rība bija draņķis, kas neko labo nedarīja Latviskas Latvijas labā, tikai bremzēja tos, kas reāli rīkojās. Viņa nāvi nav ko nožēlot. Bet Pilsoņu Komitejas deva lielu ieguldījumu 18.Novembra Latvijas atjaunošanā. Ja to nebūtu, sen jau 100% okupantu būtu LR pilsoņi. Tikai galīgs plānprātiņš vai algots provokators var šos veidojumus noniecināt!

 5. Latvietis saka:

  Par čekistiem un čekas maisu atmaskošanu vairākārt mēgināju kaut ko publicēt LA un pat gāju uz redakciju un nekad to neiespieda. Tad uzrakstīju garāku sacerējumu un man pat izdevās veselu stundu runāt ar avīzes saimnieku Serdāna kungu. Viņu neizdevās pārliecināt un viņš kategoriski atteicās to publicēt. Laikam tad tā vel saucās par Lauku Avīzi. Latviešiem jau nav lielas tiražas nacionāla avīze, bet pa laikam jau LA kaut ko iespiež, kas pieskarās nacionālam jautājumam ,jo citādi tauta pavisam nonāks sarosiešu un kangaru propogandas murgos.

 6. AG saka:

  Latvieti, pidars Krustiņš tak pats ir čekas maisā!

 7. ceļinieks saka:

  Dīvaini un tai pat laikā sāpīgi ir tas, ka šobrīd tālāk par runām KĀ UN KO DARĪS netiek.

 8. LATVIJAS AVĪZE nav nacionāli konservatīvs laikraksts, bet gan bijušo komunistu rupors….
  ———————————-
  Laikraksts “Lauku avīze” kpopš viņas dibināšanas ir LKP CK orgāns.
  Galvenais redaktors kopš viņas dibināšanas ir LKP CK Politbiroja loceklis Voldemārs Krustiņš.
  Ko tad Jūs gribat???

 9. AG saka:
  2009. gada 5. oktobris 17.23

  Latvieti, pidars Krustiņš tak pats ir čekas maisā!
  ———————————————–
  Es saku nevar būt, jo čeka bija pakļauta Cekai, bet Cekas augstākais orgāns bija Politbirojs.
  Bet krustiņš bija Politbiroja loceklis.
  Neviens nodevējs, kas piedalījās Rēzeknes Mežabrāļu pulka likvidēšanā, nav čekas maisos. Piemēram Francis Reņko, Garisons, Noviks…..

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *